MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Kiên Giang

Giải tám 54
Giải bảy 741
Giải sáu 4257 9293 1093
Giải năm 7102
Giải tư 67340 06776 44849 73147
00375 85117 36077
Giải ba 98457 46656
Giải nhì 42192
Giải nhất 19873
Đặc biệt 797080
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 17 40 41 47 49 54 56
57 57 75 76 77 80 92 93 93
Giải tám 25
Giải bảy 943
Giải sáu 0601 1058 7636
Giải năm 5543
Giải tư 12570 33945 10073 82194
93994 64659 38974
Giải ba 89425 99702
Giải nhì 94052
Giải nhất 75833
Đặc biệt 221379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 25 25 36 43 43 45
52 58 59 70 73 74 79 94 94
Giải tám 85
Giải bảy 798
Giải sáu 3114 8605 0086
Giải năm 7343
Giải tư 33123 03004 95666 85168
61161 68859 51729
Giải ba 39445 51587
Giải nhì 31021
Giải nhất 06930
Đặc biệt 667024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 14 21 23 24 29 43
45 59 61 66 68 85 86 87 98
Giải tám 53
Giải bảy 196
Giải sáu 2795 0437 0929
Giải năm 3436
Giải tư 72028 72374 36158 99285
77167 56693 53253
Giải ba 68786 82462
Giải nhì 18438
Giải nhất 82625
Đặc biệt 389468
Phóng to
Lô tô trực tiếp
28 29 36 37 38 53 53 58
62 67 68 74 85 86 93 95 96
Giải tám 66
Giải bảy 909
Giải sáu 2058 5064 3692
Giải năm 5583
Giải tư 12182 20456 99580 50537
91311 57396 69715
Giải ba 68139 35345
Giải nhì 11102
Giải nhất 63437
Đặc biệt 077175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 11 15 37 39 45 56
58 64 66 75 80 82 83 92 96
Giải tám 87
Giải bảy 880
Giải sáu 2332 1538 1827
Giải năm 3354
Giải tư 51994 99907 78234 33420
89136 64840 76281
Giải ba 41407 02086
Giải nhì 42964
Giải nhất 66056
Đặc biệt 020845
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 20 27 32 34 36 38
40 45 54 64 80 81 86 87 94
Giải tám 05
Giải bảy 909
Giải sáu 2198 8874 2107
Giải năm 0648
Giải tư 62917 71259 19961 45569
83701 90625 06162
Giải ba 50974 54309
Giải nhì 82743
Giải nhất 57699
Đặc biệt 579086
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 09 09 17 25 43
48 59 61 62 69 74 74 86 98
Giải tám 29
Giải bảy 261
Giải sáu 1371 9791 1654
Giải năm 1078
Giải tư 70592 60657 27038 72620
19122 31421 10480
Giải ba 34214 18050
Giải nhì 93375
Giải nhất 27204
Đặc biệt 248518
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 20 21 22 29 38 50
54 57 61 71 75 78 80 91 92
Giải tám 90
Giải bảy 838
Giải sáu 7108 4152 9876
Giải năm 6517
Giải tư 45113 70151 97346 04491
44803 01172 87951
Giải ba 49637 20991
Giải nhì 86786
Giải nhất 91393
Đặc biệt 911105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 13 17 37 38 46
51 51 52 72 76 86 90 91 91
Giải tám 39
Giải bảy 266
Giải sáu 0866 0545 1882
Giải năm 1939
Giải tư 58650 12698 17124 43984
77117 77299 58189
Giải ba 14603 86771
Giải nhì 33432
Giải nhất 85734
Đặc biệt 179135
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 17 24 32 35 39 39 45
50 66 66 71 82 84 89 98 99
Giải tám 99
Giải bảy 701
Giải sáu 4465 2518 4724
Giải năm 4123
Giải tư 18689 87416 73973 30848
77166 49382 98458
Giải ba 58131 65385
Giải nhì 77076
Giải nhất 96450
Đặc biệt 867733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 18 23 24 31 33 48
58 65 66 73 76 82 85 89 99
Giải tám 18
Giải bảy 057
Giải sáu 3787 5901 2598
Giải năm 4357
Giải tư 60337 81296 54642 04314
46352 66521 81870
Giải ba 39640 34391
Giải nhì 45415
Giải nhất 75547
Đặc biệt 744510
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 14 15 18 21 37 40
42 52 57 57 70 87 91 96 98
Giải tám 82
Giải bảy 789
Giải sáu 6139 3593 2957
Giải năm 3739
Giải tư 18316 27095 26084 06084
04744 71904 05448
Giải ba 18255 55868
Giải nhì 59484
Giải nhất 46484
Đặc biệt 039729
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 29 39 39 44 48 55
57 68 82 84 84 84 89 93 95
Giải tám 06
Giải bảy 714
Giải sáu 5843 4042 6199
Giải năm 1343
Giải tư 94437 19369 27330 16115
00566 54058 82197
Giải ba 52103 27849
Giải nhì 54544
Giải nhất 14061
Đặc biệt 435441
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 14 15 30 37 41 42
43 43 44 49 58 66 69 97 99
Giải tám 10
Giải bảy 981
Giải sáu 0092 7611 9801
Giải năm 0671
Giải tư 17299 29733 29237 58623
96669 81721 52428
Giải ba 22362 24956
Giải nhì 28028
Giải nhất 70245
Đặc biệt 266372
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 11 21 23 28 28 33
37 56 62 69 71 72 81 92 99
Chia sẻ