MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Ninh Thuận

Giải tám 01
Giải bảy 680
Giải sáu 7498 2178 9346
Giải năm 5023
Giải tư 09101 34885 81170 40849
73324 73963 67924
Giải ba 55511 14609
Giải nhì 64054
Giải nhất 60969
Đặc biệt 054076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 09 11 23 24 24 49
54 63 69 70 76 78 80 85 98
Giải tám 00
Giải bảy 729
Giải sáu 4585 8129 8932
Giải năm 8513
Giải tư 89620 55868 80915 13955
47539 03740 99430
Giải ba 51898 25004
Giải nhì 11719
Giải nhất 72488
Đặc biệt 569179
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 13 15 19 20 29 29
30 39 40 55 68 79 85 88 98
Giải tám 30
Giải bảy 453
Giải sáu 4329 9594 0315
Giải năm 2220
Giải tư 89928 42398 47379 61674
00395 96772 98475
Giải ba 47972 20969
Giải nhì 02673
Giải nhất 74030
Đặc biệt 723029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 28 29 29 30 30 53 69
72 72 73 74 75 79 94 95 98
Giải tám 89
Giải bảy 945
Giải sáu 3289 6178 5459
Giải năm 3121
Giải tư 47477 31966 86013 03168
93554 50604 75944
Giải ba 34293 51414
Giải nhì 06540
Giải nhất 61385
Đặc biệt 320593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 14 21 40 44 45 54
66 68 77 78 85 89 89 93 93
Giải tám 61
Giải bảy 205
Giải sáu 4708 4817 9938
Giải năm 1933
Giải tư 14406 95286 61037 55561
22020 58134 32130
Giải ba 00590 74522
Giải nhì 78395
Giải nhất 81491
Đặc biệt 791458
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 08 17 20 22 30 33
34 37 58 61 61 86 90 91 95
Giải tám 16
Giải bảy 639
Giải sáu 5318 8728 7015
Giải năm 5686
Giải tư 11455 85050 90945 54902
28067 11094 80485
Giải ba 28999 83454
Giải nhì 85228
Giải nhất 68626
Đặc biệt 400766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 18 26 28 28 39 45
50 54 55 66 67 85 86 94 99
Giải tám 59
Giải bảy 590
Giải sáu 0021 8394 9663
Giải năm 9869
Giải tư 16507 30341 97516 86455
13494 01823 62956
Giải ba 92189 32317
Giải nhì 19673
Giải nhất 43707
Đặc biệt 183209
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 09 16 17 21 23 41
55 56 59 69 73 89 90 94 94
Giải tám 81
Giải bảy 601
Giải sáu 5930 2854 8478
Giải năm 1076
Giải tư 61216 78048 23497 21843
82950 01871 32094
Giải ba 67650 87462
Giải nhì 85302
Giải nhất 64885
Đặc biệt 298062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 16 30 43 48 50 50
54 62 62 71 76 81 85 94 97
Giải tám 87
Giải bảy 700
Giải sáu 2341 8405 9210
Giải năm 7439
Giải tư 21658 15221 89346 24019
66487 20013 95893
Giải ba 37766 22314
Giải nhì 80128
Giải nhất 91756
Đặc biệt 705710
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 13 14 19 21 28
39 41 46 56 58 66 87 87 93
Giải tám 17
Giải bảy 765
Giải sáu 3915 1993 3327
Giải năm 3945
Giải tư 67680 85903 23718 57943
30201 41720 70803
Giải ba 10744 66603
Giải nhì 74324
Giải nhất 92328
Đặc biệt 004504
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 03 03 04 15 17 18
20 24 28 43 44 45 65 80 93
Giải tám 97
Giải bảy 062
Giải sáu 9078 0907 4674
Giải năm 9545
Giải tư 37138 41695 33172 30070
63830 14003 32543
Giải ba 71550 68852
Giải nhì 10299
Giải nhất 94081
Đặc biệt 396334
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 30 34 38 43 45 50
52 62 70 72 78 81 95 97 99
Giải tám 85
Giải bảy 618
Giải sáu 3700 7341 4233
Giải năm 8997
Giải tư 08067 86126 06286 92239
77614 66622 18831
Giải ba 38589 18105
Giải nhì 98259
Giải nhất 84304
Đặc biệt 79505
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 05 14 18 22 26
31 39 41 59 67 85 86 89 97
Giải tám 44
Giải bảy 533
Giải sáu 7801 8746 8220
Giải năm 6259
Giải tư 77264 07833 05533 63664
90898 93243 12624
Giải ba 39537 92742
Giải nhì 37544
Giải nhất 99682
Đặc biệt 565937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 24 33 33 33 37 37 42
43 44 44 46 59 64 64 82 98
Giải tám 93
Giải bảy 235
Giải sáu 4262 1737 0896
Giải năm 5968
Giải tư 16678 88327 88210 49445
75414 82358 90491
Giải ba 60924 22099
Giải nhì 46811
Giải nhất 92020
Đặc biệt 807756
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 14 20 24 27 35 37
45 56 58 62 68 78 91 93 99
Giải tám 59
Giải bảy 611
Giải sáu 9542 9916 8042
Giải năm 5197
Giải tư 92706 73008 43308 95567
87936 19406 18310
Giải ba 97741 51289
Giải nhì 85205
Giải nhất 36641
Đặc biệt 867728
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 06 08 08 10 11 16
28 36 41 41 42 59 67 89 97
Chia sẻ