MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Tây Ninh

Giải tám 59
Giải bảy 366
Giải sáu 5545 4022 2465
Giải năm 1934
Giải tư 16223 80721 02211 00829
86451 24258 55524
Giải ba 35595 25343
Giải nhì 83475
Giải nhất 96574
Đặc biệt 196337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 21 22 23 24 29 34 37
43 45 51 58 59 65 66 75 95
Giải tám 41
Giải bảy 780
Giải sáu 9621 0423 7052
Giải năm 7721
Giải tư 40609 13802 53158 17538
14865 06961 12897
Giải ba 61741 70097
Giải nhì 36669
Giải nhất 21098
Đặc biệt 564864
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 21 21 23 38 41 41
52 58 61 64 65 69 80 97 97
Giải tám 34
Giải bảy 424
Giải sáu 2238 5327 5318
Giải năm 1187
Giải tư 01373 46870 78950 62197
99476 74192 62034
Giải ba 07744 05682
Giải nhì 31499
Giải nhất 13194
Đặc biệt 348200
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 18 24 27 34 34 38 44
50 70 73 76 82 87 92 97 99
Giải tám 38
Giải bảy 170
Giải sáu 0124 7530 6930
Giải năm 8904
Giải tư 95206 19010 98713 91167
70049 21875 51495
Giải ba 03599 03241
Giải nhì 51418
Giải nhất 69860
Đặc biệt 849542
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 13 18 24 30 30
38 41 42 49 67 70 75 95 99
Giải tám 10
Giải bảy 739
Giải sáu 7926 8289 7558
Giải năm 9239
Giải tư 02769 22324 42523 40672
57841 47223 18709
Giải ba 17527 65201
Giải nhì 40012
Giải nhất 44432
Đặc biệt 175995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 10 12 23 23 24 26
27 39 39 41 58 69 72 89 95
Giải tám 08
Giải bảy 252
Giải sáu 2003 5546 9755
Giải năm 9890
Giải tư 17827 76525 55071 74609
41461 75590 55846
Giải ba 33518 83903
Giải nhì 11573
Giải nhất 76162
Đặc biệt 714995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 08 09 18 25 27 46
46 52 55 61 71 73 90 90 95
Giải tám 70
Giải bảy 915
Giải sáu 7748 7256 9385
Giải năm 9895
Giải tư 22744 75877 39522 23142
46101 75760 83116
Giải ba 47897 65516
Giải nhì 68455
Giải nhất 27683
Đặc biệt 798649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 16 16 22 42 44 48
49 55 56 60 70 77 85 95 97
Giải tám 90
Giải bảy 735
Giải sáu 2380 7547 2789
Giải năm 6640
Giải tư 11653 05424 49437 30190
05221 14719 60387
Giải ba 95114 04353
Giải nhì 23528
Giải nhất 88665
Đặc biệt 919852
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 21 24 28 35 37 40
47 52 53 53 80 87 89 90 90
Giải tám 32
Giải bảy 890
Giải sáu 8655 8654 3089
Giải năm 1713
Giải tư 63211 92873 82510 04027
94543 19592 05668
Giải ba 46447 33106
Giải nhì 71424
Giải nhất 09778
Đặc biệt 061675
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 11 13 24 27 32 43
47 54 55 68 73 75 89 90 92
Giải tám 97
Giải bảy 373
Giải sáu 3716 8378 0889
Giải năm 7990
Giải tư 21038 91308 31686 96582
81232 17138 65740
Giải ba 34911 86574
Giải nhì 48182
Giải nhất 34483
Đặc biệt 335586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 16 32 38 38 40 73
74 78 82 82 86 86 89 90 97
Giải tám 15
Giải bảy 071
Giải sáu 0514 7887 0958
Giải năm 3637
Giải tư 77430 23553 02520 25149
37724 71953 47166
Giải ba 67172 69186
Giải nhì 53801
Giải nhất 53829
Đặc biệt 453954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 20 24 30 37 49
53 53 54 58 66 71 72 86 87
Giải tám 63
Giải bảy 376
Giải sáu 0502 5845 3506
Giải năm 6800
Giải tư 19609 18101 74795 17063
39326 83526 22345
Giải ba 08958 13633
Giải nhì 32091
Giải nhất 13364
Đặc biệt 447004
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 04 06 09 26 26
33 45 45 58 63 63 76 91 95
Giải tám 71
Giải bảy 892
Giải sáu 8232 8151 9174
Giải năm 3439
Giải tư 80623 97093 21225 27971
55360 93599 10212
Giải ba 50943 44399
Giải nhì 14881
Giải nhất 07469
Đặc biệt 874478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 23 25 32 39 43 51 60
71 71 74 78 81 92 93 99 99
Giải tám 13
Giải bảy 642
Giải sáu 4957 5791 3889
Giải năm 6263
Giải tư 57870 16205 83171 16548
97459 48052 23810
Giải ba 88248 38870
Giải nhì 22304
Giải nhất 21978
Đặc biệt 581027
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 10 13 27 42 48 48
52 57 59 63 70 70 71 89 91
Giải tám 96
Giải bảy 887
Giải sáu 2983 3469 1669
Giải năm 3371
Giải tư 45384 15648 04089 54366
54094 90815 29940
Giải ba 55031 83223
Giải nhì 72263
Giải nhất 61623
Đặc biệt 798545
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 23 31 40 45 48 63 66
69 69 71 83 84 87 89 94 96
Chia sẻ