MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Quảng Bình

Giải tám 70
Giải bảy 258
Giải sáu 8521 0301 8262
Giải năm 8830
Giải tư 62433 93101 99658 11459
79346 08659 69358
Giải ba 63347 11032
Giải nhì 29706
Giải nhất 41146
Đặc biệt 854033
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 06 21 30 32 33 33
46 46 47 58 58 58 59 59 70
Giải tám 87
Giải bảy 655
Giải sáu 7632 1055 4499
Giải năm 5545
Giải tư 76045 48967 20087 53080
87603 48524 81188
Giải ba 76951 54375
Giải nhì 17121
Giải nhất 15409
Đặc biệt 395830
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 21 24 30 32 45 45
51 55 55 67 75 80 87 87 88
Giải tám 36
Giải bảy 937
Giải sáu 1602 2613 2970
Giải năm 0006
Giải tư 42840 62489 58135 22822
20285 21934 12999
Giải ba 56272 63490
Giải nhì 77190
Giải nhất 91369
Đặc biệt 564059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 13 22 34 35 36 37
40 59 69 72 85 89 90 90 99
Giải tám 88
Giải bảy 567
Giải sáu 7045 1597 1267
Giải năm 0562
Giải tư 56659 19380 75197 89523
37767 50987 12739
Giải ba 62482 96452
Giải nhì 96871
Giải nhất 74828
Đặc biệt 050094
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 28 39 45 52 59 62 67
67 71 80 82 87 88 94 97 97
Giải tám 37
Giải bảy 944
Giải sáu 5531 0059 7626
Giải năm 5549
Giải tư 28510 78281 86057 02267
55005 69891 44236
Giải ba 15318 42259
Giải nhì 56504
Giải nhất 37156
Đặc biệt 789845
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 10 18 31 36 37 44
45 49 56 57 59 59 67 81 91
Giải tám 66
Giải bảy 350
Giải sáu 5911 9129 8094
Giải năm 7043
Giải tư 15788 05552 32445 62414
69268 79830 01908
Giải ba 48778 70757
Giải nhì 99726
Giải nhất 99947
Đặc biệt 791237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 14 26 29 30 37 43
45 47 50 52 57 66 68 78 88
Giải tám 48
Giải bảy 058
Giải sáu 5808 4214 5889
Giải năm 8885
Giải tư 78504 85151 99746 25134
15228 48292 89583
Giải ba 44806 73834
Giải nhì 76493
Giải nhất 34086
Đặc biệt 471653
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 08 14 28 34 34 46
48 51 53 58 83 85 86 92 93
Giải tám 78
Giải bảy 770
Giải sáu 4209 3939 4414
Giải năm 1960
Giải tư 08418 65085 88558 75008
42544 50798 79043
Giải ba 96430 61151
Giải nhì 40657
Giải nhất 39944
Đặc biệt 178713
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 13 18 30 39 43 44
44 51 57 58 60 70 78 85 98
Giải tám 10
Giải bảy 182
Giải sáu 0200 3696 5096
Giải năm 0408
Giải tư 21569 52341 83093 93087
94431 43189 93237
Giải ba 10378 82348
Giải nhì 25812
Giải nhất 79058
Đặc biệt 491309
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 09 10 12 31 37 41
48 58 69 78 82 87 89 93 96
Giải tám 29
Giải bảy 114
Giải sáu 3065 8619 9834
Giải năm 6917
Giải tư 29331 52873 30641 32491
34205 15790 51228
Giải ba 71214 50361
Giải nhì 43733
Giải nhất 60655
Đặc biệt 120545
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 14 17 19 28 29 31
33 41 45 55 61 65 73 90 91
Giải tám 32
Giải bảy 634
Giải sáu 8482 8961 5645
Giải năm 3751
Giải tư 08424 53892 54032 70175
43300 25388 09495
Giải ba 71791 42343
Giải nhì 37467
Giải nhất 81502
Đặc biệt 316523
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 23 24 32 32 34 43
51 61 67 75 82 88 91 92 95
Giải tám 71
Giải bảy 353
Giải sáu 2573 9595 3010
Giải năm 7637
Giải tư 47362 62202 68307 12006
90744 84359 33988
Giải ba 21417 35644
Giải nhì 48564
Giải nhất 65092
Đặc biệt 084460
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 06 07 17 37 44 44 53
59 60 62 64 71 73 88 92 95
Giải tám 66
Giải bảy 198
Giải sáu 9280 0352 2643
Giải năm 1954
Giải tư 16604 10970 78573 00480
85795 04758 52605
Giải ba 16381 93608
Giải nhì 42376
Giải nhất 86374
Đặc biệt 261083
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 3 52 54 58 66 70
73 74 76 80 80 81 83 95 98
Giải tám 77
Giải bảy 413
Giải sáu 7792 5453 9317
Giải năm 4007
Giải tư 96045 69137 92357 22347
33555 69547 05436
Giải ba 93191 46132
Giải nhì 70014
Giải nhất 03862
Đặc biệt 162422
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 22 32 36 37 45 47
47 53 55 57 62 7 77 91 92
Giải tám 79
Giải bảy 627
Giải sáu 5539 7722 7618
Giải năm 4045
Giải tư 66272 37103 20204 29546
86966 45548 90843
Giải ba 14066 96902
Giải nhì 53467
Giải nhất 20846
Đặc biệt 812125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 22 25 27 39 43 45
46 46 48 66 66 67 72 79 8
Chia sẻ