MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Kon Tum

Giải tám 36
Giải bảy 634
Giải sáu 3593 0311 3916
Giải năm 5523
Giải tư 72522 93986 03406 84499
71103 35283 50987
Giải ba 09865 22961
Giải nhì 32571
Giải nhất 74575
Đặc biệt 192275
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 11 22 23 34 36 61
65 71 75 75 83 86 87 93 99
Giải tám 98
Giải bảy 843
Giải sáu 7953 5689 0788
Giải năm 2927
Giải tư 96552 94376 40953 62494
46216 64079 80080
Giải ba 13489 16211
Giải nhì 37978
Giải nhất 90178
Đặc biệt 990669
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 27 43 52 53 53 69
76 78 78 79 80 89 89 94 98
Giải tám 53
Giải bảy 294
Giải sáu 6665 5930 4509
Giải năm 3994
Giải tư 37230 54776 61003 53020
40964 20983 20165
Giải ba 05583 86205
Giải nhì 95824
Giải nhất 25032
Đặc biệt 104478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 20 24 30 30 32 53
64 65 65 76 78 83 83 94 94
Giải tám 97
Giải bảy 050
Giải sáu 8984 8937 8867
Giải năm 1103
Giải tư 60822 23863 76497 71813
52531 40626 14295
Giải ba 25577 74520
Giải nhì 08655
Giải nhất 70683
Đặc biệt 968604
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 13 20 22 26 31 37
50 55 63 77 83 84 95 97 97
Giải tám 22
Giải bảy 857
Giải sáu 2677 8070 4565
Giải năm 0058
Giải tư 67611 32780 45676 40032
51911 66537 43125
Giải ba 00432 35553
Giải nhì 99822
Giải nhất 81227
Đặc biệt 454379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 22 22 25 27 32 32
37 53 57 58 70 76 77 79 80
Giải tám 36
Giải bảy 260
Giải sáu 6423 1625 4619
Giải năm 2757
Giải tư 13380 24887 02729 96077
70128 78870 79180
Giải ba 52654 98695
Giải nhì 71676
Giải nhất 16751
Đặc biệt 521078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 25 28 29 36 51 54 57
60 70 76 77 78 80 80 87 95
Giải tám 68
Giải bảy 128
Giải sáu 9481 4205 3435
Giải năm 0094
Giải tư 73824 69236 69332 94952
18179 44811 83333
Giải ba 76495 91810
Giải nhì 77628
Giải nhất 13558
Đặc biệt 167460
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 11 24 28 28 32 33
36 52 58 60 68 79 81 94 95
Giải tám 73
Giải bảy 897
Giải sáu 2948 9347 3492
Giải năm 9698
Giải tư 12502 26719 21978 13037
87020 60607 55765
Giải ba 23798 87605
Giải nhì 80725
Giải nhất 82040
Đặc biệt 718120
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 07 19 20 20 25 37
40 47 48 65 73 78 97 98 98
Giải tám 61
Giải bảy 044
Giải sáu 8720 0381 8915
Giải năm 7699
Giải tư 47623 39172 59268 92449
88352 75811 59994
Giải ba 20611 34976
Giải nhì 01066
Giải nhất 02211
Đặc biệt 662829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 11 20 23 29 44 49
52 61 66 68 72 76 81 94 99
Giải tám 70
Giải bảy 047
Giải sáu 2969 1403 3901
Giải năm 4840
Giải tư 73706 81174 99003 84829
73882 94580 28568
Giải ba 16209 14332
Giải nhì 06214
Giải nhất 24415
Đặc biệt 236392
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 06 09 14 15 29 32
40 47 68 69 70 74 80 82 92
Giải tám 74
Giải bảy 486
Giải sáu 0728 8421 8842
Giải năm 0430
Giải tư 44761 79613 45621 33107
40717 47673 60056
Giải ba 91409 05126
Giải nhì 80804
Giải nhất 32116
Đặc biệt 828475
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 13 16 17 2 21 21
26 28 30 56 61 73 74 75 86
Giải tám 91
Giải bảy 481
Giải sáu 6963 6259 6443
Giải năm 8857
Giải tư 03905 45355 84111 60891
81954 32980 76021
Giải ba 26151 92888
Giải nhì 54671
Giải nhất 37548
Đặc biệt 519859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 21 3 48 51 54 55 57
59 59 63 71 80 81 88 91 91
Giải tám 46
Giải bảy 417
Giải sáu 5162 1472 7982
Giải năm 2142
Giải tư 61204 28224 46475 47240
12067 46819 84674
Giải ba 36441 38138
Giải nhì 32389
Giải nhất 42161
Đặc biệt 338264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 17 19 2 24 38 40 41 42
46 61 62 64 67 72 74 75 89
Giải tám 13
Giải bảy 978
Giải sáu 7225 3208 7928
Giải năm 2229
Giải tư 88936 49890 14895 70726
00618 88761 42976
Giải ba 38744 17996
Giải nhì 95122
Giải nhất 20651
Đặc biệt 447591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 18 22 25 26 29 36 44
51 61 76 78 8 90 91 95 96
Giải tám 15
Giải bảy 387
Giải sáu 0800 3009 5474
Giải năm 5155
Giải tư 16493 68991 61634 32500
74483 69097 04928
Giải ba 11218 74391
Giải nhì 19241
Giải nhất 82099
Đặc biệt 271859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 09 15 18 28 34 4 41
55 59 83 87 91 91 93 97 99
Chia sẻ