MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Quảng Trị

Giải tám 76
Giải bảy 230
Giải sáu 8801 2314 0672
Giải năm 7594
Giải tư 47142 75348 24638 91721
59187 63896 27539
Giải ba 89938 13305
Giải nhì 19133
Giải nhất 92667
Đặc biệt 706593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 14 21 30 33 38 38
39 42 48 67 76 87 93 94 96
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải tư 81966 13264 75424 81289
92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 24 30 37 49 51 55 57
64 66 69 72 77 81 82 86 89
Giải tám 39
Giải bảy 370
Giải sáu 1436 6233 8449
Giải năm 2424
Giải tư 60921 60700 30582 51402
46225 67635 92231
Giải ba 43520 54656
Giải nhì 26842
Giải nhất 06888
Đặc biệt 349148
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 20 21 24 25 31 33
35 36 39 42 48 56 70 82 88
Giải tám 39
Giải bảy 375
Giải sáu 2116 6637 6026
Giải năm 0280
Giải tư 66466 02771 96136 96301
27621 79702 19452
Giải ba 38252 84317
Giải nhì 16783
Giải nhất 54741
Đặc biệt 424873
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 16 17 21 36 37 39
41 52 52 66 71 73 75 80 83
Giải tám 65
Giải bảy 762
Giải sáu 1641 4539 2063
Giải năm 9565
Giải tư 96387 41786 80466 68295
85437 28636 79189
Giải ba 00854 19786
Giải nhì 16852
Giải nhất 21726
Đặc biệt 373200
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 26 36 37 39 41 52 54
62 65 65 66 86 86 87 89 95
Giải tám 63
Giải bảy 775
Giải sáu 1655 4457 2317
Giải năm 0303
Giải tư 54966 11974 16882 61056
82881 60410 71563
Giải ba 42777 77613
Giải nhì 32158
Giải nhất 90145
Đặc biệt 399272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 13 45 55 56 57 58
63 63 66 72 74 75 77 81 82
Giải tám 27
Giải bảy 599
Giải sáu 3216 0524 1115
Giải năm 7319
Giải tư 27212 75699 20241 73127
03788 99750 15542
Giải ba 39863 72572
Giải nhì 08759
Giải nhất 10669
Đặc biệt 839597
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 19 24 27 27 41 42
50 59 63 69 72 88 97 99 99
Giải tám 73
Giải bảy 551
Giải sáu 5479 4120 8441
Giải năm 6450
Giải tư 55555 29033 33334 85701
24902 41658 77055
Giải ba 08909 83326
Giải nhì 74460
Giải nhất 88766
Đặc biệt 116008
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 09 20 26 33 34
50 51 55 55 58 60 66 73 79
Giải tám 02
Giải bảy 762
Giải sáu 2405 7546 8899
Giải năm 7416
Giải tư 54145 94456 04967 99223
06950 65409 53499
Giải ba 79608 77951
Giải nhì 46219
Giải nhất 45132
Đặc biệt 167251
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 09 16 19 23 32
45 46 50 51 51 56 62 67 99
Giải tám 06
Giải bảy 530
Giải sáu 5755 6112 8797
Giải năm 6028
Giải tư 87179 63500 64690 98861
25959 73170 64865
Giải ba 64614 91237
Giải nhì 58229
Giải nhất 60121
Đặc biệt 315809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 12 14 21 28 29
30 37 55 59 61 65 70 79 90
Giải tám 73
Giải bảy 655
Giải sáu 3089 1019 9155
Giải năm 7440
Giải tư 57329 40276 40794 36720
02922 55306 51740
Giải ba 16068 60760
Giải nhì 35394
Giải nhất 79879
Đặc biệt 428887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 19 20 22 29 40 40 55
60 68 73 76 79 87 89 94 94
Giải tám 32
Giải bảy 764
Giải sáu 3475 0617 3944
Giải năm 8341
Giải tư 22623 43066 48370 86148
96738 58242 44399
Giải ba 41611 84934
Giải nhì 05938
Giải nhất 05532
Đặc biệt 708171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 17 23 32 32 34 38 38 4
41 42 48 64 66 70 71 75 99
Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 2668 2041 0756
Giải năm 0197
Giải tư 84995 98573 11464 37066
79894 33352 15672
Giải ba 17561 68011
Giải nhì 40699
Giải nhất 45504
Đặc biệt 369775
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 31 41 52 6 61 62 64
66 68 72 73 75 94 95 97 99
Giải tám 64
Giải bảy 572
Giải sáu 4915 1257 9073
Giải năm 9310
Giải tư 20320 94235 71971 97593
26678 06902 92679
Giải ba 16630 93889
Giải nhì 73356
Giải nhất 24933
Đặc biệt 169790
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 15 20 3 30 33 35 56
57 64 71 72 78 79 89 90 93
Giải tám 51
Giải bảy 083
Giải sáu 4713 1545 9088
Giải năm 4866
Giải tư 86449 07705 74215 26728
88666 66328 61477
Giải ba 93050 26460
Giải nhì 07322
Giải nhất 14495
Đặc biệt 321375
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 15 22 28 28 45 49 50
51 60 66 66 75 77 8 83 95
Chia sẻ