MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30/11/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Bình Thuận

Giải tám 73
Giải bảy 916
Giải sáu 5353 4275 8964
Giải năm 2067
Giải tư 24424 19932 99051 60032
17417 85284 22070
Giải ba 84214 10524
Giải nhì 14010
Giải nhất 65192
Đặc biệt 111468
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 16 17 24 24 32 32
51 53 64 67 68 70 73 75 84
Giải tám 84
Giải bảy 543
Giải sáu 5199 3487 0079
Giải năm 6490
Giải tư 03563 10257 24034 96851
80680 35618 59392
Giải ba 15881 87159
Giải nhì 51074
Giải nhất 38264
Đặc biệt 092098
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 34 43 51 57 59 63 74
79 80 81 84 87 90 92 98 99
Giải tám 65
Giải bảy 714
Giải sáu 9014 5687 6499
Giải năm 2715
Giải tư 04524 86516 33837 10196
86907 72664 19838
Giải ba 00745 88353
Giải nhì 12990
Giải nhất 58061
Đặc biệt 199178
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 14 15 16 24 37 38
45 53 64 65 78 87 90 96 99
Giải tám 85
Giải bảy 042
Giải sáu 7376 7851 8614
Giải năm 3063
Giải tư 26271 27357 21351 93354
67380 88392 32612
Giải ba 05303 67104
Giải nhì 40524
Giải nhất 49803
Đặc biệt 604114
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 12 14 14 24 42 51
51 54 57 63 71 76 80 85 92
Giải tám 02
Giải bảy 042
Giải sáu 7090 0999 5531
Giải năm 7324
Giải tư 51946 63726 26053 49724
59631 58160 64822
Giải ba 83378 58503
Giải nhì 31945
Giải nhất 37648
Đặc biệt 232218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 18 22 24 24 26 31
31 42 45 46 53 60 78 90 99
Giải tám 24
Giải bảy 381
Giải sáu 6372 7713 4220
Giải năm 8927
Giải tư 83613 61110 69726 73211
09133 86761 28201
Giải ba 84841 90396
Giải nhì 37062
Giải nhất 90567
Đặc biệt 236644
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 11 13 13 20 24 26
27 33 41 44 61 62 72 81 96
Giải tám 71
Giải bảy 067
Giải sáu 2236 8523 3389
Giải năm 1433
Giải tư 72746 54789 80656 55474
55066 64309 29255
Giải ba 94813 18518
Giải nhì 04352
Giải nhất 98848
Đặc biệt 640135
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 18 23 33 35 36 46
52 55 56 66 67 71 74 89 89
Giải tám 51
Giải bảy 663
Giải sáu 1966 7494 1834
Giải năm 8215
Giải tư 20758 09338 29254 20193
11177 40200 02117
Giải ba 42682 28558
Giải nhì 73710
Giải nhất 73287
Đặc biệt 378042
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 15 17 34 38 42 51
54 58 58 63 66 77 82 93 94
Giải tám 56
Giải bảy 866
Giải sáu 0378 5186 2573
Giải năm 6812
Giải tư 57340 25091 42352 55681
76226 69116 79809
Giải ba 59456 13097
Giải nhì 70775
Giải nhất 76594
Đặc biệt 036672
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 16 26 40 52 56 56
66 72 73 75 78 81 86 91 97
Giải tám 14
Giải bảy 021
Giải sáu 4558 1489 4136
Giải năm 7684
Giải tư 55725 04204 76375 27455
19083 13831 77540
Giải ba 94656 12668
Giải nhì 59095
Giải nhất 78766
Đặc biệt 440134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 21 25 31 34 36 40
55 56 58 68 75 83 84 89 95
Giải tám 97
Giải bảy 134
Giải sáu 2074 7546 6206
Giải năm 5321
Giải tư 24229 23335 20815 07801
44956 99532 05917
Giải ba 11385 18593
Giải nhì 44057
Giải nhất 55452
Đặc biệt 751294
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 15 17 21 29 32 34
35 46 56 57 74 85 93 94 97
Giải tám 13
Giải bảy 168
Giải sáu 8544 1180 7083
Giải năm 8392
Giải tư 89825 61096 68710 83014
17777 09061 72903
Giải ba 24769 96566
Giải nhì 14981
Giải nhất 02681
Đặc biệt 409565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 13 14 25 44 61 65
66 68 69 77 80 81 83 92 96
Giải tám 93
Giải bảy 651
Giải sáu 6531 4719 4793
Giải năm 9813
Giải tư 66815 30995 51951 10526
99304 85228 86623
Giải ba 15431 05232
Giải nhì 57832
Giải nhất 99337
Đặc biệt 590547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 15 19 23 26 28 31
31 32 32 47 51 51 93 93 95
Giải tám 98
Giải bảy 864
Giải sáu 9797 2579 2433
Giải năm 2767
Giải tư 76786 20165 29084 96573
18525 86640 12962
Giải ba 89802 91620
Giải nhì 13753
Giải nhất 23227
Đặc biệt 054219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 20 25 33 40 53 62
64 65 67 73 79 84 86 97 98
Giải tám 83
Giải bảy 713
Giải sáu 9721 2159 8447
Giải năm 6196
Giải tư 38187 84447 39616 47735
90753 74607 52909
Giải ba 14568 75877
Giải nhì 89451
Giải nhất 66355
Đặc biệt 872800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 09 13 16 21 35 47
47 51 53 59 68 77 83 87 96
Chia sẻ