MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30/11/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Tây Ninh

Giải tám 15
Giải bảy 349
Giải sáu 6852 8430 8180
Giải năm 4711
Giải tư 82421 98670 07614 24272
44592 73537 29094
Giải ba 14094 28644
Giải nhì 38569
Giải nhất 97419
Đặc biệt 023632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 15 21 30 32 37 44
49 52 69 70 72 80 92 94 94
Giải tám 30
Giải bảy 665
Giải sáu 7081 5914 5950
Giải năm 8911
Giải tư 49666 56531 58811 22087
33866 45173 89281
Giải ba 55388 46257
Giải nhì 95488
Giải nhất 72056
Đặc biệt 429638
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 14 30 31 38 50 57
65 66 66 73 81 81 87 88 88
Giải tám 37
Giải bảy 906
Giải sáu 7029 3220 4706
Giải năm 9615
Giải tư 67767 58881 24695 24726
53409 46738 63872
Giải ba 35852 88951
Giải nhì 61985
Giải nhất 83203
Đặc biệt 034992
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 09 15 20 26 29 37
38 51 52 67 72 81 85 92 95
Giải tám 09
Giải bảy 156
Giải sáu 1430 1318 8002
Giải năm 2146
Giải tư 57909 55041 40341 54275
81483 96969 63913
Giải ba 15162 51764
Giải nhì 29891
Giải nhất 07404
Đặc biệt 406603
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 09 09 13 18 30 41
41 46 56 62 64 69 75 83 91
Giải tám 13
Giải bảy 792
Giải sáu 1597 2158 5096
Giải năm 6959
Giải tư 31397 74247 52868 32146
52611 10781 22196
Giải ba 09836 64657
Giải nhì 62932
Giải nhất 22831
Đặc biệt 016976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 32 36 46 47 57 58
59 68 76 81 92 96 96 97 97
Giải tám 75
Giải bảy 189
Giải sáu 8180 9214 0096
Giải năm 1223
Giải tư 10171 07232 30944 38617
83779 24273 27262
Giải ba 98550 13978
Giải nhì 53412
Giải nhất 47297
Đặc biệt 966039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 17 23 32 39 44 50
62 71 73 75 78 79 80 89 96
Giải tám 41
Giải bảy 898
Giải sáu 5060 9042 1621
Giải năm 4093
Giải tư 69787 78970 52405 84629
07454 66992 34163
Giải ba 55097 67928
Giải nhì 54425
Giải nhất 34595
Đặc biệt 556554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 21 25 28 29 41 42 54
54 60 63 70 87 92 93 97 98
Giải tám 61
Giải bảy 040
Giải sáu 1488 7863 0710
Giải năm 7619
Giải tư 87379 48741 73743 14058
07642 98224 53060
Giải ba 97496 59195
Giải nhì 61531
Giải nhất 50284
Đặc biệt 226122
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 22 24 31 40 41 42
43 58 60 61 63 79 88 95 96
Giải tám 25
Giải bảy 299
Giải sáu 5044 6328 0753
Giải năm 1691
Giải tư 92984 55382 97571 18980
41019 55164 39255
Giải ba 78062 32512
Giải nhì 98566
Giải nhất 64395
Đặc biệt 419116
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 19 25 28 44 53 55
62 64 66 71 80 82 84 91 99
Giải tám 85
Giải bảy 223
Giải sáu 2028 4914 0808
Giải năm 4716
Giải tư 04195 94167 71045 51399
99847 44816 49183
Giải ba 49253 79652
Giải nhì 76573
Giải nhất 42320
Đặc biệt 677858
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 16 16 23 28 45 47
52 53 58 67 73 83 85 95 99
Giải tám 42
Giải bảy 670
Giải sáu 5638 2832 4789
Giải năm 3027
Giải tư 53250 14964 45114 80454
58744 67565 53775
Giải ba 45243 22686
Giải nhì 89327
Giải nhất 65734
Đặc biệt 682586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 27 27 32 38 42 43 44
50 54 64 65 70 75 86 86 89
Giải tám 49
Giải bảy 555
Giải sáu 7388 4400 4958
Giải năm 8672
Giải tư 37748 13615 44949 29809
01960 37418 17084
Giải ba 67520 95395
Giải nhì 23165
Giải nhất 67025
Đặc biệt 155842
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 15 18 20 42 48 49
49 55 58 60 65 72 84 88 95
Giải tám 93
Giải bảy 030
Giải sáu 4916 7768 2098
Giải năm 9457
Giải tư 27708 96231 05772 23499
19225 63044 99095
Giải ba 85074 78636
Giải nhì 75497
Giải nhất 36825
Đặc biệt 278652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 25 30 31 36 44 52
57 68 72 74 93 95 97 98 99
Giải tám 02
Giải bảy 031
Giải sáu 2077 2707 9013
Giải năm 2595
Giải tư 92762 41013 62962 65364
43410 98244 65563
Giải ba 28624 81491
Giải nhì 62777
Giải nhất 78586
Đặc biệt 585453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 10 13 13 24 31 44
53 62 62 63 64 77 77 91 95
Giải tám 04
Giải bảy 754
Giải sáu 3007 0395 6375
Giải năm 7126
Giải tư 33261 33083 05622 23491
37814 22794 67199
Giải ba 23003 29421
Giải nhì 59147
Giải nhất 12792
Đặc biệt 247919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 14 19 21 22 26
47 54 61 75 83 91 94 95 99
Chia sẻ