MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh

Giải tám 52
Giải bảy 990
Giải sáu 0974 3113 1081
Giải năm 6125
Giải tư 24239 73064 19183 49412
99708 66385 18857
Giải ba 59337 47724
Giải nhì 47517
Giải nhất 70803
Đặc biệt 085720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 13 17 20 24 25 3 37
39 52 57 64 74 81 83 85 90
Giải tám 03
Giải bảy 278
Giải sáu 7361 4476 9805
Giải năm 8209
Giải tư 88384 12376 13993 92681
39688 26654 19087
Giải ba 93926 63686
Giải nhì 51263
Giải nhất 63533
Đặc biệt 015021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 21 26 3 54 61 63
76 76 78 81 84 86 87 88 93
Giải tám 75
Giải bảy 479
Giải sáu 5774 6135 5729
Giải năm 6857
Giải tư 55052 86443 49540 52465
14637 62708 82350
Giải ba 37139 60175
Giải nhì 74461
Giải nhất 36078
Đặc biệt 087007
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 29 35 37 39 40 43 50
52 57 61 65 74 75 75 79 8
Giải tám 07
Giải bảy 958
Giải sáu 2523 4055 8139
Giải năm 9594
Giải tư 46932 59565 43989 31487
95073 19237 64137
Giải ba 21709 34098
Giải nhì 26518
Giải nhất 72108
Đặc biệt 210135
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 18 23 32 35 37 37 39
55 58 65 73 8 87 89 94 98
Giải tám 06
Giải bảy 814
Giải sáu 9773 2242 0466
Giải năm 6780
Giải tư 23953 77945 22836 22716
66876 94644 66426
Giải ba 82372 18895
Giải nhì 18626
Giải nhất 04115
Đặc biệt 275622
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 14 16 22 26 26 36 42 44
45 5 53 66 72 73 76 80 95
Giải tám 89
Giải bảy 542
Giải sáu 4986 3798 4184
Giải năm 9863
Giải tư 82235 67754 38740 19692
20482 72453 50908
Giải ba 15730 15195
Giải nhì 85716
Giải nhất 88510
Đặc biệt 517935
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 08 16 30 35 35 40 42 53
54 63 82 84 86 89 92 95 98
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 8680 9622 4275
Giải năm 2555
Giải tư 77984 18913 82560 46537
54249 34023 93135
Giải ba 44937 96720
Giải nhì 44296
Giải nhất 75744
Đặc biệt 027780
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 20 22 23 35 37 37 4
49 55 60 75 80 80 84 89 96
Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 7778 1557 9853
Giải năm 5181
Giải tư 30349 60871 08096 65363
76860 13575 97428
Giải ba 46020 37264
Giải nhì 14951
Giải nhất 93890
Đặc biệt 965021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 20 21 28 49 51 53 57 60
63 64 67 71 75 78 81 92 96
Giải tám 72
Giải bảy 758
Giải sáu 2985 2893 7144
Giải năm 4026
Giải tư 91612 47726 52720 30307
33661 70784 94115
Giải ba 86152 22364
Giải nhì 64481
Giải nhất 41786
Đặc biệt 511023
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 15 20 23 26 26 44 52
58 6 61 64 72 81 84 85 93
Giải tám 93
Giải bảy 614
Giải sáu 9667 2625 3725
Giải năm 3941
Giải tư 78446 70415 31101 11014
29811 10623 03479
Giải ba 88689 78109
Giải nhì 00823
Giải nhất 28248
Đặc biệt 320869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 11 14 14 15 23 23 25
25 41 46 67 69 79 8 89 93
Giải tám 32
Giải bảy 944
Giải sáu 7728 6617 3242
Giải năm 8586
Giải tư 78538 24908 74005 63750
16131 90790 42104
Giải ba 39395 40787
Giải nhì 81043
Giải nhất 32716
Đặc biệt 547490
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 17 28 31 32 38 42
43 44 50 6 86 87 90 90 95
Giải tám 28
Giải bảy 470
Giải sáu 2232 8060 0195
Giải năm 4860
Giải tư 79564 14441 38486 18000
45612 00436 31434
Giải ba 71635 27891
Giải nhì 33344
Giải nhất 70776
Đặc biệt 974485
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 28 32 34 35 36 41 44
6 60 60 64 70 85 86 91 95
Giải tám 58
Giải bảy 187
Giải sáu 9645 5380 5205
Giải năm 1565
Giải tư 90479 48399 92406 77178
63382 43402 85738
Giải ba 77002 13114
Giải nhì 70088
Giải nhất 22205
Đặc biệt 226043
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 05 06 14 38 43 45 5
58 65 78 79 80 82 87 88 99
Giải tám 66
Giải bảy 534
Giải sáu 6638 0927 0288
Giải năm 1337
Giải tư 26364 89494 10843 53631
31323 05834 86967
Giải ba 37139 27932
Giải nhì 67655
Giải nhất 39722
Đặc biệt 206980
Phóng to
Lô tô trực tiếp
2 23 27 31 32 34 34 37 38
39 43 55 64 66 67 80 88 94
Giải tám 45
Giải bảy 714
Giải sáu 7065 8375 8702
Giải năm 2499
Giải tư 07453 10379 66577 25860
40340 47406 55926
Giải ba 29352 24162
Giải nhì 12811
Giải nhất 11403
Đặc biệt 404203
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 11 14 26 3 40 45
52 53 60 62 65 75 77 79 99
Chia sẻ