MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bình Dương

Giải tám 77
Giải bảy 963
Giải sáu 8450 7050 7859
Giải năm 0657
Giải tư 22841 96674 29144 21839
62719 19244 86057
Giải ba 57385 87876
Giải nhì 99605
Giải nhất 62211
Đặc biệt 772967
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 19 39 41 44 44 50 50
57 57 59 63 67 74 76 77 85
Giải tám 16
Giải bảy 260
Giải sáu 9950 5308 8423
Giải năm 3824
Giải tư 39267 42292 03336 18494
32094 33062 83129
Giải ba 01966 70532
Giải nhì 23681
Giải nhất 57517
Đặc biệt 655753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 23 24 29 32 36 50
53 60 62 66 67 81 92 94 94
Giải tám 41
Giải bảy 450
Giải sáu 9035 7103 5180
Giải năm 1813
Giải tư 24824 19725 78022 41259
38451 11836 02247
Giải ba 64808 75568
Giải nhì 52287
Giải nhất 75733
Đặc biệt 842297
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 13 22 24 25 35 36
41 47 50 51 59 68 80 87 97
Giải tám 71
Giải bảy 108
Giải sáu 6515 3284 4793
Giải năm 2930
Giải tư 00693 91191 98827 58001
03755 91789 94990
Giải ba 97145 39310
Giải nhì 59169
Giải nhất 45642
Đặc biệt 094438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 10 15 27 30 38 45
55 69 71 84 89 90 91 93 93
Giải tám 82
Giải bảy 184
Giải sáu 3859 0309 2852
Giải năm 0600
Giải tư 02001 07688 12173 78712
24136 01147 04974
Giải ba 35031 93006
Giải nhì 30022
Giải nhất 91350
Đặc biệt 318360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 12 22 31 36
47 52 59 60 73 74 82 84 88
Giải tám 18
Giải bảy 491
Giải sáu 0066 8372 7241
Giải năm 5958
Giải tư 83909 06418 84727 22601
89467 67106 33077
Giải ba 20950 72854
Giải nhì 17672
Giải nhất 34630
Đặc biệt 590592
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 18 18 27 41 50
54 58 66 67 72 72 77 91 92
Giải tám 59
Giải bảy 392
Giải sáu 9221 3721 7001
Giải năm 7956
Giải tư 16528 45209 31872 99123
42951 45674 54073
Giải ba 06692 83462
Giải nhì 71942
Giải nhất 22313
Đặc biệt 950958
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 21 21 23 28 42 51
56 58 59 62 72 73 74 92 92
Giải tám 39
Giải bảy 351
Giải sáu 4026 0216 6711
Giải năm 1986
Giải tư 56726 71759 50511 87758
16929 31015 05770
Giải ba 25364 89086
Giải nhì 93518
Giải nhất 86160
Đặc biệt 105453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 15 16 18 26 26 29
39 51 53 58 59 64 70 86 86
Giải tám 41
Giải bảy 723
Giải sáu 7464 3774 6951
Giải năm 3172
Giải tư 62323 97823 22123 30183
04901 54050 74741
Giải ba 95651 92218
Giải nhì 32061
Giải nhất 82175
Đặc biệt 005463
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 23 23 23 23 41 41
50 51 51 61 63 64 72 74 83
Giải tám 45
Giải bảy 962
Giải sáu 8302 1379 6316
Giải năm 8460
Giải tư 24055 68421 74707 43313
03424 02593 23259
Giải ba 36729 70025
Giải nhì 84105
Giải nhất 72156
Đặc biệt 433640
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 07 13 16 21 24 25
29 40 45 55 59 60 62 79 93
Giải tám 07
Giải bảy 166
Giải sáu 4819 9517 2489
Giải năm 1531
Giải tư 93238 94922 89062 23949
08843 92855 06533
Giải ba 33950 85296
Giải nhì 14836
Giải nhất 20382
Đặc biệt 405220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 17 19 20 22 31 33 36
38 43 49 50 55 62 66 89 96
Giải tám 80
Giải bảy 793
Giải sáu 4773 9922 1662
Giải năm 7348
Giải tư 27313 94753 74080 36106
36889 94614 36968
Giải ba 89179 60177
Giải nhì 20444
Giải nhất 61029
Đặc biệt 380381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 14 22 44 48 53 62
68 73 77 79 80 80 81 89 93
Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 5131 5879 2013
Giải năm 2087
Giải tư 33528 21162 82737 63430
10065 43034 29298
Giải ba 52839 26238
Giải nhì 66037
Giải nhất 72431
Đặc biệt 864379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 28 30 31 34 37 37
38 39 62 65 79 79 83 87 98
Giải tám 44
Giải bảy 928
Giải sáu 7729 4842 7475
Giải năm 8439
Giải tư 05882 47217 22693 83665
35962 06330 29012
Giải ba 65650 23655
Giải nhì 56777
Giải nhất 95396
Đặc biệt 965190
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 28 29 30 39 42 44
50 55 62 65 75 77 82 90 93
Giải tám 28
Giải bảy 250
Giải sáu 8264 3780 1563
Giải năm 4645
Giải tư 34279 63032 50997 98713
29854 60789 11191
Giải ba 43914 04147
Giải nhì 65598
Giải nhất 85813
Đặc biệt 861968
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 28 32 45 47 50 54
63 64 68 79 80 89 91 97 98
Chia sẻ