MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Đồng Nai

Giải tám 85
Giải bảy 323
Giải sáu 1885 9990 8274
Giải năm 8189
Giải tư 26108 08267 23635 68446
62069 65442 95851
Giải ba 03801 30398
Giải nhì 39429
Giải nhất 25434
Đặc biệt 925862
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 23 29 35 42 46 51
62 67 69 74 85 85 89 90 98
Giải tám 68
Giải bảy 228
Giải sáu 8683 0771 7776
Giải năm 2992
Giải tư 71974 26549 79562 17601
67477 20463 70302
Giải ba 95704 44657
Giải nhì 21096
Giải nhất 65383
Đặc biệt 369574
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 28 49 57 62 63
68 71 74 74 76 77 83 92 96
Giải tám 92
Giải bảy 715
Giải sáu 7865 7422 2840
Giải năm 1176
Giải tư 93490 51445 88779 77939
65061 70625 43545
Giải ba 82366 57977
Giải nhì 06534
Giải nhất 07141
Đặc biệt 445102
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 22 25 34 39 40 45
45 61 65 66 76 77 79 90 92
Giải tám 83
Giải bảy 120
Giải sáu 4970 8282 2144
Giải năm 2654
Giải tư 30137 98011 14218 67980
09411 94350 63401
Giải ba 81439 50275
Giải nhì 66822
Giải nhất 54024
Đặc biệt 570453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 11 18 20 22 37 39
44 50 53 54 70 75 80 82 83
Giải tám 87
Giải bảy 485
Giải sáu 8747 7914 8262
Giải năm 8708
Giải tư 34223 09028 36396 06217
58174 64798 38390
Giải ba 62083 62916
Giải nhì 50849
Giải nhất 83031
Đặc biệt 449809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 14 16 17 23 28 47
49 62 74 83 85 87 90 96 98
Giải tám 78
Giải bảy 118
Giải sáu 2614 3598 7416
Giải năm 9637
Giải tư 65762 85019 00929 55053
94966 44430 49395
Giải ba 35197 41093
Giải nhì 15700
Giải nhất 97565
Đặc biệt 098850
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 14 16 18 19 29 30 37
50 53 62 66 78 93 95 97 98
Giải tám 98
Giải bảy 766
Giải sáu 8332 7567 2228
Giải năm 0763
Giải tư 60588 37832 98213 80491
59501 07794 08164
Giải ba 03177 96697
Giải nhì 31168
Giải nhất 09893
Đặc biệt 930917
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 17 28 32 32 63 64
66 67 68 77 88 91 94 97 98
Giải tám 82
Giải bảy 655
Giải sáu 1810 6897 1694
Giải năm 5403
Giải tư 86526 65789 04566 91486
89193 89850 32755
Giải ba 07732 00551
Giải nhì 06375
Giải nhất 59000
Đặc biệt 117281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 26 32 50 51 55 55
66 75 81 82 86 89 93 94 97
Giải tám 11
Giải bảy 710
Giải sáu 3710 8154 0910
Giải năm 0493
Giải tư 55554 59629 03395 69068
51832 82346 64160
Giải ba 42657 45390
Giải nhì 72208
Giải nhất 37499
Đặc biệt 159380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 10 10 11 29 32 46
54 54 57 60 68 80 90 93 95
Giải tám 02
Giải bảy 740
Giải sáu 3505 9927 1632
Giải năm 8031
Giải tư 76918 51601 26010 38853
30389 04881 85544
Giải ba 67229 66894
Giải nhì 19518
Giải nhất 99898
Đặc biệt 461037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 10 18 18 27 29
31 32 37 40 44 53 81 89 94
Giải tám 17
Giải bảy 643
Giải sáu 6211 6412 1046
Giải năm 4249
Giải tư 88031 44882 98841 86298
84584 30857 90723
Giải ba 18129 09560
Giải nhì 30674
Giải nhất 67926
Đặc biệt 893144
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 17 23 29 31 41 43
44 46 49 57 60 74 82 84 98
Giải tám 35
Giải bảy 659
Giải sáu 8157 4353 0007
Giải năm 2284
Giải tư 84218 28434 12461 99520
50326 41555 18003
Giải ba 17036 92876
Giải nhì 86673
Giải nhất 11122
Đặc biệt 900047
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 18 20 26 34 35 36
47 53 55 57 59 61 73 76 84
Giải tám 60
Giải bảy 217
Giải sáu 8030 9240 5594
Giải năm 3423
Giải tư 05905 87409 77452 05699
36419 38257 20583
Giải ba 46352 72199
Giải nhì 25628
Giải nhất 99781
Đặc biệt 641923
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 17 19 23 23 28 30
40 52 52 57 60 83 94 99 99
Giải tám 25
Giải bảy 571
Giải sáu 3438 5626 0319
Giải năm 9928
Giải tư 94047 44269 35651 96558
48957 15607 17465
Giải ba 96339 91111
Giải nhì 82454
Giải nhất 74199
Đặc biệt 025092
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 19 25 26 28 38 39
47 51 54 57 58 65 69 71 92
Giải tám 52
Giải bảy 632
Giải sáu 4412 2023 2037
Giải năm 0947
Giải tư 72263 29752 49351 41208
14030 98778 13226
Giải ba 13876 97886
Giải nhì 35937
Giải nhất 88333
Đặc biệt 074844
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 23 26 30 32 37 37
44 47 51 52 52 63 76 78 86
Chia sẻ