MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Gia Lai

Giải tám 07
Giải bảy 906
Giải sáu 0390 6600 9895
Giải năm 3974
Giải tư 10687 52204 09087 34600
53258 02865 91768
Giải ba 51616 86666
Giải nhì 28656
Giải nhất 44300
Đặc biệt 316288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 00 04 06 07 16 56
58 65 66 68 74 87 87 88 90
Giải tám 71
Giải bảy 773
Giải sáu 8903 4694 2899
Giải năm 5325
Giải tư 10524 65303 48097 98515
55000 36591 50077
Giải ba 95981 00123
Giải nhì 12674
Giải nhất 38441
Đặc biệt 006330
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 03 15 23 24 25 30
41 71 73 74 77 81 91 94 97
Giải tám 64
Giải bảy 982
Giải sáu 4306 7665 4643
Giải năm 9564
Giải tư 58762 59612 79670 88201
77337 80034 47544
Giải ba 37145 88820
Giải nhì 39972
Giải nhất 07964
Đặc biệt 930199
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 12 20 34 37 44 45
62 64 64 64 65 70 72 82 99
Giải tám 61
Giải bảy 195
Giải sáu 4279 4690 1621
Giải năm 3778
Giải tư 51369 68993 42215 91695
18305 48332 15001
Giải ba 47500 86478
Giải nhì 42785
Giải nhất 06414
Đặc biệt 701483
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 14 15 32 61 69
78 78 79 83 85 90 93 95 95
Giải tám 31
Giải bảy 132
Giải sáu 4834 7041 6252
Giải năm 3663
Giải tư 05434 51623 17820 64069
93099 90308 63374
Giải ba 36723 85477
Giải nhì 79570
Giải nhất 94806
Đặc biệt 452694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 20 23 23 31 32 34
34 41 63 69 70 74 77 94 99
Giải tám 63
Giải bảy 130
Giải sáu 3814 6745 1854
Giải năm 7426
Giải tư 65642 58925 25502 17672
53536 87259 59424
Giải ba 31159 65235
Giải nhì 74414
Giải nhất 08297
Đặc biệt 506979
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 14 24 25 26 30 35
36 42 45 59 59 63 72 79 97
Giải tám 62
Giải bảy 655
Giải sáu 4141 6826 3621
Giải năm 9117
Giải tư 22516 32913 97831 70441
19468 89742 98131
Giải ba 76893 21210
Giải nhì 49118
Giải nhất 65722
Đặc biệt 580016
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 16 16 17 18 22 26
31 31 41 41 42 55 62 68 93
Giải tám 22
Giải bảy 796
Giải sáu 0370 6759 8463
Giải năm 7119
Giải tư 22894 37486 89937 56202
69815 54630 44086
Giải ba 33065 01744
Giải nhì 76065
Giải nhất 21668
Đặc biệt 708726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 19 22 26 30 37 44
59 65 65 68 70 86 86 94 96
Giải tám 83
Giải bảy 318
Giải sáu 6148 6390 2062
Giải năm 8431
Giải tư 81810 24067 66521 52791
02295 01738 10040
Giải ba 71698 83640
Giải nhì 63910
Giải nhất 16821
Đặc biệt 581637
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 18 21 21 31 37 38
40 40 48 67 83 90 91 95 98
Giải tám 15
Giải bảy 771
Giải sáu 9861 9698 7695
Giải năm 3020
Giải tư 25032 26659 62804 69088
21135 66906 39786
Giải ba 31676 12208
Giải nhì 44683
Giải nhất 99296
Đặc biệt 289040
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 08 15 20 32 35 40
59 61 71 76 83 86 88 96 98
Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 8268 3843 5789
Giải năm 4169
Giải tư 15714 53660 45652 41098
56239 77019 80532
Giải ba 83570 73422
Giải nhì 47055
Giải nhất 16417
Đặc biệt 821480
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 17 19 22 32 39 43 47
47 52 55 60 68 69 70 80 98
Giải tám 96
Giải bảy 141
Giải sáu 5704 5157 7397
Giải năm 7683
Giải tư 60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Giải ba 45731 92914
Giải nhì 03148
Giải nhất 13562
Đặc biệt 641347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 23 25 31 39 40 41
41 47 48 57 61 62 62 83 96
Giải tám 17
Giải bảy 130
Giải sáu 0537 9445 7564
Giải năm 5950
Giải tư 83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Giải ba 12471 48888
Giải nhì 21246
Giải nhất 56272
Đặc biệt 368782
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 21 30 37 45 46 50
71 72 78 80 82 82 88 88 92
Giải tám 11
Giải bảy 885
Giải sáu 8080 0239 6687
Giải năm 5839
Giải tư 89810 20304 59862 59368
23641 19110 81777
Giải ba 28241 51526
Giải nhì 29637
Giải nhất 59461
Đặc biệt 505263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 10 11 26 37 39 39
41 41 61 62 63 68 77 80 85
Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 7638 8687 8236
Giải năm 6553
Giải tư 83464 94804 47537 49792
38081 02584 36483
Giải ba 02467 43794
Giải nhì 39751
Giải nhất 53427
Đặc biệt 113627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 27 27 37 38 51 53 64
67 77 81 83 84 87 92 94 95
Chia sẻ