MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 9/12/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Phú Yên

Giải tám 16
Giải bảy 802
Giải sáu 4136 9173 6072
Giải năm 8022
Giải tư 09668 86823 17416 44058
69993 22540 14963
Giải ba 63217 65117
Giải nhì 61409
Giải nhất 57955
Đặc biệt 323499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 16 16 17 17 22 23
36 40 55 58 63 68 73 93 99
Giải tám 50
Giải bảy 666
Giải sáu 5076 8608 9181
Giải năm 6328
Giải tư 40676 41619 00689 36521
91486 05354 39096
Giải ba 03888 39639
Giải nhì 07571
Giải nhất 00502
Đặc biệt 557810
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 19 21 28 39 50
54 66 71 76 76 86 88 89 96
Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 4266 1483 6227
Giải năm 4595
Giải tư 73373 22111 32189 37012
11188 39184 94366
Giải ba 26283 55020
Giải nhì 07672
Giải nhất 50967
Đặc biệt 376288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 20 25 38 66 66 67 7
72 73 83 83 84 88 88 89 95
Giải tám 87
Giải bảy 358
Giải sáu 6293 6893 4074
Giải năm 8000
Giải tư 61937 72964 18762 40163
35144 82281 00325
Giải ba 76971 03266
Giải nhì 71757
Giải nhất 68436
Đặc biệt 974705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 25 36 37 4 44 57 58
62 63 64 66 71 81 87 93 93
Giải tám 21
Giải bảy 676
Giải sáu 8382 1928 4825
Giải năm 6481
Giải tư 88261 36944 46755 29869
97776 08550 90834
Giải ba 51527 87849
Giải nhì 37431
Giải nhất 77913
Đặc biệt 771195
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 21 27 28 31 34 44 49 5
50 55 61 69 76 76 81 82 95
Giải tám 37
Giải bảy 749
Giải sáu 0240 4795 1514
Giải năm 2484
Giải tư 52336 90491 19984 50941
94722 96923 35582
Giải ba 21428 63358
Giải nhì 51857
Giải nhất 33851
Đặc biệt 783630
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 23 28 30 36 37 4 40 41
49 51 57 58 82 84 84 91 95
Giải tám 94
Giải bảy 726
Giải sáu 7284 6608 1646
Giải năm 1063
Giải tư 36984 62749 35919 08615
96569 95084 47473
Giải ba 59400 20757
Giải nhì 81764
Giải nhất 20653
Đặc biệt 493305
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 15 19 26 49 53 57
6 63 64 69 73 84 84 84 94
Giải tám 51
Giải bảy 046
Giải sáu 4739 6118 7678
Giải năm 7107
Giải tư 89083 72529 16053 50891
38943 00398 15995
Giải ba 04288 61066
Giải nhì 90316
Giải nhất 19469
Đặc biệt 594322
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 16 18 22 29 39 43 46 51
53 66 69 8 83 88 91 95 98
Giải tám 68
Giải bảy 732
Giải sáu 9440 4397 6370
Giải năm 4592
Giải tư 87821 10927 91628 84597
44629 71209 62739
Giải ba 28618 47402
Giải nhì 10722
Giải nhất 35923
Đặc biệt 488036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 09 18 21 22 23 27 28
29 32 36 39 40 68 92 97 97
Giải tám 52
Giải bảy 686
Giải sáu 8867 5969 0066
Giải năm 5162
Giải tư 35810 22644 65047 64627
32853 64059 67131
Giải ba 88157 56365
Giải nhì 64979
Giải nhất 18007
Đặc biệt 052774
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 27 31 44 47 52 53 57
59 6 62 65 67 69 74 79 86
Giải tám 56
Giải bảy 984
Giải sáu 2965 6993 1635
Giải năm 3963
Giải tư 19922 44807 28006 49810
23958 74557 91125
Giải ba 14669 45033
Giải nhì 06147
Giải nhất 41668
Đặc biệt 957707
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 07 10 22 25 33 47 5
56 57 58 63 65 68 69 84 93
Giải tám 03
Giải bảy 305
Giải sáu 8852 9240 3440
Giải năm 7254
Giải tư 06716 55256 51633 38841
30527 14003 96922
Giải ba 18716 43747
Giải nhì 82063
Giải nhất 33901
Đặc biệt 128273
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 03 03 05 16 16 22 27
33 40 41 47 52 54 56 63 73
Giải tám 87
Giải bảy 528
Giải sáu 2263 2477 2399
Giải năm 1035
Giải tư 96023 54551 77024 35384
84624 93865 30924
Giải ba 47580 11848
Giải nhì 77371
Giải nhất 66339
Đặc biệt 776593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 24 24 24 28 35 39 48 51
63 65 71 77 80 84 87 9 93
Giải tám 45
Giải bảy 680
Giải sáu 6823 6421 4534
Giải năm 1355
Giải tư 23657 11544 12854 53216
31965 24662 25206
Giải ba 86859 09981
Giải nhì 86161
Giải nhất 09885
Đặc biệt 618848
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 21 23 4 44 45 48 54
55 57 59 61 62 65 80 81 85
Giải tám 94
Giải bảy 496
Giải sáu 1133 3661 3068
Giải năm 7128
Giải tư 69442 81823 56414 21450
39937 06109 99098
Giải ba 78279 20191
Giải nhì 34265
Giải nhất 28401
Đặc biệt 311495
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 14 23 28 33 37 42 50
61 65 79 8 91 94 95 96 98
Chia sẻ