MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đắc Lắc

Giải tám 60
Giải bảy 834
Giải sáu 0890 8166 7656
Giải năm 2083
Giải tư 29189 90435 42066 37212
96371 61554 38399
Giải ba 85615 22703
Giải nhì 69454
Giải nhất 91676
Đặc biệt 211683
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 15 34 35 54 54 60
66 66 71 76 83 83 89 90 99
Giải tám 36
Giải bảy 496
Giải sáu 1985 3055 1375
Giải năm 3935
Giải tư 61634 69037 07506 58478
06577 08421 99949
Giải ba 47997 07658
Giải nhì 66778
Giải nhất 68373
Đặc biệt 239950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 21 34 35 36 37 49 50
55 58 73 77 78 78 85 96 97
Giải tám 34
Giải bảy 250
Giải sáu 0944 4917 2435
Giải năm 2068
Giải tư 42132 29822 63742 08761
15404 60745 29598
Giải ba 03309 37845
Giải nhì 75193
Giải nhất 71585
Đặc biệt 260528
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 17 22 28 32 34 42
44 45 45 50 61 68 85 93 98
Giải tám 63
Giải bảy 500
Giải sáu 6325 0141 3322
Giải năm 9102
Giải tư 31919 26100 80804 13753
14757 16339 82184
Giải ba 42256 57098
Giải nhì 53728
Giải nhất 25193
Đặc biệt 243417
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 02 04 17 19 25 28
39 41 53 56 57 63 84 93 98
Giải tám 95
Giải bảy 485
Giải sáu 4891 7075 5895
Giải năm 2056
Giải tư 34644 92950 50736 61008
44827 65557 54522
Giải ba 90497 33549
Giải nhì 19422
Giải nhất 22959
Đặc biệt 636450
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 22 22 27 36 44 49 50
50 56 57 59 75 85 91 95 97
Giải tám 16
Giải bảy 445
Giải sáu 8072 8537 0144
Giải năm 7412
Giải tư 68499 99916 85843 33743
76067 03955 04683
Giải ba 16689 07357
Giải nhì 02347
Giải nhất 47501
Đặc biệt 860071
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 16 16 37 43 43 45
47 55 57 67 71 72 83 89 99
Giải tám 98
Giải bảy 656
Giải sáu 4438 4653 8385
Giải năm 4711
Giải tư 28897 46020 88250 41783
91879 77626 90578
Giải ba 12918 56844
Giải nhì 52758
Giải nhất 70415
Đặc biệt 156856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 18 20 26 38 44 50
53 56 56 58 78 79 83 97 98
Giải tám 10
Giải bảy 183
Giải sáu 7613 7983 9730
Giải năm 0065
Giải tư 03245 13791 12024 42317
55583 23421 34380
Giải ba 43387 54833
Giải nhì 09347
Giải nhất 50863
Đặc biệt 392992
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 17 21 24 33 45 47
63 65 80 83 83 83 87 91 92
Giải tám 74
Giải bảy 384
Giải sáu 1999 8414 5373
Giải năm 1857
Giải tư 42220 73543 92586 68826
96032 77931 08330
Giải ba 51519 77502
Giải nhì 11968
Giải nhất 66686
Đặc biệt 226841
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 19 20 26 30 31 32
41 43 57 68 74 84 86 86 99
Giải tám 87
Giải bảy 379
Giải sáu 4927 8819 1846
Giải năm 7980
Giải tư 80389 74710 93617 04372
05217 12791 78521
Giải ba 33901 16619
Giải nhì 16279
Giải nhất 23895
Đặc biệt 505181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 17 17 19 19 21 27
72 79 79 80 81 87 89 91 95
Giải tám 84
Giải bảy 851
Giải sáu 8120 8367 4983
Giải năm 3809
Giải tư 49928 24932 52503 69820
46789 57715 77945
Giải ba 80575 62280
Giải nhì 60098
Giải nhất 11924
Đặc biệt 997517
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 15 17 20 20 24 28
32 45 51 67 75 80 84 89 98
Giải tám 55
Giải bảy 654
Giải sáu 8955 9005 5209
Giải năm 6157
Giải tư 18754 59055 07542 89304
30215 38391 13463
Giải ba 69410 01251
Giải nhì 22343
Giải nhất 44433
Đặc biệt 835822
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 10 15 22 33 42 43
51 54 54 55 55 55 57 63 91
Giải tám 03
Giải bảy 757
Giải sáu 6066 4505 6576
Giải năm 9864
Giải tư 99485 74479 30321 29362
94426 45325 79755
Giải ba 32887 95016
Giải nhì 34166
Giải nhất 40735
Đặc biệt 527623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 16 21 23 25 26 35
55 57 62 64 66 66 79 85 87
Giải tám 36
Giải bảy 700
Giải sáu 6502 0033 5902
Giải năm 3931
Giải tư 83895 40271 85458 97540
29046 20255 40639
Giải ba 84506 21555
Giải nhì 53704
Giải nhất 83159
Đặc biệt 253029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 06 29 31 33 36
39 40 46 55 55 58 59 71 95
Giải tám 12
Giải bảy 275
Giải sáu 6398 4365 8368
Giải năm 5317
Giải tư 11373 72128 38425 84399
69058 58352 95186
Giải ba 99465 37738
Giải nhì 58545
Giải nhất 56913
Đặc biệt 789735
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 17 25 28 35 38 45
52 58 65 65 73 75 86 98 99
Chia sẻ