MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/3/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Sóc Trăng

Giải tám 60
Giải bảy 216
Giải sáu 7316 2508 9036
Giải năm 9432
Giải tư 77007 51519 79566 53033
86070 14520 60990
Giải ba 74935 44651
Giải nhì 92186
Giải nhất 26156
Đặc biệt 916741
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 16 16 19 20 32 33
35 36 41 51 60 66 70 86 90
Giải tám 89
Giải bảy 687
Giải sáu 4059 0478 7228
Giải năm 8188
Giải tư 74527 10867 43170 79005
66974 50972 57308
Giải ba 84935 09304
Giải nhì 80310
Giải nhất 73595
Đặc biệt 286126
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 10 26 27 28 35
59 67 70 72 74 78 87 88 89
Giải tám 52
Giải bảy 981
Giải sáu 9093 9981 6668
Giải năm 7286
Giải tư 81004 29410 38497 64170
69639 60030 21370
Giải ba 22044 42794
Giải nhì 69451
Giải nhất 32468
Đặc biệt 169898
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 30 39 44 51 52 68
70 70 81 81 86 93 94 97 98
Giải tám 39
Giải bảy 513
Giải sáu 8108 8183 0642
Giải năm 9743
Giải tư 31769 82518 08217 32496
00894 76023 83340
Giải ba 55263 81493
Giải nhì 51928
Giải nhất 95039
Đặc biệt 770121
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 17 18 21 23 28 39
40 42 43 63 69 83 93 94 96
Giải tám 48
Giải bảy 912
Giải sáu 9983 0824 6815
Giải năm 6921
Giải tư 01735 87839 99104 32032
01676 47141 17675
Giải ba 72158 25375
Giải nhì 47339
Giải nhất 48089
Đặc biệt 511318
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 15 18 21 24 32 35
39 39 41 48 58 75 75 76 83
Giải tám 54
Giải bảy 842
Giải sáu 8526 9321 6948
Giải năm 7512
Giải tư 79259 63986 83738 18635
11651 14934 06378
Giải ba 23123 65627
Giải nhì 83000
Giải nhất 88857
Đặc biệt 063393
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 21 23 26 27 34 35
38 42 48 51 54 59 78 86 93
Giải tám 05
Giải bảy 477
Giải sáu 2697 9288 4085
Giải năm 0504
Giải tư 67369 58420 12603 23380
57167 72311 73567
Giải ba 79032 94805
Giải nhì 62246
Giải nhất 47194
Đặc biệt 595292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 05 11 20 32 46
67 67 69 77 80 85 88 92 97
Giải tám 74
Giải bảy 739
Giải sáu 3743 6840 4417
Giải năm 2772
Giải tư 84148 44889 97865 88594
90580 35179 59203
Giải ba 02128 74044
Giải nhì 08556
Giải nhất 34133
Đặc biệt 120705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 17 28 39 40 43 44
48 56 65 72 74 79 80 89 94
Giải tám 51
Giải bảy 783
Giải sáu 1676 9043 4465
Giải năm 9421
Giải tư 27150 67563 29511 44994
99874 48634 67910
Giải ba 04115 43628
Giải nhì 80851
Giải nhất 03394
Đặc biệt 003168
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 15 21 28 34 43 50
51 51 63 65 68 74 76 83 94
Giải tám 22
Giải bảy 645
Giải sáu 1039 4733 4589
Giải năm 1758
Giải tư 34404 28623 57654 86322
85751 38103 06552
Giải ba 78423 92282
Giải nhì 77006
Giải nhất 60167
Đặc biệt 761195
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 22 22 23 23 33
39 45 51 52 54 58 82 89 95
Giải tám 89
Giải bảy 910
Giải sáu 5552 9845 9505
Giải năm 7258
Giải tư 54772 89449 49877 68263
28593 34553 96610
Giải ba 10940 17892
Giải nhì 32948
Giải nhất 10720
Đặc biệt 713865
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 10 40 45 48 49 52
53 58 63 65 72 77 89 92 93
Giải tám 52
Giải bảy 463
Giải sáu 9900 9347 6534
Giải năm 1548
Giải tư 50721 10794 51947 90106
76057 00739 82260
Giải ba 16822 56493
Giải nhì 22025
Giải nhất 15182
Đặc biệt 830388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 21 22 25 34 39 47
47 48 52 57 60 63 88 93 94
Giải tám 28
Giải bảy 119
Giải sáu 1387 6890 2803
Giải năm 1421
Giải tư 98405 43198 50263 60619
86881 06500 47133
Giải ba 75464 38705
Giải nhì 74562
Giải nhất 83782
Đặc biệt 389352
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 05 19 19 21 28
33 52 62 63 64 81 87 90 98
Giải tám 86
Giải bảy 694
Giải sáu 1948 7838 9112
Giải năm 2833
Giải tư 44372 89734 92196 29996
51465 31917 03491
Giải ba 58028 07835
Giải nhì 99629
Giải nhất 81343
Đặc biệt 776985
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 28 29 33 34 35 38
48 65 72 85 86 91 94 96 96
Giải tám 96
Giải bảy 545
Giải sáu 1291 5962 7628
Giải năm 9124
Giải tư 42721 63060 59172 72832
68084 39652 61375
Giải ba 89474 57633
Giải nhì 34164
Giải nhất 82600
Đặc biệt 583791
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 24 28 32 33 45 52 60
62 64 72 74 75 84 91 91 96
Chia sẻ