MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Kiên Giang

Giải tám 64
Giải bảy 749
Giải sáu 8018 7231 1820
Giải năm 8530
Giải tư 18551 40760 83583 00361
55673 99178 40171
Giải ba 63836 12901
Giải nhì 93357
Giải nhất 36163
Đặc biệt 201243
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 20 30 31 36 43 49
51 57 60 61 64 71 73 78 83
Giải tám 99
Giải bảy 356
Giải sáu 4812 0948 7517
Giải năm 0290
Giải tư 67998 12443 35394 25392
98939 69730 54892
Giải ba 10586 05172
Giải nhì 18434
Giải nhất 74636
Đặc biệt 332403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 17 30 34 39 43 48
56 72 86 90 92 92 94 98 99
Giải tám 80
Giải bảy 482
Giải sáu 1746 0466 5869
Giải năm 1904
Giải tư 30076 88832 81832 00454
48264 33688 77145
Giải ba 38086 87725
Giải nhì 52814
Giải nhất 27423
Đặc biệt 515546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 25 32 32 45 46 46
54 64 66 69 76 80 82 86 88
Giải tám 28
Giải bảy 124
Giải sáu 1400 2869 3021
Giải năm 9267
Giải tư 62746 44556 79317 07016
81274 05953 84765
Giải ba 89331 84056
Giải nhì 62855
Giải nhất 81332
Đặc biệt 140182
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 17 21 24 28 31 46
53 55 56 56 65 67 69 74 82
Giải tám 64
Giải bảy 528
Giải sáu 2636 5029 5020
Giải năm 7486
Giải tư 76611 29433 13198 91143
95007 69599 35731
Giải ba 44067 79309
Giải nhì 45354
Giải nhất 13089
Đặc biệt 104380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 11 20 28 29 31 33
36 43 54 64 67 80 86 98 99
Giải tám 25
Giải bảy 674
Giải sáu 9488 9551 0754
Giải năm 9479
Giải tư 44154 16230 79035 69626
95137 80189 87317
Giải ba 92586 59327
Giải nhì 55393
Giải nhất 28866
Đặc biệt 845155
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 25 26 27 30 35 37 51
54 54 55 74 79 86 88 89 93
Giải tám 60
Giải bảy 440
Giải sáu 3357 7305 3161
Giải năm 8597
Giải tư 98154 77411 29353 34116
93806 89787 49418
Giải ba 03700 20858
Giải nhì 57985
Giải nhất 13145
Đặc biệt 480954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 11 16 18 40 53
54 54 57 58 60 61 85 87 97
Giải tám 66
Giải bảy 630
Giải sáu 2059 7890 2868
Giải năm 7524
Giải tư 42532 20602 37490 59975
86776 35868 96978
Giải ba 28909 74579
Giải nhì 36961
Giải nhất 58658
Đặc biệt 718871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 24 30 32 59 61 66
68 68 71 75 76 78 79 90 90
Giải tám 43
Giải bảy 564
Giải sáu 3604 6882 6607
Giải năm 0655
Giải tư 31071 42498 66971 71588
79205 32630 49996
Giải ba 76172 18120
Giải nhì 62651
Giải nhất 18321
Đặc biệt 410089
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 07 20 30 43 51 55
64 71 71 72 82 88 89 96 98
Giải tám 67
Giải bảy 866
Giải sáu 4571 6426 6705
Giải năm 7982
Giải tư 92509 34489 91645 04083
36567 12106 57238
Giải ba 36977 28973
Giải nhì 56054
Giải nhất 42499
Đặc biệt 515051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 26 38 45 51 54
66 67 67 71 73 77 82 83 89
Giải tám 82
Giải bảy 905
Giải sáu 2759 9985 9389
Giải năm 5773
Giải tư 75349 49666 19901 87836
93023 91351 47269
Giải ba 22993 60368
Giải nhì 73570
Giải nhất 94935
Đặc biệt 719984
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 23 36 49 51 59 66
68 69 70 73 82 84 85 89 93
Giải tám 01
Giải bảy 144
Giải sáu 9900 5971 1999
Giải năm 7303
Giải tư 10037 10160 58294 17330
74742 92783 15120
Giải ba 14201 50408
Giải nhì 27681
Giải nhất 32250
Đặc biệt 928658
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 01 01 03 08 20 30 37
42 44 58 60 71 81 83 94 99
Giải tám 87
Giải bảy 888
Giải sáu 4104 9065 6719
Giải năm 5400
Giải tư 04974 35647 90502 16663
20664 10331 84927
Giải ba 62699 37191
Giải nhì 00021
Giải nhất 98412
Đặc biệt 175812
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 12 19 2 21 27 31
47 63 64 65 74 87 88 91 99
Giải tám 90
Giải bảy 280
Giải sáu 1327 0796 6042
Giải năm 4864
Giải tư 51763 89018 76844 78479
42635 50616 82915
Giải ba 61403 97394
Giải nhì 24146
Giải nhất 44948
Đặc biệt 556519
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 16 18 19 27 35 42 44
46 63 64 79 8 80 90 94 96
Giải tám 90
Giải bảy 078
Giải sáu 9951 9556 8758
Giải năm 8296
Giải tư 35601 18253 21323 79986
64475 76691 04130
Giải ba 58742 57029
Giải nhì 00205
Giải nhất 24407
Đặc biệt 409935
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 23 29 30 35 42 51 53
56 58 7 75 78 86 90 91 96
Chia sẻ