MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 3446 1395 5410
Giải năm 2355
Giải tư 85666 60772 29869 37993
37377 90523 44219
Giải ba 67947 34149
Giải nhì 76547
Giải nhất 98999
Đặc biệt 159659
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 22 23 46 47 47 49
55 59 66 69 72 77 93 95 95
Giải tám 36
Giải bảy 010
Giải sáu 0612 6142 1828
Giải năm 6275
Giải tư 09851 95952 91178 75631
94228 00434 21326
Giải ba 08005 74473
Giải nhì 74461
Giải nhất 26632
Đặc biệt 427281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 12 26 28 28 31 34
36 42 51 52 61 73 75 78 81
Giải tám 81
Giải bảy 689
Giải sáu 3482 0318 3166
Giải năm 9930
Giải tư 07459 43511 88210 65839
30973 50513 77544
Giải ba 71575 01975
Giải nhì 46758
Giải nhất 78667
Đặc biệt 503609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 13 18 30 39 44
58 59 66 73 75 75 81 82 89
Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 5903 0735 8210
Giải năm 7848
Giải tư 20425 40153 37516 04284
30288 26361 58593
Giải ba 66600 58448
Giải nhì 11450
Giải nhất 73178
Đặc biệt 441763
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 16 22 25 27 35
48 48 50 53 61 63 84 88 93
Giải tám 60
Giải bảy 708
Giải sáu 8452 1932 6929
Giải năm 9325
Giải tư 69100 54702 95258 34435
75866 28346 11206
Giải ba 68977 21425
Giải nhì 08517
Giải nhất 59908
Đặc biệt 491990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 08 17 25 25 29
32 35 46 52 58 60 66 77 90
Giải tám 28
Giải bảy 461
Giải sáu 0134 2085 9267
Giải năm 4610
Giải tư 14160 20345 23674 73797
66107 60575 38560
Giải ba 70413 28746
Giải nhì 51709
Giải nhất 90008
Đặc biệt 462922
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 10 13 22 28 34 45
46 60 60 61 67 74 75 85 97
Giải tám 07
Giải bảy 770
Giải sáu 2120 8831 7899
Giải năm 4836
Giải tư 92747 04108 16228 79113
97477 99089 33414
Giải ba 99714 48895
Giải nhì 31940
Giải nhất 62721
Đặc biệt 367542
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 13 14 14 20 28 31
36 40 42 47 70 77 89 95 99
Giải tám 97
Giải bảy 047
Giải sáu 3876 6579 8107
Giải năm 0591
Giải tư 06056 44831 83325 66613
81414 84157 60356
Giải ba 79640 56657
Giải nhì 29630
Giải nhất 64001
Đặc biệt 147881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 25 30 31 40 47
56 56 57 57 76 79 81 91 97
Giải tám 66
Giải bảy 822
Giải sáu 9661 9253 9726
Giải năm 1408
Giải tư 22514 74348 56780 30424
29644 17176 91108
Giải ba 86035 22297
Giải nhì 78418
Giải nhất 06614
Đặc biệt 859109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 09 14 18 22 24 26
35 44 48 53 61 66 76 80 97
Giải tám 21
Giải bảy 694
Giải sáu 5095 0022 9962
Giải năm 5744
Giải tư 57043 85050 76152 54844
30712 81385 50262
Giải ba 76426 29018
Giải nhì 41948
Giải nhất 87562
Đặc biệt 896652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 21 22 26 43 44 44
48 50 52 52 62 62 85 94 95
Giải tám 93
Giải bảy 193
Giải sáu 0520 9572 9764
Giải năm 5848
Giải tư 37818 34388 36214 43985
43056 77749 79774
Giải ba 57185 13165
Giải nhì 71734
Giải nhất 15796
Đặc biệt 120938
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 20 34 38 48 49 56
64 65 72 74 85 85 88 93 93
Giải tám 57
Giải bảy 481
Giải sáu 3457 1183 1103
Giải năm 3626
Giải tư 37282 70569 13703 88293
68165 71259 74632
Giải ba 31205 04946
Giải nhì 54717
Giải nhất 67923
Đặc biệt 254998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 17 26 32 46 57
57 59 65 69 81 82 83 93 98
Giải tám 38
Giải bảy 114
Giải sáu 3846 7884 1830
Giải năm 3333
Giải tư 80431 72513 19054 22225
20177 26722 18077
Giải ba 65124 74574
Giải nhì 99017
Giải nhất 22510
Đặc biệt 318877
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 17 22 24 25 30 31
33 38 46 54 74 77 77 77 84
Giải tám 86
Giải bảy 293
Giải sáu 5916 8271 9831
Giải năm 0974
Giải tư 32297 16251 44281 10719
27403 54738 13428
Giải ba 23123 12657
Giải nhì 26547
Giải nhất 92181
Đặc biệt 320941
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 19 23 28 31 38 41
47 51 57 71 74 81 86 93 97
Giải tám 72
Giải bảy 849
Giải sáu 5202 2619 7256
Giải năm 2550
Giải tư 85864 66485 71899 95904
23621 45256 12605
Giải ba 11201 33508
Giải nhì 27912
Giải nhất 81997
Đặc biệt 975540
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 05 08 12 19 21
40 49 50 56 56 64 72 85 99
Chia sẻ