MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Đồng Tháp

Giải tám 48
Giải bảy 589
Giải sáu 8099 0178 3305
Giải năm 0492
Giải tư 07221 43346 47089 14847
53197 75496 01311
Giải ba 10037 31343
Giải nhì 39932
Giải nhất 29079
Đặc biệt 898030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 21 30 32 37 43 46
47 48 78 89 89 92 96 97 99
Giải tám 15
Giải bảy 398
Giải sáu 1269 6300 3681
Giải năm 1865
Giải tư 49894 90856 89313 97588
98120 28011 37641
Giải ba 31700 03744
Giải nhì 48322
Giải nhất 59352
Đặc biệt 526934
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 11 13 15 20 22 34
41 44 56 65 69 81 88 94 98
Giải tám 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải tư 85181 45219 64727 53849
07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
Đặc biệt 817013
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 13 19 27 39 43 48
49 56 77 80 81 85 89 96 96
Giải tám 33
Giải bảy 492
Giải sáu 8252 4026 7703
Giải năm 8213
Giải tư 09967 83497 45601 21731
38882 05326 44130
Giải ba 99756 50426
Giải nhì 64754
Giải nhất 96610
Đặc biệt 823050
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 13 26 26 26 30 31
33 50 52 54 56 67 82 92 97
Giải tám 03
Giải bảy 267
Giải sáu 0890 0080 5134
Giải năm 7160
Giải tư 79577 09104 65394 03438
77266 66973 38386
Giải ba 21231 19572
Giải nhì 60450
Giải nhất 11258
Đặc biệt 637269
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 31 34 38 50 60 66
67 69 72 73 77 80 86 90 94
Giải tám 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải tư 08988 80427 89808 24749
67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
Đặc biệt 397597
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 15 18 24 25 27 31
32 45 49 57 58 60 69 88 97
Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải tư 85909 80181 79783 10648
04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
Đặc biệt 102237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 15 22 27 29 37 48
52 53 55 80 81 83 86 87 89
Giải tám 62
Giải bảy 882
Giải sáu 2558 7420 0072
Giải năm 5206
Giải tư 42916 54327 60372 20283
10526 37252 67060
Giải ba 24910 30053
Giải nhì 43456
Giải nhất 91114
Đặc biệt 169373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 16 20 26 27 52 53
56 58 60 62 72 72 73 82 83
Giải tám 80
Giải bảy 712
Giải sáu 6028 9408 3343
Giải năm 8278
Giải tư 86882 15521 74108 76521
04849 08640 13687
Giải ba 95633 69447
Giải nhì 22034
Giải nhất 18970
Đặc biệt 019373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 12 21 21 28 33 34
40 43 47 49 73 78 80 82 87
Giải tám 05
Giải bảy 517
Giải sáu 8956 6664 6311
Giải năm 0711
Giải tư 32846 19556 53741 08195
53311 42882 10382
Giải ba 50031 22643
Giải nhì 17419
Giải nhất 31691
Đặc biệt 456415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 11 11 15 17 19 31
41 43 46 56 56 64 82 82 95
Giải tám 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải tư 34876 49629 67763 35844
84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
Đặc biệt 624449
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 19 24 27 29 44 49 52
53 60 63 67 73 75 76 82 91
Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải tư 60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Đặc biệt 665017
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 17 17 24 28 34
35 36 40 59 62 62 69 75 95
Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải tư 07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Đặc biệt 646022
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 22 28 43 46 48 50
53 54 63 63 66 71 89 89 99
Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải tư 38886 15285 17094 34570
62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Đặc biệt 376440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 16 29 30 37 40 42
43 47 66 66 70 85 86 94 96
Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 4973 3135 1681
Giải năm 0093
Giải tư 61649 61017 75313 17621
12787 65848 38727
Giải ba 15861 48469
Giải nhì 30580
Giải nhất 90863
Đặc biệt 545088
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 21 27 35 44 48 49
61 69 73 73 80 81 87 88 93
Chia sẻ