MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cà Mau XS Phú Yên XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Thừa Thiên Huế
XS Đồng Tháp

Kết quả xổ số Quảng Trị

Giải tám 33
Giải bảy 001
Giải sáu 4315 6049 7073
Giải năm 6363
Giải tư 15651 23472 18971 32059
74188 16948 72413
Giải ba 98484 00370
Giải nhì 91501
Giải nhất 29794
Đặc biệt 810920
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 13 15 20 33 48 49
51 59 63 70 71 72 84 88 94
Giải tám 96
Giải bảy 110
Giải sáu 2414 7327 1503
Giải năm 4986
Giải tư 14351 50162 07428 52648
43297 22802 60751
Giải ba 61611 65958
Giải nhì 94889
Giải nhất 57925
Đặc biệt 827848
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 14 25 27 28 48
48 51 51 58 62 86 89 96 97
Giải tám 67
Giải bảy 332
Giải sáu 7553 1976 2454
Giải năm 8080
Giải tư 78932 97133 64538 42081
62205 43327 89854
Giải ba 07877 52130
Giải nhì 68536
Giải nhất 04420
Đặc biệt 896991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 20 27 30 32 32 33 36
38 53 54 67 76 77 80 81 91
Giải tám 60
Giải bảy 081
Giải sáu 0371 7029 2408
Giải năm 8675
Giải tư 28386 84177 24486 48035
39148 15875 77248
Giải ba 51223 05852
Giải nhì 37937
Giải nhất 10558
Đặc biệt 126179
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 29 35 37 48 48 52 58
60 71 75 75 77 79 81 86 86
Giải tám 64
Giải bảy 807
Giải sáu 3078 6531 5101
Giải năm 1003
Giải tư 72415 48655 84171 65699
14118 82030 35618
Giải ba 47089 26564
Giải nhì 70113
Giải nhất 74485
Đặc biệt 998654
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 13 15 18 18 30 31
54 55 64 64 71 78 85 89 99
Giải tám 84
Giải bảy 612
Giải sáu 3913 4239 4890
Giải năm 8816
Giải tư 69090 25712 15836 37219
14522 39031 96166
Giải ba 73223 32330
Giải nhì 60605
Giải nhất 16945
Đặc biệt 833501
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 12 12 13 16 19 22
23 30 31 36 39 45 66 84 90
Giải tám 82
Giải bảy 328
Giải sáu 9366 1791 6843
Giải năm 3795
Giải tư 37937 04185 18763 31771
59383 13425 21594
Giải ba 68204 56106
Giải nhì 56873
Giải nhất 64054
Đặc biệt 184007
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 25 28 37 54 63
66 71 73 82 83 85 91 94 95
Giải tám 33
Giải bảy 502
Giải sáu 3965 5577 4388
Giải năm 4547
Giải tư 86868 45508 73473 13638
85074 90666 41477
Giải ba 00477 94856
Giải nhì 93710
Giải nhất 08080
Đặc biệt 900167
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 33 38 47 56 65
66 67 68 73 74 77 77 77 80
Giải tám 37
Giải bảy 857
Giải sáu 9211 2908 0443
Giải năm 8469
Giải tư 40871 83806 67194 29760
78775 36925 26560
Giải ba 18572 10979
Giải nhì 52655
Giải nhất 54207
Đặc biệt 129129
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 11 25 29 37 55
57 60 60 69 71 72 75 79 94
Giải tám 34
Giải bảy 438
Giải sáu 4938 2488 7733
Giải năm 9846
Giải tư 37933 18195 83905 14595
11730 65680 49057
Giải ba 50307 10258
Giải nhì 32011
Giải nhất 29043
Đặc biệt 596178
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 30 33 34 38 38
43 46 57 58 78 80 88 95 95
Giải tám 49
Giải bảy 674
Giải sáu 2728 0843 1778
Giải năm 7713
Giải tư 59174 27679 59329 41437
62057 46481 44839
Giải ba 31649 14663
Giải nhì 11338
Giải nhất 88523
Đặc biệt 868014
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 23 28 29 37 38 39
43 49 49 57 63 74 74 79 81
Giải tám 69
Giải bảy 308
Giải sáu 3399 0224 1731
Giải năm 4433
Giải tư 78398 44817 82282 17502
67040 07163 76312
Giải ba 08782 99723
Giải nhì 13684
Giải nhất 70033
Đặc biệt 856748
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 12 17 23 24 33 33
40 48 63 69 82 82 84 98 99
Giải tám 35
Giải bảy 413
Giải sáu 6397 5377 9417
Giải năm 3370
Giải tư 23432 92180 01711 21227
19899 58175 34521
Giải ba 27120 55471
Giải nhì 65286
Giải nhất 69386
Đặc biệt 839446
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 20 21 27 32 35 46
70 71 75 77 80 86 86 97 99
Giải tám 73
Giải bảy 674
Giải sáu 5510 6443 5118
Giải năm 1845
Giải tư 73226 74010 18703 53271
66589 29310 36070
Giải ba 58043 26611
Giải nhì 49120
Giải nhất 97325
Đặc biệt 642858
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 10 10 11 20 25 26
43 43 45 58 70 71 73 74 89
Giải tám 09
Giải bảy 710
Giải sáu 4481 8399 9488
Giải năm 5227
Giải tư 98156 03119 74308 46547
78534 66715 59416
Giải ba 51909 79610
Giải nhì 63604
Giải nhất 21935
Đặc biệt 385355
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 09 09 10 10 15 16
19 27 34 35 47 55 56 81 99
Chia sẻ