MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Thuận

Giải tám 87
Giải bảy 335
Giải sáu 3193 0354 8189
Giải năm 1468
Giải tư 54878 92704 88709 57532
79290 79819 32527
Giải ba 62102 92727
Giải nhì 77044
Giải nhất 81574
Đặc biệt 895450
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 19 27 27 32 35
44 50 54 68 78 87 89 90 93
Giải tám 67
Giải bảy 178
Giải sáu 7655 5089 8985
Giải năm 9472
Giải tư 91587 50047 01821 43657
78514 14023 80006
Giải ba 90854 95952
Giải nhì 05187
Giải nhất 86801
Đặc biệt 021982
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 14 21 23 47 52 54 55
57 67 72 78 82 85 87 87 89
Giải tám 58
Giải bảy 460
Giải sáu 0722 3003 7804
Giải năm 7572
Giải tư 84096 45535 51126 05188
07401 92173 45401
Giải ba 38600 80852
Giải nhì 58091
Giải nhất 95230
Đặc biệt 495709
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 03 04 09 22 26
35 52 58 60 72 73 88 91 96
Giải tám 28
Giải bảy 613
Giải sáu 5561 6223 9139
Giải năm 7542
Giải tư 16653 36658 10915 42323
90692 16532 44968
Giải ba 22092 49391
Giải nhì 75433
Giải nhất 70289
Đặc biệt 883853
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 23 23 28 32 33 39
42 53 53 58 61 68 91 92 92
Giải tám 57
Giải bảy 314
Giải sáu 5313 4958 0107
Giải năm 0395
Giải tư 87545 84416 19259 41989
07039 73351 85901
Giải ba 07613 84886
Giải nhì 64939
Giải nhất 74534
Đặc biệt 822288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 13 13 14 16 39 39
45 51 57 58 59 86 88 89 95
Giải tám 59
Giải bảy 505
Giải sáu 5948 9078 2121
Giải năm 4893
Giải tư 46219 72008 76552 75153
06646 55945 89497
Giải ba 23526 75139
Giải nhì 79276
Giải nhất 17420
Đặc biệt 659929
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 19 21 26 29 39 45
46 48 52 53 59 76 78 93 97
Giải tám 50
Giải bảy 778
Giải sáu 7582 6380 3466
Giải năm 6553
Giải tư 00793 02001 89579 98078
81834 47658 03001
Giải ba 39844 60319
Giải nhì 30503
Giải nhất 57703
Đặc biệt 060911
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 11 19 34 44 50
53 58 66 78 78 79 80 82 93
Giải tám 90
Giải bảy 067
Giải sáu 1225 0462 1268
Giải năm 2158
Giải tư 31494 30154 56906 70298
65767 65269 45940
Giải ba 80758 51181
Giải nhì 27511
Giải nhất 40107
Đặc biệt 404601
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 11 25 40 54 58 58
62 67 67 68 69 81 90 94 98
Giải tám 76
Giải bảy 204
Giải sáu 9214 1821 0539
Giải năm 6619
Giải tư 86087 26707 86144 77471
89872 68482 58998
Giải ba 11262 94233
Giải nhì 36473
Giải nhất 16516
Đặc biệt 732615
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 14 15 19 21 33 39
44 62 71 72 73 76 82 87 98
Giải tám 29
Giải bảy 489
Giải sáu 6624 4878 6633
Giải năm 7646
Giải tư 73118 92235 14711 95385
93994 04986 17171
Giải ba 38820 93115
Giải nhì 85805
Giải nhất 75166
Đặc biệt 210867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 15 18 20 24 29 33
35 46 67 71 78 85 86 89 94
Giải tám 38
Giải bảy 776
Giải sáu 4935 4137 4453
Giải năm 2514
Giải tư 62702 06757 75996 25025
34464 14407 01990
Giải ba 19110 34355
Giải nhì 06482
Giải nhất 55652
Đặc biệt 573288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 10 14 25 35 37 38
53 55 57 64 76 82 88 90 96
Giải tám 59
Giải bảy 587
Giải sáu 2884 9918 6181
Giải năm 2954
Giải tư 43243 43715 39710 31411
77451 22676 83258
Giải ba 90802 01569
Giải nhì 07478
Giải nhất 81072
Đặc biệt 071559
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 15 18 2 43 51 54
58 59 59 69 76 78 81 84 87
Giải tám 54
Giải bảy 540
Giải sáu 4148 8393 8888
Giải năm 0938
Giải tư 59186 17012 42788 76351
41260 17919 54975
Giải ba 13674 33483
Giải nhì 45840
Giải nhất 44125
Đặc biệt 571324
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 19 24 38 40 40 48 5 51
54 60 74 75 83 86 88 88 93
Giải tám 71
Giải bảy 336
Giải sáu 7180 3263 9554
Giải năm 3289
Giải tư 21985 28631 00034 13700
37604 14576 65276
Giải ba 13186 44034
Giải nhì 99744
Giải nhất 88379
Đặc biệt 738090
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 31 34 34 36 44 54 63
71 76 76 80 85 86 89 9 90
Giải tám 16
Giải bảy 896
Giải sáu 1856 7292 6207
Giải năm 5259
Giải tư 22905 57512 04481 18634
31081 03449 07882
Giải ba 05469 11376
Giải nhì 42539
Giải nhất 28503
Đặc biệt 331052
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 12 16 3 34 39 49 52
56 59 69 76 81 81 82 92 96
Chia sẻ