MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Bình Dương

Giải tám 69
Giải bảy 417
Giải sáu 1863 1661 4769
Giải năm 3830
Giải tư 09764 85471 77777 52998
76877 02760 33896
Giải ba 40688 40021
Giải nhì 00695
Giải nhất 52325
Đặc biệt 291727
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 21 27 30 60 61 63 64
69 69 71 77 77 88 95 96 98
Giải tám 62
Giải bảy 388
Giải sáu 5999 4933 2511
Giải năm 6404
Giải tư 22332 60687 94402 20882
57379 67545 19515
Giải ba 84930 40724
Giải nhì 79308
Giải nhất 50742
Đặc biệt 262332
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 11 15 24 30 32
32 33 45 62 79 82 87 88 99
Giải tám 24
Giải bảy 083
Giải sáu 3716 8491 3269
Giải năm 6286
Giải tư 07137 55594 54999 36213
62901 25561 29210
Giải ba 68736 81494
Giải nhì 34408
Giải nhất 57724
Đặc biệt 190104
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 10 13 16 24 36
37 61 69 83 86 91 94 94 99
Giải tám 54
Giải bảy 920
Giải sáu 6041 8589 1073
Giải năm 4861
Giải tư 37116 48476 22601 57927
04099 35731 30350
Giải ba 44933 23653
Giải nhì 85346
Giải nhất 46106
Đặc biệt 019137
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 20 27 31 33 37 41
46 50 53 54 61 73 76 89 99
Giải tám 26
Giải bảy 292
Giải sáu 5839 5489 2494
Giải năm 6378
Giải tư 16300 28766 96785 48115
10190 66009 62192
Giải ba 82507 85674
Giải nhì 45805
Giải nhất 59035
Đặc biệt 986619
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 09 15 19 26 39
66 74 78 85 89 90 92 92 94
Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 1367 7365 9382
Giải năm 7371
Giải tư 78279 93399 06133 86733
42785 70699 70146
Giải ba 30725 37676
Giải nhì 76112
Giải nhất 18454
Đặc biệt 156511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 25 33 33 46 56
65 67 71 76 79 82 85 99 99
Giải tám 13
Giải bảy 640
Giải sáu 9853 4054 7463
Giải năm 1716
Giải tư 67545 21078 11961 62708
50995 14673 02254
Giải ba 24564 95682
Giải nhì 23903
Giải nhất 21885
Đặc biệt 547431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 13 16 31 40 45 53
54 54 61 63 64 73 78 82 95
Giải tám 84
Giải bảy 082
Giải sáu 8368 6099 5359
Giải năm 4806
Giải tư 25755 66730 06863 87059
30283 71582 32541
Giải ba 89724 19633
Giải nhì 08281
Giải nhất 11155
Đặc biệt 871141
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 24 30 33 41 41 55 59
59 63 68 81 82 82 83 84 99
Giải tám 12
Giải bảy 016
Giải sáu 6784 3581 8397
Giải năm 0987
Giải tư 66719 20173 78667 18212
38515 58728 93886
Giải ba 24824 97082
Giải nhì 30610
Giải nhất 43357
Đặc biệt 666783
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 12 15 16 19 24 28
67 73 81 82 83 84 86 87 97
Giải tám 96
Giải bảy 745
Giải sáu 0652 0196 9769
Giải năm 3547
Giải tư 99151 10020 73658 95037
88884 36885 00966
Giải ba 68006 72815
Giải nhì 14209
Giải nhất 78290
Đặc biệt 439415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 15 15 20 37 45 47
51 52 58 66 69 84 85 96 96
Giải tám 07
Giải bảy 841
Giải sáu 5807 8483 3698
Giải năm 3491
Giải tư 55458 90503 66009 14597
53923 76870 07845
Giải ba 73233 42157
Giải nhì 02992
Giải nhất 81629
Đặc biệt 978152
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 07 09 23 33 41 45
52 57 58 70 83 91 92 97 98
Giải tám 43
Giải bảy 649
Giải sáu 5134 3604 1653
Giải năm 3683
Giải tư 90243 82451 31968 80546
49583 92787 02622
Giải ba 74547 21834
Giải nhì 98222
Giải nhất 84926
Đặc biệt 466056
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 22 22 34 34 43 43 46
47 49 51 53 56 68 83 83 87
Giải tám 26
Giải bảy 080
Giải sáu 2225 6288 3394
Giải năm 3189
Giải tư 51359 09653 38238 02317
14629 50435 52705
Giải ba 62200 29691
Giải nhì 48344
Giải nhất 84776
Đặc biệt 579157
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 17 25 26 29 35 38
44 53 57 59 80 88 89 91 94
Giải tám 63
Giải bảy 706
Giải sáu 5209 6083 2104
Giải năm 7432
Giải tư 54905 03641 90269 18904
28818 67889 92604
Giải ba 79160 81079
Giải nhì 72708
Giải nhất 35119
Đặc biệt 602392
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 04 05 06 08 09 18
32 41 60 63 69 79 83 89 92
Giải tám 38
Giải bảy 023
Giải sáu 9255 3183 3283
Giải năm 0759
Giải tư 00091 23738 00413 13349
73080 32486 13925
Giải ba 01449 33073
Giải nhì 79571
Giải nhất 84129
Đặc biệt 097360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 23 25 38 38 49 49 55
59 60 71 73 80 83 83 86 91
Chia sẻ