MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 2

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/5/2022

Đặc biệt 17713
Giải nhất 95077
Giải nhì 26845 85992
Giải ba 68037 86767 32549
59746 77064 23960
Giải tư 2721 9310 9589 6644
Giải năm 8056 8489 8311
2057 8711 9051
Giải sáu 553 568 678
Giải bảy 87 38 34 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 11 13 21 34 37 38 44
45 46 49 51 53 56 57 60 64
67 68 77 78 87 88 89 89 92
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 11, 13
2 21
3 34, 37, 38
4 44, 45, 46, 49
5 51, 53, 56, 57
6 60, 64, 67, 68
7 77, 78
8 87, 88, 89, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 11, 11, 21, 51
2 92
3 13, 53
4 34, 44, 64
5 45
6 46, 56
7 37, 57, 67, 77, 87
8 38, 68, 78, 88
9 49, 89, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/5/2022

Đặc biệt 05659
Giải nhất 61956
Giải nhì 88928 81464
Giải ba 34913 30428 22065
77513 22093 98047
Giải tư 7042 3178 0371 4614
Giải năm 4194 1200 5962
1916 8201 0677
Giải sáu 259 242 748
Giải bảy 48 28 08 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 08 13 13 14 16 28 28
28 42 42 47 48 48 56 59 59
62 64 65 71 77 78 86 93 94
Đầu Lô tô
0 00, 01, 08
1 13, 13, 14, 16
2 28, 28, 28
3
4 42, 42, 47, 48, 48
5 56, 59, 59
6 62, 64, 65
7 71, 77, 78
8 86
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 71
2 42, 42, 62
3 13, 13, 93
4 14, 64, 94
5 65
6 16, 56, 86
7 47, 77
8 08, 28, 28, 28, 48, 48, 78
9 59, 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/5/2022

Đặc biệt 94479
Giải nhất 28588
Giải nhì 31610 35225
Giải ba 32233 94516 94839
17280 88911 18029
Giải tư 8638 5244 4887 2044
Giải năm 0438 5348 0181
3518 0806 1534
Giải sáu 458 958 615
Giải bảy 57 95 91 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 10 11 15 16 18 25 29
33 34 38 38 39 44 44 48 57
58 58 79 80 81 87 88 91 95
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 10, 11, 15, 16, 18
2 25, 29
3 33, 34, 38, 38, 39
4 44, 44, 48
5 57, 58, 58
6
7 79
8 80, 81, 87, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 11, 81, 91
2
3 33
4 34, 44, 44
5 15, 25, 95
6 06, 16
7 57, 87
8 18, 38, 38, 48, 58, 58, 88
9 09, 29, 39, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/4/2022

Đặc biệt 99368
Giải nhất 01450
Giải nhì 12908 24755
Giải ba 09091 92951 04157
10076 40192 01878
Giải tư 8346 6765 8967 5497
Giải năm 0195 6957 2063
4289 1360 7038
Giải sáu 795 819 128
Giải bảy 51 06 41 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 11 19 28 38 41 46 50
51 51 55 57 57 60 63 65 67
68 76 78 89 91 92 95 95 97
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 11, 19
2 28
3 38
4 41, 46
5 50, 51, 51, 55, 57, 57
6 60, 63, 65, 67, 68
7 76, 78
8 89
9 91, 92, 95, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 11, 41, 51, 51, 91
2 92
3 63
4
5 55, 65, 95, 95
6 06, 46, 76
7 57, 57, 67, 97
8 08, 28, 38, 68, 78
9 19, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/4/2022

Đặc biệt 80436
Giải nhất 92047
Giải nhì 18684 42377
Giải ba 68150 10118 96207
80561 26218 80711
Giải tư 0043 6277 5298 5747
Giải năm 4822 0775 4664
3875 3672 4147
Giải sáu 965 167 129
Giải bảy 70 58 04 93
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 11 18 18 22 29 36 43
47 47 47 50 58 61 64 65 67
70 72 75 75 77 77 84 93 98
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 11, 18, 18
2 22, 29
3 36
4 43, 47, 47, 47
5 50, 58
6 61, 64, 65, 67
7 70, 72, 75, 75, 77, 77
8 84
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 11, 61
2 22, 72
3 43, 93
4 04, 64, 84
5 65, 75, 75
6 36
7 07, 47, 47, 47, 67, 77, 77
8 18, 18, 58, 98
9 29

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/4/2022

Đặc biệt 86317
Giải nhất 12274
Giải nhì 88441 84090
Giải ba 61734 29101 64471
03818 43846 07800
Giải tư 7610 3964 0958 7772
Giải năm 5770 7716 3831
4011 4006 9343
Giải sáu 383 948 701
Giải bảy 21 31 35 40
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 06 10 11 16 17 18
21 31 31 34 35 40 41 43 46
48 58 64 70 71 72 74 83 90
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 06
1 10, 11, 16, 17, 18
2 21
3 31, 31, 34, 35
4 40, 41, 43, 46, 48
5 58
6 64
7 70, 71, 72, 74
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 70, 90
1 01, 01, 11, 21, 31, 31, 41, 71
2 72
3 43, 83
4 34, 64, 74
5 35
6 06, 16, 46
7 17
8 18, 48, 58
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/4/2022

Đặc biệt 12941
Giải nhất 82066
Giải nhì 48663 75715
Giải ba 95754 49606 16765
58062 95106 79001
Giải tư 0417 6833 4605 4620
Giải năm 4146 7378 9912
3356 0462 0403
Giải sáu 350 719 668
Giải bảy 37 26 73 98
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 06 06 12 15 17 19
20 26 33 37 41 46 50 54 56
62 62 63 65 66 68 73 78 98
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 06, 06
1 12, 15, 17, 19
2 20, 26
3 33, 37
4 41, 46
5 50, 54, 56
6 62, 62, 63, 65, 66, 68
7 73, 78
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01, 41
2 12, 62, 62
3 03, 33, 63, 73
4 54
5 05, 15, 65
6 06, 06, 26, 46, 56, 66
7 17, 37
8 68, 78, 98
9 19

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/3/2022

Đặc biệt 20182
Giải nhất 07161
Giải nhì 16533 55139
Giải ba 31591 79577 08532
93770 14710 81684
Giải tư 7533 5148 1673 0425
Giải năm 0011 2533 3699
2749 8266 9480
Giải sáu 543 604 134
Giải bảy 81 56 69 54
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 11 25 32 33 33 33 34
39 43 48 49 54 56 61 66 69
70 73 77 80 81 82 84 91 99
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 11
2 25
3 32, 33, 33, 33, 34, 39
4 43, 48, 49
5 54, 56
6 61, 66, 69
7 70, 73, 77
8 80, 81, 82, 84
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80
1 11, 61, 81, 91
2 32, 82
3 33, 33, 33, 43, 73
4 04, 34, 54, 84
5 25
6 56, 66
7 77
8 48
9 39, 49, 69, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/3/2022

Đặc biệt 76044
Giải nhất 84776
Giải nhì 21457 05975
Giải ba 96673 13227 05472
20791 60192 18380
Giải tư 3248 9900 0677 8566
Giải năm 4370 1323 4998
8217 4058 4961
Giải sáu 591 753 459
Giải bảy 77 42 74 31
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 17 23 27 31 42 44 48 53
57 58 59 61 66 70 72 73 74
75 76 77 77 80 91 91 92 98
Đầu Lô tô
0 00
1 17
2 23, 27
3 31
4 42, 44, 48
5 53, 57, 58, 59
6 61, 66
7 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77
8 80
9 91, 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80
1 31, 61, 91, 91
2 42, 72, 92
3 23, 53, 73
4 44, 74
5 75
6 66, 76
7 17, 27, 57, 77, 77
8 48, 58, 98
9 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/3/2022

Đặc biệt 48563
Giải nhất 48032
Giải nhì 54210 01673
Giải ba 61561 96546 32781
77348 68469 50351
Giải tư 3208 5307 7046 5994
Giải năm 2714 6772 3167
0751 3574 9492
Giải sáu 421 832 661
Giải bảy 13 28 46 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 08 10 13 14 21 28 32
32 46 46 46 48 51 51 61 61
63 67 69 72 73 74 81 92 94
Đầu Lô tô
0 05, 07, 08
1 10, 13, 14
2 21, 28
3 32, 32
4 46, 46, 46, 48
5 51, 51
6 61, 61, 63, 67, 69
7 72, 73, 74
8 81
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 51, 51, 61, 61, 81
2 32, 32, 72, 92
3 13, 63, 73
4 14, 74, 94
5 05
6 46, 46, 46
7 07, 67
8 08, 28, 48
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/3/2022

Đặc biệt 74079
Giải nhất 05616
Giải nhì 38610 98024
Giải ba 11535 04212 68363
52757 40734 37452
Giải tư 5879 9058 9274 9340
Giải năm 6232 0928 6553
0997 8974 2289
Giải sáu 407 040 749
Giải bảy 69 94 18 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 12 16 18 24 28 32 34
35 35 40 40 49 52 53 57 58
63 69 74 74 79 79 89 94 97
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 12, 16, 18
2 24, 28
3 32, 34, 35, 35
4 40, 40, 49
5 52, 53, 57, 58
6 63, 69
7 74, 74, 79, 79
8 89
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40
1
2 12, 32, 52
3 53, 63
4 24, 34, 74, 74, 94
5 35, 35
6 16
7 07, 57, 97
8 18, 28, 58
9 49, 69, 79, 79, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ