MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Tiền Giang

Giải tám 40
Giải bảy 126
Giải sáu 7647 2384 3075
Giải năm 2206
Giải tư 03950 40055 80789 48958
83780 68024 90302
Giải ba 51388 97837
Giải nhì 13443
Giải nhất 64493
Đặc biệt 976784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 24 26 37 40 43 47
50 55 58 75 80 84 84 88 89
Giải tám 76
Giải bảy 522
Giải sáu 0893 8814 8823
Giải năm 0865
Giải tư 16275 72613 31392 21036
01217 69846 82479
Giải ba 77238 69887
Giải nhì 48624
Giải nhất 93779
Đặc biệt 110288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 17 22 23 24 36 38
46 65 75 76 79 87 88 92 93
Giải tám 19
Giải bảy 995
Giải sáu 8015 4167 9889
Giải năm 3246
Giải tư 91786 80446 22701 85747
25205 68677 82728
Giải ba 00305 78449
Giải nhì 07063
Giải nhất 62412
Đặc biệt 221983
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 05 15 19 28 46 46
47 49 63 67 77 83 86 89 95
Giải tám 60
Giải bảy 099
Giải sáu 5210 0326 9926
Giải năm 0251
Giải tư 48891 00029 58356 14839
39498 92807 47798
Giải ba 86153 54969
Giải nhì 00401
Giải nhất 30738
Đặc biệt 295126
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 10 26 26 26 29 39
51 53 56 60 69 91 98 98 99
Giải tám 65
Giải bảy 369
Giải sáu 1669 3686 8992
Giải năm 4983
Giải tư 51513 43470 90320 91484
45179 25072 70978
Giải ba 89326 53009
Giải nhì 64357
Giải nhất 62959
Đặc biệt 168593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 20 26 57 65 69 69
70 72 78 79 83 84 86 92 93
Giải tám 00
Giải bảy 474
Giải sáu 2647 0797 6157
Giải năm 9910
Giải tư 42331 22590 83392 16721
96059 43505 29135
Giải ba 14167 98771
Giải nhì 79958
Giải nhất 05143
Đặc biệt 539211
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 11 21 31 35 47
57 58 59 67 71 74 90 92 97
Giải tám 89
Giải bảy 471
Giải sáu 1802 4531 0005
Giải năm 7204
Giải tư 74832 81460 06157 28318
40853 70073 55020
Giải ba 31106 89749
Giải nhì 82609
Giải nhất 77596
Đặc biệt 442385
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 06 09 18 20 31
32 49 53 57 60 71 73 85 89
Giải tám 87
Giải bảy 209
Giải sáu 2263 0668 1190
Giải năm 3277
Giải tư 25147 71552 64407 16629
99475 66471 64276
Giải ba 42849 89850
Giải nhì 32202
Giải nhất 69453
Đặc biệt 659746
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 09 29 46 47 49 50
52 63 68 71 75 76 77 87 90
Giải tám 93
Giải bảy 535
Giải sáu 1415 8741 3811
Giải năm 0989
Giải tư 37497 45392 93158 47943
56844 06824 03766
Giải ba 55419 18016
Giải nhì 73297
Giải nhất 24201
Đặc biệt 943309
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 15 16 19 24 35 41
43 44 58 66 89 92 93 97 97
Giải tám 78
Giải bảy 365
Giải sáu 6259 7467 5687
Giải năm 4570
Giải tư 88555 83095 09403 98261
40365 15728 93203
Giải ba 45347 53531
Giải nhì 85963
Giải nhất 09435
Đặc biệt 952073
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 28 31 47 55 59 61
63 65 65 67 70 73 78 87 95
Giải tám 51
Giải bảy 515
Giải sáu 2827 0794 0144
Giải năm 7621
Giải tư 89161 82913 47374 83111
44453 80566 64527
Giải ba 33483 12115
Giải nhì 33875
Giải nhất 40026
Đặc biệt 388389
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 15 21 27 27 44
51 53 61 66 74 75 83 89 94
Giải tám 51
Giải bảy 805
Giải sáu 6323 0808 8538
Giải năm 0393
Giải tư 41375 05571 74635 88530
57943 56594 27002
Giải ba 25584 10494
Giải nhì 45902
Giải nhất 92299
Đặc biệt 237298
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 05 08 23 30 35 38
43 51 71 75 84 93 94 94 98
Giải tám 77
Giải bảy 914
Giải sáu 7292 3833 6384
Giải năm 1468
Giải tư 04381 63292 25561 99762
88721 82982 29161
Giải ba 12660 50652
Giải nhì 74443
Giải nhất 62739
Đặc biệt 620045
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 33 43 45 52 60 61
61 62 68 77 81 82 84 92 92
Giải tám 38
Giải bảy 414
Giải sáu 0190 2977 4590
Giải năm 0554
Giải tư 39586 43005 41034 66363
83052 23777 52695
Giải ba 50401 06547
Giải nhì 10280
Giải nhất 37654
Đặc biệt 522925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 14 25 34 38 47 52
54 63 77 77 80 86 90 90 95
Giải tám 62
Giải bảy 439
Giải sáu 5698 6340 0423
Giải năm 7622
Giải tư 01219 67002 51693 71083
70146 99452 91719
Giải ba 82564 37006
Giải nhì 40287
Giải nhất 73673
Đặc biệt 312636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 19 19 22 23 36 39
40 46 52 62 64 83 87 93 98
Chia sẻ