MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 14/8/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Đà Lạt XS Khánh Hòa XS Miền Bắc
XS Kiên Giang XS Kon Tum
XS Tiền Giang

Kết quả xổ số Ninh Thuận

Giải tám 00
Giải bảy 895
Giải sáu 7719 0132 0351
Giải năm 1892
Giải tư 49898 27823 09483 22238
24306 80403 42019
Giải ba 46644 09399
Giải nhì 16692
Giải nhất 87932
Đặc biệt 983551
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 1 19 19 23 32 32
38 44 51 83 92 92 95 98 99
Giải tám 75
Giải bảy 412
Giải sáu 1957 4097 5786
Giải năm 5610
Giải tư 88159 62653 20754 51246
62272 43488 17270
Giải ba 62420 56461
Giải nhì 27953
Giải nhất 82173
Đặc biệt 759010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 12 20 46 53 53 54 57
59 6 61 70 72 73 75 88 97
Giải tám 04
Giải bảy 704
Giải sáu 6368 0259 6821
Giải năm 6300
Giải tư 48635 75962 03301 77594
91288 43769 46092
Giải ba 36749 19445
Giải nhì 77301
Giải nhất 13548
Đặc biệt 786142
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 04 04 1 35 42 45
48 49 59 62 68 69 88 92 94
Giải tám 47
Giải bảy 145
Giải sáu 9606 7690 4835
Giải năm 1208
Giải tư 71528 16431 90324 26678
68897 98402 06714
Giải ba 55952 90602
Giải nhì 61372
Giải nhất 31228
Đặc biệt 321311
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 06 08 11 14 24 28 28
31 45 47 5 52 72 78 90 97
Giải tám 16
Giải bảy 871
Giải sáu 4937 4491 8436
Giải năm 0430
Giải tư 08078 42068 51975 03930
34744 78846 39158
Giải ba 00973 92473
Giải nhì 45794
Giải nhất 38949
Đặc biệt 268976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 30 30 37 44 46 49 58 6
68 71 73 73 75 76 78 91 94
Giải tám 50
Giải bảy 561
Giải sáu 4584 8607 3530
Giải năm 9493
Giải tư 99146 24952 92691 46127
60851 55675 24657
Giải ba 17351 01909
Giải nhì 19945
Giải nhất 21006
Đặc biệt 839965
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 06 07 09 27 45 46 50 51
51 52 57 61 65 75 84 91 93
Giải tám 69
Giải bảy 805
Giải sáu 0365 2658 2165
Giải năm 3530
Giải tư 55548 15324 61050 02378
60472 07556 15618
Giải ba 18501 62191
Giải nhì 31794
Giải nhất 94740
Đặc biệt 833422
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 18 22 24 30 40 48 5
50 56 58 65 69 72 78 91 94
Giải tám 14
Giải bảy 248
Giải sáu 9932 3615 2937
Giải năm 4566
Giải tư 09788 29203 18085 51471
85531 53710 34474
Giải ba 81628 80454
Giải nhì 12236
Giải nhất 78952
Đặc biệt 738448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 14 15 28 31 32 36 48
48 52 54 66 7 71 74 85 88
Giải tám 87
Giải bảy 669
Giải sáu 6478 9034 7788
Giải năm 8251
Giải tư 53073 01759 18907 68497
54043 98716 14259
Giải ba 66179 51003
Giải nhì 14574
Giải nhất 98020
Đặc biệt 963977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 16 20 34 43 51 59
59 69 73 74 77 78 79 87 97
Giải tám 04
Giải bảy 488
Giải sáu 2978 4750 0298
Giải năm 5232
Giải tư 12351 54445 66196 87447
51696 55639 03137
Giải ba 47057 94505
Giải nhì 66544
Giải nhất 84937
Đặc biệt 134478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 32 37 37 39 44 45
47 50 51 57 78 78 88 96 96
Giải tám 01
Giải bảy 656
Giải sáu 5950 9503 5132
Giải năm 1277
Giải tư 84811 80623 02488 67103
51938 29274 73549
Giải ba 93731 26386
Giải nhì 70500
Giải nhất 94187
Đặc biệt 807492
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 03 11 23 31 38
49 50 56 74 77 86 87 88 92
Giải tám 54
Giải bảy 405
Giải sáu 0827 5884 7628
Giải năm 0136
Giải tư 68312 09314 86067 40703
40747 79935 74033
Giải ba 52017 03311
Giải nhì 26419
Giải nhất 94383
Đặc biệt 740536
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 11 12 14 17 19 27
33 35 36 36 47 54 67 83 84
Giải tám 89
Giải bảy 089
Giải sáu 7636 6216 1957
Giải năm 7484
Giải tư 35595 80100 44048 15358
33753 35937 73940
Giải ba 10037 50979
Giải nhì 76625
Giải nhất 66733
Đặc biệt 664159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 25 33 36 37 37 40
48 53 58 59 79 84 89 89 95
Giải tám 41
Giải bảy 200
Giải sáu 7383 6263 3965
Giải năm 9412
Giải tư 29823 73471 13895 54443
47643 56625 36059
Giải ba 82897 86078
Giải nhì 59429
Giải nhất 11265
Đặc biệt 256350
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 23 25 29 41 43 43
50 59 63 65 71 78 83 95 97
Giải tám 33
Giải bảy 709
Giải sáu 3989 8043 3338
Giải năm 1686
Giải tư 09138 24808 99938 36346
70348 42253 06369
Giải ba 75154 13890
Giải nhì 08342
Giải nhất 34888
Đặc biệt 976675
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 33 38 38 42 43 46
48 53 54 69 75 86 88 89 90
Chia sẻ