MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền trung Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 4/10/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
39
38
G7
483
369
G6
3097
7777
3828
1586
6841
2789
G5
5485
0376
G4
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
G3
49329
31814
29665
52259
G2
51276
57954
G1
15604
14304
ĐB
811279
223988
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 0, 4, 8 4
1 4, 4 0
2 9
3 4, 9 8
4 7 1, 4
5 4, 9, 9
6 1, 3, 5, 9
7 0, 5, 6, 7, 9 6, 9
8 , 3, 5 6, 8
9 7 , 9

Xổ Số Miền Trung ngày 27/9/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
16
13
G7
384
056
G6
2196
6271
7227
6762
2460
8152
G5
0122
0377
G4
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
G3
05012
06135
26018
72483
G2
05823
20588
G1
45166
40969
ĐB
355419
468462
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5
1 2, 6, 9 3, 8
2 2, 3, 9
3 5
4 6, 8
5 4, 4 6
6 6 0, 2, 2, 7, 8, 9
7 , 1, 2, 3 2, 7
8 4 3, 8
9 4, 6 0, 5

Xổ Số Miền Trung ngày 20/9/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
07
08
G7
743
595
G6
3303
0359
8550
3351
4070
7028
G5
7256
1625
G4
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
G3
08628
33939
28159
44916
G2
88064
77285
G1
60011
40821
ĐB
938258
226231
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 3, 7 8
1 1 6
2 8 1, 5, 6
3 9 1, 7, 9
4 3 6, 8
5 6, 8, 9, 9 1, 9
6 4, 6, 7, 8 2, 5
7 0
8 1, 5, 8 , 5
9 5

Xổ Số Miền Trung ngày 13/9/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
03
21
G7
467
591
G6
1371
6512
7166
2842
9730
3480
G5
2494
2764
G4
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
G3
71119
24569
12970
18965
G2
11491
92734
G1
12445
22740
ĐB
779482
043039
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 0, 3
1 2, 9
2 3 1, 4
3 6 0, 4, 9
4 3, 5 0, 2, 2
5
6 , 4, 7, 9 3, 4, 5
7 1, 1, 5 0, 6, 8
8 2
9 1, 4 1, 3, 9

Xổ Số Miền Trung ngày 6/9/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
03
90
G7
708
414
G6
7260
5486
6052
3695
7816
8606
G5
3216
4029
G4
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
G3
47707
05784
22880
85283
G2
84380
23270
G1
09953
15248
ĐB
905485
868768
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 3, 7, 8 1
1 6 4, 5, 6
2 , 1, 5 9
3
4 1, 8
5 2, 3
6 0 , 3, 8
7 0
8 0, 4, 4, 5, 6, 7 0, 3, 9
9 0, 7 0, 4, 5, 8

Xổ Số Miền Trung ngày 30/8/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
36
92
G7
282
001
G6
2386
1097
3802
9381
5693
2985
G5
4753
3793
G4
53639
87685
18170
74850
13296
82184
85577
58785
99931
88462
44894
75553
66626
66696
G3
73523
55181
99740
07905
G2
41926
17377
G1
94518
04798
ĐB
517484
624132
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 1, 5
1 8
2 , 3, 6 6
3 6, 9 1, 2
4 0
5 0, 3 , 3
6 2
7 0, 7 7
8 1, 2, 4, 4, 5, 6 1, 5
9 6, 7 2, 3, 3, 4, 6, 8

Xổ Số Miền Trung ngày 23/8/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
86
14
G7
458
714
G6
7086
1725
9669
5676
8918
5293
G5
5629
3486
G4
04096
36603
28798
87843
75124
50373
80199
21720
76183
31941
28928
44709
24105
38155
G3
92124
47716
96751
30117
G2
00110
30757
G1
15846
74222
ĐB
701938
898625
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 3 5, 9
1 0, 6 4, 4, 7, 8
2 4, 4, 5, 9 0, 2, 5, 8
3 8
4 3, 6 1
5 8 1, 5, 7
6
7 3 6
8 6, 6 3, 6
9 , 6, 8, 9

Xổ Số Miền Trung ngày 16/8/2022

Đắc Lắc Quảng Nam Quảng Nam
G8
99
58
58
G7
187
024
024
G6
7734
4809
4304
9238
8564
5407
9238
8564
5407
G5
7443
5665
5665
G4
12827
44221
15989
03585
71000
55770
42594
51358
76178
95993
25211
81326
82929
40348
51358
76178
95993
25211
81326
82929
40348
G3
02813
54176
95937
95728
95937
95728
G2
01849
19789
19789
G1
69844
16478
16478
ĐB
894974
930671
930671
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam Quảng Nam
0 0, 9
1 3 1 1
2 1, 7 4, 6, 8, 9 4, 6, 8, 9
3 4 7, 8 7, 8
4 , 3, 4, 9 8 8
5 8, 8 8, 8
6 4, 5 4, 5
7 0, 4, 6 , 1, 8, 8 , 1, 8, 8
8 5, 7, 9 9 9
9 4, 9 3 3

Xổ Số Miền Trung ngày 9/8/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
30
53
G7
025
690
G6
3986
7955
2129
1892
1516
4227
G5
3718
1743
G4
61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804
09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134
G3
71808
43220
83228
57702
G2
25053
67710
G1
14057
28795
ĐB
162518
152034
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 4, 8, 8 2
1 8, 8 0, 3, 6, 9
2 0, 4, 5 8
3 0 4, 4
4 3
5 3, 5, 7 0, 3
6
7 3, 6 , 5, 8
8 6 2
9 , 2, 3 0, 2, 5

Xổ Số Miền Trung ngày 2/8/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
74
73
G7
186
518
G6
4454
3293
4004
2171
9181
0393
G5
3297
7332
G4
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
22694
17748
32980
52633
14639
85733
02770
G3
77332
55312
18351
24898
G2
86268
41437
G1
79329
23011
ĐB
391370
532338
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0
1 0, 2, 5 1, 8
2 5, 9
3 2 , 2, 3, 3, 7, 8, 9
4 , 5 8
5 4 1
6 8
7 0, 0, 1, 4 0, 1, 3
8 0, 6 0, 1
9 3, 7 4, 8

Xổ Số Miền Trung ngày 26/7/2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
39
28
G7
314
605
G6
8035
3485
7173
8581
7245
6498
G5
1258
6707
G4
15934
79767
35767
01245
61625
65047
95965
08006
14074
09410
89056
10063
31086
25613
G3
94913
75237
73720
82736
G2
69374
79725
G1
32894
11324
ĐB
789562
130959
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5, 6, 7
1 3, 4 0, 3
2 5 0, 4, 5, 8
3 , 4, 5, 7, 9 6
4 5, 7 5
5 8 6, 9
6 2, 5, 7, 7 3
7 4 4
8 5 , 1, 6
9 4

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Trung:

Có tất cả 100.000 vé 5 chữ số mệnh giá 10.000đ.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMT

Tên giải Số lượng giải Trùng Trị giá (VNĐ)
Giải ĐB 1 5 số 125.000.000
Giải nhất 1 5 số 20.000.000
Giải nhì 1 5 số 5.000.000
Giải ba 2 5 số 2.500.000
Giải tư 7 5 số 1.250.000
Giải năm 10 4 số 500.000
Giải sáu 30 4 số 250.000
Giải bảy 100 3 số 125.000
Giải tám 1.000 2 số 50.000

Ngoài ra, vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 250.000đ.

Chia sẻ