MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Giải tám 86
Giải bảy 450
Giải sáu 8273 8936 0318
Giải năm 3832
Giải tư 06821 95278 51253 15560
96405 58795 88598
Giải ba 91459 66515
Giải nhì 11871
Giải nhất 79239
Đặc biệt 800622
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 21 22 32 36 39 50 53
59 60 71 73 78 8 86 95 98
Giải tám 72
Giải bảy 931
Giải sáu 9232 4522 2569
Giải năm 9182
Giải tư 38675 63680 29736 32593
95234 77454 49851
Giải ba 86305 03196
Giải nhì 00167
Giải nhất 63195
Đặc biệt 809574
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 22 31 32 34 36 51 54 67
72 74 75 80 82 9 93 95 96
Giải tám 53
Giải bảy 456
Giải sáu 7469 3414 2581
Giải năm 6838
Giải tư 22573 68344 63939 99417
15979 55910 79604
Giải ba 77064 03488
Giải nhì 90092
Giải nhất 86405
Đặc biệt 800859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 1 10 14 17 38 39 44
53 56 59 64 69 73 79 88 92
Giải tám 55
Giải bảy 893
Giải sáu 0674 9215 5517
Giải năm 5515
Giải tư 41344 89608 48238 52398
11735 14516 60722
Giải ba 64400 69669
Giải nhì 10227
Giải nhất 73682
Đặc biệt 907600
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 08 15 15 16 22 27 35
38 44 55 69 7 74 82 93 98
Giải tám 86
Giải bảy 919
Giải sáu 5986 1488 9217
Giải năm 0359
Giải tư 61872 35286 12035 68479
42163 96761 69337
Giải ba 30356 06404
Giải nhì 81223
Giải nhất 55046
Đặc biệt 327857
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 23 35 37 46 56 57 59
61 63 7 72 79 86 86 86 88
Giải tám 22
Giải bảy 119
Giải sáu 4824 8946 7053
Giải năm 5530
Giải tư 27919 37669 62409 39315
24251 61736 34288
Giải ba 23704 19538
Giải nhì 56424
Giải nhất 11420
Đặc biệt 227548
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 15 19 19 20 22 24 24
3 30 36 38 46 48 51 69 88
Giải tám 47
Giải bảy 756
Giải sáu 3847 5157 8985
Giải năm 4747
Giải tư 13435 76467 48703 54510
87974 77732 09980
Giải ba 04706 31362
Giải nhì 49001
Giải nhất 81174
Đặc biệt 130019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 10 19 32 35 47 47
47 5 56 57 62 67 74 74 80
Giải tám 29
Giải bảy 833
Giải sáu 2672 4021 3211
Giải năm 5349
Giải tư 67529 92089 93249 78482
87931 97542 54350
Giải ba 99179 58981
Giải nhì 37836
Giải nhất 20804
Đặc biệt 714939
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 1 21 29 29 31 33 36 39
42 49 49 50 72 79 81 82 89
Giải tám 08
Giải bảy 463
Giải sáu 9244 0971 0657
Giải năm 6723
Giải tư 44386 29793 83201 36483
28446 35069 44078
Giải ba 90659 14717
Giải nhì 90185
Giải nhất 90412
Đặc biệt 509325
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 12 17 23 25 44 46 59
63 69 7 71 78 83 85 86 93
Giải tám 82
Giải bảy 490
Giải sáu 6457 4270 7594
Giải năm 1890
Giải tư 36537 79142 82667 61929
11885 90757 70584
Giải ba 95569 80906
Giải nhì 83002
Giải nhất 00446
Đặc biệt 274919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 19 29 37 4 42 46 57
57 67 69 70 82 84 85 90 90
Giải tám 90
Giải bảy 659
Giải sáu 8190 7656 8836
Giải năm 5038
Giải tư 13794 35165 42833 92959
82827 36853 79762
Giải ba 06614 38016
Giải nhì 53856
Giải nhất 20167
Đặc biệt 870019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 19 27 33 38 53 56 56
59 59 6 62 65 67 90 90 94
Giải tám 16
Giải bảy 638
Giải sáu 4748 8622 3103
Giải năm 6289
Giải tư 89419 71558 04080 72110
70727 86811 71847
Giải ba 17735 13282
Giải nhì 85567
Giải nhất 13776
Đặc biệt 156940
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 16 19 22 27 3 35 38
40 47 48 58 67 76 80 82 89
Giải tám 77
Giải bảy 390
Giải sáu 5520 4293 0925
Giải năm 9347
Giải tư 40169 04686 92158 91098
93772 85831 32101
Giải ba 76072 29660
Giải nhì 52323
Giải nhất 46240
Đặc biệt 440674
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 20 23 31 40 47 5 58 60
69 72 72 74 77 86 90 93 98
Giải tám 05
Giải bảy 738
Giải sáu 8574 3271 2691
Giải năm 9483
Giải tư 36826 68781 84098 43538
00759 42426 91967
Giải ba 37958 56813
Giải nhì 90310
Giải nhất 42738
Đặc biệt 592283
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 1 10 13 26 26 38 38 38
58 59 67 71 74 81 83 83 98
Giải tám 00
Giải bảy 725
Giải sáu 2880 6619 2078
Giải năm 4319
Giải tư 24140 99747 04898 31257
56467 95169 72643
Giải ba 37821 19302
Giải nhì 73587
Giải nhất 49421
Đặc biệt 149036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 19 19 21 21 25 36 40
43 47 57 67 69 8 80 87 98
Chia sẻ