MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Giải tám 68
Giải bảy 090
Giải sáu 2455 6218 6294
Giải năm 3424
Giải tư 34023 25472 12455 53495
63847 86284 16393
Giải ba 90173 15347
Giải nhì 19438
Giải nhất 58598
Đặc biệt 769851
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 23 24 38 47 47 51 55
55 68 72 73 84 90 93 94 95
Giải tám 90
Giải bảy 678
Giải sáu 2993 0307 0460
Giải năm 4201
Giải tư 32543 76922 43392 45015
30689 74955 66916
Giải ba 40240 83195
Giải nhì 06584
Giải nhất 61295
Đặc biệt 985521
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 15 16 21 22 40 43
55 60 78 84 89 90 92 93 95
Giải tám 43
Giải bảy 288
Giải sáu 3644 4654 5354
Giải năm 6034
Giải tư 22702 90661 08440 79234
21485 39839 10078
Giải ba 13655 44456
Giải nhì 47351
Giải nhất 34128
Đặc biệt 593027
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 27 34 34 39 40 43 44
51 54 54 55 56 61 78 85 88
Giải tám 63
Giải bảy 440
Giải sáu 6314 1194 2133
Giải năm 5019
Giải tư 23968 96432 27294 03909
28835 38577 08291
Giải ba 44704 87558
Giải nhì 23448
Giải nhất 02790
Đặc biệt 843632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 14 19 32 32 33 35
40 48 58 63 68 77 91 94 94
Giải tám 15
Giải bảy 072
Giải sáu 7851 5793 8256
Giải năm 7582
Giải tư 02666 13030 08580 23491
98548 89906 50620
Giải ba 71105 88627
Giải nhì 28935
Giải nhất 39571
Đặc biệt 779132
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 15 20 27 30 32 35
48 51 56 66 72 80 82 91 93
Giải tám 16
Giải bảy 748
Giải sáu 2442 3997 3860
Giải năm 0074
Giải tư 94295 32644 17478 94214
74145 49913 60766
Giải ba 72677 83448
Giải nhì 16876
Giải nhất 05833
Đặc biệt 643547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 16 42 44 45 47 48
48 60 66 74 76 77 78 95 97
Giải tám 76
Giải bảy 121
Giải sáu 5624 2912 5815
Giải năm 6713
Giải tư 94599 46983 00035 06316
95426 02299 89144
Giải ba 06460 88039
Giải nhì 30548
Giải nhất 94875
Đặc biệt 650522
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 15 16 21 22 24 26
35 39 44 48 60 76 83 99 99
Giải tám 59
Giải bảy 656
Giải sáu 6102 3478 5377
Giải năm 5712
Giải tư 75476 42928 37551 73634
05088 32997 26251
Giải ba 04718 28157
Giải nhì 22077
Giải nhất 83923
Đặc biệt 597370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 18 28 34 51 51 56
57 59 70 76 77 77 78 88 97
Giải tám 41
Giải bảy 161
Giải sáu 0232 5720 7883
Giải năm 2194
Giải tư 42072 93893 97036 98175
47234 15438 74345
Giải ba 39834 87862
Giải nhì 39266
Giải nhất 51021
Đặc biệt 714705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 20 32 34 34 36 38 41
45 61 62 66 72 75 83 93 94
Giải tám 74
Giải bảy 869
Giải sáu 5206 2110 2061
Giải năm 4939
Giải tư 06827 87732 07940 78404
24275 87919 40707
Giải ba 40869 55335
Giải nhì 40833
Giải nhất 21775
Đặc biệt 433905
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 07 10 19 27 32
33 35 39 40 61 69 69 74 75
Giải tám 27
Giải bảy 866
Giải sáu 1893 4338 6936
Giải năm 0583
Giải tư 81488 23435 49152 00074
56046 49755 34822
Giải ba 55700 50547
Giải nhì 14907
Giải nhất 52831
Đặc biệt 830669
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 22 27 35 36 38 46
47 52 55 66 69 74 83 88 93
Giải tám 95
Giải bảy 244
Giải sáu 8365 7387 5843
Giải năm 6451
Giải tư 20182 05392 97450 92990
74605 21616 49161
Giải ba 73469 63823
Giải nhì 23009
Giải nhất 54954
Đặc biệt 532626
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 16 23 26 43 44 50
51 61 65 69 82 87 90 92 95
Giải tám 17
Giải bảy 671
Giải sáu 4686 5345 1256
Giải năm 0339
Giải tư 84069 19705 64030 37785
82751 16131 37077
Giải ba 38284 97473
Giải nhì 23411
Giải nhất 61398
Đặc biệt 610432
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 17 30 31 32 39 45
51 56 69 71 73 77 84 85 86
Giải tám 95
Giải bảy 581
Giải sáu 8328 8126 1213
Giải năm 5570
Giải tư 29686 16152 73066 27690
53890 30432 74754
Giải ba 20571 18443
Giải nhì 18029
Giải nhất 18371
Đặc biệt 002939
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 26 28 29 32 39 43 52
54 66 70 71 81 86 90 90 95
Giải tám 44
Giải bảy 135
Giải sáu 2262 1567 6486
Giải năm 8932
Giải tư 12425 85045 61019 90358
90269 48400 32391
Giải ba 17537 09371
Giải nhì 65923
Giải nhất 27006
Đặc biệt 907757
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 23 25 32 35 37 44
45 57 58 62 67 69 71 86 91
Chia sẻ