MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Quảng Nam

Giải tám 47
Giải bảy 281
Giải sáu 4254 4626 7940
Giải năm 9305
Giải tư 39786 69885 77956 39092
06772 07610 53098
Giải ba 39363 60079
Giải nhì 16606
Giải nhất 52115
Đặc biệt 156252
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 10 15 26 47 52 54
56 63 72 79 81 85 86 92 98
Giải tám 41
Giải bảy 574
Giải sáu 5457 9895 1683
Giải năm 2032
Giải tư 26309 68916 18970 02691
61038 19226 41410
Giải ba 89487 30933
Giải nhì 75336
Giải nhất 51216
Đặc biệt 635363
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 16 16 26 32 33 36
38 41 57 63 70 74 87 91 95
Giải tám 76
Giải bảy 834
Giải sáu 2080 4232 1849
Giải năm 3755
Giải tư 63704 73442 07203 05753
14435 52388 47800
Giải ba 63010 85739
Giải nhì 55516
Giải nhất 61391
Đặc biệt 452232
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 10 16 32 32 34
35 39 42 53 55 76 80 88 91
Giải tám 45
Giải bảy 328
Giải sáu 5166 0387 9078
Giải năm 8436
Giải tư 10094 58510 18657 56008
23787 05906 31595
Giải ba 14784 53127
Giải nhì 73907
Giải nhất 40937
Đặc biệt 402190
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 10 27 28 36 37
45 57 66 84 87 87 90 94 95
Giải tám 06
Giải bảy 172
Giải sáu 4995 0453 4783
Giải năm 5298
Giải tư 35728 99291 61569 06186
59871 68594 71963
Giải ba 43407 39942
Giải nhì 80955
Giải nhất 43375
Đặc biệt 587977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 28 42 53 55 63 69
71 72 75 77 86 91 94 95 98
Giải tám 74
Giải bảy 619
Giải sáu 2883 7115 6079
Giải năm 4445
Giải tư 69697 34753 45614 27614
39371 89904 59813
Giải ba 87332 89631
Giải nhì 63865
Giải nhất 86442
Đặc biệt 810122
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 14 14 15 19 22 31
32 42 45 53 65 71 74 83 97
Giải tám 69
Giải bảy 786
Giải sáu 0832 3515 5224
Giải năm 3862
Giải tư 15957 53416 73991 67286
97292 72000 49940
Giải ba 40686 62150
Giải nhì 55320
Giải nhất 15743
Đặc biệt 621449
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 16 20 32 40 43 49
50 57 62 69 86 86 86 91 92
Giải tám 64
Giải bảy 109
Giải sáu 0697 9152 5969
Giải năm 4156
Giải tư 94440 67223 81872 57937
57263 19001 74739
Giải ba 46144 60472
Giải nhì 32086
Giải nhất 18612
Đặc biệt 343037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 12 23 37 37 39 40
44 52 56 63 64 72 72 86 97
Giải tám 51
Giải bảy 134
Giải sáu 4969 4403 1793
Giải năm 7353
Giải tư 25406 18421 21988 56682
67132 42056 14442
Giải ba 94778 82296
Giải nhì 45794
Giải nhất 08164
Đặc biệt 920455
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 21 32 34 42 51 53
55 56 64 69 78 82 88 94 96
Giải tám 46
Giải bảy 226
Giải sáu 5205 9956 0866
Giải năm 7296
Giải tư 24546 94906 26248 72842
49171 84391 88747
Giải ba 67345 40681
Giải nhì 84182
Giải nhất 90084
Đặc biệt 511205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 06 26 42 45 46 46
47 48 56 71 81 82 84 91 96
Giải tám 98
Giải bảy 009
Giải sáu 8737 1504 3013
Giải năm 4559
Giải tư 35634 07052 98354 85307
56447 19811 63950
Giải ba 19017 19605
Giải nhì 49546
Giải nhất 96511
Đặc biệt 422094
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 07 09 11 11 17 3 34
37 46 47 50 52 54 59 94 98
Giải tám 63
Giải bảy 853
Giải sáu 1201 9955 7145
Giải năm 2140
Giải tư 81923 43912 94788 48018
01228 92241 89387
Giải ba 44728 66149
Giải nhì 52404
Giải nhất 53976
Đặc biệt 502884
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 12 18 23 28 28 40 41
49 5 53 55 63 76 84 87 88
Giải tám 06
Giải bảy 799
Giải sáu 7566 3347 4237
Giải năm 9023
Giải tư 47546 72406 05600 60585
79108 17043 35255
Giải ba 38543 17689
Giải nhì 64301
Giải nhất 91237
Đặc biệt 636141
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 06 08 23 37 41 43
43 46 47 55 66 7 85 89 99
Giải tám 15
Giải bảy 781
Giải sáu 5500 0151 9412
Giải năm 4233
Giải tư 41022 53502 12627 22428
35032 13435 59452
Giải ba 76389 55334
Giải nhì 04610
Giải nhất 32838
Đặc biệt 954306
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 10 15 2 22 27 28
32 33 34 35 38 51 52 81 89
Giải tám 64
Giải bảy 050
Giải sáu 0706 9872 4719
Giải năm 2030
Giải tư 70673 04293 96430 05725
76306 54635 03802
Giải ba 31080 76896
Giải nhì 51201
Giải nhất 68550
Đặc biệt 327159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 06 25 30 30 35 50
50 59 64 72 73 80 9 93 96
Chia sẻ