MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Phước

Giải tám 03
Giải bảy 330
Giải sáu 6179 3117 1309
Giải năm 2198
Giải tư 35625 22567 22687 48462
46652 63855 45978
Giải ba 25252 48798
Giải nhì 72733
Giải nhất 05230
Đặc biệt 765353
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 17 25 30 33 52 52
53 55 62 67 78 79 87 98 98
Giải tám 55
Giải bảy 324
Giải sáu 8211 9624 0520
Giải năm 0621
Giải tư 31907 46127 71743 31550
29904 80501 61201
Giải ba 31251 92604
Giải nhì 18012
Giải nhất 91609
Đặc biệt 827262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 04 04 07 11 12 20
21 24 24 27 43 50 51 55 62
Giải tám 27
Giải bảy 602
Giải sáu 4804 3274 2226
Giải năm 7708
Giải tư 09803 10795 12143 38100
30973 99375 37541
Giải ba 84001 76822
Giải nhì 92318
Giải nhất 67049
Đặc biệt 198358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 03 04 08 18 22
26 27 41 43 58 73 74 75 95
Giải tám 93
Giải bảy 394
Giải sáu 4812 3273 6880
Giải năm 2053
Giải tư 42806 87202 57917 65066
82009 16130 66461
Giải ba 29196 40081
Giải nhì 49798
Giải nhất 75144
Đặc biệt 459149
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 12 17 30 49 53
61 66 73 80 81 93 94 96 98
Giải tám 18
Giải bảy 289
Giải sáu 5545 0300 9321
Giải năm 7226
Giải tư 53049 91846 83465 16445
75908 59330 87876
Giải ba 98692 12772
Giải nhì 45297
Giải nhất 57428
Đặc biệt 576870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 18 21 26 30 45 45
46 49 65 70 72 76 89 92 97
Giải tám 42
Giải bảy 118
Giải sáu 4824 5108 2699
Giải năm 3307
Giải tư 29330 66696 30846 92825
68123 89991 92831
Giải ba 70807 68537
Giải nhì 06625
Giải nhất 91800
Đặc biệt 735286
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 08 18 23 24 25 25
30 31 37 42 46 86 91 96 99
Giải tám 20
Giải bảy 237
Giải sáu 3377 9834 6713
Giải năm 7880
Giải tư 68798 92451 12176 64488
28343 99797 09863
Giải ba 61275 30945
Giải nhì 34863
Giải nhất 38905
Đặc biệt 948343
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 20 34 37 43 43 45 51
63 63 75 76 77 80 88 97 98
Giải tám 43
Giải bảy 141
Giải sáu 5211 6387 5454
Giải năm 1585
Giải tư 04492 80309 78712 23678
47144 75192 61607
Giải ba 83465 50239
Giải nhì 34273
Giải nhất 49657
Đặc biệt 244634
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 11 12 34 39 41 43
44 54 65 73 78 85 87 92 92
Giải tám 28
Giải bảy 745
Giải sáu 2126 9607 7849
Giải năm 3432
Giải tư 84273 33811 84939 77910
84622 84775 54687
Giải ba 66904 41075
Giải nhì 29549
Giải nhất 95145
Đặc biệt 654027
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 10 11 22 26 27 28
32 39 45 49 49 73 75 75 87
Giải tám 19
Giải bảy 403
Giải sáu 0099 6750 7424
Giải năm 3714
Giải tư 85094 42692 09138 07861
11794 84759 16640
Giải ba 84813 73633
Giải nhì 42819
Giải nhất 91356
Đặc biệt 843639
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 14 19 19 24 33 38
39 40 50 59 61 92 94 94 99
Giải tám 14
Giải bảy 620
Giải sáu 3517 1731 9876
Giải năm 5383
Giải tư 60399 15433 37790 00770
95912 82514 82659
Giải ba 87730 82037
Giải nhì 00605
Giải nhất 05752
Đặc biệt 642505
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 12 14 14 17 20 30
31 33 37 59 70 76 83 90 99
Giải tám 90
Giải bảy 893
Giải sáu 6511 6691 7664
Giải năm 7915
Giải tư 82353 32188 89102 23352
74592 35289 48203
Giải ba 32796 33925
Giải nhì 23556
Giải nhất 06091
Đặc biệt 144704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 11 15 25 52 53
56 64 88 89 90 91 92 93 96
Giải tám 74
Giải bảy 168
Giải sáu 9495 9140 3682
Giải năm 9474
Giải tư 89223 21091 49819 44471
65835 77717 19087
Giải ba 44002 16736
Giải nhì 19314
Giải nhất 98401
Đặc biệt 086327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 17 19 23 27 35 36
40 68 71 74 74 82 87 91 95
Giải tám 43
Giải bảy 120
Giải sáu 0088 5614 7223
Giải năm 7546
Giải tư 03564 31649 60087 41823
56307 89992 29777
Giải ba 93987 26656
Giải nhì 35218
Giải nhất 21850
Đặc biệt 509410
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 14 18 20 23 23 43
46 49 56 64 77 87 87 88 92
Giải tám 78
Giải bảy 470
Giải sáu 4253 4013 6283
Giải năm 1800
Giải tư 09510 62869 29109 72202
01572 96683 50259
Giải ba 13722 05455
Giải nhì 08546
Giải nhất 04667
Đặc biệt 561331
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 09 10 13 22 31 46
53 55 59 69 70 72 78 83 83
Chia sẻ