MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 7

Xổ Số Miền Bắc ngày 17/2/2024

Đặc biệt 58294
Giải nhất 03133
Giải nhì 84216 14018
Giải ba 87942 42677 33889
80351 42249 29632
Giải tư 4666 5495 8905 6655
Giải năm 5821 1407 8445
7612 9721 1589
Giải sáu 062 725 757
Giải bảy 73 92 62 67
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 12 16 18 21 21 25 32
33 42 45 49 51 55 57 62 62
66 67 73 77 89 89 92 94 95
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 12, 16, 18
2 21, 21, 25
3 32, 33
4 42, 45, 49
5 51, 55, 57
6 62, 62, 66, 67
7 73, 77
8 89, 89
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21, 51
2 12, 32, 42, 62, 62, 92
3 33, 73
4 94
5 05, 25, 45, 55, 95
6 16, 66
7 07, 57, 67, 77
8 18
9 49, 89, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 10/2/2024

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 3/2/2024

Đặc biệt 33389
Giải nhất 80369
Giải nhì 55380 69435
Giải ba 92942 94293 36365
34162 09641 10284
Giải tư 0221 1633 1716 6658
Giải năm 0122 2297 2514
8365 7192 3441
Giải sáu 236 119 442
Giải bảy 12 35 88 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 16 18 19 21 22 33 35
35 36 41 41 42 42 58 62 65
65 69 80 84 88 89 92 93 97
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 16, 18, 19
2 21, 22
3 33, 35, 35, 36
4 41, 41, 42, 42
5 58
6 62, 65, 65, 69
7
8 80, 84, 88, 89
9 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 41, 41
2 12, 22, 42, 42, 62, 92
3 33, 93
4 14, 84
5 35, 35, 65, 65
6 16, 36
7 97
8 18, 58, 88
9 19, 69, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 27/1/2024

Đặc biệt 61579
Giải nhất 32521
Giải nhì 73337 11395
Giải ba 59715 94737 28391
77040 95480 36972
Giải tư 1670 3770 7223 0876
Giải năm 6094 5417 4724
5620 5716 3868
Giải sáu 049 531 791
Giải bảy 27 75 91 10
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 16 17 20 21 23 24 27
31 37 37 40 49 68 70 70 72
75 76 79 80 91 91 91 94 95
Đầu Lô tô
0
1 10, 15, 16, 17
2 20, 21, 23, 24, 27
3 31, 37, 37
4 40, 49
5
6 68
7 70, 70, 72, 75, 76, 79
8 80
9 91, 91, 91, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 70, 70, 80
1 21, 31, 91, 91, 91
2 72
3 23
4 24, 94
5 15, 75, 95
6 16, 76
7 17, 27, 37, 37
8 68
9 49, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 20/1/2024

Đặc biệt 70964
Giải nhất 63165
Giải nhì 28516 01426
Giải ba 22000 81011 57868
69890 20338 75326
Giải tư 6639 6539 8347 8500
Giải năm 4844 2630 9577
0659 4915 6153
Giải sáu 652 729 810
Giải bảy 77 93 39 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 10 11 13 15 16 26 26
29 30 38 39 39 39 44 47 52
53 59 64 65 68 77 77 90 93
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 10, 11, 13, 15, 16
2 26, 26, 29
3 30, 38, 39, 39, 39
4 44, 47
5 52, 53, 59
6 64, 65, 68
7 77, 77
8
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 30, 90
1 11
2 52
3 13, 53, 93
4 44, 64
5 15, 65
6 16, 26, 26
7 47, 77, 77
8 38, 68
9 29, 39, 39, 39, 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 13/1/2024

Đặc biệt 68586
Giải nhất 68404
Giải nhì 00715 37358
Giải ba 42487 35931 84669
00195 50191 47172
Giải tư 7115 9490 6813 5843
Giải năm 4317 2315 7929
3632 1844 6497
Giải sáu 990 475 786
Giải bảy 17 99 63 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 15 15 15 17 17 29 31
32 43 44 58 63 69 72 75 85
86 86 87 90 90 91 95 97 99
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 15, 15, 15, 17, 17
2 29
3 31, 32
4 43, 44
5 58
6 63, 69
7 72, 75
8 85, 86, 86, 87
9 90, 90, 91, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 31, 91
2 32, 72
3 13, 43, 63
4 04, 44
5 15, 15, 15, 75, 85, 95
6 86, 86
7 17, 17, 87, 97
8 58
9 29, 69, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 6/1/2024

Đặc biệt 72794
Giải nhất 84069
Giải nhì 21604 16014
Giải ba 04012 40496 62097
07165 85606 43931
Giải tư 8124 4326 2175 2281
Giải năm 9781 2917 0303
9824 6836 6036
Giải sáu 428 187 412
Giải bảy 74 96 58 03
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 04 06 12 12 14 17 24
24 26 28 31 36 36 58 65 69
74 75 81 81 87 94 96 96 97
Đầu Lô tô
0 03, 03, 04, 06
1 12, 12, 14, 17
2 24, 24, 26, 28
3 31, 36, 36
4
5 58
6 65, 69
7 74, 75
8 81, 81, 87
9 94, 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 81, 81
2 12, 12
3 03, 03
4 04, 14, 24, 24, 74, 94
5 65, 75
6 06, 26, 36, 36, 96, 96
7 17, 87, 97
8 28, 58
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 30/12/2023

Đặc biệt 59380
Giải nhất 24170
Giải nhì 49908 46745
Giải ba 87619 76344 11483
19853 97310 05180
Giải tư 8176 5498 2068 1389
Giải năm 2264 7126 0265
3169 8803 5141
Giải sáu 563 723 137
Giải bảy 38 64 82 43
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 10 19 23 26 37 38 41
43 44 45 53 63 64 64 65 68
69 70 76 80 80 82 83 89 98
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 10, 19
2 23, 26
3 37, 38
4 41, 43, 44, 45
5 53
6 63, 64, 64, 65, 68, 69
7 70, 76
8 80, 80, 82, 83, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80, 80
1 41
2 82
3 03, 23, 43, 53, 63, 83
4 44, 64, 64
5 45, 65
6 26, 76
7 37
8 08, 38, 68, 98
9 19, 69, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 23/12/2023

Đặc biệt 51416
Giải nhất 85332
Giải nhì 13364 46775
Giải ba 92641 78508 30249
10834 54932 63927
Giải tư 5847 1580 8587 8272
Giải năm 5195 8332 1395
9544 0506 7689
Giải sáu 733 236 963
Giải bảy 20 62 10 44
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 16 20 27 32 32 32
33 34 36 41 44 44 47 49 62
63 64 72 75 80 87 89 95 95
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 16
2 20, 27
3 32, 32, 32, 33, 34, 36
4 41, 44, 44, 47, 49
5
6 62, 63, 64
7 72, 75
8 80, 87, 89
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 80
1 41
2 32, 32, 32, 62, 72
3 33, 63
4 34, 44, 44, 64
5 75, 95, 95
6 06, 16, 36
7 27, 47, 87
8 08
9 49, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/12/2023

Đặc biệt 74825
Giải nhất 27434
Giải nhì 06579 72188
Giải ba 23116 29833 95690
82114 32305 85706
Giải tư 7725 7756 1294 7069
Giải năm 5389 7771 7486
9371 8494 5009
Giải sáu 478 396 881
Giải bảy 89 67 42 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 14 16 25 25 33 34
42 56 62 67 69 71 71 78 79
81 86 88 89 89 90 94 94 96
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 14, 16
2 25, 25
3 33, 34
4 42
5 56
6 62, 67, 69
7 71, 71, 78, 79
8 81, 86, 88, 89, 89
9 90, 94, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 71, 71, 81
2 42, 62
3 33
4 14, 34, 94, 94
5 05, 25, 25
6 06, 16, 56, 86, 96
7 67
8 78, 88
9 09, 69, 79, 89, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/12/2023

Đặc biệt 57057
Giải nhất 21341
Giải nhì 46196 43234
Giải ba 70433 04847 22751
81225 23585 86601
Giải tư 5292 6921 1013 2912
Giải năm 2594 8296 6698
1779 3989 6487
Giải sáu 499 353 222
Giải bảy 52 24 00 04
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 12 13 21 22 24 25
33 34 41 47 51 52 53 57 79
85 87 89 92 94 96 96 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04
1 12, 13
2 21, 22, 24, 25
3 33, 34
4 41, 47
5 51, 52, 53, 57
6
7 79
8 85, 87, 89
9 92, 94, 96, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 21, 41, 51
2 12, 22, 52, 92
3 13, 33, 53
4 04, 24, 34, 94
5 25, 85
6 96, 96
7 47, 57, 87
8 98
9 79, 89, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ