MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Kiên Giang

Giải tám 18
Giải bảy 097
Giải sáu 8374 3070 1797
Giải năm 7153
Giải tư 92356 56126 35101 31635
61185 58271 06277
Giải ba 31614 26630
Giải nhì 73891
Giải nhất 58346
Đặc biệt 853973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 18 26 30 35 53 56
70 71 73 74 77 85 91 97 97
Giải tám 86
Giải bảy 308
Giải sáu 1178 7155 9156
Giải năm 2825
Giải tư 77143 71458 42458 22137
12456 32273 14888
Giải ba 47970 68530
Giải nhì 65910
Giải nhất 35048
Đặc biệt 077788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 25 30 37 43 55 56
56 58 58 70 73 78 86 88 88
Giải tám 58
Giải bảy 592
Giải sáu 1624 7910 9824
Giải năm 2892
Giải tư 01440 25461 67457 27314
47856 77855 23230
Giải ba 15107 05250
Giải nhì 50054
Giải nhất 40813
Đặc biệt 164268
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 14 24 24 30 40 50
54 55 56 57 58 61 68 92 92
Giải tám 78
Giải bảy 487
Giải sáu 1976 8206 3100
Giải năm 2347
Giải tư 78568 05028 21735 84727
87934 34646 53483
Giải ba 10078 18967
Giải nhì 37150
Giải nhất 32242
Đặc biệt 381832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 27 28 32 34 35 46
47 50 67 68 76 78 78 83 87
Giải tám 49
Giải bảy 988
Giải sáu 9893 5804 9407
Giải năm 8283
Giải tư 61560 99061 99212 04485
77089 98117 91609
Giải ba 89403 65945
Giải nhì 96835
Giải nhất 76555
Đặc biệt 405776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 09 12 17 35 45
49 60 61 76 83 85 88 89 93
Giải tám 63
Giải bảy 643
Giải sáu 3822 3038 4490
Giải năm 5066
Giải tư 05123 40772 68951 40971
25987 47248 10844
Giải ba 16071 63057
Giải nhì 09543
Giải nhất 05528
Đặc biệt 820158
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 23 38 43 43 44 48 51
57 58 63 66 71 71 72 87 90
Giải tám 92
Giải bảy 876
Giải sáu 6588 9047 9899
Giải năm 1029
Giải tư 39583 58835 11554 96631
86128 10163 39149
Giải ba 72348 24223
Giải nhì 66889
Giải nhất 16966
Đặc biệt 038472
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 28 29 31 35 47 48 49
54 63 72 76 83 88 89 92 99
Giải tám 02
Giải bảy 727
Giải sáu 0947 5734 8879
Giải năm 2011
Giải tư 08453 28837 93062 23717
04184 50770 43103
Giải ba 42770 79552
Giải nhì 86496
Giải nhất 44975
Đặc biệt 377984
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 11 17 27 34 37 47
52 53 62 70 70 79 84 84 96
Giải tám 48
Giải bảy 577
Giải sáu 7094 3251 9045
Giải năm 1247
Giải tư 11477 54113 40505 01162
53668 49585 29987
Giải ba 37576 20063
Giải nhì 55354
Giải nhất 99081
Đặc biệt 735108
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 13 45 47 48 51 54
62 63 68 76 77 77 85 87 94
Giải tám 44
Giải bảy 665
Giải sáu 3597 6788 1166
Giải năm 3448
Giải tư 00883 79297 11688 77111
61138 28610 07980
Giải ba 50902 79688
Giải nhì 47262
Giải nhất 17164
Đặc biệt 775410
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 10 11 38 44 48 62
65 66 80 83 88 88 88 97 97
Giải tám 63
Giải bảy 737
Giải sáu 4007 6276 8610
Giải năm 1876
Giải tư 72362 17867 99994 99631
20104 63106 93851
Giải ba 09108 06101
Giải nhì 53998
Giải nhất 31654
Đặc biệt 316798
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 07 08 10 31 37
51 62 63 67 76 76 94 98 98
Giải tám 45
Giải bảy 241
Giải sáu 8124 9896 0744
Giải năm 4256
Giải tư 63664 32385 72920 76027
03979 50073 87653
Giải ba 92309 51991
Giải nhì 72489
Giải nhất 29997
Đặc biệt 260971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 20 24 27 41 44 45 53
56 64 71 73 79 85 89 91 96
Giải tám 33
Giải bảy 393
Giải sáu 2964 4111 0424
Giải năm 8667
Giải tư 96296 51442 23521 81910
38096 85604 41864
Giải ba 14943 26772
Giải nhì 71971
Giải nhất 17501
Đặc biệt 901288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 11 21 24 33 42 43
64 64 67 71 72 88 93 96 96
Giải tám 66
Giải bảy 544
Giải sáu 0001 5447 8261
Giải năm 0697
Giải tư 20268 57176 24504 99857
07674 24637 57249
Giải ba 41019 67480
Giải nhì 38251
Giải nhất 86383
Đặc biệt 880768
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 19 37 44 47 49 51
57 61 66 68 68 74 76 80 97
Giải tám 81
Giải bảy 047
Giải sáu 8002 5204 9685
Giải năm 2865
Giải tư 17962 80888 06975 25512
48774 72827 79355
Giải ba 14756 55845
Giải nhì 95572
Giải nhất 30593
Đặc biệt 069045
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 12 27 45 45 47 55
56 62 65 72 74 75 81 85 88
Chia sẻ