MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Phước

Giải tám 72
Giải bảy 368
Giải sáu 1051 8499 0462
Giải năm 7636
Giải tư 54963 10019 05527 62704
40164 98768 95100
Giải ba 82871 88716
Giải nhì 35705
Giải nhất 21360
Đặc biệt 338795
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 16 19 27 36 51
62 63 64 68 68 71 72 95 99
Giải tám 03
Giải bảy 721
Giải sáu 4179 4679 7367
Giải năm 9597
Giải tư 04675 17107 44168 51508
55643 01531 51330
Giải ba 95257 06364
Giải nhì 35665
Giải nhất 27606
Đặc biệt 766671
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 08 21 30 31 43 57
64 65 67 68 71 75 79 79 97
Giải tám 10
Giải bảy 662
Giải sáu 0531 6669 2335
Giải năm 1341
Giải tư 29106 76263 20182 08970
61808 80051 91742
Giải ba 70047 12872
Giải nhì 92067
Giải nhất 02439
Đặc biệt 479937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 31 35 37 41 42
47 51 62 63 67 69 70 72 82
Giải tám 51
Giải bảy 077
Giải sáu 8740 9909 6898
Giải năm 1539
Giải tư 56218 35479 75861 36616
39531 07875 02078
Giải ba 69814 86546
Giải nhì 11666
Giải nhất 81175
Đặc biệt 940395
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 18 31 39 40 46
51 61 66 75 77 78 79 95 98
Giải tám 54
Giải bảy 859
Giải sáu 4347 6156 9574
Giải năm 9868
Giải tư 87996 28642 85912 73482
88953 73412 49814
Giải ba 92066 79570
Giải nhì 75762
Giải nhất 84363
Đặc biệt 111359
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 14 42 47 53 54 56
59 59 62 66 68 70 74 82 96
Giải tám 53
Giải bảy 329
Giải sáu 2597 3925 6979
Giải năm 7565
Giải tư 93368 72695 46686 88233
48772 24277 58979
Giải ba 13799 41955
Giải nhì 41420
Giải nhất 75736
Đặc biệt 279102
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 25 29 33 53 55 65
68 72 77 79 79 86 95 97 99
Giải tám 01
Giải bảy 052
Giải sáu 6385 2452 0350
Giải năm 8404
Giải tư 39438 34381 04570 88385
03598 46116 96524
Giải ba 13668 26433
Giải nhì 51706
Giải nhất 93070
Đặc biệt 056888
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 16 24 33 38 50
52 52 68 70 81 85 85 88 98
Giải tám 03
Giải bảy 335
Giải sáu 5760 1150 1754
Giải năm 6561
Giải tư 56618 14867 18481 68416
97439 63389 44460
Giải ba 34971 64743
Giải nhì 89537
Giải nhất 34246
Đặc biệt 029267
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 18 35 37 39 43 50
54 60 60 61 67 67 71 81 89
Giải tám 40
Giải bảy 604
Giải sáu 3368 6797 8994
Giải năm 6442
Giải tư 60949 24270 91863 72144
18880 17526 31890
Giải ba 81330 44869
Giải nhì 74862
Giải nhất 80931
Đặc biệt 284420
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 20 26 30 40 42 44 49
62 63 68 69 70 80 90 94 97
Giải tám 77
Giải bảy 057
Giải sáu 3840 1594 5189
Giải năm 0055
Giải tư 20038 04933 82583 35036
10332 65162 22929
Giải ba 42275 35486
Giải nhì 22490
Giải nhất 74296
Đặc biệt 317633
Phóng to
Lô tô trực tiếp
29 32 33 33 36 38 40 55
57 62 75 77 83 86 89 90 94
Giải tám 93
Giải bảy 454
Giải sáu 9220 5968 4125
Giải năm 4864
Giải tư 42658 94855 80331 25921
24835 13126 03291
Giải ba 78156 02480
Giải nhì 01077
Giải nhất 79309
Đặc biệt 448719
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 20 21 25 26 31 35 54
55 56 58 64 68 77 80 91 93
Giải tám 69
Giải bảy 875
Giải sáu 7013 0027 3089
Giải năm 8225
Giải tư 94794 64995 44507 54264
75746 50598 76142
Giải ba 93623 82183
Giải nhì 82883
Giải nhất 20992
Đặc biệt 172692
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 23 25 27 42 46 64
69 75 83 83 89 92 94 95 98
Giải tám 20
Giải bảy 616
Giải sáu 2429 0159 8632
Giải năm 3760
Giải tư 20112 37663 74894 09589
81295 10153 88624
Giải ba 69891 79156
Giải nhì 21218
Giải nhất 49126
Đặc biệt 517325
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 18 20 24 25 29 32
53 56 59 60 63 89 91 94 95
Giải tám 18
Giải bảy 385
Giải sáu 3343 6970 0506
Giải năm 4606
Giải tư 92895 82344 95657 25849
84661 92838 79274
Giải ba 95548 62371
Giải nhì 49391
Giải nhất 82913
Đặc biệt 804467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 18 38 43 44 48 49
57 61 67 70 71 74 85 91 95
Giải tám 72
Giải bảy 535
Giải sáu 0190 9311 2712
Giải năm 2845
Giải tư 36514 38755 34841 32066
03846 92126 84546
Giải ba 10155 05885
Giải nhì 49430
Giải nhất 49392
Đặc biệt 867511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 12 14 26 30 35 41
45 46 46 55 55 66 72 85 90
Chia sẻ