MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Hậu Giang

Giải tám 93
Giải bảy 932
Giải sáu 8066 9247 1822
Giải năm 1539
Giải tư 81028 82972 05006 62816
84346 57290 15455
Giải ba 35047 95542
Giải nhì 61259
Giải nhất 09580
Đặc biệt 340046
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 22 28 32 39 42 46
46 47 47 55 59 66 72 90 93
Giải tám 20
Giải bảy 727
Giải sáu 2829 5902 8683
Giải năm 2954
Giải tư 49422 24008 93197 41190
64145 60606 75911
Giải ba 96826 93231
Giải nhì 86872
Giải nhất 85394
Đặc biệt 817504
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 08 11 20 22 26
27 29 31 45 54 72 83 90 97
Giải tám 88
Giải bảy 576
Giải sáu 2505 7181 0969
Giải năm 3871
Giải tư 76921 43240 41790 41574
63085 73980 85045
Giải ba 04926 75691
Giải nhì 33768
Giải nhất 26731
Đặc biệt 168266
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 21 26 40 45 66 68 69
71 74 76 80 81 85 88 90 91
Giải tám 25
Giải bảy 882
Giải sáu 7827 4257 0747
Giải năm 5485
Giải tư 16161 48052 54744 85766
53759 95376 56868
Giải ba 24878 33199
Giải nhì 19778
Giải nhất 27064
Đặc biệt 592318
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 25 27 44 47 52 57 59
61 66 68 76 78 78 82 85 99
Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 2707 6217 1468
Giải năm 9255
Giải tư 94851 46095 11292 86012
48409 44034 18425
Giải ba 32241 51567
Giải nhì 89250
Giải nhất 41816
Đặc biệt 925403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 09 12 17 25 34
41 50 51 55 67 68 80 92 95
Giải tám 89
Giải bảy 956
Giải sáu 5275 3699 2161
Giải năm 4491
Giải tư 62589 49192 43922 67110
81323 01676 54863
Giải ba 60310 13203
Giải nhì 72290
Giải nhất 08536
Đặc biệt 787903
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 10 10 22 23 56 61
63 75 76 89 89 90 91 92 99
Giải tám 98
Giải bảy 922
Giải sáu 8083 2150 3414
Giải năm 0008
Giải tư 42176 58131 39563 50793
87937 14625 99793
Giải ba 06619 12697
Giải nhì 84442
Giải nhất 66359
Đặc biệt 300154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 19 22 25 31 37 42
50 54 63 76 83 93 93 97 98
Giải tám 51
Giải bảy 936
Giải sáu 7317 1769 6883
Giải năm 8375
Giải tư 34093 44375 80056 26881
75929 32049 39928
Giải ba 88045 62636
Giải nhì 86561
Giải nhất 49696
Đặc biệt 406248
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 28 29 36 36 45 48 49
51 56 61 69 75 75 81 83 93
Giải tám 82
Giải bảy 237
Giải sáu 7779 4223 9706
Giải năm 1440
Giải tư 40992 80953 12531 61817
95441 46461 44530
Giải ba 36626 96681
Giải nhì 13492
Giải nhất 80920
Đặc biệt 077331
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 23 26 30 31 31 37
40 41 53 61 79 81 82 92 92
Giải tám 70
Giải bảy 317
Giải sáu 6195 5350 6207
Giải năm 4074
Giải tư 90496 14984 26269 91479
16671 48847 38755
Giải ba 48575 30334
Giải nhì 24694
Giải nhất 04480
Đặc biệt 913539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 17 34 39 47 50 55 69
70 71 74 75 79 84 94 95 96
Giải tám 66
Giải bảy 061
Giải sáu 1954 1209 9172
Giải năm 8813
Giải tư 94265 15089 40361 80035
88997 68178 41724
Giải ba 71870 87310
Giải nhì 46752
Giải nhất 82765
Đặc biệt 793778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 13 24 35 52 54 61
61 65 66 70 72 78 78 89 97
Giải tám 62
Giải bảy 883
Giải sáu 8113 2082 8021
Giải năm 9718
Giải tư 81774 94126 99728 69511
85236 57355 41164
Giải ba 03189 02315
Giải nhì 86370
Giải nhất 49743
Đặc biệt 642592
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 18 21 26 28 36
55 62 64 70 74 82 83 89 92
Giải tám 86
Giải bảy 742
Giải sáu 3783 8716 4911
Giải năm 2356
Giải tư 18981 67751 31986 85232
63056 61124 02967
Giải ba 99480 19573
Giải nhì 12052
Giải nhất 68306
Đặc biệt 058823
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 23 24 32 42 51 52
56 56 67 73 80 81 83 86 86
Giải tám 98
Giải bảy 086
Giải sáu 2284 9657 7626
Giải năm 6553
Giải tư 00105 61245 51789 61099
30537 07509 54002
Giải ba 80597 10314
Giải nhì 30352
Giải nhất 01471
Đặc biệt 445376
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 14 26 37 45 52
53 57 76 84 86 89 97 98 99
Giải tám 72
Giải bảy 026
Giải sáu 2715 7366 8381
Giải năm 2498
Giải tư 23080 45746 84176 35290
25545 64654 79284
Giải ba 31868 15834
Giải nhì 49853
Giải nhất 00606
Đặc biệt 298546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 26 34 45 46 46 53 54
66 68 72 76 80 81 84 90 98
Chia sẻ