MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bình Định

Giải tám 72
Giải bảy 519
Giải sáu 3975 8568 6961
Giải năm 3888
Giải tư 37128 82228 11071 11578
83814 45221 39178
Giải ba 40083 04298
Giải nhì 26771
Giải nhất 01968
Đặc biệt 283930
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 21 28 28 30 68 68
71 71 72 75 78 78 83 88 98
Giải tám 32
Giải bảy 655
Giải sáu 6342 0448 6202
Giải năm 7141
Giải tư 23089 62436 21031 07927
96222 61079 01714
Giải ba 08921 28777
Giải nhì 37098
Giải nhất 99204
Đặc biệt 866431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 21 22 27 31 31 32
36 41 42 48 55 77 79 89 98
Giải tám 66
Giải bảy 851
Giải sáu 7392 9523 1698
Giải năm 4302
Giải tư 53119 22969 65963 29968
39687 75973 80658
Giải ba 59842 69307
Giải nhì 45036
Giải nhất 37126
Đặc biệt 609435
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 19 23 26 35 36 42
51 58 63 66 68 69 73 87 92
Giải tám 43
Giải bảy 908
Giải sáu 9865 5283 6960
Giải năm 6822
Giải tư 36001 06062 56804 77846
63843 10965 83734
Giải ba 79868 30470
Giải nhì 70133
Giải nhất 46203
Đặc biệt 109868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 08 22 33 34 43
43 46 62 65 65 68 68 70 83
Giải tám 52
Giải bảy 814
Giải sáu 2985 9681 9431
Giải năm 6578
Giải tư 56586 31309 27709 97043
68173 32473 42717
Giải ba 48938 81618
Giải nhì 63991
Giải nhất 46247
Đặc biệt 725475
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 14 17 18 38 43 47
52 73 73 75 78 81 85 86 91
Giải tám 56
Giải bảy 356
Giải sáu 5523 8800 4872
Giải năm 6066
Giải tư 00875 72944 15426 45424
37476 63152 80669
Giải ba 79283 03641
Giải nhì 18448
Giải nhất 58606
Đặc biệt 229333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 23 24 26 33 41 44
48 52 56 56 66 69 75 76 83
Giải tám 37
Giải bảy 833
Giải sáu 9910 0909 0857
Giải năm 3793
Giải tư 24812 01274 56360 16754
69700 66163 34906
Giải ba 88414 01286
Giải nhì 23277
Giải nhất 88904
Đặc biệt 051442
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 06 09 10 12 14 33
37 42 54 60 63 74 77 86 93
Giải tám 09
Giải bảy 676
Giải sáu 7250 9879 7905
Giải năm 3343
Giải tư 77545 11881 23755 57082
84392 85735 37917
Giải ba 62689 36338
Giải nhì 93687
Giải nhất 60719
Đặc biệt 517422
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 17 19 22 35 38 43 45
50 55 76 79 81 82 87 89 92
Giải tám 98
Giải bảy 288
Giải sáu 5186 3211 7358
Giải năm 4623
Giải tư 62990 97757 43117 51659
47174 19987 20573
Giải ba 07704 72501
Giải nhì 94393
Giải nhất 16539
Đặc biệt 288648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 11 17 23 39 48 57
59 73 74 86 87 88 90 93 98
Giải tám 25
Giải bảy 493
Giải sáu 5115 3631 9334
Giải năm 9579
Giải tư 14184 36074 39297 25331
03336 60411 92149
Giải ba 43212 33240
Giải nhì 06731
Giải nhất 84329
Đặc biệt 645366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 15 25 29 31 31 31
36 40 49 66 74 79 84 93 97
Giải tám 40
Giải bảy 178
Giải sáu 0168 2812 0482
Giải năm 5765
Giải tư 26779 14682 33233 61033
17099 83483 16241
Giải ba 93435 53438
Giải nhì 19714
Giải nhất 09089
Đặc biệt 413781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 33 33 35 38 40 41
65 68 78 79 81 82 83 89 99
Giải tám 41
Giải bảy 939
Giải sáu 9383 0006 8297
Giải năm 5660
Giải tư 39118 59460 67627 81154
30934 87871 28260
Giải ba 45206 49292
Giải nhì 13620
Giải nhất 73965
Đặc biệt 217426
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 18 20 26 27 34 39
41 54 60 60 60 65 71 83 92
Giải tám 93
Giải bảy 559
Giải sáu 3071 2578 7629
Giải năm 7583
Giải tư 42052 83847 57948 32345
23679 83723 23086
Giải ba 58560 79183
Giải nhì 55250
Giải nhất 47528
Đặc biệt 315683
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 28 45 47 48 50 52 59
60 71 78 79 83 83 83 86 93
Giải tám 65
Giải bảy 800
Giải sáu 0943 6653 5909
Giải năm 7877
Giải tư 23750 89687 81470 59966
35453 25920 07042
Giải ba 97641 40616
Giải nhì 37642
Giải nhất 79228
Đặc biệt 666069
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 20 28 41 42 42 43
50 53 53 65 66 69 70 77 87
Giải tám 07
Giải bảy 197
Giải sáu 5567 5454 4818
Giải năm 2994
Giải tư 19957 39711 03292 52230
12575 11140 13591
Giải ba 84726 23878
Giải nhì 38963
Giải nhất 30935
Đặc biệt 849263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 26 30 35 40 54 57
63 63 67 75 78 91 92 94 97
Chia sẻ