MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đà Lạt

Giải tám 87
Giải bảy 531
Giải sáu 4829 8727 7685
Giải năm 9431
Giải tư 26231 24990 75388 75998
12440 92224 76854
Giải ba 91736 70964
Giải nhì 67429
Giải nhất 46306
Đặc biệt 143945
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 27 29 29 31 31 31 36
40 45 54 64 85 87 88 90 98
Giải tám 70
Giải bảy 434
Giải sáu 3268 8864 5473
Giải năm 3210
Giải tư 19047 31728 39011 72689
91356 01205 14317
Giải ba 15799 71582
Giải nhì 17822
Giải nhất 65051
Đặc biệt 836464
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 11 17 22 28 34 47
56 64 64 68 70 73 82 89 99
Giải tám 20
Giải bảy 783
Giải sáu 9533 3634 0356
Giải năm 6957
Giải tư 05142 30698 44783 35320
54402 14074 10596
Giải ba 26625 67161
Giải nhì 13415
Giải nhất 88757
Đặc biệt 453890
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 20 20 25 33 34 42
56 57 61 74 83 83 90 96 98
Giải tám 30
Giải bảy 279
Giải sáu 2241 4327 3977
Giải năm 4593
Giải tư 08968 40304 07380 83882
03659 14529 72464
Giải ba 09367 38134
Giải nhì 56056
Giải nhất 34559
Đặc biệt 603362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 27 29 30 34 41 56 59
62 64 67 68 77 79 80 82 93
Giải tám 07
Giải bảy 106
Giải sáu 9161 1561 1873
Giải năm 3847
Giải tư 17891 77521 98374 14047
65398 48660 23096
Giải ba 96915 65411
Giải nhì 69649
Giải nhất 82951
Đặc biệt 877760
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 11 15 21 47 47 49
60 60 61 61 73 74 91 96 98
Giải tám 09
Giải bảy 134
Giải sáu 0701 4612 9295
Giải năm 4596
Giải tư 44067 67659 11035 53223
57742 58226 22693
Giải ba 98493 40228
Giải nhì 93673
Giải nhất 82913
Đặc biệt 277525
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 12 23 25 26 28 34
35 42 59 67 73 93 93 95 96
Giải tám 35
Giải bảy 132
Giải sáu 9593 2942 5719
Giải năm 8514
Giải tư 78274 98820 44167 32719
25874 90481 73965
Giải ba 10762 11101
Giải nhì 83107
Giải nhất 57271
Đặc biệt 118152
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 14 19 19 20 32 35
42 52 62 65 67 74 74 81 93
Giải tám 29
Giải bảy 422
Giải sáu 9787 0916 1448
Giải năm 2625
Giải tư 28941 56882 10711 69238
85440 21485 01068
Giải ba 21663 29272
Giải nhì 14461
Giải nhất 86787
Đặc biệt 417334
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 22 25 29 34 38 40
41 48 61 63 68 72 82 85 87
Giải tám 70
Giải bảy 194
Giải sáu 5781 5013 5585
Giải năm 6112
Giải tư 04974 62966 93987 48525
92212 55510 03758
Giải ba 99068 17852
Giải nhì 36335
Giải nhất 20808
Đặc biệt 894836
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 12 13 25 35 36 52
58 66 68 70 74 81 85 87 94
Giải tám 73
Giải bảy 341
Giải sáu 5999 7460 4072
Giải năm 1473
Giải tư 47872 32741 08553 89300
65100 36130 96507
Giải ba 28743 28738
Giải nhì 55854
Giải nhất 24011
Đặc biệt 264524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 07 24 30 38 41 41
43 53 54 60 72 72 73 73 99
Giải tám 73
Giải bảy 717
Giải sáu 7031 3580 1815
Giải năm 5058
Giải tư 96566 49370 34748 74678
20767 79120 93794
Giải ba 72784 24331
Giải nhì 33299
Giải nhất 01727
Đặc biệt 170334
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 20 31 31 34 48 58
66 67 70 73 78 80 84 94 99
Giải tám 26
Giải bảy 346
Giải sáu 9873 3572 4853
Giải năm 6086
Giải tư 04977 32912 92994 19071
62365 33119 60371
Giải ba 57930 79284
Giải nhì 38192
Giải nhất 90254
Đặc biệt 697953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 19 26 30 46 53 53 65
71 71 72 73 77 84 86 92 94
Giải tám 24
Giải bảy 515
Giải sáu 8198 1603 5764
Giải năm 2993
Giải tư 41904 20753 78154 67357
97022 06329 49436
Giải ba 48414 72221
Giải nhì 59589
Giải nhất 18622
Đặc biệt 501933
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 14 15 21 22 24 29
33 36 53 54 57 64 89 93 98
Giải tám 06
Giải bảy 086
Giải sáu 6864 5669 2731
Giải năm 5064
Giải tư 62315 64166 71906 42019
19451 02391 82470
Giải ba 84577 90533
Giải nhì 35404
Giải nhất 95072
Đặc biệt 452925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 06 15 19 25 31 33
51 64 64 66 69 70 77 86 91
Giải tám 58
Giải bảy 887
Giải sáu 0990 9454 2606
Giải năm 5290
Giải tư 15336 02445 08269 77692
17681 80376 07849
Giải ba 39838 84275
Giải nhì 90430
Giải nhất 18372
Đặc biệt 789466
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 30 36 38 45 49 54 58
66 69 75 76 81 87 90 90 92
Chia sẻ