MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đồng Tháp

Giải tám 58
Giải bảy 468
Giải sáu 6135 7989 7464
Giải năm 0771
Giải tư 08781 27815 99655 29839
14381 61518 28290
Giải ba 73168 24633
Giải nhì 58661
Giải nhất 76469
Đặc biệt 037054
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 18 33 35 39 54 55 58
61 64 68 68 71 81 81 89 90
Giải tám 68
Giải bảy 017
Giải sáu 7068 2052 4478
Giải năm 6415
Giải tư 01693 65581 19967 52264
81772 18450 24109
Giải ba 52573 97431
Giải nhì 73036
Giải nhất 56766
Đặc biệt 757852
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 15 17 31 36 50 52 52
64 67 68 68 72 73 78 81 93
Giải tám 16
Giải bảy 053
Giải sáu 7055 2310 6387
Giải năm 4388
Giải tư 94181 96891 34862 10176
18162 27159 13749
Giải ba 70758 23776
Giải nhì 35479
Giải nhất 23464
Đặc biệt 914098
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 16 49 53 55 58 59 62
62 76 76 79 81 87 88 91 98
Giải tám 55
Giải bảy 936
Giải sáu 7605 7938 0268
Giải năm 4757
Giải tư 57612 90703 20840 43866
62389 80093 78058
Giải ba 16232 39172
Giải nhì 20558
Giải nhất 57357
Đặc biệt 720096
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 12 32 36 38 40 55
57 58 58 66 68 72 89 93 96
Giải tám 07
Giải bảy 142
Giải sáu 2186 6584 7725
Giải năm 3194
Giải tư 52776 11451 31655 44687
04468 56089 62489
Giải ba 68790 57508
Giải nhì 29343
Giải nhất 10005
Đặc biệt 405616
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 16 25 42 43 51 55
68 76 84 86 87 89 89 90 94
Giải tám 94
Giải bảy 236
Giải sáu 9223 8568 0596
Giải năm 8568
Giải tư 91908 32292 93569 36755
52969 15538 17515
Giải ba 47519 66506
Giải nhì 29107
Giải nhất 29852
Đặc biệt 206454
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 15 19 23 36 38
54 55 68 68 69 69 92 94 96
Giải tám 00
Giải bảy 860
Giải sáu 7947 2865 9381
Giải năm 3213
Giải tư 48379 17516 13788 65324
21154 97180 33771
Giải ba 76180 92023
Giải nhì 10070
Giải nhất 69302
Đặc biệt 365662
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 16 23 24 47 54 60
62 65 70 71 79 80 80 81 88
Giải tám 21
Giải bảy 845
Giải sáu 3707 2536 9206
Giải năm 3583
Giải tư 03956 13123 57034 69449
04816 59784 83792
Giải ba 69420 59175
Giải nhì 63597
Giải nhất 09862
Đặc biệt 842663
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 16 20 21 23 34 36
45 49 56 63 75 83 84 92 97
Giải tám 87
Giải bảy 557
Giải sáu 9178 4283 0074
Giải năm 0207
Giải tư 99199 37836 19162 94956
98134 32823 87407
Giải ba 62956 32204
Giải nhì 58710
Giải nhất 67543
Đặc biệt 026623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 07 10 23 23 34 36
56 56 57 62 74 78 83 87 99
Giải tám 52
Giải bảy 227
Giải sáu 0072 4918 4735
Giải năm 6778
Giải tư 27385 17110 56543 56269
53118 09774 75716
Giải ba 02248 18573
Giải nhì 55727
Giải nhất 04277
Đặc biệt 277782
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 16 18 18 27 27 35 43
48 52 69 72 73 74 78 82 85
Giải tám 01
Giải bảy 064
Giải sáu 8794 4406 3649
Giải năm 7362
Giải tư 35902 95020 39488 11595
41831 98052 57484
Giải ba 69630 17665
Giải nhì 90773
Giải nhất 81996
Đặc biệt 565363
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 20 30 31 49 52
62 63 64 65 73 84 88 94 95
Giải tám 45
Giải bảy 135
Giải sáu 9699 9592 6352
Giải năm 0203
Giải tư 50203 48473 34233 10644
99493 61363 52743
Giải ba 95340 79829
Giải nhì 12332
Giải nhất 46795
Đặc biệt 045782
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 29 32 33 35 40 43
44 45 52 63 73 82 92 93 99
Giải tám 46
Giải bảy 921
Giải sáu 3802 8657 6428
Giải năm 2951
Giải tư 86715 90506 41207 07206
91551 83486 60940
Giải ba 15604 91480
Giải nhì 11348
Giải nhất 42739
Đặc biệt 844598
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 06 07 15 21 28
40 46 48 51 51 57 80 86 98
Giải tám 14
Giải bảy 716
Giải sáu 4467 8918 4295
Giải năm 5665
Giải tư 00650 12092 53347 95192
57018 40818 66307
Giải ba 62287 82926
Giải nhì 22785
Giải nhất 11255
Đặc biệt 608400
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 14 16 18 18 18 26
47 50 65 67 85 87 92 92 95
Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 3877 4320 3232
Giải năm 1866
Giải tư 37922 27454 63263 72303
22768 49590 40892
Giải ba 44938 85575
Giải nhì 51679
Giải nhất 46604
Đặc biệt 627156
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 20 22 32 38 54 56 63
65 66 68 71 75 77 79 90 92
Chia sẻ