MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 6/10/2022

Đặc biệt 26450
Giải nhất 99472
Giải nhì 09283 07481
Giải ba 63796 53170 80934
22592 80331 56633
Giải tư 8859 0728 2446 9170
Giải năm 6729 9347 5965
8975 1178 5625
Giải sáu 026 289 267
Giải bảy 80 66 17 78
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 25 26 28 29 31 33 34 46
47 50 59 65 66 67 70 70 72
75 78 78 80 81 83 89 92 96
Đầu Lô tô
0
1 17
2 25, 26, 28, 29
3 31, 33, 34
4 46, 47
5 50, 59
6 65, 66, 67
7 70, 70, 72, 75, 78, 78
8 80, 81, 83, 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 70, 80
1 31, 81
2 72, 92
3 33, 83
4 34
5 25, 65, 75
6 26, 46, 66, 96
7 17, 47, 67
8 28, 78, 78
9 29, 59, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 29/9/2022

Đặc biệt 92129
Giải nhất 68334
Giải nhì 70735 51228
Giải ba 30792 09411 13941
98786 31667 15756
Giải tư 3837 4684 8365 2866
Giải năm 7969 2248 2682
1783 9037 4282
Giải sáu 522 777 486
Giải bảy 26 03 94 76
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 22 26 28 29 34 35 37
37 41 48 56 65 66 67 69 76
77 82 82 83 84 86 86 92 94
Đầu Lô tô
0 03
1 11
2 22, 26, 28, 29
3 34, 35, 37, 37
4 41, 48
5 56
6 65, 66, 67, 69
7 76, 77
8 82, 82, 83, 84, 86, 86
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0
1 11, 41
2 22, 82, 82, 92
3 03, 83
4 34, 84, 94
5 35, 65
6 26, 56, 66, 76, 86, 86
7 37, 37, 67, 77
8 28, 48
9 29, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 22/9/2022

Đặc biệt 76777
Giải nhất 14235
Giải nhì 67639 39627
Giải ba 11078 35566 60396
76531 52810 77165
Giải tư 1992 5460 0527 7755
Giải năm 5119 6943 5185
6519 4917 0751
Giải sáu 495 283 089
Giải bảy 37 75 66 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 17 19 19 27 27 31 35
37 39 43 51 55 60 65 66 66
75 77 78 83 85 89 92 95 96
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 17, 19, 19
2 27, 27
3 31, 35, 37, 39
4 43
5 51, 55
6 60, 65, 66, 66
7 75, 77, 78
8 83, 85, 89
9 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 01, 31, 51
2 92
3 43, 83
4
5 35, 55, 65, 75, 85, 95
6 66, 66, 96
7 17, 27, 27, 37, 77
8 78
9 19, 19, 39, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 15/9/2022

Đặc biệt 87354
Giải nhất 95705
Giải nhì 63025 08721
Giải ba 37527 77157 47318
04777 03121 08569
Giải tư 6606 8058 1050 3792
Giải năm 3383 3124 5188
4666 1071 0378
Giải sáu 296 672 723
Giải bảy 47 04 81 95
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 18 21 21 23 24 25
27 47 50 54 57 58 66 69 71
72 77 78 81 83 88 92 95 96
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1 18
2 21, 21, 23, 24, 25, 27
3
4 47
5 50, 54, 57, 58
6 66, 69
7 71, 72, 77, 78
8 81, 83, 88
9 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 21, 21, 71, 81
2 72, 92
3 23, 83
4 04, 24, 54
5 05, 25, 95
6 06, 66, 96
7 27, 47, 57, 77
8 18, 58, 78, 88
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 8/9/2022

Đặc biệt 75743
Giải nhất 11926
Giải nhì 27509 34830
Giải ba 11602 69444 33782
75307 33035 45370
Giải tư 4612 1310 5450 6192
Giải năm 4529 5787 8580
7087 6706 7842
Giải sáu 149 438 967
Giải bảy 61 14 90 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 09 10 12 14 26 29
30 35 38 42 43 44 49 50 61
67 70 71 80 82 87 87 90 92
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 09
1 10, 12, 14
2 26, 29
3 30, 35, 38
4 42, 43, 44, 49
5 50
6 61, 67
7 70, 71
8 80, 82, 87, 87
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50, 70, 80, 90
1 61, 71
2 02, 12, 42, 82, 92
3 43
4 14, 44
5 35
6 06, 26
7 07, 67, 87, 87
8 38
9 09, 29, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 1/9/2022

Đặc biệt 69488
Giải nhất 89786
Giải nhì 68416 20989
Giải ba 45860 53290 69426
73508 69579 36407
Giải tư 5838 2680 0316 1899
Giải năm 2093 4220 1206
7177 8083 7727
Giải sáu 287 915 111
Giải bảy 03 37 59 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 07 08 11 15 16 16 20
26 27 37 38 59 60 77 79 80
83 84 86 87 88 89 90 93 99
Đầu Lô tô
0 03, 06, 07, 08
1 11, 15, 16, 16
2 20, 26, 27
3 37, 38
4
5 59
6 60
7 77, 79
8 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 80, 90
1 11
2
3 03, 83, 93
4 84
5 15
6 06, 16, 16, 26, 86
7 07, 27, 37, 77, 87
8 08, 38, 88
9 59, 79, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/8/2022

Đặc biệt 28670
Giải nhất 79137
Giải nhì 56442 84712
Giải ba 87818 27183 80085
51167 33296 77942
Giải tư 5364 0801 3433 1535
Giải năm 5500 3252 4260
9739 5644 8974
Giải sáu 781 074 605
Giải bảy 74 87 35 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 12 18 29 33 35 35
37 39 42 42 44 52 60 64 67
70 74 74 74 81 83 85 87 96
Đầu Lô tô
0 00, 01, 05
1 12, 18
2 29
3 33, 35, 35, 37, 39
4 42, 42, 44
5 52
6 60, 64, 67
7 70, 74, 74, 74
8 81, 83, 85, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 70
1 01, 81
2 12, 42, 42, 52
3 33, 83
4 44, 64, 74, 74, 74
5 05, 35, 35, 85
6 96
7 37, 67, 87
8 18
9 29, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/8/2022

Đặc biệt 92993
Giải nhất 46562
Giải nhì 68475 79592
Giải ba 79028 40725 23685
37742 80014 55460
Giải tư 6168 7173 8075 2828
Giải năm 8775 8859 2714
4575 5934 7036
Giải sáu 570 463 988
Giải bảy 15 86 87 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 15 25 28 28 34 36 42
59 60 60 62 63 68 70 73 75
75 75 75 85 86 87 88 92 93
Đầu Lô tô
0
1 14, 14, 15
2 25, 28, 28
3 34, 36
4 42
5 59
6 60, 60, 62, 63, 68
7 70, 73, 75, 75, 75, 75
8 85, 86, 87, 88
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 70
1
2 42, 62, 92
3 63, 73, 93
4 14, 14, 34
5 15, 25, 75, 75, 75, 75, 85
6 36, 86
7 87
8 28, 28, 68, 88
9 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/8/2022

Đặc biệt 44082
Giải nhất 54663
Giải nhì 92964 99837
Giải ba 22054 43808 55157
92026 05240 67821
Giải tư 2738 7721 9324 8774
Giải năm 9294 5523 0851
6678 6552 6797
Giải sáu 222 573 344
Giải bảy 18 50 01 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 18 21 21 22 23 24 26
37 38 40 44 50 51 52 54 57
63 64 73 74 78 82 94 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 18
2 21, 21, 22, 23, 24, 26
3 37, 38
4 40, 44
5 50, 51, 52, 54, 57
6 63, 64
7 73, 74, 78
8 82
9 94, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01, 21, 21, 51
2 22, 52, 82
3 23, 63, 73
4 24, 44, 54, 64, 74, 94
5
6 26
7 37, 57, 97, 97
8 08, 18, 38, 78
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/8/2022

Đặc biệt 27492
Giải nhất 50569
Giải nhì 07770 83906
Giải ba 50365 06019 82717
45685 55631 41612
Giải tư 2894 4553 2442 6401
Giải năm 3139 6062 4573
1868 9701 0743
Giải sáu 972 393 289
Giải bảy 37 36 29 24
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 06 12 17 19 24 29 31
36 37 39 42 43 53 62 65 68
69 70 72 73 85 89 92 93 94
Đầu Lô tô
0 01, 01, 06
1 12, 17, 19
2 24, 29
3 31, 36, 37, 39
4 42, 43
5 53
6 62, 65, 68, 69
7 70, 72, 73
8 85, 89
9 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 01, 31
2 12, 42, 62, 72, 92
3 43, 53, 73, 93
4 24, 94
5 65, 85
6 06, 36
7 17, 37
8 68
9 19, 29, 39, 69, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/7/2022

Đặc biệt 56590
Giải nhất 61023
Giải nhì 98472 09449
Giải ba 04650 98701 87625
84140 86675 56960
Giải tư 7664 1132 0337 7758
Giải năm 7166 9054 3476
1670 5560 5790
Giải sáu 413 902 034
Giải bảy 10 94 32 15
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 13 15 23 25 32 32
34 37 40 49 50 54 58 60 60
64 66 70 72 75 76 90 90 94
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 10, 13, 15
2 23, 25
3 32, 32, 34, 37
4 40, 49
5 50, 54, 58
6 60, 60, 64, 66
7 70, 72, 75, 76
8
9 90, 90, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 60, 60, 70, 90, 90
1 01
2 02, 32, 32, 72
3 13, 23
4 34, 54, 64, 94
5 15, 25, 75
6 66, 76
7 37
8 58
9 49

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ