MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Quảng Bình

Giải tám 83
Giải bảy 360
Giải sáu 0420 6908 4558
Giải năm 0166
Giải tư 82782 23374 40016 63026
88764 03335 78115
Giải ba 61093 10355
Giải nhì 53047
Giải nhất 95636
Đặc biệt 494556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 15 16 20 26 35 36 47 55
56 60 64 66 74 8 82 83 93
Giải tám 93
Giải bảy 264
Giải sáu 9763 2252 0237
Giải năm 6770
Giải tư 04543 89481 27583 10426
58732 01091 39750
Giải ba 23554 05877
Giải nhì 82332
Giải nhất 04390
Đặc biệt 745635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
26 32 32 35 43 50 52 54 63
64 7 70 77 81 83 90 91 93
Giải tám 00
Giải bảy 860
Giải sáu 4108 1143 4199
Giải năm 5832
Giải tư 33097 10375 06417 63732
83103 83402 86302
Giải ba 28368 56703
Giải nhì 74936
Giải nhất 05401
Đặc biệt 722904
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 02 03 03 04 08 17
32 32 36 43 60 68 75 9 97
Giải tám 24
Giải bảy 618
Giải sáu 0038 0822 8335
Giải năm 2059
Giải tư 89200 45821 35497 61238
49920 24073 56851
Giải ba 84706 77896
Giải nhì 50109
Giải nhất 89520
Đặc biệt 584855
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 18 20 20 21 22 24
38 38 5 51 55 59 73 96 97
Giải tám 93
Giải bảy 347
Giải sáu 3575 0759 3460
Giải năm 6113
Giải tư 53812 46548 73664 81270
27126 69812 22705
Giải ba 01726 40177
Giải nhì 59775
Giải nhất 85420
Đặc biệt 720209
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 05 09 12 12 13 20 26 26
47 48 59 64 70 75 75 77 93
Giải tám 63
Giải bảy 381
Giải sáu 4277 6182 5305
Giải năm 5209
Giải tư 25920 52821 76804 70292
03812 10993 65551
Giải ba 39797 54851
Giải nhì 70358
Giải nhất 47428
Đặc biệt 854671
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 12 20 21 28 5 51 51
58 63 71 77 81 82 92 93 97
Giải tám 95
Giải bảy 191
Giải sáu 7682 6188 2792
Giải năm 3198
Giải tư 69040 37139 51918 57918
67844 32325 30701
Giải ba 78296 24452
Giải nhì 18461
Giải nhất 36819
Đặc biệt 080767
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 18 19 2 25 39 40 44
52 61 67 82 88 91 95 96 98
Giải tám 90
Giải bảy 122
Giải sáu 0238 8440 2233
Giải năm 6422
Giải tư 30872 44240 35761 38367
20555 82647 11837
Giải ba 04695 92632
Giải nhì 12884
Giải nhất 14478
Đặc biệt 673691
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 22 3 32 37 38 40 40 47
55 61 67 72 78 84 90 91 95
Giải tám 85
Giải bảy 398
Giải sáu 8575 1692 7684
Giải năm 9040
Giải tư 64741 19750 88402 65202
41751 69409 02194
Giải ba 69454 40033
Giải nhì 30839
Giải nhất 59791
Đặc biệt 083769
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 09 33 39 4 40 41 50
51 54 69 75 85 91 92 94 98
Giải tám 37
Giải bảy 728
Giải sáu 5765 3105 6121
Giải năm 6991
Giải tư 44635 63712 21310 03222
24416 18951 12046
Giải ba 94783 06854
Giải nhì 45324
Giải nhất 50573
Đặc biệt 662841
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 1 10 12 16 22 24 28 35
37 41 46 51 54 65 73 83 91
Giải tám 85
Giải bảy 163
Giải sáu 3386 6545 2493
Giải năm 0091
Giải tư 82402 84542 92442 70958
61640 51935 14127
Giải ba 14028 59142
Giải nhì 18597
Giải nhất 86904
Đặc biệt 588340
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 27 28 3 35 40 40 42
42 42 45 58 63 85 86 91 97
Giải tám 44
Giải bảy 277
Giải sáu 5710 2022 2016
Giải năm 7690
Giải tư 35492 54603 63487 91252
65122 84515 48227
Giải ba 29247 38225
Giải nhì 71967
Giải nhất 06437
Đặc biệt 836083
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 15 22 22 25 27 37 44
47 52 6 67 77 83 87 90 92
Giải tám 09
Giải bảy 952
Giải sáu 9140 4379 5483
Giải năm 2377
Giải tư 34737 14787 55426 92231
34915 27360 74062
Giải ba 87875 38246
Giải nhì 01424
Giải nhất 31326
Đặc biệt 336386
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 15 24 26 26 3 31 37 40
46 52 60 62 75 77 79 86 87
Giải tám 50
Giải bảy 200
Giải sáu 7377 5052 3323
Giải năm 9166
Giải tư 08383 88867 91253 11382
70253 99677 43830
Giải ba 24803 24368
Giải nhì 97729
Giải nhất 67370
Đặc biệt 105691
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 29 3 30 50 52 53 53
66 67 68 70 77 77 82 83 91
Giải tám 25
Giải bảy 421
Giải sáu 1249 2900 1526
Giải năm 4332
Giải tư 89551 30800 52236 51923
30888 29701 87141
Giải ba 20443 09776
Giải nhì 26071
Giải nhất 58665
Đặc biệt 845265
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 01 21 23 25 32 36 41
43 49 51 6 65 65 71 76 88
Chia sẻ