MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Kiên Giang

Giải tám 77
Giải bảy 831
Giải sáu 0777 6518 3488
Giải năm 1520
Giải tư 94999 73230 38335 50362
02724 46736 31253
Giải ba 79706 01169
Giải nhì 10851
Giải nhất 17409
Đặc biệt 029437
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 18 20 24 30 31 35 36 37
51 53 62 69 77 77 88 9 99
Giải tám 84
Giải bảy 391
Giải sáu 7567 9737 9512
Giải năm 8971
Giải tư 73475 75319 38079 50194
32302 64304 36983
Giải ba 86541 92210
Giải nhì 05754
Giải nhất 50255
Đặc biệt 257571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 10 12 19 37 41 5 54
67 71 71 75 79 83 84 91 94
Giải tám 21
Giải bảy 222
Giải sáu 1204 0292 8811
Giải năm 4640
Giải tư 15823 56475 23302 17054
38507 74239 63897
Giải ba 22161 98822
Giải nhì 40627
Giải nhất 10876
Đặc biệt 452295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 07 11 21 22 22 23 27
39 40 54 6 61 75 92 95 97
Giải tám 64
Giải bảy 540
Giải sáu 9475 7128 1131
Giải năm 5241
Giải tư 43582 19836 82725 72748
64225 62587 01052
Giải ba 76732 13506
Giải nhì 26654
Giải nhất 30497
Đặc biệt 907967
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 25 25 28 31 32 36 40 41
48 52 54 64 67 7 75 82 87
Giải tám 88
Giải bảy 925
Giải sáu 7989 4965 6959
Giải năm 7736
Giải tư 90639 96783 78938 91917
88033 41169 15514
Giải ba 33788 63857
Giải nhì 71483
Giải nhất 18018
Đặc biệt 480860
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 17 25 33 36 38 39 57 59
60 65 69 8 83 83 88 88 89
Giải tám 73
Giải bảy 455
Giải sáu 9061 3510 9921
Giải năm 8509
Giải tư 14892 85731 53802 42507
73946 82191 36279
Giải ba 77479 52313
Giải nhì 82981
Giải nhất 81072
Đặc biệt 442607
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 07 09 10 13 2 21 31
46 55 61 73 79 79 81 91 92
Giải tám 48
Giải bảy 592
Giải sáu 2761 2350 2242
Giải năm 6560
Giải tư 37750 50122 75385 73355
73503 42286 23921
Giải ba 62001 79202
Giải nhì 46550
Giải nhất 97537
Đặc biệt 200289
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 21 22 42 48 50 50
50 55 60 61 7 85 86 89 92
Giải tám 92
Giải bảy 797
Giải sáu 2471 3474 1778
Giải năm 0119
Giải tư 35718 30602 40102 54723
59782 84905 57921
Giải ba 00314 24539
Giải nhì 37903
Giải nhất 13693
Đặc biệt 959695
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 05 14 18 19 21 23
3 39 71 74 78 82 92 95 97
Giải tám 21
Giải bảy 364
Giải sáu 3707 8501 9455
Giải năm 5424
Giải tư 57739 05786 86047 64239
95628 46485 92111
Giải ba 55353 19923
Giải nhì 23260
Giải nhất 43821
Đặc biệt 225485
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 1 11 21 23 24 28 39
39 47 53 55 60 64 85 85 86
Giải tám 59
Giải bảy 052
Giải sáu 9542 0664 5318
Giải năm 4231
Giải tư 87629 53250 39475 83268
67352 83028 31827
Giải ba 44787 92048
Giải nhì 51447
Giải nhất 88043
Đặc biệt 720314
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 27 28 29 3 31 42 47
48 50 52 52 59 64 68 75 87
Giải tám 33
Giải bảy 441
Giải sáu 8360 7714 2957
Giải năm 6347
Giải tư 78880 87592 79381 24917
51913 83059 14573
Giải ba 36591 33937
Giải nhì 31142
Giải nhất 95715
Đặc biệt 409072
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 17 33 37 41 42 47 5
57 59 60 72 73 80 81 91 92
Giải tám 51
Giải bảy 557
Giải sáu 5439 9932 0715
Giải năm 7227
Giải tư 54660 61837 24544 57835
40336 03874 17389
Giải ba 84219 56370
Giải nhì 68087
Giải nhất 42993
Đặc biệt 314232
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 27 3 32 32 35 36 37
39 44 51 57 60 70 74 87 89
Giải tám 22
Giải bảy 634
Giải sáu 4408 0076 0186
Giải năm 4701
Giải tư 93483 38989 94954 92409
18886 99930 44284
Giải ba 44974 31249
Giải nhì 90445
Giải nhất 06007
Đặc biệt 941821
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 09 21 22 30 34 45 49
54 7 74 76 83 84 86 86 89
Giải tám 17
Giải bảy 308
Giải sáu 5224 3963 4795
Giải năm 0865
Giải tư 79123 34433 49072 34264
38798 42935 09557
Giải ba 43570 89148
Giải nhì 15460
Giải nhất 03110
Đặc biệt 698365
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 08 17 23 24 33 35 48 57
60 63 64 65 65 70 72 95 98
Giải tám 24
Giải bảy 777
Giải sáu 7191 8380 6524
Giải năm 8298
Giải tư 25702 16656 86737 03920
73196 11313 20351
Giải ba 60325 97899
Giải nhì 37721
Giải nhất 00957
Đặc biệt 099904
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 13 20 21 24 24 25 37
51 56 7 77 80 91 96 98 99
Chia sẻ