MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Long An

Giải tám 96
Giải bảy 111
Giải sáu 1725 5386 5671
Giải năm 3222
Giải tư 85597 68757 23373 87933
37549 10529 53985
Giải ba 99940 10154
Giải nhì 99986
Giải nhất 58772
Đặc biệt 957896
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 2 22 25 29 33 40 49 54
57 71 73 85 86 86 96 96 97
Giải tám 44
Giải bảy 067
Giải sáu 4352 8194 9856
Giải năm 7278
Giải tư 08272 62642 22098 80335
48156 74264 75630
Giải ba 76694 50505
Giải nhì 07604
Giải nhất 64593
Đặc biệt 731473
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 3 30 35 42 44 52 56
56 64 67 72 73 78 94 94 98
Giải tám 86
Giải bảy 685
Giải sáu 9364 7699 5321
Giải năm 5164
Giải tư 45493 73314 48826 60308
13334 58530 61834
Giải ba 42993 65540
Giải nhì 24401
Giải nhất 84103
Đặc biệt 794565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 14 21 26 3 30 34 34
40 64 64 65 85 86 93 93 99
Giải tám 61
Giải bảy 439
Giải sáu 0480 1526 6127
Giải năm 3649
Giải tư 34588 16921 96245 90227
01024 74061 22965
Giải ba 79081 90297
Giải nhì 75217
Giải nhất 38069
Đặc biệt 852061
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 21 24 26 27 27 39 45 49
61 61 61 65 80 81 88 9 97
Giải tám 26
Giải bảy 529
Giải sáu 4458 4429 3073
Giải năm 9642
Giải tư 57013 14511 55541 71350
93487 72147 73099
Giải ba 06370 32144
Giải nhì 88487
Giải nhất 13230
Đặc biệt 698715
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 11 13 15 26 29 29 41 42
44 47 50 58 70 73 87 87 99
Giải tám 02
Giải bảy 068
Giải sáu 5169 5487 8485
Giải năm 4291
Giải tư 72297 84796 74447 98172
04375 78575 09585
Giải ba 16082 39058
Giải nhì 13733
Giải nhất 12553
Đặc biệt 201059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 3 33 47 58 59 68 69 72
75 75 82 85 85 87 91 96 97
Giải tám 04
Giải bảy 145
Giải sáu 1444 8218 0584
Giải năm 3807
Giải tư 69533 88315 52246 95098
49334 95779 72849
Giải ba 80425 63321
Giải nhì 41899
Giải nhất 59586
Đặc biệt 997752
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 15 18 21 25 33 34 44
45 46 49 52 6 79 84 98 99
Giải tám 34
Giải bảy 385
Giải sáu 3180 4778 1073
Giải năm 7986
Giải tư 43041 45912 41943 89717
99994 13139 50453
Giải ba 62245 53728
Giải nhì 97421
Giải nhất 40673
Đặc biệt 335361
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 21 28 3 34 39 41 43
45 53 61 73 78 80 85 86 94
Giải tám 35
Giải bảy 441
Giải sáu 4242 6832 0597
Giải năm 6451
Giải tư 82071 77736 38885 22788
08285 35839 71199
Giải ba 02282 08124
Giải nhì 64072
Giải nhất 26503
Đặc biệt 508665
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 3 32 35 36 39 41 42 51
65 71 72 82 85 85 88 97 99
Giải tám 64
Giải bảy 997
Giải sáu 1509 2876 4887
Giải năm 0360
Giải tư 12901 69062 67460 66996
16178 84394 88562
Giải ba 73050 65126
Giải nhì 58427
Giải nhất 56781
Đặc biệt 944892
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 1 26 27 50 60 60 62
62 64 76 78 87 92 94 96 97
Giải tám 47
Giải bảy 757
Giải sáu 5765 9922 2791
Giải năm 8871
Giải tư 61542 75229 64110 09510
42270 10421 96299
Giải ba 92308 95395
Giải nhì 01763
Giải nhất 81796
Đặc biệt 305486
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 10 21 22 29 42 47 57
6 63 65 70 71 86 91 95 99
Giải tám 90
Giải bảy 371
Giải sáu 9817 8673 4963
Giải năm 7233
Giải tư 39220 49381 27985 89949
86462 01590 73861
Giải ba 51847 75058
Giải nhì 67125
Giải nhất 70673
Đặc biệt 171233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 20 25 3 33 33 47 49 58
61 62 63 71 73 81 85 90 90
Giải tám 16
Giải bảy 469
Giải sáu 7242 8256 8866
Giải năm 5072
Giải tư 70368 57085 37528 55197
33383 91184 84141
Giải ba 54632 12500
Giải nhì 99772
Giải nhất 63747
Đặc biệt 387119
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 19 28 32 41 42 56 66
68 69 7 72 72 83 84 85 97
Giải tám 50
Giải bảy 237
Giải sáu 9739 7771 9923
Giải năm 8183
Giải tư 33853 66120 23636 08297
63689 27567 77019
Giải ba 46960 09825
Giải nhì 02982
Giải nhất 21174
Đặc biệt 604589
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 20 23 25 36 37 39 4 50
53 60 67 71 82 83 89 89 97
Giải tám 30
Giải bảy 378
Giải sáu 1422 9619 0586
Giải năm 7845
Giải tư 21508 08384 46336 17479
38013 38158 18266
Giải ba 82511 40435
Giải nhì 63096
Giải nhất 45792
Đặc biệt 953826
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 13 19 2 22 26 30 35
36 45 58 66 78 79 84 86 96
Chia sẻ