MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Hậu Giang

Giải tám 95
Giải bảy 830
Giải sáu 0649 3152 8186
Giải năm 0730
Giải tư 94479 25029 04298 29694
04437 57500 80313
Giải ba 00108 88205
Giải nhì 29959
Giải nhất 77797
Đặc biệt 089359
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 13 29 30 30 37
49 52 59 59 79 86 94 95 98
Giải tám 29
Giải bảy 425
Giải sáu 3981 2827 3527
Giải năm 5593
Giải tư 98980 74857 66456 58782
28236 29771 29976
Giải ba 90275 03237
Giải nhì 80874
Giải nhất 87087
Đặc biệt 097421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 27 27 29 36 37 56
57 71 74 75 76 80 81 82 93
Giải tám 50
Giải bảy 200
Giải sáu 2306 8137 6155
Giải năm 1811
Giải tư 27498 94935 19936 01318
63810 32783 28869
Giải ba 83745 85408
Giải nhì 45879
Giải nhất 71371
Đặc biệt 903513
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 08 10 11 13 18 35
36 37 45 50 55 69 79 83 98
Giải tám 84
Giải bảy 507
Giải sáu 0930 2295 8768
Giải năm 5848
Giải tư 46465 47526 43173 53910
24818 40739 59541
Giải ba 25823 15338
Giải nhì 38987
Giải nhất 85680
Đặc biệt 470840
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 18 23 26 30 38 39
40 41 48 65 68 73 84 87 95
Giải tám 54
Giải bảy 671
Giải sáu 7508 4963 4271
Giải năm 5556
Giải tư 77638 22974 33516 60665
57250 60934 72217
Giải ba 63472 85457
Giải nhì 02190
Giải nhất 76629
Đặc biệt 692964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 17 34 38 50 54 56
57 63 64 65 71 71 72 74 90
Giải tám 39
Giải bảy 518
Giải sáu 6869 0462 4179
Giải năm 6816
Giải tư 80182 08471 99668 64861
33143 84079 37064
Giải ba 60300 86797
Giải nhì 90943
Giải nhất 46806
Đặc biệt 713531
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 18 31 39 43 43 61
62 64 68 69 71 79 79 82 97
Giải tám 25
Giải bảy 330
Giải sáu 2567 4125 9496
Giải năm 8184
Giải tư 76238 00214 68249 06951
02661 02277 16242
Giải ba 88761 77071
Giải nhì 29621
Giải nhất 31196
Đặc biệt 218726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 25 25 26 30 38 42
49 51 61 61 67 71 77 84 96
Giải tám 73
Giải bảy 261
Giải sáu 3034 3324 7499
Giải năm 1895
Giải tư 25137 98526 77310 64973
71839 74169 55811
Giải ba 44760 13019
Giải nhì 53430
Giải nhất 72502
Đặc biệt 757837
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 19 24 26 30 34 37
37 39 60 61 69 73 73 95 99
Giải tám 69
Giải bảy 993
Giải sáu 7339 7987 1499
Giải năm 9151
Giải tư 47952 32248 43941 02885
99864 70263 64589
Giải ba 53000 72959
Giải nhì 32650
Giải nhất 04301
Đặc biệt 751084
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 39 41 48 50 51 52 59
63 64 69 84 85 87 89 93 99
Giải tám 74
Giải bảy 120
Giải sáu 5138 8801 1977
Giải năm 9248
Giải tư 87608 22870 94632 63082
31680 54883 59307
Giải ba 48928 39716
Giải nhì 36843
Giải nhất 89532
Đặc biệt 271154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 16 20 28 32 38
43 48 54 70 74 77 80 82 83
Giải tám 09
Giải bảy 340
Giải sáu 5973 6277 3360
Giải năm 6713
Giải tư 78008 77319 22015 91623
53666 18511 31915
Giải ba 29616 97767
Giải nhì 59938
Giải nhất 66351
Đặc biệt 282175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 11 13 15 15 16 19
23 38 40 60 66 67 73 75 77
Giải tám 92
Giải bảy 681
Giải sáu 1590 4393 1640
Giải năm 6705
Giải tư 83752 96341 51505 62116
33665 78124 65630
Giải ba 69431 30679
Giải nhì 13064
Giải nhất 01145
Đặc biệt 970856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 16 24 30 31 40 41
52 56 64 65 79 81 90 92 93
Giải tám 89
Giải bảy 943
Giải sáu 8382 9789 0065
Giải năm 7150
Giải tư 80945 91961 56360 37093
03631 59727 34193
Giải ba 11254 20733
Giải nhì 07838
Giải nhất 42046
Đặc biệt 378947
Phóng to
Lô tô trực tiếp
27 31 33 38 43 45 47 50
54 60 61 65 82 89 89 93 93
Giải tám 18
Giải bảy 263
Giải sáu 0933 4669 3201
Giải năm 7771
Giải tư 42347 21621 56721 19586
00085 66300 30831
Giải ba 85363 30668
Giải nhì 42750
Giải nhất 76476
Đặc biệt 953928
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 18 21 21 28 31 33
47 50 63 63 68 69 71 85 86
Giải tám 13
Giải bảy 538
Giải sáu 0232 7578 7410
Giải năm 4148
Giải tư 47721 75206 80961 81607
99898 81665 93234
Giải ba 88162 65400
Giải nhì 26909
Giải nhất 89395
Đặc biệt 468109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 09 09 10 13 21
32 34 38 48 61 62 65 78 98
Chia sẻ