MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cà Mau XS Phú Yên XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Thừa Thiên Huế
XS Đồng Tháp

Kết quả xổ số Phú Yên

Giải tám 97
Giải bảy 354
Giải sáu 1784 1763 5820
Giải năm 1102
Giải tư 35335 94493 05715 65211
49249 05252 01946
Giải ba 15224 19334
Giải nhì 29191
Giải nhất 65390
Đặc biệt 011632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 15 24 32 34 35 46
49 52 54 63 84 90 91 93 97
Giải tám 31
Giải bảy 509
Giải sáu 1450 3141 0876
Giải năm 9121
Giải tư 30134 07411 75971 11224
40751 51334 75199
Giải ba 95466 28827
Giải nhì 12820
Giải nhất 87606
Đặc biệt 416753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 20 21 24 27 31
34 34 41 50 51 53 66 71 99
Giải tám 47
Giải bảy 810
Giải sáu 3320 8690 4475
Giải năm 1636
Giải tư 62853 00827 31644 76271
95066 09004 50691
Giải ba 18028 71530
Giải nhì 07966
Giải nhất 77107
Đặc biệt 629502
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 07 10 20 27 28 30
36 44 47 53 66 66 71 90 91
Giải tám 64
Giải bảy 124
Giải sáu 7964 9410 1932
Giải năm 0895
Giải tư 94198 25584 63324 77880
45528 47113 67579
Giải ba 32714 36647
Giải nhì 70918
Giải nhất 29163
Đặc biệt 939149
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 14 18 24 24 28 47
49 63 64 64 79 80 84 95 98
Giải tám 23
Giải bảy 536
Giải sáu 3097 9394 8815
Giải năm 1210
Giải tư 82469 33408 67129 81691
02728 33121 14597
Giải ba 95364 04717
Giải nhì 72318
Giải nhất 78435
Đặc biệt 049036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 17 18 21 23 28 29
35 36 36 64 69 91 94 97 97
Giải tám 59
Giải bảy 738
Giải sáu 4307 7637 3242
Giải năm 5053
Giải tư 43529 53185 82142 62509
79922 14362 10643
Giải ba 30371 90203
Giải nhì 52560
Giải nhất 05277
Đặc biệt 905943
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 22 29 37 38 42
43 43 53 59 60 62 71 77 85
Giải tám 43
Giải bảy 334
Giải sáu 2807 8469 4139
Giải năm 4910
Giải tư 98965 17140 69448 32862
82028 56326 90984
Giải ba 72307 89792
Giải nhì 28699
Giải nhất 56300
Đặc biệt 729799
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 07 10 26 28 34 40
43 48 62 65 69 84 92 99 99
Giải tám 28
Giải bảy 600
Giải sáu 6970 7025 5048
Giải năm 8020
Giải tư 16710 51138 80944 95102
27055 66653 54540
Giải ba 00984 20834
Giải nhì 55891
Giải nhất 42287
Đặc biệt 112501
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 10 20 25 28 34
38 40 44 53 55 70 84 87 91
Giải tám 64
Giải bảy 811
Giải sáu 2285 2889 1635
Giải năm 4972
Giải tư 38185 95142 27920 48726
52957 19543 69064
Giải ba 00088 61809
Giải nhì 42152
Giải nhất 38858
Đặc biệt 097850
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 20 26 42 43 50 52
57 58 64 64 72 85 85 88 89
Giải tám 80
Giải bảy 846
Giải sáu 9762 2961 7811
Giải năm 9612
Giải tư 85724 69628 11262 64258
48251 77686 57715
Giải ba 72412 63743
Giải nhì 73083
Giải nhất 03384
Đặc biệt 076557
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 15 24 28 43 46 51
57 58 61 62 62 80 83 84 86
Giải tám 93
Giải bảy 248
Giải sáu 2372 8945 2337
Giải năm 8433
Giải tư 69695 10478 91958 10167
78428 11815 46270
Giải ba 36912 08140
Giải nhì 71461
Giải nhất 07814
Đặc biệt 302925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 15 25 28 33 40 45
48 58 61 67 70 72 78 93 95
Giải tám 87
Giải bảy 882
Giải sáu 7158 8761 4905
Giải năm 3985
Giải tư 11510 16432 68697 97243
91450 63245 56172
Giải ba 50723 97382
Giải nhì 22215
Giải nhất 72435
Đặc biệt 428591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 23 32 35 43 45 50
58 61 72 82 82 85 87 91 97
Giải tám 14
Giải bảy 313
Giải sáu 7562 3162 5993
Giải năm 6286
Giải tư 43616 91135 77360 48557
74166 48099 62355
Giải ba 70853 33236
Giải nhì 29784
Giải nhất 58242
Đặc biệt 390264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 16 35 36 42 53 55
57 60 62 62 64 66 84 86 99
Giải tám 96
Giải bảy 567
Giải sáu 8715 1882 2844
Giải năm 1128
Giải tư 44630 17869 56139 47032
92397 72680 76953
Giải ba 88573 06887
Giải nhì 71007
Giải nhất 43618
Đặc biệt 246385
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 18 28 30 32 39 53
67 69 73 80 82 85 87 96 97
Giải tám 43
Giải bảy 004
Giải sáu 0821 9334 7760
Giải năm 9636
Giải tư 18081 64488 47841 13299
81918 80456 13703
Giải ba 32223 14176
Giải nhì 67876
Giải nhất 44115
Đặc biệt 984658
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 15 18 21 23 34 36
41 43 56 58 76 76 81 88 99
Chia sẻ