MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Ninh Thuận

Giải tám 33
Giải bảy 695
Giải sáu 4980 0123 1166
Giải năm 8756
Giải tư 03683 54581 54744 08767
73558 27244 06462
Giải ba 93078 75146
Giải nhì 92687
Giải nhất 94851
Đặc biệt 284882
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 33 44 44 46 51 56 58
62 67 78 80 81 82 83 87 95
Giải tám 64
Giải bảy 634
Giải sáu 5753 6003 4304
Giải năm 6897
Giải tư 36842 32599 70324 63454
89917 49024 38683
Giải ba 66058 47588
Giải nhì 66455
Giải nhất 91706
Đặc biệt 204032
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 17 24 24 32 34 42
53 54 55 58 64 83 88 97 99
Giải tám 73
Giải bảy 506
Giải sáu 5570 4733 8675
Giải năm 1705
Giải tư 66575 86224 20557 57270
92575 59848 56535
Giải ba 45871 59077
Giải nhì 96281
Giải nhất 52584
Đặc biệt 640720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 20 24 33 35 48 57
70 70 71 73 75 75 77 81 84
Giải tám 83
Giải bảy 236
Giải sáu 5216 3674 7286
Giải năm 9903
Giải tư 30378 18797 76434 09249
87648 43498 72432
Giải ba 19090 81859
Giải nhì 94373
Giải nhất 62721
Đặc biệt 409386
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 21 32 34 36 48 49
59 73 74 78 83 86 90 97 98
Giải tám 02
Giải bảy 356
Giải sáu 8441 2230 0394
Giải năm 7667
Giải tư 89172 67861 51794 51144
74203 95302 90450
Giải ba 22242 70671
Giải nhì 10746
Giải nhất 79553
Đặc biệt 185628
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 28 30 41 42 44
46 50 53 56 61 67 71 72 94
Giải tám 30
Giải bảy 014
Giải sáu 1459 6964 2350
Giải năm 6882
Giải tư 88692 10972 33603 26972
70521 42089 98010
Giải ba 21958 94222
Giải nhì 71170
Giải nhất 14969
Đặc biệt 055705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 14 21 22 30 58
59 64 69 70 72 72 82 89 92
Giải tám 86
Giải bảy 952
Giải sáu 1914 7840 7263
Giải năm 3010
Giải tư 66730 21428 34497 47593
12182 74790 54752
Giải ba 94002 77124
Giải nhì 54439
Giải nhất 55866
Đặc biệt 058335
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 14 24 28 30 35 39
40 52 52 66 82 86 90 93 97
Giải tám 07
Giải bảy 424
Giải sáu 3285 9157 7816
Giải năm 8607
Giải tư 47117 75431 39715 03869
11525 03803 77641
Giải ba 43029 10308
Giải nhì 50656
Giải nhất 21145
Đặc biệt 375419
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 07 08 15 17 19 24
25 29 31 41 45 56 57 69 85
Giải tám 93
Giải bảy 369
Giải sáu 9344 4509 1150
Giải năm 6736
Giải tư 37801 81312 39697 71974
73904 68538 62439
Giải ba 86284 33055
Giải nhì 28081
Giải nhất 16400
Đặc biệt 855680
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 09 12 36 38 39
44 55 69 74 80 81 84 93 97
Giải tám 52
Giải bảy 289
Giải sáu 8776 8152 9495
Giải năm 4338
Giải tư 85955 50963 10331 58302
08171 79632 47937
Giải ba 94075 07083
Giải nhì 60144
Giải nhất 65456
Đặc biệt 849005
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 31 32 37 38 44 52
52 55 56 63 71 75 76 83 89
Giải tám 66
Giải bảy 196
Giải sáu 6572 1332 6505
Giải năm 7944
Giải tư 78975 36015 84287 43187
70539 52457 45833
Giải ba 54483 97529
Giải nhì 19448
Giải nhất 69162
Đặc biệt 959715
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 15 29 32 33 39 44 48 5
57 62 66 72 75 83 87 87 96
Giải tám 52
Giải bảy 753
Giải sáu 1753 8052 0482
Giải năm 8161
Giải tư 53490 68163 04949 12615
79189 66308 47809
Giải ba 09930 81797
Giải nhì 70569
Giải nhất 97019
Đặc biệt 662228
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 15 19 2 28 30 49 52
52 53 53 61 63 69 89 90 97
Giải tám 78
Giải bảy 710
Giải sáu 7893 1923 4327
Giải năm 9998
Giải tư 52899 13238 74865 04566
20497 44192 81112
Giải ba 76558 98192
Giải nhì 46938
Giải nhất 15280
Đặc biệt 136847
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 23 38 38 47 58 65 66
7 78 80 92 92 93 97 98 99
Giải tám 08
Giải bảy 160
Giải sáu 9530 4853 9393
Giải năm 5668
Giải tư 95213 95100 78449 93542
56387 69821 42517
Giải ba 96699 02111
Giải nhì 61656
Giải nhất 77447
Đặc biệt 132304
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 08 11 13 17 21 3 30
42 47 49 53 56 60 68 87 99
Giải tám 24
Giải bảy 411
Giải sáu 3032 8153 0991
Giải năm 5047
Giải tư 77180 89761 46841 75261
55025 93535 93257
Giải ba 59231 38946
Giải nhì 07936
Giải nhất 87825
Đặc biệt 997754
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 11 24 25 25 31 32 35 36
41 46 47 53 54 57 61 61 80
Chia sẻ