MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Dương

Giải tám 08
Giải bảy 851
Giải sáu 9450 0756 5066
Giải năm 0069
Giải tư 64122 02005 85981 66909
16722 62491 61035
Giải ba 92051 32259
Giải nhì 02139
Giải nhất 81216
Đặc biệt 391426
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 09 22 22 26 35 39
50 51 51 56 59 66 69 81 91
Giải tám 20
Giải bảy 526
Giải sáu 2762 3276 3567
Giải năm 9989
Giải tư 98865 25572 77240 63030
02381 13033 79431
Giải ba 51034 49649
Giải nhì 84140
Giải nhất 69325
Đặc biệt 751499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 26 30 31 33 34 40 40
49 62 65 67 72 76 81 89 99
Giải tám 17
Giải bảy 941
Giải sáu 7179 4095 7772
Giải năm 7991
Giải tư 44775 85068 73261 74524
61878 43991 67628
Giải ba 42372 47346
Giải nhì 03844
Giải nhất 10701
Đặc biệt 820491
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 24 28 41 44 46 61 68
72 72 75 78 79 91 91 91 95
Giải tám 75
Giải bảy 838
Giải sáu 2052 5358 0033
Giải năm 2129
Giải tư 22657 78872 99561 37045
95520 84016 37139
Giải ba 75935 31234
Giải nhì 82353
Giải nhất 11152
Đặc biệt 962651
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 20 29 33 34 35 38 39
45 51 52 53 57 58 61 72 75
Giải tám 35
Giải bảy 518
Giải sáu 3450 8517 9796
Giải năm 0917
Giải tư 89622 46566 28545 71485
13116 38893 11890
Giải ba 16022 12929
Giải nhì 61583
Giải nhất 11015
Đặc biệt 441663
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 17 17 18 22 22 29 35
45 50 63 66 83 85 90 93 96
Giải tám 14
Giải bảy 027
Giải sáu 8836 7817 8076
Giải năm 0063
Giải tư 04098 61379 74376 72568
76704 38276 79906
Giải ba 86469 48938
Giải nhì 86806
Giải nhất 68648
Đặc biệt 124910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 06 10 14 17 27 36
38 63 68 69 76 76 76 79 98
Giải tám 10
Giải bảy 402
Giải sáu 3329 7365 4926
Giải năm 7363
Giải tư 38997 64841 14642 51266
36618 99389 65355
Giải ba 66593 24995
Giải nhì 01066
Giải nhất 98867
Đặc biệt 139570
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 18 26 29 41 42 55
63 65 66 66 70 89 93 95 97
Giải tám 53
Giải bảy 079
Giải sáu 4923 4975 8513
Giải năm 7875
Giải tư 25516 84928 30954 84152
93453 25371 92579
Giải ba 25988 05554
Giải nhì 76367
Giải nhất 30634
Đặc biệt 623717
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 23 28 52 53 53
54 54 67 71 75 75 79 79 88
Giải tám 46
Giải bảy 282
Giải sáu 2037 3233 1243
Giải năm 6529
Giải tư 10190 40239 54218 60700
22835 75246 70777
Giải ba 25805 75111
Giải nhì 80298
Giải nhất 15838
Đặc biệt 276576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 11 18 29 33 35 37
39 43 46 46 76 77 82 90 98
Giải tám 22
Giải bảy 723
Giải sáu 3077 8183 0753
Giải năm 4809
Giải tư 51518 94398 58719 10917
34843 40668 08779
Giải ba 64864 01902
Giải nhì 98163
Giải nhất 47257
Đặc biệt 234348
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 17 18 19 22 23 43
48 53 63 64 68 77 79 83 98
Giải tám 22
Giải bảy 921
Giải sáu 0273 1336 5584
Giải năm 0678
Giải tư 38233 87396 33264 83109
32538 06772 17925
Giải ba 29510 88430
Giải nhì 72178
Giải nhất 88042
Đặc biệt 476410
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 10 21 22 25 30 33
36 38 64 72 73 78 78 84 96
Giải tám 38
Giải bảy 637
Giải sáu 8633 8349 3541
Giải năm 6978
Giải tư 19945 29749 05910 01439
79267 92468 20862
Giải ba 55308 43026
Giải nhì 79787
Giải nhất 28099
Đặc biệt 213541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 26 33 37 38 39 41
41 45 49 49 62 67 68 78 87
Giải tám 91
Giải bảy 240
Giải sáu 2265 2916 5608
Giải năm 0532
Giải tư 45452 57813 18429 05709
41584 71686 39770
Giải ba 70142 85114
Giải nhì 05991
Giải nhất 24245
Đặc biệt 870543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 13 14 16 29 32 40
42 43 52 65 70 84 86 91 91
Giải tám 35
Giải bảy 038
Giải sáu 6216 7433 6688
Giải năm 4754
Giải tư 13925 17399 77015 23759
80149 70498 91989
Giải ba 79440 69261
Giải nhì 45081
Giải nhất 85454
Đặc biệt 604043
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 25 33 35 38 40 43
49 54 59 61 81 88 89 98 99
Giải tám 49
Giải bảy 876
Giải sáu 4670 6197 8338
Giải năm 3943
Giải tư 59257 42774 60860 41172
81966 15777 01487
Giải ba 31165 09388
Giải nhì 84667
Giải nhất 31902
Đặc biệt 539417
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 38 43 49 57 60 65 66
67 70 72 74 76 77 87 88 97
Chia sẻ