MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Kon Tum

Giải tám 06
Giải bảy 606
Giải sáu 8903 3533 7844
Giải năm 7558
Giải tư 70285 05025 72220 96004
65975 82336 22875
Giải ba 42661 04833
Giải nhì 02030
Giải nhất 36506
Đặc biệt 179674
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 06 06 20 25 30
33 33 36 58 61 74 75 75 85
Giải tám 34
Giải bảy 115
Giải sáu 8561 6810 9211
Giải năm 7442
Giải tư 03364 06938 21028 99507
62872 69064 61274
Giải ba 77292 36754
Giải nhì 22605
Giải nhất 99027
Đặc biệt 643529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 10 15 27 28 29 34
38 42 54 61 64 64 72 74 92
Giải tám 10
Giải bảy 649
Giải sáu 3684 8712 8169
Giải năm 6810
Giải tư 45846 17234 96951 68335
32312 96714 99832
Giải ba 86811 67224
Giải nhì 55648
Giải nhất 32200
Đặc biệt 274909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 10 10 11 12 12 14
24 32 34 35 46 48 49 51 84
Giải tám 73
Giải bảy 629
Giải sáu 9104 8228 0153
Giải năm 5556
Giải tư 65395 81517 03965 59854
20357 37741 39048
Giải ba 37443 21915
Giải nhì 57460
Giải nhất 97224
Đặc biệt 650472
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 24 28 29 41 43
48 54 56 57 60 65 72 73 95
Giải tám 73
Giải bảy 951
Giải sáu 7628 1160 7906
Giải năm 1153
Giải tư 72889 22383 01494 73198
66578 49759 27185
Giải ba 11039 31779
Giải nhì 40120
Giải nhất 16275
Đặc biệt 368137
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 28 37 39 51 53 59 60
73 75 78 79 83 85 89 94 98
Giải tám 68
Giải bảy 206
Giải sáu 9087 5127 5050
Giải năm 4047
Giải tư 00845 84081 14403 78806
16392 78757 24077
Giải ba 19145 69202
Giải nhì 03718
Giải nhất 80381
Đặc biệt 337246
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 06 18 27 45 45
46 47 57 68 77 81 81 87 92
Giải tám 37
Giải bảy 227
Giải sáu 0756 4413 0203
Giải năm 8466
Giải tư 78138 68177 35072 61609
01682 33392 56356
Giải ba 82959 73775
Giải nhì 30056
Giải nhất 82934
Đặc biệt 246670
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 27 34 37 38 56 56
56 59 66 70 72 75 77 82 92
Giải tám 67
Giải bảy 889
Giải sáu 0902 5136 8055
Giải năm 1944
Giải tư 80528 90640 27869 81288
76066 05892 62354
Giải ba 15268 19673
Giải nhì 77103
Giải nhất 30232
Đặc biệt 864681
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 28 32 36 40 44 54
66 67 68 69 73 81 88 89 92
Giải tám 38
Giải bảy 319
Giải sáu 7328 4649 3018
Giải năm 4694
Giải tư 92227 54389 39815 76199
88664 69685 71203
Giải ba 19676 47492
Giải nhì 05497
Giải nhất 06583
Đặc biệt 437292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 19 27 28 38 49 64
76 83 85 89 92 92 94 97 99
Giải tám 31
Giải bảy 339
Giải sáu 5561 4733 9549
Giải năm 6139
Giải tư 10434 06495 13665 23052
90964 20974 03793
Giải ba 94644 60931
Giải nhì 01448
Giải nhất 77356
Đặc biệt 598878
Phóng to
Lô tô trực tiếp
31 31 33 34 39 39 44 48
52 56 61 64 65 74 78 93 95
Giải tám 30
Giải bảy 139
Giải sáu 1785 1267 1042
Giải năm 4992
Giải tư 99615 75010 32410 60808
22264 48066 36634
Giải ba 78291 34302
Giải nhì 95920
Giải nhất 52955
Đặc biệt 538869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 10 15 20 30 34
39 55 64 66 67 69 85 91 92
Giải tám 18
Giải bảy 165
Giải sáu 8913 1689 4393
Giải năm 0040
Giải tư 13646 62214 33787 27218
98449 02507 62158
Giải ba 56148 73942
Giải nhì 87738
Giải nhất 04296
Đặc biệt 496524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 18 18 24 38 40
42 46 48 49 58 65 87 89 96
Giải tám 66
Giải bảy 625
Giải sáu 9892 6035 0918
Giải năm 3504
Giải tư 03614 06432 45410 90094
27644 42409 83319
Giải ba 57576 20584
Giải nhì 27080
Giải nhất 63850
Đặc biệt 900618
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 14 18 19 25 32
35 44 50 66 76 80 84 92 94
Giải tám 91
Giải bảy 472
Giải sáu 8362 2441 7541
Giải năm 7870
Giải tư 58815 30878 71447 09421
37705 13733 42690
Giải ba 99687 75062
Giải nhì 61164
Giải nhất 18971
Đặc biệt 795706
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 15 21 33 41 47 62
62 64 70 71 72 78 87 90 91
Chia sẻ