MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Gia Lai

Giải tám 65
Giải bảy 623
Giải sáu 5917 7350 1330
Giải năm 7093
Giải tư 90338 15040 55398 54462
14574 32020 72334
Giải ba 07813 78761
Giải nhì 79953
Giải nhất 28204
Đặc biệt 339588
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 04 13 17 20 23 34 38 40
50 53 61 62 65 74 88 93 98
Giải tám 26
Giải bảy 534
Giải sáu 2374 4026 3727
Giải năm 2448
Giải tư 90141 23758 51537 66865
69766 64920 11517
Giải ba 16441 06188
Giải nhì 50483
Giải nhất 81050
Đặc biệt 141113
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 20 26 26 34 37 41 41
48 50 58 65 66 7 74 83 88
Giải tám 01
Giải bảy 808
Giải sáu 4244 6259 5819
Giải năm 5639
Giải tư 49503 93172 05481 33787
67282 78258 86691
Giải ba 82301 80434
Giải nhì 31664
Giải nhất 04794
Đặc biệt 586994
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 08 34 39 44 58 59
64 72 81 82 87 9 91 94 94
Giải tám 57
Giải bảy 907
Giải sáu 6295 8262 6597
Giải năm 9892
Giải tư 64562 90084 36162 02130
48062 67051 84684
Giải ba 03975 70847
Giải nhì 98894
Giải nhất 41425
Đặc biệt 785813
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 25 30 47 51 57 62 62
62 62 7 75 84 84 92 94 95
Giải tám 75
Giải bảy 867
Giải sáu 6014 8308 3289
Giải năm 1273
Giải tư 89345 95925 06195 07101
55751 79384 03813
Giải ba 61941 76702
Giải nhì 05436
Giải nhất 33896
Đặc biệt 126531
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 13 14 25 31 36 41
45 51 67 73 75 84 9 95 96
Giải tám 81
Giải bảy 759
Giải sáu 1637 5373 7158
Giải năm 9241
Giải tư 74383 24103 00071 57284
63952 49146 68094
Giải ba 68653 11093
Giải nhì 68745
Giải nhất 06658
Đặc biệt 567290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 37 41 45 46 52 53 58 59
71 73 8 81 83 84 90 93 94
Giải tám 32
Giải bảy 696
Giải sáu 4747 1133 8955
Giải năm 2016
Giải tư 64177 53708 29427 43437
05604 25833 54959
Giải ba 79319 98282
Giải nhì 22828
Giải nhất 04823
Đặc biệt 661846
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 16 19 23 27 28 32 33
33 37 46 47 5 59 77 82 96
Giải tám 00
Giải bảy 036
Giải sáu 8477 0204 5644
Giải năm 9671
Giải tư 77188 83219 63785 64834
90713 68450 34520
Giải ba 69776 08223
Giải nhì 72823
Giải nhất 49981
Đặc biệt 732106
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 06 13 19 20 23 23 34
36 4 50 71 76 77 81 85 88
Giải tám 97
Giải bảy 915
Giải sáu 3604 6964 9813
Giải năm 4375
Giải tư 30138 38799 51019 23036
13295 06057 67400
Giải ba 61260 68451
Giải nhì 35163
Giải nhất 91393
Đặc biệt 346952
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 15 19 3 36 38 51 52
57 60 63 64 75 93 95 97 99
Giải tám 43
Giải bảy 482
Giải sáu 4644 2479 6395
Giải năm 8794
Giải tư 48054 99686 32112 52197
59183 17965 93960
Giải ba 61448 10473
Giải nhì 48882
Giải nhất 30413
Đặc biệt 109970
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 43 44 48 5 54 60 65
70 73 79 82 82 83 86 94 97
Giải tám 80
Giải bảy 103
Giải sáu 6022 8833 8705
Giải năm 1712
Giải tư 28509 64616 43508 35498
98132 39312 46537
Giải ba 27869 77191
Giải nhì 37548
Giải nhất 15114
Đặc biệt 387926
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 09 12 12 14 16 22 26
32 33 37 48 5 69 80 91 98
Giải tám 83
Giải bảy 059
Giải sáu 2546 2081 1590
Giải năm 7183
Giải tư 42981 68914 46479 04551
13837 45071 31928
Giải ba 54616 47084
Giải nhì 36774
Giải nhất 90977
Đặc biệt 202672
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 14 16 28 37 46 51 59 71
72 74 77 79 81 81 83 83 84
Giải tám 33
Giải bảy 078
Giải sáu 5154 7543 5688
Giải năm 3058
Giải tư 65070 60498 13947 86961
51988 43075 18167
Giải ba 62765 00065
Giải nhì 05873
Giải nhất 71600
Đặc biệt 007367
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 33 43 47 54 58 61 65 65
67 67 70 73 75 78 8 88 98
Giải tám 37
Giải bảy 495
Giải sáu 7487 1202 4800
Giải năm 1004
Giải tư 40760 57972 07028 55694
79956 55214 67495
Giải ba 66455 05067
Giải nhì 73903
Giải nhất 20465
Đặc biệt 866200
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 02 03 04 14 28 37 55
56 60 65 67 72 87 94 95 95
Giải tám 90
Giải bảy 105
Giải sáu 8045 9528 4650
Giải năm 3051
Giải tư 28420 97200 64864 21361
09375 72352 59801
Giải ba 97709 01000
Giải nhì 89083
Giải nhất 74434
Đặc biệt 681925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 00 01 05 09 20 25 28
34 45 51 52 61 64 75 83 90
Chia sẻ