MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Trà Vinh

Giải tám 94
Giải bảy 694
Giải sáu 8093 7194 7544
Giải năm 5919
Giải tư 68936 09306 95362 85698
93122 43914 00746
Giải ba 10308 82191
Giải nhì 93367
Giải nhất 58967
Đặc biệt 716515
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 14 15 19 22 36 44 46
62 67 7 91 93 94 94 94 98
Giải tám 04
Giải bảy 071
Giải sáu 6071 2480 5910
Giải năm 0183
Giải tư 70720 76971 96233 37065
72536 72690 02591
Giải ba 17745 74410
Giải nhì 92093
Giải nhất 52819
Đặc biệt 048453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 10 20 33 36 45 53 65
71 71 71 80 83 9 90 91 93
Giải tám 54
Giải bảy 737
Giải sáu 2958 5448 3696
Giải năm 6073
Giải tư 67644 06393 29284 74834
88267 06764 17261
Giải ba 07563 64868
Giải nhì 77542
Giải nhất 77757
Đặc biệt 014420
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 34 37 42 44 48 54 58 61
63 64 67 68 7 73 84 93 96
Giải tám 04
Giải bảy 970
Giải sáu 5477 0377 7029
Giải năm 5373
Giải tư 15631 44590 56831 89011
45562 08897 81892
Giải ba 44931 71089
Giải nhì 14367
Giải nhất 21957
Đặc biệt 133100
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 11 29 31 31 31 62 67
7 70 73 77 77 89 90 92 97
Giải tám 53
Giải bảy 497
Giải sáu 0828 1662 7740
Giải năm 4734
Giải tư 27138 70735 59422 20957
56406 69016 12174
Giải ba 93874 80256
Giải nhì 49396
Giải nhất 56673
Đặc biệt 309853
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 22 28 3 34 35 38 40
53 53 56 57 62 74 74 96 97
Giải tám 60
Giải bảy 657
Giải sáu 7816 5818 8128
Giải năm 6476
Giải tư 06097 50110 75409 10031
50301 21670 02690
Giải ba 81417 80230
Giải nhì 77977
Giải nhất 77139
Đặc biệt 867187
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 10 16 17 18 28 30 31
57 60 70 76 77 87 9 90 97
Giải tám 90
Giải bảy 892
Giải sáu 3560 6250 4801
Giải năm 1750
Giải tư 94791 01395 95592 29298
03008 13994 54928
Giải ba 59659 21772
Giải nhì 40332
Giải nhất 07893
Đặc biệt 615782
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 28 3 32 50 50 59 60
72 82 90 91 92 92 94 95 98
Giải tám 96
Giải bảy 810
Giải sáu 3635 2091 3142
Giải năm 4929
Giải tư 90857 07000 61720 83055
82840 19918 68377
Giải ba 69464 63201
Giải nhì 64565
Giải nhất 97973
Đặc biệt 720347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 10 18 20 29 3 35 40
42 47 55 57 64 65 77 91 96
Giải tám 51
Giải bảy 695
Giải sáu 3796 2614 5225
Giải năm 3985
Giải tư 70517 60794 87859 10153
70274 12576 30506
Giải ba 77761 63360
Giải nhì 95250
Giải nhất 15290
Đặc biệt 706497
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 06 14 17 25 50 51 53 59
60 61 74 76 85 94 95 96 97
Giải tám 43
Giải bảy 687
Giải sáu 0085 7337 9184
Giải năm 6548
Giải tư 62066 33764 51956 77000
25553 97442 04466
Giải ba 68548 49635
Giải nhì 69562
Giải nhất 71675
Đặc biệt 020828
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 28 35 37 42 43 48 48 5
53 56 62 64 66 66 84 85 87
Giải tám 53
Giải bảy 823
Giải sáu 3315 6992 7740
Giải năm 1279
Giải tư 01512 24156 74097 05083
32098 61785 14687
Giải ba 57046 77247
Giải nhì 85318
Giải nhất 82345
Đặc biệt 062998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 18 23 40 46 47 5 53
56 79 83 85 87 92 97 98 98
Giải tám 82
Giải bảy 385
Giải sáu 0009 0538 2810
Giải năm 0703
Giải tư 65148 98768 35253 83868
82868 93087 85802
Giải ba 22360 69325
Giải nhì 61433
Giải nhất 57158
Đặc biệt 479837
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 09 10 25 33 37 38 48
53 60 68 68 68 8 82 85 87
Giải tám 02
Giải bảy 862
Giải sáu 8566 1374 8272
Giải năm 4777
Giải tư 30278 55682 03798 20855
53866 60153 84922
Giải ba 86121 08656
Giải nhì 18413
Giải nhất 45756
Đặc biệt 542408
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 13 21 22 53 55 56 6
62 66 66 72 74 77 78 82 98
Giải tám 77
Giải bảy 899
Giải sáu 4546 3191 3463
Giải năm 7220
Giải tư 54201 82438 95841 94760
11568 02264 47219
Giải ba 38347 17738
Giải nhì 07797
Giải nhất 79762
Đặc biệt 112078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 19 2 20 38 38 41 46 47
60 63 64 68 77 78 91 97 99
Giải tám 29
Giải bảy 628
Giải sáu 7534 1877 0320
Giải năm 7427
Giải tư 57919 29000 07763 21097
58287 06733 75190
Giải ba 29367 43944
Giải nhì 46118
Giải nhất 97878
Đặc biệt 051023
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 18 19 20 23 27 28 29 33
34 44 63 67 77 8 87 90 97
Chia sẻ