MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Thuận

Giải tám 05
Giải bảy 069
Giải sáu 1438 4205 9800
Giải năm 7267
Giải tư 74510 79909 36058 42941
09702 95023 15188
Giải ba 15382 22515
Giải nhì 75438
Giải nhất 34235
Đặc biệt 202181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 05 09 10 15 23
38 38 41 58 67 69 81 82 88
Giải tám 05
Giải bảy 753
Giải sáu 9030 0392 7161
Giải năm 0217
Giải tư 98347 72061 65049 56848
19194 15817 62464
Giải ba 30891 27910
Giải nhì 88864
Giải nhất 91624
Đặc biệt 923900
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 17 17 30 47 48
49 53 61 61 64 64 91 92 94
Giải tám 40
Giải bảy 518
Giải sáu 2419 2546 0688
Giải năm 9118
Giải tư 81292 98850 02014 51458
39029 51697 94793
Giải ba 64431 63267
Giải nhì 69037
Giải nhất 51816
Đặc biệt 335995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 18 19 29 31 37 40
46 50 58 67 88 92 93 95 97
Giải tám 19
Giải bảy 860
Giải sáu 4435 1115 2422
Giải năm 3180
Giải tư 60844 87786 10952 01783
28380 34200 17953
Giải ba 76106 90569
Giải nhì 30262
Giải nhất 71016
Đặc biệt 063241
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 15 19 22 35 41 44
52 53 60 62 69 80 80 83 86
Giải tám 58
Giải bảy 840
Giải sáu 5700 1733 5109
Giải năm 4038
Giải tư 13654 38953 85564 22244
37615 89502 30193
Giải ba 43364 41052
Giải nhì 37032
Giải nhất 85339
Đặc biệt 192485
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 09 15 32 33 38 40
44 52 53 54 58 64 64 85 93
Giải tám 56
Giải bảy 849
Giải sáu 9972 4180 9775
Giải năm 3500
Giải tư 44981 80391 32057 05524
72277 80438 48102
Giải ba 41600 43236
Giải nhì 16714
Giải nhất 82001
Đặc biệt 614226
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 02 14 24 26 36 38
49 56 57 72 75 77 80 81 91
Giải tám 22
Giải bảy 584
Giải sáu 4242 4123 5798
Giải năm 1964
Giải tư 34947 98154 02317 34479
57935 64153 96750
Giải ba 74113 60652
Giải nhì 95188
Giải nhất 79333
Đặc biệt 690734
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 22 23 34 35 42 47
50 52 53 54 64 79 84 88 98
Giải tám 24
Giải bảy 927
Giải sáu 3501 1160 7245
Giải năm 5663
Giải tư 68720 68180 37025 62321
72377 15637 00986
Giải ba 67015 91040
Giải nhì 60745
Giải nhất 77149
Đặc biệt 388031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 20 21 24 25 27 31
37 40 45 45 60 63 77 80 86
Giải tám 64
Giải bảy 411
Giải sáu 6633 2325 9317
Giải năm 3129
Giải tư 51789 54793 29847 87930
01348 57566 53261
Giải ba 05601 75173
Giải nhì 82787
Giải nhất 20663
Đặc biệt 240793
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 17 25 29 30 33 47
48 61 64 66 73 87 89 93 93
Giải tám 25
Giải bảy 910
Giải sáu 0826 4922 6939
Giải năm 8987
Giải tư 13753 38899 33984 20524
11372 78053 70508
Giải ba 21804 34607
Giải nhì 19730
Giải nhất 59906
Đặc biệt 897515
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 08 10 15 22 24 25
26 30 39 53 53 72 84 87 99
Giải tám 74
Giải bảy 618
Giải sáu 6303 5398 0013
Giải năm 3318
Giải tư 63380 77628 34043 80613
28948 20644 67260
Giải ba 75288 33972
Giải nhì 11295
Giải nhất 64330
Đặc biệt 955104
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 13 13 18 18 28 43
44 48 60 72 74 80 88 95 98
Giải tám 47
Giải bảy 699
Giải sáu 5078 4147 0145
Giải năm 9431
Giải tư 08960 06431 14202 61053
27625 50873 46304
Giải ba 47329 76960
Giải nhì 48022
Giải nhất 65240
Đặc biệt 957790
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 22 25 29 31 31 45
47 47 53 60 60 73 78 90 99
Giải tám 74
Giải bảy 497
Giải sáu 6985 0154 5530
Giải năm 9394
Giải tư 73042 90023 00408 77730
65789 30658 79885
Giải ba 53286 17746
Giải nhì 27113
Giải nhất 91862
Đặc biệt 128129
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 23 29 30 30 42 46
54 58 74 85 85 86 89 94 97
Giải tám 35
Giải bảy 386
Giải sáu 7599 0518 7022
Giải năm 6821
Giải tư 04514 81405 03055 70978
78683 01871 29317
Giải ba 35631 40906
Giải nhì 33475
Giải nhất 10303
Đặc biệt 256374
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 14 17 18 21 22 31
35 55 71 74 75 78 83 86 99
Giải tám 45
Giải bảy 101
Giải sáu 3271 6642 1865
Giải năm 8615
Giải tư 79700 57765 26473 12916
12010 47212 13019
Giải ba 18634 54371
Giải nhì 49045
Giải nhất 40552
Đặc biệt 489415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 10 12 15 15 16 19
34 42 45 45 65 65 71 71 73
Chia sẻ