MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Giải tám 12
Giải bảy 681
Giải sáu 4409 2363 8962
Giải năm 4549
Giải tư 55361 36357 45001 74609
74031 63124 78477
Giải ba 64475 58055
Giải nhì 45999
Giải nhất 01558
Đặc biệt 566289
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 09 12 24 31 49 55
57 61 62 63 75 77 81 89 99
Giải tám 75
Giải bảy 860
Giải sáu 2172 2192 5865
Giải năm 3128
Giải tư 51519 31563 75937 91419
35746 61849 04195
Giải ba 53530 59288
Giải nhì 56839
Giải nhất 50420
Đặc biệt 790795
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 19 28 30 37 39 46 49
60 63 65 72 75 88 92 95 95
Giải tám 83
Giải bảy 213
Giải sáu 4613 3754 7479
Giải năm 6487
Giải tư 01806 10709 71620 97551
97295 39141 02265
Giải ba 29637 94124
Giải nhì 39555
Giải nhất 90950
Đặc biệt 171253
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 13 13 20 24 37 41
51 53 54 55 65 79 83 87 95
Giải tám 48
Giải bảy 626
Giải sáu 5027 7968 9860
Giải năm 0376
Giải tư 93217 72750 60138 89205
28973 63780 77437
Giải ba 02246 43830
Giải nhì 37138
Giải nhất 59176
Đặc biệt 686404
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 17 26 27 30 37 38
38 46 48 50 60 68 73 76 80
Giải tám 93
Giải bảy 108
Giải sáu 1826 9908 2235
Giải năm 6489
Giải tư 85641 55685 77578 03739
01920 74957 64331
Giải ba 53875 78573
Giải nhì 47240
Giải nhất 33388
Đặc biệt 045594
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 20 26 31 35 39 40
41 57 73 75 78 85 89 93 94
Giải tám 79
Giải bảy 894
Giải sáu 3074 0470 6500
Giải năm 5577
Giải tư 60149 70425 20210 11822
78795 96756 97184
Giải ba 19529 05841
Giải nhì 87381
Giải nhất 15789
Đặc biệt 422978
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 22 25 29 41 49 56
70 74 77 78 79 81 84 94 95
Giải tám 28
Giải bảy 012
Giải sáu 5705 1397 1731
Giải năm 5139
Giải tư 56325 07288 55741 56866
04063 79669 80819
Giải ba 42785 08306
Giải nhì 17161
Giải nhất 26717
Đặc biệt 310867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 12 19 25 28 31 39
41 61 63 66 67 69 85 88 97
Giải tám 64
Giải bảy 625
Giải sáu 2729 2452 8663
Giải năm 2051
Giải tư 23838 08618 50928 40687
15130 09295 42198
Giải ba 61766 21872
Giải nhì 24343
Giải nhất 17414
Đặc biệt 851446
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 25 28 29 30 38 43 46
51 52 63 64 66 72 87 95 98
Giải tám 45
Giải bảy 397
Giải sáu 4036 8303 5939
Giải năm 0400
Giải tư 93938 86872 79665 55237
26177 72799 22008
Giải ba 33224 97359
Giải nhì 80874
Giải nhất 85053
Đặc biệt 634657
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 08 24 36 37 38 39
45 57 59 65 72 74 77 97 99
Giải tám 32
Giải bảy 165
Giải sáu 3605 7148 4964
Giải năm 1471
Giải tư 91590 52834 39791 60405
22181 47537 38303
Giải ba 05330 00113
Giải nhì 24892
Giải nhất 59913
Đặc biệt 982079
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 05 13 30 32 34 37
48 64 65 71 79 81 90 91 92
Giải tám 79
Giải bảy 250
Giải sáu 1218 7351 6807
Giải năm 3380
Giải tư 08613 22089 42283 00131
91778 72197 54312
Giải ba 00693 29677
Giải nhì 87980
Giải nhất 61612
Đặc biệt 170917
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 13 17 18 2 31 50 51
77 78 79 80 80 83 89 93 97
Giải tám 38
Giải bảy 342
Giải sáu 2347 6399 4276
Giải năm 9703
Giải tư 73920 45459 44405 34417
85869 96384 10348
Giải ba 93531 46699
Giải nhì 36050
Giải nhất 50350
Đặc biệt 849725
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 03 05 17 20 25 31 38 42
47 48 50 59 69 76 84 99 99
Giải tám 95
Giải bảy 163
Giải sáu 2842 1002 3497
Giải năm 1456
Giải tư 50239 22502 14015 80036
74308 24604 55188
Giải ba 18421 05889
Giải nhì 93625
Giải nhất 59258
Đặc biệt 760839
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 08 15 21 25 36 39
39 42 56 63 8 88 89 95 97
Giải tám 60
Giải bảy 585
Giải sáu 4059 3694 5144
Giải năm 4090
Giải tư 81725 93585 75824 81792
31468 11714 84948
Giải ba 74804 53727
Giải nhì 42445
Giải nhất 72322
Đặc biệt 165010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 14 2 24 25 27 44 45
48 59 60 68 85 85 90 92 94
Giải tám 08
Giải bảy 577
Giải sáu 5238 7004 1484
Giải năm 7637
Giải tư 26148 24535 88713 07250
46679 08273 87619
Giải ba 33401 24987
Giải nhì 98687
Giải nhất 98446
Đặc biệt 637368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 13 19 35 37 38 48
50 6 68 73 77 79 84 87 87
Chia sẻ