MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Sóc Trăng

Giải tám 89
Giải bảy 132
Giải sáu 6566 3205 3147
Giải năm 9943
Giải tư 16374 00215 41541 57610
60921 27993 51714
Giải ba 31047 13061
Giải nhì 25938
Giải nhất 41388
Đặc biệt 074764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 14 15 21 32 38 41
43 47 47 61 64 66 74 89 93
Giải tám 75
Giải bảy 048
Giải sáu 1589 9819 2705
Giải năm 8843
Giải tư 25237 50956 04332 64243
87093 24999 53108
Giải ba 73778 60988
Giải nhì 92252
Giải nhất 74107
Đặc biệt 940716
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 16 19 32 37 43 43
48 52 56 75 78 88 89 93 99
Giải tám 52
Giải bảy 766
Giải sáu 3550 5050 4603
Giải năm 6797
Giải tư 84125 59536 49268 42936
83913 06570 98998
Giải ba 90390 53116
Giải nhì 43289
Giải nhất 59881
Đặc biệt 029677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 16 25 36 36 50 50
52 66 68 70 77 89 90 97 98
Giải tám 52
Giải bảy 440
Giải sáu 0398 4933 6721
Giải năm 8183
Giải tư 60111 63825 67113 30597
88437 20903 17635
Giải ba 38944 33037
Giải nhì 50682
Giải nhất 61061
Đặc biệt 545740
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 13 21 25 33 35 37
37 40 40 44 52 82 83 97 98
Giải tám 19
Giải bảy 933
Giải sáu 4833 9536 7022
Giải năm 6386
Giải tư 38147 94160 62009 83279
86774 62781 90468
Giải ba 75316 79046
Giải nhì 55439
Giải nhất 80497
Đặc biệt 119537
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 19 22 33 33 36 37
39 46 47 60 68 74 79 81 86
Giải tám 71
Giải bảy 336
Giải sáu 0704 7297 7594
Giải năm 0674
Giải tư 92567 99866 92914 29388
02908 58457 15761
Giải ba 53428 50400
Giải nhì 78980
Giải nhất 16672
Đặc biệt 909943
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 08 14 28 36 43 57
61 66 67 71 74 80 88 94 97
Giải tám 19
Giải bảy 974
Giải sáu 3446 4378 7571
Giải năm 4167
Giải tư 10289 48604 21959 18769
57228 38553 16179
Giải ba 42506 87530
Giải nhì 42741
Giải nhất 01512
Đặc biệt 710412
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 12 19 28 30 41 46
53 59 67 69 71 74 78 79 89
Giải tám 24
Giải bảy 370
Giải sáu 9835 8722 8208
Giải năm 0666
Giải tư 54031 96249 79234 66795
06616 10440 43842
Giải ba 58778 68153
Giải nhì 49765
Giải nhất 18707
Đặc biệt 350292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 22 24 31 34 35 40
42 49 53 65 66 70 78 92 95
Giải tám 93
Giải bảy 120
Giải sáu 5616 0448 1925
Giải năm 1870
Giải tư 53613 96181 25861 23858
11131 39076 52920
Giải ba 65328 25988
Giải nhì 39817
Giải nhất 09717
Đặc biệt 425740
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 20 20 25 28 31
40 48 58 61 70 76 81 88 93
Giải tám 79
Giải bảy 169
Giải sáu 2577 6018 3090
Giải năm 7384
Giải tư 05968 23324 01261 45513
90511 01711 43711
Giải ba 50037 22652
Giải nhì 54961
Giải nhất 08226
Đặc biệt 981141
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 11 13 18 24 37 41
52 61 61 68 69 77 79 84 90
Giải tám 25
Giải bảy 310
Giải sáu 6732 2068 8168
Giải năm 0866
Giải tư 44390 45402 95194 91230
67685 19220 29191
Giải ba 21692 86756
Giải nhì 57138
Giải nhất 74862
Đặc biệt 090196
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 20 25 30 32 38 56
66 68 68 85 90 91 92 94 96
Giải tám 72
Giải bảy 273
Giải sáu 1103 6376 0857
Giải năm 6414
Giải tư 45301 10149 48496 75111
70947 53463 42190
Giải ba 05222 16879
Giải nhì 03676
Giải nhất 76912
Đặc biệt 753990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 11 14 22 47 49 57
63 72 73 76 76 79 90 90 96
Giải tám 60
Giải bảy 884
Giải sáu 7017 5641 4752
Giải năm 6192
Giải tư 77380 83819 56467 85775
39891 51387 01304
Giải ba 04702 28048
Giải nhì 93379
Giải nhất 74217
Đặc biệt 414977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 17 19 41 48 52 60
67 75 77 79 80 84 87 91 92
Giải tám 42
Giải bảy 404
Giải sáu 5155 6358 9981
Giải năm 2894
Giải tư 08337 85015 82666 69396
88172 79799 33635
Giải ba 58519 10291
Giải nhì 45999
Giải nhất 86845
Đặc biệt 505205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 15 19 35 37 42 55
58 66 72 81 91 94 96 99 99
Giải tám 04
Giải bảy 601
Giải sáu 8331 9193 6330
Giải năm 2505
Giải tư 91904 56023 54286 90041
93469 21391 09689
Giải ba 05787 84977
Giải nhì 03868
Giải nhất 29194
Đặc biệt 944461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 04 05 23 30 31 41
61 68 69 77 86 87 89 91 93
Chia sẻ