MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đắc Nông

Giải tám 95
Giải bảy 543
Giải sáu 8109 7776 6870
Giải năm 7896
Giải tư 84906 86500 01257 33748
84482 65517 87932
Giải ba 49041 00709
Giải nhì 21369
Giải nhất 98417
Đặc biệt 768029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 09 17 17 29 32
41 43 48 57 69 76 82 95 96
Giải tám 93
Giải bảy 508
Giải sáu 4182 9995 2808
Giải năm 6448
Giải tư 17125 01337 73296 45488
36500 23617 59222
Giải ba 77258 33042
Giải nhì 36732
Giải nhất 43448
Đặc biệt 690805
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 17 22 25 32 37
42 48 48 58 82 88 93 95 96
Giải tám 26
Giải bảy 372
Giải sáu 3005 7205 1719
Giải năm 8674
Giải tư 75659 77652 68756 15076
60093 70912 52074
Giải ba 23957 32521
Giải nhì 54921
Giải nhất 99067
Đặc biệt 066786
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 12 21 21 26 52 56
57 59 67 72 74 74 76 86 93
Giải tám 01
Giải bảy 202
Giải sáu 6918 6613 2066
Giải năm 1227
Giải tư 36704 78947 02264 27521
07642 71982 09349
Giải ba 86823 71102
Giải nhì 73279
Giải nhất 66306
Đặc biệt 460764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 04 06 13 18 21
23 27 42 47 49 64 64 79 82
Giải tám 48
Giải bảy 423
Giải sáu 3620 8119 9715
Giải năm 3084
Giải tư 85932 37441 04138 17970
70920 46902 51752
Giải ba 39175 72498
Giải nhì 04690
Giải nhất 67384
Đặc biệt 674052
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 20 20 23 32 38 41
48 52 52 70 75 84 84 90 98
Giải tám 28
Giải bảy 408
Giải sáu 2170 3776 4619
Giải năm 8329
Giải tư 99660 68584 64337 96844
76545 57730 31020
Giải ba 22290 97645
Giải nhì 84578
Giải nhất 36821
Đặc biệt 739828
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 20 21 28 28 29 30 37
44 45 45 60 70 76 78 84 90
Giải tám 21
Giải bảy 706
Giải sáu 5797 6611 4946
Giải năm 1520
Giải tư 33089 16447 03758 38109
11620 17130 27004
Giải ba 72641 07534
Giải nhì 20980
Giải nhất 57104
Đặc biệt 462239
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 06 09 11 20 20 21
30 34 39 41 47 58 80 89 97
Giải tám 76
Giải bảy 997
Giải sáu 6269 3687 9260
Giải năm 0446
Giải tư 60819 78563 04257 36681
83929 35158 46257
Giải ba 38128 96968
Giải nhì 32098
Giải nhất 24657
Đặc biệt 744897
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 28 29 46 57 57 57 58
63 68 69 76 81 87 97 97 98
Giải tám 46
Giải bảy 062
Giải sáu 3525 1981 2715
Giải năm 3712
Giải tư 97981 60892 33754 22541
91254 76546 09113
Giải ba 32523 25706
Giải nhì 25759
Giải nhất 91551
Đặc biệt 535342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 13 23 25 41 42 46
46 51 54 54 59 62 81 81 92
Giải tám 02
Giải bảy 135
Giải sáu 9941 8369 2375
Giải năm 2529
Giải tư 11808 52138 56158 00907
68022 74729 40970
Giải ba 63682 69278
Giải nhì 56429
Giải nhất 98913
Đặc biệt 044379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 08 13 22 29 29 29
35 38 41 58 69 70 78 79 82
Giải tám 93
Giải bảy 815
Giải sáu 6131 0138 3884
Giải năm 2018
Giải tư 78718 56983 77428 37225
45683 28192 97623
Giải ba 00723 07049
Giải nhì 06239
Giải nhất 94485
Đặc biệt 004119
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 18 18 19 23 23 25 28
31 38 39 49 83 83 85 92 93
Giải tám 33
Giải bảy 128
Giải sáu 2364 8962 6464
Giải năm 1354
Giải tư 23247 06646 62127 05510
78885 79490 62468
Giải ba 12563 68831
Giải nhì 57850
Giải nhất 66781
Đặc biệt 978113
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 27 28 31 33 46 47
50 54 62 63 64 68 81 85 90
Giải tám 74
Giải bảy 868
Giải sáu 8517 8161 6906
Giải năm 3848
Giải tư 51909 58103 44390 00084
96094 48053 10356
Giải ba 16534 96514
Giải nhì 46964
Giải nhất 26840
Đặc biệt 828062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 14 17 34 40 48 53
56 61 62 64 68 74 84 90 94
Giải tám 64
Giải bảy 612
Giải sáu 3330 0951 1206
Giải năm 3670
Giải tư 84560 71550 05586 51251
59846 36616 82130
Giải ba 54067 76303
Giải nhì 49946
Giải nhất 63449
Đặc biệt 917756
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 16 30 30 46 46 49
50 51 51 56 60 64 67 70 86
Giải tám 31
Giải bảy 376
Giải sáu 3199 7881 5305
Giải năm 4341
Giải tư 03621 50298 05590 22527
52270 59342 83790
Giải ba 61900 88168
Giải nhì 49299
Giải nhất 39324
Đặc biệt 030676
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 21 24 27 31 41 42 68
70 76 76 81 90 90 98 99 99
Chia sẻ