MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Tiền Giang

Giải tám 52
Giải bảy 551
Giải sáu 7756 2725 3723
Giải năm 6299
Giải tư 03682 18981 08973 19528
84252 59296 31592
Giải ba 91926 21862
Giải nhì 40302
Giải nhất 20601
Đặc biệt 303326
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 23 25 26 26 28 51 52
52 56 62 73 81 82 92 96 99
Giải tám 81
Giải bảy 650
Giải sáu 9695 8929 7607
Giải năm 6569
Giải tư 82552 58703 99045 60267
30697 47763 07704
Giải ba 18087 83943
Giải nhì 90721
Giải nhất 92366
Đặc biệt 014371
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 21 29 43 45 50
52 63 67 69 71 81 87 95 97
Giải tám 66
Giải bảy 878
Giải sáu 9098 1540 5546
Giải năm 9086
Giải tư 72352 73311 59349 98940
47110 12863 77039
Giải ba 53587 74161
Giải nhì 25841
Giải nhất 59074
Đặc biệt 323025
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 25 39 40 40 41 46
49 52 61 63 66 78 86 87 98
Giải tám 06
Giải bảy 509
Giải sáu 7648 1311 8742
Giải năm 4335
Giải tư 93564 29252 39061 89316
51100 26295 71582
Giải ba 76078 65913
Giải nhì 81510
Giải nhất 50150
Đặc biệt 497834
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 10 11 13 16 34
35 42 48 52 61 64 78 82 95
Giải tám 72
Giải bảy 581
Giải sáu 0015 2523 3715
Giải năm 3115
Giải tư 13805 69647 99263 98255
55719 63148 37625
Giải ba 84141 59028
Giải nhì 89183
Giải nhất 69251
Đặc biệt 448904
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 15 15 15 19 23 25
28 41 47 48 55 63 72 81 83
Giải tám 40
Giải bảy 978
Giải sáu 8021 6761 9085
Giải năm 4037
Giải tư 37130 68634 34545 24945
24703 43760 94428
Giải ba 30598 13672
Giải nhì 08200
Giải nhất 11498
Đặc biệt 426756
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 21 28 30 34 37 40
45 45 56 60 61 72 78 85 98
Giải tám 21
Giải bảy 436
Giải sáu 9161 4977 2902
Giải năm 8104
Giải tư 09552 45956 50924 10808
09905 10798 07022
Giải ba 99794 35583
Giải nhì 90581
Giải nhất 92331
Đặc biệt 461377
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 08 21 22 24 36
52 56 61 77 77 81 83 94 98
Giải tám 72
Giải bảy 211
Giải sáu 6348 7294 7158
Giải năm 5508
Giải tư 22574 17598 45434 83617
07711 14016 05532
Giải ba 75260 29205
Giải nhì 45642
Giải nhất 74153
Đặc biệt 662078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 11 16 17 32 34
42 48 58 60 72 74 78 94 98
Giải tám 19
Giải bảy 171
Giải sáu 4068 8710 6672
Giải năm 7594
Giải tư 79022 41874 67101 70644
88592 65451 82093
Giải ba 88083 09887
Giải nhì 52025
Giải nhất 28031
Đặc biệt 535034
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 19 22 25 34 44 51
68 71 72 74 83 87 92 93 94
Giải tám 24
Giải bảy 111
Giải sáu 0123 3741 4361
Giải năm 3969
Giải tư 54889 74077 20977 88848
24619 44213 37025
Giải ba 95987 18555
Giải nhì 19670
Giải nhất 82583
Đặc biệt 652382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 19 23 24 25 41 48
55 61 69 70 77 77 82 87 89
Giải tám 05
Giải bảy 043
Giải sáu 1860 1332 3868
Giải năm 4285
Giải tư 57380 18177 69711 16588
16973 99460 79568
Giải ba 85786 68623
Giải nhì 68376
Giải nhất 61902
Đặc biệt 078974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 23 32 43 60 60 68
68 73 74 76 77 80 85 86 88
Giải tám 90
Giải bảy 249
Giải sáu 9198 7102 1745
Giải năm 9342
Giải tư 37561 77731 22931 88453
06043 37542 35699
Giải ba 23590 33452
Giải nhì 87151
Giải nhất 68680
Đặc biệt 780057
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 31 31 42 42 43 45 49
51 52 53 57 61 90 90 98 99
Giải tám 58
Giải bảy 558
Giải sáu 2346 1804 8194
Giải năm 9830
Giải tư 21682 06246 03400 09952
66419 38571 76758
Giải ba 96656 17692
Giải nhì 25714
Giải nhất 32222
Đặc biệt 485853
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 14 19 30 46 46 52
53 56 58 58 58 71 82 92 94
Giải tám 27
Giải bảy 611
Giải sáu 8955 1966 5120
Giải năm 7603
Giải tư 82732 68024 78259 65499
80659 30190 84223
Giải ba 65703 33079
Giải nhì 29252
Giải nhất 14776
Đặc biệt 660083
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 11 20 23 24 27 32
52 55 59 59 66 79 83 90 99
Chia sẻ