MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Đồng Tháp

Giải tám 92
Giải bảy 495
Giải sáu 8208 0098 8123
Giải năm 5263
Giải tư 22544 67114 30752 44123
02419 98098 22650
Giải ba 81168 12095
Giải nhì 87035
Giải nhất 26974
Đặc biệt 361025
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 19 23 23 25 35 44
50 52 63 68 92 95 95 98 98
Giải tám 87
Giải bảy 948
Giải sáu 2774 5946 7270
Giải năm 9642
Giải tư 74624 56214 36980 39341
40748 31672 72236
Giải ba 14149 86922
Giải nhì 60486
Giải nhất 00289
Đặc biệt 659427
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 22 24 27 36 41 42 46
48 48 49 70 72 74 80 86 87
Giải tám 45
Giải bảy 628
Giải sáu 3224 6978 6477
Giải năm 6213
Giải tư 11200 24558 32647 69076
66865 49945 84541
Giải ba 88878 29537
Giải nhì 72389
Giải nhất 35915
Đặc biệt 215543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 24 28 37 41 43 45
45 47 58 65 76 77 78 78 89
Giải tám 33
Giải bảy 369
Giải sáu 6589 7286 9298
Giải năm 0772
Giải tư 04065 15968 93649 47270
10533 14458 73077
Giải ba 36217 82434
Giải nhì 82819
Giải nhất 66290
Đặc biệt 252764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 19 33 33 34 49 58 64
65 68 69 70 72 77 86 89 98
Giải tám 93
Giải bảy 744
Giải sáu 7611 1547 9312
Giải năm 1237
Giải tư 98899 36921 85535 75074
07059 24586 60979
Giải ba 78777 36932
Giải nhì 65890
Giải nhất 57775
Đặc biệt 383815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 15 21 32 35 37 44
47 59 74 77 79 86 90 93 99
Giải tám 86
Giải bảy 577
Giải sáu 6546 6724 8266
Giải năm 0976
Giải tư 25138 50939 31338 03074
86621 47158 77398
Giải ba 64881 41990
Giải nhì 32225
Giải nhất 51502
Đặc biệt 473495
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 24 25 38 38 39 46 58
66 74 76 77 81 86 90 95 98
Giải tám 97
Giải bảy 116
Giải sáu 6506 9350 6745
Giải năm 6451
Giải tư 76694 49980 65068 14198
24034 82886 72777
Giải ba 24303 82902
Giải nhì 28553
Giải nhất 12445
Đặc biệt 600981
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 16 34 45 50 51
53 68 77 80 81 86 94 97 98
Giải tám 10
Giải bảy 381
Giải sáu 1846 0901 5749
Giải năm 9273
Giải tư 47638 12065 76748 96187
64030 42408 63647
Giải ba 01007 16843
Giải nhì 54371
Giải nhất 44005
Đặc biệt 664781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 10 30 38 43 46
47 48 49 65 71 73 81 81 87
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 9721 9072 3058
Giải năm 8317
Giải tư 88642 96502 50595 28071
39639 79324 77549
Giải ba 06554 58167
Giải nhì 72972
Giải nhất 37918
Đặc biệt 221165
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 17 21 24 39 42 49
54 58 59 65 67 71 72 72 95
Giải tám 80
Giải bảy 597
Giải sáu 3345 7316 3490
Giải năm 5849
Giải tư 54892 97728 03267 80673
30833 53400 71317
Giải ba 64216 62968
Giải nhì 96613
Giải nhất 82072
Đặc biệt 845829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 16 16 17 28 29 33
45 49 67 68 73 80 90 92 97
Giải tám 61
Giải bảy 243
Giải sáu 9991 4050 9573
Giải năm 2514
Giải tư 26514 33038 62243 20832
04031 72580 86683
Giải ba 92933 23759
Giải nhì 77255
Giải nhất 75819
Đặc biệt 915400
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 14 14 31 32 33 38 43
43 50 55 59 61 73 80 83 91
Giải tám 81
Giải bảy 293
Giải sáu 7688 8031 2695
Giải năm 7224
Giải tư 42932 48156 91570 36106
49732 49798 25472
Giải ba 47239 60093
Giải nhì 75044
Giải nhất 87008
Đặc biệt 496576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 24 31 32 32 39 44 56
70 72 76 81 88 93 93 95 98
Giải tám 48
Giải bảy 096
Giải sáu 6488 7565 9470
Giải năm 5202
Giải tư 25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Giải ba 09668 58849
Giải nhì 80122
Giải nhất 10467
Đặc biệt 239358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 19 22 29 37 41
48 49 58 65 68 70 88 96 99
Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 0473 7396 0809
Giải năm 3159
Giải tư 25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Giải ba 03247 17028
Giải nhì 55093
Giải nhất 85030
Đặc biệt 463710
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 19 23 25 27 28 29
47 59 65 73 78 82 93 96 97
Giải tám 72
Giải bảy 041
Giải sáu 7337 5494 3001
Giải năm 6425
Giải tư 83465 20169 11356 77649
71555 45515 51775
Giải ba 63388 73254
Giải nhì 40295
Giải nhất 36093
Đặc biệt 494745
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 25 37 41 45 49 54
55 56 65 69 72 75 88 94 95
Chia sẻ