MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 9/12/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Định

Giải tám 43
Giải bảy 415
Giải sáu 6363 5800 1311
Giải năm 6307
Giải tư 87612 22055 67563 00211
44042 22160 86249
Giải ba 96091 54986
Giải nhì 55306
Giải nhất 95782
Đặc biệt 242193
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 11 12 15 42 43
49 55 60 63 63 82 86 91 93
Giải tám 69
Giải bảy 239
Giải sáu 8889 1266 4364
Giải năm 7791
Giải tư 96637 05216 15611 24227
34582 42398 60553
Giải ba 75671 24438
Giải nhì 30257
Giải nhất 42478
Đặc biệt 044031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 27 31 37 38 39 53
57 66 69 71 78 82 89 91 98
Giải tám 68
Giải bảy 134
Giải sáu 1318 1899 4528
Giải năm 9420
Giải tư 30859 63083 27211 73379
13440 63320 56824
Giải ba 80639 65062
Giải nhì 82039
Giải nhất 60794
Đặc biệt 113652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 18 20 20 24 34 39 39
40 52 59 62 68 79 83 94 99
Giải tám 72
Giải bảy 388
Giải sáu 0732 4774 4508
Giải năm 4130
Giải tư 00172 95755 97878 10021
76116 76905 24274
Giải ba 76040 97036
Giải nhì 35432
Giải nhất 14088
Đặc biệt 246429
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 21 29 30 32 32 36 40
55 72 72 74 74 78 8 88 88
Giải tám 16
Giải bảy 358
Giải sáu 3512 2089 8498
Giải năm 2029
Giải tư 65177 14534 73283 59006
20995 13793 24049
Giải ba 56667 51827
Giải nhì 96030
Giải nhất 75042
Đặc biệt 341134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 16 27 29 30 34 34 42
49 58 67 77 8 83 89 93 95
Giải tám 16
Giải bảy 227
Giải sáu 4101 0981 1641
Giải năm 9713
Giải tư 38559 17368 88576 33259
50389 93011 08850
Giải ba 63230 36570
Giải nhì 91966
Giải nhất 13023
Đặc biệt 485958
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 1 11 13 16 23 27 30 50
58 59 59 66 68 70 76 81 89
Giải tám 33
Giải bảy 652
Giải sáu 6162 0196 3381
Giải năm 4239
Giải tư 78049 32188 18072 70206
14707 87432 22471
Giải ba 09352 55219
Giải nhì 22449
Giải nhất 96717
Đặc biệt 131735
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 1 17 19 32 33 35 39
49 49 52 52 62 71 72 88 96
Giải tám 89
Giải bảy 785
Giải sáu 3879 9595 5873
Giải năm 3216
Giải tư 86903 18498 11219 36410
67609 72294 24810
Giải ba 80467 89196
Giải nhì 51487
Giải nhất 39224
Đặc biệt 028549
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 10 16 19 24 3 49
67 79 85 87 89 94 95 96 98
Giải tám 28
Giải bảy 260
Giải sáu 0820 4736 1453
Giải năm 6721
Giải tư 80977 08978 13171 52089
88849 79640 78803
Giải ba 98888 16233
Giải nhì 69258
Giải nhất 13996
Đặc biệt 016107
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 20 21 28 3 33 36 40
49 58 60 71 77 78 88 89 96
Giải tám 87
Giải bảy 305
Giải sáu 5999 5461 5900
Giải năm 3780
Giải tư 54057 17902 18769 61616
93438 28085 76426
Giải ba 19317 56379
Giải nhì 49650
Giải nhất 47829
Đặc biệt 749896
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 05 16 17 26 29 38 50
57 61 69 79 80 85 87 96 99
Giải tám 00
Giải bảy 938
Giải sáu 6848 0138 4636
Giải năm 8302
Giải tư 23385 02018 08428 40435
64100 05992 30881
Giải ba 70147 61044
Giải nhì 12791
Giải nhất 53124
Đặc biệt 544167
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 02 18 24 28 35 38 38
44 47 48 6 67 81 85 91 92
Giải tám 18
Giải bảy 944
Giải sáu 4131 8612 2352
Giải năm 1842
Giải tư 16729 05541 55616 17285
95433 70557 75716
Giải ba 28185 31491
Giải nhì 96695
Giải nhất 76538
Đặc biệt 337142
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 16 18 2 29 31 33 38
41 42 42 44 57 85 85 91 95
Giải tám 31
Giải bảy 237
Giải sáu 8921 6147 7397
Giải năm 0764
Giải tư 50992 29665 60633 17933
10620 75704 73797
Giải ba 10132 35319
Giải nhì 87567
Giải nhất 57815
Đặc biệt 532612
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 15 19 20 21 31 32 33
33 37 47 64 65 67 7 92 97
Giải tám 36
Giải bảy 295
Giải sáu 0467 6525 2473
Giải năm 6357
Giải tư 00362 32955 83931 86015
18150 92609 45044
Giải ba 98014 68684
Giải nhì 36499
Giải nhất 05379
Đặc biệt 989287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 15 25 3 31 36 44 50
55 57 62 67 79 84 87 95 99
Giải tám 38
Giải bảy 403
Giải sáu 5105 8935 5137
Giải năm 3861
Giải tư 15453 35541 52945 91127
28454 22493 85849
Giải ba 60499 56328
Giải nhì 42231
Giải nhất 05485
Đặc biệt 017689
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 27 28 31 35 38 41 45
49 53 54 61 7 85 89 93 99
Chia sẻ