MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bình Phước

Giải tám 89
Giải bảy 417
Giải sáu 7662 1659 5344
Giải năm 8423
Giải tư 00323 09203 61919 16513
47115 41483 12269
Giải ba 38189 25925
Giải nhì 16548
Giải nhất 86901
Đặc biệt 895073
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 15 17 19 23 23 25
44 48 59 62 69 73 83 89 89
Giải tám 14
Giải bảy 815
Giải sáu 3445 1936 1175
Giải năm 3555
Giải tư 44908 02187 68828 09993
56573 59777 69506
Giải ba 91437 84245
Giải nhì 32874
Giải nhất 18839
Đặc biệt 758268
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 14 15 28 36 37 45
45 55 68 73 74 75 77 87 93
Giải tám 05
Giải bảy 363
Giải sáu 1450 7669 4723
Giải năm 9604
Giải tư 73881 07850 35444 16899
91768 50840 54910
Giải ba 05715 96131
Giải nhì 28271
Giải nhất 09932
Đặc biệt 194060
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 10 15 23 31 40 44
50 50 60 63 68 69 71 81 99
Giải tám 25
Giải bảy 534
Giải sáu 0786 7086 3883
Giải năm 9362
Giải tư 62175 60925 15351 21241
59641 64676 99726
Giải ba 91159 05111
Giải nhì 78804
Giải nhất 50229
Đặc biệt 832894
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 25 25 26 34 41 41
51 59 62 75 76 83 86 86 94
Giải tám 33
Giải bảy 337
Giải sáu 4134 4668 6487
Giải năm 8193
Giải tư 34515 14489 49520 31004
57479 41806 17027
Giải ba 33457 25676
Giải nhì 39548
Giải nhất 83560
Đặc biệt 260764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 15 20 27 33 34 37
48 57 64 68 76 79 87 89 93
Giải tám 79
Giải bảy 254
Giải sáu 8705 6741 7255
Giải năm 4396
Giải tư 77934 21412 19066 28443
59958 60397 73916
Giải ba 90422 90662
Giải nhì 43750
Giải nhất 44289
Đặc biệt 077541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 16 22 34 41 41 43
50 54 55 58 62 66 79 96 97
Giải tám 49
Giải bảy 900
Giải sáu 0666 5757 8880
Giải năm 5303
Giải tư 12490 52429 63801 06259
74349 39263 69254
Giải ba 21680 09166
Giải nhì 31457
Giải nhất 00704
Đặc biệt 835001
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 03 29 49 49 54
57 57 59 63 66 66 80 80 90
Giải tám 60
Giải bảy 877
Giải sáu 8042 3161 8882
Giải năm 8349
Giải tư 91950 79091 22516 98872
84526 45213 59202
Giải ba 58041 87402
Giải nhì 15456
Giải nhất 07986
Đặc biệt 461337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 13 16 26 37 41 42
49 50 56 60 61 72 77 82 91
Giải tám 25
Giải bảy 756
Giải sáu 4263 2239 2942
Giải năm 2929
Giải tư 98415 93164 55141 83372
33834 42466 42522
Giải ba 09420 50650
Giải nhì 24574
Giải nhất 74983
Đặc biệt 968129
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 20 22 25 29 29 34 39
41 42 50 56 63 64 66 72 74
Giải tám 30
Giải bảy 995
Giải sáu 3695 5994 3514
Giải năm 8209
Giải tư 88794 55615 58651 92362
83128 44360 51048
Giải ba 28060 06712
Giải nhì 50568
Giải nhất 82051
Đặc biệt 333938
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 14 15 28 30 38 48
51 60 60 62 68 94 94 95 95
Giải tám 32
Giải bảy 272
Giải sáu 4252 2191 1571
Giải năm 1116
Giải tư 52047 51364 08593 62881
56857 51198 61178
Giải ba 99409 38582
Giải nhì 89425
Giải nhất 87238
Đặc biệt 856501
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 16 25 32 47 52 57
64 71 72 78 81 82 91 93 98
Giải tám 55
Giải bảy 639
Giải sáu 5996 2757 6917
Giải năm 7673
Giải tư 91952 42581 33590 18654
66622 09802 40579
Giải ba 70512 28717
Giải nhì 01762
Giải nhất 72392
Đặc biệt 084418
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 17 17 18 22 39 52
54 55 57 62 73 79 81 90 96
Giải tám 57
Giải bảy 668
Giải sáu 6267 0628 4068
Giải năm 1286
Giải tư 16859 17112 41210 46654
23526 97004 98111
Giải ba 03853 85464
Giải nhì 93972
Giải nhất 86715
Đặc biệt 281019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 11 12 19 26 28 53
54 57 59 64 67 68 68 72 86
Giải tám 91
Giải bảy 909
Giải sáu 7489 9801 6188
Giải năm 7354
Giải tư 51057 44054 19625 95014
82853 14388 55151
Giải ba 11063 24235
Giải nhì 06312
Giải nhất 84127
Đặc biệt 473083
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 12 14 25 35 51 53
54 54 57 63 83 88 88 89 91
Giải tám 83
Giải bảy 409
Giải sáu 2004 1214 3308
Giải năm 3105
Giải tư 23820 51271 17210 23355
67427 82310 19260
Giải ba 71037 24210
Giải nhì 95239
Giải nhất 45850
Đặc biệt 564502
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 08 09 10 10 10
14 20 27 37 39 55 60 71 83
Chia sẻ