MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Ninh Thuận

Giải tám 61
Giải bảy 489
Giải sáu 8552 4464 3824
Giải năm 3405
Giải tư 17033 55543 09031 13812
17608 74106 59531
Giải ba 07192 23676
Giải nhì 85035
Giải nhất 45504
Đặc biệt 143106
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 06 08 12 31 31
33 35 43 52 61 64 76 89 92
Giải tám 26
Giải bảy 715
Giải sáu 5184 4065 3131
Giải năm 4276
Giải tư 04751 15882 47786 31959
41859 34265 49025
Giải ba 67034 11440
Giải nhì 40211
Giải nhất 17545
Đặc biệt 189383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 25 26 34 40 45 51
59 59 65 65 76 82 83 84 86
Giải tám 76
Giải bảy 128
Giải sáu 2686 3979 0425
Giải năm 5035
Giải tư 26919 53748 49383 26390
51034 90437 75704
Giải ba 63767 29769
Giải nhì 12351
Giải nhất 17275
Đặc biệt 725861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 28 34 35 37 48 51
61 67 69 75 76 79 83 86 90
Giải tám 37
Giải bảy 064
Giải sáu 3425 5777 6369
Giải năm 6351
Giải tư 74388 91621 36440 94862
91468 18118 61943
Giải ba 98009 90732
Giải nhì 25889
Giải nhất 05766
Đặc biệt 793295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 18 21 25 32 37 40 43
51 62 64 66 68 77 88 89 95
Giải tám 40
Giải bảy 976
Giải sáu 2280 2834 3543
Giải năm 3102
Giải tư 24998 09020 51266 47561
68416 42983 45653
Giải ba 90349 09516
Giải nhì 79575
Giải nhất 51366
Đặc biệt 385198
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 16 20 34 40 49 53
61 66 66 75 76 80 83 98 98
Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 6499 6087 6447
Giải năm 8206
Giải tư 78494 90961 99371 82861
62053 27997 30015
Giải ba 94039 93804
Giải nhì 34584
Giải nhất 16332
Đặc biệt 413037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 11 15 32 35 37 39
53 61 61 71 84 87 94 97 99
Giải tám 82
Giải bảy 146
Giải sáu 2428 6826 2190
Giải năm 7352
Giải tư 81057 92661 55521 75639
78872 16199 04725
Giải ba 70964 01730
Giải nhì 76794
Giải nhất 66575
Đặc biệt 355850
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 26 28 30 39 46 50
52 57 61 64 72 75 82 94 99
Giải tám 82
Giải bảy 962
Giải sáu 4724 0161 2314
Giải năm 8120
Giải tư 93457 53637 60605 00795
18595 43646 15584
Giải ba 85766 86949
Giải nhì 41795
Giải nhất 07657
Đặc biệt 616590
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 20 24 37 46 49 57 57
61 62 66 82 84 90 95 95 95
Giải tám 18
Giải bảy 972
Giải sáu 4332 1697 3408
Giải năm 9732
Giải tư 61295 35445 21216 40283
24647 00615 65968
Giải ba 19929 71103
Giải nhì 51549
Giải nhất 47865
Đặc biệt 609514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 15 16 18 29 32 32
45 47 49 65 68 72 83 95 97
Giải tám 49
Giải bảy 028
Giải sáu 9900 3311 2393
Giải năm 6565
Giải tư 51683 63929 12830 67015
71219 15001 35952
Giải ba 71560 89834
Giải nhì 11661
Giải nhất 47619
Đặc biệt 666650
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 11 15 19 19 28 29
30 34 49 50 52 60 61 65 83
Giải tám 18
Giải bảy 934
Giải sáu 5479 8848 9073
Giải năm 3613
Giải tư 02226 81018 01999 21008
47848 86893 40905
Giải ba 72162 83589
Giải nhì 98326
Giải nhất 89123
Đặc biệt 435861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 13 18 18 23 26 26
34 48 48 61 62 79 89 93 99
Giải tám 44
Giải bảy 645
Giải sáu 5285 9513 4584
Giải năm 3913
Giải tư 58344 97731 00785 15418
21396 39244 35309
Giải ba 02140 42326
Giải nhì 01620
Giải nhất 99789
Đặc biệt 000736
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 13 18 20 26 31 36
40 44 44 44 45 85 85 89 96
Giải tám 68
Giải bảy 396
Giải sáu 6578 0864 0081
Giải năm 6179
Giải tư 87543 25335 40537 34751
95135 83085 50164
Giải ba 25955 65598
Giải nhì 29994
Giải nhất 02870
Đặc biệt 419588
Phóng to
Lô tô trực tiếp
35 35 37 43 51 55 64 64
68 70 78 79 85 88 94 96 98
Giải tám 15
Giải bảy 056
Giải sáu 3378 4255 1495
Giải năm 0734
Giải tư 86380 67717 53025 25554
63104 24554 77464
Giải ba 52425 91935
Giải nhì 90147
Giải nhất 10094
Đặc biệt 829996
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 25 25 34 35 47
54 54 55 56 64 78 80 94 96
Giải tám 99
Giải bảy 546
Giải sáu 3367 1962 7865
Giải năm 0341
Giải tư 59099 34927 05189 68308
17574 05639 13726
Giải ba 07079 67310
Giải nhì 75911
Giải nhất 08005
Đặc biệt 317566
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 11 26 27 39 41
46 62 66 67 74 79 89 99 99
Chia sẻ