MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Dương

Giải tám 76
Giải bảy 599
Giải sáu 1731 0234 3585
Giải năm 0901
Giải tư 41251 89302 51629 06266
57552 46674 53586
Giải ba 54981 15530
Giải nhì 64773
Giải nhất 45249
Đặc biệt 743731
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 29 30 31 31 34 51
52 66 73 74 76 81 85 86 99
Giải tám 85
Giải bảy 572
Giải sáu 1335 7712 6775
Giải năm 3439
Giải tư 68823 12393 13342 42341
29262 06388 25234
Giải ba 49008 60352
Giải nhì 50882
Giải nhất 14190
Đặc biệt 315368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 23 34 35 39 41 42
52 62 68 72 75 82 85 88 93
Giải tám 58
Giải bảy 184
Giải sáu 3775 4556 8178
Giải năm 1821
Giải tư 38643 43910 14177 24681
69758 59053 73026
Giải ba 79201 91384
Giải nhì 91674
Giải nhất 86987
Đặc biệt 530836
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 21 26 36 43 53 56
58 58 74 75 77 78 81 84 84
Giải tám 01
Giải bảy 797
Giải sáu 0089 8307 5921
Giải năm 4063
Giải tư 05885 45403 20665 79072
08027 99277 42748
Giải ba 61241 17652
Giải nhì 78379
Giải nhất 72180
Đặc biệt 804309
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 09 21 27 41 48
52 63 65 72 77 79 85 89 97
Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 8721 6938 1970
Giải năm 7685
Giải tư 87318 50151 93814 92411
37569 12975 69958
Giải ba 83520 09114
Giải nhì 83731
Giải nhất 19500
Đặc biệt 965664
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 14 18 20 21 31 38
51 58 64 69 70 75 81 82 85
Giải tám 35
Giải bảy 174
Giải sáu 6818 0146 3599
Giải năm 7645
Giải tư 33363 13104 96268 50222
48419 86081 51105
Giải ba 52352 55771
Giải nhì 67901
Giải nhất 88017
Đặc biệt 930459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 18 19 22 35 45
46 52 59 63 68 71 74 81 99
Giải tám 24
Giải bảy 481
Giải sáu 3775 7765 1953
Giải năm 4768
Giải tư 66206 05638 30670 04739
36473 84612 46137
Giải ba 04655 05602
Giải nhì 85140
Giải nhất 32498
Đặc biệt 408415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 12 15 24 37 38 39
40 53 55 65 68 70 73 75 81
Giải tám 73
Giải bảy 994
Giải sáu 1794 8613 0903
Giải năm 9381
Giải tư 13521 18058 41044 59358
34126 97676 89717
Giải ba 19179 06581
Giải nhì 43772
Giải nhất 02436
Đặc biệt 363913
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 13 17 21 26 44 58
58 72 73 76 79 81 81 94 94
Giải tám 24
Giải bảy 761
Giải sáu 5175 8280 8849
Giải năm 2688
Giải tư 90595 65452 59333 28291
24117 42108 91342
Giải ba 77739 10692
Giải nhì 91943
Giải nhất 21794
Đặc biệt 101095
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 17 24 33 39 42 43 49
52 61 75 80 88 91 92 95 95
Giải tám 44
Giải bảy 857
Giải sáu 5305 9228 9780
Giải năm 8490
Giải tư 28011 01911 72099 46765
94656 50959 83556
Giải ba 27887 74775
Giải nhì 89607
Giải nhất 10922
Đặc biệt 790235
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 11 28 35 44 56
56 57 59 65 75 80 87 90 99
Giải tám 67
Giải bảy 099
Giải sáu 7820 9036 8611
Giải năm 9451
Giải tư 79814 96240 90793 62178
68200 53579 89060
Giải ba 87641 65073
Giải nhì 52275
Giải nhất 78240
Đặc biệt 856327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 11 14 20 27 36 40 41
51 60 67 73 75 78 79 93 99
Giải tám 58
Giải bảy 151
Giải sáu 4384 5169 1265
Giải năm 6862
Giải tư 48055 26620 87577 40277
41807 48367 62722
Giải ba 50084 59799
Giải nhì 97033
Giải nhất 14445
Đặc biệt 128733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 20 22 33 33 5 51 55 58
62 65 67 69 77 77 84 84 99
Giải tám 29
Giải bảy 861
Giải sáu 8138 9703 1991
Giải năm 8539
Giải tư 31161 19493 06744 36061
35803 54381 67369
Giải ba 07312 47458
Giải nhì 99147
Giải nhất 00970
Đặc biệt 040082
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 03 03 12 29 38 39 44 47
58 61 61 61 69 81 82 91 93
Giải tám 33
Giải bảy 427
Giải sáu 6893 4899 9361
Giải năm 6858
Giải tư 64083 15524 71966 64784
80131 40841 82115
Giải ba 49893 33377
Giải nhì 53835
Giải nhất 82776
Đặc biệt 448938
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 24 27 31 33 35 38 41 58
6 61 66 77 83 84 93 93 99
Giải tám 55
Giải bảy 900
Giải sáu 0458 8651 2614
Giải năm 0410
Giải tư 93984 56038 57644 18014
55261 49717 00919
Giải ba 38755 47948
Giải nhì 56796
Giải nhất 20468
Đặc biệt 309477
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 14 14 17 19 38 44 48
51 55 55 58 61 77 8 84 96
Chia sẻ