MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Giải tám 75
Giải bảy 187
Giải sáu 0883 1231 0501
Giải năm 6434
Giải tư 69293 73728 14196 11077
07474 64630 35797
Giải ba 44403 22063
Giải nhì 74395
Giải nhất 60481
Đặc biệt 310753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 28 30 31 34 53 63 74
75 77 81 83 87 93 95 96 97
Giải tám 16
Giải bảy 200
Giải sáu 4518 7801 1495
Giải năm 1539
Giải tư 68126 02364 71580 38384
64167 18975 26707
Giải ba 97045 57814
Giải nhì 41987
Giải nhất 50382
Đặc biệt 284830
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 14 16 18 26 30
39 45 64 67 75 80 82 84 87
Giải tám 44
Giải bảy 309
Giải sáu 8112 6386 5812
Giải năm 4530
Giải tư 90019 04240 69239 21379
34585 41281 30409
Giải ba 62323 28390
Giải nhì 63837
Giải nhất 67428
Đặc biệt 060511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 11 12 19 23 28 30
37 39 40 44 79 81 85 86 90
Giải tám 51
Giải bảy 854
Giải sáu 9131 8264 7820
Giải năm 8827
Giải tư 62935 19267 62890 16947
56436 25043 73081
Giải ba 90127 34341
Giải nhì 08686
Giải nhất 51712
Đặc biệt 042652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 27 27 31 35 36 41 43
47 51 52 54 64 67 81 86 90
Giải tám 45
Giải bảy 360
Giải sáu 4292 9852 9617
Giải năm 8878
Giải tư 63026 99380 93962 00508
27926 98844 78292
Giải ba 20241 35896
Giải nhì 90026
Giải nhất 32126
Đặc biệt 150551
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 26 26 26 26 41 44 45
51 52 60 62 78 80 92 92 96
Giải tám 87
Giải bảy 965
Giải sáu 3813 2698 0352
Giải năm 3742
Giải tư 73092 05598 86918 88546
50195 63748 03883
Giải ba 12725 89325
Giải nhì 16701
Giải nhất 44896
Đặc biệt 382082
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 18 25 25 42 46 48
65 82 83 87 92 95 96 98 98
Giải tám 50
Giải bảy 300
Giải sáu 7234 2530 4796
Giải năm 4122
Giải tư 06331 32775 99809 96638
89584 89071 47200
Giải ba 88997 76827
Giải nhì 59271
Giải nhất 87700
Đặc biệt 798477
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 00 09 22 27 30 31
34 38 50 71 71 75 77 84 97
Giải tám 67
Giải bảy 813
Giải sáu 7858 7060 7327
Giải năm 0522
Giải tư 00853 39699 72206 73017
62854 79210 46921
Giải ba 25016 86794
Giải nhì 91600
Giải nhất 60300
Đặc biệt 454950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 06 10 13 16 17 21
22 50 53 54 58 60 67 94 99
Giải tám 72
Giải bảy 163
Giải sáu 2701 8357 8913
Giải năm 4493
Giải tư 60687 82369 80509 04615
77289 37023 17339
Giải ba 20288 88587
Giải nhì 91545
Giải nhất 32153
Đặc biệt 520873
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 15 23 39 45 53 57
63 69 72 73 87 87 88 89 93
Giải tám 03
Giải bảy 264
Giải sáu 8026 7018 6762
Giải năm 3320
Giải tư 91920 98188 57700 93768
58585 17999 28378
Giải ba 48271 78378
Giải nhì 26157
Giải nhất 73002
Đặc biệt 009546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 18 20 20 26 46
57 64 68 71 78 78 85 88 99
Giải tám 46
Giải bảy 730
Giải sáu 7487 3278 0611
Giải năm 1427
Giải tư 76907 12308 50585 60842
54439 51620 50007
Giải ba 71681 50447
Giải nhì 58252
Giải nhất 32863
Đặc biệt 645825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 08 20 25 27 30 39
42 46 47 52 63 78 81 85 87
Giải tám 95
Giải bảy 540
Giải sáu 2502 4410 1795
Giải năm 0908
Giải tư 10627 80432 25713 59718
73867 13900 09870
Giải ba 21677 30287
Giải nhì 05621
Giải nhất 71906
Đặc biệt 461667
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 08 10 13 18 21
27 32 40 67 67 70 77 87 95
Giải tám 43
Giải bảy 990
Giải sáu 0823 3593 9363
Giải năm 2428
Giải tư 35404 01674 18106 86178
04664 66362 27444
Giải ba 81540 94292
Giải nhì 15240
Giải nhất 37895
Đặc biệt 972105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 23 28 40 40 43
44 62 64 74 78 90 92 93 95
Giải tám 71
Giải bảy 971
Giải sáu 9548 0968 9031
Giải năm 7839
Giải tư 29473 06725 48022 44926
18525 36846 92466
Giải ba 35924 31814
Giải nhì 22394
Giải nhất 35250
Đặc biệt 315384
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 22 24 25 25 26 39 46
48 50 66 68 71 71 73 84 94
Giải tám 92
Giải bảy 150
Giải sáu 7747 4600 8754
Giải năm 3009
Giải tư 41007 69829 48953 04601
42374 46298 52022
Giải ba 20305 63077
Giải nhì 26419
Giải nhất 60204
Đặc biệt 936881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 05 07 09 19 22
29 47 50 53 74 77 81 92 98
Chia sẻ