MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh

Giải tám 79
Giải bảy 002
Giải sáu 6422 4702 4355
Giải năm 4670
Giải tư 64718 49518 73327 44384
90220 81146 57435
Giải ba 88937 36455
Giải nhì 17582
Giải nhất 56984
Đặc biệt 977447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 18 18 20 22 27 35
37 46 47 55 55 70 79 82 84
Giải tám 07
Giải bảy 912
Giải sáu 5354 9472 6469
Giải năm 3599
Giải tư 57580 05548 22050 73407
73948 87601 83613
Giải ba 43553 21931
Giải nhì 32729
Giải nhất 75796
Đặc biệt 275361
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 07 12 13 29 31 48
48 50 53 54 61 69 72 80 99
Giải tám 92
Giải bảy 835
Giải sáu 9921 5205 5366
Giải năm 2108
Giải tư 49848 62173 66747 77446
26673 35460 35290
Giải ba 35650 30008
Giải nhì 37900
Giải nhất 24077
Đặc biệt 292289
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 08 21 35 46 47
48 50 60 66 73 73 89 90 92
Giải tám 88
Giải bảy 938
Giải sáu 1223 5222 5091
Giải năm 8838
Giải tư 42225 19556 61567 51937
86143 27647 81745
Giải ba 74339 42307
Giải nhì 67180
Giải nhất 33313
Đặc biệt 774344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 22 23 25 37 38 38 39
43 44 45 47 56 67 80 88 91
Giải tám 75
Giải bảy 330
Giải sáu 8933 9529 2345
Giải năm 3294
Giải tư 85672 58337 86582 69053
43796 98318 05183
Giải ba 31385 35680
Giải nhì 98388
Giải nhất 14289
Đặc biệt 568875
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 29 30 33 37 45 53 72
75 75 80 82 83 85 88 94 96
Giải tám 90
Giải bảy 005
Giải sáu 5590 3844 5710
Giải năm 7246
Giải tư 60968 56064 19390 75936
38270 07563 12341
Giải ba 54631 20615
Giải nhì 12955
Giải nhất 71206
Đặc biệt 981317
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 15 17 31 36 41 44
46 55 63 64 68 70 90 90 90
Giải tám 35
Giải bảy 912
Giải sáu 2358 7718 6831
Giải năm 0917
Giải tư 21371 31315 05150 58777
25676 76947 99975
Giải ba 96286 10547
Giải nhì 62743
Giải nhất 72819
Đặc biệt 142785
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 17 18 31 35 43 47
47 50 58 71 75 76 77 85 86
Giải tám 98
Giải bảy 606
Giải sáu 6117 8832 4303
Giải năm 7012
Giải tư 23806 91009 01740 61747
85262 13726 50246
Giải ba 33041 09562
Giải nhì 39088
Giải nhất 96922
Đặc biệt 733438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 09 12 17 26 32
38 40 41 46 47 62 62 88 98
Giải tám 52
Giải bảy 724
Giải sáu 8102 2666 5284
Giải năm 6589
Giải tư 80517 33839 09799 69065
71201 10355 74742
Giải ba 94841 76770
Giải nhì 15086
Giải nhất 57364
Đặc biệt 979252
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 17 24 39 41 42 52
52 55 65 66 70 84 86 89 99
Giải tám 87
Giải bảy 212
Giải sáu 0993 6069 6582
Giải năm 7514
Giải tư 78874 66320 63086 84841
53705 63175 31510
Giải ba 75854 39998
Giải nhì 92408
Giải nhất 02626
Đặc biệt 559479
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 12 14 20 41 54
69 74 75 79 82 86 87 93 98
Giải tám 60
Giải bảy 356
Giải sáu 9858 6632 8132
Giải năm 5648
Giải tư 38356 56673 37850 26498
85916 02022 57148
Giải ba 74189 23789
Giải nhì 26537
Giải nhất 79579
Đặc biệt 158611
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 22 32 32 37 48 48
50 56 56 58 60 73 89 89 98
Giải tám 35
Giải bảy 475
Giải sáu 9405 4381 5630
Giải năm 3130
Giải tư 96709 30093 37311 29587
95845 99885 35473
Giải ba 43187 80567
Giải nhì 08575
Giải nhất 16149
Đặc biệt 357575
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 11 30 30 35 45 67
73 75 75 75 81 85 87 87 93
Giải tám 34
Giải bảy 411
Giải sáu 0327 0765 2937
Giải năm 4227
Giải tư 16335 33399 80449 43943
53243 85525 81280
Giải ba 77577 16072
Giải nhì 31044
Giải nhất 76682
Đặc biệt 000989
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 25 27 27 34 35 37 43
43 44 49 65 72 77 80 89 99
Giải tám 11
Giải bảy 913
Giải sáu 1118 1648 0765
Giải năm 4201
Giải tư 50605 01086 35328 05899
96696 92857 02079
Giải ba 82027 10710
Giải nhì 18219
Giải nhất 45661
Đặc biệt 832608
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 08 10 11 13 18 19
27 28 48 57 65 79 86 96 99
Giải tám 42
Giải bảy 295
Giải sáu 4467 0168 0426
Giải năm 5576
Giải tư 93906 29374 90930 21716
61692 85982 29650
Giải ba 21143 92608
Giải nhì 33917
Giải nhất 16762
Đặc biệt 327636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 16 17 26 30 36 42
43 50 67 68 74 76 82 92 95
Chia sẻ