MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Đắc Lắc

Giải tám 30
Giải bảy 397
Giải sáu 8467 0717 0105
Giải năm 5771
Giải tư 95976 90927 10063 01499
64228 50806 12533
Giải ba 50524 36990
Giải nhì 23710
Giải nhất 42118
Đặc biệt 998389
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 17 18 24 27 28 30
33 63 67 71 76 89 90 97 99
Giải tám 61
Giải bảy 448
Giải sáu 3942 9887 0928
Giải năm 7257
Giải tư 74561 86789 49524 92510
42486 01956 25950
Giải ba 19272 35968
Giải nhì 46380
Giải nhất 12712
Đặc biệt 417155
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 24 42 48 50 55 56
57 61 61 68 72 80 86 87 89
Giải tám 01
Giải bảy 257
Giải sáu 7040 6007 3908
Giải năm 1743
Giải tư 57414 69548 94932 97973
13375 16564 50885
Giải ba 33504 63545
Giải nhì 92740
Giải nhất 61665
Đặc biệt 025576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 14 32 40 40 43
45 48 57 64 65 73 75 76 85
Giải tám 78
Giải bảy 641
Giải sáu 8863 6506 1951
Giải năm 1093
Giải tư 99479 69735 83627 36311
46766 99767 02087
Giải ba 02712 58411
Giải nhì 96984
Giải nhất 81264
Đặc biệt 443342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 11 12 27 35 41 42
63 64 66 67 78 79 84 87 93
Giải tám 64
Giải bảy 691
Giải sáu 6221 6837 5734
Giải năm 8085
Giải tư 75267 27155 96943 93063
94558 23139 28930
Giải ba 37074 07489
Giải nhì 66078
Giải nhất 56965
Đặc biệt 897460
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 30 37 39 43 55 58 60
63 64 65 67 74 78 85 89 91
Giải tám 18
Giải bảy 693
Giải sáu 1618 3382 7166
Giải năm 0295
Giải tư 98036 74860 55730 21113
58002 24857 24085
Giải ba 72828 51511
Giải nhì 43429
Giải nhất 75465
Đặc biệt 793144
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 13 18 18 28 29 30
36 44 57 60 65 82 85 93 95
Giải tám 61
Giải bảy 193
Giải sáu 9463 5320 0943
Giải năm 5787
Giải tư 68780 42128 51228 08971
27489 22687 33695
Giải ba 12964 40317
Giải nhì 82166
Giải nhất 16141
Đặc biệt 090553
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 20 28 28 41 53 61 63
64 66 71 80 87 87 89 93 95
Giải tám 99
Giải bảy 889
Giải sáu 6436 8730 7957
Giải năm 3100
Giải tư 38354 35577 62942 40775
71047 81062 74537
Giải ba 31106 00327
Giải nhì 49954
Giải nhất 37240
Đặc biệt 767459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 27 30 36 37 40 42
47 54 54 59 62 75 77 89 99
Giải tám 07
Giải bảy 407
Giải sáu 3750 3383 3982
Giải năm 0338
Giải tư 13030 72879 42780 48665
68944 78540 34165
Giải ba 97223 81845
Giải nhì 98741
Giải nhất 50568
Đặc biệt 284535
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 23 30 35 38 40 41
44 45 50 65 65 68 79 80 83
Giải tám 91
Giải bảy 971
Giải sáu 0167 6298 1800
Giải năm 2376
Giải tư 95594 69753 74587 87026
69871 41027 48929
Giải ba 96920 37776
Giải nhì 59764
Giải nhất 84638
Đặc biệt 603863
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 26 27 29 38 53 63 64
67 71 71 76 76 87 91 94 98
Giải tám 49
Giải bảy 424
Giải sáu 6605 8128 8195
Giải năm 8703
Giải tư 17917 14089 44627 12418
21253 79993 27775
Giải ba 34252 58749
Giải nhì 26992
Giải nhất 89310
Đặc biệt 250986
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 17 18 24 27 28
49 49 52 53 75 86 89 92 93
Giải tám 15
Giải bảy 746
Giải sáu 5952 3922 8124
Giải năm 9458
Giải tư 74390 47886 25268 21658
21762 08088 36958
Giải ba 64556 41133
Giải nhì 22438
Giải nhất 17542
Đặc biệt 081328
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 22 28 33 38 42 46 52
56 58 58 58 62 68 86 88 90
Giải tám 62
Giải bảy 560
Giải sáu 9476 4554 0917
Giải năm 8033
Giải tư 15789 78490 06172 11929
70240 51762 56252
Giải ba 22125 30701
Giải nhì 91843
Giải nhất 44740
Đặc biệt 861843
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 25 29 33 40 40 43 43
52 54 60 62 62 72 76 89 90
Giải tám 65
Giải bảy 903
Giải sáu 0174 0326 2285
Giải năm 4684
Giải tư 81201 71075 60377 57994
27847 84384 03478
Giải ba 23095 18174
Giải nhì 46000
Giải nhất 46501
Đặc biệt 473372
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 03 26 47 65 72
74 74 75 77 78 84 84 94 95
Giải tám 35
Giải bảy 310
Giải sáu 2820 3364 8029
Giải năm 8000
Giải tư 08725 88137 52757 48937
33653 33694 26281
Giải ba 29296 56924
Giải nhì 31715
Giải nhất 04856
Đặc biệt 704262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 15 20 24 25 35 37
37 53 56 57 62 64 81 94 96
Chia sẻ