MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Long An

Giải tám 27
Giải bảy 498
Giải sáu 9278 0676 8783
Giải năm 3431
Giải tư 60574 74635 57371 66842
21301 55404 68561
Giải ba 24847 26641
Giải nhì 23264
Giải nhất 88267
Đặc biệt 750488
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 27 31 35 41 42 47
61 64 71 74 76 78 83 88 98
Giải tám 61
Giải bảy 341
Giải sáu 7059 0715 6468
Giải năm 5238
Giải tư 55581 24011 56397 83064
23817 61275 30963
Giải ba 53850 76587
Giải nhì 56610
Giải nhất 76599
Đặc biệt 208093
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 15 17 38 41 50 59
61 63 64 68 75 81 87 93 97
Giải tám 71
Giải bảy 051
Giải sáu 6049 4473 5174
Giải năm 4483
Giải tư 34571 77664 13152 09080
52117 67752 57141
Giải ba 45649 75466
Giải nhì 47121
Giải nhất 12324
Đặc biệt 745825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 21 25 41 49 49 51 52
52 64 66 71 71 73 74 80 83
Giải tám 69
Giải bảy 240
Giải sáu 5060 9771 0106
Giải năm 6469
Giải tư 50773 99906 52240 60167
43733 21029 14678
Giải ba 52930 25041
Giải nhì 82932
Giải nhất 97986
Đặc biệt 838980
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 29 30 32 33 40 40
41 60 67 69 69 71 73 78 80
Giải tám 71
Giải bảy 429
Giải sáu 7004 8309 8856
Giải năm 2829
Giải tư 01469 96611 74407 73652
60495 48189 59254
Giải ba 42996 18726
Giải nhì 52180
Giải nhất 14422
Đặc biệt 320725
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 11 25 26 29 29
52 54 56 69 71 80 89 95 96
Giải tám 56
Giải bảy 657
Giải sáu 7844 7023 4690
Giải năm 1907
Giải tư 53297 88946 81819 82970
26579 12071 90661
Giải ba 86658 76859
Giải nhì 52277
Giải nhất 79251
Đặc biệt 134770
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 19 23 44 46 56 57 58
59 61 70 70 71 77 79 90 97
Giải tám 78
Giải bảy 209
Giải sáu 1072 1952 8890
Giải năm 2853
Giải tư 83699 72459 76087 43135
20884 23976 57547
Giải ba 55953 52313
Giải nhì 11642
Giải nhất 04262
Đặc biệt 744789
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 35 42 47 52 53 53
59 72 76 78 84 87 89 90 99
Giải tám 72
Giải bảy 205
Giải sáu 4125 6553 3410
Giải năm 7254
Giải tư 78939 59171 67639 54150
48777 02536 51447
Giải ba 04680 40710
Giải nhì 73150
Giải nhất 43433
Đặc biệt 991820
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 10 20 25 36 39 39
47 50 50 53 54 71 72 77 80
Giải tám 48
Giải bảy 105
Giải sáu 5271 5799 2563
Giải năm 8599
Giải tư 97743 64744 18735 50937
42588 11075 74395
Giải ba 94917 17602
Giải nhì 89707
Giải nhất 54847
Đặc biệt 800724
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 07 17 24 35 37 43
44 48 63 71 75 88 95 99 99
Giải tám 43
Giải bảy 139
Giải sáu 6865 1135 0352
Giải năm 9247
Giải tư 90880 57750 64004 15128
72920 48558 07064
Giải ba 69541 51907
Giải nhì 26251
Giải nhất 36232
Đặc biệt 395698
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 20 28 35 39 41 43
47 50 51 52 58 64 65 80 98
Giải tám 63
Giải bảy 083
Giải sáu 2469 5424 2251
Giải năm 2303
Giải tư 62473 43255 00107 45438
43156 20703 37094
Giải ba 00377 35913
Giải nhì 76572
Giải nhất 90050
Đặc biệt 423071
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 03 03 07 13 24 38 51 55
56 63 69 71 72 73 77 83 94
Giải tám 78
Giải bảy 456
Giải sáu 1494 1872 1531
Giải năm 8030
Giải tư 64804 78717 32256 39626
95594 48012 02689
Giải ba 80986 19727
Giải nhì 57633
Giải nhất 32464
Đặc biệt 615656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 17 26 27 30 31 33 4
56 56 56 72 78 86 89 94 94
Giải tám 95
Giải bảy 372
Giải sáu 3891 4353 8033
Giải năm 5173
Giải tư 23866 46513 11420 24339
47446 09402 65059
Giải ba 34197 98605
Giải nhì 34301
Giải nhất 06606
Đặc biệt 209568
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 13 20 33 39 46 53
59 6 66 68 72 73 91 95 97
Giải tám 00
Giải bảy 947
Giải sáu 0418 3429 9228
Giải năm 6377
Giải tư 41808 66714 44795 16394
67726 57432 85688
Giải ba 03147 08579
Giải nhì 27649
Giải nhất 98202
Đặc biệt 417794
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 14 18 2 26 28 29 32
47 47 49 77 79 88 94 94 95
Giải tám 34
Giải bảy 807
Giải sáu 1340 8447 7688
Giải năm 2060
Giải tư 22832 31407 16624 81851
30939 78381 76651
Giải ba 66056 56291
Giải nhì 44952
Giải nhất 13375
Đặc biệt 002613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 13 24 32 34 39 40 47
5 51 51 52 56 60 81 88 91
Chia sẻ