MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Bình Thuận

Giải tám 08
Giải bảy 506
Giải sáu 5274 2853 8672
Giải năm 6077
Giải tư 12182 87363 82940 20354
97578 73537 58506
Giải ba 48969 22804
Giải nhì 05003
Giải nhất 78964
Đặc biệt 840109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 06 08 09 37 40
53 54 63 69 72 74 77 78 82
Giải tám 19
Giải bảy 440
Giải sáu 8265 9434 0788
Giải năm 2013
Giải tư 39146 63647 91436 11351
36056 54246 06864
Giải ba 10484 99396
Giải nhì 29317
Giải nhất 37631
Đặc biệt 469636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 19 34 36 36 40 46
46 47 51 56 64 65 84 88 96
Giải tám 17
Giải bảy 702
Giải sáu 7173 7300 5070
Giải năm 2860
Giải tư 35788 76348 16348 24578
95559 52518 17580
Giải ba 90454 36437
Giải nhì 50528
Giải nhất 77078
Đặc biệt 923678
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 17 18 28 37 48 48
54 59 60 70 73 78 78 80 88
Giải tám 39
Giải bảy 403
Giải sáu 3594 0364 2262
Giải năm 3853
Giải tư 69803 71515 98791 96073
85995 37505 39482
Giải ba 88532 11413
Giải nhì 56595
Giải nhất 02052
Đặc biệt 327646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 13 15 32 39 46
53 62 64 73 82 91 94 95 95
Giải tám 05
Giải bảy 039
Giải sáu 9005 5498 8253
Giải năm 5340
Giải tư 68341 65201 03667 15095
66706 30776 19575
Giải ba 77939 26442
Giải nhì 81737
Giải nhất 34190
Đặc biệt 423062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 05 06 37 39 39 40
41 42 53 62 67 75 76 95 98
Giải tám 12
Giải bảy 141
Giải sáu 5213 0945 1843
Giải năm 3592
Giải tư 75123 77862 33940 20667
95955 97346 12584
Giải ba 01202 29722
Giải nhì 43010
Giải nhất 85802
Đặc biệt 587977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 13 22 23 40 41
43 45 46 55 62 67 77 84 92
Giải tám 29
Giải bảy 942
Giải sáu 3469 7560 7834
Giải năm 3650
Giải tư 16177 47572 95677 10188
73230 06000 04743
Giải ba 61770 36052
Giải nhì 57524
Giải nhất 87361
Đặc biệt 536338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 24 29 30 34 38 42 43
50 52 60 69 70 72 77 77 88
Giải tám 74
Giải bảy 145
Giải sáu 4018 1255 2425
Giải năm 7353
Giải tư 29696 83419 69270 01362
98201 22102 80259
Giải ba 94371 36249
Giải nhì 55647
Giải nhất 45847
Đặc biệt 982076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 18 19 25 45 47 49
53 55 59 62 70 71 74 76 96
Giải tám 20
Giải bảy 679
Giải sáu 1024 7794 7023
Giải năm 0373
Giải tư 91695 56735 84206 68289
84960 44200 70415
Giải ba 90826 91950
Giải nhì 85981
Giải nhất 84315
Đặc biệt 066262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 15 20 23 24 26 35
50 60 62 73 79 81 89 94 95
Giải tám 89
Giải bảy 954
Giải sáu 3621 5712 9408
Giải năm 4886
Giải tư 10213 92239 34132 90555
31094 72330 83866
Giải ba 16808 90288
Giải nhì 94209
Giải nhất 26449
Đặc biệt 598430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 09 12 13 21 30 30
32 39 54 55 66 86 88 89 94
Giải tám 23
Giải bảy 854
Giải sáu 9443 1502 9014
Giải năm 8193
Giải tư 46927 19102 65230 24127
84388 67373 11274
Giải ba 72334 88872
Giải nhì 46664
Giải nhất 83311
Đặc biệt 767613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 13 14 23 27 27 30
34 43 54 64 72 73 74 88 93
Giải tám 02
Giải bảy 744
Giải sáu 8145 2478 4810
Giải năm 5740
Giải tư 62811 83349 52841 07356
15552 78521 33753
Giải ba 69471 71379
Giải nhì 05486
Giải nhất 48979
Đặc biệt 628599
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 21 40 41 44 45
49 52 53 56 71 78 79 86 99
Giải tám 85
Giải bảy 187
Giải sáu 1437 9112 3504
Giải năm 1280
Giải tư 58554 77046 80218 19667
36788 81418 18901
Giải ba 66343 18968
Giải nhì 77208
Giải nhất 60412
Đặc biệt 644493
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 12 18 18 37 43
46 54 67 68 80 85 87 88 93
Giải tám 65
Giải bảy 968
Giải sáu 2992 2337 0652
Giải năm 9290
Giải tư 58925 64013 40938 62870
72065 86605 94836
Giải ba 29266 72461
Giải nhì 92137
Giải nhất 72450
Đặc biệt 443538
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 25 36 37 37 38 38
52 61 65 65 66 68 70 90 92
Giải tám 68
Giải bảy 288
Giải sáu 2467 3070 5029
Giải năm 6238
Giải tư 24835 54820 58389 87140
80283 05261 97421
Giải ba 26419 78235
Giải nhì 07444
Giải nhất 70748
Đặc biệt 760133
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 20 21 29 33 35 35 38
40 44 61 67 68 70 83 88 89
Chia sẻ