MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Gia Lai

Giải tám 45
Giải bảy 290
Giải sáu 2283 0628 6094
Giải năm 3704
Giải tư 48516 96362 54329 53374
45531 06159 71118
Giải ba 44103 18973
Giải nhì 01375
Giải nhất 36786
Đặc biệt 452758
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 16 18 28 29 31 45
58 59 62 73 74 75 83 86 90
Giải tám 78
Giải bảy 584
Giải sáu 9372 7352 2498
Giải năm 0429
Giải tư 58376 92812 63438 97336
07622 22355 39897
Giải ba 21790 44607
Giải nhì 87941
Giải nhất 29235
Đặc biệt 275418
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 18 22 29 35 36 38
41 52 55 72 76 78 84 90 97
Giải tám 19
Giải bảy 643
Giải sáu 8898 8885 4683
Giải năm 9758
Giải tư 91634 52490 42283 53641
07631 40391 98878
Giải ba 38236 16018
Giải nhì 64352
Giải nhất 07295
Đặc biệt 247798
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 19 31 34 36 41 43 52
58 78 83 85 90 91 95 98 98
Giải tám 09
Giải bảy 042
Giải sáu 3917 8194 4411
Giải năm 5788
Giải tư 78502 29821 60088 48029
13555 93104 22573
Giải ba 87368 16721
Giải nhì 69805
Giải nhất 29502
Đặc biệt 087970
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 05 09 17 21 21
29 42 55 68 70 73 88 88 94
Giải tám 74
Giải bảy 665
Giải sáu 0706 8808 1079
Giải năm 1608
Giải tư 14228 29117 07704 35411
64460 03950 83393
Giải ba 23283 44032
Giải nhì 60762
Giải nhất 46296
Đặc biệt 397150
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 08 08 11 17 28 32
50 50 60 62 65 74 83 93 96
Giải tám 29
Giải bảy 313
Giải sáu 1291 5420 3132
Giải năm 0656
Giải tư 02836 65039 60801 55363
45869 37199 97760
Giải ba 79853 74178
Giải nhì 82005
Giải nhất 12522
Đặc biệt 184332
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 13 20 22 29 32 36
39 53 56 60 63 69 78 91 99
Giải tám 30
Giải bảy 606
Giải sáu 2250 3579 0272
Giải năm 1064
Giải tư 69193 99773 27652 10699
37629 43936 84432
Giải ba 13160 86203
Giải nhì 61433
Giải nhất 30685
Đặc biệt 633242
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 29 30 32 33 36 42
50 52 60 64 73 79 85 93 99
Giải tám 01
Giải bảy 131
Giải sáu 6435 6083 2722
Giải năm 0937
Giải tư 29839 30301 27460 35502
77890 69722 09479
Giải ba 58227 33099
Giải nhì 56584
Giải nhất 14133
Đặc biệt 371175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 02 22 27 31 33 35
37 39 60 75 79 83 84 90 99
Giải tám 96
Giải bảy 211
Giải sáu 4331 8371 3728
Giải năm 7893
Giải tư 74246 96387 26890 82753
03687 69664 56874
Giải ba 31376 25991
Giải nhì 93323
Giải nhất 22425
Đặc biệt 585889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 23 25 31 46 53 64 71
74 76 87 87 89 90 91 93 96
Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 6803 4363 1436
Giải năm 8515
Giải tư 16052 16849 06394 94184
18993 48826 22301
Giải ba 10796 68413
Giải nhì 85777
Giải nhất 58683
Đặc biệt 147991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 13 15 26 49 52 60
63 77 83 84 87 91 93 94 96
Giải tám 30
Giải bảy 654
Giải sáu 5428 1951 4100
Giải năm 4928
Giải tư 76261 48675 10480 09461
62969 71322 26774
Giải ba 91108 96333
Giải nhì 54143
Giải nhất 25210
Đặc biệt 403367
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 22 28 28 30 33 43
51 54 61 61 67 69 74 75 80
Giải tám 95
Giải bảy 151
Giải sáu 4224 4511 2017
Giải năm 1134
Giải tư 25785 03760 06599 99244
39464 16149 39247
Giải ba 88796 72182
Giải nhì 30569
Giải nhất 05016
Đặc biệt 854776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 24 34 44 47 49 51
60 64 69 76 82 85 95 96 99
Giải tám 23
Giải bảy 808
Giải sáu 8126 7664 3701
Giải năm 2705
Giải tư 05354 50364 91799 16520
30523 31493 13043
Giải ba 92786 18175
Giải nhì 17590
Giải nhất 40233
Đặc biệt 786688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 20 23 23 26 33 43
54 64 64 75 86 88 90 93 99
Giải tám 49
Giải bảy 497
Giải sáu 0555 5883 0337
Giải năm 6545
Giải tư 53899 16558 24653 04146
37029 42836 01138
Giải ba 30407 79991
Giải nhì 77640
Giải nhất 00914
Đặc biệt 982528
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 28 29 36 38 40 45
46 49 53 55 58 83 91 97 99
Giải tám 83
Giải bảy 845
Giải sáu 2483 3870 3855
Giải năm 5582
Giải tư 43067 40618 37558 10096
92502 83217 06986
Giải ba 18954 89906
Giải nhì 64530
Giải nhất 38600
Đặc biệt 199174
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 17 18 30 45 54
58 67 70 74 82 83 83 86 96
Chia sẻ