MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Kon Tum

Giải tám 15
Giải bảy 156
Giải sáu 5343 3045 4773
Giải năm 3378
Giải tư 25171 47526 43781 48575
23629 76916 89818
Giải ba 14644 39315
Giải nhì 41847
Giải nhất 27672
Đặc biệt 798207
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 15 16 18 26 29 43
44 45 47 56 71 72 75 78 81
Giải tám 74
Giải bảy 726
Giải sáu 5730 3203 8573
Giải năm 4655
Giải tư 40123 53086 59401 07225
98093 80233 14566
Giải ba 72412 13051
Giải nhì 44509
Giải nhất 95420
Đặc biệt 083627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 09 12 20 23 25 26
27 30 33 51 55 66 74 86 93
Giải tám 12
Giải bảy 565
Giải sáu 5624 7222 3866
Giải năm 3984
Giải tư 30663 57355 42443 18509
12059 42552 27199
Giải ba 22618 08378
Giải nhì 27580
Giải nhất 84990
Đặc biệt 107816
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 16 18 22 24 43 52
55 59 63 65 78 80 84 90 99
Giải tám 36
Giải bảy 405
Giải sáu 3776 6702 5742
Giải năm 6215
Giải tư 70172 81041 41556 25685
11900 25330 31356
Giải ba 74690 21801
Giải nhì 90756
Giải nhất 44949
Đặc biệt 255020
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 05 15 20 30 36
41 49 56 56 56 72 76 85 90
Giải tám 06
Giải bảy 573
Giải sáu 7090 6133 8510
Giải năm 9792
Giải tư 39615 41186 17274 56183
08029 72406 22188
Giải ba 89275 95067
Giải nhì 14112
Giải nhất 49802
Đặc biệt 839184
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 06 12 15 29 33 67
73 74 75 83 84 86 88 90 92
Giải tám 23
Giải bảy 225
Giải sáu 1667 5119 8554
Giải năm 1904
Giải tư 02390 77922 21454 56238
52626 53205 53532
Giải ba 15442 17891
Giải nhì 56286
Giải nhất 12096
Đặc biệt 756179
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 19 22 23 25 26 32
38 42 54 67 79 86 90 91 96
Giải tám 89
Giải bảy 712
Giải sáu 8549 0719 6344
Giải năm 2616
Giải tư 89749 32671 96938 57247
67019 78784 97178
Giải ba 55215 82410
Giải nhì 41357
Giải nhất 81902
Đặc biệt 992050
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 15 16 19 19 38
47 49 49 50 57 71 78 84 89
Giải tám 25
Giải bảy 787
Giải sáu 2091 0114 8858
Giải năm 9318
Giải tư 26257 70549 09056 96633
35585 94738 50173
Giải ba 32784 24151
Giải nhì 83021
Giải nhất 97638
Đặc biệt 905021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 21 21 25 33 38 38
49 51 56 57 73 84 85 87 91
Giải tám 48
Giải bảy 864
Giải sáu 2137 1699 5360
Giải năm 1813
Giải tư 99416 49944 80354 41746
87940 32612 06792
Giải ba 04426 86261
Giải nhì 56022
Giải nhất 39427
Đặc biệt 735295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 16 22 26 27 37 40
44 46 48 54 61 64 92 95 99
Giải tám 86
Giải bảy 261
Giải sáu 0851 2622 4416
Giải năm 0328
Giải tư 71136 97286 55146 23941
69310 23713 38784
Giải ba 27122 86964
Giải nhì 59686
Giải nhất 25568
Đặc biệt 270022
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 22 22 22 28 36 41
46 51 61 64 68 84 86 86 86
Giải tám 80
Giải bảy 449
Giải sáu 0345 6068 0997
Giải năm 5106
Giải tư 50498 43038 06035 49303
15632 17220 49190
Giải ba 94461 01794
Giải nhì 93930
Giải nhất 17006
Đặc biệt 608750
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 20 30 32 35 38
45 49 50 61 68 80 90 94 98
Giải tám 12
Giải bảy 860
Giải sáu 6020 0915 3245
Giải năm 9948
Giải tư 81926 22695 75582 86774
23470 88836 60882
Giải ba 89502 90713
Giải nhì 17483
Giải nhất 23776
Đặc biệt 155156
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 13 15 20 26 36 48
56 60 70 74 76 82 82 83 95
Giải tám 90
Giải bảy 185
Giải sáu 6619 9069 2962
Giải năm 4338
Giải tư 45533 86478 11262 31447
66697 13738 80928
Giải ba 00466 11259
Giải nhì 94522
Giải nhất 62035
Đặc biệt 266187
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 22 28 33 35 38 38 47
59 62 66 69 78 85 87 90 97
Giải tám 02
Giải bảy 236
Giải sáu 7273 8514 3055
Giải năm 1050
Giải tư 87668 27966 61035 82176
50231 30979 97639
Giải ba 30413 42427
Giải nhì 94571
Giải nhất 31080
Đặc biệt 649696
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 14 27 31 35 36 39
50 66 68 71 73 76 79 80 96
Giải tám 98
Giải bảy 614
Giải sáu 3542 3760 7662
Giải năm 6754
Giải tư 38416 19765 81304 37080
73735 73139 77775
Giải ba 47136 49772
Giải nhì 04924
Giải nhất 86304
Đặc biệt 638893
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 14 16 24 35 36 39
42 54 60 65 72 75 80 93 98
Chia sẻ