MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Trà Vinh

Giải tám 45
Giải bảy 969
Giải sáu 8362 9255 4462
Giải năm 1753
Giải tư 67531 82468 95536 86312
35784 68006 03972
Giải ba 77229 38654
Giải nhì 99687
Giải nhất 24043
Đặc biệt 918861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 29 31 36 45 53 54
55 61 62 62 68 69 72 84 87
Giải tám 02
Giải bảy 186
Giải sáu 2629 3117 3938
Giải năm 8463
Giải tư 24809 73731 48282 69902
61518 60019 33392
Giải ba 37517 39266
Giải nhì 48329
Giải nhất 33190
Đặc biệt 848488
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 09 17 17 18 19 29
29 31 38 63 66 82 86 88 92
Giải tám 30
Giải bảy 096
Giải sáu 2163 4260 9996
Giải năm 8110
Giải tư 82987 46754 42208 50440
19628 43515 28992
Giải ba 96390 17790
Giải nhì 76451
Giải nhất 64283
Đặc biệt 182968
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 15 28 30 40 51 54
60 63 68 87 90 90 92 96 96
Giải tám 07
Giải bảy 714
Giải sáu 9964 9486 0272
Giải năm 1370
Giải tư 09732 05315 62014 47278
39003 04156 08477
Giải ba 91109 22196
Giải nhì 02853
Giải nhất 03625
Đặc biệt 855406
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 07 09 14 14 15 32
53 56 64 70 72 77 78 86 96
Giải tám 12
Giải bảy 846
Giải sáu 6469 2191 5058
Giải năm 5466
Giải tư 00194 01778 72592 26455
41649 34885 07466
Giải ba 38238 09515
Giải nhì 70515
Giải nhất 98091
Đặc biệt 827426
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 15 26 38 46 49 55
58 66 66 69 78 85 91 92 94
Giải tám 83
Giải bảy 563
Giải sáu 8260 1230 5374
Giải năm 5906
Giải tư 57635 04458 30577 73470
98968 20274 77622
Giải ba 07677 54317
Giải nhì 24676
Giải nhất 95011
Đặc biệt 236193
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 22 30 35 58 60 63
68 70 74 74 76 77 77 83 93
Giải tám 88
Giải bảy 652
Giải sáu 2538 1580 2190
Giải năm 6820
Giải tư 21398 60068 88311 89169
84598 00904 11754
Giải ba 82294 90486
Giải nhì 67227
Giải nhất 91622
Đặc biệt 471381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 20 27 38 52 54 68
69 80 81 86 88 90 94 98 98
Giải tám 50
Giải bảy 261
Giải sáu 8954 6796 1948
Giải năm 9094
Giải tư 59550 20931 05120 68322
33655 79322 37649
Giải ba 99544 16240
Giải nhì 22077
Giải nhất 40526
Đặc biệt 956634
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 22 22 31 34 40 44 48
49 50 50 54 55 61 77 94 96
Giải tám 17
Giải bảy 157
Giải sáu 5351 2928 5556
Giải năm 9785
Giải tư 10158 79311 75565 00014
26746 74576 21553
Giải ba 23259 28514
Giải nhì 00712
Giải nhất 54650
Đặc biệt 191488
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 14 14 17 28 46 51
53 56 57 58 59 65 76 85 88
Giải tám 03
Giải bảy 258
Giải sáu 4881 1195 5844
Giải năm 0043
Giải tư 25331 34904 58306 83851
40126 38718 09110
Giải ba 45695 58168
Giải nhì 99222
Giải nhất 98935
Đặc biệt 379063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 10 18 22 26 31
43 44 51 58 63 68 81 95 95
Giải tám 58
Giải bảy 127
Giải sáu 5638 1867 5839
Giải năm 3351
Giải tư 95099 58599 55360 84331
08008 16275 74173
Giải ba 33564 00292
Giải nhì 39282
Giải nhất 11297
Đặc biệt 931989
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 27 31 38 39 51 58 60
64 67 73 75 82 89 92 99 99
Giải tám 73
Giải bảy 980
Giải sáu 5231 0324 0275
Giải năm 1155
Giải tư 93921 92563 77325 79473
08384 42507 63344
Giải ba 10533 63069
Giải nhì 58555
Giải nhất 61498
Đặc biệt 131544
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 21 24 25 31 33 44 44
55 55 63 69 73 73 75 80 84
Giải tám 00
Giải bảy 461
Giải sáu 9715 7399 8455
Giải năm 7840
Giải tư 13323 02918 55725 07889
93357 52122 54789
Giải ba 35101 45260
Giải nhì 29888
Giải nhất 27610
Đặc biệt 767743
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 15 18 22 23 25 40
43 55 57 60 61 88 89 89 99
Giải tám 93
Giải bảy 848
Giải sáu 6560 3566 2799
Giải năm 8124
Giải tư 75291 88216 79970 79908
59067 85810 53621
Giải ba 03104 97357
Giải nhì 38874
Giải nhất 53713
Đặc biệt 742615
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 10 15 16 21 24 48
57 60 66 67 70 74 91 93 99
Giải tám 98
Giải bảy 543
Giải sáu 1583 2757 4768
Giải năm 4853
Giải tư 33692 66356 53405 94033
60312 29186 33683
Giải ba 19064 71833
Giải nhì 68274
Giải nhất 61493
Đặc biệt 745485
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 33 33 43 53 56 57
64 68 74 83 83 85 86 92 98
Chia sẻ