MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bình Phước

Giải tám 34
Giải bảy 987
Giải sáu 3981 0638 1618
Giải năm 8966
Giải tư 87907 62061 33668 32792
32059 34408 74607
Giải ba 98797 85390
Giải nhì 91296
Giải nhất 02393
Đặc biệt 046224
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 08 18 24 3 34 38 59
61 66 68 81 87 90 92 96 97
Giải tám 91
Giải bảy 235
Giải sáu 0940 9814 7751
Giải năm 8652
Giải tư 05677 23667 05229 03050
42889 59152 75740
Giải ba 29230 28638
Giải nhì 15320
Giải nhất 57417
Đặc biệt 255873
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 20 29 30 35 38 40 40 50
51 52 52 67 7 73 77 89 91
Giải tám 63
Giải bảy 119
Giải sáu 2030 6177 2859
Giải năm 5163
Giải tư 07181 36705 81107 74060
36127 98909 80348
Giải ba 11682 71256
Giải nhì 66964
Giải nhất 18399
Đặc biệt 250607
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 07 09 19 27 30 48 56
59 60 63 63 64 77 81 82 9
Giải tám 20
Giải bảy 931
Giải sáu 3999 6383 6750
Giải năm 1772
Giải tư 46331 20844 45981 37225
40867 45995 39611
Giải ba 56332 37850
Giải nhì 64611
Giải nhất 92046
Đặc biệt 325399
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 20 25 31 31 32 44 50
50 6 67 72 81 83 95 99 99
Giải tám 93
Giải bảy 724
Giải sáu 9989 1862 4484
Giải năm 4755
Giải tư 03279 96600 88961 86461
56153 17158 43310
Giải ba 70078 99975
Giải nhì 79189
Giải nhất 66825
Đặc biệt 715083
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 24 5 53 55 58 61 61
62 75 78 79 83 84 89 89 93
Giải tám 16
Giải bảy 238
Giải sáu 6814 7544 4579
Giải năm 8613
Giải tư 68285 90041 24119 19509
00507 30614 30183
Giải ba 28958 19230
Giải nhì 19753
Giải nhất 84728
Đặc biệt 268585
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 13 14 14 16 19 30 38
41 44 53 58 79 8 83 85 85
Giải tám 93
Giải bảy 988
Giải sáu 5664 8432 9714
Giải năm 8396
Giải tư 54130 11890 52480 09904
37591 96329 49339
Giải ba 17968 75301
Giải nhì 75888
Giải nhất 60884
Đặc biệt 267657
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 14 29 30 32 39 4 57
64 68 80 88 88 90 91 93 96
Giải tám 18
Giải bảy 308
Giải sáu 7399 8544 1052
Giải năm 3203
Giải tư 17038 02353 88518 43760
37097 28475 24203
Giải ba 28132 80667
Giải nhì 33961
Giải nhất 93241
Đặc biệt 781664
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 08 1 18 18 32 38 44
52 53 60 61 64 67 75 97 99
Giải tám 26
Giải bảy 461
Giải sáu 9306 6971 5841
Giải năm 4541
Giải tư 11426 65277 42632 87186
11922 72609 62442
Giải ba 66370 38076
Giải nhì 84212
Giải nhất 49858
Đặc biệt 803808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 09 12 22 26 26 32 41
41 42 61 70 71 76 77 8 86
Giải tám 30
Giải bảy 707
Giải sáu 4191 2351 8657
Giải năm 3112
Giải tư 62381 69342 04442 45864
53278 36681 01287
Giải ba 80469 80713
Giải nhì 83438
Giải nhất 90115
Đặc biệt 856324
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 13 24 30 38 42 42 5
51 57 64 69 78 81 81 87 91
Giải tám 29
Giải bảy 254
Giải sáu 1757 2977 7352
Giải năm 6880
Giải tư 21814 70261 51964 33142
55989 90318 84103
Giải ba 64527 87639
Giải nhì 63199
Giải nhất 03889
Đặc biệt 524707
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 14 18 27 29 39 42 52
54 57 61 64 77 80 89 9 99
Giải tám 98
Giải bảy 179
Giải sáu 3099 6728 5377
Giải năm 3538
Giải tư 52297 67602 72216 66712
62380 27607 89688
Giải ba 99407 50917
Giải nhì 97927
Giải nhất 28088
Đặc biệt 751108
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 07 08 12 16 17 27 28
38 77 79 8 80 88 97 98 99
Giải tám 16
Giải bảy 461
Giải sáu 4325 6968 1002
Giải năm 2078
Giải tư 03689 96184 75559 65298
66680 28826 52727
Giải ba 57498 73469
Giải nhì 91997
Giải nhất 13699
Đặc biệt 817582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 25 26 27 59 61 68 69
78 80 82 84 89 9 97 98 98
Giải tám 39
Giải bảy 070
Giải sáu 6213 6031 2448
Giải năm 0762
Giải tư 61091 91129 24933 28931
71613 37409 09052
Giải ba 88962 83215
Giải nhì 42795
Giải nhất 06325
Đặc biệt 387404
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 13 13 15 29 31 31 33
39 48 5 52 62 62 70 91 95
Giải tám 77
Giải bảy 703
Giải sáu 6994 0780 3398
Giải năm 7590
Giải tư 70300 07281 30982 29800
19572 76657 23592
Giải ba 62377 15872
Giải nhì 58530
Giải nhất 70753
Đặc biệt 057234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 3 30 34 57 72 72
77 77 80 81 82 90 92 94 98
Chia sẻ