MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Quảng Trị

Giải tám 99
Giải bảy 960
Giải sáu 0644 1326 5305
Giải năm 3031
Giải tư 93358 40731 66964 65922
73234 72768 77936
Giải ba 46909 99470
Giải nhì 38512
Giải nhất 79982
Đặc biệt 170966
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 22 26 31 31 34 36 44
5 58 60 64 66 68 70 82 99
Giải tám 91
Giải bảy 229
Giải sáu 2687 9104 4577
Giải năm 8158
Giải tư 51461 42997 77321 15134
86484 25978 74582
Giải ba 05131 77562
Giải nhì 00772
Giải nhất 49273
Đặc biệt 777677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 21 29 31 34 58 61 62 7
72 73 77 78 82 84 87 91 97
Giải tám 16
Giải bảy 860
Giải sáu 8134 4291 3920
Giải năm 7663
Giải tư 65693 43307 42037 49748
09639 24339 09348
Giải ba 78675 28714
Giải nhì 06140
Giải nhất 05518
Đặc biệt 671066
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 07 14 16 18 34 37 39 39
40 48 48 60 63 66 75 91 93
Giải tám 56
Giải bảy 045
Giải sáu 1267 6310 3489
Giải năm 2314
Giải tư 44289 80227 08462 65289
43925 48863 60052
Giải ba 96883 84651
Giải nhì 13770
Giải nhất 68256
Đặc biệt 325861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 25 27 45 51 52 56 56
61 62 63 67 70 83 89 89 9
Giải tám 54
Giải bảy 694
Giải sáu 7717 5277 7384
Giải năm 3668
Giải tư 35066 61155 54070 70488
33446 21136 34206
Giải ba 13855 34703
Giải nhì 45237
Giải nhất 20796
Đặc biệt 510576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 17 36 37 4 46 54 55
55 66 68 70 76 77 88 94 96
Giải tám 59
Giải bảy 898
Giải sáu 4605 3626 2287
Giải năm 4018
Giải tư 92728 35826 84738 79249
06539 65857 56742
Giải ba 89746 19847
Giải nhì 83040
Giải nhất 43363
Đặc biệt 078520
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 18 20 26 26 28 38 39 40
42 46 47 49 57 59 63 7 98
Giải tám 53
Giải bảy 762
Giải sáu 7192 6848 5836
Giải năm 2640
Giải tư 09951 84751 01060 03907
07181 56664 02929
Giải ba 30134 40029
Giải nhì 06955
Giải nhất 44385
Đặc biệt 992119
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 19 29 29 34 40 48 51 51
53 55 6 60 62 64 81 85 92
Giải tám 54
Giải bảy 190
Giải sáu 4514 9478 5236
Giải năm 1470
Giải tư 73408 37985 94156 09692
20816 44908 50244
Giải ba 99482 49161
Giải nhì 27502
Giải nhất 73237
Đặc biệt 461392
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 08 14 16 37 44 54 56
6 61 70 78 82 85 90 92 92
Giải tám 76
Giải bảy 366
Giải sáu 7335 6648 2784
Giải năm 6493
Giải tư 27311 74130 75445 59274
64621 88095 55505
Giải ba 71564 08374
Giải nhì 41668
Giải nhất 16183
Đặc biệt 244044
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 21 30 35 4 44 45 48
64 66 68 74 74 76 83 93 95
Giải tám 29
Giải bảy 871
Giải sáu 0954 9843 4116
Giải năm 6384
Giải tư 03065 48888 72766 64891
07554 76790 26569
Giải ba 53555 23787
Giải nhì 05558
Giải nhất 88144
Đặc biệt 726237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
29 37 43 44 54 54 55 58
65 66 69 71 84 87 88 90 91
Giải tám 51
Giải bảy 337
Giải sáu 2891 1871 7901
Giải năm 2270
Giải tư 41354 93507 73003 05264
43163 24187 83083
Giải ba 11806 45102
Giải nhì 77233
Giải nhất 27620
Đặc biệt 715956
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 07 1 20 33 37 51
54 56 63 64 70 71 83 87 91
Giải tám 74
Giải bảy 960
Giải sáu 9183 5932 0993
Giải năm 1645
Giải tư 92422 42821 11666 57203
51873 17513 87325
Giải ba 70997 82346
Giải nhì 62461
Giải nhất 50129
Đặc biệt 563540
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 21 22 25 29 3 32 40
45 46 60 61 66 73 74 83 97
Giải tám 11
Giải bảy 607
Giải sáu 2693 0045 0415
Giải năm 1743
Giải tư 51155 83468 06402 91202
81304 48442 00107
Giải ba 70239 22520
Giải nhì 80309
Giải nhất 02445
Đặc biệt 496218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 07 07 09 11 18 20
39 42 43 45 45 5 55 68 93
Giải tám 59
Giải bảy 802
Giải sáu 4171 0980 2607
Giải năm 8067
Giải tư 47754 18057 02750 81105
97973 34619 55346
Giải ba 65166 35945
Giải nhì 13751
Giải nhất 38328
Đặc biệt 668234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 19 28 34 45 46 50 51
54 57 59 66 67 7 71 73 80
Giải tám 01
Giải bảy 252
Giải sáu 2103 1660 4527
Giải năm 9724
Giải tư 10424 09931 64611 87297
85391 28334 96927
Giải ba 09517 87308
Giải nhì 49869
Giải nhất 06694
Đặc biệt 667576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 08 11 17 24 24 27 31
34 52 60 69 7 76 91 94 97
Chia sẻ