MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bình Dương

Giải tám 50
Giải bảy 947
Giải sáu 4108 3594 6689
Giải năm 3044
Giải tư 11723 12457 95483 29354
07480 07135 28168
Giải ba 33490 60610
Giải nhì 35871
Giải nhất 23167
Đặc biệt 331442
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 23 35 42 44 47 50 54
57 68 7 71 80 83 89 90 94
Giải tám 92
Giải bảy 659
Giải sáu 0634 5677 2264
Giải năm 1595
Giải tư 78307 77246 25486 76918
62641 43196 57902
Giải ba 37860 15736
Giải nhì 83677
Giải nhất 95011
Đặc biệt 324226
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 1 18 26 34 36 41 46
59 60 64 77 77 86 92 95 96
Giải tám 47
Giải bảy 445
Giải sáu 7925 9532 6634
Giải năm 5559
Giải tư 42217 13031 78887 46483
32841 26874 34032
Giải ba 98309 31231
Giải nhì 23509
Giải nhất 27269
Đặc biệt 932249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 17 25 31 31 32 32 34
41 45 47 49 59 74 83 87 9
Giải tám 28
Giải bảy 826
Giải sáu 1727 8527 7698
Giải năm 2108
Giải tư 09674 46476 53461 08650
74495 40785 36767
Giải ba 44864 66941
Giải nhì 35557
Giải nhất 96640
Đặc biệt 893906
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 06 08 26 27 27 28 41 50
57 61 64 67 74 76 85 95 98
Giải tám 38
Giải bảy 873
Giải sáu 5200 6851 4246
Giải năm 3131
Giải tư 91483 56385 95009 88816
48564 48164 72460
Giải ba 66629 06124
Giải nhì 64027
Giải nhất 89449
Đặc biệt 608191
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 16 24 27 29 31 38 46
51 60 64 64 73 83 85 9 91
Giải tám 13
Giải bảy 238
Giải sáu 5496 4354 7107
Giải năm 0242
Giải tư 78120 99792 59427 15554
69924 84564 91106
Giải ba 84756 16739
Giải nhì 27753
Giải nhất 26274
Đặc biệt 681259
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 13 20 24 27 38 39 4
42 53 54 54 56 59 64 92 96
Giải tám 83
Giải bảy 474
Giải sáu 0878 5935 8647
Giải năm 0929
Giải tư 05875 83648 61951 49575
96161 96659 07421
Giải ba 07608 76762
Giải nhì 15098
Giải nhất 22007
Đặc biệt 061032
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 21 29 32 35 47 48 51 59
61 62 7 74 75 75 78 83 98
Giải tám 30
Giải bảy 219
Giải sáu 5914 8202 9808
Giải năm 4711
Giải tư 28801 26130 03688 94137
37487 31103 52614
Giải ba 68656 93672
Giải nhì 21674
Giải nhất 00210
Đặc biệt 483569
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 02 03 08 11 14 14 19
30 30 37 56 69 72 74 87 88
Giải tám 99
Giải bảy 243
Giải sáu 9670 6868 5070
Giải năm 5987
Giải tư 73525 59619 59315 21905
94616 49910 01531
Giải ba 37745 37593
Giải nhì 69893
Giải nhất 68940
Đặc biệt 667870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 05 10 15 16 19 25 31 43
45 68 70 70 70 87 93 93 99
Giải tám 46
Giải bảy 562
Giải sáu 2636 5893 2171
Giải năm 3348
Giải tư 07432 41302 56644 48604
97289 99818 18468
Giải ba 21096 47622
Giải nhì 22237
Giải nhất 28755
Đặc biệt 687390
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 18 22 32 36 37 44 46
48 5 62 68 71 89 90 93 96
Giải tám 82
Giải bảy 732
Giải sáu 3115 2578 3025
Giải năm 7922
Giải tư 81029 89280 55251 71397
02332 49949 91462
Giải ba 98172 82665
Giải nhì 49335
Giải nhất 79696
Đặc biệt 993386
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 22 25 29 32 32 35 49 51
6 62 65 72 78 80 82 86 97
Giải tám 79
Giải bảy 258
Giải sáu 5187 3908 5112
Giải năm 0459
Giải tư 83886 03553 69797 72808
59825 14731 60488
Giải ba 30148 16543
Giải nhì 20595
Giải nhất 57432
Đặc biệt 881693
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 12 2 25 31 43 48 53
58 59 79 86 87 88 93 95 97
Giải tám 86
Giải bảy 909
Giải sáu 6719 6474 7021
Giải năm 0471
Giải tư 29257 66414 15429 34563
49519 06990 52367
Giải ba 34704 55496
Giải nhì 49993
Giải nhất 21685
Đặc biệt 247969
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 14 19 19 21 29 5 57
63 67 69 71 74 86 90 93 96
Giải tám 93
Giải bảy 752
Giải sáu 6843 9225 7455
Giải năm 1495
Giải tư 67123 76393 04574 83907
80995 40996 63213
Giải ba 75011 91975
Giải nhì 35724
Giải nhất 03435
Đặc biệt 970101
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 11 13 23 24 25 43 5
52 55 74 75 93 93 95 95 96
Giải tám 55
Giải bảy 847
Giải sáu 7239 3261 3420
Giải năm 8577
Giải tư 73165 22447 26284 89839
04010 75916 02621
Giải ba 67192 65832
Giải nhì 91358
Giải nhất 22838
Đặc biệt 996421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 16 20 21 21 32 39 39 47
47 55 58 61 65 77 8 84 92
Chia sẻ