MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Gia Lai

Giải tám 59
Giải bảy 384
Giải sáu 9339 6578 6401
Giải năm 7031
Giải tư 83547 26485 93235 10409
79785 98547 04207
Giải ba 95526 04132
Giải nhì 34677
Giải nhất 77497
Đặc biệt 555221
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 21 26 31 32 35 39
47 47 59 77 78 84 85 85 97
Giải tám 60
Giải bảy 026
Giải sáu 2862 1890 6684
Giải năm 4871
Giải tư 79419 71222 56850 08733
39021 88093 31371
Giải ba 76266 59203
Giải nhì 74567
Giải nhất 81910
Đặc biệt 198646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 19 21 22 26 33 46
50 60 62 66 67 71 71 90 93
Giải tám 78
Giải bảy 844
Giải sáu 4355 9581 3310
Giải năm 4564
Giải tư 07107 93372 56738 34759
09878 66159 26561
Giải ba 64561 68016
Giải nhì 88002
Giải nhất 32943
Đặc biệt 639263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 16 38 43 44 55 59
59 61 61 63 64 72 78 78 81
Giải tám 43
Giải bảy 296
Giải sáu 4397 4392 4100
Giải năm 3601
Giải tư 94462 10473 14784 11641
64279 06673 94335
Giải ba 55809 99954
Giải nhì 53231
Giải nhất 45567
Đặc biệt 102215
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 15 31 35 41 43 54
62 67 73 73 79 84 92 96 97
Giải tám 47
Giải bảy 640
Giải sáu 7255 6324 6035
Giải năm 0534
Giải tư 44932 31916 09505 51798
99652 68500 91403
Giải ba 46372 97357
Giải nhì 51800
Giải nhất 01403
Đặc biệt 191725
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 03 05 16 24 25
32 34 40 47 52 55 57 72 98
Giải tám 64
Giải bảy 455
Giải sáu 8314 3798 5450
Giải năm 3847
Giải tư 58832 98342 36803 60944
81281 64680 17007
Giải ba 53314 87912
Giải nhì 62423
Giải nhất 82229
Đặc biệt 297652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 12 14 14 23 29 32
42 44 47 52 55 64 80 81 98
Giải tám 10
Giải bảy 767
Giải sáu 6120 8158 3260
Giải năm 2165
Giải tư 58443 49155 18656 93869
71794 04578 30804
Giải ba 83776 32076
Giải nhì 78952
Giải nhất 09668
Đặc biệt 418301
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 10 20 43 52 55 56
58 65 67 68 69 76 76 78 94
Giải tám 24
Giải bảy 668
Giải sáu 6439 2511 1356
Giải năm 3888
Giải tư 88941 37903 68481 91741
67996 38351 26967
Giải ba 84979 40214
Giải nhì 80818
Giải nhất 54452
Đặc biệt 793263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 14 18 24 39 41 41
51 52 63 67 68 79 81 88 96
Giải tám 81
Giải bảy 365
Giải sáu 9332 3444 9998
Giải năm 1788
Giải tư 35118 38710 45322 05652
68211 13012 09562
Giải ba 86479 24718
Giải nhì 30361
Giải nhất 44644
Đặc biệt 687948
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 12 18 18 22 32 44
44 48 52 61 62 65 79 81 88
Giải tám 56
Giải bảy 569
Giải sáu 3658 2292 8688
Giải năm 6272
Giải tư 26588 44968 69425 36209
18318 91314 42016
Giải ba 67561 34316
Giải nhì 06919
Giải nhất 67261
Đặc biệt 738250
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 16 18 19 25 50
56 58 61 61 68 69 72 88 92
Giải tám 84
Giải bảy 213
Giải sáu 0193 0202 3813
Giải năm 2275
Giải tư 11359 78817 69996 30274
18949 28910 78888
Giải ba 81946 08823
Giải nhì 51129
Giải nhất 53838
Đặc biệt 051264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 13 17 23 29 3 38 46
49 59 64 74 75 84 88 93 96
Giải tám 03
Giải bảy 250
Giải sáu 9914 5265 1712
Giải năm 1330
Giải tư 66710 51506 48821 39451
40226 03677 83279
Giải ba 27678 62572
Giải nhì 20200
Giải nhất 36323
Đặc biệt 793827
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 10 14 2 21 23 26
27 30 50 51 65 72 77 78 79
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 6278 8602 3181
Giải năm 9973
Giải tư 98250 65705 39005 35829
02665 86640 49781
Giải ba 16905 01207
Giải nhì 41186
Giải nhất 54541
Đặc biệt 426461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 05 05 07 1 29 40
41 50 61 65 73 78 81 86 95
Giải tám 46
Giải bảy 915
Giải sáu 0790 7490 5063
Giải năm 8553
Giải tư 83333 37976 32697 91482
66056 09730 46139
Giải ba 90069 52103
Giải nhì 64546
Giải nhất 23446
Đặc biệt 303758
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 3 30 33 39 46 46 46
53 56 58 69 76 82 90 90 97
Giải tám 32
Giải bảy 542
Giải sáu 5864 4415 0218
Giải năm 8101
Giải tư 86828 10605 94454 78090
21596 54326 74975
Giải ba 99182 55151
Giải nhì 15877
Giải nhất 25969
Đặc biệt 193067
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 15 26 28 32 42 51 54
64 67 69 75 77 8 82 90 96
Chia sẻ