MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số An Giang

Giải tám 25
Giải bảy 709
Giải sáu 9277 2672 6700
Giải năm 3460
Giải tư 27127 36813 71618 01974
68473 41284 38971
Giải ba 36449 05417
Giải nhì 96092
Giải nhất 02013
Đặc biệt 483760
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 13 17 18 25 27 49
60 60 71 72 73 74 77 84 92
Giải tám 76
Giải bảy 204
Giải sáu 6914 6480 5108
Giải năm 7765
Giải tư 37138 03305 29312 79610
02520 76481 91647
Giải ba 49358 22928
Giải nhì 14198
Giải nhất 77699
Đặc biệt 233451
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 10 12 14 20 28
38 47 51 58 65 76 80 81 98
Giải tám 49
Giải bảy 085
Giải sáu 2971 7148 2215
Giải năm 2526
Giải tư 73323 00076 37388 00711
02921 60870 90392
Giải ba 35384 10295
Giải nhì 88954
Giải nhất 47784
Đặc biệt 954164
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 21 23 26 48 49 54
64 70 71 76 84 85 88 92 95
Giải tám 78
Giải bảy 088
Giải sáu 7144 1092 3995
Giải năm 3801
Giải tư 58808 11169 88610 09406
96938 46961 98190
Giải ba 53795 87746
Giải nhì 75308
Giải nhất 67922
Đặc biệt 429901
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 06 08 08 10 38 44
46 61 69 78 88 90 92 95 95
Giải tám 74
Giải bảy 846
Giải sáu 4663 6512 0658
Giải năm 6858
Giải tư 63831 38180 51089 52898
92399 50420 00780
Giải ba 45925 77448
Giải nhì 36688
Giải nhất 05792
Đặc biệt 592307
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 20 25 31 46 48 58
58 63 74 80 80 88 89 98 99
Giải tám 77
Giải bảy 630
Giải sáu 9216 1212 8083
Giải năm 2954
Giải tư 37147 78652 95165 26246
06916 99637 39288
Giải ba 34627 97947
Giải nhì 16544
Giải nhất 92806
Đặc biệt 193502
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 16 16 27 30 37 44
46 47 47 52 54 65 77 83 88
Giải tám 11
Giải bảy 976
Giải sáu 0151 0742 9444
Giải năm 4850
Giải tư 71940 48291 48222 27080
26443 47195 94294
Giải ba 13862 26654
Giải nhì 22170
Giải nhất 19054
Đặc biệt 649311
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 22 40 42 43 44 50
51 54 62 70 76 80 91 94 95
Giải tám 44
Giải bảy 841
Giải sáu 8220 8275 6810
Giải năm 2814
Giải tư 31846 85653 83424 95373
48673 12530 82176
Giải ba 98970 73665
Giải nhì 64795
Giải nhất 87457
Đặc biệt 431838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 20 24 30 38 41 44
46 53 65 70 73 73 75 76 95
Giải tám 66
Giải bảy 625
Giải sáu 4557 4210 2221
Giải năm 9111
Giải tư 88956 28133 17095 31421
80128 44971 95883
Giải ba 95299 40218
Giải nhì 23434
Giải nhất 79367
Đặc biệt 499466
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 18 21 21 25 28 33
34 56 57 66 66 71 83 95 99
Giải tám 79
Giải bảy 966
Giải sáu 4216 3683 3130
Giải năm 8697
Giải tư 17720 03621 56678 90791
14892 11753 58442
Giải ba 46642 84067
Giải nhì 48124
Giải nhất 56787
Đặc biệt 719740
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 20 21 24 30 40 42 42
53 66 67 78 79 83 91 92 97
Giải tám 97
Giải bảy 493
Giải sáu 1560 1666 0528
Giải năm 2852
Giải tư 95742 07678 45420 71249
68087 75475 35530
Giải ba 38385 58976
Giải nhì 32989
Giải nhất 55154
Đặc biệt 160820
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 20 28 30 42 49 52 60
66 75 76 78 85 87 89 93 97
Giải tám 80
Giải bảy 054
Giải sáu 5284 1447 2877
Giải năm 3326
Giải tư 37383 00971 77142 75076
79106 58837 64039
Giải ba 44578 36108
Giải nhì 44038
Giải nhất 70740
Đặc biệt 879328
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 26 28 37 38 39 42
47 54 71 76 77 78 80 83 84
Giải tám 11
Giải bảy 240
Giải sáu 6478 2292 9057
Giải năm 0071
Giải tư 20052 55220 23983 82086
36633 50897 13881
Giải ba 94088 60518
Giải nhì 49313
Giải nhất 62231
Đặc biệt 775305
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 13 18 20 33 40 52
57 71 78 81 83 86 88 92 97
Giải tám 64
Giải bảy 373
Giải sáu 3213 5369 6364
Giải năm 9052
Giải tư 27117 74602 40169 31017
03860 60556 65072
Giải ba 30863 99523
Giải nhì 63368
Giải nhất 20088
Đặc biệt 100221
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 17 17 21 23 52 56
60 63 64 64 68 69 69 72 73
Giải tám 65
Giải bảy 090
Giải sáu 2067 7831 9498
Giải năm 0884
Giải tư 76976 98637 14188 43446
51133 34650 85054
Giải ba 10144 86872
Giải nhì 29407
Giải nhất 23783
Đặc biệt 625778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 31 33 37 44 46 50 54
65 67 72 76 78 84 88 90 98
Chia sẻ