MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Giải tám 68
Giải bảy 017
Giải sáu 4956 9468 4750
Giải năm 0889
Giải tư 64180 11680 46782 91487
30008 83936 17637
Giải ba 81519 25080
Giải nhì 95880
Giải nhất 89111
Đặc biệt 042146
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 17 19 36 37 46 56
68 68 80 80 80 80 82 87 89
Giải tám 52
Giải bảy 702
Giải sáu 0360 2259 0773
Giải năm 8583
Giải tư 30589 15231 85824 06735
06471 26404 78621
Giải ba 97362 53505
Giải nhì 83639
Giải nhất 08191
Đặc biệt 109725
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 21 24 25 31 35
39 52 59 60 62 71 83 89 91
Giải tám 73
Giải bảy 671
Giải sáu 5929 4236 9223
Giải năm 0238
Giải tư 32559 74219 28593 77312
34299 34853 56450
Giải ba 24304 83804
Giải nhì 31054
Giải nhất 40819
Đặc biệt 599053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 12 19 19 29 36 38
50 53 53 54 59 71 73 93 99
Giải tám 46
Giải bảy 474
Giải sáu 3834 1159 2709
Giải năm 7911
Giải tư 36468 20768 76576 22285
11690 86350 67568
Giải ba 44557 29002
Giải nhì 98634
Giải nhất 60680
Đặc biệt 804560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 34 34 46 50 57 59
60 68 68 68 74 76 80 85 90
Giải tám 20
Giải bảy 190
Giải sáu 6119 5489 7949
Giải năm 4803
Giải tư 31230 32968 28492 11443
44575 52195 97730
Giải ba 74048 87752
Giải nhì 40770
Giải nhất 23214
Đặc biệt 979643
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 19 20 30 30 43 43
48 52 68 70 75 89 90 92 95
Giải tám 38
Giải bảy 569
Giải sáu 9103 7526 9048
Giải năm 5669
Giải tư 24267 83419 27337 14021
52313 78512 26070
Giải ba 13337 61620
Giải nhì 60092
Giải nhất 40993
Đặc biệt 301890
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 13 19 20 21 26 37
37 38 67 69 69 70 90 92 93
Giải tám 92
Giải bảy 751
Giải sáu 3992 2198 9255
Giải năm 2476
Giải tư 93201 21167 79268 06092
36763 99360 83976
Giải ba 10070 35409
Giải nhì 47030
Giải nhất 63790
Đặc biệt 850844
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 30 44 51 60 63 67
68 70 76 76 90 92 92 92 98
Giải tám 86
Giải bảy 959
Giải sáu 7642 5040 3739
Giải năm 0052
Giải tư 36764 24304 11877 59158
15860 78101 84981
Giải ba 31474 63326
Giải nhì 74120
Giải nhất 16111
Đặc biệt 198095
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 11 20 26 40 42 52
58 59 60 64 74 77 81 86 95
Giải tám 49
Giải bảy 382
Giải sáu 2493 7353 4228
Giải năm 2958
Giải tư 02402 58800 60634 41650
71771 28483 53959
Giải ba 07000 13109
Giải nhì 31288
Giải nhất 52983
Đặc biệt 301671
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 02 09 34 49 50 53
58 59 71 71 82 83 83 88 93
Giải tám 40
Giải bảy 197
Giải sáu 1403 1544 7061
Giải năm 9470
Giải tư 79560 58414 96336 93892
97898 35931 83730
Giải ba 47909 26420
Giải nhì 50470
Giải nhất 04673
Đặc biệt 348724
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 14 20 24 30 31 36
40 44 60 70 70 73 92 97 98
Giải tám 94
Giải bảy 896
Giải sáu 8052 9270 3658
Giải năm 3299
Giải tư 77082 86849 46159 18464
29664 63526 40114
Giải ba 72419 82810
Giải nhì 26601
Giải nhất 23773
Đặc biệt 816278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 14 19 26 49 52 59
64 64 70 73 78 82 94 96 99
Giải tám 75
Giải bảy 512
Giải sáu 2223 0011 2887
Giải năm 3648
Giải tư 46864 62057 50586 29386
38552 69048 09260
Giải ba 20767 36566
Giải nhì 72631
Giải nhất 23129
Đặc biệt 323451
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 23 29 31 48 48 51
52 57 60 64 66 67 75 86 86
Giải tám 86
Giải bảy 875
Giải sáu 0856 6213 2941
Giải năm 1721
Giải tư 65233 74283 15586 06235
76145 63612 36625
Giải ba 51218 61208
Giải nhì 72388
Giải nhất 32831
Đặc biệt 003694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 13 18 21 25 31 33
35 45 56 75 83 86 86 88 94
Giải tám 65
Giải bảy 863
Giải sáu 4209 0985 8948
Giải năm 6291
Giải tư 84697 01147 44227 80312
42992 26937 59970
Giải ba 04300 07505
Giải nhì 85462
Giải nhất 25044
Đặc biệt 197889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 09 12 27 37 44 47
62 63 65 70 85 89 91 92 97
Giải tám 83
Giải bảy 508
Giải sáu 3499 2196 8111
Giải năm 9705
Giải tư 87921 44079 77767 44608
44084 15418 42555
Giải ba 39454 83251
Giải nhì 48752
Giải nhất 23427
Đặc biệt 481894
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 08 18 21 27 51 52
54 55 67 79 83 84 94 96 99
Chia sẻ