MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số An Giang

Giải tám 02
Giải bảy 544
Giải sáu 7766 3265 0484
Giải năm 0230
Giải tư 40792 19500 00937 30566
82841 46878 51762
Giải ba 91021 87192
Giải nhì 87825
Giải nhất 30660
Đặc biệt 643317
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 17 21 25 30 37 41
44 62 65 66 66 78 84 92 92
Giải tám 65
Giải bảy 195
Giải sáu 8041 0050 3324
Giải năm 2051
Giải tư 63507 24390 22896 75956
23406 08014 35160
Giải ba 53291 23204
Giải nhì 58948
Giải nhất 00233
Đặc biệt 276935
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 14 24 35 41 48
50 51 56 60 65 90 91 95 96
Giải tám 37
Giải bảy 217
Giải sáu 9624 4995 6818
Giải năm 7621
Giải tư 24636 89959 10178 00560
29978 53745 92102
Giải ba 69362 51285
Giải nhì 52761
Giải nhất 91069
Đặc biệt 067127
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 17 18 21 24 27 36 37
45 59 60 61 62 78 78 85 95
Giải tám 85
Giải bảy 283
Giải sáu 7321 7623 5384
Giải năm 2952
Giải tư 41130 01341 26461 23426
43461 50444 17330
Giải ba 04515 34506
Giải nhì 61981
Giải nhất 83359
Đặc biệt 470279
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 21 23 26 30 30 41
44 52 61 61 79 81 83 84 85
Giải tám 41
Giải bảy 140
Giải sáu 7839 7478 1404
Giải năm 3787
Giải tư 78357 09602 23002 11261
29271 94342 76330
Giải ba 67718 41426
Giải nhì 88463
Giải nhất 34824
Đặc biệt 742910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 10 18 26 30 39
40 41 42 57 61 63 71 78 87
Giải tám 50
Giải bảy 345
Giải sáu 2285 2990 5617
Giải năm 2538
Giải tư 64121 58948 57467 87207
63205 31283 41038
Giải ba 84219 34867
Giải nhì 59010
Giải nhất 85945
Đặc biệt 864003
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 10 17 19 21 38
38 45 48 50 67 67 83 85 90
Giải tám 24
Giải bảy 181
Giải sáu 1359 4219 3455
Giải năm 1006
Giải tư 92637 67860 77475 64724
27999 55359 99420
Giải ba 63289 23203
Giải nhì 53815
Giải nhất 81865
Đặc biệt 457607
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 07 15 19 20 24 24
37 55 59 59 60 75 81 89 99
Giải tám 71
Giải bảy 645
Giải sáu 2077 8523 2159
Giải năm 8331
Giải tư 09256 46296 46457 73319
12289 50090 14977
Giải ba 80967 23477
Giải nhì 84837
Giải nhất 86403
Đặc biệt 336226
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 23 26 31 37 45 56 57
59 67 71 77 77 77 89 90 96
Giải tám 58
Giải bảy 859
Giải sáu 5773 3622 0287
Giải năm 8171
Giải tư 29756 56489 54923 25618
00762 08357 52100
Giải ba 19945 41902
Giải nhì 89075
Giải nhất 87654
Đặc biệt 895684
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 18 22 23 45 56 57
58 59 62 71 73 75 84 87 89
Giải tám 43
Giải bảy 479
Giải sáu 7647 0983 6534
Giải năm 4628
Giải tư 93606 43932 36637 77047
93477 66702 49638
Giải ba 14898 23378
Giải nhì 13913
Giải nhất 19038
Đặc biệt 916101
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 13 28 32 34 37
38 43 47 47 77 78 79 83 98
Giải tám 84
Giải bảy 495
Giải sáu 2987 8849 7533
Giải năm 3520
Giải tư 56506 77425 17030 70358
22420 82744 16754
Giải ba 07959 47384
Giải nhì 74888
Giải nhất 38128
Đặc biệt 237945
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 20 20 25 30 33 44 45
49 54 58 59 84 84 87 88 95
Giải tám 79
Giải bảy 839
Giải sáu 1640 7278 3743
Giải năm 7843
Giải tư 13950 75819 92909 97648
94257 89975 81458
Giải ba 26921 49307
Giải nhì 95376
Giải nhất 07369
Đặc biệt 602856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 19 21 39 40 43 43 48
50 56 57 58 75 76 78 79 9
Giải tám 05
Giải bảy 851
Giải sáu 2143 7603 8613
Giải năm 8508
Giải tư 52469 42261 31961 70387
66015 73042 34428
Giải ba 73352 19557
Giải nhì 64916
Giải nhất 33503
Đặc biệt 009646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 13 15 16 28 3 42
43 46 51 52 57 61 61 69 87
Giải tám 49
Giải bảy 311
Giải sáu 7119 8674 3359
Giải năm 8435
Giải tư 64841 10885 63739 08912
88747 25311 56899
Giải ba 38631 85035
Giải nhì 96146
Giải nhất 94169
Đặc biệt 284450
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 12 19 31 35 35 39 41
46 47 49 50 59 74 85 9 99
Giải tám 17
Giải bảy 541
Giải sáu 1063 3196 3739
Giải năm 5202
Giải tư 55253 35512 13090 55094
80945 32165 33243
Giải ba 92365 32671
Giải nhì 39480
Giải nhất 30910
Đặc biệt 643871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 12 17 39 41 43 45 53
63 65 65 71 71 80 90 94 96
Chia sẻ