MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Quảng Bình

Giải tám 55
Giải bảy 801
Giải sáu 0775 4688 6170
Giải năm 2541
Giải tư 84612 60058 15281 04600
14335 24255 90584
Giải ba 13524 09020
Giải nhì 40890
Giải nhất 68534
Đặc biệt 875870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 12 20 24 34 35 41
55 55 58 70 75 81 84 88 90
Giải tám 40
Giải bảy 195
Giải sáu 3157 6861 9312
Giải năm 4436
Giải tư 40034 40280 63232 09258
95895 92799 96679
Giải ba 22318 01594
Giải nhì 77493
Giải nhất 15353
Đặc biệt 658883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 32 34 36 40 53 57 58
61 79 80 83 93 94 95 95 99
Giải tám 19
Giải bảy 368
Giải sáu 1029 6530 2724
Giải năm 1432
Giải tư 38652 95763 57107 49612
49220 01637 32064
Giải ba 10570 99720
Giải nhì 71117
Giải nhất 03192
Đặc biệt 699494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 17 19 20 20 29 30
32 37 52 63 64 68 70 92 94
Giải tám 66
Giải bảy 662
Giải sáu 6504 8542 3376
Giải năm 7603
Giải tư 93708 55090 74658 74314
40223 95657 22246
Giải ba 46918 55421
Giải nhì 34080
Giải nhất 65391
Đặc biệt 452004
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 04 08 14 18 21 23
42 46 57 58 62 66 80 90 91
Giải tám 32
Giải bảy 627
Giải sáu 9367 8390 8434
Giải năm 7387
Giải tư 54655 49677 94786 91538
11599 73374 75013
Giải ba 43050 73599
Giải nhì 81642
Giải nhất 73544
Đặc biệt 139284
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 27 32 38 42 44 50 55
67 74 77 84 86 87 90 99 99
Giải tám 84
Giải bảy 387
Giải sáu 0146 9045 3937
Giải năm 0502
Giải tư 01746 95187 64190 27230
98359 37354 14831
Giải ba 63758 87219
Giải nhì 13810
Giải nhất 01668
Đặc biệt 679318
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 18 19 30 31 45 46
46 54 58 59 68 84 87 87 90
Giải tám 90
Giải bảy 762
Giải sáu 9267 5710 4628
Giải năm 1688
Giải tư 21877 04696 98014 11666
31789 24475 12061
Giải ba 67731 36890
Giải nhì 42967
Giải nhất 73298
Đặc biệt 972499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 31 61 62 66 67 67
75 77 88 89 90 90 96 98 99
Giải tám 93
Giải bảy 343
Giải sáu 1485 6412 6648
Giải năm 8737
Giải tư 88196 45322 82148 32740
59337 62805 92350
Giải ba 16593 34812
Giải nhì 20001
Giải nhất 32887
Đặc biệt 138218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 12 12 18 22 37 37
40 43 48 50 85 87 93 93 96
Giải tám 91
Giải bảy 636
Giải sáu 7230 2301 1670
Giải năm 5717
Giải tư 82073 42115 04960 02261
37465 19265 11502
Giải ba 05585 84139
Giải nhì 65820
Giải nhất 69002
Đặc biệt 849202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 02 15 17 20 30
36 39 60 61 65 65 73 85 91
Giải tám 60
Giải bảy 731
Giải sáu 6840 3774 5839
Giải năm 3388
Giải tư 47844 23660 16692 35369
13560 32354 36825
Giải ba 33507 93145
Giải nhì 02984
Giải nhất 19207
Đặc biệt 661707
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 07 25 31 40 44 45
54 60 60 60 69 74 84 88 92
Giải tám 34
Giải bảy 391
Giải sáu 0402 8322 6744
Giải năm 0002
Giải tư 82148 21716 38203 63265
53869 08145 52872
Giải ba 11208 88560
Giải nhì 42866
Giải nhất 92793
Đặc biệt 256397
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 08 16 22 34 45
48 60 65 66 69 72 91 93 97
Giải tám 99
Giải bảy 108
Giải sáu 2602 8343 3624
Giải năm 1063
Giải tư 87348 49503 59357 00149
92459 45115 26639
Giải ba 74170 13819
Giải nhì 23195
Giải nhất 62461
Đặc biệt 419887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 15 19 39 43 48
49 57 59 61 63 70 87 95 99
Giải tám 92
Giải bảy 136
Giải sáu 5565 0700 9809
Giải năm 0753
Giải tư 13531 64942 65716 67435
05546 42018 61816
Giải ba 49002 04413
Giải nhì 63755
Giải nhất 67249
Đặc biệt 059075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 13 16 16 18 31 35
36 42 46 49 53 55 65 75 92
Giải tám 15
Giải bảy 190
Giải sáu 7792 2481 2156
Giải năm 2692
Giải tư 04267 34821 02640 47164
40391 51658 41708
Giải ba 33955 53286
Giải nhì 62700
Giải nhất 72414
Đặc biệt 115905
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 14 15 21 40 55
58 64 67 81 86 90 91 92 92
Giải tám 45
Giải bảy 811
Giải sáu 1380 3579 0358
Giải năm 2230
Giải tư 33066 34676 35936 01394
80559 53634 89531
Giải ba 26345 37387
Giải nhì 70413
Giải nhất 28793
Đặc biệt 259962
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 30 31 34 36 45 45
59 62 66 76 79 80 87 93 94
Chia sẻ