MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 3

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/9/2023

Đặc biệt 50925
Giải nhất 75781
Giải nhì 95072 45895
Giải ba 41571 89042 12852
47456 00818 62562
Giải tư 8894 5615 3165 5278
Giải năm 1942 7055 3612
4780 5138 3630
Giải sáu 212 766 598
Giải bảy 41 28 85 40
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 15 18 25 28 30 38 40
41 42 42 52 55 56 62 65 66
71 72 78 80 81 85 94 95 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 15, 18
2 25, 28
3 30, 38
4 40, 41, 42, 42
5 52, 55, 56
6 62, 65, 66
7 71, 72, 78
8 80, 81, 85
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 80
1 41, 71, 81
2 12, 12, 42, 42, 52, 62, 72
3
4 94
5 15, 25, 55, 65, 85, 95
6 56, 66
7
8 18, 28, 38, 78, 98
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/9/2023

Đặc biệt 73132
Giải nhất 07023
Giải nhì 20680 11439
Giải ba 90823 34894 66864
31763 56916 32737
Giải tư 7532 1372 5554 4557
Giải năm 9339 3954 0197
9470 3478 3924
Giải sáu 827 958 726
Giải bảy 03 31 52 10
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 16 23 23 24 26 27 31
32 32 37 39 39 52 54 54 57
58 63 64 70 72 78 80 94 97
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 16
2 23, 23, 24, 26, 27
3 31, 32, 32, 37, 39, 39
4
5 52, 54, 54, 57, 58
6 63, 64
7 70, 72, 78
8 80
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80
1 31
2 32, 32, 52, 72
3 03, 23, 23, 63
4 24, 54, 54, 64, 94
5
6 16, 26
7 27, 37, 57, 97
8 58, 78
9 39, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/9/2023

Đặc biệt 06367
Giải nhất 75549
Giải nhì 37897 86396
Giải ba 21049 38393 71943
84506 00776 95951
Giải tư 0309 1286 8450 4114
Giải năm 9424 1746 2855
0197 4572 4922
Giải sáu 912 992 842
Giải bảy 72 44 38 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 12 14 22 24 38 42 43
44 46 49 49 50 51 55 67 72
72 76 86 92 93 96 96 97 97
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 12, 14
2 22, 24
3 38
4 42, 43, 44, 46, 49, 49
5 50, 51, 55
6 67
7 72, 72, 76
8 86
9 92, 93, 96, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 51
2 12, 22, 42, 72, 72, 92
3 43, 93
4 14, 24, 44
5 55
6 06, 46, 76, 86, 96, 96
7 67, 97, 97
8 38
9 09, 49, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 29/8/2023

Đặc biệt 49278
Giải nhất 26681
Giải nhì 25277 61276
Giải ba 25040 04826 77227
44526 16626 06494
Giải tư 1586 5687 6866 2962
Giải năm 6617 6686 1073
9124 8961 3505
Giải sáu 030 130 681
Giải bảy 22 72 21 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 17 21 22 24 26 26 26 27
30 30 40 61 62 66 71 72 73
76 77 78 81 81 86 86 87 94
Đầu Lô tô
0 05
1 17
2 21, 22, 24, 26, 26, 26, 27
3 30, 30
4 40
5
6 61, 62, 66
7 71, 72, 73, 76, 77, 78
8 81, 81, 86, 86, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 40
1 21, 61, 71, 81, 81
2 22, 62, 72
3 73
4 24, 94
5 05
6 26, 26, 26, 66, 76, 86, 86
7 17, 27, 77, 87
8 78
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 22/8/2023

Đặc biệt 60279
Giải nhất 20329
Giải nhì 94862 06840
Giải ba 88389 54337 16232
44313 50186 72731
Giải tư 7872 6997 8983 0988
Giải năm 7843 2573 6406
2361 3755 8515
Giải sáu 282 626 868
Giải bảy 55 32 99 15
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 15 15 26 29 31 32 32
37 40 43 55 55 61 62 68 72
73 79 82 83 86 88 89 97 99
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 15, 15
2 26, 29
3 31, 32, 32, 37
4 40, 43
5 55, 55
6 61, 62, 68
7 72, 73, 79
8 82, 83, 86, 88, 89
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 61
2 32, 32, 62, 72, 82
3 13, 43, 73, 83
4
5 15, 15, 55, 55
6 06, 26, 86
7 37, 97
8 68, 88
9 29, 79, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 15/8/2023

Đặc biệt 41861
Giải nhất 12901
Giải nhì 82868 76177
Giải ba 02959 47602 10678
55317 38306 53035
Giải tư 9975 1708 4300 1454
Giải năm 1897 4504 4626
2745 4562 0388
Giải sáu 367 908 599
Giải bảy 90 56 45 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 04 06 08 08 17 22
26 35 45 45 54 56 59 61 62
67 68 75 77 78 88 90 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 04, 06, 08, 08
1 17
2 22, 26
3 35
4 45, 45
5 54, 56, 59
6 61, 62, 67, 68
7 75, 77, 78
8 88
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1 01, 61
2 02, 22, 62
3
4 04, 54
5 35, 45, 45, 75
6 06, 26, 56
7 17, 67, 77, 97
8 08, 08, 68, 78, 88
9 59, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 8/8/2023

Đặc biệt 80766
Giải nhất 27080
Giải nhì 64096 60943
Giải ba 71174 97077 93957
19786 63087 56243
Giải tư 9054 7415 0167 2940
Giải năm 3214 9178 9878
6066 7076 5984
Giải sáu 325 947 371
Giải bảy 70 19 14 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 15 19 25 40 43 43 47
54 57 66 66 67 70 71 74 76
77 78 78 80 84 86 87 96 97
Đầu Lô tô
0
1 14, 14, 15, 19
2 25
3
4 40, 43, 43, 47
5 54, 57
6 66, 66, 67
7 70, 71, 74, 76, 77, 78, 78
8 80, 84, 86, 87
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 80
1 71
2
3 43, 43
4 14, 14, 54, 74, 84
5 15, 25
6 66, 66, 76, 86, 96
7 47, 57, 67, 77, 87, 97
8 78, 78
9 19

Xổ Số Miền Bắc ngày 1/8/2023

Đặc biệt 04430
Giải nhất 18971
Giải nhì 47120 00337
Giải ba 11167 95150 31425
22107 44661 79135
Giải tư 9009 8851 5221 3489
Giải năm 6446 9609 5128
7304 3140 7896
Giải sáu 731 874 836
Giải bảy 90 95 72 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 09 20 21 25 28 30
31 35 36 37 40 46 50 51 61
67 71 72 74 85 89 90 95 96
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09, 09
1
2 20, 21, 25, 28
3 30, 31, 35, 36, 37
4 40, 46
5 50, 51
6 61, 67
7 71, 72, 74
8 85, 89
9 90, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 50, 90
1 21, 31, 51, 61, 71
2 72
3
4 04, 74
5 25, 35, 85, 95
6 36, 46, 96
7 07, 37, 67
8 28
9 09, 09, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/7/2023

Đặc biệt 75659
Giải nhất 75566
Giải nhì 59023 67456
Giải ba 38964 55581 84603
12171 28352 65940
Giải tư 4360 4827 1343 7450
Giải năm 0218 6776 5159
9309 1260 1920
Giải sáu 483 269 720
Giải bảy 31 60 57 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 18 20 20 23 27 31
40 43 50 52 56 57 59 59 60
60 60 64 66 69 71 76 81 83
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 18
2 20, 20, 23, 27
3 31
4 40, 43
5 50, 52, 56, 57, 59, 59
6 60, 60, 60, 64, 66, 69
7 71, 76
8 81, 83
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 40, 50, 60, 60, 60
1 31, 71, 81
2 52
3 03, 23, 43, 83
4 64
5 05
6 56, 66, 76
7 27, 57
8 18
9 09, 59, 59, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/7/2023

Đặc biệt 20080
Giải nhất 11885
Giải nhì 53633 37876
Giải ba 66155 22059 50224
53978 69419 40654
Giải tư 4282 7771 9721 9021
Giải năm 2850 1856 3174
9927 3166 6207
Giải sáu 898 149 402
Giải bảy 49 40 87 30
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 19 21 21 24 27 30 33
40 49 49 50 54 55 56 59 66
71 74 76 78 80 82 85 87 98
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 19
2 21, 21, 24, 27
3 30, 33
4 40, 49, 49
5 50, 54, 55, 56, 59
6 66
7 71, 74, 76, 78
8 80, 82, 85, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 80
1 21, 21, 71
2 02, 82
3 33
4 24, 54, 74
5 55, 85
6 56, 66, 76
7 07, 27, 87
8 78, 98
9 19, 49, 49, 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/7/2023

Đặc biệt 45631
Giải nhất 13852
Giải nhì 38923 22036
Giải ba 95463 53601 16942
82138 33639 16157
Giải tư 5535 4535 1683 0814
Giải năm 3850 8565 5513
5170 2452 1716
Giải sáu 959 819 106
Giải bảy 57 41 58 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 13 14 16 19 23 31 35
35 36 38 39 39 41 42 50 52
52 57 57 58 59 63 65 70 83
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 13, 14, 16, 19
2 23
3 31, 35, 35, 36, 38, 39, 39
4 41, 42
5 50, 52, 52, 57, 57, 58, 59
6 63, 65
7 70
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 01, 31, 41
2 42, 52, 52
3 13, 23, 63, 83
4 14
5 35, 35, 65
6 06, 16, 36
7 57, 57
8 38, 58
9 19, 39, 39, 59

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ