MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30/11/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Quảng Nam

Giải tám 25
Giải bảy 751
Giải sáu 4852 4040 4591
Giải năm 9532
Giải tư 96280 55329 78554 75065
95500 55439 44593
Giải ba 43060 98137
Giải nhì 14846
Giải nhất 17275
Đặc biệt 355220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 25 29 32 37 39 40
46 51 52 54 60 65 75 80 93
Giải tám 12
Giải bảy 365
Giải sáu 2862 3512 1017
Giải năm 5192
Giải tư 33360 42755 39675 59444
33686 22528 78559
Giải ba 93365 86133
Giải nhì 99389
Giải nhất 73592
Đặc biệt 069039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 28 33 39 44 55 59
60 62 65 65 75 86 89 92 92
Giải tám 49
Giải bảy 987
Giải sáu 1402 0473 5331
Giải năm 4392
Giải tư 09206 44334 28037 66236
54597 92051 16848
Giải ba 23171 47609
Giải nhì 91921
Giải nhất 96954
Đặc biệt 346995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 21 34 36 37 48
49 51 54 71 73 87 92 95 97
Giải tám 51
Giải bảy 009
Giải sáu 3677 0470 5415
Giải năm 5371
Giải tư 23087 04425 44307 34222
07629 12551 32341
Giải ba 77131 29641
Giải nhì 09957
Giải nhất 25067
Đặc biệt 902182
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 22 25 29 31 41 41
51 51 57 67 70 71 77 82 87
Giải tám 43
Giải bảy 266
Giải sáu 3827 0315 9661
Giải năm 4812
Giải tư 45928 16449 59817 26505
12662 23099 99842
Giải ba 65440 95494
Giải nhì 07055
Giải nhất 94502
Đặc biệt 539582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 12 15 17 27 28 40
42 43 49 55 62 66 82 94 99
Giải tám 22
Giải bảy 551
Giải sáu 5132 8719 7248
Giải năm 7798
Giải tư 27129 01411 34912 83947
89857 66209 84173
Giải ba 59518 95010
Giải nhì 92973
Giải nhất 69728
Đặc biệt 076240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 12 18 19 22 28
29 32 40 47 51 57 73 73 98
Giải tám 43
Giải bảy 962
Giải sáu 3056 8070 2574
Giải năm 9503
Giải tư 42439 04475 75237 42870
25716 24150 19149
Giải ba 32246 48155
Giải nhì 46858
Giải nhất 69813
Đặc biệt 587779
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 16 37 39 43 46 49
50 55 56 58 62 70 70 75 79
Giải tám 75
Giải bảy 832
Giải sáu 6155 0022 7526
Giải năm 6827
Giải tư 98134 42057 54930 88879
25924 46982 87998
Giải ba 06623 80677
Giải nhì 26706
Giải nhất 49737
Đặc biệt 532389
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 22 23 24 27 30 32 34
37 55 57 75 77 79 82 89 98
Giải tám 25
Giải bảy 529
Giải sáu 3545 3631 6482
Giải năm 1183
Giải tư 21934 62826 83101 28299
40466 07208 30698
Giải ba 85441 42070
Giải nhì 90053
Giải nhất 16035
Đặc biệt 961750
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 25 26 29 31 34 35
41 45 50 53 66 70 83 98 99
Giải tám 91
Giải bảy 995
Giải sáu 0174 7070 2720
Giải năm 0344
Giải tư 34190 26491 46767 15651
94836 12151 29912
Giải ba 37838 47370
Giải nhì 81893
Giải nhất 60802
Đặc biệt 683105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 12 36 38 44 51 51
67 70 70 74 90 91 91 93 95
Giải tám 14
Giải bảy 692
Giải sáu 8986 5898 8525
Giải năm 5219
Giải tư 83437 20313 72096 52204
42765 70978 98148
Giải ba 52484 09279
Giải nhì 39549
Giải nhất 96021
Đặc biệt 629643
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 14 19 21 37 43 48
49 65 78 79 84 86 92 96 98
Giải tám 29
Giải bảy 242
Giải sáu 3849 7441 0684
Giải năm 9677
Giải tư 95926 09135 80930 28944
40703 58737 84928
Giải ba 00347 76033
Giải nhì 36596
Giải nhất 61904
Đặc biệt 581205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 26 28 29 30 33
35 37 41 42 44 47 49 77 96
Giải tám 54
Giải bảy 925
Giải sáu 2815 3847 0354
Giải năm 2393
Giải tư 90273 06986 11661 32015
51628 70704 31300
Giải ba 01272 31854
Giải nhì 45882
Giải nhất 18519
Đặc biệt 327026
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 15 15 19 25 26 28
47 54 54 61 72 73 82 86 93
Giải tám 27
Giải bảy 496
Giải sáu 8074 1372 9598
Giải năm 6028
Giải tư 46556 38133 50792 12353
68964 80074 96803
Giải ba 27081 08038
Giải nhì 72716
Giải nhất 20937
Đặc biệt 874746
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 27 28 33 37 38 46
53 56 64 72 74 74 81 92 96
Chia sẻ