MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 14/8/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Đà Lạt XS Khánh Hòa XS Miền Bắc
XS Kiên Giang XS Kon Tum
XS Tiền Giang

Kết quả xổ số miền trung Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 10/8/2022

Đà Nẵng Đà Nẵng Khánh Hòa Khánh Hòa
G8
22
22
07
07
G7
113
113
809
809
G6
4588
6004
0016
4588
6004
0016
3188
2357
9837
3188
2357
9837
G5
7769
7769
4655
4655
G4
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
G3
17575
23979
17575
23979
98739
48130
98739
48130
G2
67099
67099
00141
00141
G1
59772
59772
91145
91145
ĐB
307517
307517
157623
157623
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Đà Nẵng Khánh Hòa Khánh Hòa
0 1, 4 1, 4 7, 7, 9 7, 7, 9
1 0, 3, 7 0, 3, 7
2 2, 6, 8 2, 6, 8 0, 2, 3, 7 0, 2, 3, 7
3 0, 1, 9 0, 1, 9
4 1, 3, 5 1, 3, 5
5 0, 5, 7 0, 5, 7
6 , 9 , 9
7 1, 2, 4, 5, 9 1, 2, 4, 5, 9
8 8 8 8 8
9 4, 9 4, 9

Xổ Số Miền Trung ngày 3/8/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
02
99
G7
994
662
G6
5887
1285
8576
9563
4736
5788
G5
7041
1511
G4
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
G3
99287
26147
41157
61946
G2
20374
10483
G1
96709
28595
ĐB
952908
137075
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2, 5, 8, 9 0, 1, 7
1 1
2 0
3 3 6
4 1, 4, 7, 7 6, 7
5 7
6 , 4 2, 2, 3
7 4 5
8 3, 5, 7, 7 , 3
9 4, 8 5, 9, 9

Xổ Số Miền Trung ngày 27/7/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
94
08
G7
828
216
G6
9610
0067
6617
8242
6605
5248
G5
0019
6449
G4
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
G3
22468
56769
38581
82133
G2
95032
43339
G1
22421
33166
ĐB
545522
793897
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5, 8
1 0, 3, 7, 9 2, 4, 6, 6
2 1, 2, 2, 8 6
3 2, 4 3, 9
4 2, 9
5 2, 3
6 6, 7, 8, 9 6
7 , 8
8 , 1
9 4, 8 3, 7

Xổ Số Miền Trung ngày 20/7/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
64
37
G7
993
668
G6
4168
6778
9601
4285
6984
6246
G5
1877
8761
G4
19733
62724
24832
55355
21501
99257
71616
41366
98442
79948
86208
37286
65365
23728
G3
20024
01548
92549
81108
G2
36396
07440
G1
66237
48831
ĐB
152897
860889
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 8, 8
1 , 6
2 4, 4 8
3 2, 3, 7 1, 7
4 8 0, 2, 8, 9
5 5, 7
6 4, 8 , 1, 5, 6, 8
7 7, 8
8 4, 5, 6, 9
9 3, 6, 7

Xổ Số Miền Trung ngày 13/7/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
42
02
G7
079
759
G6
8893
6018
2129
7556
3724
6400
G5
1872
7911
G4
26923
91864
64146
36935
70100
63075
84264
68203
74522
85212
12992
91917
04098
10143
G3
16035
33091
02494
57376
G2
66379
17869
G1
34982
11184
ĐB
771406
018537
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 6 , 2, 3
1 8 1, 2, 7
2 3 2, 4
3 5, 5 7
4 2, 6 3
5 6, 9
6 4, 4 9
7 2, 5, 9, 9 6
8 2 4
9 , 1, 3 2, 4, 8

Xổ Số Miền Trung ngày 6/7/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
02
16
G7
165
338
G6
3937
7845
2264
2608
9717
3168
G5
6385
1205
G4
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
36116
82390
48152
41503
20979
18859
71519
G3
08213
03410
37160
51259
G2
90246
84889
G1
42542
57880
ĐB
130218
442525
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 3, 5, 8
1 0, 3, 5, 8 6, 6, 7, 9
2 8, 8, 9 5
3 7 8
4 , 2, 5, 6, 9
5 2, 9, 9
6 5 0
7 1 9
8 0, 5 , 0, 9
9 0

Xổ Số Miền Trung ngày 29/6/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
31
19
G7
357
066
G6
7106
6438
2291
2578
5313
2637
G5
6443
9207
G4
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
G3
02887
14355
86078
39954
G2
09557
64222
G1
82214
87402
ĐB
805603
326189
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3, 6 1, 2, 7
1 , 4 3, 9
2 2
3 1, 8 0, 0
4 0, 3, 3, 3, 8 5
5 2, 5, 7, 7 4
6 7 2, 6, 8
7 , 6, 8, 8
8 7 9
9 9

Xổ Số Miền Trung ngày 22/6/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
76
56
G7
753
575
G6
3361
6384
8795
9839
2663
1499
G5
1317
4415
G4
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
G3
48097
12364
10184
22367
G2
65445
47264
G1
06117
33941
ĐB
870469
942153
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 9
1 4, 7, 7 5, 8
2 7 1, 3
3 0, 8, 9
4 5 1
5 3, 8 3, 6
6 1, 4, 9 3, 4, 7
7 1, 6, 6 3, 5, 9
8 4, 6 4
9 7

Xổ Số Miền Trung ngày 15/6/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
47
70
G7
103
386
G6
6291
6329
5441
7699
6329
5533
G5
3196
0152
G4
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
G3
27855
13168
77273
15282
G2
74107
39499
G1
55196
32037
ĐB
221235
029256
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 1, 3, 7 , 1
1 6
2 3, 4, 8, 9 6, 9
3 5 7
4 7 3, 7
5 2, 5 2, 6
6 6, 8 7, 8
7 0, 3
8 2, 6
9 1, 6, 6 6, 9, 9

Xổ Số Miền Trung ngày 8/6/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
94
40
G7
613
528
G6
2830
2810
5868
3451
4777
7439
G5
1253
7967
G4
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
89836
25851
16180
61788
84339
07207
20931
G3
31173
46490
30740
08678
G2
19022
74140
G1
75794
93808
ĐB
304450
022074
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 9 , 7, 8
1 0, 0, 3
2 2 8
3 0 1, 6, 9
4 3, 4 0, 0, 0
5 0, 3, 8 1, 1
6 7
7 3, 6 4, 7, 8
8 8 0, 8
9 0, 4, 4

Xổ Số Miền Trung ngày 1/6/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
18
76
G7
095
722
G6
2576
0652
0538
6514
1027
3885
G5
6743
0888
G4
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
18228
95491
44394
75111
31105
71660
57128
G3
11113
77247
71895
18453
G2
71447
09204
G1
75472
19295
ĐB
644367
676212
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4, 5
1 0, 3, 8, 9 1, 2, 4
2 8 2, 7, 8, 8
3
4 3, 7, 7
5 2, 6 , 3
6 7 0
7 2, 3, 5, 6 6
8 , 9 8
9 5 1, 4, 5, 5

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Trung:

Có tất cả 100.000 vé 5 chữ số mệnh giá 10.000đ.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMT

Tên giải Số lượng giải Trùng Trị giá (VNĐ)
Giải ĐB 1 5 số 125.000.000
Giải nhất 1 5 số 20.000.000
Giải nhì 1 5 số 5.000.000
Giải ba 2 5 số 2.500.000
Giải tư 7 5 số 1.250.000
Giải năm 10 4 số 500.000
Giải sáu 30 4 số 250.000
Giải bảy 100 3 số 125.000
Giải tám 1.000 2 số 50.000

Ngoài ra, vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 250.000đ.

Chia sẻ