MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đà Lạt

Giải tám 69
Giải bảy 430
Giải sáu 8257 9803 2443
Giải năm 4284
Giải tư 38574 44245 48870 87723
71693 58307 59692
Giải ba 66042 54083
Giải nhì 31036
Giải nhất 97301
Đặc biệt 402478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 23 30 36 42 43 45
57 69 70 74 78 83 84 92 93
Giải tám 20
Giải bảy 240
Giải sáu 3617 4062 1303
Giải năm 2573
Giải tư 76443 71727 48113 31320
94754 91950 37220
Giải ba 17890 89761
Giải nhì 00643
Giải nhất 04717
Đặc biệt 535569
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 17 20 20 20 27 40
43 43 50 54 61 62 69 73 90
Giải tám 83
Giải bảy 806
Giải sáu 3008 1451 1399
Giải năm 4659
Giải tư 47667 12951 18384 03317
47157 78019 44199
Giải ba 06396 64197
Giải nhì 65562
Giải nhất 25042
Đặc biệt 721159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 17 19 51 51 57 59
59 62 67 83 84 96 97 99 99
Giải tám 66
Giải bảy 971
Giải sáu 1253 0348 4470
Giải năm 8537
Giải tư 05116 73402 17333 15507
43905 01439 43415
Giải ba 98606 03845
Giải nhì 35670
Giải nhất 90578
Đặc biệt 792585
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 06 07 15 16 33 37
39 45 48 53 66 70 70 71 85
Giải tám 88
Giải bảy 984
Giải sáu 5163 6624 4403
Giải năm 5830
Giải tư 22045 21186 58199 04639
21087 33932 47394
Giải ba 11653 86842
Giải nhì 08836
Giải nhất 72741
Đặc biệt 122425
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 24 25 30 32 36 39 42
45 53 63 84 86 87 88 94 99
Giải tám 77
Giải bảy 225
Giải sáu 7876 0710 1731
Giải năm 1666
Giải tư 22354 56360 69327 33658
97061 18871 41741
Giải ba 35115 60035
Giải nhì 69384
Giải nhất 43083
Đặc biệt 734973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 25 27 31 35 41 54
58 60 61 66 71 73 76 77 84
Giải tám 68
Giải bảy 502
Giải sáu 9479 6452 8455
Giải năm 9505
Giải tư 08187 92294 54441 84212
84864 18417 64175
Giải ba 41328 43591
Giải nhì 48872
Giải nhất 18364
Đặc biệt 483028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 12 17 28 28 41 52
55 64 68 72 75 79 87 91 94
Giải tám 19
Giải bảy 172
Giải sáu 9652 3765 8515
Giải năm 8948
Giải tư 90813 07047 22077 73458
75165 80969 22518
Giải ba 07194 90669
Giải nhì 13230
Giải nhất 92302
Đặc biệt 195571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 18 19 30 47 48 52
58 65 65 69 69 71 72 77 94
Giải tám 97
Giải bảy 064
Giải sáu 4925 3891 1604
Giải năm 7764
Giải tư 52088 36453 92225 60057
82404 79218 68522
Giải ba 61173 56232
Giải nhì 53594
Giải nhất 75282
Đặc biệt 241415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 15 18 22 25 25 32
53 57 64 64 73 88 91 94 97
Giải tám 90
Giải bảy 767
Giải sáu 1030 9271 8171
Giải năm 4440
Giải tư 87026 30675 25655 48130
50490 89319 89263
Giải ba 74787 20720
Giải nhì 37216
Giải nhất 57618
Đặc biệt 507808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 19 20 26 30 30 40
55 63 67 71 71 75 87 90 90
Giải tám 26
Giải bảy 136
Giải sáu 6519 0190 8278
Giải năm 9146
Giải tư 52530 05304 06854 20541
26283 43616 66940
Giải ba 31408 00510
Giải nhì 37850
Giải nhất 88778
Đặc biệt 959134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 10 16 19 26 30 34
36 40 41 46 50 54 78 83 90
Giải tám 44
Giải bảy 766
Giải sáu 7631 0054 8132
Giải năm 1099
Giải tư 01627 91018 41013 09438
35780 78443 83972
Giải ba 92321 53083
Giải nhì 20571
Giải nhất 89360
Đặc biệt 816662
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 18 21 27 31 32 38 43
44 54 62 66 71 72 80 83 99
Giải tám 41
Giải bảy 391
Giải sáu 1676 7062 6552
Giải năm 0230
Giải tư 84839 61095 98750 95159
54506 49295 26259
Giải ba 79924 48019
Giải nhì 35313
Giải nhất 98158
Đặc biệt 491635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 19 24 30 35 39 41
50 52 59 59 62 76 91 95 95
Giải tám 50
Giải bảy 932
Giải sáu 9293 0438 1360
Giải năm 5376
Giải tư 36287 19731 01495 24570
08426 15689 82480
Giải ba 29426 11816
Giải nhì 50168
Giải nhất 85640
Đặc biệt 909300
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 26 26 31 32 38 50
60 68 70 76 80 87 89 93 95
Giải tám 31
Giải bảy 522
Giải sáu 5882 9128 0010
Giải năm 7421
Giải tư 90002 60801 87688 25132
09549 31283 70447
Giải ba 00230 94014
Giải nhì 56676
Giải nhất 47611
Đặc biệt 082618
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 14 18 21 22 28
30 31 32 47 49 76 82 83 88
Chia sẻ