MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đắc Lắc

Giải tám 42
Giải bảy 777
Giải sáu 0038 4444 2290
Giải năm 8613
Giải tư 85152 03994 00111 63873
68882 25680 82432
Giải ba 83208 63205
Giải nhì 75023
Giải nhất 19525
Đặc biệt 506704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 11 13 23 25 32
38 42 44 52 73 77 80 82 94
Giải tám 32
Giải bảy 917
Giải sáu 1561 5133 8849
Giải năm 5702
Giải tư 16699 85349 31899 79963
20661 90126 98633
Giải ba 00760 28511
Giải nhì 25376
Giải nhất 18579
Đặc biệt 147361
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 17 26 32 33 33 49
60 61 61 61 63 76 79 99 99
Giải tám 07
Giải bảy 102
Giải sáu 4901 6714 8855
Giải năm 2438
Giải tư 18939 58746 38236 50087
03793 85437 58045
Giải ba 62744 78049
Giải nhì 64660
Giải nhất 81637
Đặc biệt 650210
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 10 14 36 37 37
38 39 44 45 46 49 60 87 93
Giải tám 81
Giải bảy 664
Giải sáu 9280 5794 4142
Giải năm 6851
Giải tư 93163 95281 35086 34239
46722 28840 06526
Giải ba 63693 89010
Giải nhì 63048
Giải nhất 74697
Đặc biệt 017700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 22 26 39 40 48 51
63 64 80 81 81 86 93 94 97
Giải tám 18
Giải bảy 553
Giải sáu 7020 2611 5695
Giải năm 5411
Giải tư 50507 12854 63858 00371
93205 73165 93465
Giải ba 94652 19358
Giải nhì 43663
Giải nhất 80042
Đặc biệt 405329
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 11 18 20 29 42
52 53 54 58 58 63 65 65 71
Giải tám 91
Giải bảy 366
Giải sáu 8379 7208 7503
Giải năm 4613
Giải tư 30645 83712 23819 54994
72055 91598 18290
Giải ba 11688 21391
Giải nhì 42370
Giải nhất 35639
Đặc biệt 509871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 13 19 39 45 55 66
70 71 79 88 90 91 91 94 98
Giải tám 14
Giải bảy 401
Giải sáu 2240 8934 2846
Giải năm 1863
Giải tư 73235 28728 02395 48993
53810 04642 02627
Giải ba 10177 57533
Giải nhì 46465
Giải nhất 64214
Đặc biệt 433523
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 14 14 23 27 28 33
34 35 40 42 63 65 77 93 95
Giải tám 18
Giải bảy 328
Giải sáu 3154 4463 9160
Giải năm 0080
Giải tư 67575 62098 60323 34463
51550 93380 03729
Giải ba 48838 61551
Giải nhì 73601
Giải nhất 12429
Đặc biệt 279870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 23 28 29 29 38 50
51 54 63 63 70 75 80 80 98
Giải tám 91
Giải bảy 315
Giải sáu 5040 6504 2847
Giải năm 9869
Giải tư 89509 13689 57889 40885
83802 83254 12865
Giải ba 23412 86383
Giải nhì 55378
Giải nhất 78236
Đặc biệt 611951
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 12 15 36 40 51
54 65 69 78 83 85 89 89 91
Giải tám 60
Giải bảy 989
Giải sáu 4748 0793 6717
Giải năm 4169
Giải tư 17409 99591 59826 61241
24617 04128 45958
Giải ba 08972 23312
Giải nhì 27135
Giải nhất 55172
Đặc biệt 322438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 17 26 28 35 38 41
48 58 60 69 72 72 89 91 93
Giải tám 52
Giải bảy 229
Giải sáu 4414 4214 9008
Giải năm 4995
Giải tư 50308 33314 96752 35752
36786 99001 84518
Giải ba 05709 92311
Giải nhì 01481
Giải nhất 46778
Đặc biệt 295502
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 09 11 14 14 14
18 29 52 52 52 78 81 86 95
Giải tám 98
Giải bảy 631
Giải sáu 6139 7778 8606
Giải năm 8102
Giải tư 01019 98963 11879 76456
15855 10487 17089
Giải ba 52008 09439
Giải nhì 76264
Giải nhất 26047
Đặc biệt 076623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 19 23 31 39 39 47
55 56 63 64 78 79 87 89 98
Giải tám 67
Giải bảy 220
Giải sáu 3509 7876 4278
Giải năm 3647
Giải tư 88045 44940 20360 30515
03379 10328 92860
Giải ba 93520 37606
Giải nhì 42184
Giải nhất 95802
Đặc biệt 174338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 15 20 20 28 38
40 45 47 60 60 67 76 79 84
Giải tám 28
Giải bảy 672
Giải sáu 2630 9965 3461
Giải năm 9149
Giải tư 12332 73564 55736 54950
36498 43740 30079
Giải ba 55876 93766
Giải nhì 81847
Giải nhất 83473
Đặc biệt 361364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
28 30 32 36 40 47 49 50
64 64 65 66 72 73 76 79 98
Giải tám 50
Giải bảy 809
Giải sáu 3492 8153 9514
Giải năm 0713
Giải tư 02958 25454 45241 26529
36016 98182 16546
Giải ba 73694 24495
Giải nhì 27972
Giải nhất 88059
Đặc biệt 537541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 16 29 41 41 46 50
53 54 58 59 72 82 92 94 95
Chia sẻ