MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cà Mau XS Phú Yên XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Thừa Thiên Huế
XS Đồng Tháp

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/5/2024

Đặc biệt 61034
Giải nhất 71290
Giải nhì 62348 50106
Giải ba 88442 20468 98125
52900 60651 31992
Giải tư 2338 9068 9944 8906
Giải năm 2052 1282 6872
1395 3593 8574
Giải sáu 165 824 844
Giải bảy 30 92 09 25
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 06 09 24 25 25 30 34
38 42 44 44 48 51 52 65 68
68 72 74 82 90 92 92 93 95
Đầu Lô tô
0 00, 06, 06, 09
1
2 24, 25, 25
3 30, 34, 38
4 42, 44, 44, 48
5 51, 52
6 65, 68, 68
7 72, 74
8 82
9 90, 92, 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 90
1 51
2 42, 52, 72, 82, 92, 92
3 93
4 24, 34, 44, 44, 74
5 25, 25, 65, 95
6 06, 06
7
8 38, 48, 68, 68
9 09

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/5/2024

Đặc biệt 60325
Giải nhất 15349
Giải nhì 32360 62341
Giải ba 75210 62356 51398
75745 57573 85987
Giải tư 1468 8155 2344 3177
Giải năm 4101 1314 6459
5476 3361 9112
Giải sáu 358 053 489
Giải bảy 34 30 62 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 12 14 25 30 34 41 44
45 49 53 55 56 58 59 60 61
62 68 71 73 76 77 87 89 98
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 12, 14
2 25
3 30, 34
4 41, 44, 45, 49
5 53, 55, 56, 58, 59
6 60, 61, 62, 68
7 71, 73, 76, 77
8 87, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 01, 41, 61, 71
2 12, 62
3 53, 73
4 14, 34, 44
5 25, 45, 55
6 56, 76
7 77, 87
8 58, 68, 98
9 49, 59, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/5/2024

Đặc biệt 27567
Giải nhất 98924
Giải nhì 51863 96125
Giải ba 32394 64549 84234
20036 87618 89421
Giải tư 7865 6190 9540 9899
Giải năm 1929 1291 3732
4499 0501 0023
Giải sáu 237 365 872
Giải bảy 39 63 74 20
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 20 21 23 24 25 29 32
34 36 37 39 40 49 63 63 65
65 67 72 74 90 91 94 99 99
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 20, 21, 23, 24, 25, 29
3 32, 34, 36, 37, 39
4 40, 49
5
6 63, 63, 65, 65, 67
7 72, 74
8
9 90, 91, 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 90
1 01, 21, 91
2 32, 72
3 23, 63, 63
4 24, 34, 74, 94
5 25, 65, 65
6 36
7 37, 67
8 18
9 29, 39, 49, 99, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/4/2024

Đặc biệt 36594
Giải nhất 90713
Giải nhì 48830 35403
Giải ba 24376 63350 49922
46764 82390 56362
Giải tư 0777 9136 6698 2988
Giải năm 7581 7323 4178
9700 7530 1657
Giải sáu 095 465 777
Giải bảy 08 62 71 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 08 13 22 23 30 30 36
50 57 60 62 62 64 65 71 76
77 77 78 81 88 90 94 95 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 08
1 13
2 22, 23
3 30, 30, 36
4
5 50, 57
6 60, 62, 62, 64, 65
7 71, 76, 77, 77, 78
8 81, 88
9 90, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 50, 60, 90
1 71, 81
2 22, 62, 62
3 03, 13, 23
4 64, 94
5 65, 95
6 36, 76
7 57, 77, 77
8 08, 78, 88, 98
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/4/2024

Đặc biệt 62904
Giải nhất 16351
Giải nhì 92109 84405
Giải ba 50215 82326 54744
81157 60946 93661
Giải tư 7880 3573 0916 9336
Giải năm 9443 9241 5284
9798 4277 7296
Giải sáu 591 346 154
Giải bảy 69 52 95 37
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 09 15 16 26 36 37 41
43 44 46 46 51 52 54 57 61
69 73 77 80 84 91 95 96 98
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 15, 16
2 26
3 36, 37
4 41, 43, 44, 46, 46
5 51, 52, 54, 57
6 61, 69
7 73, 77
8 80, 84
9 91, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 51, 61, 91
2 52
3 43, 73
4 04, 44, 54, 84
5 05, 15, 95
6 16, 26, 36, 46, 46, 96
7 37, 57, 77
8 98
9 09, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/4/2024

Đặc biệt 69356
Giải nhất 22552
Giải nhì 35140 15293
Giải ba 35010 28133 33342
65578 74436 57981
Giải tư 4851 2761 8993 3587
Giải năm 6909 2693 2363
1750 3328 7628
Giải sáu 753 388 635
Giải bảy 73 80 42 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 28 28 33 35 36 40 42
42 50 51 52 53 56 61 63 73
78 80 81 86 87 88 93 93 93
Đầu Lô tô
0 09
1 10
2 28, 28
3 33, 35, 36
4 40, 42, 42
5 50, 51, 52, 53, 56
6 61, 63
7 73, 78
8 80, 81, 86, 87, 88
9 93, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 80
1 51, 61, 81
2 42, 42, 52
3 33, 53, 63, 73, 93, 93, 93
4
5 35
6 36, 56, 86
7 87
8 28, 28, 78, 88
9 09

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/4/2024

Đặc biệt 69389
Giải nhất 34052
Giải nhì 48091 95190
Giải ba 28642 87265 12540
99128 22291 24399
Giải tư 6903 4457 3278 6776
Giải năm 4578 6228 5858
0611 4540 7296
Giải sáu 788 031 386
Giải bảy 01 42 65 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 11 28 28 31 40 40 42
42 52 57 58 65 65 76 78 78
86 88 89 89 90 91 91 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 11
2 28, 28
3 31
4 40, 40, 42, 42
5 52, 57, 58
6 65, 65
7 76, 78, 78
8 86, 88, 89, 89
9 90, 91, 91, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90
1 01, 11, 31, 91, 91
2 42, 42, 52
3 03
4
5 65, 65
6 76, 86, 96
7 57
8 28, 28, 58, 78, 78, 88
9 89, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/3/2024

Đặc biệt 49879
Giải nhất 61196
Giải nhì 55813 26560
Giải ba 66628 39458 53044
66883 94985 04961
Giải tư 0689 1252 7970 1626
Giải năm 4095 9503 8586
7026 3491 4985
Giải sáu 800 015 450
Giải bảy 07 82 98 90
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 13 15 26 26 28 44
50 52 58 60 61 70 79 82 83
85 85 86 89 90 91 95 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1 13, 15
2 26, 26, 28
3
4 44
5 50, 52, 58
6 60, 61
7 70, 79
8 82, 83, 85, 85, 86, 89
9 90, 91, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60, 70, 90
1 61, 91
2 52, 82
3 03, 13, 83
4 44
5 15, 85, 85, 95
6 26, 26, 86, 96
7 07
8 28, 58, 98
9 79, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/3/2024

Đặc biệt 81866
Giải nhất 15018
Giải nhì 97738 52425
Giải ba 46984 39393 23620
45649 07779 32333
Giải tư 6001 7698 5879 5739
Giải năm 2820 0426 8268
4363 6007 2889
Giải sáu 843 426 191
Giải bảy 87 13 52 56
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 13 18 20 20 25 26 26
33 38 39 43 49 52 56 63 66
68 79 79 84 87 89 91 93 98
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 13, 18
2 20, 20, 25, 26, 26
3 33, 38, 39
4 43, 49
5 52, 56
6 63, 66, 68
7 79, 79
8 84, 87, 89
9 91, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1 01, 91
2 52
3 13, 33, 43, 63, 93
4 84
5 25
6 26, 26, 56, 66
7 07, 87
8 18, 38, 68, 98
9 39, 49, 79, 79, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/3/2024

Đặc biệt 69169
Giải nhất 64118
Giải nhì 47084 42711
Giải ba 63859 14728 77445
27949 64742 81409
Giải tư 9407 4489 0999 1759
Giải năm 4014 9727 1414
9057 2299 3594
Giải sáu 630 802 403
Giải bảy 03 64 94 72
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 03 07 09 11 14 14 18
27 28 30 42 45 49 57 59 59
64 69 72 84 89 94 94 99 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 07, 09
1 11, 14, 14, 18
2 27, 28
3 30
4 42, 45, 49
5 57, 59, 59
6 64, 69
7 72
8 84, 89
9 94, 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 11
2 02, 42, 72
3 03, 03
4 14, 14, 64, 84, 94, 94
5 45
6
7 07, 27, 57
8 18, 28
9 09, 49, 59, 59, 69, 89, 99, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/3/2024

Đặc biệt 03047
Giải nhất 58941
Giải nhì 47442 56737
Giải ba 55967 75948 24885
07736 02093 56900
Giải tư 7490 0152 5300 7005
Giải năm 8175 5037 6867
7425 8500 7138
Giải sáu 385 939 306
Giải bảy 33 86 49 82
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 00 05 06 25 33 36 37
37 38 39 41 42 47 48 49 52
67 67 75 82 85 85 86 90 93
Đầu Lô tô
0 00, 00, 00, 05, 06
1
2 25
3 33, 36, 37, 37, 38, 39
4 41, 42, 47, 48, 49
5 52
6 67, 67
7 75
8 82, 85, 85, 86
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00, 90
1 41
2 42, 52, 82
3 33, 93
4
5 05, 25, 75, 85, 85
6 06, 36, 86
7 37, 37, 47, 67, 67
8 38, 48
9 39, 49

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ