MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 7

Xổ Số Miền Bắc ngày 8/10/2022

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 1/10/2022

Đặc biệt 35019
Giải nhất 13904
Giải nhì 96463 34496
Giải ba 63867 87793 10430
09002 77030 79134
Giải tư 0901 2079 7938 4045
Giải năm 6197 4436 6869
5712 5950 6313
Giải sáu 822 592 330
Giải bảy 67 18 66 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 02 04 12 13 18 19 22
30 30 30 34 36 38 45 50 63
66 67 67 69 79 92 93 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 01, 02, 04
1 12, 13, 18, 19
2 22
3 30, 30, 30, 34, 36, 38
4 45
5 50
6 63, 66, 67, 67, 69
7 79
8
9 92, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 30, 50
1 01, 01
2 02, 12, 22, 92
3 13, 63, 93
4 04, 34
5 45
6 36, 66, 96
7 67, 67, 97
8 18, 38
9 19, 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 24/9/2022

Đặc biệt 08154
Giải nhất 01140
Giải nhì 39583 05213
Giải ba 67243 04747 99009
14386 47068 86540
Giải tư 8467 7574 1579 7138
Giải năm 0386 8686 5211
9162 0166 5909
Giải sáu 368 823 443
Giải bảy 08 34 78 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 09 11 13 23 34 38 40
40 43 43 47 54 62 66 67 68
68 74 78 79 83 86 86 86 91
Đầu Lô tô
0 08, 09, 09
1 11, 13
2 23
3 34, 38
4 40, 40, 43, 43, 47
5 54
6 62, 66, 67, 68, 68
7 74, 78, 79
8 83, 86, 86, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 11, 91
2 62
3 13, 23, 43, 43, 83
4 34, 54, 74
5
6 66, 86, 86, 86
7 47, 67
8 08, 38, 68, 68, 78
9 09, 09, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 17/9/2022

Đặc biệt 55890
Giải nhất 82995
Giải nhì 85254 99868
Giải ba 74363 31000 98734
25095 92211 67172
Giải tư 5992 5247 0426 6302
Giải năm 1049 1972 3323
0748 3642 0676
Giải sáu 084 250 098
Giải bảy 65 71 29 25
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 11 23 25 26 29 34 42
47 48 49 50 54 63 65 68 71
72 72 76 84 90 92 95 95 98
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 11
2 23, 25, 26, 29
3 34
4 42, 47, 48, 49
5 50, 54
6 63, 65, 68
7 71, 72, 72, 76
8 84
9 90, 92, 95, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1 11, 71
2 02, 42, 72, 72, 92
3 23, 63
4 34, 54, 84
5 25, 65, 95, 95
6 26, 76
7 47
8 48, 68, 98
9 29, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 10/9/2022

Đặc biệt 17535
Giải nhất 74421
Giải nhì 07598 02432
Giải ba 21437 09706 21647
65512 61974 19816
Giải tư 8924 4536 0250 0862
Giải năm 0003 1179 3370
0816 9711 1183
Giải sáu 340 431 743
Giải bảy 68 48 55 78
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 11 12 16 16 21 24 31
32 35 36 37 40 43 47 48 50
55 62 68 70 74 78 79 83 98
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 11, 12, 16, 16
2 21, 24
3 31, 32, 35, 36, 37
4 40, 43, 47, 48
5 50, 55
6 62, 68
7 70, 74, 78, 79
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1 11, 21, 31
2 12, 32, 62
3 03, 43, 83
4 24, 74
5 35, 55
6 06, 16, 16, 36
7 37, 47
8 48, 68, 78, 98
9 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 3/9/2022

Đặc biệt 47153
Giải nhất 58840
Giải nhì 46746 06592
Giải ba 55536 69384 11121
74022 32334 51107
Giải tư 0663 4302 2240 1784
Giải năm 4784 5764 8242
0620 9295 3524
Giải sáu 188 854 617
Giải bảy 32 43 04 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 07 17 20 21 22 24 32
34 36 40 40 42 43 46 53 54
63 64 71 84 84 84 88 92 95
Đầu Lô tô
0 02, 04, 07
1 17
2 20, 21, 22, 24
3 32, 34, 36
4 40, 40, 42, 43, 46
5 53, 54
6 63, 64
7 71
8 84, 84, 84, 88
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 40
1 21, 71
2 02, 22, 32, 42, 92
3 43, 53, 63
4 04, 24, 34, 54, 64, 84, 84, 84
5 95
6 36, 46
7 07, 17
8 88
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 27/8/2022

Đặc biệt 89617
Giải nhất 36200
Giải nhì 30730 97036
Giải ba 68220 33704 41987
58944 17845 22571
Giải tư 7987 8528 4286 1410
Giải năm 5725 7563 8458
2106 0422 9373
Giải sáu 826 976 447
Giải bảy 07 38 74 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 06 07 10 17 20 22 25
26 28 30 36 38 42 44 45 47
58 63 71 73 74 76 86 87 87
Đầu Lô tô
0 00, 04, 06, 07
1 10, 17
2 20, 22, 25, 26, 28
3 30, 36, 38
4 42, 44, 45, 47
5 58
6 63
7 71, 73, 74, 76
8 86, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 30
1 71
2 22, 42
3 63, 73
4 04, 44, 74
5 25, 45
6 06, 26, 36, 76, 86
7 07, 17, 47, 87, 87
8 28, 38, 58
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 20/8/2022

Đặc biệt 10211
Giải nhất 10226
Giải nhì 78650 66649
Giải ba 32250 16424 42617
56575 82534 14503
Giải tư 8061 4557 2846 6122
Giải năm 1622 6905 7172
9074 9707 8435
Giải sáu 048 364 120
Giải bảy 76 44 31 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 11 17 19 20 22 22
24 26 31 34 35 44 46 48 49
50 50 57 61 64 72 74 75 76
Đầu Lô tô
0 03, 05, 07
1 11, 17, 19
2 20, 22, 22, 24, 26
3 31, 34, 35
4 44, 46, 48, 49
5 50, 50, 57
6 61, 64
7 72, 74, 75, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 50
1 11, 31, 61
2 22, 22, 72
3 03
4 24, 34, 44, 64, 74
5 05, 35, 75
6 26, 46, 76
7 07, 17, 57
8 48
9 19, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 13/8/2022

Đặc biệt 40306
Giải nhất 29373
Giải nhì 24629 41347
Giải ba 71646 95478 96243
76243 78047 19705
Giải tư 0851 2636 5859 6514
Giải năm 6873 5940 3430
6666 8160 1699
Giải sáu 731 615 566
Giải bảy 75 88 26 34
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 14 15 26 29 30 31 34
36 40 43 43 46 47 47 51 59
60 66 66 73 73 75 78 88 99
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 14, 15
2 26, 29
3 30, 31, 34, 36
4 40, 43, 43, 46, 47, 47
5 51, 59
6 60, 66, 66
7 73, 73, 75, 78
8 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1 31, 51
2
3 43, 43, 73, 73
4 14, 34
5 05, 15, 75
6 06, 26, 36, 46, 66, 66
7 47, 47
8 78, 88
9 29, 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 6/8/2022

Đặc biệt 74873
Giải nhất 78243
Giải nhì 71609 86446
Giải ba 61504 82910 88725
81307 14382 76821
Giải tư 7562 1111 9085 4994
Giải năm 5479 4825 7458
8637 4759 5644
Giải sáu 020 634 836
Giải bảy 27 69 71 72
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 10 11 20 21 25 25
27 34 36 37 43 44 46 58 59
62 69 71 72 73 79 82 85 94
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09
1 10, 11
2 20, 21, 25, 25, 27
3 34, 36, 37
4 43, 44, 46
5 58, 59
6 62, 69
7 71, 72, 73, 79
8 82, 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 11, 21, 71
2 62, 72, 82
3 43, 73
4 04, 34, 44, 94
5 25, 25, 85
6 36, 46
7 07, 27, 37
8 58
9 09, 59, 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 30/7/2022

Đặc biệt 96409
Giải nhất 33297
Giải nhì 98099 05132
Giải ba 75396 28088 46255
18481 39865 20146
Giải tư 9948 0498 4546 5949
Giải năm 5489 2998 2610
3077 8455 8252
Giải sáu 987 754 354
Giải bảy 98 81 82 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 32 46 46 48 49 52 54
54 55 55 60 65 77 81 81 82
87 88 89 96 97 98 98 98 99
Đầu Lô tô
0 09
1 10
2
3 32
4 46, 46, 48, 49
5 52, 54, 54, 55, 55
6 60, 65
7 77
8 81, 81, 82, 87, 88, 89
9 96, 97, 98, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 81, 81
2 32, 52, 82
3
4 54, 54
5 55, 55, 65
6 46, 46, 96
7 77, 87, 97
8 48, 88, 98, 98, 98
9 09, 49, 89, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ