MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh

Giải tám 51
Giải bảy 720
Giải sáu 5622 9030 5248
Giải năm 1771
Giải tư 63823 11751 09012 00075
68872 50190 05383
Giải ba 21604 32777
Giải nhì 60565
Giải nhất 23918
Đặc biệt 262641
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 20 22 23 30 41 48
51 51 65 71 72 75 77 83 90
Giải tám 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải tư 24461 69769 93127 63431
31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
Đặc biệt 415373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 22 23 25 27 31 31
33 57 61 69 73 82 82 97 97
Giải tám 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải tư 61127 10324 62034 94572
54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
Đặc biệt 819447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 24 27 32 32 33 34
43 47 51 64 71 72 80 93 97
Giải tám 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải tư 15555 36735 89875 19730
38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
Đặc biệt 329681
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 26 30 31 35 37 45
51 51 55 75 81 93 99 99 99
Giải tám 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải tư 13438 81025 08540 08555
75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
Đặc biệt 058175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 14 17 19 23 25
28 29 38 40 42 55 70 75 98
Giải tám 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải tư 43305 57276 99124 14200
37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
Đặc biệt 579482
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 05 06 09 19 24 30
31 39 49 67 67 68 76 82 84
Giải tám 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải tư 71070 35928 14370 18493
92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
Đặc biệt 491459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 27 28 32 52 54 55
56 59 70 70 72 79 89 93 94
Giải tám 25
Giải bảy 938
Giải sáu 9525 9918 7402
Giải năm 3625
Giải tư 42016 66001 23683 21572
51452 62042 67260
Giải ba 97924 40294
Giải nhì 99874
Giải nhất 11846
Đặc biệt 877720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 16 18 20 24 25 25
25 38 42 52 60 72 74 83 94
Giải tám 99
Giải bảy 431
Giải sáu 7611 3412 1396
Giải năm 0440
Giải tư 89227 24560 97873 59740
13185 25347 14476
Giải ba 33728 69781
Giải nhì 75326
Giải nhất 86521
Đặc biệt 588057
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 26 27 28 31 40 40
47 57 60 73 76 81 85 96 99
Giải tám 47
Giải bảy 471
Giải sáu 0312 0409 9662
Giải năm 7731
Giải tư 30231 37470 82708 73930
19650 70497 18615
Giải ba 37719 19814
Giải nhì 37324
Giải nhất 96500
Đặc biệt 302838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 12 14 15 19 24 30
31 31 38 47 50 62 70 71 97
Giải tám 06
Giải bảy 995
Giải sáu 0153 0864 1321
Giải năm 9494
Giải tư 28231 96217 33759 60338
31517 84950 02294
Giải ba 50088 85393
Giải nhì 38538
Giải nhất 47115
Đặc biệt 938237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 17 21 31 37 38 38
50 53 59 64 88 93 94 94 95
Giải tám 91
Giải bảy 553
Giải sáu 4247 1284 2066
Giải năm 3276
Giải tư 08825 91177 73269 10667
78345 68981 82725
Giải ba 85894 38520
Giải nhì 10763
Giải nhất 86386
Đặc biệt 193854
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 25 25 45 47 53 54 63
66 67 69 76 77 81 84 91 94
Giải tám 03
Giải bảy 011
Giải sáu 1263 4269 9406
Giải năm 2235
Giải tư 14995 57577 75317 85109
16278 52693 16383
Giải ba 20975 68210
Giải nhì 41899
Giải nhất 17382
Đặc biệt 508327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 09 10 11 17 27 35
63 69 75 77 78 83 93 95 99
Giải tám 78
Giải bảy 566
Giải sáu 8742 0401 0108
Giải năm 0140
Giải tư 50013 46551 10287 31607
11892 60900 80059
Giải ba 56840 82813
Giải nhì 82785
Giải nhất 77465
Đặc biệt 818059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 08 13 13 40 40
42 51 59 59 66 78 85 87 92
Giải tám 14
Giải bảy 826
Giải sáu 4665 6210 0064
Giải năm 4058
Giải tư 49415 61360 68353 50851
45537 86994 06546
Giải ba 08005 95508
Giải nhì 16158
Giải nhất 55538
Đặc biệt 368835
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 14 15 26 35 37
46 51 53 58 58 60 64 65 94
Chia sẻ