MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Đồng Nai

Giải tám 00
Giải bảy 465
Giải sáu 1820 0974 1725
Giải năm 1996
Giải tư 33449 54063 32743 52603
39827 55559 35288
Giải ba 78874 67427
Giải nhì 16422
Giải nhất 39714
Đặc biệt 496201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 20 22 25 27 27
43 49 59 63 65 74 74 88 96
Giải tám 46
Giải bảy 859
Giải sáu 2217 2767 2955
Giải năm 9544
Giải tư 23691 44883 33670 70404
91023 92338 08273
Giải ba 88179 65177
Giải nhì 35258
Giải nhất 48535
Đặc biệt 318678
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 17 23 38 44 46 55 58
59 67 70 73 77 78 79 83 91
Giải tám 55
Giải bảy 018
Giải sáu 6971 2556 5387
Giải năm 4300
Giải tư 91260 17367 58513 95682
61806 51211 83433
Giải ba 51845 47409
Giải nhì 57446
Giải nhất 04877
Đặc biệt 922096
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 11 13 18 33 45
46 55 56 60 67 71 82 87 96
Giải tám 22
Giải bảy 087
Giải sáu 2268 1107 7190
Giải năm 9515
Giải tư 51131 67189 03341 34872
11314 62960 00370
Giải ba 77908 36285
Giải nhì 81933
Giải nhất 59217
Đặc biệt 386539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 14 15 22 31 33 39
41 60 68 70 72 85 87 89 90
Giải tám 20
Giải bảy 187
Giải sáu 3187 5183 9467
Giải năm 9607
Giải tư 96082 67208 58278 34992
79416 91196 45569
Giải ba 61046 35220
Giải nhì 28427
Giải nhất 86019
Đặc biệt 960202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 08 16 20 20 27 46
67 69 78 82 83 87 87 92 96
Giải tám 79
Giải bảy 254
Giải sáu 2213 7204 3734
Giải năm 2112
Giải tư 05841 54389 83857 02154
86812 92283 01366
Giải ba 45669 12926
Giải nhì 46813
Giải nhất 93894
Đặc biệt 556758
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 12 13 13 26 34 41
54 54 57 58 66 69 79 83 89
Giải tám 53
Giải bảy 774
Giải sáu 7435 4720 2183
Giải năm 7112
Giải tư 11550 27998 07042 13339
26976 27818 75514
Giải ba 45924 21208
Giải nhì 40810
Giải nhất 07613
Đặc biệt 930474
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 12 14 18 20 24 35
39 42 50 53 74 74 76 83 98
Giải tám 23
Giải bảy 372
Giải sáu 8493 0878 3420
Giải năm 1157
Giải tư 36237 28229 59216 69760
55351 73816 49195
Giải ba 90834 07430
Giải nhì 79056
Giải nhất 36070
Đặc biệt 688995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 16 20 23 29 30 34 37
51 56 57 60 72 78 93 95 95
Giải tám 14
Giải bảy 760
Giải sáu 3439 5445 1682
Giải năm 6086
Giải tư 52858 48371 06024 42188
05083 34964 88714
Giải ba 43727 84452
Giải nhì 67921
Giải nhất 69550
Đặc biệt 048181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 21 24 27 39 45 52
58 60 64 71 81 82 83 86 88
Giải tám 37
Giải bảy 057
Giải sáu 4571 8786 8672
Giải năm 8296
Giải tư 56061 51076 44553 71402
66404 14316 40333
Giải ba 97877 33640
Giải nhì 08438
Giải nhất 79437
Đặc biệt 899264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 16 33 37 38 40 53
57 61 64 71 72 76 77 86 96
Giải tám 02
Giải bảy 694
Giải sáu 6911 8521 4071
Giải năm 4316
Giải tư 64296 82467 29853 31368
33181 02508 10885
Giải ba 34889 10520
Giải nhì 34263
Giải nhất 09223
Đặc biệt 291649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 11 16 20 21 49 53
63 67 68 71 81 85 89 94 96
Giải tám 68
Giải bảy 413
Giải sáu 1563 9698 6043
Giải năm 6813
Giải tư 42431 31699 21582 37687
66001 02192 44004
Giải ba 27069 81394
Giải nhì 84650
Giải nhất 67983
Đặc biệt 643993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 13 13 31 43 50 63
68 69 82 87 92 93 94 98 99
Giải tám 20
Giải bảy 054
Giải sáu 5548 0541 8354
Giải năm 9256
Giải tư 46334 93736 73591 26263
43640 37014 77876
Giải ba 61144 60909
Giải nhì 84283
Giải nhất 07799
Đặc biệt 187240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 20 34 36 40 40 41
44 48 54 54 56 63 76 83 91
Giải tám 19
Giải bảy 911
Giải sáu 1977 5627 0912
Giải năm 4575
Giải tư 80200 43902 71855 66893
32248 64843 21686
Giải ba 94260 32982
Giải nhì 33458
Giải nhất 42174
Đặc biệt 438348
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 11 12 19 27 43 48
48 55 58 60 75 77 82 86 93
Giải tám 54
Giải bảy 460
Giải sáu 0681 1666 2510
Giải năm 8656
Giải tư 72871 93683 84449 69165
27082 53716 38297
Giải ba 99537 90711
Giải nhì 14410
Giải nhất 14001
Đặc biệt 005801
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 10 11 16 37 49 54
56 60 65 66 71 81 82 83 97
Chia sẻ