MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Phước

Giải tám 68
Giải bảy 665
Giải sáu 3650 7938 1263
Giải năm 5894
Giải tư 79028 93166 44290 80417
44709 45320 81656
Giải ba 40916 08841
Giải nhì 59464
Giải nhất 54513
Đặc biệt 235543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 17 20 28 38 41 43
50 56 63 64 65 66 68 90 94
Giải tám 95
Giải bảy 597
Giải sáu 5213 3451 5495
Giải năm 2301
Giải tư 69119 57716 88227 84625
92289 23195 19105
Giải ba 54430 20232
Giải nhì 82737
Giải nhất 70735
Đặc biệt 792253
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 13 16 19 25 27 30
32 37 51 53 89 95 95 95 97
Giải tám 19
Giải bảy 184
Giải sáu 0635 9590 6934
Giải năm 4829
Giải tư 37045 30179 24546 34041
97620 46247 08756
Giải ba 83688 12998
Giải nhì 40945
Giải nhất 78794
Đặc biệt 392380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 20 29 34 35 41 45 45
46 47 56 79 80 84 88 90 98
Giải tám 05
Giải bảy 448
Giải sáu 4606 3286 4905
Giải năm 9977
Giải tư 57634 50054 37819 17243
26746 94778 44629
Giải ba 38204 65910
Giải nhì 36528
Giải nhất 87025
Đặc biệt 940535
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 05 06 10 19 28 29
34 35 43 46 48 54 77 78 86
Giải tám 39
Giải bảy 319
Giải sáu 7643 9814 4580
Giải năm 7843
Giải tư 00207 74080 07321 77745
69869 79415 20420
Giải ba 76214 94355
Giải nhì 13990
Giải nhất 84992
Đặc biệt 664825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 14 15 19 20 21 25
39 43 43 45 55 69 80 80 90
Giải tám 08
Giải bảy 140
Giải sáu 0468 4244 1182
Giải năm 5984
Giải tư 49053 26983 38810 92058
55517 46291 29597
Giải ba 88274 43789
Giải nhì 10403
Giải nhất 88976
Đặc biệt 354025
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 10 17 25 40 44 53
58 68 74 82 83 84 89 91 97
Giải tám 07
Giải bảy 929
Giải sáu 1792 0427 8349
Giải năm 3465
Giải tư 09993 18156 95249 18655
74094 31680 30908
Giải ba 83276 34908
Giải nhì 90298
Giải nhất 26943
Đặc biệt 304275
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 08 27 29 49 49 55
56 65 75 76 80 92 93 94 98
Giải tám 16
Giải bảy 695
Giải sáu 7189 2797 6403
Giải năm 1050
Giải tư 12202 68554 83468 09335
07245 66511 67887
Giải ba 29959 37318
Giải nhì 48793
Giải nhất 78303
Đặc biệt 853183
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 11 16 18 35 45 50
54 59 68 83 87 89 93 95 97
Giải tám 20
Giải bảy 589
Giải sáu 6611 7342 6768
Giải năm 8598
Giải tư 19448 63130 42106 07061
08033 46307 63799
Giải ba 75234 94900
Giải nhì 26155
Giải nhất 65043
Đặc biệt 378091
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 11 20 30 33 34
42 48 55 61 68 89 91 98 99
Giải tám 03
Giải bảy 889
Giải sáu 2951 5799 3120
Giải năm 4381
Giải tư 84100 60467 80768 42951
88853 80610 70352
Giải ba 57628 10952
Giải nhì 46107
Giải nhất 48394
Đặc biệt 286806
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 07 10 20 28 51
51 52 52 53 67 68 81 89 99
Giải tám 85
Giải bảy 320
Giải sáu 3368 7610 2873
Giải năm 2519
Giải tư 93804 54060 98371 53721
44033 25866 59432
Giải ba 70884 76651
Giải nhì 51194
Giải nhất 63490
Đặc biệt 871939
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 04 10 19 20 21 32 33 39
51 60 66 68 71 73 84 85 94
Giải tám 47
Giải bảy 314
Giải sáu 3928 6200 6577
Giải năm 7077
Giải tư 60699 58917 49562 12872
20672 93591 42767
Giải ba 43198 27022
Giải nhì 60098
Giải nhất 10041
Đặc biệt 893855
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 1 14 17 22 28 47 55 62
67 72 72 77 77 91 98 98 99
Giải tám 43
Giải bảy 484
Giải sáu 5183 8900 2995
Giải năm 8670
Giải tư 89712 77100 63181 48406
41338 98311 29426
Giải ba 77067 40966
Giải nhì 49673
Giải nhất 23078
Đặc biệt 271021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 06 11 12 21 26 38 43
66 67 70 73 8 81 83 84 95
Giải tám 79
Giải bảy 064
Giải sáu 9711 4788 6930
Giải năm 3768
Giải tư 18219 30682 84470 96503
32477 45068 60000
Giải ba 45396 84914
Giải nhì 26463
Giải nhất 48635
Đặc biệt 258792
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 11 14 19 30 5 63 64
68 68 70 77 79 82 88 92 96
Giải tám 78
Giải bảy 452
Giải sáu 9804 4167 1418
Giải năm 0665
Giải tư 93797 16086 97744 76159
80798 64673 58853
Giải ba 61866 24940
Giải nhì 52773
Giải nhất 68170
Đặc biệt 908475
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 04 18 40 44 52 53 59 65
66 67 73 73 75 78 86 97 98
Chia sẻ