MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 4

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/10/2022

Đặc biệt 80983
Giải nhất 09046
Giải nhì 29399 08507
Giải ba 72726 62831 85711
88004 51568 54046
Giải tư 3784 1825 7897 5657
Giải năm 0729 8051 5357
9572 5889 8522
Giải sáu 953 112 874
Giải bảy 37 64 78 79
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 11 12 22 25 26 29 31
37 46 46 51 53 57 57 64 68
72 74 78 79 83 84 89 97 99
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 11, 12
2 22, 25, 26, 29
3 31, 37
4 46, 46
5 51, 53, 57, 57
6 64, 68
7 72, 74, 78, 79
8 83, 84, 89
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 51
2 12, 22, 72
3 53, 83
4 04, 64, 74, 84
5 25
6 26, 46, 46
7 07, 37, 57, 57, 97
8 68, 78
9 29, 79, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/9/2022

Đặc biệt 41946
Giải nhất 37992
Giải nhì 99881 91950
Giải ba 49017 20483 16317
30969 39736 05788
Giải tư 9513 1650 8588 6805
Giải năm 7872 2543 5183
9311 7738 9622
Giải sáu 942 348 751
Giải bảy 23 76 66 37
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 13 17 17 22 23 36 37
38 42 43 46 48 50 50 51 66
69 72 76 81 83 83 88 88 92
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 13, 17, 17
2 22, 23
3 36, 37, 38
4 42, 43, 46, 48
5 50, 50, 51
6 66, 69
7 72, 76
8 81, 83, 83, 88, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 11, 51, 81
2 22, 42, 72, 92
3 13, 23, 43, 83, 83
4
5 05
6 36, 46, 66, 76
7 17, 17, 37
8 38, 48, 88, 88
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/9/2022

Đặc biệt 44823
Giải nhất 04642
Giải nhì 28539 90167
Giải ba 57514 55801 03094
14585 30266 70855
Giải tư 7785 6343 5951 3385
Giải năm 5136 4603 1640
7743 5004 9439
Giải sáu 380 518 321
Giải bảy 05 26 16 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 05 14 16 18 21 23
26 36 39 39 40 42 43 43 51
55 66 67 80 85 85 85 94 94
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 05
1 14, 16, 18
2 21, 23, 26
3 36, 39, 39
4 40, 42, 43, 43
5 51, 55
6 66, 67
7
8 80, 85, 85, 85
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 01, 21, 51
2 42
3 03, 23, 43, 43
4 04, 14, 94, 94
5 05, 55, 85, 85, 85
6 16, 26, 36, 66
7 67
8 18
9 39, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/9/2022

Đặc biệt 66581
Giải nhất 70165
Giải nhì 25649 75110
Giải ba 24053 74602 11614
17793 38255 41413
Giải tư 6240 7984 0724 3955
Giải năm 7903 9567 1600
2103 4654 3565
Giải sáu 851 525 505
Giải bảy 92 08 74 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 03 05 08 10 13 14
24 25 40 49 51 53 54 55 55
65 65 67 74 81 84 92 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 03, 05, 08
1 10, 13, 14
2 24, 25
3
4 40, 49
5 51, 53, 54, 55, 55
6 65, 65, 67
7 74
8 81, 84
9 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40
1 51, 81
2 02, 92
3 03, 03, 13, 53, 93
4 14, 24, 54, 74, 84
5 05, 25, 55, 55, 65, 65
6
7 67
8 08
9 49, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/9/2022

Đặc biệt 51169
Giải nhất 94457
Giải nhì 78799 03878
Giải ba 13499 40399 00736
26519 77848 43755
Giải tư 1647 1886 5154 9435
Giải năm 1922 6900 2163
1338 6990 7333
Giải sáu 406 664 314
Giải bảy 19 90 98 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 14 19 19 22 33 35 36
38 47 48 54 55 57 63 64 64
69 78 86 90 90 98 99 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 14, 19, 19
2 22
3 33, 35, 36, 38
4 47, 48
5 54, 55, 57
6 63, 64, 64, 69
7 78
8 86
9 90, 90, 98, 99, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 90, 90
1
2 22
3 33, 63
4 14, 54, 64, 64
5 35, 55
6 06, 36, 86
7 47, 57
8 38, 48, 78, 98
9 19, 19, 69, 99, 99, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 31/8/2022

Đặc biệt 92467
Giải nhất 04353
Giải nhì 42176 84877
Giải ba 12922 10803 93157
74468 19809 02943
Giải tư 4604 4066 6122 8234
Giải năm 2856 7313 6418
8548 6098 1198
Giải sáu 434 741 689
Giải bảy 39 10 45 48
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 10 13 18 22 22 34
34 39 41 43 45 48 48 53 56
57 66 67 68 76 77 89 98 98
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 10, 13, 18
2 22, 22
3 34, 34, 39
4 41, 43, 45, 48, 48
5 53, 56, 57
6 66, 67, 68
7 76, 77
8 89
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 41
2 22, 22
3 03, 13, 43, 53
4 04, 34, 34
5 45
6 56, 66, 76
7 57, 67, 77
8 18, 48, 48, 68, 98, 98
9 09, 39, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 24/8/2022

Đặc biệt 24832
Giải nhất 09710
Giải nhì 19597 96488
Giải ba 64539 85052 38023
63528 50145 50053
Giải tư 7281 3051 4175 4357
Giải năm 0695 7243 3800
3310 3605 3625
Giải sáu 762 017 363
Giải bảy 79 56 97 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 10 13 17 23 25 28
32 39 43 45 51 52 53 56 57
62 63 75 79 81 88 95 97 97
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 10, 10, 13, 17
2 23, 25, 28
3 32, 39
4 43, 45
5 51, 52, 53, 56, 57
6 62, 63
7 75, 79
8 81, 88
9 95, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10
1 51, 81
2 32, 52, 62
3 13, 23, 43, 53, 63
4
5 05, 25, 45, 75, 95
6 56
7 17, 57, 97, 97
8 28, 88
9 39, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 17/8/2022

Đặc biệt 54182
Giải nhất 38978
Giải nhì 61233 03985
Giải ba 41334 00280 02948
83461 45989 19870
Giải tư 7884 5634 5103 8078
Giải năm 9995 1114 4432
5354 5845 0888
Giải sáu 976 390 601
Giải bảy 26 04 40 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 14 26 32 33 34 34
40 45 48 54 61 70 76 78 78
80 82 84 85 88 89 90 91 95
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04
1 14
2 26
3 32, 33, 34, 34
4 40, 45, 48
5 54
6 61
7 70, 76, 78, 78
8 80, 82, 84, 85, 88, 89
9 90, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 80, 90
1 01, 61, 91
2 32, 82
3 03, 33
4 04, 14, 34, 34, 54, 84
5 45, 85, 95
6 26, 76
7
8 48, 78, 78, 88
9 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 10/8/2022

Đặc biệt 42119
Giải nhất 46227
Giải nhì 15689 40605
Giải ba 72931 94336 16191
34533 11281 55440
Giải tư 3715 6243 8815 2599
Giải năm 2175 5335 7267
0050 2428 0823
Giải sáu 480 881 114
Giải bảy 00 21 22 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 14 15 15 19 21 22 23
27 28 31 33 35 36 40 43 50
60 67 75 80 81 81 89 91 99
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 14, 15, 15, 19
2 21, 22, 23, 27, 28
3 31, 33, 35, 36
4 40, 43
5 50
6 60, 67
7 75
8 80, 81, 81, 89
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50, 60, 80
1 21, 31, 81, 81, 91
2 22
3 23, 33, 43
4 14
5 05, 15, 15, 35, 75
6 36
7 27, 67
8 28
9 19, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 3/8/2022

Đặc biệt 37686
Giải nhất 60371
Giải nhì 33660 43875
Giải ba 55527 82314 77309
06574 24773 18642
Giải tư 9148 3426 1501 7519
Giải năm 9150 5760 3983
1193 2334 6678
Giải sáu 686 240 515
Giải bảy 18 86 51 46
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 14 15 18 19 26 27 34
40 42 46 48 50 51 60 60 71
73 74 75 78 83 86 86 86 93
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 14, 15, 18, 19
2 26, 27
3 34
4 40, 42, 46, 48
5 50, 51
6 60, 60
7 71, 73, 74, 75, 78
8 83, 86, 86, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60, 60
1 01, 51, 71
2 42
3 73, 83, 93
4 14, 34, 74
5 15, 75
6 26, 46, 86, 86, 86
7 27
8 18, 48, 78
9 09, 19

Xổ Số Miền Bắc ngày 27/7/2022

Đặc biệt 09155
Giải nhất 63250
Giải nhì 61771 47619
Giải ba 30310 69885 83520
14839 34038 91584
Giải tư 7099 8552 5600 5581
Giải năm 2215 1315 4090
7585 9842 0531
Giải sáu 712 752 820
Giải bảy 89 15 41 33
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 12 15 15 15 19 20 20
31 33 38 39 41 42 50 52 52
55 71 81 84 85 85 89 90 99
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 12, 15, 15, 15, 19
2 20, 20
3 31, 33, 38, 39
4 41, 42
5 50, 52, 52, 55
6
7 71
8 81, 84, 85, 85, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 20, 50, 90
1 31, 41, 71, 81
2 12, 42, 52, 52
3 33
4 84
5 15, 15, 15, 55, 85, 85
6
7
8 38
9 19, 39, 89, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ