MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30/11/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 30/11/2023

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 23/11/2023

Đặc biệt 57999
Giải nhất 27345
Giải nhì 57014 50063
Giải ba 32466 88975 22112
69463 62612 65221
Giải tư 2456 8073 1231 9668
Giải năm 0256 0729 5497
2958 5424 4777
Giải sáu 068 473 251
Giải bảy 01 62 16 10
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 12 12 14 16 21 24 29
31 45 51 56 56 58 62 63 63
66 68 68 73 73 75 77 97 99
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 12, 12, 14, 16
2 21, 24, 29
3 31
4 45
5 51, 56, 56, 58
6 62, 63, 63, 66, 68, 68
7 73, 73, 75, 77
8
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 21, 31, 51
2 12, 12, 62
3 63, 63, 73, 73
4 14, 24
5 45, 75
6 16, 56, 56, 66
7 77, 97
8 58, 68, 68
9 29, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/11/2023

Đặc biệt 54869
Giải nhất 34677
Giải nhì 80583 17410
Giải ba 12119 75379 69729
45196 06463 06180
Giải tư 9936 0565 5964 1109
Giải năm 7356 9273 1879
6015 4125 3336
Giải sáu 959 344 804
Giải bảy 36 20 73 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 15 19 20 21 25 29
36 36 36 44 56 59 63 64 65
69 73 73 77 79 79 80 83 96
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10, 15, 19
2 20, 21, 25, 29
3 36, 36, 36
4 44
5 56, 59
6 63, 64, 65, 69
7 73, 73, 77, 79, 79
8 80, 83
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 80
1 21
2
3 63, 73, 73, 83
4 04, 44, 64
5 15, 25, 65
6 36, 36, 36, 56, 96
7 77
8
9 09, 19, 29, 59, 69, 79, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/11/2023

Đặc biệt 34562
Giải nhất 39661
Giải nhì 67957 16661
Giải ba 06243 10409 80709
63247 33362 51297
Giải tư 7945 1349 1037 1650
Giải năm 4615 2896 3092
9154 8815 6908
Giải sáu 744 249 840
Giải bảy 22 44 97 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 09 09 15 15 22 37 40
43 44 44 45 47 49 49 50 54
57 61 61 62 62 92 96 97 97
Đầu Lô tô
0 08, 09, 09, 09
1 15, 15
2 22
3 37
4 40, 43, 44, 44, 45, 47, 49, 49
5 50, 54, 57
6 61, 61, 62, 62
7
8
9 92, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 61, 61
2 22, 62, 62, 92
3 43
4 44, 44, 54
5 15, 15, 45
6 96
7 37, 47, 57, 97, 97
8 08
9 09, 09, 09, 49, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/11/2023

Đặc biệt 93127
Giải nhất 54327
Giải nhì 25283 02829
Giải ba 30079 05452 64446
73945 16590 87922
Giải tư 2606 9611 1221 0026
Giải năm 0668 6940 7478
8435 1725 5577
Giải sáu 276 183 585
Giải bảy 14 12 69 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 12 14 21 22 25 26 27
27 29 35 40 45 46 52 68 69
76 77 78 79 83 83 84 85 90
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 12, 14
2 21, 22, 25, 26, 27, 27, 29
3 35
4 40, 45, 46
5 52
6 68, 69
7 76, 77, 78, 79
8 83, 83, 84, 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 11, 21
2 12, 22, 52
3 83, 83
4 14, 84
5 25, 35, 45, 85
6 06, 26, 46, 76
7 27, 27, 77
8 68, 78
9 29, 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 26/10/2023

Đặc biệt 26788
Giải nhất 71079
Giải nhì 79633 89149
Giải ba 55454 66176 86152
37472 21527 79572
Giải tư 0476 8838 1384 2211
Giải năm 5306 1110 8681
7368 0619 3206
Giải sáu 623 382 600
Giải bảy 94 00 43 95
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 06 06 10 11 19 23 27
33 38 43 49 52 54 68 72 72
76 76 79 81 82 84 88 94 95
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06, 06
1 10, 11, 19
2 23, 27
3 33, 38
4 43, 49
5 52, 54
6 68
7 72, 72, 76, 76, 79
8 81, 82, 84, 88
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10
1 11, 81
2 52, 72, 72, 82
3 23, 33, 43
4 54, 84, 94
5 95
6 06, 06, 76, 76
7 27
8 38, 68, 88
9 19, 49, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/10/2023

Đặc biệt 45305
Giải nhất 95559
Giải nhì 38899 87603
Giải ba 92120 18127 36684
43785 76111 64948
Giải tư 8908 6904 4781 7686
Giải năm 2873 3167 4112
6695 8826 6672
Giải sáu 924 485 836
Giải bảy 46 06 62 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 06 08 11 12 20 24
26 27 36 42 46 48 59 62 67
72 73 81 84 85 85 86 95 99
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05, 06, 08
1 11, 12
2 20, 24, 26, 27
3 36
4 42, 46, 48
5 59
6 62, 67
7 72, 73
8 81, 84, 85, 85, 86
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 81
2 12, 42, 62, 72
3 03, 73
4 04, 24, 84
5 05, 85, 85, 95
6 06, 26, 36, 46, 86
7 27, 67
8 08, 48
9 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/10/2023

Đặc biệt 50875
Giải nhất 95632
Giải nhì 39892 34582
Giải ba 50557 03012 38198
20971 13896 23153
Giải tư 0633 1981 2032 4676
Giải năm 7866 1480 9846
3202 1539 0475
Giải sáu 884 935 151
Giải bảy 25 65 20 03
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 12 20 25 32 32 33 35
39 46 51 53 57 65 66 71 75
75 76 80 81 82 84 92 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 12
2 20, 25
3 32, 32, 33, 35, 39
4 46
5 51, 53, 57
6 65, 66
7 71, 75, 75, 76
8 80, 81, 82, 84
9 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 51, 71, 81
2 02, 12, 32, 32, 82, 92
3 03, 33, 53
4 84
5 25, 35, 65, 75, 75
6 46, 66, 76, 96
7 57
8 98
9 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/10/2023

Đặc biệt 88733
Giải nhất 73302
Giải nhì 24201 85392
Giải ba 28893 61757 56710
03791 06431 62727
Giải tư 8037 6603 9356 3574
Giải năm 5156 1747 7121
1657 2110 3407
Giải sáu 487 227 763
Giải bảy 79 14 25 44
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 07 10 10 14 21 25
27 27 31 33 37 44 47 56 56
57 57 63 74 79 87 91 92 93
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 07
1 10, 10, 14
2 21, 25, 27, 27
3 31, 33, 37
4 44, 47
5 56, 56, 57, 57
6 63
7 74, 79
8 87
9 91, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 01, 21, 31, 91
2 02, 92
3 03, 33, 63, 93
4 14, 44, 74
5 25
6 56, 56
7 07, 27, 27, 37, 47, 57, 57, 87
8
9 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/9/2023

Đặc biệt 11698
Giải nhất 77996
Giải nhì 44386 48900
Giải ba 50556 02023 73169
91188 39404 88068
Giải tư 2092 6143 0736 5575
Giải năm 9078 8697 7078
5622 3662 5048
Giải sáu 924 443 417
Giải bảy 61 16 20 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 16 17 20 22 23 24 36
43 43 48 56 61 62 68 69 75
78 78 84 86 88 92 96 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 16, 17
2 20, 22, 23, 24
3 36
4 43, 43, 48
5 56
6 61, 62, 68, 69
7 75, 78, 78
8 84, 86, 88
9 92, 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 61
2 22, 62, 92
3 23, 43, 43
4 04, 24, 84
5 75
6 16, 36, 56, 86, 96
7 17, 97
8 48, 68, 78, 78, 88, 98
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/9/2023

Đặc biệt 52566
Giải nhất 34841
Giải nhì 51527 93225
Giải ba 11728 25151 80780
49217 55120 57854
Giải tư 0466 4980 0563 6846
Giải năm 6189 5380 9292
6703 4758 9247
Giải sáu 104 794 694
Giải bảy 64 63 21 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 17 20 21 25 27 28 41
46 47 51 54 58 63 63 64 66
66 80 80 80 89 91 92 94 94
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 17
2 20, 21, 25, 27, 28
3
4 41, 46, 47
5 51, 54, 58
6 63, 63, 64, 66, 66
7
8 80, 80, 80, 89
9 91, 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 80, 80, 80
1 21, 41, 51, 91
2 92
3 03, 63, 63
4 04, 54, 64, 94, 94
5 25
6 46, 66, 66
7 17, 27, 47
8 28, 58
9 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ