MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Hậu Giang

Giải tám 38
Giải bảy 753
Giải sáu 0305 9532 2559
Giải năm 4568
Giải tư 02350 32857 44192 68789
58650 54282 88891
Giải ba 65261 46747
Giải nhì 74038
Giải nhất 55344
Đặc biệt 025549
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 32 38 38 47 49 50 50
53 57 59 61 68 82 89 91 92
Giải tám 67
Giải bảy 743
Giải sáu 2977 1851 6194
Giải năm 0876
Giải tư 04213 50420 70530 23126
63463 45640 75519
Giải ba 52102 03279
Giải nhì 77802
Giải nhất 21602
Đặc biệt 011646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 13 19 20 26 30 40
43 46 51 63 67 76 77 79 94
Giải tám 17
Giải bảy 086
Giải sáu 8731 2375 9261
Giải năm 4523
Giải tư 98845 95106 11858 11005
03002 49301 35768
Giải ba 24021 24302
Giải nhì 36684
Giải nhất 50957
Đặc biệt 755883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 05 06 17 21 23
31 45 58 61 68 75 83 84 86
Giải tám 24
Giải bảy 470
Giải sáu 8903 0771 8905
Giải năm 1324
Giải tư 74120 59933 76608 14391
31223 46832 67508
Giải ba 47752 95952
Giải nhì 09738
Giải nhất 45759
Đặc biệt 123353
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 08 20 23 24 24
32 33 38 52 52 53 70 71 91
Giải tám 42
Giải bảy 699
Giải sáu 2741 0808 4176
Giải năm 4633
Giải tư 05124 47335 37510 71389
76438 23363 28057
Giải ba 84978 82782
Giải nhì 45906
Giải nhất 72807
Đặc biệt 340709
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 09 10 24 33 35 38
41 42 57 63 76 78 82 89 99
Giải tám 59
Giải bảy 663
Giải sáu 7991 6614 0479
Giải năm 0299
Giải tư 08081 80657 93257 73016
41793 59885 07966
Giải ba 03707 51964
Giải nhì 37943
Giải nhất 59355
Đặc biệt 286358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 16 43 57 57 58 59
63 64 66 79 81 85 91 93 99
Giải tám 59
Giải bảy 257
Giải sáu 8867 3637 4998
Giải năm 5200
Giải tư 92900 38449 41597 22380
81734 37019 27868
Giải ba 71071 96782
Giải nhì 84292
Giải nhất 87483
Đặc biệt 252270
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 19 34 37 49 57 59
67 68 70 71 80 82 92 97 98
Giải tám 53
Giải bảy 502
Giải sáu 8995 6059 5498
Giải năm 9753
Giải tư 48573 47853 88539 82312
02617 50760 75946
Giải ba 80340 13443
Giải nhì 18541
Giải nhất 28718
Đặc biệt 557499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 17 39 40 41 43 46
53 53 53 59 60 73 95 98 99
Giải tám 74
Giải bảy 034
Giải sáu 7246 3859 1115
Giải năm 7169
Giải tư 84074 23301 00119 27788
53162 06294 85031
Giải ba 73114 01041
Giải nhì 58855
Giải nhất 61472
Đặc biệt 180438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 19 31 34 38 41
46 55 59 62 69 74 74 88 94
Giải tám 05
Giải bảy 570
Giải sáu 3185 0006 3314
Giải năm 9216
Giải tư 78810 61938 77127 09694
11064 75043 05053
Giải ba 42725 92780
Giải nhì 81897
Giải nhất 62940
Đặc biệt 768793
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 10 14 16 25 27 38
43 53 64 70 80 85 93 94 97
Giải tám 64
Giải bảy 835
Giải sáu 0674 0646 9471
Giải năm 9217
Giải tư 48175 62406 72368 53188
13477 12221 55047
Giải ba 90469 14073
Giải nhì 26970
Giải nhất 72734
Đặc biệt 498945
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 21 35 45 46 47 64
68 69 70 71 73 74 75 77 88
Giải tám 25
Giải bảy 729
Giải sáu 7553 9018 9894
Giải năm 3913
Giải tư 69078 89672 24540 07240
11777 84119 20815
Giải ba 65563 40569
Giải nhì 25499
Giải nhất 61923
Đặc biệt 696913
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 15 18 19 25 29 40
40 53 63 69 72 77 78 94 99
Giải tám 56
Giải bảy 894
Giải sáu 5097 3067 7400
Giải năm 8439
Giải tư 02973 74930 54732 20373
39337 44668 38082
Giải ba 19428 27773
Giải nhì 82567
Giải nhất 95550
Đặc biệt 946674
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 28 30 32 37 39 56 67
67 68 73 73 73 74 82 94 97
Giải tám 96
Giải bảy 059
Giải sáu 9006 0123 8481
Giải năm 4931
Giải tư 92395 71466 24955 68487
49549 44132 39659
Giải ba 40857 64437
Giải nhì 18530
Giải nhất 43005
Đặc biệt 710517
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 23 30 31 32 37 49
55 57 59 59 66 81 87 95 96
Giải tám 48
Giải bảy 450
Giải sáu 4909 7120 5243
Giải năm 7883
Giải tư 88264 72450 14399 09542
98601 96272 89388
Giải ba 43226 82971
Giải nhì 26928
Giải nhất 06236
Đặc biệt 038400
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 20 26 28 42 43
48 50 50 64 71 72 83 88 99
Chia sẻ