MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Quảng Nam

Giải tám 38
Giải bảy 369
Giải sáu 1586 6841 2789
Giải năm 0376
Giải tư 27244 66610 64461 91663
81259 50799 54279
Giải ba 29665 52259
Giải nhì 57954
Giải nhất 14304
Đặc biệt 223988
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 38 41 44 54 59 59 61
63 65 69 76 79 86 88 9 99
Giải tám 13
Giải bảy 056
Giải sáu 6762 2460 8152
Giải năm 0377
Giải tư 29568 26246 05672 19267
00148 34090 12695
Giải ba 26018 72483
Giải nhì 20588
Giải nhất 40969
Đặc biệt 468462
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 18 2 46 48 56 60 62 62
67 68 69 72 77 83 88 90 95
Giải tám 08
Giải bảy 595
Giải sáu 3351 4070 7028
Giải năm 1625
Giải tư 65026 21637 05965 24946
85762 47939 40048
Giải ba 28159 44916
Giải nhì 77285
Giải nhất 40821
Đặc biệt 226231
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 21 25 26 31 37 39 46
48 51 59 62 65 70 8 85 95
Giải tám 21
Giải bảy 591
Giải sáu 2842 9730 3480
Giải năm 2764
Giải tư 57824 61963 53899 53242
30676 24193 25678
Giải ba 12970 18965
Giải nhì 92734
Giải nhất 22740
Đặc biệt 043039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 21 24 30 34 39 40 42 42
63 64 65 70 76 78 91 93 99
Giải tám 90
Giải bảy 414
Giải sáu 3695 7816 8606
Giải năm 4029
Giải tư 57641 92289 05298 78201
67763 39894 16415
Giải ba 22880 85283
Giải nhì 23270
Giải nhất 15248
Đặc biệt 868768
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 16 29 41 48 6 63
68 70 80 83 89 90 94 95 98
Giải tám 92
Giải bảy 001
Giải sáu 9381 5693 2985
Giải năm 3793
Giải tư 58785 99931 88462 44894
75553 66626 66696
Giải ba 99740 07905
Giải nhì 17377
Giải nhất 04798
Đặc biệt 624132
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 26 31 32 40 5 53 62
77 81 85 92 93 93 94 96 98
Giải tám 14
Giải bảy 714
Giải sáu 5676 8918 5293
Giải năm 3486
Giải tư 21720 76183 31941 28928
44709 24105 38155
Giải ba 96751 30117
Giải nhì 30757
Giải nhất 74222
Đặc biệt 898625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 14 14 17 18 20 22 25
28 3 41 51 55 57 76 83 86
Giải tám 58
Giải bảy 024
Giải sáu 9238 8564 5407
Giải năm 5665
Giải tư 51358 76178 95993 25211
81326 82929 40348
Giải ba 95937 95728
Giải nhì 19789
Giải nhất 16478
Đặc biệt 930671
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 24 26 28 29 37 38 48 58
58 64 65 7 71 78 78 89 93
Giải tám 53
Giải bảy 690
Giải sáu 1892 1516 4227
Giải năm 1743
Giải tư 09878 97582 64613 46575
33850 45519 89134
Giải ba 83228 57702
Giải nhì 67710
Giải nhất 28795
Đặc biệt 152034
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 13 16 19 28 34 34 43
50 53 7 75 78 82 90 92 95
Giải tám 73
Giải bảy 518
Giải sáu 2171 9181 0393
Giải năm 7332
Giải tư 22694 17748 32980 52633
14639 85733 02770
Giải ba 18351 24898
Giải nhì 41437
Giải nhất 23011
Đặc biệt 532338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 18 3 32 33 33 37 38 39
48 51 70 71 73 80 81 94 98
Giải tám 28
Giải bảy 605
Giải sáu 8581 7245 6498
Giải năm 6707
Giải tư 08006 14074 09410 89056
10063 31086 25613
Giải ba 73720 82736
Giải nhì 79725
Giải nhất 11324
Đặc biệt 130959
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 10 13 20 24 25 28
36 45 56 59 63 74 8 81 86
Giải tám 37
Giải bảy 109
Giải sáu 3834 5123 5516
Giải năm 2736
Giải tư 11886 56508 66677 37405
85103 40266 38869
Giải ba 79660 48664
Giải nhì 45742
Giải nhất 88571
Đặc biệt 336712
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 09 12 23 34 36 37
42 6 60 64 66 69 71 77 86
Giải tám 77
Giải bảy 777
Giải sáu 2674 3748 2022
Giải năm 3161
Giải tư 69855 71347 10897 85049
99873 83386 49389
Giải ba 78288 09763
Giải nhì 08887
Giải nhất 75364
Đặc biệt 372299
Phóng to
Lô tô trực tiếp
2 47 48 49 55 61 63 64 73
74 77 77 86 87 88 89 97 99
Giải tám 51
Giải bảy 577
Giải sáu 2817 9334 4411
Giải năm 6968
Giải tư 87255 29849 78064 47505
60865 20040 73541
Giải ba 98301 64533
Giải nhì 73270
Giải nhất 48116
Đặc biệt 470883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 1 16 17 33 34 40 41
49 51 55 64 65 68 70 77 83
Chia sẻ