MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 3

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/10/2022

Đặc biệt 51859
Giải nhất 22919
Giải nhì 35872 32518
Giải ba 46888 13051 20406
85739 07528 63266
Giải tư 8526 6947 1634 6044
Giải năm 1174 6209 5150
8436 2640 6544
Giải sáu 609 398 915
Giải bảy 38 37 77 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 09 15 18 19 26 28 34
36 37 38 39 39 40 44 44 47
50 51 59 66 72 74 77 88 98
Đầu Lô tô
0 06, 09, 09
1 15, 18, 19
2 26, 28
3 34, 36, 37, 38, 39, 39
4 40, 44, 44, 47
5 50, 51, 59
6 66
7 72, 74, 77
8 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 51
2 72
3
4 34, 44, 44, 74
5 15
6 06, 26, 36, 66
7 37, 47, 77
8 18, 28, 38, 88, 98
9 09, 09, 19, 39, 39, 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 27/9/2022

Đặc biệt 77390
Giải nhất 44227
Giải nhì 07899 14634
Giải ba 63455 73781 29319
20235 27180 54670
Giải tư 9671 9583 6464 8484
Giải năm 8179 7748 8340
8528 5731 5985
Giải sáu 248 744 402
Giải bảy 20 92 88 50
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 20 27 28 31 34 35 40
44 48 48 50 55 64 70 71 79
80 81 83 84 85 88 90 92 99
Đầu Lô tô
0 02
1 19
2 20, 27, 28
3 31, 34, 35
4 40, 44, 48, 48
5 50, 55
6 64
7 70, 71, 79
8 80, 81, 83, 84, 85, 88
9 90, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50, 70, 80, 90
1 31, 71, 81
2 02, 92
3 83
4 34, 44, 64, 84
5 35, 55, 85
6
7 27
8 28, 48, 48, 88
9 19, 79, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 20/9/2022

Đặc biệt 50221
Giải nhất 51429
Giải nhì 03694 87656
Giải ba 84226 05736 37676
53627 63292 57192
Giải tư 9164 3207 6899 0093
Giải năm 0799 2165 7646
4794 0908 0008
Giải sáu 818 799 831
Giải bảy 71 10 04 40
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 08 08 10 18 21 26 27
29 31 36 40 46 56 64 65 71
76 92 92 93 94 94 99 99 99
Đầu Lô tô
0 04, 07, 08, 08
1 10, 18
2 21, 26, 27, 29
3 31, 36
4 40, 46
5 56
6 64, 65
7 71, 76
8
9 92, 92, 93, 94, 94, 99, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 21, 31, 71
2 92, 92
3 93
4 04, 64, 94, 94
5 65
6 26, 36, 46, 56, 76
7 07, 27
8 08, 08, 18
9 29, 99, 99, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 13/9/2022

Đặc biệt 21776
Giải nhất 55643
Giải nhì 39452 83110
Giải ba 59555 55905 20167
47278 21686 14131
Giải tư 7684 5001 9636 8397
Giải năm 9117 6829 9603
5470 7539 1013
Giải sáu 291 438 718
Giải bảy 66 68 97 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 10 13 17 18 29 31
36 38 39 43 52 55 66 67 68
70 76 78 84 85 86 91 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05
1 10, 13, 17, 18
2 29
3 31, 36, 38, 39
4 43
5 52, 55
6 66, 67, 68
7 70, 76, 78
8 84, 85, 86
9 91, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 31, 91
2 52
3 03, 13, 43
4 84
5 05, 55, 85
6 36, 66, 76, 86
7 17, 67, 97, 97
8 18, 38, 68, 78
9 29, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 6/9/2022

Đặc biệt 44816
Giải nhất 05276
Giải nhì 93856 11335
Giải ba 10102 00373 21645
96634 97458 95218
Giải tư 7816 1527 1194 7121
Giải năm 5920 9616 0916
7933 1269 6917
Giải sáu 031 502 902
Giải bảy 43 97 00 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 02 16 16 16 16 17
18 20 21 27 31 33 34 35 43
45 56 58 69 73 76 86 94 97
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 02
1 16, 16, 16, 16, 17, 18
2 20, 21, 27
3 31, 33, 34, 35
4 43, 45
5 56, 58
6 69
7 73, 76
8 86
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 21, 31
2 02, 02, 02
3 33, 43, 73
4 34, 94
5 35, 45
6 16, 16, 16, 16, 56, 76, 86
7 17, 27, 97
8 18, 58
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 30/8/2022

Đặc biệt 96955
Giải nhất 63681
Giải nhì 20727 48078
Giải ba 63705 25369 96438
09380 80303 46713
Giải tư 5869 8694 2210 7799
Giải năm 4602 1077 6892
8471 8213 0174
Giải sáu 516 437 295
Giải bảy 70 79 33 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 10 13 13 16 27 33
37 38 55 68 69 69 70 71 74
77 78 79 80 81 92 94 95 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05
1 10, 13, 13, 16
2 27
3 33, 37, 38
4
5 55
6 68, 69, 69
7 70, 71, 74, 77, 78, 79
8 80, 81
9 92, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80
1 71, 81
2 02, 92
3 03, 13, 13, 33
4 74, 94
5 05, 55, 95
6 16
7 27, 37, 77
8 38, 68, 78
9 69, 69, 79, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 23/8/2022

Đặc biệt 63437
Giải nhất 69177
Giải nhì 52091 44029
Giải ba 22569 63552 95456
60454 11084 01964
Giải tư 3630 3584 9481 9213
Giải năm 6817 9484 5120
5343 8191 7915
Giải sáu 296 275 142
Giải bảy 00 09 47 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 13 15 17 20 29 30 37
42 43 47 52 54 56 64 69 75
77 81 84 84 84 88 91 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 13, 15, 17
2 20, 29
3 30, 37
4 42, 43, 47
5 52, 54, 56
6 64, 69
7 75, 77
8 81, 84, 84, 84, 88
9 91, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30
1 81, 91, 91
2 42, 52
3 13, 43
4 54, 64, 84, 84, 84
5 15, 75
6 56, 96
7 17, 37, 47, 77
8 88
9 09, 29, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/8/2022

Đặc biệt 05904
Giải nhất 06952
Giải nhì 68041 20939
Giải ba 60378 64066 12692
84872 11430 60174
Giải tư 2899 1421 4333 6106
Giải năm 2708 4857 7045
5878 0546 5721
Giải sáu 609 529 320
Giải bảy 42 83 05 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 08 09 14 20 21 21
29 30 33 39 41 42 45 46 52
57 66 72 74 78 78 83 92 99
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06, 08, 09
1 14
2 20, 21, 21, 29
3 30, 33, 39
4 41, 42, 45, 46
5 52, 57
6 66
7 72, 74, 78, 78
8 83
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 21, 21, 41
2 42, 52, 72, 92
3 33, 83
4 04, 14, 74
5 05, 45
6 06, 46, 66
7 57
8 08, 78, 78
9 09, 29, 39, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/8/2022

Đặc biệt 00180
Giải nhất 08818
Giải nhì 76858 40225
Giải ba 72014 12353 22770
77701 09071 86478
Giải tư 2496 0033 3491 3756
Giải năm 9133 9537 9829
7490 4817 6589
Giải sáu 487 431 615
Giải bảy 29 26 30 37
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 17 18 25 26 29 29
30 31 33 33 37 37 53 56 58
70 71 78 80 87 89 90 91 96
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15, 17, 18
2 25, 26, 29, 29
3 30, 31, 33, 33, 37, 37
4
5 53, 56, 58
6
7 70, 71, 78
8 80, 87, 89
9 90, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80, 90
1 01, 31, 71, 91
2
3 33, 33, 53
4 14
5 15, 25
6 26, 56, 96
7 17, 37, 37, 87
8 18, 58, 78
9 29, 29, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/8/2022

Đặc biệt 36335
Giải nhất 79490
Giải nhì 10945 04382
Giải ba 97683 25643 03670
62577 76608 23625
Giải tư 1076 7029 2491 7292
Giải năm 5511 1170 1403
4791 6830 1185
Giải sáu 138 098 480
Giải bảy 67 21 06 93
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 08 11 21 25 29 30 35
38 43 45 67 70 70 76 77 80
82 83 85 90 91 91 92 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 06, 08
1 11
2 21, 25, 29
3 30, 35, 38
4 43, 45
5
6 67
7 70, 70, 76, 77
8 80, 82, 83, 85
9 90, 91, 91, 92, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 70, 80, 90
1 11, 21, 91, 91
2 82, 92
3 03, 43, 83, 93
4
5 25, 35, 45, 85
6 06, 76
7 67, 77
8 08, 38, 98
9 29

Xổ Số Miền Bắc ngày 26/7/2022

Đặc biệt 00558
Giải nhất 96583
Giải nhì 14877 72399
Giải ba 55785 71653 68381
74791 63855 46439
Giải tư 2344 6667 0716 5682
Giải năm 5996 4337 0076
2698 1030 4113
Giải sáu 217 279 802
Giải bảy 13 35 26 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 13 16 17 26 30 35 37
39 44 53 55 55 58 67 76 77
79 81 82 83 85 91 96 98 99
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 13, 16, 17
2 26
3 30, 35, 37, 39
4 44
5 53, 55, 55, 58
6 67
7 76, 77, 79
8 81, 82, 83, 85
9 91, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 81, 91
2 02, 82
3 13, 13, 53, 83
4 44
5 35, 55, 55, 85
6 16, 26, 76, 96
7 17, 37, 67, 77
8 58, 98
9 39, 79, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ