MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Tây Ninh

Giải tám 99
Giải bảy 502
Giải sáu 3492 8904 2913
Giải năm 9305
Giải tư 86984 75575 07865 72096
77392 70935 30071
Giải ba 51730 15102
Giải nhì 16114
Giải nhất 78554
Đặc biệt 843552
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 05 13 14 30 35 4
52 65 71 75 84 92 92 96 99
Giải tám 86
Giải bảy 814
Giải sáu 8532 4819 4701
Giải năm 7233
Giải tư 43180 43746 06553 49128
35145 39163 32821
Giải ba 74567 65252
Giải nhì 42845
Giải nhất 30029
Đặc biệt 415740
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 19 21 28 32 33 40 45
45 46 52 53 63 67 80 86 9
Giải tám 01
Giải bảy 072
Giải sáu 3312 2543 6133
Giải năm 8536
Giải tư 30355 60689 80331 52481
26232 93493 12960
Giải ba 36337 88769
Giải nhì 67372
Giải nhất 56474
Đặc biệt 909972
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 31 32 33 36 37 4 43
55 60 69 72 72 72 81 89 93
Giải tám 95
Giải bảy 491
Giải sáu 0668 0974 9941
Giải năm 0452
Giải tư 02335 79463 31926 24696
95017 69757 70362
Giải ba 72574 03939
Giải nhì 29659
Giải nhất 27390
Đặc biệt 994803
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 03 17 26 35 39 41 52 57
59 62 63 68 74 74 91 95 96
Giải tám 80
Giải bảy 725
Giải sáu 6059 4509 2954
Giải năm 7581
Giải tư 98582 97683 58002 62228
66797 30617 27470
Giải ba 11522 60861
Giải nhì 39594
Giải nhất 15602
Đặc biệt 308121
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 17 2 21 22 25 28 54
59 61 70 80 81 82 83 94 97
Giải tám 12
Giải bảy 231
Giải sáu 1791 3430 6605
Giải năm 8237
Giải tư 50656 48745 71726 36924
45146 88500 84243
Giải ba 62856 85985
Giải nhì 08739
Giải nhất 60808
Đặc biệt 591801
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 12 24 26 30 31 37
39 43 45 46 56 56 8 85 91
Giải tám 57
Giải bảy 725
Giải sáu 3368 6502 0034
Giải năm 9377
Giải tư 48669 02522 12967 59838
75428 20292 34371
Giải ba 74918 82591
Giải nhì 35627
Giải nhất 90979
Đặc biệt 503225
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 22 25 25 27 28 34 38
57 67 68 69 71 77 9 91 92
Giải tám 84
Giải bảy 807
Giải sáu 9823 1660 7724
Giải năm 3918
Giải tư 29818 47240 21170 02439
27001 99237 72704
Giải ba 21764 45536
Giải nhì 69618
Giải nhất 51788
Đặc biệt 288238
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 18 18 18 23 24 36
37 38 39 40 60 64 70 8 84
Giải tám 55
Giải bảy 776
Giải sáu 8671 7758 3737
Giải năm 8578
Giải tư 09742 38471 96738 09659
53237 40920 21523
Giải ba 00290 04892
Giải nhì 72801
Giải nhất 57236
Đặc biệt 224778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 20 23 37 37 38 42 55 58
59 6 71 71 76 78 78 90 92
Giải tám 94
Giải bảy 761
Giải sáu 1341 1686 3720
Giải năm 0909
Giải tư 24169 23340 09447 94780
51297 07119 87300
Giải ba 86367 10942
Giải nhì 79768
Giải nhất 71433
Đặc biệt 229166
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 19 20 3 40 41 42 47
61 66 67 68 69 80 86 94 97
Giải tám 77
Giải bảy 643
Giải sáu 3858 7789 7671
Giải năm 5651
Giải tư 56483 46183 98961 05063
57511 93777 47290
Giải ba 58956 53856
Giải nhì 89247
Giải nhất 18725
Đặc biệt 242312
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 43 47 5 51 56 56 58
61 63 71 77 77 83 83 89 90
Giải tám 60
Giải bảy 883
Giải sáu 4421 9549 9910
Giải năm 1386
Giải tư 81689 65853 00239 05056
78148 78014 75568
Giải ba 41306 62307
Giải nhì 95414
Giải nhất 45127
Đặc biệt 695405
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 10 14 14 21 39 48
49 53 56 60 68 7 83 86 89
Giải tám 81
Giải bảy 676
Giải sáu 5314 4781 1421
Giải năm 2945
Giải tư 35324 21930 54272 46439
83031 29948 30049
Giải ba 97779 85435
Giải nhì 79256
Giải nhất 95016
Đặc biệt 561136
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 24 30 31 35 36 39 45
48 49 56 6 72 76 79 81 81
Giải tám 47
Giải bảy 021
Giải sáu 1305 5497 4112
Giải năm 5975
Giải tư 56102 40317 65688 93827
39972 68220 53943
Giải ba 32990 10402
Giải nhì 42460
Giải nhất 29504
Đặc biệt 918304
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 05 12 17 20 21 27
4 43 47 60 72 75 88 90 97
Giải tám 61
Giải bảy 256
Giải sáu 8252 0161 0698
Giải năm 3561
Giải tư 99329 11516 55191 00836
87615 71387 38088
Giải ba 83043 86084
Giải nhì 01735
Giải nhất 69605
Đặc biệt 711346
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 29 35 36 43 46 5 52
56 61 61 61 84 87 88 91 98
Chia sẻ