MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đắc Nông

Giải tám 71
Giải bảy 007
Giải sáu 0463 4318 0859
Giải năm 0737
Giải tư 96164 38133 21106 88101
44203 74394 98939
Giải ba 41814 32902
Giải nhì 35228
Giải nhất 12346
Đặc biệt 837920
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 06 07 14 18 20
28 33 37 39 46 63 64 71 94
Giải tám 61
Giải bảy 523
Giải sáu 8222 9031 5499
Giải năm 7856
Giải tư 50468 37515 25576 30351
58106 46686 02942
Giải ba 74977 87579
Giải nhì 07140
Giải nhất 06658
Đặc biệt 359027
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 22 23 27 31 40 42
51 56 58 61 68 76 77 79 86
Giải tám 64
Giải bảy 708
Giải sáu 2916 4563 0372
Giải năm 8161
Giải tư 03667 99303 46746 18800
82581 93462 28839
Giải ba 55743 67713
Giải nhì 55628
Giải nhất 84918
Đặc biệt 025388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 08 13 16 18 28 39
43 46 61 62 63 64 67 81 88
Giải tám 83
Giải bảy 101
Giải sáu 5826 7858 2430
Giải năm 8248
Giải tư 49023 03213 11170 29968
37466 47104 09119
Giải ba 67084 57166
Giải nhì 95806
Giải nhất 18471
Đặc biệt 804668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 13 19 23 26 48
58 66 66 68 68 70 71 83 84
Giải tám 71
Giải bảy 117
Giải sáu 5881 4589 1978
Giải năm 4412
Giải tư 63716 47540 70692 58419
34513 30602 02850
Giải ba 78957 35038
Giải nhì 67281
Giải nhất 45607
Đặc biệt 413425
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 12 13 16 17 19 25
38 40 50 57 71 81 81 89 92
Giải tám 53
Giải bảy 687
Giải sáu 7520 8881 6433
Giải năm 0517
Giải tư 07687 30354 56194 39302
64691 65708 98152
Giải ba 12460 77165
Giải nhì 44581
Giải nhất 27825
Đặc biệt 177168
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 17 20 25 52 53 54
60 65 68 81 81 87 87 91 94
Giải tám 77
Giải bảy 273
Giải sáu 4505 7786 1499
Giải năm 4329
Giải tư 65950 16087 13635 19899
02274 65208 94891
Giải ba 96735 92067
Giải nhì 58187
Giải nhất 36404
Đặc biệt 799914
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 14 29 35 35 50
67 73 74 77 86 87 87 91 99
Giải tám 39
Giải bảy 287
Giải sáu 7868 9355 3212
Giải năm 3243
Giải tư 46222 02478 76396 44824
85163 05001 84351
Giải ba 89701 02495
Giải nhì 42917
Giải nhất 12058
Đặc biệt 691631
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 17 22 24 31 39 43
51 55 58 63 68 78 87 95 96
Giải tám 06
Giải bảy 077
Giải sáu 4340 4275 1004
Giải năm 4111
Giải tư 45891 00393 21562 93626
69178 11155 95894
Giải ba 76555 21497
Giải nhì 66283
Giải nhất 53987
Đặc biệt 751921
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 21 26 40 55 55 62
75 77 78 83 87 91 93 94 97
Giải tám 98
Giải bảy 003
Giải sáu 3686 0235 3638
Giải năm 6721
Giải tư 04773 82668 59850 75954
59843 53115 36283
Giải ba 72970 10546
Giải nhì 10495
Giải nhất 33346
Đặc biệt 931498
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 21 35 43 46 46 50
54 68 70 73 83 86 95 98 98
Giải tám 49
Giải bảy 701
Giải sáu 3462 8399 9971
Giải năm 6293
Giải tư 27272 22543 96109 87499
02977 73374 02510
Giải ba 38537 17602
Giải nhì 75695
Giải nhất 66406
Đặc biệt 719285
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 09 10 37 43 49
62 72 74 77 85 93 95 99 99
Giải tám 67
Giải bảy 482
Giải sáu 5714 8438 4007
Giải năm 2205
Giải tư 77585 61641 28371 61438
51121 82100 17263
Giải ba 76364 86265
Giải nhì 29351
Giải nhất 71897
Đặc biệt 464259
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 14 21 38 38 41 51
59 63 64 65 67 71 82 85 97
Giải tám 99
Giải bảy 815
Giải sáu 9013 6657 4175
Giải năm 1926
Giải tư 54903 23509 46502 30842
78791 88741 89606
Giải ba 35427 53521
Giải nhì 42914
Giải nhất 54316
Đặc biệt 223157
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 09 13 14 15 16
21 26 27 41 42 57 57 91 99
Giải tám 70
Giải bảy 702
Giải sáu 4179 7724 2379
Giải năm 9214
Giải tư 30073 04624 13202 37594
10073 07172 99302
Giải ba 47049 71826
Giải nhì 15875
Giải nhất 40907
Đặc biệt 609752
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 02 07 14 24 24 26
49 52 70 72 73 73 75 79 94
Giải tám 78
Giải bảy 436
Giải sáu 9977 7129 4952
Giải năm 9518
Giải tư 30712 98507 80715 20782
57670 43511 71157
Giải ba 63978 64190
Giải nhì 65120
Giải nhất 56080
Đặc biệt 914094
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 15 18 20 29 36
57 70 77 78 78 80 82 90 94
Chia sẻ