MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Tây Ninh

Giải tám 89
Giải bảy 195
Giải sáu 1464 2958 3128
Giải năm 6559
Giải tư 29411 15895 04781 66504
31783 55583 63300
Giải ba 54226 98882
Giải nhì 61737
Giải nhất 92602
Đặc biệt 742156
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 11 26 28 37 56 58
59 64 81 82 83 83 89 95 95
Giải tám 88
Giải bảy 693
Giải sáu 3349 8426 5389
Giải năm 4460
Giải tư 21426 83034 88710 65671
28725 01126 34914
Giải ba 46563 62736
Giải nhì 94754
Giải nhất 52063
Đặc biệt 784063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 25 26 26 26 34 36
49 54 60 63 63 71 88 89 93
Giải tám 15
Giải bảy 115
Giải sáu 2734 7904 0892
Giải năm 3166
Giải tư 57778 65263 75709 96999
48380 81228 18376
Giải ba 43243 32523
Giải nhì 07706
Giải nhất 44039
Đặc biệt 516820
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 09 15 15 20 23 28
34 43 63 66 76 78 80 92 99
Giải tám 60
Giải bảy 620
Giải sáu 5485 2013 5072
Giải năm 6744
Giải tư 62715 53719 19554 28875
45699 16986 81501
Giải ba 42825 89018
Giải nhì 28845
Giải nhất 93270
Đặc biệt 004186
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 15 18 19 20 25 44
45 54 60 72 75 85 86 86 99
Giải tám 92
Giải bảy 481
Giải sáu 7917 3797 3311
Giải năm 6790
Giải tư 05055 15042 20409 28527
13336 18719 92657
Giải ba 79722 34710
Giải nhì 61396
Giải nhất 30876
Đặc biệt 699642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 17 19 22 27 36
42 42 55 57 81 90 92 96 97
Giải tám 89
Giải bảy 946
Giải sáu 3076 3145 4391
Giải năm 6415
Giải tư 51309 10136 79998 14641
43935 14353 90767
Giải ba 15089 94224
Giải nhì 45315
Giải nhất 88019
Đặc biệt 815386
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 15 15 24 35 36 41 45
46 53 67 76 86 89 89 91 98
Giải tám 75
Giải bảy 814
Giải sáu 1318 7623 7331
Giải năm 5740
Giải tư 48869 35888 55624 73300
54838 95774 05361
Giải ba 87077 27965
Giải nhì 47783
Giải nhất 77572
Đặc biệt 159545
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 14 18 23 24 31 38 40
45 61 65 69 74 75 77 83 88
Giải tám 86
Giải bảy 358
Giải sáu 3173 1635 4336
Giải năm 8057
Giải tư 28765 74420 82738 50884
56903 87311 38016
Giải ba 74678 84036
Giải nhì 14529
Giải nhất 33625
Đặc biệt 471391
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 16 20 29 35 36 36
38 57 58 65 73 78 84 86 91
Giải tám 06
Giải bảy 044
Giải sáu 8180 7530 9820
Giải năm 3532
Giải tư 30885 83032 32602 95403
77755 07335 21068
Giải ba 17339 51513
Giải nhì 35537
Giải nhất 83681
Đặc biệt 792733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 13 20 30 32 32
33 35 37 39 44 55 68 80 85
Giải tám 56
Giải bảy 227
Giải sáu 1759 4207 4390
Giải năm 3013
Giải tư 70611 07350 75243 17678
46317 16668 25384
Giải ba 18470 94029
Giải nhì 37157
Giải nhất 11106
Đặc biệt 819874
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 13 17 27 29 43 50
56 57 59 68 70 74 78 84 90
Giải tám 35
Giải bảy 872
Giải sáu 0149 5296 5966
Giải năm 0009
Giải tư 57996 10108 03064 17159
38503 20842 34192
Giải ba 61869 21958
Giải nhì 73396
Giải nhất 55556
Đặc biệt 835558
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 09 35 42 49 58 58
59 64 66 69 72 92 96 96 96
Giải tám 39
Giải bảy 079
Giải sáu 3886 1794 9846
Giải năm 4506
Giải tư 18852 35271 41803 95212
92354 96511 65695
Giải ba 13386 59866
Giải nhì 60201
Giải nhất 82253
Đặc biệt 752915
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 11 12 15 39 46
52 54 66 71 79 86 86 94 95
Giải tám 46
Giải bảy 781
Giải sáu 8098 2148 3839
Giải năm 1194
Giải tư 94658 35550 93414 05653
01635 10979 72488
Giải ba 17500 49742
Giải nhì 50200
Giải nhất 62234
Đặc biệt 511623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 14 23 35 39 42 46
48 50 53 58 79 81 88 94 98
Giải tám 49
Giải bảy 477
Giải sáu 8412 5012 8384
Giải năm 2738
Giải tư 61868 44315 84340 04233
55512 78479 08143
Giải ba 84868 14498
Giải nhì 38087
Giải nhất 41904
Đặc biệt 092286
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 12 15 33 38 40 43
49 68 68 77 79 84 86 87 98
Giải tám 69
Giải bảy 560
Giải sáu 8034 8464 6791
Giải năm 0922
Giải tư 09048 63337 61871 38828
18078 07212 31596
Giải ba 04857 86656
Giải nhì 23236
Giải nhất 27189
Đặc biệt 569954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 22 28 34 36 37 48 54
56 57 60 64 69 71 78 91 96
Chia sẻ