MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bình Định

Giải tám 23
Giải bảy 108
Giải sáu 4055 7121 1913
Giải năm 5457
Giải tư 34008 53768 36295 08715
39619 46566 96627
Giải ba 52186 96993
Giải nhì 00506
Giải nhất 09880
Đặc biệt 050702
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 08 15 19 21 23
27 55 57 66 68 80 86 93 95
Giải tám 60
Giải bảy 075
Giải sáu 1374 0743 6645
Giải năm 4730
Giải tư 42668 57112 95746 93209
12797 08252 19268
Giải ba 82068 85150
Giải nhì 79779
Giải nhất 61180
Đặc biệt 993623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 23 30 43 46 50 52
60 68 68 68 74 75 79 80 97
Giải tám 06
Giải bảy 527
Giải sáu 8684 1714 7397
Giải năm 1525
Giải tư 09268 35189 74607 56300
62021 23483 30545
Giải ba 58421 04233
Giải nhì 12118
Giải nhất 35280
Đặc biệt 040287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 14 18 21 21 25
27 33 45 68 80 83 84 87 89
Giải tám 39
Giải bảy 444
Giải sáu 5027 7535 0922
Giải năm 0622
Giải tư 30501 40830 79592 52653
27250 53909 87926
Giải ba 31817 27556
Giải nhì 18429
Giải nhất 40354
Đặc biệt 588617
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 17 17 22 26 27 29
30 35 39 44 50 53 54 56 92
Giải tám 70
Giải bảy 880
Giải sáu 1282 2343 3664
Giải năm 0398
Giải tư 33872 21587 08300 44095
97513 58535 88351
Giải ba 68495 30843
Giải nhì 47574
Giải nhất 58765
Đặc biệt 841832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 32 35 43 43 51 65
70 72 74 80 82 87 95 95 98
Giải tám 10
Giải bảy 457
Giải sáu 4741 9406 2913
Giải năm 5938
Giải tư 30109 28347 99075 68767
40077 22056 12122
Giải ba 56457 57260
Giải nhì 61357
Giải nhất 08461
Đặc biệt 514084
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 10 22 38 41 47 56
57 57 57 60 61 67 75 77 84
Giải tám 92
Giải bảy 151
Giải sáu 5329 7556 5305
Giải năm 3137
Giải tư 64042 36153 69799 70084
03302 38497 97718
Giải ba 07550 37855
Giải nhì 13130
Giải nhất 04193
Đặc biệt 721744
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 29 30 37 42 44 50
51 53 55 56 84 92 93 97 99
Giải tám 96
Giải bảy 820
Giải sáu 1199 3343 2046
Giải năm 7213
Giải tư 49790 25769 76066 89524
27279 67914 73883
Giải ba 74116 25801
Giải nhì 98013
Giải nhất 56150
Đặc biệt 617205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 13 13 14 16 20 24
43 50 66 69 79 83 90 96 99
Giải tám 55
Giải bảy 900
Giải sáu 6583 2718 9177
Giải năm 8332
Giải tư 34481 97552 16789 72165
73828 67057 84704
Giải ba 71670 60369
Giải nhì 52523
Giải nhất 18836
Đặc biệt 167560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 18 23 28 32 36 52
55 57 60 65 69 70 81 83 89
Giải tám 54
Giải bảy 045
Giải sáu 7421 5370 2455
Giải năm 5191
Giải tư 92503 96538 23551 45749
60543 24176 50998
Giải ba 77831 94872
Giải nhì 14941
Giải nhất 21686
Đặc biệt 208286
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 21 31 38 41 43 45 49
51 54 70 72 76 86 86 91 98
Giải tám 34
Giải bảy 795
Giải sáu 1987 0959 3734
Giải năm 2999
Giải tư 77066 50189 33786 06345
42885 91265 98438
Giải ba 07366 03100
Giải nhì 66245
Giải nhất 06487
Đặc biệt 069600
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 34 38 45 45 59 65
66 66 85 86 87 87 89 95 99
Giải tám 21
Giải bảy 821
Giải sáu 6348 4204 3240
Giải năm 6598
Giải tư 37652 40914 17355 62390
92373 05111 96637
Giải ba 17860 85475
Giải nhì 53760
Giải nhất 74826
Đặc biệt 506350
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 14 21 21 26 37 48
50 52 55 60 60 73 75 90 98
Giải tám 67
Giải bảy 225
Giải sáu 2261 1469 2970
Giải năm 5401
Giải tư 43997 11066 10592 48501
82058 75258 48385
Giải ba 21014 09876
Giải nhì 17051
Giải nhất 28991
Đặc biệt 439827
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 14 25 27 51 58 58
61 66 67 69 76 85 91 92 97
Giải tám 54
Giải bảy 707
Giải sáu 0505 1273 0219
Giải năm 8318
Giải tư 98841 89745 34535 75850
10299 79772 75179
Giải ba 65389 53662
Giải nhì 04502
Giải nhất 51702
Đặc biệt 397297
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 05 07 18 35 41 45
50 54 62 72 73 79 89 97 99
Giải tám 21
Giải bảy 500
Giải sáu 9366 3453 5402
Giải năm 0066
Giải tư 11092 68719 10457 64428
71148 65579 49804
Giải ba 21841 47091
Giải nhì 60490
Giải nhất 56804
Đặc biệt 999180
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 04 19 21 28 41 48
53 57 66 66 79 80 90 91 92
Chia sẻ