MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đắc Nông

Giải tám 63
Giải bảy 142
Giải sáu 8597 7118 7387
Giải năm 7449
Giải tư 06041 50825 73444 83610
84997 09764 46958
Giải ba 85811 51333
Giải nhì 69919
Giải nhất 62064
Đặc biệt 655931
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 18 19 25 31 33 41
42 44 49 58 63 64 64 97 97
Giải tám 65
Giải bảy 265
Giải sáu 0675 4165 3390
Giải năm 8380
Giải tư 85086 63475 23954 53026
80457 73330 23547
Giải ba 44117 47904
Giải nhì 81404
Giải nhất 40662
Đặc biệt 441074
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 17 26 30 47 54 57
62 65 65 65 74 75 75 80 86
Giải tám 76
Giải bảy 707
Giải sáu 8482 9910 1795
Giải năm 4546
Giải tư 48418 54605 01660 00155
70981 20698 56270
Giải ba 37812 32454
Giải nhì 94551
Giải nhất 93320
Đặc biệt 061362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 10 12 18 20 46 51
54 55 60 62 70 76 81 82 98
Giải tám 76
Giải bảy 010
Giải sáu 7130 8788 8842
Giải năm 8438
Giải tư 09166 09152 46984 00016
05189 17598 51570
Giải ba 02453 22936
Giải nhì 53834
Giải nhất 37735
Đặc biệt 786826
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 16 26 30 34 35 36 38
52 53 66 70 76 84 88 89 98
Giải tám 56
Giải bảy 157
Giải sáu 4170 3797 0933
Giải năm 0327
Giải tư 77500 52255 23766 69381
84973 29315 27578
Giải ba 49803 41740
Giải nhì 68090
Giải nhất 99690
Đặc biệt 165924
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 15 24 27 40 55 56
57 66 70 73 78 81 90 90 97
Giải tám 32
Giải bảy 206
Giải sáu 6124 1876 9992
Giải năm 2466
Giải tư 62723 07086 44452 64853
29493 95063 86176
Giải ba 57820 55802
Giải nhì 46246
Giải nhất 77867
Đặc biệt 326727
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 20 23 24 27 32 46
52 53 63 66 67 76 76 86 93
Giải tám 52
Giải bảy 657
Giải sáu 3312 0632 1131
Giải năm 0759
Giải tư 05021 23029 86292 59937
00267 19091 10501
Giải ba 37280 36596
Giải nhì 28482
Giải nhất 38944
Đặc biệt 492790
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 21 29 32 37 44 52
57 59 67 80 82 90 91 92 96
Giải tám 94
Giải bảy 988
Giải sáu 9820 6388 8249
Giải năm 4082
Giải tư 81180 74694 67087 35755
10132 21280 02542
Giải ba 41705 18379
Giải nhì 70433
Giải nhất 77703
Đặc biệt 370800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 20 32 33 42 55
79 80 80 82 87 88 88 94 94
Giải tám 89
Giải bảy 273
Giải sáu 6947 3444 3972
Giải năm 4053
Giải tư 02153 71016 09894 25470
61609 01871 29291
Giải ba 66529 68927
Giải nhì 11915
Giải nhất 29010
Đặc biệt 433382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 15 16 27 29 44 47
53 53 70 71 73 82 89 91 94
Giải tám 36
Giải bảy 869
Giải sáu 2115 1849 5909
Giải năm 0341
Giải tư 87054 00670 95669 61208
49348 53378 83469
Giải ba 35405 19159
Giải nhì 82081
Giải nhất 67840
Đặc biệt 829741
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 15 36 40 41 41 48
49 54 59 69 69 69 70 78 81
Giải tám 91
Giải bảy 066
Giải sáu 5328 5951 9843
Giải năm 8221
Giải tư 40640 32679 12572 75304
63989 16573 14297
Giải ba 05345 95753
Giải nhì 70834
Giải nhất 74435
Đặc biệt 899230
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 21 28 3 30 34 35 40 45
51 53 66 72 73 79 89 91 97
Giải tám 52
Giải bảy 401
Giải sáu 0409 4271 5945
Giải năm 5505
Giải tư 85309 04585 14772 78828
95667 14602 38736
Giải ba 56646 24443
Giải nhì 49687
Giải nhất 93347
Đặc biệt 966051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 09 09 28 36 43 46
47 5 51 52 67 71 72 85 87
Giải tám 57
Giải bảy 685
Giải sáu 6862 3182 8443
Giải năm 4999
Giải tư 79724 72627 93705 08219
62544 21662 58271
Giải ba 25540 13107
Giải nhì 51154
Giải nhất 69435
Đặc biệt 231739
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 19 24 27 3 35 39 40
44 54 57 62 62 71 82 85 99
Giải tám 59
Giải bảy 689
Giải sáu 8798 6523 1378
Giải năm 9574
Giải tư 45801 97544 98998 91238
78931 73864 92674
Giải ba 83688 05448
Giải nhì 88593
Giải nhất 05660
Đặc biệt 864382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 23 31 38 44 48 59 60 64
74 74 8 82 88 89 93 98 98
Giải tám 38
Giải bảy 711
Giải sáu 6030 7021 0542
Giải năm 2991
Giải tư 29099 63899 57969 99362
47683 17976 65445
Giải ba 08462 43510
Giải nhì 09213
Giải nhất 09006
Đặc biệt 462218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 11 13 18 2 21 30 38
45 62 62 69 76 83 91 99 99
Chia sẻ