MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Đắc Nông

Giải tám 87
Giải bảy 558
Giải sáu 4039 2050 5645
Giải năm 2232
Giải tư 12273 53987 13272 29457
89185 61935 79535
Giải ba 37057 82651
Giải nhì 54045
Giải nhất 82516
Đặc biệt 337479
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 32 35 35 39 45 5 50 51
57 57 58 72 73 79 85 87 87
Giải tám 07
Giải bảy 440
Giải sáu 3961 6755 0401
Giải năm 2780
Giải tư 77957 45755 84884 03523
44340 95457 32663
Giải ba 48334 87346
Giải nhì 53575
Giải nhất 47314
Đặc biệt 892092
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 1 14 23 34 40 40 46 55
55 57 57 61 63 75 80 84 92
Giải tám 57
Giải bảy 166
Giải sáu 9168 1478 7332
Giải năm 1687
Giải tư 89573 72377 09376 15572
10083 00810 42816
Giải ba 36802 99003
Giải nhì 07148
Giải nhất 09755
Đặc biệt 137609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 09 10 16 2 48 55 57
66 68 72 73 76 77 78 83 87
Giải tám 33
Giải bảy 796
Giải sáu 2928 9870 5564
Giải năm 8863
Giải tư 47984 90108 33892 98855
50156 48687 94174
Giải ba 83337 05859
Giải nhì 15646
Giải nhất 65101
Đặc biệt 997167
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 28 33 37 4 46 55 56
59 63 67 70 74 84 87 92 96
Giải tám 06
Giải bảy 707
Giải sáu 0959 2157 2301
Giải năm 2279
Giải tư 38901 06196 63877 00791
99715 68242 23283
Giải ba 41905 26800
Giải nhì 68855
Giải nhất 47902
Đặc biệt 281288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 05 06 07 1 15 42
55 57 59 77 79 83 88 91 96
Giải tám 37
Giải bảy 261
Giải sáu 1672 7159 9344
Giải năm 6504
Giải tư 04627 88504 50854 89783
46564 45992 47831
Giải ba 98409 16187
Giải nhì 06590
Giải nhất 13250
Đặc biệt 150337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 09 27 31 37 37 4 50
54 59 61 64 72 83 87 90 92
Giải tám 11
Giải bảy 117
Giải sáu 8443 7695 1131
Giải năm 5890
Giải tư 13261 62079 98373 90505
83695 66427 51180
Giải ba 27785 46217
Giải nhì 19694
Giải nhất 80895
Đặc biệt 173034
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 1 11 17 17 27 34 43 61
73 79 80 85 90 94 95 95 95
Giải tám 57
Giải bảy 518
Giải sáu 5994 0125 1691
Giải năm 9739
Giải tư 98588 84013 82178 71615
70073 15764 65363
Giải ba 34998 73570
Giải nhì 51012
Giải nhất 82863
Đặc biệt 324370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 12 13 15 18 25 39 57 63
63 64 70 70 73 78 88 94 98
Giải tám 07
Giải bảy 502
Giải sáu 3125 8925 3733
Giải năm 7812
Giải tư 16724 25431 56881 90661
63707 06201 18599
Giải ba 73043 42488
Giải nhì 55594
Giải nhất 53258
Đặc biệt 021397
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 07 12 24 25 25 3
31 43 58 61 81 88 94 97 99
Giải tám 13
Giải bảy 246
Giải sáu 6939 5394 8868
Giải năm 5064
Giải tư 98321 37952 15485 15610
50493 31405 73406
Giải ba 98406 39054
Giải nhì 73425
Giải nhất 89077
Đặc biệt 801201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 06 10 13 21 25 39
46 52 54 64 77 8 85 93 94
Giải tám 84
Giải bảy 494
Giải sáu 9574 1814 3210
Giải năm 7166
Giải tư 00638 08422 25285 53699
70316 62605 03234
Giải ba 33243 58474
Giải nhì 40111
Giải nhất 02357
Đặc biệt 394213
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 05 11 13 14 16 22 34 38
43 57 66 74 74 84 85 94 99
Giải tám 17
Giải bảy 343
Giải sáu 2006 2894 0407
Giải năm 7738
Giải tư 14542 02832 24191 86244
67883 73148 99318
Giải ba 55786 33523
Giải nhì 45828
Giải nhất 52180
Đặc biệt 394246
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 18 23 28 32 38 42 43
44 46 48 7 80 83 86 91 94
Giải tám 06
Giải bảy 645
Giải sáu 3289 0902 6958
Giải năm 1059
Giải tư 80027 95071 16888 57849
78489 41113 88966
Giải ba 95650 64725
Giải nhì 34828
Giải nhất 13863
Đặc biệt 712378
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 13 25 27 28 45 49 50
59 63 66 71 78 8 88 89 89
Giải tám 48
Giải bảy 007
Giải sáu 5453 6500 9558
Giải năm 3358
Giải tư 36821 36056 03239 65779
92731 59659 07959
Giải ba 48833 12305
Giải nhì 62782
Giải nhất 01009
Đặc biệt 661543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 09 21 31 33 39 43
48 53 56 58 59 59 79 8 82
Giải tám 41
Giải bảy 676
Giải sáu 6634 8961 8254
Giải năm 9287
Giải tư 49242 87286 33245 98934
64053 43220 82359
Giải ba 77483 22159
Giải nhì 01732
Giải nhất 36415
Đặc biệt 372934
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 20 32 34 34 34 4 41 42
45 53 59 59 61 76 83 86 87
Chia sẻ