MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số An Giang

Giải tám 68
Giải bảy 143
Giải sáu 5116 0180 4734
Giải năm 1353
Giải tư 88835 15903 49598 60603
51514 71171 69248
Giải ba 49099 43305
Giải nhì 34391
Giải nhất 25179
Đặc biệt 100086
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 14 16 34 35 43
48 53 68 71 80 86 91 98 99
Giải tám 19
Giải bảy 370
Giải sáu 9350 8422 4712
Giải năm 6386
Giải tư 76580 31969 53750 34753
30230 66109 90851
Giải ba 86232 57972
Giải nhì 07693
Giải nhất 62495
Đặc biệt 976172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 19 22 30 32 50 50
51 53 69 70 72 72 80 86 93
Giải tám 23
Giải bảy 937
Giải sáu 7858 8481 4320
Giải năm 3359
Giải tư 10879 10015 44077 01740
36820 72476 08004
Giải ba 33524 13895
Giải nhì 50030
Giải nhất 15996
Đặc biệt 745698
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 20 20 23 24 30 37
40 58 59 76 77 79 81 95 98
Giải tám 25
Giải bảy 573
Giải sáu 4719 1821 2747
Giải năm 0487
Giải tư 21614 35030 70522 95489
80398 25829 12705
Giải ba 86496 50157
Giải nhì 91935
Giải nhất 02541
Đặc biệt 379134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 19 21 22 25 29 30
34 35 47 57 73 87 89 96 98
Giải tám 48
Giải bảy 893
Giải sáu 1782 5641 4847
Giải năm 1158
Giải tư 44362 58382 04042 11203
83907 32425 84725
Giải ba 86532 30008
Giải nhì 51315
Giải nhất 50802
Đặc biệt 009170
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 08 15 25 25 32 41
42 47 48 58 62 70 82 82 93
Giải tám 78
Giải bảy 907
Giải sáu 8608 8930 4844
Giải năm 6288
Giải tư 12350 76586 70624 94570
23936 01401 36442
Giải ba 85271 26487
Giải nhì 04016
Giải nhất 51826
Đặc biệt 509705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 08 16 24 30 36
42 44 50 70 71 78 86 87 88
Giải tám 26
Giải bảy 694
Giải sáu 3416 5723 9521
Giải năm 9839
Giải tư 74213 38046 83242 84098
45546 33976 80317
Giải ba 75746 11261
Giải nhì 43640
Giải nhất 53695
Đặc biệt 622665
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 21 23 26 39 40
42 46 46 46 61 65 76 94 98
Giải tám 49
Giải bảy 112
Giải sáu 6264 9041 5310
Giải năm 9924
Giải tư 74032 14990 11826 34693
31829 46929 98537
Giải ba 78505 46564
Giải nhì 20861
Giải nhất 29908
Đặc biệt 323809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 10 12 24 26 29 29
32 37 41 49 61 64 64 90 93
Giải tám 88
Giải bảy 770
Giải sáu 6494 5827 5988
Giải năm 9453
Giải tư 95869 84904 16481 14707
19727 58514 91532
Giải ba 28536 88699
Giải nhì 78077
Giải nhất 10027
Đặc biệt 422483
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 14 27 27 32 36 53
69 70 77 81 83 88 88 94 99
Giải tám 84
Giải bảy 760
Giải sáu 7213 2599 0582
Giải năm 7940
Giải tư 72942 71189 44904 84839
74907 86509 66287
Giải ba 78879 63297
Giải nhì 99577
Giải nhất 54450
Đặc biệt 304077
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 13 39 40 42 60
77 77 79 82 84 87 89 97 99
Giải tám 17
Giải bảy 885
Giải sáu 6330 4656 2535
Giải năm 0112
Giải tư 92287 18161 96354 43461
43980 96119 10811
Giải ba 82292 49500
Giải nhì 24545
Giải nhất 12445
Đặc biệt 930854
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 12 17 19 30 35 45
54 54 56 61 61 80 85 87 92
Giải tám 66
Giải bảy 024
Giải sáu 8878 9787 9910
Giải năm 6583
Giải tư 15450 62968 35453 05104
88502 60048 37408
Giải ba 49181 34975
Giải nhì 83540
Giải nhất 75681
Đặc biệt 370863
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 10 24 40 48 50
53 63 66 68 75 78 81 83 87
Giải tám 01
Giải bảy 819
Giải sáu 5423 7682 1480
Giải năm 6449
Giải tư 41103 88477 04624 55535
41728 13284 75587
Giải ba 13578 40863
Giải nhì 70380
Giải nhất 60510
Đặc biệt 287078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 19 23 24 28 35 49
63 77 78 78 80 80 82 84 87
Giải tám 77
Giải bảy 244
Giải sáu 8599 1778 0193
Giải năm 9156
Giải tư 31340 42740 90290 58657
06578 64995 10451
Giải ba 71569 73894
Giải nhì 34236
Giải nhất 70489
Đặc biệt 266066
Phóng to
Lô tô trực tiếp
36 40 40 44 51 56 57 66
69 77 78 78 90 93 94 95 99
Giải tám 90
Giải bảy 481
Giải sáu 9562 5305 4064
Giải năm 7343
Giải tư 27856 91919 34071 27888
29667 78848 13148
Giải ba 86101 23755
Giải nhì 55107
Giải nhất 93947
Đặc biệt 486354
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 19 43 48 48 54
55 56 62 64 67 71 81 88 90
Chia sẻ