MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 14/8/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Đà Lạt XS Khánh Hòa XS Miền Bắc
XS Kiên Giang XS Kon Tum
XS Tiền Giang

Kết quả xổ số Bình Định

Giải tám 26
Giải bảy 306
Giải sáu 1846 6644 1221
Giải năm 8009
Giải tư 60435 58409 25087 75455
92805 24742 41885
Giải ba 82389 86726
Giải nhì 78718
Giải nhất 06257
Đặc biệt 071656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 09 1 18 26 26 35
42 44 46 55 56 57 85 87 89
Giải tám 65
Giải bảy 958
Giải sáu 4048 9299 4923
Giải năm 1721
Giải tư 70705 80940 11236 84354
78229 88751 80619
Giải ba 73343 05403
Giải nhì 36332
Giải nhất 80581
Đặc biệt 244331
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 19 21 29 3 31 32 36
40 43 48 51 54 58 65 81 99
Giải tám 10
Giải bảy 027
Giải sáu 4843 3296 5917
Giải năm 1847
Giải tư 42525 98130 03303 06289
74889 58658 82237
Giải ba 71003 30523
Giải nhì 57172
Giải nhất 57802
Đặc biệt 122677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 03 10 23 25 27 30 37
43 47 58 7 72 77 89 89 96
Giải tám 73
Giải bảy 120
Giải sáu 7706 7895 5482
Giải năm 1761
Giải tư 95858 49330 46768 90146
97671 70342 55435
Giải ba 91356 93290
Giải nhì 82652
Giải nhất 07352
Đặc biệt 460324
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 2 20 24 30 35 42 46 52
52 56 58 61 68 71 73 90 95
Giải tám 17
Giải bảy 729
Giải sáu 0284 2368 6577
Giải năm 9808
Giải tư 78099 54597 07018 33958
91440 55969 75912
Giải ba 72294 02101
Giải nhì 82989
Giải nhất 91858
Đặc biệt 472220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 12 17 18 20 29 40 58
58 68 69 7 84 89 94 97 99
Giải tám 40
Giải bảy 528
Giải sáu 9888 9550 5556
Giải năm 6989
Giải tư 94284 64944 96404 08687
63867 03728 74485
Giải ba 34380 56912
Giải nhì 41472
Giải nhất 25170
Đặc biệt 216860
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 28 28 40 44 50 6 60
67 70 72 80 84 85 87 88 89
Giải tám 40
Giải bảy 492
Giải sáu 8740 1656 1023
Giải năm 8746
Giải tư 89954 80269 40916 64956
44293 84931 01240
Giải ba 81069 16172
Giải nhì 60519
Giải nhất 97395
Đặc biệt 698427
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 19 27 3 31 40 40 40 46
54 56 56 69 69 72 92 93 95
Giải tám 79
Giải bảy 991
Giải sáu 2856 1360 4823
Giải năm 6504
Giải tư 05018 24906 41393 34345
24095 82937 10866
Giải ba 71812 16421
Giải nhì 40534
Giải nhất 59223
Đặc biệt 499819
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 12 18 19 21 23 34
37 45 56 60 66 79 91 93 95
Giải tám 25
Giải bảy 390
Giải sáu 6009 8437 3388
Giải năm 8809
Giải tư 30793 39265 58381 85867
67881 32484 22453
Giải ba 09262 63223
Giải nhì 20893
Giải nhất 61139
Đặc biệt 566588
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 23 25 37 39 53 62
65 67 81 81 84 88 90 93 93
Giải tám 45
Giải bảy 422
Giải sáu 6730 0840 1567
Giải năm 2863
Giải tư 69308 51573 74072 19386
10015 89241 38245
Giải ba 32059 75461
Giải nhì 51480
Giải nhất 47055
Đặc biệt 232474
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 15 22 30 40 41 45 45
55 59 61 63 72 73 74 80 86
Giải tám 14
Giải bảy 958
Giải sáu 5061 2231 0536
Giải năm 7625
Giải tư 90727 60611 74776 81975
21252 20642 90049
Giải ba 74619 91898
Giải nhì 37785
Giải nhất 10822
Đặc biệt 607705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 14 19 22 25 27 31
42 49 52 58 61 75 76 85 98
Giải tám 14
Giải bảy 863
Giải sáu 3735 3988 4253
Giải năm 7299
Giải tư 26038 91543 68015 62265
13535 37470 44657
Giải ba 27637 26178
Giải nhì 81013
Giải nhất 98922
Đặc biệt 660307
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 15 22 35 35 37
38 43 57 63 65 70 78 88 99
Giải tám 23
Giải bảy 108
Giải sáu 4055 7121 1913
Giải năm 5457
Giải tư 34008 53768 36295 08715
39619 46566 96627
Giải ba 52186 96993
Giải nhì 00506
Giải nhất 09880
Đặc biệt 050702
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 08 15 19 21 23
27 55 57 66 68 80 86 93 95
Giải tám 60
Giải bảy 075
Giải sáu 1374 0743 6645
Giải năm 4730
Giải tư 42668 57112 95746 93209
12797 08252 19268
Giải ba 82068 85150
Giải nhì 79779
Giải nhất 61180
Đặc biệt 993623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 23 30 43 46 50 52
60 68 68 68 74 75 79 80 97
Giải tám 06
Giải bảy 527
Giải sáu 8684 1714 7397
Giải năm 1525
Giải tư 09268 35189 74607 56300
62021 23483 30545
Giải ba 58421 04233
Giải nhì 12118
Giải nhất 35280
Đặc biệt 040287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 14 18 21 21 25
27 33 45 68 80 83 84 87 89
Chia sẻ