MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 2

Xổ Số Miền Bắc ngày 3/10/2022

Đặc biệt 65169
Giải nhất 74026
Giải nhì 63525 28014
Giải ba 47655 30419 12277
98801 28492 67966
Giải tư 7946 0562 8432 6252
Giải năm 4135 4435 8511
6451 6270 0406
Giải sáu 430 459 116
Giải bảy 70 41 84 77
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 11 14 16 19 25 26 30
32 35 35 41 46 51 52 55 59
62 66 69 70 70 77 77 84 92
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 11, 14, 16, 19
2 25, 26
3 30, 32, 35, 35
4 41, 46
5 51, 52, 55, 59
6 62, 66, 69
7 70, 70, 77, 77
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 70
1 01, 11, 41, 51
2 32, 52, 62, 92
3
4 14, 84
5 25, 35, 35, 55
6 06, 16, 26, 46, 66
7 77, 77
8
9 19, 59, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 26/9/2022

Đặc biệt 93712
Giải nhất 06763
Giải nhì 50213 34368
Giải ba 32501 94496 09495
19650 16988 69377
Giải tư 6160 0094 1043 2015
Giải năm 2987 0826 6345
2156 3187 9763
Giải sáu 884 736 215
Giải bảy 62 69 61 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 12 13 15 15 26 36 43
45 50 56 60 61 62 63 63 68
69 77 84 87 87 88 94 95 96
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 12, 13, 15, 15
2 26
3 36
4 43, 45
5 50, 56
6 60, 61, 62, 63, 63, 68, 69
7 77
8 84, 87, 87, 88
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 61
2 12, 62
3 13, 43, 63, 63
4 84, 94
5 05, 15, 15, 45, 95
6 26, 36, 56, 96
7 77, 87, 87
8 68, 88
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/9/2022

Đặc biệt 62198
Giải nhất 45485
Giải nhì 76774 74253
Giải ba 18739 41960 51934
31194 39042 78008
Giải tư 2546 5002 0826 2950
Giải năm 7124 9884 5639
3108 6204 5861
Giải sáu 927 362 456
Giải bảy 95 77 72 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 08 22 24 26 27 34
39 39 42 46 50 53 56 60 61
62 72 74 77 84 85 94 95 98
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08, 08
1
2 22, 24, 26, 27
3 34, 39, 39
4 42, 46
5 50, 53, 56
6 60, 61, 62
7 72, 74, 77
8 84, 85
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 61
2 02, 22, 42, 62, 72
3 53
4 04, 24, 34, 74, 84, 94
5 85, 95
6 26, 46, 56
7 27, 77
8 08, 08, 98
9 39, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/9/2022

Đặc biệt 55448
Giải nhất 93409
Giải nhì 19965 60859
Giải ba 99851 03123 34167
27971 32321 04504
Giải tư 9860 0467 9764 1555
Giải năm 0828 1089 2239
3967 4868 6380
Giải sáu 668 676 301
Giải bảy 32 82 40 75
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 09 21 23 28 32 39 40
48 51 55 59 60 64 65 67 67
67 68 68 71 75 76 80 82 89
Đầu Lô tô
0 01, 04, 09
1
2 21, 23, 28
3 32, 39
4 40, 48
5 51, 55, 59
6 60, 64, 65, 67, 67, 67, 68, 68
7 71, 75, 76
8 80, 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 80
1 01, 21, 51, 71
2 32, 82
3 23
4 04, 64
5 55, 65, 75
6 76
7 67, 67, 67
8 28, 48, 68, 68
9 09, 39, 59, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/9/2022

Đặc biệt 01548
Giải nhất 24105
Giải nhì 97886 05221
Giải ba 40800 37871 20859
72800 54653 88845
Giải tư 0439 7366 0464 1971
Giải năm 1811 4985 1123
8003 0173 1572
Giải sáu 022 988 617
Giải bảy 56 06 23 95
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 05 06 11 17 21 22
23 23 39 45 48 53 56 59 64
66 71 71 72 73 85 86 88 95
Đầu Lô tô
0 00, 00, 03, 05, 06
1 11, 17
2 21, 22, 23, 23
3 39
4 45, 48
5 53, 56, 59
6 64, 66
7 71, 71, 72, 73
8 85, 86, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 11, 21, 71, 71
2 22, 72
3 03, 23, 23, 53, 73
4 64
5 05, 45, 85, 95
6 06, 56, 66, 86
7 17
8 48, 88
9 39, 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 29/8/2022

Đặc biệt 75965
Giải nhất 38820
Giải nhì 71575 21773
Giải ba 11467 84675 61952
95607 14201 55425
Giải tư 2131 9835 4095 9439
Giải năm 8213 2982 1312
9421 7692 0890
Giải sáu 343 694 012
Giải bảy 19 70 91 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 12 12 13 19 20 21 25
31 35 39 43 52 65 67 70 73
75 75 82 90 91 92 92 94 95
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 12, 12, 13, 19
2 20, 21, 25
3 31, 35, 39
4 43
5 52
6 65, 67
7 70, 73, 75, 75
8 82
9 90, 91, 92, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 90
1 01, 21, 31, 91
2 12, 12, 52, 82, 92, 92
3 13, 43, 73
4 94
5 25, 35, 65, 75, 75, 95
6
7 07, 67
8
9 19, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 22/8/2022

Đặc biệt 60652
Giải nhất 61027
Giải nhì 38872 08164
Giải ba 30974 87817 00516
93800 35859 72718
Giải tư 9816 5220 5935 3029
Giải năm 5672 5791 6269
6512 7642 5634
Giải sáu 284 547 080
Giải bảy 56 31 58 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 16 16 17 18 20 27 29
31 34 35 42 47 52 56 58 59
64 69 72 72 74 80 84 91 94
Đầu Lô tô
0 00
1 12, 16, 16, 17, 18
2 20, 27, 29
3 31, 34, 35
4 42, 47
5 52, 56, 58, 59
6 64, 69
7 72, 72, 74
8 80, 84
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 80
1 31, 91
2 12, 42, 52, 72, 72
3
4 34, 64, 74, 84, 94
5 35
6 16, 16, 56
7 17, 27, 47
8 18, 58
9 29, 59, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 15/8/2022

Đặc biệt 19117
Giải nhất 51486
Giải nhì 27002 45812
Giải ba 22224 52091 57517
09993 31743 66134
Giải tư 4783 1074 4928 0171
Giải năm 0247 7431 9917
7825 0207 5207
Giải sáu 313 533 535
Giải bảy 16 67 93 57
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 07 12 13 16 17 17 17
24 25 28 31 33 34 35 43 47
57 67 71 74 83 86 91 93 93
Đầu Lô tô
0 02, 07, 07
1 12, 13, 16, 17, 17, 17
2 24, 25, 28
3 31, 33, 34, 35
4 43, 47
5 57
6 67
7 71, 74
8 83, 86
9 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71, 91
2 02, 12
3 13, 33, 43, 83, 93, 93
4 24, 34, 74
5 25, 35
6 16, 86
7 07, 07, 17, 17, 17, 47, 57, 67
8 28
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 8/8/2022

Đặc biệt 76821
Giải nhất 26769
Giải nhì 25934 27097
Giải ba 43807 18207 37835
64746 96956 71714
Giải tư 9638 3327 2771 8852
Giải năm 5803 4206 1658
8429 7592 1323
Giải sáu 531 716 624
Giải bảy 26 15 12 43
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 07 07 12 14 15 16 21
23 24 26 27 29 31 34 35 38
43 46 52 56 58 69 71 92 97
Đầu Lô tô
0 03, 06, 07, 07
1 12, 14, 15, 16
2 21, 23, 24, 26, 27, 29
3 31, 34, 35, 38
4 43, 46
5 52, 56, 58
6 69
7 71
8
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 71
2 12, 52, 92
3 03, 23, 43
4 14, 24, 34
5 15, 35
6 06, 16, 26, 46, 56
7 07, 07, 27, 97
8 38, 58
9 29, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 1/8/2022

Đặc biệt 46555
Giải nhất 11459
Giải nhì 44331 72670
Giải ba 09791 21977 96540
46622 69528 69111
Giải tư 8040 4166 2393 5238
Giải năm 5081 2597 1948
0507 0291 3793
Giải sáu 693 962 297
Giải bảy 05 62 33 08
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 08 11 22 28 31 33 38
40 40 48 55 59 62 62 66 70
77 81 91 91 93 93 93 97 97
Đầu Lô tô
0 05, 07, 08
1 11
2 22, 28
3 31, 33, 38
4 40, 40, 48
5 55, 59
6 62, 62, 66
7 70, 77
8 81
9 91, 91, 93, 93, 93, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 70
1 11, 31, 81, 91, 91
2 22, 62, 62
3 33, 93, 93, 93
4
5 05, 55
6 66
7 07, 77, 97, 97
8 08, 28, 38, 48
9 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/7/2022

Đặc biệt 69502
Giải nhất 72642
Giải nhì 04474 23788
Giải ba 99464 91324 13169
61240 37704 66460
Giải tư 1056 6840 0293 3918
Giải năm 3061 5636 5228
4776 9816 9033
Giải sáu 755 637 737
Giải bảy 18 60 02 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 16 18 18 24 28 33
36 37 37 40 40 42 53 55 56
60 60 61 64 69 74 76 88 93
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04
1 16, 18, 18
2 24, 28
3 33, 36, 37, 37
4 40, 40, 42
5 53, 55, 56
6 60, 60, 61, 64, 69
7 74, 76
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 60, 60
1 61
2 02, 02, 42
3 33, 53, 93
4 04, 24, 64, 74
5 55
6 16, 36, 56, 76
7 37, 37
8 18, 18, 28, 88
9 69

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ