MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 7

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/5/2022

Đặc biệt 30775
Giải nhất 08368
Giải nhì 69632 67521
Giải ba 75571 94533 83453
76996 31087 18091
Giải tư 9005 8609 0221 4118
Giải năm 0731 1769 3270
3088 5179 8847
Giải sáu 585 536 357
Giải bảy 05 74 08 52
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 08 09 18 21 21 31 32
33 36 47 52 53 57 68 69 70
71 74 75 79 85 87 88 91 96
Đầu Lô tô
0 05, 05, 08, 09
1 18
2 21, 21
3 31, 32, 33, 36
4 47
5 52, 53, 57
6 68, 69
7 70, 71, 74, 75, 79
8 85, 87, 88
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 21, 31, 71, 91
2 32, 52
3 33, 53
4 74
5 05, 05, 75, 85
6 36, 96
7 47, 57, 87
8 08, 18, 68, 88
9 09, 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/5/2022

Đặc biệt 73301
Giải nhất 10879
Giải nhì 79061 73405
Giải ba 93716 30788 85195
11056 71929 08331
Giải tư 6422 9330 3650 0829
Giải năm 8826 8413 9913
2003 0814 3216
Giải sáu 773 447 456
Giải bảy 20 24 60 30
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 13 13 14 16 16 20
22 24 26 29 29 30 30 31 47
50 56 56 60 61 73 79 88 95
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05
1 13, 13, 14, 16, 16
2 20, 22, 24, 26, 29, 29
3 30, 30, 31
4 47
5 50, 56, 56
6 60, 61
7 73, 79
8 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 30, 50, 60
1 01, 31, 61
2 22
3 03, 13, 13, 73
4 14, 24
5 05, 95
6 16, 16, 26, 56, 56
7 47
8 88
9 29, 29, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 30/4/2022

Đặc biệt 59924
Giải nhất 14841
Giải nhì 64655 67193
Giải ba 50805 87346 26424
18550 07667 52631
Giải tư 1781 2446 1208 8909
Giải năm 1509 3066 9191
0372 8670 9968
Giải sáu 665 055 930
Giải bảy 49 30 65 34
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 09 09 24 24 30 30 31
34 41 46 46 49 50 55 55 65
65 66 67 68 70 72 81 91 93
Đầu Lô tô
0 05, 08, 09, 09
1
2 24, 24
3 30, 30, 31, 34
4 41, 46, 46, 49
5 50, 55, 55
6 65, 65, 66, 67, 68
7 70, 72
8 81
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 50, 70
1 31, 41, 81, 91
2 72
3 93
4 24, 24, 34
5 05, 55, 55, 65, 65
6 46, 46, 66
7 67
8 08, 68
9 09, 09, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 23/4/2022

Đặc biệt 77318
Giải nhất 33815
Giải nhì 99854 99583
Giải ba 81145 35513 96640
71280 27985 59278
Giải tư 7798 2218 8909 6218
Giải năm 1876 2463 7822
1145 9457 9141
Giải sáu 568 438 555
Giải bảy 12 80 97 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 13 15 18 18 18 22 38
40 41 45 45 54 55 57 58 63
68 76 78 80 80 83 85 97 98
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 13, 15, 18, 18, 18
2 22
3 38
4 40, 41, 45, 45
5 54, 55, 57, 58
6 63, 68
7 76, 78
8 80, 80, 83, 85
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 80
1 41
2 12, 22
3 13, 63, 83
4 54
5 15, 45, 45, 55, 85
6 76
7 57, 97
8 18, 18, 18, 38, 58, 68, 78, 98
9 09

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/4/2022

Đặc biệt 36554
Giải nhất 94220
Giải nhì 71581 97927
Giải ba 99808 50345 90346
35469 62210 48173
Giải tư 1377 6536 3890 3566
Giải năm 8883 4491 5181
6270 4680 0369
Giải sáu 269 085 602
Giải bảy 48 81 98 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 20 27 36 45 46 48
54 66 69 69 69 70 73 77 80
81 81 81 83 85 90 91 94 98
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10
2 20, 27
3 36
4 45, 46, 48
5 54
6 66, 69, 69, 69
7 70, 73, 77
8 80, 81, 81, 81, 83, 85
9 90, 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70, 80, 90
1 81, 81, 81, 91
2 02
3 73, 83
4 54, 94
5 45, 85
6 36, 46, 66
7 27, 77
8 08, 48, 98
9 69, 69, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/4/2022

Đặc biệt 34194
Giải nhất 51050
Giải nhì 00770 73910
Giải ba 54217 08307 56617
19934 50892 17924
Giải tư 5610 8570 9836 3346
Giải năm 6275 0476 0641
5953 5661 5967
Giải sáu 323 312 691
Giải bảy 34 94 45 70
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 10 12 17 17 23 24 34
34 36 41 45 46 50 53 61 67
70 70 70 75 76 91 92 94 94
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 10, 12, 17, 17
2 23, 24
3 34, 34, 36
4 41, 45, 46
5 50, 53
6 61, 67
7 70, 70, 70, 75, 76
8
9 91, 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 50, 70, 70, 70
1 41, 61, 91
2 12, 92
3 23, 53
4 24, 34, 34, 94, 94
5 45, 75
6 36, 46, 76
7 07, 17, 17, 67
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/4/2022

Đặc biệt 61762
Giải nhất 39070
Giải nhì 02329 18372
Giải ba 16007 60763 57491
47077 84248 75402
Giải tư 4191 4433 8606 2325
Giải năm 7285 7588 2188
6755 5523 8372
Giải sáu 760 419 672
Giải bảy 75 61 14 25
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 14 19 23 25 25 29
33 48 55 60 61 62 63 70 72
72 72 75 77 85 88 88 91 91
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07
1 14, 19
2 23, 25, 25, 29
3 33
4 48
5 55
6 60, 61, 62, 63
7 70, 72, 72, 72, 75, 77
8 85, 88, 88
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 61, 91, 91
2 02, 62, 72, 72, 72
3 23, 33, 63
4 14
5 25, 25, 55, 75, 85
6 06
7 07, 77
8 48, 88, 88
9 19, 29

Xổ Số Miền Bắc ngày 26/3/2022

Đặc biệt 15972
Giải nhất 02820
Giải nhì 54813 53654
Giải ba 51997 63875 06974
87762 39718 08966
Giải tư 5847 0662 7665 3347
Giải năm 5972 7620 8131
2155 8398 6841
Giải sáu 704 672 783
Giải bảy 92 82 28 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 18 20 20 28 31 41 47
47 54 55 58 62 62 65 66 72
72 72 74 75 82 83 92 97 98
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 18
2 20, 20, 28
3 31
4 41, 47, 47
5 54, 55, 58
6 62, 62, 65, 66
7 72, 72, 72, 74, 75
8 82, 83
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1 31, 41
2 62, 62, 72, 72, 72, 82, 92
3 13, 83
4 04, 54, 74
5 55, 65, 75
6 66
7 47, 47, 97
8 18, 28, 58, 98
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/3/2022

Đặc biệt 39218
Giải nhất 49736
Giải nhì 71136 86920
Giải ba 02990 17065 28173
96544 13097 08412
Giải tư 7365 8566 6054 7837
Giải năm 2592 0948 9823
6720 6952 0899
Giải sáu 465 363 366
Giải bảy 92 81 04 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 18 20 20 23 29 36 36
37 44 48 52 54 63 65 65 65
66 66 73 81 90 92 92 97 99
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 18
2 20, 20, 23, 29
3 36, 36, 37
4 44, 48
5 52, 54
6 63, 65, 65, 65, 66, 66
7 73
8 81
9 90, 92, 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 90
1 81
2 12, 52, 92, 92
3 23, 63, 73
4 04, 44, 54
5 65, 65, 65
6 36, 36, 66, 66
7 37, 97
8 18, 48
9 29, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/3/2022

Đặc biệt 31953
Giải nhất 52377
Giải nhì 59277 28468
Giải ba 47823 36968 73942
83028 47576 95964
Giải tư 4021 9618 2289 6018
Giải năm 5960 2818 1639
1647 4395 5909
Giải sáu 918 385 149
Giải bảy 32 81 98 31
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 18 18 18 18 21 23 28 31
32 39 42 47 49 53 60 64 68
68 76 77 77 81 85 89 95 98
Đầu Lô tô
0 09
1 18, 18, 18, 18
2 21, 23, 28
3 31, 32, 39
4 42, 47, 49
5 53
6 60, 64, 68, 68
7 76, 77, 77
8 81, 85, 89
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 31, 81
2 32, 42
3 23, 53
4 64
5 85, 95
6 76
7 47, 77, 77
8 18, 18, 18, 18, 28, 68, 68, 98
9 09, 39, 49, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/3/2022

Đặc biệt 84917
Giải nhất 97380
Giải nhì 32082 04244
Giải ba 39144 88690 26434
67471 10279 23157
Giải tư 6976 4904 9934 2515
Giải năm 8522 7500 2939
1429 9125 4059
Giải sáu 307 280 382
Giải bảy 99 26 77 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 15 17 22 25 26 29
34 34 39 44 44 57 59 68 71
76 77 79 80 80 82 82 90 99
Đầu Lô tô
0 00, 04, 07
1 15, 17
2 22, 25, 26, 29
3 34, 34, 39
4 44, 44
5 57, 59
6 68
7 71, 76, 77, 79
8 80, 80, 82, 82
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 80, 80, 90
1 71
2 22, 82, 82
3
4 04, 34, 34, 44, 44
5 15, 25
6 26, 76
7 07, 17, 57, 77
8 68
9 29, 39, 59, 79, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ