MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30/11/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Quảng Trị

Giải tám 48
Giải bảy 937
Giải sáu 8579 1886 5944
Giải năm 6430
Giải tư 88584 44163 85498 53197
61461 41829 68335
Giải ba 32099 60393
Giải nhì 49357
Giải nhất 44061
Đặc biệt 192955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
29 30 35 37 48 55 57 61
61 63 79 84 86 93 97 98 99
Giải tám 49
Giải bảy 157
Giải sáu 8551 8676 7613
Giải năm 8507
Giải tư 25758 62138 40167 99334
16754 73899 58211
Giải ba 97098 40581
Giải nhì 40496
Giải nhất 70731
Đặc biệt 983396
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 31 34 38 49 51 54
57 58 67 76 81 96 96 98 99
Giải tám 97
Giải bảy 362
Giải sáu 0955 1227 9473
Giải năm 2562
Giải tư 38939 97098 67091 03530
01486 64010 12405
Giải ba 46343 70060
Giải nhì 56792
Giải nhất 02861
Đặc biệt 130076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 27 30 39 43 55 60
61 62 62 76 86 91 92 97 98
Giải tám 49
Giải bảy 883
Giải sáu 6937 2640 2039
Giải năm 5774
Giải tư 97168 17715 66253 65116
81630 98720 87214
Giải ba 36002 94846
Giải nhì 10554
Giải nhất 75250
Đặc biệt 434240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 15 16 20 30 37 40
40 46 49 50 53 54 68 74 83
Giải tám 75
Giải bảy 213
Giải sáu 5664 6420 2028
Giải năm 2038
Giải tư 03579 68784 42877 84942
25693 71357 09406
Giải ba 17824 20462
Giải nhì 49561
Giải nhất 16838
Đặc biệt 122909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 13 20 24 38 38 42
57 61 62 64 75 77 79 84 93
Giải tám 90
Giải bảy 856
Giải sáu 3150 3100 6434
Giải năm 4704
Giải tư 55313 82866 54217 74628
25188 44748 73531
Giải ba 63742 06814
Giải nhì 79661
Giải nhất 87017
Đặc biệt 490832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 13 14 17 17 28 31
32 42 48 50 56 61 66 88 90
Giải tám 92
Giải bảy 181
Giải sáu 5747 0774 7902
Giải năm 4368
Giải tư 16065 37960 58841 51165
54059 12415 94004
Giải ba 65254 23249
Giải nhì 94685
Giải nhất 79141
Đặc biệt 145342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 41 41 42 47 49 54
59 60 65 65 68 74 81 85 92
Giải tám 95
Giải bảy 396
Giải sáu 1856 1826 5189
Giải năm 4277
Giải tư 53341 33407 16114 95973
17150 08882 03330
Giải ba 13343 76945
Giải nhì 47223
Giải nhất 24619
Đặc biệt 661493
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 19 23 26 30 41 43
45 50 56 73 77 82 93 95 96
Giải tám 93
Giải bảy 811
Giải sáu 1229 4970 1645
Giải năm 4609
Giải tư 52121 03897 88570 17970
57504 42741 38687
Giải ba 68961 54896
Giải nhì 86335
Giải nhất 34968
Đặc biệt 240800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 11 21 29 35 41
61 68 70 70 70 87 93 96 97
Giải tám 65
Giải bảy 333
Giải sáu 0024 5510 5496
Giải năm 0824
Giải tư 07930 56015 29190 19305
68824 38052 47209
Giải ba 52224 34788
Giải nhì 71404
Giải nhất 32969
Đặc biệt 381443
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 09 10 15 24 24 24
24 30 33 43 52 65 69 88 90
Giải tám 40
Giải bảy 810
Giải sáu 8385 7031 4996
Giải năm 2827
Giải tư 42819 73810 54853 55313
16746 62350 38312
Giải ba 36985 25258
Giải nhì 91547
Giải nhất 33300
Đặc biệt 446168
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 10 12 13 19 27 31
40 46 47 50 53 58 68 85 85
Giải tám 16
Giải bảy 572
Giải sáu 4409 6733 8933
Giải năm 4380
Giải tư 02149 20487 64524 10028
70380 96080 99566
Giải ba 06241 85274
Giải nhì 90086
Giải nhất 35072
Đặc biệt 690031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 24 28 31 33 41 49
66 72 72 74 80 80 80 86 87
Giải tám 95
Giải bảy 557
Giải sáu 2415 8067 9685
Giải năm 9124
Giải tư 77158 27680 99244 99951
13502 74303 94863
Giải ba 11244 06380
Giải nhì 06851
Giải nhất 18655
Đặc biệt 227529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 15 24 29 44 44 51
51 55 57 58 63 67 80 80 95
Giải tám 91
Giải bảy 127
Giải sáu 8363 1276 5155
Giải năm 4950
Giải tư 90772 85475 09001 65254
02373 89275 42694
Giải ba 05487 50983
Giải nhì 23289
Giải nhất 75397
Đặc biệt 412987
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 27 50 54 63 72 73 75
75 76 83 87 87 89 91 94 97
Giải tám 99
Giải bảy 974
Giải sáu 7232 0493 6985
Giải năm 2365
Giải tư 79095 08429 67664 64481
30870 38771 44957
Giải ba 86947 49743
Giải nhì 03109
Giải nhất 30167
Đặc biệt 395087
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 29 32 43 47 57 64 65
67 70 71 74 81 87 93 95 99
Chia sẻ