MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Giải tám 32
Giải bảy 278
Giải sáu 0423 1312 9175
Giải năm 9322
Giải tư 06210 77234 06123 43599
57816 43398 86714
Giải ba 05909 04851
Giải nhì 17445
Giải nhất 69008
Đặc biệt 264625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 12 14 16 22 23 23
25 32 34 45 51 75 78 98 99
Giải tám 76
Giải bảy 775
Giải sáu 6752 7899 2193
Giải năm 2455
Giải tư 51919 05671 69912 57800
71006 39929 60165
Giải ba 81765 06321
Giải nhì 51890
Giải nhất 29032
Đặc biệt 183144
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 12 19 21 29 44 52
55 65 65 71 75 76 90 93 99
Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5497 1261 0595
Giải năm 6413
Giải tư 99833 87748 60004 01142
06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 27 33 36 38 42 47
48 50 59 61 73 78 87 95 97
Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải tư 31832 35044 08241 78462
80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 17 25 26 32 41 44 48
61 62 68 68 69 72 74 75 98
Giải tám 14
Giải bảy 629
Giải sáu 0735 9601 4816
Giải năm 6353
Giải tư 61164 79541 79017 91668
00865 94187 70714
Giải ba 85567 29622
Giải nhì 73886
Giải nhất 72610
Đặc biệt 295200
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 14 14 16 17 22 29
35 41 53 64 65 67 68 86 87
Giải tám 01
Giải bảy 068
Giải sáu 1614 9555 4856
Giải năm 4531
Giải tư 80699 82764 54014 19006
26932 11625 54532
Giải ba 66565 18506
Giải nhì 82382
Giải nhất 57609
Đặc biệt 751687
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 06 14 14 25 31 32
32 55 56 64 65 68 82 87 99
Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 7717 9481 5154
Giải năm 7109
Giải tư 63716 89865 80169 51163
16722 74725 38010
Giải ba 58707 31727
Giải nhì 99105
Giải nhất 99880
Đặc biệt 641062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 09 10 16 17 22 25
27 54 62 63 65 65 69 71 81
Giải tám 75
Giải bảy 806
Giải sáu 5725 2322 7425
Giải năm 1993
Giải tư 54767 08806 99263 41490
93571 20969 20779
Giải ba 02573 73385
Giải nhì 77948
Giải nhất 73378
Đặc biệt 745172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 22 25 25 48 63 67
69 71 72 73 75 79 85 90 93
Giải tám 33
Giải bảy 197
Giải sáu 1253 1733 7638
Giải năm 7844
Giải tư 69100 34977 80504 14036
88503 82760 82734
Giải ba 78278 89235
Giải nhì 94200
Giải nhất 88445
Đặc biệt 734979
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 04 33 33 34 35
36 38 44 53 60 77 78 79 97
Giải tám 21
Giải bảy 964
Giải sáu 8766 1996 4627
Giải năm 6034
Giải tư 04890 24766 22949 85026
38163 20239 28161
Giải ba 11207 91284
Giải nhì 12780
Giải nhất 48554
Đặc biệt 423995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 21 26 27 34 39 49 61
63 64 66 66 80 84 90 95 96
Giải tám 87
Giải bảy 857
Giải sáu 6392 8476 6415
Giải năm 8740
Giải tư 73114 23449 16872 57744
20654 55842 54607
Giải ba 12493 72374
Giải nhì 67958
Giải nhất 37986
Đặc biệt 414948
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 15 40 42 44 48 49
54 57 58 72 74 76 87 92 93
Giải tám 07
Giải bảy 591
Giải sáu 5385 5583 5418
Giải năm 6888
Giải tư 84275 30791 78684 14418
92367 73554 42844
Giải ba 18230 52658
Giải nhì 89012
Giải nhất 18479
Đặc biệt 944318
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 18 18 18 30 44 54
58 67 75 83 84 85 88 91 91
Giải tám 87
Giải bảy 138
Giải sáu 4601 6327 8160
Giải năm 3348
Giải tư 17463 22340 84335 79775
13437 16568 18336
Giải ba 48944 46076
Giải nhì 77616
Giải nhất 86853
Đặc biệt 463526
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 26 27 35 36 37 38
40 44 48 60 63 68 75 76 87
Giải tám 12
Giải bảy 654
Giải sáu 7987 7661 1490
Giải năm 4268
Giải tư 60432 42786 86566 53469
32915 90971 79042
Giải ba 84295 87431
Giải nhì 08922
Giải nhất 03031
Đặc biệt 271892
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 22 31 32 42 54 61
66 68 69 71 86 87 90 92 95
Giải tám 58
Giải bảy 414
Giải sáu 4676 8542 0254
Giải năm 1705
Giải tư 02101 49636 96928 93746
42309 94125 54072
Giải ba 89314 16511
Giải nhì 97828
Giải nhất 20998
Đặc biệt 957411
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 09 11 11 14 14 25
28 28 36 42 46 54 58 72 76
Chia sẻ