MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/10/2022

Đặc biệt 64668
Giải nhất 12669
Giải nhì 30412 40677
Giải ba 43964 77103 31566
95498 58551 53578
Giải tư 3780 9427 9341 1822
Giải năm 8682 2452 1507
1839 2299 0283
Giải sáu 634 766 963
Giải bảy 19 51 91 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 12 19 22 27 34 39 41
51 51 52 62 63 64 66 66 68
69 77 78 80 82 83 91 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 12, 19
2 22, 27
3 34, 39
4 41
5 51, 51, 52
6 62, 63, 64, 66, 66, 68, 69
7 77, 78
8 80, 82, 83
9 91, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 51, 51, 91
2 12, 22, 52, 62, 82
3 03, 63, 83
4 34, 64
5
6 66, 66
7 07, 27, 77
8 68, 78, 98
9 19, 39, 69, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/9/2022

Đặc biệt 59509
Giải nhất 36837
Giải nhì 50137 94982
Giải ba 38607 71890 94928
23815 97833 95667
Giải tư 1818 5842 0140 4657
Giải năm 3701 6434 4520
4327 6864 4674
Giải sáu 104 934 481
Giải bảy 89 37 57 16
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 09 15 16 18 20 27
28 33 34 34 37 37 37 40 42
57 57 64 67 74 81 82 89 90
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07, 09
1 15, 16, 18
2 20, 27, 28
3 33, 34, 34, 37, 37, 37
4 40, 42
5 57, 57
6 64, 67
7 74
8 81, 82, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 90
1 01, 81
2 42, 82
3 33
4 04, 34, 34, 64, 74
5 15
6 16
7 07, 27, 37, 37, 37, 57, 57, 67
8 18, 28
9 09, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/9/2022

Đặc biệt 14894
Giải nhất 36603
Giải nhì 09941 58304
Giải ba 25494 16326 17346
02170 77335 45416
Giải tư 2580 6226 0074 0880
Giải năm 6188 2187 0423
0407 4042 0222
Giải sáu 781 007 337
Giải bảy 05 00 23 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 05 07 07 16 22 23
23 26 26 35 37 41 42 46 64
70 74 80 80 81 87 88 94 94
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 05, 07, 07
1 16
2 22, 23, 23, 26, 26
3 35, 37
4 41, 42, 46
5
6 64
7 70, 74
8 80, 80, 81, 87, 88
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80, 80
1 41, 81
2 22, 42
3 03, 23, 23
4 04, 64, 74, 94, 94
5 05, 35
6 16, 26, 26, 46
7 07, 07, 37, 87
8 88
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/9/2022

Đặc biệt 99951
Giải nhất 20446
Giải nhì 01749 04947
Giải ba 48714 13415 43233
47562 05148 54399
Giải tư 2349 1167 2271 6497
Giải năm 7617 3249 4218
7009 3163 8093
Giải sáu 487 249 588
Giải bảy 77 75 23 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 15 17 18 23 33 39 46
47 48 49 49 49 49 51 62 63
67 71 75 77 87 88 93 97 99
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 15, 17, 18
2 23
3 33, 39
4 46, 47, 48, 49, 49, 49, 49
5 51
6 62, 63, 67
7 71, 75, 77
8 87, 88
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 51, 71
2 62
3 23, 33, 63, 93
4 14
5 15, 75
6 46
7 17, 47, 67, 77, 87, 97
8 18, 48, 88
9 09, 39, 49, 49, 49, 49, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/9/2022

Đặc biệt 62111
Giải nhất 65882
Giải nhì 91035 75523
Giải ba 85149 89326 71871
17117 93037 84404
Giải tư 3603 3588 6843 4166
Giải năm 7521 1955 8223
7024 1399 5665
Giải sáu 583 316 989
Giải bảy 78 58 10 15
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 10 11 15 16 17 21 23
23 24 26 35 37 43 49 55 58
65 66 71 78 82 83 88 89 99
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 10, 11, 15, 16, 17
2 21, 23, 23, 24, 26
3 35, 37
4 43, 49
5 55, 58
6 65, 66
7 71, 78
8 82, 83, 88, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 21, 71
2 82
3 03, 23, 23, 43, 83
4 04, 24
5 15, 35, 55, 65
6 16, 26, 66
7 17, 37
8 58, 78, 88
9 49, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/8/2022

Đặc biệt 68144
Giải nhất 02532
Giải nhì 39990 30534
Giải ba 62396 64626 74930
13320 66222 93073
Giải tư 6152 0959 1223 0684
Giải năm 7981 5798 9718
8950 1299 9004
Giải sáu 445 126 080
Giải bảy 21 43 03 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 18 20 21 22 23 26 26
30 32 34 43 44 45 50 52 59
73 80 81 84 90 91 96 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 18
2 20, 21, 22, 23, 26, 26
3 30, 32, 34
4 43, 44, 45
5 50, 52, 59
6
7 73
8 80, 81, 84
9 90, 91, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50, 80, 90
1 21, 81, 91
2 22, 32, 52
3 03, 23, 43, 73
4 04, 34, 44, 84
5 45
6 26, 26, 96
7
8 18, 98
9 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/8/2022

Đặc biệt 17965
Giải nhất 51526
Giải nhì 11630 27394
Giải ba 89056 21014 36003
72222 19982 43232
Giải tư 5056 5006 6540 2620
Giải năm 8936 4822 8413
4090 5858 3016
Giải sáu 649 685 503
Giải bảy 57 28 49 66
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 06 13 14 16 20 22 22
26 28 30 32 36 40 49 49 56
56 57 58 65 66 82 85 90 94
Đầu Lô tô
0 03, 03, 06
1 13, 14, 16
2 20, 22, 22, 26, 28
3 30, 32, 36
4 40, 49, 49
5 56, 56, 57, 58
6 65, 66
7
8 82, 85
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 90
1
2 22, 22, 32, 82
3 03, 03, 13
4 14, 94
5 65, 85
6 06, 16, 26, 36, 56, 56, 66
7 57
8 28, 58
9 49, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/8/2022

Đặc biệt 90213
Giải nhất 96091
Giải nhì 12663 03126
Giải ba 96299 28353 21524
76131 26295 69804
Giải tư 3374 8195 2463 7621
Giải năm 8622 0768 2244
3256 0607 5253
Giải sáu 134 703 689
Giải bảy 74 75 89 06
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 07 13 21 22 24 26
31 34 44 53 53 56 63 63 68
74 74 75 89 89 91 95 95 99
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 07
1 13
2 21, 22, 24, 26
3 31, 34
4 44
5 53, 53, 56
6 63, 63, 68
7 74, 74, 75
8 89, 89
9 91, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 91
2 22
3 03, 13, 53, 53, 63, 63
4 04, 24, 34, 44, 74, 74
5 75, 95, 95
6 06, 26, 56
7 07
8 68
9 89, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/8/2022

Đặc biệt 80395
Giải nhất 00604
Giải nhì 25509 78144
Giải ba 59383 34164 25193
99102 86355 12585
Giải tư 8759 8509 1662 6999
Giải năm 8566 5673 2593
7055 8534 2576
Giải sáu 870 598 708
Giải bảy 15 08 89 57
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 08 09 09 15 34 44
55 55 57 59 62 64 66 70 73
76 83 85 89 93 93 95 98 99
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08, 08, 09, 09
1 15
2
3 34
4 44
5 55, 55, 57, 59
6 62, 64, 66
7 70, 73, 76
8 83, 85, 89
9 93, 93, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 02, 62
3 73, 83, 93, 93
4 04, 34, 44, 64
5 15, 55, 55, 85, 95
6 66, 76
7 57
8 08, 08, 98
9 09, 09, 59, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 31/7/2022

Đặc biệt 50267
Giải nhất 02643
Giải nhì 88354 35612
Giải ba 11215 84841 92400
56864 37463 00835
Giải tư 7282 2781 4459 3005
Giải năm 3579 4673 8227
3177 8253 7338
Giải sáu 400 582 515
Giải bảy 07 94 69 52
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 05 07 12 15 15 27 35
38 41 43 52 53 54 59 63 64
67 69 73 77 79 81 82 82 94
Đầu Lô tô
0 00, 00, 05, 07
1 12, 15, 15
2 27
3 35, 38
4 41, 43
5 52, 53, 54, 59
6 63, 64, 67, 69
7 73, 77, 79
8 81, 82, 82
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 41, 81
2 12, 52, 82, 82
3 43, 53, 63, 73
4 54, 64, 94
5 05, 15, 15, 35
6
7 07, 27, 67, 77
8 38
9 59, 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 24/7/2022

Đặc biệt 22857
Giải nhất 51386
Giải nhì 77335 30735
Giải ba 18856 99500 39036
66458 33795 33105
Giải tư 8872 2380 7349 9457
Giải năm 9494 0203 6282
6285 0787 8796
Giải sáu 915 933 632
Giải bảy 00 64 28 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 01 03 05 15 28 32 33
35 35 36 49 56 57 57 58 64
72 80 82 85 86 87 94 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 00, 01, 03, 05
1 15
2 28
3 32, 33, 35, 35, 36
4 49
5 56, 57, 57, 58
6 64
7 72
8 80, 82, 85, 86, 87
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 80
1 01
2 32, 72, 82
3 03, 33
4 64, 94
5 05, 15, 35, 35, 85, 95
6 36, 56, 86, 96
7 57, 57, 87
8 28, 58
9 49

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ