MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Ninh Thuận

Giải tám 41
Giải bảy 200
Giải sáu 7383 6263 3965
Giải năm 9412
Giải tư 29823 73471 13895 54443
47643 56625 36059
Giải ba 82897 86078
Giải nhì 59429
Giải nhất 11265
Đặc biệt 256350
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 23 25 29 41 43 43
50 59 63 65 71 78 83 95 97
Giải tám 33
Giải bảy 709
Giải sáu 3989 8043 3338
Giải năm 1686
Giải tư 09138 24808 99938 36346
70348 42253 06369
Giải ba 75154 13890
Giải nhì 08342
Giải nhất 34888
Đặc biệt 976675
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 33 38 38 42 43 46
48 53 54 69 75 86 88 89 90
Giải tám 81
Giải bảy 468
Giải sáu 0516 9910 2755
Giải năm 8942
Giải tư 02395 17868 43484 84142
10129 04489 27013
Giải ba 88719 94658
Giải nhì 75495
Giải nhất 10382
Đặc biệt 642529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 16 19 29 29 42 42
58 68 68 81 82 84 89 95 95
Giải tám 91
Giải bảy 171
Giải sáu 3203 6394 7408
Giải năm 7458
Giải tư 09158 68084 17931 69263
73809 02399 62952
Giải ba 50174 93190
Giải nhì 67301
Giải nhất 73697
Đặc biệt 822099
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 09 31 52 58 58 63
71 74 84 90 91 94 97 99 99
Giải tám 13
Giải bảy 181
Giải sáu 0693 3644 4445
Giải năm 4476
Giải tư 34396 56373 61857 33822
00326 39976 96752
Giải ba 66351 07474
Giải nhì 74419
Giải nhất 90344
Đặc biệt 948670
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 19 22 26 44 44 51 52
57 70 73 74 76 76 81 93 96
Giải tám 89
Giải bảy 358
Giải sáu 6678 4645 9798
Giải năm 2010
Giải tư 81523 53943 68581 91821
20685 53383 00190
Giải ba 31773 66524
Giải nhì 22253
Giải nhất 25880
Đặc biệt 481115
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 21 23 24 43 45 53
58 73 78 80 81 83 85 89 90
Giải tám 69
Giải bảy 574
Giải sáu 0418 4684 8153
Giải năm 0461
Giải tư 20012 71480 22871 27836
60754 95584 26684
Giải ba 48516 02960
Giải nhì 16024
Giải nhất 74055
Đặc biệt 245225
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 18 24 25 36 54 55
60 61 69 71 74 80 84 84 84
Giải tám 44
Giải bảy 311
Giải sáu 1437 2786 3422
Giải năm 7046
Giải tư 79484 25110 58311 80799
65982 96565 83542
Giải ba 43301 90943
Giải nhì 45505
Giải nhất 55393
Đặc biệt 282001
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 05 10 11 11 37 42
43 44 46 65 82 84 86 93 99
Giải tám 62
Giải bảy 580
Giải sáu 7525 3816 3531
Giải năm 4048
Giải tư 33044 77775 28165 51084
86371 44661 87759
Giải ba 89868 08240
Giải nhì 82308
Giải nhất 54503
Đặc biệt 107160
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 16 25 40 44 48 59
60 61 62 65 68 71 75 80 84
Giải tám 71
Giải bảy 563
Giải sáu 1137 1528 5386
Giải năm 5272
Giải tư 77509 04200 01317 59081
34388 68920 34608
Giải ba 06851 41914
Giải nhì 00101
Giải nhất 38016
Đặc biệt 062580
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 08 09 14 16 17 20
28 37 51 63 71 72 80 81 88
Giải tám 90
Giải bảy 658
Giải sáu 9857 9038 1700
Giải năm 5211
Giải tư 46189 52533 22178 41922
01515 99700 36090
Giải ba 85194 33941
Giải nhì 61643
Giải nhất 86104
Đặc biệt 688821
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 11 15 21 22 33 38
41 43 57 58 78 89 90 90 94
Giải tám 66
Giải bảy 766
Giải sáu 8952 5185 2706
Giải năm 8270
Giải tư 35165 46805 63227 53309
17186 68241 61912
Giải ba 52061 05294
Giải nhì 27977
Giải nhất 75215
Đặc biệt 662215
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 12 15 15 27 41 52
61 65 66 66 70 77 85 86 94
Giải tám 22
Giải bảy 183
Giải sáu 4546 9066 4319
Giải năm 8589
Giải tư 80647 80236 77043 61172
96559 39771 21561
Giải ba 62797 88643
Giải nhì 93661
Giải nhất 54739
Đặc biệt 581657
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 36 39 43 43 46 47 57
59 61 61 66 71 72 83 89 97
Giải tám 00
Giải bảy 159
Giải sáu 8926 7918 0575
Giải năm 4993
Giải tư 08564 97293 52538 47877
33220 31360 19078
Giải ba 53997 35734
Giải nhì 93340
Giải nhất 78869
Đặc biệt 132306
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 18 20 26 34 38 40
59 60 64 69 77 78 93 93 97
Giải tám 02
Giải bảy 553
Giải sáu 6858 8536 3113
Giải năm 2809
Giải tư 07827 27950 68254 22161
31365 89093 15958
Giải ba 67425 20444
Giải nhì 12441
Giải nhất 89856
Đặc biệt 427805
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 25 27 36 41 44
50 53 54 56 58 58 61 65 93
Chia sẻ