MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Giải tám 58
Giải bảy 592
Giải sáu 8207 2125 4974
Giải năm 3385
Giải tư 89771 75420 21577 84812
98483 86864 96918
Giải ba 55480 24507
Giải nhì 50778
Giải nhất 16747
Đặc biệt 822377
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 12 18 20 25 58 64
71 74 77 77 78 80 83 85 92
Giải tám 57
Giải bảy 734
Giải sáu 3346 6524 6664
Giải năm 1757
Giải tư 12549 07518 13882 26400
37310 94612 07104
Giải ba 42554 96027
Giải nhì 27448
Giải nhất 23211
Đặc biệt 034128
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 10 12 18 24 27 28
34 46 48 49 54 57 57 64 82
Giải tám 56
Giải bảy 993
Giải sáu 7766 6027 9933
Giải năm 8901
Giải tư 77369 66706 59980 37526
34014 82502 66126
Giải ba 47921 74287
Giải nhì 05882
Giải nhất 85053
Đặc biệt 267171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 14 21 26 26 27
33 56 66 69 71 80 82 87 93
Giải tám 19
Giải bảy 953
Giải sáu 3480 7499 8112
Giải năm 8063
Giải tư 82199 75420 02055 60249
46588 59684 17049
Giải ba 97397 71885
Giải nhì 27306
Giải nhất 15363
Đặc biệt 337019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 19 19 20 49 49 53
55 63 80 84 85 88 97 99 99
Giải tám 01
Giải bảy 255
Giải sáu 5860 3702 8738
Giải năm 1636
Giải tư 18727 40847 05451 71126
03903 11493 03360
Giải ba 70844 76736
Giải nhì 85619
Giải nhất 14463
Đặc biệt 417347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 19 26 27 36 36
38 44 47 47 51 55 60 60 93
Giải tám 80
Giải bảy 127
Giải sáu 6417 1659 8701
Giải năm 5189
Giải tư 65482 46505 20377 48318
89887 16729 02457
Giải ba 46128 22762
Giải nhì 39736
Giải nhất 94402
Đặc biệt 161927
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 17 18 27 27 28 29
36 57 59 62 77 80 82 87 89
Giải tám 95
Giải bảy 528
Giải sáu 9335 7491 7599
Giải năm 4837
Giải tư 40060 72895 03796 40266
64323 64869 30428
Giải ba 21192 93887
Giải nhì 55510
Giải nhất 16112
Đặc biệt 756738
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 23 28 28 35 37 38 60
66 69 87 91 92 95 95 96 99
Giải tám 32
Giải bảy 729
Giải sáu 8999 8338 4750
Giải năm 4701
Giải tư 48593 89153 78512 81888
30684 21620 76758
Giải ba 81765 97565
Giải nhì 26204
Giải nhất 51439
Đặc biệt 785991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 12 20 29 32 38 50
53 58 65 65 84 88 91 93 99
Giải tám 83
Giải bảy 152
Giải sáu 4236 8770 8850
Giải năm 6350
Giải tư 34936 88822 33940 51796
07817 24713 35251
Giải ba 00475 69680
Giải nhì 30942
Giải nhất 84439
Đặc biệt 043811
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 17 22 36 36 40 42
50 50 51 52 70 75 80 83 96
Giải tám 35
Giải bảy 105
Giải sáu 4298 3314 8782
Giải năm 3597
Giải tư 62715 85538 96128 47754
94931 93404 83287
Giải ba 63072 51741
Giải nhì 03783
Giải nhất 75353
Đặc biệt 824700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 14 15 28 31 35
38 41 54 72 82 83 87 97 98
Giải tám 50
Giải bảy 167
Giải sáu 5850 4922 7198
Giải năm 5548
Giải tư 52523 48634 74813 10458
37627 97436 07009
Giải ba 69809 82524
Giải nhì 07123
Giải nhất 11250
Đặc biệt 586275
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 13 22 23 23 24 27
34 36 48 50 50 58 67 75 98
Giải tám 71
Giải bảy 701
Giải sáu 0219 6711 7026
Giải năm 3355
Giải tư 57102 90930 08867 30112
70179 19617 77453
Giải ba 85817 32664
Giải nhì 84959
Giải nhất 16321
Đặc biệt 016148
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 11 12 17 17 19 26
30 48 53 55 59 64 67 71 79
Giải tám 44
Giải bảy 325
Giải sáu 6173 3224 6219
Giải năm 8444
Giải tư 36232 37076 40485 66020
84507 79462 04379
Giải ba 69792 08910
Giải nhì 48333
Giải nhất 36704
Đặc biệt 048805
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 10 19 20 24 25 32
33 44 44 62 73 76 79 85 92
Giải tám 51
Giải bảy 509
Giải sáu 3737 6448 2442
Giải năm 1174
Giải tư 96628 45760 55666 40687
33905 07186 22822
Giải ba 44491 64073
Giải nhì 85579
Giải nhất 50136
Đặc biệt 178579
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 22 28 37 42 48 51
60 66 73 74 79 79 86 87 91
Giải tám 44
Giải bảy 046
Giải sáu 5927 0188 4116
Giải năm 2706
Giải tư 98278 48766 47909 36136
95680 17099 79181
Giải ba 62759 34221
Giải nhì 75359
Giải nhất 33967
Đặc biệt 411383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 16 21 27 36 44 46
59 59 66 78 80 81 83 88 99
Chia sẻ