MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Đồng Nai

Giải tám 27
Giải bảy 865
Giải sáu 9302 3354 0371
Giải năm 9766
Giải tư 18744 52929 57988 23410
54737 86554 34839
Giải ba 61136 01303
Giải nhì 15067
Giải nhất 35039
Đặc biệt 058747
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 10 27 29 36 37 39 44
47 54 54 65 66 67 71 88 9
Giải tám 56
Giải bảy 417
Giải sáu 3269 9166 6426
Giải năm 7823
Giải tư 17965 78545 24980 13789
61797 08844 15676
Giải ba 68915 14725
Giải nhì 26186
Giải nhất 87640
Đặc biệt 295730
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 15 17 23 25 26 30 44 45
56 65 66 69 76 80 86 89 97
Giải tám 08
Giải bảy 831
Giải sáu 8723 8557 8502
Giải năm 8909
Giải tư 70968 62032 18100 05136
90216 33070 81725
Giải ba 78439 85049
Giải nhì 12905
Giải nhất 59793
Đặc biệt 600470
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 08 09 16 23 25 3
31 32 36 39 49 57 68 70 70
Giải tám 56
Giải bảy 322
Giải sáu 9709 2535 2138
Giải năm 1173
Giải tư 32820 30245 61874 80230
24553 64723 09869
Giải ba 01421 24274
Giải nhì 97799
Giải nhất 56491
Đặc biệt 201720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 1 20 20 21 22 23 30 35
38 45 53 56 69 73 74 74 99
Giải tám 84
Giải bảy 550
Giải sáu 4043 4874 7258
Giải năm 8589
Giải tư 30566 56963 01141 33735
33689 12982 40422
Giải ba 65928 82352
Giải nhì 18935
Giải nhất 39982
Đặc biệt 044670
Phóng to
Lô tô trực tiếp
2 22 28 35 35 41 43 50 52
58 63 66 70 74 82 84 89 89
Giải tám 32
Giải bảy 908
Giải sáu 2205 9903 5829
Giải năm 0496
Giải tư 77123 57846 27396 85694
47400 40374 57113
Giải ba 85067 35915
Giải nhì 64553
Giải nhất 14059
Đặc biệt 935537
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 08 13 15 23 29 32
37 46 53 67 74 9 94 96 96
Giải tám 99
Giải bảy 351
Giải sáu 6293 4436 3817
Giải năm 4316
Giải tư 00488 98658 94178 90964
71191 03372 83570
Giải ba 17648 62242
Giải nhì 36029
Giải nhất 14005
Đặc biệt 010375
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 17 29 36 42 48 5 51 58
64 70 72 75 78 88 91 93 99
Giải tám 87
Giải bảy 376
Giải sáu 4239 1396 8542
Giải năm 5873
Giải tư 93529 93994 70446 40130
14881 07850 93744
Giải ba 29388 41597
Giải nhì 19232
Giải nhất 56782
Đặc biệt 308173
Phóng to
Lô tô trực tiếp
2 29 30 32 39 42 44 46 50
73 73 76 81 87 88 94 96 97
Giải tám 84
Giải bảy 037
Giải sáu 4894 1994 6264
Giải năm 8696
Giải tư 22805 78060 56920 97199
39900 98595 33694
Giải ba 27881 21377
Giải nhì 18732
Giải nhất 61521
Đặc biệt 930509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 09 1 20 32 37 60 64
77 81 84 94 94 94 95 96 99
Giải tám 31
Giải bảy 484
Giải sáu 2904 1208 2404
Giải năm 1524
Giải tư 87324 47117 94613 23675
62394 78912 78402
Giải ba 12481 42222
Giải nhì 13905
Giải nhất 34081
Đặc biệt 011869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 04 05 08 1 12 13 17
22 24 24 31 69 75 81 84 94
Giải tám 70
Giải bảy 580
Giải sáu 0765 0849 6529
Giải năm 8523
Giải tư 28175 80867 46039 33150
97006 49646 49046
Giải ba 76497 59789
Giải nhì 26133
Giải nhất 90598
Đặc biệt 249874
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 23 29 33 39 46 46 49 50
65 67 70 74 75 8 80 89 97
Giải tám 05
Giải bảy 298
Giải sáu 4614 8725 8968
Giải năm 2510
Giải tư 95190 14381 86011 13762
76996 55217 39720
Giải ba 50134 88428
Giải nhì 52515
Giải nhất 89432
Đặc biệt 231866
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 11 14 15 17 2 20 25
28 34 62 66 68 81 90 96 98
Giải tám 93
Giải bảy 080
Giải sáu 7986 8057 1588
Giải năm 8753
Giải tư 00716 10453 83603 72948
85444 20880 74488
Giải ba 82642 05291
Giải nhì 13458
Giải nhất 24787
Đặc biệt 063036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 36 42 44 48 53 53 57
58 7 80 80 86 88 88 91 93
Giải tám 22
Giải bảy 665
Giải sáu 1222 6941 3532
Giải năm 3747
Giải tư 47545 73585 17727 57795
35011 95685 59387
Giải ba 48278 83503
Giải nhì 48018
Giải nhất 86636
Đặc biệt 834226
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 18 22 22 26 27 32 41
45 47 6 65 78 85 85 87 95
Giải tám 31
Giải bảy 994
Giải sáu 7220 8025 7882
Giải năm 4040
Giải tư 76356 04188 17576 10935
21704 39114 41423
Giải ba 50834 26451
Giải nhì 07250
Giải nhất 90152
Đặc biệt 560146
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 2 20 23 25 31 34 35
40 46 50 51 56 76 82 88 94
Chia sẻ