MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đồng Nai

Giải tám 59
Giải bảy 860
Giải sáu 2134 3808 0709
Giải năm 1584
Giải tư 69140 70099 34435 69517
25695 54476 35528
Giải ba 24151 34314
Giải nhì 12901
Giải nhất 18325
Đặc biệt 117782
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 09 14 17 28 34 35
40 51 59 60 76 82 84 95 99
Giải tám 52
Giải bảy 427
Giải sáu 6038 0728 0954
Giải năm 3325
Giải tư 34993 02677 29106 23971
80942 12460 48335
Giải ba 56168 32809
Giải nhì 15498
Giải nhất 32374
Đặc biệt 376634
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 25 27 28 34 35 38
42 52 54 60 68 71 77 93 98
Giải tám 82
Giải bảy 643
Giải sáu 2699 0825 3423
Giải năm 1997
Giải tư 24542 82987 39635 99055
54638 59531 92739
Giải ba 76452 38065
Giải nhì 04804
Giải nhất 32704
Đặc biệt 033323
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 23 23 25 31 35 38 39
42 43 52 55 65 82 87 97 99
Giải tám 89
Giải bảy 569
Giải sáu 0648 6119 0163
Giải năm 9083
Giải tư 19079 28938 85471 10709
66884 93399 71667
Giải ba 09492 31436
Giải nhì 28094
Giải nhất 09110
Đặc biệt 171529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 19 29 36 38 48 63 67
69 71 79 83 84 89 92 94 99
Giải tám 63
Giải bảy 961
Giải sáu 7069 3150 4822
Giải năm 4337
Giải tư 71340 37758 79154 34631
73141 45344 46395
Giải ba 81423 25287
Giải nhì 70057
Giải nhất 65619
Đặc biệt 907299
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 23 31 37 40 41 44 50
54 57 58 61 63 69 87 95 99
Giải tám 50
Giải bảy 123
Giải sáu 7517 5796 9260
Giải năm 3103
Giải tư 03732 25076 60257 61790
07189 42751 61425
Giải ba 45396 58517
Giải nhì 18236
Giải nhất 99606
Đặc biệt 027714
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 17 17 23 25 32 36
50 51 57 60 76 89 90 96 96
Giải tám 59
Giải bảy 700
Giải sáu 0641 4702 2358
Giải năm 1197
Giải tư 36775 13742 27028 44046
85783 18148 00378
Giải ba 97293 77276
Giải nhì 19725
Giải nhất 21133
Đặc biệt 191230
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 25 28 30 41 42 46
48 58 59 75 76 78 83 93 97
Giải tám 89
Giải bảy 307
Giải sáu 3565 2325 6867
Giải năm 9460
Giải tư 20585 98942 10667 67746
17381 13101 77402
Giải ba 28374 52642
Giải nhì 32849
Giải nhất 64908
Đặc biệt 446234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 25 34 42 42 46
49 60 65 67 67 74 81 85 89
Giải tám 55
Giải bảy 598
Giải sáu 6161 1780 7955
Giải năm 9869
Giải tư 84374 17931 24433 81776
21137 68329 20635
Giải ba 41267 65590
Giải nhì 08258
Giải nhất 56898
Đặc biệt 486901
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 29 31 33 35 37 55 55
58 61 67 69 74 76 80 90 98
Giải tám 41
Giải bảy 582
Giải sáu 4265 8656 8808
Giải năm 2207
Giải tư 09120 04990 39522 41619
40943 39891 45550
Giải ba 96548 76521
Giải nhì 56670
Giải nhất 68512
Đặc biệt 173447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 19 20 21 22 41 43
47 48 50 56 65 70 82 90 91
Giải tám 90
Giải bảy 101
Giải sáu 6971 1652 5237
Giải năm 5578
Giải tư 69235 67213 79357 26824
42492 35066 47598
Giải ba 58451 04824
Giải nhì 80056
Giải nhất 36886
Đặc biệt 831036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 24 24 35 36 37 51
52 56 57 66 71 78 90 92 98
Giải tám 62
Giải bảy 295
Giải sáu 1901 9337 9032
Giải năm 2416
Giải tư 99525 61434 16564 85120
78959 95690 48931
Giải ba 19104 97276
Giải nhì 35062
Giải nhất 21848
Đặc biệt 285088
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 16 20 25 31 32 34
37 59 62 62 64 76 88 90 95
Giải tám 32
Giải bảy 197
Giải sáu 5765 2009 9215
Giải năm 0895
Giải tư 77547 90903 69490 45407
67041 38428 79059
Giải ba 67877 40981
Giải nhì 91562
Giải nhất 77571
Đặc biệt 816981
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 15 28 32 41 47
59 62 65 77 81 81 90 95 97
Giải tám 62
Giải bảy 200
Giải sáu 1306 6109 3766
Giải năm 1895
Giải tư 17020 45137 99660 95303
06973 86824 39324
Giải ba 04050 17555
Giải nhì 22634
Giải nhất 80966
Đặc biệt 758479
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 09 20 24 24 34
37 50 55 60 62 66 73 79 95
Giải tám 87
Giải bảy 991
Giải sáu 7390 3108 7812
Giải năm 2411
Giải tư 75245 95540 72781 00226
67175 24288 27583
Giải ba 84480 05775
Giải nhì 72326
Giải nhất 25798
Đặc biệt 573054
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 12 26 26 40 45 54
75 75 80 81 83 87 88 90 91
Chia sẻ