MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Gia Lai

Giải tám 54
Giải bảy 050
Giải sáu 1693 0784 1455
Giải năm 0709
Giải tư 84577 99088 95604 33628
64985 19000 95856
Giải ba 49170 39894
Giải nhì 61158
Giải nhất 73421
Đặc biệt 271517
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 17 21 28 50 54
56 58 70 77 84 85 88 93 94
Giải tám 61
Giải bảy 171
Giải sáu 8519 7552 6207
Giải năm 2081
Giải tư 90710 75833 40828 30859
03175 09171 73381
Giải ba 79116 23641
Giải nhì 59744
Giải nhất 12465
Đặc biệt 707937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 16 19 28 33 37 41 44
52 59 61 65 71 71 75 81 81
Giải tám 26
Giải bảy 490
Giải sáu 3193 3398 0468
Giải năm 2133
Giải tư 76727 82357 75421 17663
80301 69108 37962
Giải ba 59871 65699
Giải nhì 79802
Giải nhất 60053
Đặc biệt 128311
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 11 21 26 27 33
53 57 62 63 71 90 93 98 99
Giải tám 49
Giải bảy 025
Giải sáu 9543 3393 5393
Giải năm 8520
Giải tư 52534 24836 87343 74791
45072 53770 74417
Giải ba 67466 96709
Giải nhì 97332
Giải nhất 92006
Đặc biệt 155360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 17 20 25 32 34 36
43 43 49 60 66 70 72 91 93
Giải tám 08
Giải bảy 284
Giải sáu 1360 6858 6434
Giải năm 5272
Giải tư 06644 65839 13732 69626
34251 10687 26474
Giải ba 68755 80894
Giải nhì 07569
Giải nhất 63103
Đặc biệt 427064
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 26 32 39 44 51 55
58 60 64 69 72 74 84 87 94
Giải tám 84
Giải bảy 977
Giải sáu 0517 0023 8550
Giải năm 3791
Giải tư 85825 84174 64600 53402
98887 94433 03584
Giải ba 59035 65804
Giải nhì 84437
Giải nhất 29718
Đặc biệt 164783
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 17 18 23 25 33
35 37 74 77 83 84 84 87 91
Giải tám 04
Giải bảy 907
Giải sáu 0620 0923 2348
Giải năm 9246
Giải tư 57408 27364 74127 92054
48770 58518 79877
Giải ba 54296 09256
Giải nhì 98713
Giải nhất 25032
Đặc biệt 549012
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 08 12 13 18 20 23
27 32 46 54 56 64 70 77 96
Giải tám 35
Giải bảy 074
Giải sáu 0589 1038 5154
Giải năm 2359
Giải tư 83567 83614 38692 11768
34164 89543 41709
Giải ba 02860 73396
Giải nhì 67129
Giải nhất 27204
Đặc biệt 372384
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 14 29 35 38 43 59
60 64 67 68 74 84 89 92 96
Giải tám 83
Giải bảy 616
Giải sáu 6831 1618 8759
Giải năm 9211
Giải tư 01229 30791 67969 66775
32941 02196 24878
Giải ba 36043 27476
Giải nhì 61486
Giải nhất 11867
Đặc biệt 591650
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 18 29 31 41 43 50
67 69 75 76 78 83 86 91 96
Giải tám 31
Giải bảy 088
Giải sáu 9338 9661 6128
Giải năm 9623
Giải tư 98077 10372 56288 29816
78622 90682 78139
Giải ba 63165 17141
Giải nhì 05729
Giải nhất 82450
Đặc biệt 595225
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 22 23 25 29 31 38 39
41 50 61 65 72 77 82 88 88
Giải tám 17
Giải bảy 863
Giải sáu 6770 5712 3213
Giải năm 1613
Giải tư 46262 51441 31511 62009
90828 50962 39544
Giải ba 28599 38462
Giải nhì 72216
Giải nhất 38836
Đặc biệt 709196
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 12 13 16 17 28 36
41 44 62 62 62 63 70 96 99
Giải tám 82
Giải bảy 290
Giải sáu 7141 4999 0105
Giải năm 3569
Giải tư 71678 19904 14712 45057
54161 20076 22117
Giải ba 59568 03280
Giải nhì 14304
Giải nhất 60498
Đặc biệt 410845
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 12 17 41 45 57 61
68 69 76 78 80 82 90 98 99
Giải tám 28
Giải bảy 623
Giải sáu 3308 6368 0402
Giải năm 4149
Giải tư 12041 23300 16932 47156
48384 91322 43894
Giải ba 30195 38247
Giải nhì 32819
Giải nhất 42495
Đặc biệt 522977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 19 22 23 28 32 41
47 49 56 68 77 84 94 95 95
Giải tám 77
Giải bảy 229
Giải sáu 1434 6040 5657
Giải năm 5823
Giải tư 41108 09011 32796 74276
98486 60874 44512
Giải ba 75507 04747
Giải nhì 61556
Giải nhất 26762
Đặc biệt 356435
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 11 12 23 29 34 35
40 47 56 62 74 76 77 86 96
Giải tám 26
Giải bảy 862
Giải sáu 7994 4559 2826
Giải năm 1150
Giải tư 19798 91640 50766 32777
15177 04479 55554
Giải ba 65759 23412
Giải nhì 32775
Giải nhất 94239
Đặc biệt 349793
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 26 39 40 50 54 59 59
62 66 75 77 77 79 93 94 98
Chia sẻ