MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Trà Vinh

Giải tám 26
Giải bảy 345
Giải sáu 1773 4197 8002
Giải năm 0110
Giải tư 35456 86803 88757 65084
99917 76141 34641
Giải ba 80135 79713
Giải nhì 02248
Giải nhất 99482
Đặc biệt 723196
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 10 13 17 26 35 41
41 45 48 56 57 73 84 96 97
Giải tám 29
Giải bảy 238
Giải sáu 3233 2187 5313
Giải năm 4394
Giải tư 86451 87875 11667 07722
69745 07651 28930
Giải ba 31406 10873
Giải nhì 19553
Giải nhất 00801
Đặc biệt 622760
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 22 29 30 33 38 45
51 51 53 60 67 73 75 87 94
Giải tám 03
Giải bảy 205
Giải sáu 4995 7015 3920
Giải năm 1005
Giải tư 10513 26297 74068 30005
14481 38077 19027
Giải ba 17197 76926
Giải nhì 71145
Giải nhất 64554
Đặc biệt 399953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 05 05 13 15 20 26
27 45 53 68 77 81 95 97 97
Giải tám 45
Giải bảy 982
Giải sáu 3645 7702 2570
Giải năm 3560
Giải tư 52860 99756 04281 30940
38884 56877 68278
Giải ba 50753 12626
Giải nhì 22482
Giải nhất 90037
Đặc biệt 209766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 26 40 45 45 53 56 60
60 66 70 77 78 81 82 82 84
Giải tám 98
Giải bảy 140
Giải sáu 5545 3859 8378
Giải năm 3767
Giải tư 06409 36949 05462 36465
17029 04742 98636
Giải ba 40132 06574
Giải nhì 44693
Giải nhất 63621
Đặc biệt 303715
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 15 29 32 36 40 42 45
49 59 62 65 67 74 78 93 98
Giải tám 05
Giải bảy 776
Giải sáu 3350 3528 8217
Giải năm 5023
Giải tư 27787 62033 62458 66925
25549 67771 18412
Giải ba 18627 43693
Giải nhì 92989
Giải nhất 69250
Đặc biệt 225208
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 12 17 23 25 27 28
33 49 50 58 71 76 87 89 93
Giải tám 41
Giải bảy 372
Giải sáu 5536 5693 6203
Giải năm 5653
Giải tư 00687 18097 75123 97246
48617 20262 64683
Giải ba 91426 24980
Giải nhì 31803
Giải nhất 92022
Đặc biệt 172512
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 12 17 23 26 36 41
46 53 62 72 80 83 87 93 97
Giải tám 48
Giải bảy 273
Giải sáu 1262 9702 6921
Giải năm 2236
Giải tư 65901 00065 60088 62818
28614 20263 76810
Giải ba 18833 75503
Giải nhì 22190
Giải nhất 31476
Đặc biệt 100662
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 10 14 18 21 33
36 48 62 62 63 65 73 88 90
Giải tám 36
Giải bảy 775
Giải sáu 0899 4437 3690
Giải năm 4660
Giải tư 48846 67847 92016 52451
72153 41240 39446
Giải ba 91071 78011
Giải nhì 00593
Giải nhất 54702
Đặc biệt 213760
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 36 37 40 46 46 47
51 53 60 60 71 75 90 93 99
Giải tám 01
Giải bảy 428
Giải sáu 1535 1364 9771
Giải năm 6892
Giải tư 02435 45046 87200 24100
14533 34873 70735
Giải ba 11567 02641
Giải nhì 14374
Giải nhất 80497
Đặc biệt 583491
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 01 28 33 35 35 35
41 46 64 67 71 73 74 91 92
Giải tám 38
Giải bảy 772
Giải sáu 3808 7287 4734
Giải năm 6253
Giải tư 52229 46483 33203 76064
25687 99874 94258
Giải ba 53081 30765
Giải nhì 76240
Giải nhất 49533
Đặc biệt 114125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 25 29 3 34 38 40 53
58 64 65 72 74 81 83 87 87
Giải tám 81
Giải bảy 001
Giải sáu 3200 7683 5817
Giải năm 9344
Giải tư 70365 35697 99278 67106
16128 35144 69409
Giải ba 89954 08151
Giải nhì 40939
Giải nhất 87254
Đặc biệt 530214
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 14 17 28 39 4
44 44 51 54 65 78 81 83 97
Giải tám 69
Giải bảy 992
Giải sáu 7503 3454 4061
Giải năm 7059
Giải tư 71176 86139 49166 08883
39929 48951 46726
Giải ba 00169 11940
Giải nhì 19261
Giải nhất 17178
Đặc biệt 200850
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 26 29 39 40 50 51 54 59
61 61 66 69 69 76 8 83 92
Giải tám 74
Giải bảy 458
Giải sáu 8800 2179 5652
Giải năm 5550
Giải tư 92437 10701 39418 80830
73649 34671 53119
Giải ba 83569 73291
Giải nhì 48016
Giải nhất 33257
Đặc biệt 794280
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 16 18 19 30 37 49 50
52 58 69 7 71 74 79 80 91
Giải tám 74
Giải bảy 248
Giải sáu 2322 0076 6844
Giải năm 4868
Giải tư 02256 56241 35794 04260
47168 52116 26805
Giải ba 26853 36690
Giải nhì 99470
Giải nhất 64101
Đặc biệt 906392
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 1 16 22 41 44 48 53 56
60 68 68 70 74 76 90 92 94
Chia sẻ