MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Phú Yên

Giải tám 87
Giải bảy 899
Giải sáu 7370 6435 5714
Giải năm 7111
Giải tư 87275 15952 35026 06809
18675 76504 76129
Giải ba 40513 93236
Giải nhì 88226
Giải nhất 90804
Đặc biệt 016727
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 09 11 13 26 26 27
29 35 36 52 70 75 75 87 99
Giải tám 52
Giải bảy 910
Giải sáu 2167 9039 8228
Giải năm 2148
Giải tư 67732 85187 08635 17778
86516 63215 84783
Giải ba 68978 40626
Giải nhì 91641
Giải nhất 59564
Đặc biệt 691089
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 16 26 32 35 39 41
48 52 64 67 78 78 83 87 89
Giải tám 96
Giải bảy 134
Giải sáu 0652 2988 1741
Giải năm 9215
Giải tư 05126 28960 56468 56337
41903 84692 66026
Giải ba 13359 10758
Giải nhì 40671
Giải nhất 11237
Đặc biệt 148942
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 26 26 34 37 37 42
52 58 59 60 68 71 88 92 96
Giải tám 99
Giải bảy 465
Giải sáu 6314 8070 7254
Giải năm 3587
Giải tư 96618 15139 39891 36610
58073 06482 81345
Giải ba 26598 27162
Giải nhì 83886
Giải nhất 82743
Đặc biệt 191534
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 18 34 39 43 45 62
65 70 73 82 86 87 91 98 99
Giải tám 05
Giải bảy 362
Giải sáu 1247 1608 7538
Giải năm 3056
Giải tư 83213 14231 50746 31825
90357 72312 74679
Giải ba 10347 57358
Giải nhì 47064
Giải nhất 09668
Đặc biệt 398591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 12 13 25 31 46 47
47 56 57 58 62 64 68 79 91
Giải tám 55
Giải bảy 463
Giải sáu 0863 6821 3218
Giải năm 1851
Giải tư 49621 66250 40164 67178
85942 79983 42486
Giải ba 53564 26248
Giải nhì 09051
Giải nhất 47303
Đặc biệt 314947
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 21 21 42 47 48 50 51
51 55 63 63 64 64 78 83 86
Giải tám 17
Giải bảy 476
Giải sáu 8019 3329 3223
Giải năm 0208
Giải tư 45154 03593 33958 41034
62588 38466 02822
Giải ba 02792 73318
Giải nhì 37773
Giải nhất 62116
Đặc biệt 506632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 17 18 19 22 29 32
34 54 58 66 73 76 88 92 93
Giải tám 05
Giải bảy 789
Giải sáu 4879 7688 1975
Giải năm 8828
Giải tư 77752 19277 01306 06709
11706 77670 61407
Giải ba 28051 22922
Giải nhì 08676
Giải nhất 69421
Đặc biệt 630611
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 06 07 09 11 21 22
28 51 52 70 76 77 79 88 89
Giải tám 81
Giải bảy 502
Giải sáu 9375 3216 5380
Giải năm 0613
Giải tư 09798 41261 61251 31236
92590 55013 28736
Giải ba 39994 67813
Giải nhì 16327
Giải nhất 33799
Đặc biệt 351767
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 13 13 16 27 36 36
51 61 67 75 81 90 94 98 99
Giải tám 26
Giải bảy 637
Giải sáu 8027 5635 6907
Giải năm 8375
Giải tư 93324 17258 20010 01815
39639 74181 44775
Giải ba 85230 17201
Giải nhì 57031
Giải nhất 94074
Đặc biệt 463797
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 15 24 26 27 30 31
35 37 39 58 74 75 75 81 97
Giải tám 00
Giải bảy 010
Giải sáu 1921 3524 7440
Giải năm 0169
Giải tư 43194 76307 52747 84246
68901 72968 47362
Giải ba 20950 79396
Giải nhì 11091
Giải nhất 80260
Đặc biệt 266007
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 07 10 21 24 46
47 50 60 62 68 69 91 94 96
Giải tám 49
Giải bảy 620
Giải sáu 8638 7180 4521
Giải năm 8400
Giải tư 53051 92871 09748 92055
32342 67551 15822
Giải ba 61458 45744
Giải nhì 48146
Giải nhất 60256
Đặc biệt 910720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 20 22 38 42 44 46
48 49 51 51 55 56 58 71 80
Giải tám 20
Giải bảy 676
Giải sáu 8051 5091 2572
Giải năm 2690
Giải tư 40885 00634 11554 05082
05704 94531 30675
Giải ba 37169 81625
Giải nhì 90244
Giải nhất 15515
Đặc biệt 334626
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 20 25 26 31 34 44
51 54 69 75 76 82 85 90 91
Giải tám 44
Giải bảy 023
Giải sáu 4448 5627 2270
Giải năm 6266
Giải tư 41947 07908 93170 23956
27076 13065 66899
Giải ba 16540 84594
Giải nhì 15401
Giải nhất 38000
Đặc biệt 392066
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 08 23 27 40 44 47
48 56 65 66 66 70 76 94 99
Giải tám 64
Giải bảy 377
Giải sáu 0441 0270 2123
Giải năm 3831
Giải tư 71266 13623 16901 98238
58827 42371 67364
Giải ba 51060 51701
Giải nhì 62229
Giải nhất 34985
Đặc biệt 060494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 23 27 29 31 38 41
60 64 64 66 70 71 77 85 94
Chia sẻ