MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 2

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/9/2023

Đặc biệt 43104
Giải nhất 28261
Giải nhì 94697 54948
Giải ba 94817 46842 80937
93431 84038 68623
Giải tư 9898 3566 9576 3523
Giải năm 2967 8407 0472
8087 2142 0254
Giải sáu 564 906 826
Giải bảy 92 19 52 44
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 17 19 23 23 26 31
37 38 42 42 44 48 52 54 61
64 66 67 72 76 87 92 97 98
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1 17, 19
2 23, 23, 26
3 31, 37, 38
4 42, 42, 44, 48
5 52, 54
6 61, 64, 66, 67
7 72, 76
8 87
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1 31, 61
2 42, 42, 52, 72, 92
3 23, 23
4 04, 44, 54, 64
5
6 06, 26, 66, 76
7 07, 17, 37, 67, 87, 97
8 38, 48, 98
9 19

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/9/2023

Đặc biệt 63768
Giải nhất 07404
Giải nhì 76409 96941
Giải ba 36081 69640 53912
46658 14279 54968
Giải tư 5802 8956 7809 3074
Giải năm 0262 5994 3823
7323 3169 7052
Giải sáu 598 735 736
Giải bảy 93 87 75 00
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 09 09 12 23 23 35
36 40 41 52 56 58 62 68 68
69 74 75 79 81 87 93 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 09, 09
1 12
2 23, 23
3 35, 36
4 40, 41
5 52, 56, 58
6 62, 68, 68, 69
7 74, 75, 79
8 81, 87
9 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 41, 81
2 02, 12, 52, 62
3 23, 23, 93
4 04, 74, 94
5 35, 75
6 36, 56
7 87
8 58, 68, 68, 98
9 09, 09, 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/9/2023

Đặc biệt 08811
Giải nhất 37863
Giải nhì 87846 28711
Giải ba 18824 07874 25822
50186 66056 41908
Giải tư 3781 1650 3560 7411
Giải năm 3315 3628 8407
0132 3485 5123
Giải sáu 490 255 462
Giải bảy 43 36 25 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 11 11 11 15 22 23 24
25 28 32 36 43 46 50 53 55
56 60 62 63 74 81 85 86 90
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 11, 11, 11, 15
2 22, 23, 24, 25, 28
3 32, 36
4 43, 46
5 50, 53, 55, 56
6 60, 62, 63
7 74
8 81, 85, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 90
1 11, 11, 11, 81
2 22, 32, 62
3 23, 43, 53, 63
4 24, 74
5 15, 25, 55, 85
6 36, 46, 56, 86
7 07
8 08, 28
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/8/2023

Đặc biệt 83185
Giải nhất 32479
Giải nhì 36313 38300
Giải ba 44306 18203 05711
38445 73969 29512
Giải tư 8530 6367 8245 0564
Giải năm 7212 5751 3688
3614 1843 5375
Giải sáu 073 070 392
Giải bảy 14 08 03 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 03 06 08 11 12 12 13
14 14 30 43 45 45 51 64 65
67 69 70 73 75 79 85 88 92
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03, 06, 08
1 11, 12, 12, 13, 14, 14
2
3 30
4 43, 45, 45
5 51
6 64, 65, 67, 69
7 70, 73, 75, 79
8 85, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70
1 11, 51
2 12, 12, 92
3 03, 03, 13, 43, 73
4 14, 14, 64
5 45, 45, 65, 75, 85
6 06
7 67
8 08, 88
9 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/8/2023

Đặc biệt 27221
Giải nhất 79939
Giải nhì 15978 22802
Giải ba 91318 15732 46289
25409 20500 06303
Giải tư 9630 2219 8757 8776
Giải năm 4602 3578 4652
0483 8462 8840
Giải sáu 482 715 298
Giải bảy 55 97 57 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 03 09 15 18 19 21
30 32 39 40 52 55 57 57 62
71 76 78 78 82 83 89 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 03, 09
1 15, 18, 19
2 21
3 30, 32, 39
4 40
5 52, 55, 57, 57
6 62
7 71, 76, 78, 78
8 82, 83, 89
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1 21, 71
2 02, 02, 32, 52, 62, 82
3 03, 83
4
5 15, 55
6 76
7 57, 57, 97
8 18, 78, 78, 98
9 09, 19, 39, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/8/2023

Đặc biệt 16893
Giải nhất 11401
Giải nhì 38329 41032
Giải ba 81013 74454 54995
37360 64318 00611
Giải tư 9319 7768 6180 0802
Giải năm 1673 6320 8538
2449 7878 7816
Giải sáu 405 389 208
Giải bảy 22 03 25 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 05 08 11 13 16 18
19 20 22 25 29 32 38 49 54
60 63 68 73 78 80 89 93 95
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 05, 08
1 11, 13, 16, 18, 19
2 20, 22, 25, 29
3 32, 38
4 49
5 54
6 60, 63, 68
7 73, 78
8 80, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 80
1 01, 11
2 02, 22, 32
3 03, 13, 63, 73, 93
4 54
5 05, 25, 95
6 16
7
8 08, 18, 38, 68, 78
9 19, 29, 49, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/8/2023

Đặc biệt 08672
Giải nhất 20246
Giải nhì 43830 65267
Giải ba 30196 09287 20041
85627 27167 55315
Giải tư 1341 7186 6137 2626
Giải năm 0177 6134 9942
5179 7704 0359
Giải sáu 214 722 518
Giải bảy 07 63 16 74
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 14 15 16 18 22 26 27
30 34 37 41 41 42 46 59 63
67 67 72 74 77 79 86 87 96
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 14, 15, 16, 18
2 22, 26, 27
3 30, 34, 37
4 41, 41, 42, 46
5 59
6 63, 67, 67
7 72, 74, 77, 79
8 86, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 41, 41
2 22, 42, 72
3 63
4 04, 14, 34, 74
5 15
6 16, 26, 46, 86, 96
7 07, 27, 37, 67, 67, 77, 87
8 18
9 59, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 31/7/2023

Đặc biệt 72615
Giải nhất 73596
Giải nhì 29471 16196
Giải ba 13165 43789 59867
86590 66461 38341
Giải tư 8590 7894 7401 6477
Giải năm 4560 1221 7202
7931 7306 9952
Giải sáu 802 683 737
Giải bảy 61 76 39 36
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 06 15 21 31 36 37
39 41 52 60 61 61 65 67 71
76 77 83 89 90 90 94 96 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02, 06
1 15
2 21
3 31, 36, 37, 39
4 41
5 52
6 60, 61, 61, 65, 67
7 71, 76, 77
8 83, 89
9 90, 90, 94, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 90, 90
1 01, 21, 31, 41, 61, 61, 71
2 02, 02, 52
3 83
4 94
5 15, 65
6 06, 36, 76, 96, 96
7 37, 67, 77
8
9 39, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 24/7/2023

Đặc biệt 62442
Giải nhất 52306
Giải nhì 49059 47882
Giải ba 75962 13190 68936
80179 23389 25237
Giải tư 6004 4666 5453 1852
Giải năm 8379 2922 7226
0034 1830 3352
Giải sáu 090 997 005
Giải bảy 18 56 74 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 18 22 26 30 34 36
37 42 52 52 53 56 59 62 66
74 79 79 82 89 90 90 97 97
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1 18
2 22, 26
3 30, 34, 36, 37
4 42
5 52, 52, 53, 56, 59
6 62, 66
7 74, 79, 79
8 82, 89
9 90, 90, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 90, 90
1
2 22, 42, 52, 52, 62, 82
3 53
4 04, 34, 74
5 05
6 06, 26, 36, 56, 66
7 37, 97, 97
8 18
9 59, 79, 79, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 17/7/2023

Đặc biệt 22406
Giải nhất 98378
Giải nhì 62092 98895
Giải ba 44175 08093 41093
00278 02310 43490
Giải tư 4322 0613 1804 8560
Giải năm 7791 2461 4860
6652 4403 8973
Giải sáu 244 786 983
Giải bảy 48 95 89 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 10 13 22 44 48 52
60 60 61 64 73 75 78 78 83
86 89 90 91 92 93 93 95 95
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06
1 10, 13
2 22
3
4 44, 48
5 52
6 60, 60, 61, 64
7 73, 75, 78, 78
8 83, 86, 89
9 90, 91, 92, 93, 93, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60, 90
1 61, 91
2 22, 52, 92
3 03, 13, 73, 83, 93, 93
4 04, 44, 64
5 75, 95, 95
6 06, 86
7
8 48, 78, 78
9 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 10/7/2023

Đặc biệt 58222
Giải nhất 29421
Giải nhì 46895 15004
Giải ba 27829 66516 36514
41484 54733 23111
Giải tư 7367 9549 3143 0457
Giải năm 1272 6107 0431
2411 4662 9170
Giải sáu 888 290 934
Giải bảy 87 34 51 72
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 11 11 14 16 21 22 29
31 33 34 34 43 49 51 57 62
67 70 72 72 84 87 88 90 95
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 11, 11, 14, 16
2 21, 22, 29
3 31, 33, 34, 34
4 43, 49
5 51, 57
6 62, 67
7 70, 72, 72
8 84, 87, 88
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 11, 11, 21, 31, 51
2 22, 62, 72, 72
3 33, 43
4 04, 14, 34, 34, 84
5 95
6 16
7 07, 57, 67, 87
8 88
9 29, 49

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ