MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Đồng Tháp

Giải tám 20
Giải bảy 492
Giải sáu 3106 4779 3650
Giải năm 3094
Giải tư 41482 13683 28993 32067
48844 58169 55029
Giải ba 18316 52975
Giải nhì 41346
Giải nhất 60179
Đặc biệt 265535
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 20 29 35 44 46 50 67
69 75 79 82 83 9 92 93 94
Giải tám 61
Giải bảy 420
Giải sáu 4693 6928 3877
Giải năm 0969
Giải tư 59257 32759 72075 85758
42885 52315 12704
Giải ba 69646 56725
Giải nhì 79194
Giải nhất 35962
Đặc biệt 309392
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 2 20 25 28 46 57 58
59 61 69 75 77 85 92 93 94
Giải tám 07
Giải bảy 727
Giải sáu 0892 6535 3296
Giải năm 5876
Giải tư 73919 57480 80781 70628
75964 73322 53393
Giải ba 60332 14459
Giải nhì 87283
Giải nhất 40573
Đặc biệt 870842
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 19 22 27 28 3 32 35 42
59 64 76 80 81 83 92 93 96
Giải tám 47
Giải bảy 813
Giải sáu 1046 7360 5953
Giải năm 0883
Giải tư 02459 03618 82939 84517
44188 55320 25281
Giải ba 49157 43448
Giải nhì 57847
Giải nhất 29614
Đặc biệt 018594
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 18 20 39 4 46 47 47
48 53 57 59 60 81 83 88 94
Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 4219 3184 0236
Giải năm 7983
Giải tư 09875 94892 86449 20711
51007 60984 69130
Giải ba 88462 49495
Giải nhì 38175
Giải nhất 10146
Đặc biệt 706125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 19 25 30 36 49 6 62
75 75 76 83 84 84 92 95 97
Giải tám 32
Giải bảy 713
Giải sáu 0467 2761 7385
Giải năm 9942
Giải tư 90161 21646 30431 19105
56169 28843 90429
Giải ba 49762 14648
Giải nhì 67599
Giải nhất 00584
Đặc biệt 311404
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 13 29 31 32 4 42 43
46 48 61 61 62 67 69 85 99
Giải tám 32
Giải bảy 212
Giải sáu 5055 6013 0396
Giải năm 3706
Giải tư 84188 92971 43814 92526
93453 72759 10961
Giải ba 72670 89967
Giải nhì 36950
Giải nhất 53087
Đặc biệt 191727
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 13 14 26 27 32 50 53
55 59 61 67 7 70 71 88 96
Giải tám 79
Giải bảy 797
Giải sáu 8434 8795 0575
Giải năm 7110
Giải tư 77682 29751 48487 53259
79821 74480 72420
Giải ba 87045 54806
Giải nhì 01667
Giải nhất 14738
Đặc biệt 328137
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 20 21 34 37 45 51 59
67 75 79 8 80 82 87 95 97
Giải tám 91
Giải bảy 888
Giải sáu 8747 3130 1695
Giải năm 6294
Giải tư 22728 82696 48240 14381
49166 41293 33095
Giải ba 31202 59035
Giải nhì 67782
Giải nhất 27404
Đặc biệt 234216
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 28 30 35 4 40 47 66
81 82 88 91 93 94 95 95 96
Giải tám 58
Giải bảy 235
Giải sáu 4120 6866 4338
Giải năm 6420
Giải tư 90425 20817 77228 35161
24970 84725 71509
Giải ba 84138 97068
Giải nhì 67719
Giải nhất 70850
Đặc biệt 881367
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 09 17 19 20 20 25 25 28
35 38 38 58 61 66 67 68 70
Giải tám 12
Giải bảy 915
Giải sáu 3226 2677 4647
Giải năm 0350
Giải tư 67982 11053 98806 49386
35480 22090 37043
Giải ba 21383 21496
Giải nhì 80840
Giải nhất 38420
Đặc biệt 078469
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 06 12 15 26 40 43 47 50
53 69 77 80 82 83 86 90 96
Giải tám 03
Giải bảy 612
Giải sáu 8769 9513 4997
Giải năm 9816
Giải tư 37519 56279 04800 60322
93434 06175 29718
Giải ba 95529 80720
Giải nhì 75797
Giải nhất 55051
Đặc biệt 122255
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 1 12 13 16 18 19 20
22 29 34 55 69 75 79 97 97
Giải tám 49
Giải bảy 010
Giải sáu 9208 9527 6388
Giải năm 6424
Giải tư 17597 90176 58047 76668
88506 91513 15726
Giải ba 56119 76514
Giải nhì 78259
Giải nhất 96773
Đặc biệt 013043
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 13 14 19 24 26 27
3 43 47 49 59 68 76 88 97
Giải tám 92
Giải bảy 555
Giải sáu 8641 5961 1814
Giải năm 1754
Giải tư 51229 71592 99333 93209
35984 54595 78266
Giải ba 11249 24856
Giải nhì 01747
Giải nhất 92230
Đặc biệt 776565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 09 14 29 33 41 47 49 54
55 56 61 65 66 84 92 92 95
Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 9924 4560 2893
Giải năm 8089
Giải tư 68771 89667 90657 17952
37609 49998 35590
Giải ba 61262 11078
Giải nhì 34194
Giải nhất 77840
Đặc biệt 142175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 09 19 24 52 57 60 62 67
71 75 78 79 89 90 93 94 98
Chia sẻ