MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/2/2024

Đặc biệt 39903
Giải nhất 64007
Giải nhì 94691 49556
Giải ba 47851 91743 87428
63645 97610 97288
Giải tư 0270 5179 3109 4524
Giải năm 3849 9190 0418
6950 1098 3962
Giải sáu 093 429 132
Giải bảy 56 97 14 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 10 14 18 24 28 29
32 43 45 49 50 51 56 56 62
64 70 79 88 90 91 93 97 98
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09
1 10, 14, 18
2 24, 28, 29
3 32
4 43, 45, 49
5 50, 51, 56, 56
6 62, 64
7 70, 79
8 88
9 90, 91, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 70, 90
1 51, 91
2 32, 62
3 03, 43, 93
4 14, 24, 64
5 45
6 56, 56
7 07, 97
8 18, 28, 88, 98
9 09, 29, 49, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/2/2024

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/2/2024

Đặc biệt 13300
Giải nhất 06268
Giải nhì 67798 98842
Giải ba 09251 37297 78533
05661 30866 26814
Giải tư 4278 1420 5112 9414
Giải năm 1534 1478 8664
1159 7081 3687
Giải sáu 446 627 656
Giải bảy 44 04 97 41
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 12 14 14 20 27 33 34
41 42 44 46 51 56 59 61 64
66 68 78 78 81 87 97 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 12, 14, 14
2 20, 27
3 33, 34
4 41, 42, 44, 46
5 51, 56, 59
6 61, 64, 66, 68
7 78, 78
8 81, 87
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 41, 51, 61, 81
2 12, 42
3 33
4 04, 14, 14, 34, 44, 64
5
6 46, 56, 66
7 27, 87, 97, 97
8 68, 78, 78, 98
9 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/1/2024

Đặc biệt 68274
Giải nhất 93911
Giải nhì 25484 47616
Giải ba 11003 93986 15302
61278 13916 23900
Giải tư 1710 1445 4678 9751
Giải năm 5496 0228 3343
5479 4126 8089
Giải sáu 221 438 853
Giải bảy 87 65 49 41
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 10 11 16 16 21 26
28 38 41 43 45 49 51 53 65
74 78 78 79 84 86 87 89 96
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 10, 11, 16, 16
2 21, 26, 28
3 38
4 41, 43, 45, 49
5 51, 53
6 65
7 74, 78, 78, 79
8 84, 86, 87, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 11, 21, 41, 51
2 02
3 03, 43, 53
4 74, 84
5 45, 65
6 16, 16, 26, 86, 96
7 87
8 28, 38, 78, 78
9 49, 79, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/1/2024

Đặc biệt 45819
Giải nhất 88820
Giải nhì 92317 88686
Giải ba 03064 58435 11519
64759 52956 88514
Giải tư 1349 0927 3528 0716
Giải năm 1179 1641 6637
9021 2311 1232
Giải sáu 765 742 034
Giải bảy 28 76 18 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 14 16 17 18 19 19 20
21 27 28 28 32 34 35 37 41
42 49 56 59 64 65 76 79 86
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19
2 20, 21, 27, 28, 28
3 32, 34, 35, 37
4 41, 42, 49
5 56, 59
6 64, 65
7 76, 79
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 21, 41
2 32, 42
3 13
4 14, 34, 64
5 35, 65
6 16, 56, 76, 86
7 17, 27, 37
8 18, 28, 28
9 19, 19, 49, 59, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/1/2024

Đặc biệt 91138
Giải nhất 42203
Giải nhì 16727 62518
Giải ba 40212 38181 55475
98984 20314 05059
Giải tư 8841 4036 0947 9799
Giải năm 9576 2316 6534
0618 1125 2257
Giải sáu 115 313 503
Giải bảy 71 91 34 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 12 13 14 15 16 18 18
25 27 34 34 36 38 41 47 57
59 71 75 76 81 84 85 91 99
Đầu Lô tô
0 03, 03
1 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18
2 25, 27
3 34, 34, 36, 38
4 41, 47
5 57, 59
6
7 71, 75, 76
8 81, 84, 85
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0
1 41, 71, 81, 91
2 12
3 03, 03, 13
4 14, 34, 34, 84
5 15, 25, 75, 85
6 16, 36, 76
7 27, 47, 57
8 18, 18, 38
9 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/1/2024

Đặc biệt 69618
Giải nhất 77903
Giải nhì 10601 27302
Giải ba 64369 67113 39541
91989 70398 06419
Giải tư 2465 5299 8705 5568
Giải năm 1279 2671 9902
2142 3112 6408
Giải sáu 615 603 561
Giải bảy 85 67 75 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 03 03 05 08 12 12
13 15 18 19 41 42 61 65 67
68 69 71 75 79 85 89 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02, 03, 03, 05, 08
1 12, 12, 13, 15, 18, 19
2
3
4 41, 42
5
6 61, 65, 67, 68, 69
7 71, 75, 79
8 85, 89
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41, 61, 71
2 02, 02, 12, 12, 42
3 03, 03, 13
4
5 05, 15, 65, 75, 85
6
7 67
8 08, 18, 68, 98
9 19, 69, 79, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 31/12/2023

Đặc biệt 73758
Giải nhất 80689
Giải nhì 75152 42067
Giải ba 69905 79800 28338
29736 28168 24917
Giải tư 3277 9831 1686 1236
Giải năm 2848 6743 8909
8565 2489 7595
Giải sáu 292 586 465
Giải bảy 42 82 02 43
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 09 17 31 36 36 38
42 43 43 48 52 58 65 65 67
68 77 82 86 86 89 89 92 95
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05, 09
1 17
2
3 31, 36, 36, 38
4 42, 43, 43, 48
5 52, 58
6 65, 65, 67, 68
7 77
8 82, 86, 86, 89, 89
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 31
2 02, 42, 52, 82, 92
3 43, 43
4
5 05, 65, 65, 95
6 36, 36, 86, 86
7 17, 67, 77
8 38, 48, 58, 68
9 09, 89, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 24/12/2023

Đặc biệt 01243
Giải nhất 37916
Giải nhì 59482 35038
Giải ba 84947 66319 33665
08943 47178 78546
Giải tư 7854 3336 9083 7212
Giải năm 1120 8381 9628
5962 7004 3248
Giải sáu 498 694 995
Giải bảy 65 92 44 57
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 16 19 20 28 36 38 43
43 44 46 47 48 54 57 62 65
65 78 81 82 83 92 94 95 98
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 16, 19
2 20, 28
3 36, 38
4 43, 43, 44, 46, 47, 48
5 54, 57
6 62, 65, 65
7 78
8 81, 82, 83
9 92, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 81
2 12, 62, 82, 92
3 43, 43, 83
4 04, 44, 54, 94
5 65, 65, 95
6 16, 36, 46
7 47, 57
8 28, 38, 48, 78, 98
9 19

Xổ Số Miền Bắc ngày 17/12/2023

Đặc biệt 03257
Giải nhất 14988
Giải nhì 21865 30155
Giải ba 62858 00770 81163
91066 32492 88398
Giải tư 6066 8357 7220 9032
Giải năm 5532 5899 2304
2862 4668 1049
Giải sáu 347 930 724
Giải bảy 90 59 43 61
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 20 24 30 32 32 43 47 49
55 57 57 58 59 61 62 63 65
66 66 68 70 88 90 92 98 99
Đầu Lô tô
0 04
1
2 20, 24
3 30, 32, 32
4 43, 47, 49
5 55, 57, 57, 58, 59
6 61, 62, 63, 65, 66, 66, 68
7 70
8 88
9 90, 92, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 70, 90
1 61
2 32, 32, 62, 92
3 43, 63
4 04, 24
5 55, 65
6 66, 66
7 47, 57, 57
8 58, 68, 88, 98
9 49, 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 10/12/2023

Đặc biệt 87360
Giải nhất 29463
Giải nhì 59670 85173
Giải ba 59452 73572 10791
73037 30913 85255
Giải tư 4173 1112 3763 1888
Giải năm 1518 0392 8758
2218 4504 5669
Giải sáu 163 177 086
Giải bảy 95 45 08 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 12 13 18 18 37 45 52
55 58 60 63 63 63 63 69 70
72 73 73 77 86 88 91 92 95
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 12, 13, 18, 18
2
3 37
4 45
5 52, 55, 58
6 60, 63, 63, 63, 63, 69
7 70, 72, 73, 73, 77
8 86, 88
9 91, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 91
2 12, 52, 72, 92
3 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73
4 04
5 45, 55, 95
6 86
7 37, 77
8 08, 18, 18, 58, 88
9 69

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ