MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Đà Lạt

Giải tám 78
Giải bảy 860
Giải sáu 7946 9425 9204
Giải năm 5252
Giải tư 51403 03058 02378 83624
93123 29168 26640
Giải ba 32101 35138
Giải nhì 00840
Giải nhất 27148
Đặc biệt 560921
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 21 23 24 25 38
40 40 46 52 58 60 68 78 78
Giải tám 94
Giải bảy 604
Giải sáu 5600 0254 3631
Giải năm 3287
Giải tư 75086 41713 60326 93852
13474 53684 12231
Giải ba 58184 14911
Giải nhì 30252
Giải nhất 20604
Đặc biệt 716889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 11 13 26 31 31 52
52 54 74 84 84 86 87 89 94
Giải tám 61
Giải bảy 666
Giải sáu 8581 5910 2723
Giải năm 7195
Giải tư 25876 06100 15620 78170
83376 09874 52100
Giải ba 73956 24239
Giải nhì 85826
Giải nhất 89533
Đặc biệt 504732
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 10 20 23 26 32 39
56 61 66 70 74 76 76 81 95
Giải tám 32
Giải bảy 862
Giải sáu 4394 8514 9447
Giải năm 8697
Giải tư 65116 64865 98609 56475
17031 56300 83216
Giải ba 49841 29363
Giải nhì 57701
Giải nhất 43715
Đặc biệt 976255
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 14 16 16 31 32
41 47 55 62 63 65 75 94 97
Giải tám 26
Giải bảy 925
Giải sáu 7867 4256 6350
Giải năm 5898
Giải tư 66911 61481 84183 63379
36228 83936 45899
Giải ba 83018 00367
Giải nhì 79096
Giải nhất 95879
Đặc biệt 840440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 18 25 26 28 36 40 50
56 67 67 79 81 83 96 98 99
Giải tám 27
Giải bảy 515
Giải sáu 8460 9943 9233
Giải năm 9723
Giải tư 16192 68535 16416 72308
78191 51734 47827
Giải ba 44377 14655
Giải nhì 04707
Giải nhất 12131
Đặc biệt 617283
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 15 16 23 27 27 33
34 35 43 55 60 77 83 91 92
Giải tám 54
Giải bảy 036
Giải sáu 9245 7933 8622
Giải năm 3024
Giải tư 52614 11886 41111 02513
69386 37058 88010
Giải ba 47264 35731
Giải nhì 20929
Giải nhất 03192
Đặc biệt 227371
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 13 14 22 24 29 31
33 36 45 54 58 64 71 86 86
Giải tám 35
Giải bảy 440
Giải sáu 9579 9576 1121
Giải năm 7852
Giải tư 01472 74733 36506 31394
08479 13857 27672
Giải ba 64615 69451
Giải nhì 87265
Giải nhất 01057
Đặc biệt 645892
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 21 33 35 40 51 52
57 65 72 72 76 79 79 92 94
Giải tám 11
Giải bảy 556
Giải sáu 4861 9274 5994
Giải năm 5380
Giải tư 66255 21124 88867 27009
08692 23193 72600
Giải ba 64138 00982
Giải nhì 12957
Giải nhất 53059
Đặc biệt 581143
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 11 24 38 43 55 56
57 61 67 74 80 82 92 93 94
Giải tám 51
Giải bảy 744
Giải sáu 3670 2973 2816
Giải năm 9293
Giải tư 77005 62524 08269 19084
42312 19967 20655
Giải ba 17273 74770
Giải nhì 99109
Giải nhất 61504
Đặc biệt 271310
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 10 12 16 24 44 51
55 67 69 70 70 73 73 84 93
Giải tám 73
Giải bảy 152
Giải sáu 6540 0252 9137
Giải năm 6539
Giải tư 40542 36497 64450 16044
38832 51879 38309
Giải ba 13366 23683
Giải nhì 60312
Giải nhất 29551
Đặc biệt 952493
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 32 37 39 40 42 44
50 52 52 66 73 79 83 93 97
Giải tám 69
Giải bảy 145
Giải sáu 5198 0312 6874
Giải năm 5348
Giải tư 35148 75409 81632 21409
69568 20483 93331
Giải ba 00137 44483
Giải nhì 91488
Giải nhất 02413
Đặc biệt 099784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 12 31 32 37 45 48
48 68 69 74 83 83 84 88 98
Giải tám 48
Giải bảy 270
Giải sáu 7395 6940 1983
Giải năm 4554
Giải tư 84750 44773 03422 03057
62229 54852 50045
Giải ba 30493 91376
Giải nhì 29279
Giải nhất 93531
Đặc biệt 100362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 29 40 45 48 50 52 54
57 62 70 73 76 79 83 93 95
Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 1084 5987 3244
Giải năm 6962
Giải tư 35561 05969 82512 17343
13269 19773 31283
Giải ba 97520 74941
Giải nhì 83771
Giải nhất 65921
Đặc biệt 165946
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 20 39 41 43 44 46 61
62 69 69 71 73 83 84 87 87
Giải tám 15
Giải bảy 916
Giải sáu 4191 3109 2283
Giải năm 2615
Giải tư 10696 83932 38698 37962
06282 43130 82597
Giải ba 89861 85020
Giải nhì 20531
Giải nhất 30813
Đặc biệt 672031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 15 15 16 20 30 31 31
32 61 62 82 83 91 96 97 98
Chia sẻ