MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Ninh Thuận

Giải tám 80
Giải bảy 526
Giải sáu 7235 5810 6074
Giải năm 9863
Giải tư 75104 88198 67904 27263
31435 72927 16289
Giải ba 00756 39628
Giải nhì 48107
Giải nhất 23195
Đặc biệt 745454
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 07 10 26 27 28 35
35 54 56 63 63 80 89 95 98
Giải tám 80
Giải bảy 936
Giải sáu 0544 8895 5307
Giải năm 4849
Giải tư 60225 40961 90668 23601
84943 79812 78764
Giải ba 30265 33615
Giải nhì 03707
Giải nhất 54744
Đặc biệt 338892
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 12 15 25 36 43 44
44 49 61 64 65 68 80 92 95
Giải tám 47
Giải bảy 332
Giải sáu 5717 2965 6926
Giải năm 4170
Giải tư 08537 37651 87964 72772
96217 89693 95308
Giải ba 18558 60480
Giải nhì 83476
Giải nhất 41537
Đặc biệt 060422
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 17 17 22 32 37 37 47
51 58 64 65 70 72 76 80 93
Giải tám 00
Giải bảy 300
Giải sáu 5366 7215 6839
Giải năm 7674
Giải tư 00616 94510 60698 15099
54310 06816 70525
Giải ba 49308 62799
Giải nhì 05664
Giải nhất 55029
Đặc biệt 467613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 08 10 10 13 15 16
16 25 29 64 66 74 98 99 99
Giải tám 72
Giải bảy 512
Giải sáu 2272 0302 2313
Giải năm 5712
Giải tư 74442 03039 79493 02131
84448 48641 95921
Giải ba 53581 78232
Giải nhì 95710
Giải nhất 24585
Đặc biệt 052482
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 12 21 31 32 39
41 42 48 72 72 81 82 85 93
Giải tám 93
Giải bảy 403
Giải sáu 3972 5138 3608
Giải năm 2903
Giải tư 26144 19889 24927 37656
23717 11012 04227
Giải ba 52537 14967
Giải nhì 46895
Giải nhất 17518
Đặc biệt 886604
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 04 12 17 18 27 27
37 38 44 56 67 72 89 93 95
Giải tám 68
Giải bảy 183
Giải sáu 0741 1034 8006
Giải năm 3109
Giải tư 85886 05759 13080 15525
26576 88259 06056
Giải ba 48617 24844
Giải nhì 37606
Giải nhất 81486
Đặc biệt 835554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 17 25 34 41 44 54
56 59 59 68 76 80 83 86 86
Giải tám 16
Giải bảy 256
Giải sáu 6457 0743 7041
Giải năm 1583
Giải tư 30299 60276 45800 33026
57353 67776 05632
Giải ba 44252 28015
Giải nhì 31911
Giải nhất 41117
Đặc biệt 920918
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 15 16 17 18 26 32
43 52 53 56 57 76 76 83 99
Giải tám 31
Giải bảy 540
Giải sáu 1994 7899 0535
Giải năm 3718
Giải tư 72207 78456 90722 32287
36864 82566 90238
Giải ba 47667 96890
Giải nhì 88618
Giải nhất 76120
Đặc biệt 780439
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 18 18 20 22 31 38 39
40 56 64 66 67 87 90 94 99
Giải tám 30
Giải bảy 604
Giải sáu 6556 6128 2687
Giải năm 1437
Giải tư 99298 93081 69100 22458
03046 68537 39233
Giải ba 86811 87469
Giải nhì 62139
Giải nhất 98096
Đặc biệt 231269
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 11 28 30 33 37 37
39 46 56 58 69 69 81 96 98
Giải tám 57
Giải bảy 827
Giải sáu 4136 4720 1163
Giải năm 2465
Giải tư 88915 35060 19958 38918
53011 90658 39844
Giải ba 01238 79710
Giải nhì 80946
Giải nhất 60755
Đặc biệt 465562
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 15 18 20 27 36 38
44 46 55 57 58 58 60 62 65
Giải tám 74
Giải bảy 062
Giải sáu 1159 6357 5270
Giải năm 8678
Giải tư 77729 98724 74314 90089
20716 79131 27889
Giải ba 21591 27099
Giải nhì 89873
Giải nhất 67016
Đặc biệt 329648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 16 24 29 31 48 57
59 62 73 74 78 89 89 91 99
Giải tám 26
Giải bảy 119
Giải sáu 7047 8380 3494
Giải năm 4701
Giải tư 00850 61398 68514 56449
94286 82413 55070
Giải ba 29227 64534
Giải nhì 06384
Giải nhất 00822
Đặc biệt 417381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 14 19 22 26 27 34
47 49 50 70 80 81 84 86 98
Giải tám 75
Giải bảy 948
Giải sáu 2225 3609 4287
Giải năm 4662
Giải tư 55618 32694 25926 09462
06146 98668 51894
Giải ba 65017 04262
Giải nhì 29944
Giải nhất 91920
Đặc biệt 809490
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 17 18 20 25 26 44 46
48 62 62 62 68 75 90 94 94
Giải tám 56
Giải bảy 064
Giải sáu 1869 6209 6929
Giải năm 5227
Giải tư 58372 48786 75727 57454
99476 37257 94615
Giải ba 16428 78129
Giải nhì 34641
Giải nhất 14509
Đặc biệt 974278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 15 27 27 28 29 41
54 56 57 64 69 72 76 78 86
Chia sẻ