MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Quảng Bình

Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 9362 1576 2612
Giải năm 3538
Giải tư 20190 64537 93725 12680
56388 49570 04756
Giải ba 55302 62433
Giải nhì 05873
Giải nhất 65978
Đặc biệt 622028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 25 28 33 37 38 41 49
56 62 70 73 76 78 80 88 90
Giải tám 92
Giải bảy 723
Giải sáu 0516 2189 2957
Giải năm 0328
Giải tư 89649 39048 71725 63561
73640 13592 92158
Giải ba 68722 46138
Giải nhì 86736
Giải nhất 02012
Đặc biệt 734480
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 22 23 25 28 36 38
40 48 49 58 61 80 89 92 92
Giải tám 25
Giải bảy 181
Giải sáu 5608 3307 7809
Giải năm 8690
Giải tư 22288 93632 74009 49731
25757 74101 30656
Giải ba 05450 67580
Giải nhì 85729
Giải nhất 95758
Đặc biệt 957609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 09 09 25 29 31
32 50 56 57 58 80 81 88 90
Giải tám 33
Giải bảy 903
Giải sáu 9413 9876 7769
Giải năm 3267
Giải tư 15170 09567 73053 93013
75672 96313 83426
Giải ba 36445 92337
Giải nhì 33490
Giải nhất 76247
Đặc biệt 599761
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 13 13 26 33 37 45
47 53 61 67 67 70 72 76 90
Giải tám 30
Giải bảy 984
Giải sáu 3463 2092 5443
Giải năm 4289
Giải tư 34940 46137 07153 99922
46512 92060 74315
Giải ba 61606 32244
Giải nhì 36637
Giải nhất 76759
Đặc biệt 401099
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 15 22 30 37 37 40
44 53 59 60 63 84 89 92 99
Giải tám 87
Giải bảy 179
Giải sáu 0716 9459 7242
Giải năm 5199
Giải tư 84024 39294 03844 87443
61536 74147 38628
Giải ba 38118 16718
Giải nhì 19600
Giải nhất 80949
Đặc biệt 274513
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 16 18 18 24 28 36
43 44 47 49 59 79 87 94 99
Giải tám 15
Giải bảy 273
Giải sáu 7847 5172 2682
Giải năm 2546
Giải tư 87480 62851 02260 44797
20757 17495 42442
Giải ba 69260 61750
Giải nhì 87684
Giải nhất 30650
Đặc biệt 024181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 42 46 47 50 50 51 57
60 60 72 73 80 81 84 95 97
Giải tám 52
Giải bảy 804
Giải sáu 6927 2861 0820
Giải năm 9677
Giải tư 33030 69061 71426 40358
15910 76264 87652
Giải ba 45008 46510
Giải nhì 57293
Giải nhất 09722
Đặc biệt 688172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 10 10 22 26 27 30
52 52 58 61 61 64 72 77 93
Giải tám 83
Giải bảy 378
Giải sáu 2656 3873 9319
Giải năm 5502
Giải tư 14839 90747 55729 68649
35476 23163 44149
Giải ba 54052 87233
Giải nhì 95471
Giải nhất 94355
Đặc biệt 748625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 25 29 33 39 47 49 49
52 55 56 63 71 73 76 78 83
Giải tám 09
Giải bảy 797
Giải sáu 6911 3946 7575
Giải năm 4059
Giải tư 43830 10139 15751 50428
53110 82492 25076
Giải ba 26190 80773
Giải nhì 73770
Giải nhất 46448
Đặc biệt 328403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 11 28 30 39 46
48 51 59 70 73 76 90 92 97
Giải tám 88
Giải bảy 783
Giải sáu 7220 7520 3105
Giải năm 6991
Giải tư 71419 20806 07559 99023
64612 25865 09639
Giải ba 91400 32407
Giải nhì 59903
Giải nhất 72839
Đặc biệt 269526
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 07 12 19 20 20
23 26 39 39 59 65 83 88 91
Giải tám 78
Giải bảy 937
Giải sáu 2912 8333 7132
Giải năm 6914
Giải tư 90418 47176 05069 44772
64663 20240 08468
Giải ba 25825 49963
Giải nhì 90884
Giải nhất 82543
Đặc biệt 433105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 14 18 25 33 37 40
43 63 63 68 69 72 76 78 84
Giải tám 22
Giải bảy 480
Giải sáu 0486 1235 3906
Giải năm 6888
Giải tư 76746 39959 14640 48991
35538 98882 56343
Giải ba 43555 91830
Giải nhì 59565
Giải nhất 56583
Đặc biệt 304790
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 30 35 38 40 43 46 55
59 65 80 82 83 86 88 90 91
Giải tám 91
Giải bảy 007
Giải sáu 7953 4102 1884
Giải năm 8965
Giải tư 87265 32378 38481 71760
68663 35157 63424
Giải ba 76371 54567
Giải nhì 71328
Giải nhất 41979
Đặc biệt 757581
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 24 28 53 57 60 63
65 65 67 71 78 79 81 81 91
Giải tám 13
Giải bảy 451
Giải sáu 0803 4797 1015
Giải năm 2916
Giải tư 45966 66024 09727 39109
14244 84272 46695
Giải ba 79541 95866
Giải nhì 64165
Giải nhất 28024
Đặc biệt 363916
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 13 16 16 24 24 27
41 44 51 65 66 66 72 95 97
Chia sẻ