MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cà Mau XS Phú Yên XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Thừa Thiên Huế
XS Đồng Tháp

Kết quả xổ số Bình Thuận

Giải tám 64
Giải bảy 550
Giải sáu 1910 5083 4179
Giải năm 1416
Giải tư 85609 31974 42304 61726
82483 90097 28723
Giải ba 91633 17830
Giải nhì 50064
Giải nhất 45165
Đặc biệt 001084
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 16 23 26 30 33
50 64 64 74 79 83 83 84 97
Giải tám 56
Giải bảy 607
Giải sáu 4440 5286 0799
Giải năm 8409
Giải tư 54269 47393 34054 78530
78031 61904 20461
Giải ba 11727 85350
Giải nhì 26721
Giải nhất 30239
Đặc biệt 773364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 21 27 30 31 40
50 54 56 61 64 69 86 93 99
Giải tám 78
Giải bảy 875
Giải sáu 9957 7642 5401
Giải năm 7121
Giải tư 53888 16021 44386 96623
28029 07542 34219
Giải ba 57230 84764
Giải nhì 93838
Giải nhất 00057
Đặc biệt 179433
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 19 21 21 23 29 30 33
38 42 42 57 64 75 78 86 88
Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 4323 2868 7530
Giải năm 6704
Giải tư 55283 09924 66226 35568
97495 96877 96584
Giải ba 20709 95268
Giải nhì 67879
Giải nhất 62931
Đặc biệt 026380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 23 24 26 30 32 68
68 68 77 77 79 80 83 84 95
Giải tám 27
Giải bảy 683
Giải sáu 7973 6201 8631
Giải năm 8082
Giải tư 70100 12924 66356 27272
62110 72662 41592
Giải ba 25509 30716
Giải nhì 86043
Giải nhất 29299
Đặc biệt 134358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 10 16 24 27 31
43 56 58 62 72 73 82 83 92
Giải tám 00
Giải bảy 669
Giải sáu 0206 6114 5822
Giải năm 8682
Giải tư 60520 43851 79420 44585
84774 75146 43425
Giải ba 50400 55097
Giải nhì 85576
Giải nhất 81313
Đặc biệt 553973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 06 14 20 20 22 25
46 51 69 73 74 76 82 85 97
Giải tám 21
Giải bảy 191
Giải sáu 5062 5184 0776
Giải năm 4461
Giải tư 70074 04820 45288 97208
31795 50303 25312
Giải ba 78080 97303
Giải nhì 42203
Giải nhất 03028
Đặc biệt 483319
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 03 08 12 19 20 21
61 62 74 76 80 84 88 91 95
Giải tám 13
Giải bảy 508
Giải sáu 2193 7393 0332
Giải năm 3410
Giải tư 64229 13687 32079 00117
84172 67414 24438
Giải ba 28703 18208
Giải nhì 15514
Giải nhất 65872
Đặc biệt 252065
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 08 10 13 14 14 17
29 32 38 65 72 79 87 93 93
Giải tám 11
Giải bảy 134
Giải sáu 5475 4706 5131
Giải năm 3953
Giải tư 53202 95267 47400 93265
69471 63907 17801
Giải ba 26160 84704
Giải nhì 58566
Giải nhất 05148
Đặc biệt 208737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 04 06 07 11 31
34 37 53 60 65 66 67 71 75
Giải tám 54
Giải bảy 123
Giải sáu 6185 4506 3020
Giải năm 5378
Giải tư 97757 06529 30891 07412
80442 92123 38036
Giải ba 51959 49806
Giải nhì 84095
Giải nhất 91714
Đặc biệt 378409
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 09 12 20 23 23 29
36 42 54 57 59 78 85 91 95
Giải tám 11
Giải bảy 572
Giải sáu 1259 4415 6129
Giải năm 9392
Giải tư 89830 08606 61843 63048
72454 89229 86723
Giải ba 43318 59090
Giải nhì 04734
Giải nhất 54436
Đặc biệt 833642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 15 18 23 29 29 30
34 42 43 48 54 59 72 90 92
Giải tám 71
Giải bảy 431
Giải sáu 0917 6308 5861
Giải năm 6886
Giải tư 07968 40224 50235 70842
94719 87442 42477
Giải ba 00483 45028
Giải nhì 07700
Giải nhất 48218
Đặc biệt 171510
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 17 19 24 28 31
35 42 42 61 68 71 77 83 86
Giải tám 73
Giải bảy 267
Giải sáu 1280 7236 1292
Giải năm 8003
Giải tư 90750 51158 35890 81861
81532 99425 17342
Giải ba 41563 10409
Giải nhì 40327
Giải nhất 53477
Đặc biệt 764175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 25 27 32 36 42 50
58 61 63 67 73 75 80 90 92
Giải tám 34
Giải bảy 478
Giải sáu 1576 7479 2161
Giải năm 3721
Giải tư 41882 01193 32686 89778
07353 91587 78193
Giải ba 79900 22396
Giải nhì 59364
Giải nhất 18051
Đặc biệt 831043
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 21 34 43 53 61 64 76
78 78 79 82 86 87 93 93 96
Giải tám 08
Giải bảy 738
Giải sáu 9138 3781 2073
Giải năm 6273
Giải tư 54606 34070 61606 44151
77942 23503 26216
Giải ba 23047 56472
Giải nhì 98608
Giải nhất 28150
Đặc biệt 110946
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 08 08 16 38 38
42 46 47 51 70 72 73 73 81
Chia sẻ