MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/5/2022

Đặc biệt 49968
Giải nhất 89976
Giải nhì 98236 01110
Giải ba 64466 55492 25276
76607 20023 86611
Giải tư 4653 0404 1264 3776
Giải năm 4814 3489 9545
9481 8206 7286
Giải sáu 045 986 854
Giải bảy 04 71 25 50
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 06 07 10 11 14 23 25
36 45 45 50 53 54 64 66 68
71 76 76 76 81 86 86 89 92
Đầu Lô tô
0 04, 04, 06, 07
1 10, 11, 14
2 23, 25
3 36
4 45, 45
5 50, 53, 54
6 64, 66, 68
7 71, 76, 76, 76
8 81, 86, 86, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 11, 71, 81
2 92
3 23, 53
4 04, 04, 14, 54, 64
5 25, 45, 45
6 06, 36, 66, 76, 76, 76, 86, 86
7 07
8 68
9 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/5/2022

Đặc biệt 55065
Giải nhất 85044
Giải nhì 34956 54359
Giải ba 61190 18390 05295
62798 29903 41839
Giải tư 5958 6226 4290 1313
Giải năm 5375 8444 7146
5378 1853 0501
Giải sáu 192 025 435
Giải bảy 31 33 39 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 13 25 26 31 33 35 39
39 44 44 46 51 53 56 58 59
65 75 78 90 90 90 92 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 13
2 25, 26
3 31, 33, 35, 39, 39
4 44, 44, 46
5 51, 53, 56, 58, 59
6 65
7 75, 78
8
9 90, 90, 90, 92, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 90, 90, 90
1 01, 31, 51
2 92
3 03, 13, 33, 53
4 44, 44
5 25, 35, 65, 75, 95
6 26, 46, 56
7
8 58, 78, 98
9 39, 39, 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/5/2022

Đặc biệt 78054
Giải nhất 56243
Giải nhì 80863 98662
Giải ba 42372 89718 20372
43757 00014 88127
Giải tư 7042 5898 9000 7727
Giải năm 2539 9902 2043
2071 0039 1413
Giải sáu 126 788 499
Giải bảy 06 10 45 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 10 12 13 14 18 26
27 27 39 39 42 43 43 45 54
57 62 63 71 72 72 88 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 10, 12, 13, 14, 18
2 26, 27, 27
3 39, 39
4 42, 43, 43, 45
5 54, 57
6 62, 63
7 71, 72, 72
8 88
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 71
2 02, 12, 42, 62, 72, 72
3 13, 43, 43, 63
4 14, 54
5 45
6 06, 26
7 27, 27, 57
8 18, 88, 98
9 39, 39, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/4/2022

Đặc biệt 47202
Giải nhất 65673
Giải nhì 20007 93437
Giải ba 15277 19055 81322
66308 96576 66228
Giải tư 2797 2795 2325 2530
Giải năm 4785 9918 4475
9466 5635 4899
Giải sáu 240 200 188
Giải bảy 01 04 08 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 04 07 08 08 18 22
25 28 30 35 37 40 55 66 73
75 76 77 85 86 88 95 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 04, 07, 08, 08
1 18
2 22, 25, 28
3 30, 35, 37
4 40
5 55
6 66
7 73, 75, 76, 77
8 85, 86, 88
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1 01
2 02, 22
3 73
4 04
5 25, 35, 55, 75, 85, 95
6 66, 76, 86
7 07, 37, 77, 97
8 08, 08, 18, 28, 88
9 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/4/2022

Đặc biệt 89291
Giải nhất 56407
Giải nhì 88668 89544
Giải ba 76659 20521 61379
28262 04675 24608
Giải tư 7847 4900 8894 1771
Giải năm 5018 3306 8949
8270 0174 4791
Giải sáu 695 835 527
Giải bảy 96 43 75 54
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 08 18 21 27 35 43
44 47 49 54 59 62 68 70 71
74 75 75 79 91 91 94 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 06, 07, 08
1 18
2 21, 27
3 35
4 43, 44, 47, 49
5 54, 59
6 62, 68
7 70, 71, 74, 75, 75, 79
8
9 91, 91, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 21, 71, 91, 91
2 62
3 43
4 44, 54, 74, 94
5 35, 75, 75, 95
6 06, 96
7 07, 27, 47
8 08, 18, 68
9 49, 59, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/4/2022

Đặc biệt 96764
Giải nhất 17962
Giải nhì 83366 72336
Giải ba 94024 43923 04766
87110 21910 61262
Giải tư 7016 1107 7340 5131
Giải năm 5480 7294 4053
9950 2305 4874
Giải sáu 532 618 794
Giải bảy 86 05 36 32
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 07 10 10 16 18 23 24
31 32 32 36 36 40 50 53 62
62 64 66 66 74 80 86 94 94
Đầu Lô tô
0 05, 05, 07
1 10, 10, 16, 18
2 23, 24
3 31, 32, 32, 36, 36
4 40
5 50, 53
6 62, 62, 64, 66, 66
7 74
8 80, 86
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 40, 50, 80
1 31
2 32, 32, 62, 62
3 23, 53
4 24, 64, 74, 94, 94
5 05, 05
6 16, 36, 36, 66, 66, 86
7 07
8 18
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/4/2022

Đặc biệt 98245
Giải nhất 01742
Giải nhì 98264 78008
Giải ba 86733 37919 70873
64717 82533 10942
Giải tư 6045 0041 1490 4765
Giải năm 5855 9854 7907
0413 7569 5445
Giải sáu 105 257 074
Giải bảy 26 63 60 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 08 13 17 18 19 26 33
33 41 42 42 45 45 45 54 55
57 60 63 64 65 69 73 74 90
Đầu Lô tô
0 05, 07, 08
1 13, 17, 18, 19
2 26
3 33, 33
4 41, 42, 42, 45, 45, 45
5 54, 55, 57
6 60, 63, 64, 65, 69
7 73, 74
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 41
2 42, 42
3 13, 33, 33, 63, 73
4 54, 64, 74
5 05, 45, 45, 45, 55, 65
6 26
7 07, 17, 57
8 08, 18
9 19, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 31/3/2022

Đặc biệt 12239
Giải nhất 62330
Giải nhì 75488 43719
Giải ba 32195 13518 27323
01541 47401 28830
Giải tư 4996 3384 6838 4903
Giải năm 7715 4774 2061
2554 2479 6063
Giải sáu 789 838 598
Giải bảy 30 59 80 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 15 18 19 23 30 30 30
38 38 39 41 54 59 61 63 74
79 80 84 88 89 89 95 96 98
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 15, 18, 19
2 23
3 30, 30, 30, 38, 38, 39
4 41
5 54, 59
6 61, 63
7 74, 79
8 80, 84, 88, 89, 89
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 30, 80
1 01, 41, 61
2
3 03, 23, 63
4 54, 74, 84
5 15, 95
6 96
7
8 18, 38, 38, 88, 98
9 19, 39, 59, 79, 89, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 24/3/2022

Đặc biệt 71400
Giải nhất 61967
Giải nhì 47962 31669
Giải ba 42108 47223 53657
57232 18919 92627
Giải tư 0233 5666 5083 0137
Giải năm 6428 3498 9576
2662 2948 6475
Giải sáu 412 429 587
Giải bảy 39 43 51 78
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 12 19 23 27 28 29 32
33 37 39 43 48 51 57 62 62
66 67 69 75 76 78 83 87 98
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 12, 19
2 23, 27, 28, 29
3 32, 33, 37, 39
4 43, 48
5 51, 57
6 62, 62, 66, 67, 69
7 75, 76, 78
8 83, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 51
2 12, 32, 62, 62
3 23, 33, 43, 83
4
5 75
6 66, 76
7 27, 37, 57, 67, 87
8 08, 28, 48, 78, 98
9 19, 29, 39, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 17/3/2022

Đặc biệt 04440
Giải nhất 02048
Giải nhì 77122 52105
Giải ba 50847 75012 42153
27946 97468 44446
Giải tư 3601 3525 3374 3712
Giải năm 5590 2873 4438
2951 0768 5467
Giải sáu 513 318 754
Giải bảy 05 31 03 59
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 05 12 12 13 18 22
25 31 38 40 46 46 47 48 51
53 54 59 67 68 68 73 74 90
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 05
1 12, 12, 13, 18
2 22, 25
3 31, 38
4 40, 46, 46, 47, 48
5 51, 53, 54, 59
6 67, 68, 68
7 73, 74
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 01, 31, 51
2 12, 12, 22
3 03, 13, 53, 73
4 54, 74
5 05, 05, 25
6 46, 46
7 47, 67
8 18, 38, 48, 68, 68
9 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 10/3/2022

Đặc biệt 72929
Giải nhất 33587
Giải nhì 35094 34949
Giải ba 34509 59391 35130
49946 51560 88549
Giải tư 1720 9089 7547 0326
Giải năm 8980 0579 8105
0272 9787 7904
Giải sáu 618 367 354
Giải bảy 06 97 72 75
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 09 18 20 26 29 30
46 47 49 49 54 60 67 72 72
75 79 80 87 87 89 91 94 97
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06, 09
1 18
2 20, 26, 29
3 30
4 46, 47, 49, 49
5 54
6 60, 67
7 72, 72, 75, 79
8 80, 87, 87, 89
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 80
1 91
2 72, 72
3
4 04, 54, 94
5 05, 75
6 06, 26, 46
7 47, 67, 87, 87, 97
8 18
9 09, 29, 49, 49, 79, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ