MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Quảng Bình

Giải tám 17
Giải bảy 016
Giải sáu 6008 3529 6495
Giải năm 0246
Giải tư 26245 43567 92375 81332
28233 71551 86623
Giải ba 17987 58318
Giải nhì 74516
Giải nhất 20204
Đặc biệt 559649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 16 16 17 18 23 29
32 33 45 46 49 51 67 75 87
Giải tám 50
Giải bảy 421
Giải sáu 6841 1420 2442
Giải năm 9215
Giải tư 70438 67352 99590 10561
61055 50332 93997
Giải ba 76751 47916
Giải nhì 50938
Giải nhất 61314
Đặc biệt 597576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 16 20 21 32 38 38
41 50 51 52 55 61 76 90 97
Giải tám 23
Giải bảy 722
Giải sáu 7054 7369 0722
Giải năm 7751
Giải tư 76739 66768 96024 35780
49429 23121 00044
Giải ba 25568 72452
Giải nhì 27862
Giải nhất 19466
Đặc biệt 610560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 22 23 24 29 39 44 51
52 54 60 62 66 68 68 69 80
Giải tám 56
Giải bảy 119
Giải sáu 5223 6944 3345
Giải năm 5662
Giải tư 37627 85555 10913 71049
47802 66685 73775
Giải ba 66627 59439
Giải nhì 60951
Giải nhất 01239
Đặc biệt 447955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 19 23 27 27 39 39
44 49 51 55 55 56 62 75 85
Giải tám 87
Giải bảy 328
Giải sáu 7054 7861 7316
Giải năm 5935
Giải tư 18259 41260 30755 30034
41296 63840 29042
Giải ba 14063 84170
Giải nhì 05509
Giải nhất 29486
Đặc biệt 882454
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 28 34 35 40 42 54 54
55 59 60 61 63 70 86 87 96
Giải tám 49
Giải bảy 516
Giải sáu 2552 6620 9737
Giải năm 5101
Giải tư 51612 33282 45390 71623
95356 57612 15173
Giải ba 24496 83458
Giải nhì 64709
Giải nhất 86391
Đặc biệt 399171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 12 12 16 20 23 49
52 56 58 71 73 82 90 91 96
Giải tám 60
Giải bảy 828
Giải sáu 1179 5423 4397
Giải năm 9284
Giải tư 13450 01478 56028 51792
83707 94303 69891
Giải ba 41467 62463
Giải nhì 29628
Giải nhất 90792
Đặc biệt 715054
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 23 28 28 28 50 54
60 63 67 78 79 84 91 92 92
Giải tám 31
Giải bảy 560
Giải sáu 2444 5640 2598
Giải năm 8898
Giải tư 11338 18420 10872 30162
93419 79073 47198
Giải ba 50511 98391
Giải nhì 87609
Giải nhất 10422
Đặc biệt 096454
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 19 20 22 31 38 40
44 54 60 62 72 73 91 98 98
Giải tám 56
Giải bảy 112
Giải sáu 2606 0875 8748
Giải năm 5754
Giải tư 31638 98654 75404 67263
98872 17633 33589
Giải ba 87845 42780
Giải nhì 89599
Giải nhất 20810
Đặc biệt 365867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 12 33 38 45 54
54 56 63 67 72 75 80 89 99
Giải tám 79
Giải bảy 028
Giải sáu 7457 5378 5835
Giải năm 2588
Giải tư 23046 74766 20349 76930
92475 54386 38443
Giải ba 05889 84899
Giải nhì 13994
Giải nhất 08289
Đặc biệt 941018
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 28 30 43 46 49 57 66
75 78 79 86 88 89 89 94 99
Giải tám 69
Giải bảy 154
Giải sáu 6265 7134 8717
Giải năm 7557
Giải tư 39764 54427 85740 18392
89195 54420 17497
Giải ba 64112 12067
Giải nhì 56721
Giải nhất 05949
Đặc biệt 672489
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 20 21 27 34 40 49 54
57 64 65 67 69 89 92 95 97
Giải tám 78
Giải bảy 315
Giải sáu 0371 7934 7628
Giải năm 7144
Giải tư 96026 70516 97576 06647
41248 70719 43410
Giải ba 84046 90781
Giải nhì 10852
Giải nhất 35387
Đặc biệt 839421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 16 19 21 26 34 44
46 47 48 52 71 76 78 81 87
Giải tám 20
Giải bảy 535
Giải sáu 8782 8616 4631
Giải năm 7315
Giải tư 59228 21871 91785 73577
63256 66380 98759
Giải ba 73016 16182
Giải nhì 16251
Giải nhất 86856
Đặc biệt 023868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 16 20 28 35 51 56
56 59 68 71 77 80 82 82 85
Giải tám 77
Giải bảy 886
Giải sáu 4999 2141 4597
Giải năm 4847
Giải tư 29089 48171 36472 93604
44725 98143 26089
Giải ba 07375 19022
Giải nhì 10299
Giải nhất 38739
Đặc biệt 471039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 22 25 39 39 41 43 47
71 72 75 77 86 89 89 99 99
Giải tám 81
Giải bảy 666
Giải sáu 5446 1002 1000
Giải năm 0288
Giải tư 77805 21655 27776 59866
43365 82183 19501
Giải ba 74716 92612
Giải nhì 75946
Giải nhất 35317
Đặc biệt 727281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 12 16 17 46 46
55 65 66 66 76 81 81 83 88
Chia sẻ