MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30/11/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Kiên Giang

Giải tám 47
Giải bảy 030
Giải sáu 2151 2474 0406
Giải năm 3214
Giải tư 23918 01480 92794 15486
93827 92996 05458
Giải ba 51675 56374
Giải nhì 07395
Giải nhất 69552
Đặc biệt 350037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 14 18 27 30 37 47 51
58 74 74 75 80 86 94 95 96
Giải tám 60
Giải bảy 497
Giải sáu 0719 8185 6123
Giải năm 7300
Giải tư 72368 55127 99792 00876
93735 24077 14711
Giải ba 21006 14489
Giải nhì 00571
Giải nhất 80405
Đặc biệt 615960
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 11 19 23 27 35 60
60 68 71 76 77 85 89 92 97
Giải tám 61
Giải bảy 448
Giải sáu 2833 5158 6712
Giải năm 6643
Giải tư 66381 45357 88599 84505
73278 07196 10976
Giải ba 60960 46299
Giải nhì 73986
Giải nhất 95023
Đặc biệt 879516
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 16 33 43 48 57 58
60 61 76 78 81 86 96 99 99
Giải tám 77
Giải bảy 666
Giải sáu 0705 6862 3803
Giải năm 2672
Giải tư 89408 00472 70149 74233
09701 96830 89001
Giải ba 61125 79331
Giải nhì 27584
Giải nhất 25893
Đặc biệt 456669
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 05 08 25 30 31
33 49 62 66 69 72 72 77 84
Giải tám 41
Giải bảy 960
Giải sáu 0896 7354 3995
Giải năm 6383
Giải tư 61374 55114 11580 39171
54835 69352 32386
Giải ba 95430 31757
Giải nhì 82550
Giải nhất 06615
Đặc biệt 724368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 30 35 41 50 52 54 57
60 68 71 74 80 83 86 95 96
Giải tám 89
Giải bảy 396
Giải sáu 9076 2756 1896
Giải năm 3388
Giải tư 36450 77649 37923 91807
46011 51438 71808
Giải ba 42455 98985
Giải nhì 74572
Giải nhất 39659
Đặc biệt 402281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 11 23 38 49 50 55
56 72 76 81 85 88 89 96 96
Giải tám 69
Giải bảy 436
Giải sáu 0243 9551 2880
Giải năm 6041
Giải tư 84385 20642 88344 64370
80362 89224 53285
Giải ba 08083 13293
Giải nhì 91873
Giải nhất 50135
Đặc biệt 289176
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 36 41 42 43 44 51 62
69 70 73 76 80 83 85 85 93
Giải tám 18
Giải bảy 374
Giải sáu 8700 2254 1221
Giải năm 4402
Giải tư 20150 09192 51231 30525
94823 27593 71484
Giải ba 83242 65976
Giải nhì 66096
Giải nhất 60060
Đặc biệt 328783
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 18 21 23 25 31 42
50 54 74 76 83 84 92 93 96
Giải tám 64
Giải bảy 980
Giải sáu 6042 9518 7952
Giải năm 5256
Giải tư 44658 82920 42589 01717
68441 13513 27581
Giải ba 50035 34989
Giải nhì 50600
Giải nhất 22092
Đặc biệt 740214
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 14 17 18 20 35 41
42 52 56 58 64 80 81 89 89
Giải tám 00
Giải bảy 590
Giải sáu 6679 1366 7466
Giải năm 7767
Giải tư 27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Giải ba 90293 86361
Giải nhì 52902
Giải nhất 64733
Đặc biệt 298118
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 12 16 18 36 50 56
61 66 66 67 79 90 90 93 97
Giải tám 64
Giải bảy 591
Giải sáu 0181 2515 1734
Giải năm 2123
Giải tư 62580 31419 87457 02594
90464 96529 31285
Giải ba 49996 40972
Giải nhì 88273
Giải nhất 70793
Đặc biệt 169440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 23 29 34 40 57 64
64 72 73 80 81 85 91 94 96
Giải tám 70
Giải bảy 306
Giải sáu 0854 7504 0586
Giải năm 9754
Giải tư 19128 97221 45971 45823
31708 66981 66216
Giải ba 01238 47758
Giải nhì 33550
Giải nhất 24931
Đặc biệt 942403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 08 16 21 23 28
38 50 54 54 58 70 71 81 86
Giải tám 69
Giải bảy 293
Giải sáu 5782 0632 0841
Giải năm 2889
Giải tư 75983 99834 22273 63730
22165 41547 83987
Giải ba 47741 94850
Giải nhì 83367
Giải nhất 36595
Đặc biệt 197817
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 30 32 34 41 41 47 50
65 67 69 73 82 83 87 89 93
Giải tám 94
Giải bảy 645
Giải sáu 2025 9890 5588
Giải năm 8253
Giải tư 76218 45805 86717 77482
16543 74461 54602
Giải ba 57896 38413
Giải nhì 41423
Giải nhất 57891
Đặc biệt 966698
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 13 17 18 23 25 43
45 53 61 82 88 90 94 96 98
Chia sẻ