MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số An Giang

Giải tám 84
Giải bảy 564
Giải sáu 0466 2833 1038
Giải năm 6002
Giải tư 80307 51394 30501 66420
26740 11375 61960
Giải ba 42449 58320
Giải nhì 09530
Giải nhất 83313
Đặc biệt 651648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 20 20 3 30 33 38
40 48 49 60 64 66 75 84 94
Giải tám 87
Giải bảy 922
Giải sáu 1570 4652 5476
Giải năm 3298
Giải tư 23955 77215 65121 31602
81337 29749 12915
Giải ba 16864 60323
Giải nhì 15550
Giải nhất 00404
Đặc biệt 519095
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 15 21 22 23 37 4 49
50 52 55 64 70 76 87 95 98
Giải tám 21
Giải bảy 840
Giải sáu 5426 0023 4578
Giải năm 4688
Giải tư 39632 29121 68477 31420
79125 15285 07211
Giải ba 23242 40085
Giải nhì 84163
Giải nhất 65232
Đặc biệt 700495
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 2 20 21 21 23 25 26 32
40 42 63 77 78 85 85 88 95
Giải tám 41
Giải bảy 931
Giải sáu 9996 8009 5391
Giải năm 9445
Giải tư 86428 09253 96285 24763
67897 51520 94300
Giải ba 32599 38082
Giải nhì 65034
Giải nhất 09753
Đặc biệt 194497
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 20 28 3 31 34 41 45
53 63 82 85 91 96 97 97 99
Giải tám 72
Giải bảy 882
Giải sáu 1329 6812 7714
Giải năm 9358
Giải tư 95771 39284 11359 35273
24251 36113 98216
Giải ba 16316 08462
Giải nhì 58477
Giải nhất 50335
Đặc biệt 567327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 14 16 16 27 29 5 51
58 59 62 71 72 73 77 82 84
Giải tám 86
Giải bảy 556
Giải sáu 3725 4521 6952
Giải năm 7154
Giải tư 52654 29548 70227 10115
91211 02095 95485
Giải ba 18872 30232
Giải nhì 17635
Giải nhất 22187
Đặc biệt 567616
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 16 21 25 27 32 35 48
52 54 54 56 7 72 85 86 95
Giải tám 69
Giải bảy 398
Giải sáu 0583 3724 8144
Giải năm 8138
Giải tư 63013 00310 62354 57382
50799 54894 61704
Giải ba 58816 79464
Giải nhì 31900
Giải nhất 26710
Đặc biệt 125627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 04 10 13 16 24 27 38
44 54 64 69 82 83 94 98 99
Giải tám 95
Giải bảy 908
Giải sáu 6566 6723 4667
Giải năm 6314
Giải tư 95394 88257 01901 40450
49394 67433 19562
Giải ba 16501 50409
Giải nhì 09197
Giải nhất 29042
Đặc biệt 073974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 08 09 14 2 23 33 50
57 62 66 67 74 94 94 95 97
Giải tám 46
Giải bảy 894
Giải sáu 3585 7592 4142
Giải năm 9357
Giải tư 98504 21482 69860 28211
19016 97318 52078
Giải ba 83546 31710
Giải nhì 05223
Giải nhất 21296
Đặc biệt 842968
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 11 16 18 23 42 46 46
57 6 60 68 78 82 85 92 94
Giải tám 50
Giải bảy 350
Giải sáu 6246 4390 3697
Giải năm 7019
Giải tư 83965 17947 46331 13961
65969 19462 63747
Giải ba 73043 25700
Giải nhì 22438
Giải nhất 87303
Đặc biệt 055974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 3 31 38 43 46 47 47
50 50 61 62 65 69 74 90 97
Giải tám 61
Giải bảy 704
Giải sáu 9094 8437 0305
Giải năm 1522
Giải tư 02724 93052 53928 75393
59466 61264 68292
Giải ba 66179 27428
Giải nhì 81215
Giải nhất 54715
Đặc biệt 728448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 15 22 24 28 28 37 48
5 52 61 64 66 79 92 93 94
Giải tám 54
Giải bảy 171
Giải sáu 0460 5720 4707
Giải năm 6198
Giải tư 07283 74334 24653 66592
80534 56776 92113
Giải ba 40260 49468
Giải nhì 24881
Giải nhất 53830
Đặc biệt 598485
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 07 13 20 34 34 53 54 60
60 68 71 76 81 83 85 92 98
Giải tám 95
Giải bảy 979
Giải sáu 9223 5572 6236
Giải năm 5808
Giải tư 62253 87913 41973 02074
66331 00360 10632
Giải ba 45056 38323
Giải nhì 77600
Giải nhất 06250
Đặc biệt 547068
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 08 13 23 23 31 32 36
53 56 60 68 72 73 74 79 95
Giải tám 79
Giải bảy 494
Giải sáu 0167 9254 1289
Giải năm 4105
Giải tư 49828 23656 97400 09834
17169 31773 52138
Giải ba 85156 36714
Giải nhì 25396
Giải nhất 40265
Đặc biệt 613870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 14 28 34 38 5 54 56
56 67 69 70 73 79 89 94 96
Giải tám 55
Giải bảy 172
Giải sáu 6210 5946 4160
Giải năm 1172
Giải tư 24100 38232 52306 47947
03750 90911 08729
Giải ba 19744 01925
Giải nhì 27668
Giải nhất 95418
Đặc biệt 796373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 10 11 25 29 32 44 46
47 50 55 60 68 72 72 73 8
Chia sẻ