MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Hậu Giang

Giải tám 89
Giải bảy 260
Giải sáu 2498 9190 5844
Giải năm 5998
Giải tư 28862 31537 08074 64175
72963 69875 01319
Giải ba 23127 54716
Giải nhì 27505
Giải nhất 32651
Đặc biệt 647803
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 1 16 19 27 37 44 60
62 63 74 75 75 89 90 98 98
Giải tám 66
Giải bảy 128
Giải sáu 8973 7475 2957
Giải năm 7750
Giải tư 95621 27887 82945 64191
13655 27151 52034
Giải ba 71458 15608
Giải nhì 00426
Giải nhất 56078
Đặc biệt 100138
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 21 26 28 34 38 45 50 51
55 57 58 66 73 75 8 87 91
Giải tám 79
Giải bảy 640
Giải sáu 6758 7207 2934
Giải năm 1476
Giải tư 85969 28702 58168 58984
58462 85498 74290
Giải ba 52934 28031
Giải nhì 67916
Giải nhất 19904
Đặc biệt 495941
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 16 31 34 34 4 40 41
58 62 68 69 76 79 84 90 98
Giải tám 43
Giải bảy 067
Giải sáu 1254 8062 2353
Giải năm 4614
Giải tư 60763 18666 40673 75981
08744 76672 55635
Giải ba 31168 42780
Giải nhì 51790
Giải nhất 40285
Đặc biệt 187194
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 35 43 44 5 53 54 62 63
66 67 68 72 73 80 81 90 94
Giải tám 43
Giải bảy 024
Giải sáu 4168 2057 9844
Giải năm 2740
Giải tư 79395 41923 05977 36994
29741 20285 78564
Giải ba 73517 88920
Giải nhì 27194
Giải nhất 82169
Đặc biệt 257907
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 17 20 23 24 40 41 43 44
57 64 68 77 85 9 94 94 95
Giải tám 37
Giải bảy 417
Giải sáu 5148 7487 7815
Giải năm 6642
Giải tư 89993 08681 34928 95227
19885 75681 59317
Giải ba 10728 34675
Giải nhì 86659
Giải nhất 54829
Đặc biệt 291349
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 17 27 28 28 37 42 48
49 59 75 81 81 85 87 9 93
Giải tám 29
Giải bảy 451
Giải sáu 8222 2633 3974
Giải năm 9811
Giải tư 42933 34207 10543 42566
33554 58103 35581
Giải ba 77156 70867
Giải nhì 67087
Giải nhất 82763
Đặc biệt 540995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 11 22 29 3 33 33 43
51 54 56 66 67 74 81 87 95
Giải tám 13
Giải bảy 607
Giải sáu 7992 2447 7915
Giải năm 4724
Giải tư 48308 76184 66091 54581
46481 16188 78213
Giải ba 46064 18281
Giải nhì 98916
Giải nhất 84872
Đặc biệt 155348
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 13 13 15 16 2 24 47
48 64 81 81 81 84 88 91 92
Giải tám 24
Giải bảy 920
Giải sáu 0277 6746 9458
Giải năm 3949
Giải tư 59915 57089 36514 74230
58879 20878 14643
Giải ba 72889 95626
Giải nhì 90558
Giải nhất 93249
Đặc biệt 969472
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 20 24 26 30 43 46 49
58 58 72 77 78 79 89 89 9
Giải tám 56
Giải bảy 067
Giải sáu 3742 6748 9552
Giải năm 0335
Giải tư 70690 64094 71910 40274
92594 03305 50234
Giải ba 25576 69631
Giải nhì 09237
Giải nhất 56638
Đặc biệt 700699
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 31 34 35 37 42 48 52
56 67 74 76 8 90 94 94 99
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 9438 7106 7875
Giải năm 9125
Giải tư 40112 21670 28438 60872
92607 17695 00495
Giải ba 91541 43558
Giải nhì 10230
Giải nhất 24791
Đặc biệt 624994
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 1 12 25 29 30 38 38
41 58 70 72 75 88 94 95 95
Giải tám 11
Giải bảy 636
Giải sáu 7730 1808 0330
Giải năm 8842
Giải tư 62732 28297 22620 39023
52473 28305 04801
Giải ba 72034 05304
Giải nhì 04897
Giải nhất 32722
Đặc biệt 286260
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 08 11 2 20 23 30
30 32 34 36 42 60 73 97 97
Giải tám 17
Giải bảy 312
Giải sáu 4488 0545 3765
Giải năm 7026
Giải tư 59126 90939 30336 25683
04257 63245 83852
Giải ba 58024 95961
Giải nhì 97973
Giải nhất 90213
Đặc biệt 662452
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 24 26 26 3 36 39 45
45 52 52 57 61 65 73 83 88
Giải tám 08
Giải bảy 303
Giải sáu 2539 4499 9679
Giải năm 0632
Giải tư 70214 25641 98420 80006
35780 73083 48518
Giải ba 32279 82455
Giải nhì 61725
Giải nhất 84061
Đặc biệt 077193
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 08 1 14 18 20 25 32
39 41 55 79 79 80 83 93 99
Giải tám 01
Giải bảy 130
Giải sáu 7535 8063 3491
Giải năm 2442
Giải tư 38708 67502 82677 47096
27884 71702 67195
Giải ba 19442 56383
Giải nhì 01321
Giải nhất 43728
Đặc biệt 854130
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 08 21 30 30 35 42
42 63 77 8 83 84 91 95 96
Chia sẻ