MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đồng Nai

Giải tám 07
Giải bảy 835
Giải sáu 8297 9371 7246
Giải năm 9951
Giải tư 09879 52146 83223 36541
09866 74812 50734
Giải ba 07978 89860
Giải nhì 09700
Giải nhất 38994
Đặc biệt 717484
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 12 23 34 35 41 46
46 51 60 66 71 78 79 84 97
Giải tám 05
Giải bảy 536
Giải sáu 2183 4509 0681
Giải năm 2117
Giải tư 82272 02907 22110 78435
34374 20109 87186
Giải ba 92634 34239
Giải nhì 63179
Giải nhất 49894
Đặc biệt 405901
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 09 09 10 17 34
35 36 39 72 74 79 81 83 86
Giải tám 98
Giải bảy 866
Giải sáu 5945 4917 5145
Giải năm 3508
Giải tư 18524 94853 87015 01540
79144 00551 53351
Giải ba 10513 46375
Giải nhì 83480
Giải nhất 05581
Đặc biệt 698207
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 13 15 17 24 40 44
45 45 51 51 53 66 75 80 98
Giải tám 29
Giải bảy 909
Giải sáu 2864 0032 8396
Giải năm 4912
Giải tư 52168 61409 63564 83826
16376 78596 63021
Giải ba 99636 37343
Giải nhì 56605
Giải nhất 70130
Đặc biệt 553182
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 09 12 21 26 29 32
36 43 64 64 68 76 82 96 96
Giải tám 58
Giải bảy 024
Giải sáu 0651 8355 5328
Giải năm 3420
Giải tư 85207 71397 62778 43017
57742 18028 82489
Giải ba 96553 11411
Giải nhì 63931
Giải nhất 75584
Đặc biệt 357105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 17 20 24 28 28
31 42 51 53 55 58 78 89 97
Giải tám 85
Giải bảy 924
Giải sáu 6201 2260 7872
Giải năm 9259
Giải tư 94063 01655 31947 05412
70720 84475 03737
Giải ba 75181 13317
Giải nhì 62553
Giải nhất 52618
Đặc biệt 541219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 17 19 20 24 37 47
53 55 59 60 63 72 75 81 85
Giải tám 81
Giải bảy 843
Giải sáu 2153 6385 1188
Giải năm 7236
Giải tư 30133 36087 11433 57665
56578 84630 97006
Giải ba 65157 24258
Giải nhì 64504
Giải nhất 27502
Đặc biệt 483354
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 30 33 33 36 43 53
54 57 58 65 78 81 85 87 88
Giải tám 13
Giải bảy 000
Giải sáu 9303 4178 5107
Giải năm 8202
Giải tư 93778 40023 87524 43141
89111 58924 66619
Giải ba 89234 55433
Giải nhì 61863
Giải nhất 78084
Đặc biệt 615564
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 07 11 13 19 23
24 24 33 34 41 63 64 78 78
Giải tám 80
Giải bảy 826
Giải sáu 4197 7050 4705
Giải năm 4536
Giải tư 83262 97592 69731 74622
35262 94775 56252
Giải ba 90011 09558
Giải nhì 03979
Giải nhất 42380
Đặc biệt 560695
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 22 26 31 36 50 52
58 62 62 75 79 80 92 95 97
Giải tám 59
Giải bảy 563
Giải sáu 6365 4863 8989
Giải năm 3591
Giải tư 98866 11604 49524 20163
11755 86574 96772
Giải ba 09236 04395
Giải nhì 25738
Giải nhất 57530
Đặc biệt 610166
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 24 36 38 55 59 63 63
63 65 66 66 72 74 89 91 95
Giải tám 91
Giải bảy 122
Giải sáu 6962 3140 7102
Giải năm 0457
Giải tư 06626 71459 44390 79043
46111 00841 55145
Giải ba 40626 86840
Giải nhì 12249
Giải nhất 45806
Đặc biệt 438889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 22 26 26 40 40 41 43
45 49 57 59 6 62 89 90 91
Giải tám 70
Giải bảy 754
Giải sáu 3501 3590 2402
Giải năm 7267
Giải tư 69112 86551 11064 65828
51979 09601 78405
Giải ba 87740 91802
Giải nhì 95470
Giải nhất 69394
Đặc biệt 229487
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 02 02 05 12 28 4 40
51 54 64 67 70 70 79 87 90
Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 8749 4547 5948
Giải năm 6127
Giải tư 33232 53604 01343 51563
78306 56772 33303
Giải ba 17747 00265
Giải nhì 44202
Giải nhất 00596
Đặc biệt 262415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 06 12 15 27 32 43
47 47 48 49 51 6 63 65 72
Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 9416 3018 8292
Giải năm 8164
Giải tư 53229 22157 80128 19532
39330 69328 94284
Giải ba 72222 75179
Giải nhì 54080
Giải nhất 84074
Đặc biệt 448309
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 16 18 22 28 28 29 30
32 4 57 64 79 80 84 90 92
Giải tám 21
Giải bảy 019
Giải sáu 4033 4103 5011
Giải năm 7164
Giải tư 79745 93130 54185 43572
81444 28144 11047
Giải ba 79422 75008
Giải nhì 55749
Giải nhất 79685
Đặc biệt 040588
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 11 19 21 22 30 33 44
44 45 47 49 5 64 72 85 88
Chia sẻ