MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 8662 9413 5460
Giải năm 7487
Giải tư 12765 46253 56636 82764
05895 55854 60936
Giải ba 27639 34274
Giải nhì 22427
Giải nhất 33671
Đặc biệt 336636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 15 27 36 36 36 39
53 54 62 64 65 71 74 87 95
Giải tám 51
Giải bảy 014
Giải sáu 2501 3742 3088
Giải năm 2372
Giải tư 58149 97212 35062 77664
77063 58594 87074
Giải ba 51635 22879
Giải nhì 12928
Giải nhất 49302
Đặc biệt 588522
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 12 14 22 28 35 42
49 51 62 63 64 72 74 79 94
Giải tám 93
Giải bảy 023
Giải sáu 5460 6241 8709
Giải năm 1406
Giải tư 52235 92021 43478 72889
20233 50061 03514
Giải ba 26419 89362
Giải nhì 07605
Giải nhất 69134
Đặc biệt 976944
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 14 19 21 23 33 34
35 41 44 60 61 62 78 89 93
Giải tám 57
Giải bảy 181
Giải sáu 1734 5259 6242
Giải năm 0007
Giải tư 32703 09313 18838 83042
65939 32614 02598
Giải ba 86759 16590
Giải nhì 78593
Giải nhất 39098
Đặc biệt 782998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 13 14 34 38 39 42
57 59 59 81 90 93 98 98 98
Giải tám 99
Giải bảy 091
Giải sáu 8037 1549 6704
Giải năm 5345
Giải tư 23488 98913 51174 13360
04073 14859 52847
Giải ba 71548 62892
Giải nhì 44178
Giải nhất 37278
Đặc biệt 743279
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 37 45 47 48 49 59 60
73 74 78 78 79 88 91 92 99
Giải tám 93
Giải bảy 806
Giải sáu 1409 2770 3883
Giải năm 6092
Giải tư 14292 12543 17962 66320
33846 73449 78514
Giải ba 89286 89601
Giải nhì 92897
Giải nhất 15772
Đặc biệt 613514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 14 14 20 43 46
49 62 70 72 86 92 92 93 97
Giải tám 05
Giải bảy 391
Giải sáu 2222 7260 4696
Giải năm 9885
Giải tư 42129 24356 63247 18468
06036 16613 55754
Giải ba 31787 70402
Giải nhì 33375
Giải nhất 02078
Đặc biệt 995138
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 13 22 29 36 38 47
54 56 60 68 75 78 85 87 91
Giải tám 14
Giải bảy 416
Giải sáu 9065 3662 5288
Giải năm 8108
Giải tư 30762 41336 13123 08472
55192 81660 90017
Giải ba 53593 45642
Giải nhì 51996
Giải nhất 86364
Đặc biệt 335201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 14 16 17 23 36 42
60 62 62 64 65 72 92 93 96
Giải tám 27
Giải bảy 980
Giải sáu 4879 9392 1211
Giải năm 6501
Giải tư 70744 64946 89336 20001
88947 84105 33408
Giải ba 10231 06997
Giải nhì 26212
Giải nhất 57970
Đặc biệt 487281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 05 08 12 27 31 36
44 46 47 70 79 80 81 92 97
Giải tám 76
Giải bảy 567
Giải sáu 4834 7128 4367
Giải năm 6833
Giải tư 95504 05196 06192 31570
94654 98251 26004
Giải ba 47928 42735
Giải nhì 02873
Giải nhất 35946
Đặc biệt 022733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 28 28 33 33 34 35
46 51 54 67 70 73 76 92 96
Giải tám 33
Giải bảy 543
Giải sáu 9258 6818 3554
Giải năm 7260
Giải tư 49290 29174 74093 00065
25649 76579 19559
Giải ba 07050 77694
Giải nhì 68854
Giải nhất 45983
Đặc biệt 091461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 33 43 49 50 54 58 59
60 61 65 74 79 83 90 93 94
Giải tám 38
Giải bảy 321
Giải sáu 0118 9356 0935
Giải năm 2391
Giải tư 36960 72336 75873 07260
84750 17674 80805
Giải ba 09805 53094
Giải nhì 15101
Giải nhất 61401
Đặc biệt 181411
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 05 05 11 18 21 36
38 50 56 60 60 73 74 91 94
Giải tám 08
Giải bảy 857
Giải sáu 6860 5479 3111
Giải năm 9758
Giải tư 50640 04974 82750 37466
38407 04054 59383
Giải ba 78570 67408
Giải nhì 40721
Giải nhất 27290
Đặc biệt 660752
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 08 21 40 50 52 54
57 58 60 66 70 74 79 83 90
Giải tám 30
Giải bảy 593
Giải sáu 3168 5867 3601
Giải năm 6034
Giải tư 46948 63905 36577 57141
64440 56390 72249
Giải ba 23791 92839
Giải nhì 80156
Giải nhất 51220
Đặc biệt 805911
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 20 30 34 39 40 41
48 49 56 67 68 77 90 91 93
Giải tám 03
Giải bảy 170
Giải sáu 1223 1668 6186
Giải năm 4989
Giải tư 44038 76802 75927 39312
13921 90233 05007
Giải ba 99906 92117
Giải nhì 60514
Giải nhất 76682
Đặc biệt 483597
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 07 12 14 17 21
23 27 33 38 68 70 82 89 97
Chia sẻ