MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 18/7/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Đắc Nông

Giải tám 88
Giải bảy 526
Giải sáu 9359 0840 7289
Giải năm 4859
Giải tư 84112 92349 37828 21846
93114 73993 43927
Giải ba 28667 77568
Giải nhì 54081
Giải nhất 79703
Đặc biệt 101248
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 14 26 27 28 40 46
48 49 59 59 67 68 81 88 93
Giải tám 09
Giải bảy 845
Giải sáu 9048 0519 8074
Giải năm 9543
Giải tư 47972 23132 64426 87165
75075 49497 12929
Giải ba 84107 36160
Giải nhì 79028
Giải nhất 12150
Đặc biệt 064994
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 19 26 28 29 32 43
45 48 50 60 65 72 75 94 97
Giải tám 14
Giải bảy 028
Giải sáu 7742 8912 1283
Giải năm 6559
Giải tư 52451 93268 62705 57657
74011 57204 21197
Giải ba 01221 31353
Giải nhì 89291
Giải nhất 56155
Đặc biệt 325107
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 07 11 12 14 21 28
42 51 53 55 57 59 68 91 97
Giải tám 44
Giải bảy 589
Giải sáu 5156 8485 8176
Giải năm 6823
Giải tư 56950 17375 11913 42672
20476 09095 04793
Giải ba 95946 02642
Giải nhì 55073
Giải nhất 58837
Đặc biệt 701315
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 23 37 42 44 46 50
56 72 73 75 76 85 89 93 95
Giải tám 47
Giải bảy 015
Giải sáu 5807 9180 5133
Giải năm 1799
Giải tư 10205 26667 64908 69378
20365 11354 82420
Giải ba 41043 66245
Giải nhì 05902
Giải nhất 69732
Đặc biệt 539125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 07 08 15 20 25 32
43 45 47 54 65 67 78 80 99
Giải tám 72
Giải bảy 569
Giải sáu 1852 2668 5716
Giải năm 3733
Giải tư 83942 59728 29169 01697
80635 54313 76660
Giải ba 36740 25729
Giải nhì 74152
Giải nhất 02157
Đặc biệt 687059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 28 29 33 35 40 42 52
52 57 59 60 68 69 69 72 97
Giải tám 84
Giải bảy 033
Giải sáu 7080 1757 6006
Giải năm 8286
Giải tư 61167 12217 62875 92445
43902 59322 73331
Giải ba 81761 44140
Giải nhì 04421
Giải nhất 81930
Đặc biệt 685962
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 17 21 22 30 31 33 40
45 57 61 62 67 75 80 84 86
Giải tám 38
Giải bảy 423
Giải sáu 6072 2295 4868
Giải năm 1466
Giải tư 43834 28565 18480 79952
58895 25702 08331
Giải ba 30492 71099
Giải nhì 02033
Giải nhất 30773
Đặc biệt 389600
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 23 31 33 34 38 52
65 66 72 73 80 92 95 95 99
Giải tám 50
Giải bảy 050
Giải sáu 0933 6907 1338
Giải năm 8302
Giải tư 47260 61719 45636 88884
69092 60015 66053
Giải ba 08739 29967
Giải nhì 07775
Giải nhất 87716
Đặc biệt 796887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 15 16 19 33 36 39
50 50 53 60 67 75 84 87 92
Giải tám 64
Giải bảy 417
Giải sáu 7744 7390 9555
Giải năm 7434
Giải tư 66828 85081 90821 88766
88687 66788 98517
Giải ba 25372 32080
Giải nhì 06355
Giải nhất 61288
Đặc biệt 159781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 17 21 28 34 44 55 64
66 72 80 81 81 87 88 88 90
Giải tám 55
Giải bảy 123
Giải sáu 4299 1039 1244
Giải năm 8396
Giải tư 65426 48804 12778 76897
58605 24382 55586
Giải ba 75064 23848
Giải nhì 35656
Giải nhất 50199
Đặc biệt 575240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 23 26 39 40 48 55
56 64 78 82 86 96 97 99 99
Giải tám 52
Giải bảy 094
Giải sáu 4317 4393 1638
Giải năm 9099
Giải tư 85274 70682 63567 71423
59440 16851 25026
Giải ba 85276 21547
Giải nhì 41354
Giải nhất 00514
Đặc biệt 525010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 17 23 26 40 47 51
52 54 67 74 76 82 93 94 99
Giải tám 95
Giải bảy 543
Giải sáu 8109 7776 6870
Giải năm 7896
Giải tư 84906 86500 01257 33748
84482 65517 87932
Giải ba 49041 00709
Giải nhì 21369
Giải nhất 98417
Đặc biệt 768029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 09 17 17 29 32
41 43 48 57 69 76 82 95 96
Giải tám 93
Giải bảy 508
Giải sáu 4182 9995 2808
Giải năm 6448
Giải tư 17125 01337 73296 45488
36500 23617 59222
Giải ba 77258 33042
Giải nhì 36732
Giải nhất 43448
Đặc biệt 690805
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 17 22 25 32 37
42 48 48 58 82 88 93 95 96
Giải tám 26
Giải bảy 372
Giải sáu 3005 7205 1719
Giải năm 8674
Giải tư 75659 77652 68756 15076
60093 70912 52074
Giải ba 23957 32521
Giải nhì 54921
Giải nhất 99067
Đặc biệt 066786
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 12 21 21 26 52 56
57 59 67 72 74 74 76 86 93
Chia sẻ