MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Đắc Lắc

Giải tám 30
Giải bảy 069
Giải sáu 0841 0598 6450
Giải năm 4892
Giải tư 93544 54664 88859 88949
09337 18777 77400
Giải ba 65629 80456
Giải nhì 41827
Giải nhất 64720
Đặc biệt 438668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 27 29 30 37 41 44
49 56 59 64 68 69 77 92 98
Giải tám 64
Giải bảy 562
Giải sáu 7608 4683 4082
Giải năm 9876
Giải tư 44111 10668 65775 35529
29535 59300 90884
Giải ba 01846 41627
Giải nhì 43852
Giải nhất 11762
Đặc biệt 858571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 11 27 29 35 46 52
62 62 64 68 71 75 76 83 84
Giải tám 79
Giải bảy 392
Giải sáu 0721 1447 6298
Giải năm 3827
Giải tư 80544 91367 81621 27754
44969 96263 69164
Giải ba 29561 29932
Giải nhì 68189
Giải nhất 11473
Đặc biệt 762976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 21 27 32 44 47 54 61
63 64 67 69 73 76 79 89 92
Giải tám 10
Giải bảy 388
Giải sáu 2706 8791 6723
Giải năm 9879
Giải tư 53994 76285 33290 59329
51562 24463 30678
Giải ba 70841 77548
Giải nhì 47626
Giải nhất 92326
Đặc biệt 290213
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 13 26 26 29 41 48
62 63 78 79 85 88 90 91 94
Giải tám 78
Giải bảy 845
Giải sáu 2167 7345 6709
Giải năm 8999
Giải tư 40678 02588 60329 67268
43839 63736 35400
Giải ba 33713 17203
Giải nhì 27434
Giải nhất 19127
Đặc biệt 982526
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 13 26 27 29 34 36
39 45 45 67 68 78 78 88 99
Giải tám 88
Giải bảy 607
Giải sáu 0723 0201 4673
Giải năm 8272
Giải tư 67182 33991 24280 81327
97773 69494 14457
Giải ba 03965 24550
Giải nhì 77451
Giải nhất 75432
Đặc biệt 459567
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 23 27 32 50 51 57
65 67 72 73 80 82 88 91 94
Giải tám 81
Giải bảy 345
Giải sáu 7632 9911 2963
Giải năm 8088
Giải tư 58960 58990 83991 71778
03822 49593 03681
Giải ba 40923 34029
Giải nhì 19209
Giải nhất 40542
Đặc biệt 505527
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 22 23 27 29 32 42
45 60 78 81 81 88 90 91 93
Giải tám 00
Giải bảy 558
Giải sáu 5371 4295 2961
Giải năm 1974
Giải tư 35416 51160 57667 06696
75824 39481 68175
Giải ba 34807 10566
Giải nhì 56443
Giải nhất 83177
Đặc biệt 332141
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 16 24 41 43 58 60
66 67 71 74 75 77 81 95 96
Giải tám 61
Giải bảy 506
Giải sáu 0406 4176 0745
Giải năm 7719
Giải tư 68279 78609 25438 16305
78758 18623 73651
Giải ba 92415 13706
Giải nhì 19013
Giải nhất 81243
Đặc biệt 099891
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 06 06 09 13 15 19
23 38 43 51 58 61 76 79 91
Giải tám 63
Giải bảy 436
Giải sáu 7367 3706 3430
Giải năm 2272
Giải tư 05736 73641 60500 15718
96209 35937 70755
Giải ba 46378 20332
Giải nhì 98594
Giải nhất 87561
Đặc biệt 842178
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 18 32 36 36 37
41 55 61 63 67 72 78 78 94
Giải tám 52
Giải bảy 584
Giải sáu 7854 8337 4479
Giải năm 5375
Giải tư 14831 89195 67994 55114
48845 27595 81839
Giải ba 09276 02043
Giải nhì 54862
Giải nhất 26119
Đặc biệt 037048
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 31 37 39 43 45 48
52 54 62 75 76 84 94 95 95
Giải tám 95
Giải bảy 932
Giải sáu 1719 4377 3318
Giải năm 1160
Giải tư 42357 18219 06794 00111
16939 72535 48747
Giải ba 91416 98191
Giải nhì 75807
Giải nhất 85234
Đặc biệt 240907
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 11 16 19 19 32 34
35 39 47 57 60 77 91 94 95
Giải tám 29
Giải bảy 221
Giải sáu 4308 0895 8794
Giải năm 1348
Giải tư 46165 29075 15216 90620
26829 36631 07858
Giải ba 10601 07252
Giải nhì 71387
Giải nhất 95893
Đặc biệt 350407
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 16 20 21 29 29
31 48 52 58 65 75 87 93 95
Giải tám 66
Giải bảy 063
Giải sáu 9380 0658 6202
Giải năm 8946
Giải tư 24893 28466 96953 58896
11105 62647 44386
Giải ba 71015 94204
Giải nhì 59012
Giải nhất 61542
Đặc biệt 094444
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 12 15 42 44 46 47
53 58 63 66 66 80 86 93 96
Giải tám 99
Giải bảy 532
Giải sáu 4784 8135 3494
Giải năm 8615
Giải tư 09866 67845 29333 21053
00609 05506 33114
Giải ba 67110 02849
Giải nhì 63662
Giải nhất 58899
Đặc biệt 731319
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 10 14 15 19 32 33
35 45 49 53 62 66 84 99 99
Chia sẻ