MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Tiền Giang

Giải tám 22
Giải bảy 366
Giải sáu 1589 2716 2375
Giải năm 6043
Giải tư 66552 11383 33237 50927
30936 56238 07323
Giải ba 56613 04170
Giải nhì 11201
Giải nhất 09252
Đặc biệt 874539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 16 22 23 27 36 37
38 39 43 52 66 70 75 83 89
Giải tám 30
Giải bảy 071
Giải sáu 6217 8204 1100
Giải năm 3882
Giải tư 69952 60821 05576 24402
69572 66251 30178
Giải ba 32990 04972
Giải nhì 31299
Giải nhất 26788
Đặc biệt 109954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 17 21 30 51 52
54 71 72 72 76 78 82 90 99
Giải tám 92
Giải bảy 838
Giải sáu 0923 2008 5364
Giải năm 5211
Giải tư 95012 21502 07458 97503
86783 42088 08262
Giải ba 92112 32408
Giải nhì 33799
Giải nhất 02003
Đặc biệt 084414
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 08 11 12 12 14
23 38 58 62 64 83 88 92 99
Giải tám 69
Giải bảy 029
Giải sáu 6515 2814 2374
Giải năm 7918
Giải tư 26310 83288 01264 88848
68862 79074 27631
Giải ba 91573 69909
Giải nhì 22995
Giải nhất 45767
Đặc biệt 854091
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 14 15 18 29 31 48
62 64 69 73 74 74 88 91 95
Giải tám 08
Giải bảy 729
Giải sáu 1316 5105 6084
Giải năm 6451
Giải tư 42008 89683 04140 67722
31808 29362 27656
Giải ba 44394 36739
Giải nhì 67315
Giải nhất 21868
Đặc biệt 993529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 08 08 15 16 22 29
29 39 40 51 56 62 83 84 94
Giải tám 85
Giải bảy 593
Giải sáu 7527 8898 9813
Giải năm 8163
Giải tư 45928 56459 61792 78349
93735 32050 01655
Giải ba 92358 47786
Giải nhì 00662
Giải nhất 59000
Đặc biệt 571470
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 27 28 35 49 50 55 58
59 62 63 70 85 86 92 93 98
Giải tám 22
Giải bảy 437
Giải sáu 1554 3405 6313
Giải năm 0219
Giải tư 14839 07495 51222 47175
22040 69670 54692
Giải ba 94217 01777
Giải nhì 10933
Giải nhất 44959
Đặc biệt 233955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 17 19 22 22 33 37
39 40 54 55 70 75 77 92 95
Giải tám 56
Giải bảy 235
Giải sáu 7770 0863 7631
Giải năm 0444
Giải tư 13425 16873 10269 04432
09425 22551 68223
Giải ba 29853 78647
Giải nhì 99633
Giải nhất 13022
Đặc biệt 382156
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 25 25 31 32 33 35 44
47 51 53 56 56 63 69 70 73
Giải tám 12
Giải bảy 239
Giải sáu 6378 6751 6240
Giải năm 2787
Giải tư 77249 23415 35459 89233
27724 75301 37416
Giải ba 64229 21964
Giải nhì 16435
Giải nhất 46130
Đặc biệt 346316
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 15 16 16 24 29 33
35 39 40 49 51 59 64 78 87
Giải tám 74
Giải bảy 585
Giải sáu 2639 4782 0561
Giải năm 4923
Giải tư 71105 96515 91325 51361
49608 55334 64014
Giải ba 44093 64945
Giải nhì 91350
Giải nhất 83410
Đặc biệt 143390
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 14 15 23 25 34 39
45 50 61 61 74 82 85 90 93
Giải tám 98
Giải bảy 862
Giải sáu 3157 4833 7066
Giải năm 5230
Giải tư 09979 95599 60095 63127
47445 40767 58451
Giải ba 00418 42254
Giải nhì 59391
Giải nhất 55110
Đặc biệt 300589
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 27 30 33 45 51 54 57
62 66 67 79 89 91 95 98 99
Giải tám 14
Giải bảy 762
Giải sáu 9057 3130 3724
Giải năm 9850
Giải tư 49447 55085 56044 58677
83210 29729 36317
Giải ba 42857 42938
Giải nhì 35309
Giải nhất 33858
Đặc biệt 425171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 14 17 24 29 30 38
44 47 50 57 57 62 71 77 85
Giải tám 32
Giải bảy 899
Giải sáu 3006 4462 5122
Giải năm 7880
Giải tư 32050 49265 14855 30012
87558 59702 46319
Giải ba 87309 89145
Giải nhì 04196
Giải nhất 76685
Đặc biệt 094895
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 12 19 22 32 45
50 55 58 62 65 80 95 96 99
Giải tám 81
Giải bảy 362
Giải sáu 6771 9478 5476
Giải năm 8151
Giải tư 39616 52892 10892 57944
22628 58507 82160
Giải ba 29844 51297
Giải nhì 82800
Giải nhất 45805
Đặc biệt 710668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 16 28 44 44 51 60
62 68 71 76 78 81 92 92 97
Giải tám 18
Giải bảy 851
Giải sáu 6340 7273 3277
Giải năm 8739
Giải tư 55280 39737 19894 58603
12171 33689 87346
Giải ba 22723 72074
Giải nhì 43603
Giải nhất 00309
Đặc biệt 647492
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 18 23 37 39 40 46
51 71 73 74 77 80 89 92 94
Chia sẻ