MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số An Giang

Giải tám 31
Giải bảy 685
Giải sáu 0499 6833 8640
Giải năm 7496
Giải tư 02395 30117 08506 33472
19616 15467 36058
Giải ba 52305 69385
Giải nhì 17567
Giải nhất 84817
Đặc biệt 659442
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 16 17 31 33 40 42
58 67 67 72 85 85 95 96 99
Giải tám 88
Giải bảy 369
Giải sáu 1464 8333 9756
Giải năm 1043
Giải tư 88693 41064 57262 08728
44717 22871 01116
Giải ba 45877 33638
Giải nhì 00012
Giải nhất 52841
Đặc biệt 209528
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 17 28 28 33 38 43
56 62 64 64 69 71 77 88 93
Giải tám 88
Giải bảy 591
Giải sáu 8779 2807 4040
Giải năm 7945
Giải tư 83890 13265 81956 79040
94032 90734 22128
Giải ba 44305 12312
Giải nhì 46290
Giải nhất 90179
Đặc biệt 318541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 12 28 32 34 40 40
41 45 56 65 79 88 90 90 91
Giải tám 36
Giải bảy 580
Giải sáu 3777 3623 2289
Giải năm 0316
Giải tư 39988 02853 85218 12828
86114 51426 31278
Giải ba 48242 18495
Giải nhì 65719
Giải nhất 24734
Đặc biệt 882923
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 18 19 23 23 26 28
36 42 53 77 78 80 88 89 95
Giải tám 04
Giải bảy 698
Giải sáu 2769 0792 5217
Giải năm 3117
Giải tư 27765 26650 95497 21405
41017 36482 70176
Giải ba 85078 69225
Giải nhì 21881
Giải nhất 72233
Đặc biệt 225457
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 17 17 17 25 50 57
65 69 76 78 81 82 92 97 98
Giải tám 13
Giải bảy 614
Giải sáu 5744 4938 6581
Giải năm 9865
Giải tư 68942 27306 31610 84629
07887 42883 81958
Giải ba 39451 81406
Giải nhì 41483
Giải nhất 14063
Đặc biệt 112746
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 10 13 14 29 38 42
44 46 51 58 65 81 83 83 87
Giải tám 84
Giải bảy 559
Giải sáu 5186 6640 4299
Giải năm 1031
Giải tư 14885 71709 44623 44568
56369 36973 92340
Giải ba 78669 45096
Giải nhì 24396
Giải nhất 19222
Đặc biệt 303624
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 23 24 31 40 40 59 68
69 69 73 84 85 86 96 96 99
Giải tám 88
Giải bảy 649
Giải sáu 9027 3472 6894
Giải năm 7736
Giải tư 94073 00739 57662 07327
42860 15150 61199
Giải ba 80031 28424
Giải nhì 55364
Giải nhất 28595
Đặc biệt 818663
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 27 27 31 36 39 49 50
60 62 63 64 72 73 88 94 99
Giải tám 81
Giải bảy 170
Giải sáu 8861 1986 1312
Giải năm 8991
Giải tư 98194 20844 60920 58567
85147 63824 71643
Giải ba 65867 89686
Giải nhì 86265
Giải nhất 35300
Đặc biệt 772404
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 20 24 43 44 47 61
65 67 67 70 81 86 86 91 94
Giải tám 34
Giải bảy 279
Giải sáu 6542 1032 5290
Giải năm 6701
Giải tư 21385 13056 27515 51874
29720 82980 28545
Giải ba 27754 12420
Giải nhì 29875
Giải nhất 99318
Đặc biệt 374629
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 20 20 29 32 34 42
45 54 56 74 75 79 80 85 90
Giải tám 48
Giải bảy 052
Giải sáu 1911 4717 3461
Giải năm 8674
Giải tư 38444 58421 52193 62228
18791 59275 92611
Giải ba 24076 81978
Giải nhì 64077
Giải nhất 66713
Đặc biệt 167566
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 17 21 28 44 48 52
61 66 74 75 76 77 78 91 93
Giải tám 84
Giải bảy 048
Giải sáu 4835 2934 5092
Giải năm 8524
Giải tư 28051 93260 62645 86369
56176 59018 03659
Giải ba 75967 05272
Giải nhì 94379
Giải nhất 13479
Đặc biệt 195536
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 24 34 35 36 45 48 51
59 60 67 69 72 76 79 84 92
Giải tám 30
Giải bảy 196
Giải sáu 0995 7331 0767
Giải năm 3815
Giải tư 96970 63105 78962 24949
48059 97880 10872
Giải ba 07707 92998
Giải nhì 50341
Giải nhất 90363
Đặc biệt 613460
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 15 30 31 41 49 59
60 62 67 70 72 80 95 96 98
Giải tám 87
Giải bảy 190
Giải sáu 4975 9789 1765
Giải năm 3606
Giải tư 82194 76002 70167 49388
76490 02125 88154
Giải ba 78449 98784
Giải nhì 14919
Giải nhất 34468
Đặc biệt 567982
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 19 25 49 54 65 67
75 82 84 87 88 89 90 90 94
Giải tám 80
Giải bảy 453
Giải sáu 2095 2864 4844
Giải năm 7570
Giải tư 11345 30441 96498 32843
14320 01078 81723
Giải ba 51224 70899
Giải nhì 38037
Giải nhất 99469
Đặc biệt 056279
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 23 24 37 41 43 44 45
53 64 70 78 79 80 95 98 99
Chia sẻ