MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Đắc Nông

Giải tám 50
Giải bảy 517
Giải sáu 7523 8679 6419
Giải năm 4718
Giải tư 99188 81629 16822 32845
77660 43807 27391
Giải ba 83029 90831
Giải nhì 85265
Giải nhất 84755
Đặc biệt 520971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 17 18 22 23 29 29 31
45 50 55 60 65 71 79 88 91
Giải tám 80
Giải bảy 726
Giải sáu 5551 7743 4797
Giải năm 9864
Giải tư 69093 55433 67077 51543
12900 02666 01701
Giải ba 02187 23681
Giải nhì 66943
Giải nhất 20176
Đặc biệt 540591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 26 33 43 43 43 51
64 66 76 77 80 81 87 91 93
Giải tám 47
Giải bảy 652
Giải sáu 8244 6650 7201
Giải năm 1888
Giải tư 43580 88082 80684 89630
40875 36658 66991
Giải ba 35147 54582
Giải nhì 90833
Giải nhất 61321
Đặc biệt 100825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 30 33 44 47 47 50
52 58 75 80 82 82 84 88 91
Giải tám 35
Giải bảy 503
Giải sáu 0298 1335 1725
Giải năm 9343
Giải tư 10273 72061 50794 71818
17410 09123 30180
Giải ba 92245 39793
Giải nhì 71109
Giải nhất 61377
Đặc biệt 709040
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 18 23 35 35 40
43 45 61 73 77 80 93 94 98
Giải tám 73
Giải bảy 352
Giải sáu 9077 3705 6634
Giải năm 2274
Giải tư 23058 29975 73082 42992
30300 62033 67700
Giải ba 01992 89893
Giải nhì 02048
Giải nhất 07044
Đặc biệt 259090
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 05 33 44 48 52 58
73 74 75 77 82 90 92 92 93
Giải tám 52
Giải bảy 068
Giải sáu 4811 5196 8951
Giải năm 3502
Giải tư 37955 47563 66453 08993
36105 98599 13831
Giải ba 53709 40532
Giải nhì 02859
Giải nhất 15517
Đặc biệt 246421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 11 17 21 31 32
52 53 55 59 63 68 93 96 99
Giải tám 44
Giải bảy 728
Giải sáu 5285 9520 1591
Giải năm 3799
Giải tư 09403 09965 60067 19197
21862 85384 58583
Giải ba 02754 40327
Giải nhì 94801
Giải nhất 23783
Đặc biệt 634685
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 20 27 28 44 54 62
65 67 83 83 84 85 85 97 99
Giải tám 34
Giải bảy 899
Giải sáu 1007 7101 6952
Giải năm 5344
Giải tư 94058 29882 52435 86454
40734 85625 18934
Giải ba 59734 77023
Giải nhì 33178
Giải nhất 02448
Đặc biệt 461063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 23 25 34 34 34 34
35 44 48 54 58 63 78 82 99
Giải tám 64
Giải bảy 701
Giải sáu 5460 7979 3550
Giải năm 1859
Giải tư 32292 74813 30469 80681
34470 35716 68977
Giải ba 94614 15145
Giải nhì 75796
Giải nhất 32035
Đặc biệt 035520
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 14 16 20 35 45 59
60 64 69 70 77 79 81 92 96
Giải tám 23
Giải bảy 273
Giải sáu 9377 2134 7599
Giải năm 9285
Giải tư 72373 86759 72454 67662
04185 54179 37804
Giải ba 73306 48128
Giải nhì 95707
Giải nhất 42817
Đặc biệt 979467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 17 23 28 34 54
59 62 67 73 73 77 79 85 85
Giải tám 59
Giải bảy 795
Giải sáu 9732 6362 9364
Giải năm 3489
Giải tư 95837 68413 43578 56624
94354 68578 10642
Giải ba 80675 09334
Giải nhì 44592
Giải nhất 02441
Đặc biệt 282583
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 24 32 34 37 41 42 54
59 62 75 78 78 83 89 92 95
Giải tám 59
Giải bảy 814
Giải sáu 7133 5507 4580
Giải năm 0660
Giải tư 50345 66978 75936 66136
86679 60788 07027
Giải ba 31918 18587
Giải nhì 12319
Giải nhất 38265
Đặc biệt 464369
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 18 19 27 33 36 36
45 59 60 65 69 78 79 87 88
Giải tám 71
Giải bảy 344
Giải sáu 0407 6613 6585
Giải năm 3278
Giải tư 03983 95712 31244 38051
38423 48012 83737
Giải ba 52050 31558
Giải nhì 03211
Giải nhất 24257
Đặc biệt 546932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 12 13 23 32 37
44 44 50 51 57 58 71 78 83
Giải tám 74
Giải bảy 982
Giải sáu 9984 0288 4078
Giải năm 6853
Giải tư 37586 94609 98516 46923
46717 40429 13648
Giải ba 82515 30427
Giải nhì 18221
Giải nhất 76743
Đặc biệt 571009
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 15 16 17 21 23 27
29 43 48 53 74 82 84 86 88
Giải tám 31
Giải bảy 140
Giải sáu 9374 3858 0583
Giải năm 3312
Giải tư 26817 15566 30532 19908
10882 12915 93489
Giải ba 27726 56155
Giải nhì 98092
Giải nhất 81560
Đặc biệt 479792
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 15 17 26 31 32 40
55 58 60 66 74 82 89 92 92
Chia sẻ