MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 3

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/4/2024

Đặc biệt 96850
Giải nhất 66671
Giải nhì 51310 74053
Giải ba 36642 19172 58381
14433 62816 92024
Giải tư 4787 8217 7761 0665
Giải năm 8452 0869 3282
0710 4804 7663
Giải sáu 366 886 216
Giải bảy 12 51 91 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 10 12 16 16 17 18 24
33 42 50 51 52 53 61 63 65
66 69 71 72 81 82 86 87 91
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 10, 12, 16, 16, 17, 18
2 24
3 33
4 42
5 50, 51, 52, 53
6 61, 63, 65, 66, 69
7 71, 72
8 81, 82, 86, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 50
1 51, 61, 71, 81, 91
2 12, 42, 52, 72, 82
3 33, 53, 63
4 04, 24
5 65
6 16, 16, 66, 86
7 17, 87
8 18
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/4/2024

Đặc biệt 16510
Giải nhất 57524
Giải nhì 46210 99866
Giải ba 59326 97595 41257
02724 00969 52074
Giải tư 0760 1668 3313 3684
Giải năm 6299 7898 4768
6210 3355 4816
Giải sáu 717 130 568
Giải bảy 69 62 27 41
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 10 13 16 17 24 24 26
27 30 41 55 57 60 62 66 68
68 68 69 69 74 84 95 98 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 10, 10, 13, 16, 17
2 24, 24, 26, 27
3 30
4 41
5 55, 57
6 60, 62, 66, 68, 68, 68, 69, 69
7 74
8 84
9 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 10, 30, 60
1 41
2 62
3 13
4 24, 24, 74, 84
5 55, 95
6 16, 26, 66
7 17, 27, 57
8 68, 68, 68, 98
9 69, 69, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/4/2024

Đặc biệt 62909
Giải nhất 09387
Giải nhì 23902 06705
Giải ba 05649 11928 85591
77857 24772 73380
Giải tư 1057 4955 1981 8866
Giải năm 8906 2314 0248
6777 3183 8562
Giải sáu 262 654 029
Giải bảy 65 86 54 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 06 09 14 28 29 35 48
49 54 54 55 57 57 62 62 65
66 72 77 80 81 83 86 87 91
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06, 09
1 14
2 28, 29
3 35
4 48, 49
5 54, 54, 55, 57, 57
6 62, 62, 65, 66
7 72, 77
8 80, 81, 83, 86, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 80
1 81, 91
2 02, 62, 62, 72
3 83
4 14, 54, 54
5 05, 35, 55, 65
6 06, 66, 86
7 57, 57, 77, 87
8 28, 48
9 09, 29, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 26/3/2024

Đặc biệt 59619
Giải nhất 57086
Giải nhì 96937 20940
Giải ba 23515 63359 89273
67580 12104 65171
Giải tư 6781 8492 2432 0942
Giải năm 4059 1308 7139
7578 4915 1820
Giải sáu 728 921 919
Giải bảy 82 17 99 07
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 08 15 15 17 19 19 20
21 28 32 37 39 40 42 59 59
71 73 78 80 81 82 86 92 99
Đầu Lô tô
0 04, 07, 08
1 15, 15, 17, 19, 19
2 20, 21, 28
3 32, 37, 39
4 40, 42
5 59, 59
6
7 71, 73, 78
8 80, 81, 82, 86
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1 21, 71, 81
2 32, 42, 82, 92
3 73
4 04
5 15, 15
6 86
7 07, 17, 37
8 08, 28, 78
9 19, 19, 39, 59, 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/3/2024

Đặc biệt 15636
Giải nhất 19173
Giải nhì 85681 79930
Giải ba 13044 44402 18216
83995 78186 87187
Giải tư 6448 8599 4783 1398
Giải năm 6959 9932 2256
7373 4400 6765
Giải sáu 996 855 572
Giải bảy 33 44 22 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 16 22 30 32 33 36 44
44 48 51 55 56 59 65 72 73
73 81 83 86 87 95 96 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 16
2 22
3 30, 32, 33, 36
4 44, 44, 48
5 51, 55, 56, 59
6 65
7 72, 73, 73
8 81, 83, 86, 87
9 95, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 51, 81
2 02, 22, 32, 72
3 33, 73, 73, 83
4 44, 44
5 55, 65, 95
6 16, 36, 56, 86, 96
7 87
8 48, 98
9 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/3/2024

Đặc biệt 00212
Giải nhất 02044
Giải nhì 54494 32692
Giải ba 37525 42210 18702
87251 33797 01356
Giải tư 3464 3362 1268 3795
Giải năm 6389 7534 7475
0291 4719 1601
Giải sáu 593 102 749
Giải bảy 76 92 64 78
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 10 12 19 25 34 44
49 51 56 62 64 64 68 75 76
78 89 91 92 92 93 94 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02
1 10, 12, 19
2 25
3 34
4 44, 49
5 51, 56
6 62, 64, 64, 68
7 75, 76, 78
8 89
9 91, 92, 92, 93, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 51, 91
2 02, 02, 12, 62, 92, 92
3 93
4 34, 44, 64, 64, 94
5 25, 75, 95
6 56, 76
7 97
8 68, 78
9 19, 49, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/3/2024

Đặc biệt 87122
Giải nhất 64388
Giải nhì 51684 45089
Giải ba 15702 11869 95889
95412 35845 75289
Giải tư 3651 7848 0102 9621
Giải năm 1951 8583 0029
9692 0278 9912
Giải sáu 300 105 083
Giải bảy 75 26 18 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 05 12 12 18 21 22
26 29 45 48 51 51 69 75 78
83 83 84 88 89 89 89 92 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 05
1 12, 12, 18
2 21, 22, 26, 29
3
4 45, 48
5 51, 51
6 69
7 75, 78
8 83, 83, 84, 88, 89, 89, 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 51, 51
2 02, 02, 12, 12, 22, 92
3 83, 83
4 84
5 05, 45, 75
6 26
7
8 18, 48, 78, 88
9 29, 69, 89, 89, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 27/2/2024

Đặc biệt 36209
Giải nhất 22265
Giải nhì 97620 79071
Giải ba 17063 61654 47294
39697 85597 98822
Giải tư 5624 5402 3167 0381
Giải năm 7878 9350 3316
8097 0986 7762
Giải sáu 378 568 805
Giải bảy 85 80 61 76
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 16 20 22 24 50 54
61 62 63 65 67 68 71 76 78
78 80 81 85 86 94 97 97 97
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 16
2 20, 22, 24
3
4
5 50, 54
6 61, 62, 63, 65, 67, 68
7 71, 76, 78, 78
8 80, 81, 85, 86
9 94, 97, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 80
1 61, 71, 81
2 02, 22, 62
3 63
4 24, 54, 94
5 05, 65, 85
6 16, 76, 86
7 67, 97, 97, 97
8 68, 78, 78
9 09

Xổ Số Miền Bắc ngày 20/2/2024

Đặc biệt 57406
Giải nhất 97758
Giải nhì 37216 24939
Giải ba 30032 78750 31430
43822 43341 22605
Giải tư 7939 8580 7131 0783
Giải năm 0866 9656 7260
4515 7573 3621
Giải sáu 592 419 079
Giải bảy 68 18 78 00
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 15 16 18 19 21 22
30 31 32 39 39 41 50 56 58
60 66 68 73 78 79 80 83 92
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06
1 15, 16, 18, 19
2 21, 22
3 30, 31, 32, 39, 39
4 41
5 50, 56, 58
6 60, 66, 68
7 73, 78, 79
8 80, 83
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 60, 80
1 21, 31, 41
2 22, 32, 92
3 73, 83
4
5 05, 15
6 06, 16, 56, 66
7
8 18, 58, 68, 78
9 19, 39, 39, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 13/2/2024

Đặc biệt 39100
Giải nhất 22276
Giải nhì 21547 14250
Giải ba 25123 77887 46966
34620 73311 14277
Giải tư 6749 3710 6705 8203
Giải năm 1050 0680 0240
0711 5203 7214
Giải sáu 944 182 395
Giải bảy 63 99 31 02
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 03 05 10 11 11 14
20 23 31 40 44 47 49 50 50
63 66 76 77 80 82 87 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 03, 05
1 10, 11, 11, 14
2 20, 23
3 31
4 40, 44, 47, 49
5 50, 50
6 63, 66
7 76, 77
8 80, 82, 87
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 40, 50, 50, 80
1 11, 11, 31
2 02, 82
3 03, 03, 23, 63
4 14, 44
5 05, 95
6 66, 76
7 47, 77, 87
8
9 49, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 6/2/2024

Đặc biệt 91267
Giải nhất 65567
Giải nhì 49583 27981
Giải ba 28941 63811 68505
68457 98492 31709
Giải tư 1990 1136 7461 6895
Giải năm 2312 4696 2846
0206 8873 3910
Giải sáu 017 320 886
Giải bảy 52 59 84 15
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 10 11 12 15 17 20
36 41 46 52 57 59 61 67 67
73 81 83 84 86 90 92 95 96
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 10, 11, 12, 15, 17
2 20
3 36
4 41, 46
5 52, 57, 59
6 61, 67, 67
7 73
8 81, 83, 84, 86
9 90, 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 90
1 11, 41, 61, 81
2 12, 52, 92
3 73, 83
4 84
5 05, 15, 95
6 06, 36, 46, 86, 96
7 17, 57, 67, 67
8
9 09, 59

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ