MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh

Giải tám 09
Giải bảy 822
Giải sáu 2366 1297 0653
Giải năm 3440
Giải tư 92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Giải ba 82340 72769
Giải nhì 06994
Giải nhất 86395
Đặc biệt 772132
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 19 22 23 32 40 40
40 53 63 66 69 85 94 95 97
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải tư 67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 32 39 40 46 49 60 62
65 65 66 70 75 76 78 85 96
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải tư 00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 13 22 26 33 35 37
47 51 56 63 65 74 77 87 94
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải tư 69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 21 27 30 32 37 46 52
59 75 78 79 80 84 86 87 91
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải tư 89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 07 10 18 28 35 38
40 43 51 59 61 65 73 79 94
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải tư 38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 17 19 20 27 43 55
64 65 65 65 68 70 77 88 96
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải tư 47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 14 15 18 21 22 26
31 31 34 53 65 66 71 83 87
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải tư 31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 15 15 16 40 49 50
58 65 71 76 82 86 92 93 95
Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải tư 03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 45 50 50 54 60 63
63 64 66 76 78 81 94 98 98
Giải tám 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải tư 13760 85649 08725 45951
10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
Đặc biệt 562675
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 21 25 37 49 49 50
51 52 55 58 60 60 71 73 75
Giải tám 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải tư 73911 10107 51802 54691
60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
Đặc biệt 305973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 07 07 09 11 14
27 69 73 74 80 85 90 91 94
Giải tám 42
Giải bảy 984
Giải sáu 2737 6876 5782
Giải năm 3066
Giải tư 03190 30276 47285 29911
86532 86908 81871
Giải ba 23644 64489
Giải nhì 69244
Giải nhất 27728
Đặc biệt 129033
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 32 33 37 42 44 44
66 71 76 76 82 84 85 89 90
Giải tám 42
Giải bảy 711
Giải sáu 4045 4631 9858
Giải năm 6736
Giải tư 14023 13803 76771 03457
14617 02778 43021
Giải ba 02019 91153
Giải nhì 00681
Giải nhất 92627
Đặc biệt 685342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 17 19 21 23 31 36
42 42 45 53 57 58 71 78 81
Giải tám 11
Giải bảy 402
Giải sáu 1957 8379 4591
Giải năm 5569
Giải tư 76015 98026 57725 05175
03625 97915 66890
Giải ba 02042 23706
Giải nhì 02539
Giải nhất 68907
Đặc biệt 713308
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 11 15 15 25 25
26 39 42 57 69 75 79 90 91
Giải tám 32
Giải bảy 898
Giải sáu 4689 5770 7687
Giải năm 4163
Giải tư 31337 25465 70743 01864
09839 88722 65475
Giải ba 55772 47117
Giải nhì 99590
Giải nhất 78633
Đặc biệt 367543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 22 32 37 39 43 43 63
64 65 70 72 75 87 89 90 98
Chia sẻ