MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30/11/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Quảng Bình

Giải tám 86
Giải bảy 614
Giải sáu 4394 2462 0807
Giải năm 5659
Giải tư 27648 30004 26587 95541
38774 30295 47959
Giải ba 45508 33441
Giải nhì 58739
Giải nhất 72304
Đặc biệt 935249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 08 14 39 41 41 48
49 59 59 62 74 86 87 94 95
Giải tám 45
Giải bảy 195
Giải sáu 6941 8501 6361
Giải năm 6911
Giải tư 79109 87469 04432 35625
16971 42720 28767
Giải ba 41513 56764
Giải nhì 75558
Giải nhất 16798
Đặc biệt 249035
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 11 13 20 25 32 35
41 45 58 64 67 69 71 95 98
Giải tám 93
Giải bảy 750
Giải sáu 3984 2966 5223
Giải năm 6042
Giải tư 81652 68286 15559 96191
02410 42351 31995
Giải ba 14806 21096
Giải nhì 55604
Giải nhất 46311
Đặc biệt 796730
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 11 30 42 50 51
52 59 66 84 86 91 93 95 96
Giải tám 89
Giải bảy 912
Giải sáu 7891 2539 5494
Giải năm 2516
Giải tư 43729 35624 68174 85307
54352 26364 16988
Giải ba 72105 88213
Giải nhì 89310
Giải nhất 28603
Đặc biệt 652366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 10 12 13 16 24
29 39 52 64 66 74 88 89 91
Giải tám 14
Giải bảy 605
Giải sáu 8596 8831 3248
Giải năm 8373
Giải tư 02172 60929 19549 40776
81168 94127 80657
Giải ba 84589 97972
Giải nhì 77585
Giải nhất 96174
Đặc biệt 375607
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 14 27 29 31 49 57
68 72 72 73 74 76 85 89 96
Giải tám 81
Giải bảy 797
Giải sáu 4963 7720 8494
Giải năm 7853
Giải tư 98970 25691 11109 53400
15435 18355 85747
Giải ba 36948 88913
Giải nhì 31227
Giải nhất 11639
Đặc biệt 334240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 13 20 27 35 39 40
47 48 53 55 63 70 81 91 97
Giải tám 38
Giải bảy 641
Giải sáu 9390 3204 0332
Giải năm 8463
Giải tư 71917 60983 67932 41601
36578 66018 67783
Giải ba 35235 34105
Giải nhì 41928
Giải nhất 65035
Đặc biệt 029344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 17 18 28 32 35
35 38 41 44 63 78 83 83 90
Giải tám 94
Giải bảy 672
Giải sáu 5131 9634 1635
Giải năm 7192
Giải tư 51692 52495 19618 50219
59907 74006 75786
Giải ba 21934 01456
Giải nhì 12282
Giải nhất 69468
Đặc biệt 671010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 18 19 31 34 34
56 68 72 82 86 92 92 94 95
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 7942 8019 3091
Giải năm 2652
Giải tư 84265 17933 22459 53198
62443 42672 07031
Giải ba 39490 83359
Giải nhì 20042
Giải nhất 72625
Đặc biệt 460257
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 25 31 33 42 42 43
52 57 59 59 65 72 90 95 98
Giải tám 89
Giải bảy 724
Giải sáu 2599 3127 2581
Giải năm 7830
Giải tư 34488 23216 65222 17328
34286 91712 67956
Giải ba 72839 51792
Giải nhì 35178
Giải nhất 59076
Đặc biệt 038430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 22 24 27 28 30 30
39 56 76 78 86 88 89 92 99
Giải tám 73
Giải bảy 774
Giải sáu 3064 1423 4893
Giải năm 0261
Giải tư 03116 49656 43389 72402
96643 24858 90762
Giải ba 69380 93914
Giải nhì 13261
Giải nhất 05912
Đặc biệt 853776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 16 23 43 56 58
61 61 62 64 73 74 76 80 89
Giải tám 53
Giải bảy 337
Giải sáu 0187 2550 6381
Giải năm 3673
Giải tư 72051 29013 78408 04151
54750 79226 70246
Giải ba 86135 73577
Giải nhì 05692
Giải nhất 61094
Đặc biệt 197311
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 13 26 35 37 46 50
50 51 51 53 73 77 87 92 94
Giải tám 67
Giải bảy 396
Giải sáu 9485 6623 0025
Giải năm 5158
Giải tư 61240 74798 89704 37737
95538 63601 75691
Giải ba 22361 66168
Giải nhì 72792
Giải nhất 18706
Đặc biệt 928024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 23 24 37 38 40
58 61 67 68 85 91 92 96 98
Giải tám 67
Giải bảy 108
Giải sáu 3660 9619 0095
Giải năm 7383
Giải tư 18781 26288 50039 80432
29833 74175 87091
Giải ba 07768 57119
Giải nhì 84685
Giải nhất 62359
Đặc biệt 782808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 19 19 32 33 39 59
60 67 68 75 81 83 85 88 91
Giải tám 35
Giải bảy 689
Giải sáu 9815 1624 5794
Giải năm 7508
Giải tư 24088 93436 83267 25056
11098 53609 07911
Giải ba 94134 33953
Giải nhì 88330
Giải nhất 51745
Đặc biệt 591586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 11 15 24 30 34 35
36 45 53 56 67 86 88 89 98
Chia sẻ