MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Giải tám 79
Giải bảy 762
Giải sáu 0772 0671 0899
Giải năm 5478
Giải tư 00024 61818 50809 51295
15641 31896 17420
Giải ba 92687 40556
Giải nhì 46410
Giải nhất 87280
Đặc biệt 003053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 18 20 24 41 53 56
62 71 72 78 79 87 95 96 99
Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 1769 1374 4077
Giải năm 6487
Giải tư 91661 13194 48498 35138
27037 64713 42772
Giải ba 97224 97921
Giải nhì 40848
Giải nhất 42081
Đặc biệt 368280
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 21 24 37 38 48 61 69
71 72 74 77 77 80 87 94 98
Giải tám 97
Giải bảy 479
Giải sáu 1348 4390 9999
Giải năm 8976
Giải tư 60367 10096 52374 59835
06330 45777 34537
Giải ba 89076 61180
Giải nhì 59798
Giải nhất 85446
Đặc biệt 364533
Phóng to
Lô tô trực tiếp
30 33 35 37 48 67 74 76
76 77 79 80 90 96 97 98 99
Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 7434 0142 1830
Giải năm 6478
Giải tư 32600 94798 01886 81402
18490 59247 02387
Giải ba 50121 66796
Giải nhì 76707
Giải nhất 27884
Đặc biệt 978673
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 07 07 15 21 30 34
42 47 73 78 86 87 90 96 98
Giải tám 41
Giải bảy 180
Giải sáu 2482 3860 2674
Giải năm 9985
Giải tư 20214 43073 89851 58910
32376 11950 02388
Giải ba 28564 93789
Giải nhì 49082
Giải nhất 37749
Đặc biệt 558222
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 22 41 50 51 60 64
73 74 76 80 82 82 85 88 89
Giải tám 42
Giải bảy 755
Giải sáu 8632 9975 8472
Giải năm 9205
Giải tư 68231 42531 28767 72661
27868 82769 50527
Giải ba 05002 59996
Giải nhì 53255
Giải nhất 69377
Đặc biệt 114282
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 27 31 31 32 42 55
55 61 67 68 69 72 75 82 96
Giải tám 85
Giải bảy 105
Giải sáu 7494 3702 8263
Giải năm 7050
Giải tư 95783 88028 29213 18210
32449 68618 87734
Giải ba 03875 28125
Giải nhì 01840
Giải nhất 72529
Đặc biệt 318292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 10 13 18 25 28 34
40 49 50 63 75 83 85 92 94
Giải tám 25
Giải bảy 294
Giải sáu 9292 3063 2961
Giải năm 2019
Giải tư 73104 70024 20261 99776
60497 57562 25221
Giải ba 20216 15576
Giải nhì 76447
Giải nhất 98096
Đặc biệt 777143
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 19 21 24 25 43 47
61 61 62 63 76 76 92 94 97
Giải tám 51
Giải bảy 082
Giải sáu 9547 6119 7710
Giải năm 7284
Giải tư 17373 74303 41323 89181
96507 85781 83955
Giải ba 70830 47149
Giải nhì 56379
Giải nhất 52057
Đặc biệt 409535
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 10 19 23 30 35 47
49 51 55 73 79 81 81 82 84
Giải tám 52
Giải bảy 770
Giải sáu 6158 9130 3312
Giải năm 5629
Giải tư 06980 02342 35383 38256
81674 08224 26836
Giải ba 52163 53996
Giải nhì 32130
Giải nhất 14789
Đặc biệt 730692
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 24 29 30 30 36 42 52
56 58 63 70 74 80 83 92 96
Giải tám 93
Giải bảy 579
Giải sáu 0352 8028 0656
Giải năm 5374
Giải tư 27445 91222 90065 07030
34266 19364 50884
Giải ba 36125 17324
Giải nhì 70323
Giải nhất 81932
Đặc biệt 687609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 2 22 23 24 25 28 30 45
52 56 64 65 66 74 79 84 93
Giải tám 48
Giải bảy 637
Giải sáu 4600 9780 6103
Giải năm 7443
Giải tư 31507 72485 35188 61395
88764 60019 49619
Giải ba 09653 51804
Giải nhì 34856
Giải nhất 13862
Đặc biệt 465755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 07 19 19 2 37 43
48 53 55 56 64 80 85 88 95
Giải tám 26
Giải bảy 493
Giải sáu 5311 8276 4525
Giải năm 2453
Giải tư 85863 13193 96503 76447
36801 13084 17633
Giải ba 56150 38837
Giải nhì 65808
Giải nhất 45956
Đặc biệt 406521
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 08 11 21 25 26 33 37
47 50 53 6 63 76 84 93 93
Giải tám 75
Giải bảy 815
Giải sáu 0148 2536 5915
Giải năm 9531
Giải tư 72338 04183 98045 35598
13976 93104 35118
Giải ba 46652 42457
Giải nhì 90991
Giải nhất 96310
Đặc biệt 856665
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 04 15 15 18 31 36 38 45
48 52 57 65 75 76 83 91 98
Giải tám 13
Giải bảy 656
Giải sáu 8335 7111 8768
Giải năm 5321
Giải tư 64655 94138 48627 63343
86737 74883 49036
Giải ba 53554 62160
Giải nhì 77406
Giải nhất 71306
Đặc biệt 838677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 13 21 27 35 36 37 38
43 54 55 56 6 60 68 77 83
Chia sẻ