MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bình Định

Giải tám 55
Giải bảy 262
Giải sáu 0256 1707 7169
Giải năm 8590
Giải tư 02686 10945 15940 93754
79168 95848 63621
Giải ba 85833 74034
Giải nhì 84007
Giải nhất 90381
Đặc biệt 334862
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 21 33 34 40 45 48
54 55 56 62 62 68 81 86 90
Giải tám 37
Giải bảy 930
Giải sáu 0142 4173 7705
Giải năm 0754
Giải tư 64004 02041 57092 15289
79997 14932 08605
Giải ba 45328 04042
Giải nhì 35467
Giải nhất 07454
Đặc biệt 401352
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 28 30 32 37 41 42
42 52 54 54 67 73 89 92 97
Giải tám 51
Giải bảy 885
Giải sáu 0299 0880 8548
Giải năm 3708
Giải tư 00041 06184 97525 22273
44669 00039 40778
Giải ba 30384 00319
Giải nhì 60015
Giải nhất 83849
Đặc biệt 939656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 15 19 25 39 41 49 51
56 69 73 78 80 84 84 85 99
Giải tám 23
Giải bảy 570
Giải sáu 7746 3306 0348
Giải năm 5075
Giải tư 69160 36952 40884 12049
84012 65102 94292
Giải ba 21450 05560
Giải nhì 62506
Giải nhất 29452
Đặc biệt 558635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 06 12 23 35 46 49
50 52 52 60 60 70 75 84 92
Giải tám 71
Giải bảy 445
Giải sáu 1993 4286 8382
Giải năm 0596
Giải tư 91491 60024 88887 87900
76942 70958 40411
Giải ba 64076 84056
Giải nhì 04652
Giải nhất 64965
Đặc biệt 866553
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 24 42 45 52 53 56
58 65 71 76 86 87 91 93 96
Giải tám 09
Giải bảy 274
Giải sáu 9696 2562 5586
Giải năm 9496
Giải tư 13023 22896 62528 37302
10392 07037 33479
Giải ba 45901 27390
Giải nhì 73018
Giải nhất 34702
Đặc biệt 205223
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 09 18 23 23 28
37 62 74 79 90 92 96 96 96
Giải tám 21
Giải bảy 179
Giải sáu 4479 4526 4013
Giải năm 8408
Giải tư 08296 45501 98243 49707
75417 09409 92673
Giải ba 28006 72502
Giải nhì 80869
Giải nhất 54262
Đặc biệt 891159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 07 08 09 17 21
26 43 59 62 69 73 79 79 96
Giải tám 98
Giải bảy 870
Giải sáu 9330 5489 3889
Giải năm 8871
Giải tư 57212 89377 68836 80268
25645 65255 08280
Giải ba 31278 32261
Giải nhì 97015
Giải nhất 30748
Đặc biệt 087427
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 27 30 36 45 48 55
61 68 70 71 77 78 80 89 98
Giải tám 89
Giải bảy 880
Giải sáu 9735 7610 9835
Giải năm 7064
Giải tư 47580 59064 79121 03104
35950 63948 91555
Giải ba 51070 15540
Giải nhì 56709
Giải nhất 03581
Đặc biệt 341056
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 21 35 40 48 50
55 56 64 64 70 80 80 81 89
Giải tám 80
Giải bảy 894
Giải sáu 5366 2283 4693
Giải năm 2043
Giải tư 18061 14539 64476 43956
30917 10277 91586
Giải ba 21152 53052
Giải nhì 05171
Giải nhất 65073
Đặc biệt 519388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 39 43 52 52 56 61 66
71 73 76 77 80 83 86 88 94
Giải tám 85
Giải bảy 031
Giải sáu 1457 9410 9005
Giải năm 4723
Giải tư 25381 28954 69801 61970
63861 40926 69314
Giải ba 16245 32428
Giải nhì 87025
Giải nhất 99262
Đặc biệt 726467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 14 23 25 26 28 31
45 54 57 61 62 67 70 81 85
Giải tám 22
Giải bảy 253
Giải sáu 6498 0440 9504
Giải năm 7848
Giải tư 41419 19087 47269 24951
06121 05720 11860
Giải ba 91774 95750
Giải nhì 10799
Giải nhất 47619
Đặc biệt 566448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 19 20 21 22 40 48 48
50 51 53 60 69 74 87 98 99
Giải tám 48
Giải bảy 034
Giải sáu 9612 0877 2823
Giải năm 5132
Giải tư 51313 84735 22586 16773
22572 56940 96611
Giải ba 36779 11796
Giải nhì 81133
Giải nhất 16516
Đặc biệt 132365
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 13 16 32 33 34 35
40 48 65 72 73 77 79 86 96
Giải tám 99
Giải bảy 452
Giải sáu 2431 2471 2822
Giải năm 9853
Giải tư 52562 09064 93132 70818
81503 21913 45164
Giải ba 02423 72884
Giải nhì 87426
Giải nhất 48348
Đặc biệt 770445
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 18 23 26 31 32 45
48 52 53 62 64 64 71 84 99
Giải tám 99
Giải bảy 964
Giải sáu 2849 4517 6220
Giải năm 4249
Giải tư 93431 81153 40870 90533
50599 55875 12272
Giải ba 04103 23985
Giải nhì 27611
Giải nhất 29525
Đặc biệt 814287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 17 25 31 33 49 49
53 64 70 72 75 85 87 99 99
Chia sẻ