MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cà Mau XS Phú Yên XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Thừa Thiên Huế
XS Đồng Tháp

Kết quả xổ số Quảng Nam

Giải tám 53
Giải bảy 101
Giải sáu 0696 4911 3293
Giải năm 8793
Giải tư 05325 90626 45067 93999
97499 58141 73736
Giải ba 53518 21677
Giải nhì 46185
Giải nhất 04371
Đặc biệt 551652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 18 25 26 36 41 52
53 67 71 77 85 93 96 99 99
Giải tám 11
Giải bảy 505
Giải sáu 6994 3283 2190
Giải năm 6218
Giải tư 85544 84251 37910 49981
81130 10304 92204
Giải ba 44768 80111
Giải nhì 70480
Giải nhất 23655
Đặc biệt 951755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 05 10 11 11 18 30
44 51 55 55 68 80 81 83 94
Giải tám 35
Giải bảy 250
Giải sáu 0913 6277 1507
Giải năm 8422
Giải tư 21016 25812 70977 50224
24669 75736 49734
Giải ba 43224 22520
Giải nhì 28243
Giải nhất 50907
Đặc biệt 293013
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 13 13 16 20 22 24
24 34 35 36 43 50 69 77 77
Giải tám 02
Giải bảy 163
Giải sáu 7416 4571 4747
Giải năm 3481
Giải tư 36078 99500 79777 68906
43010 03438 43988
Giải ba 90865 87292
Giải nhì 71907
Giải nhất 64375
Đặc biệt 544672
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 07 10 16 38 63
65 71 72 75 77 78 81 88 92
Giải tám 00
Giải bảy 114
Giải sáu 9380 8745 0175
Giải năm 9619
Giải tư 10937 69707 26209 65612
76531 18338 14074
Giải ba 95018 24739
Giải nhì 22729
Giải nhất 72697
Đặc biệt 523278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 09 12 14 18 19 29
31 37 38 39 45 74 78 80 97
Giải tám 14
Giải bảy 338
Giải sáu 1665 6138 6864
Giải năm 5582
Giải tư 11636 66695 07247 06473
24539 54168 16152
Giải ba 49631 49033
Giải nhì 23044
Giải nhất 78736
Đặc biệt 850181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 31 33 36 36 38 38 39
44 47 52 65 68 73 81 82 95
Giải tám 66
Giải bảy 799
Giải sáu 4297 4949 8737
Giải năm 6559
Giải tư 22953 83403 95052 55789
98769 59690 73848
Giải ba 31279 47858
Giải nhì 39406
Giải nhất 30241
Đặc biệt 133147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 41 47 48 49 52 53
58 59 66 69 79 89 90 97 99
Giải tám 91
Giải bảy 648
Giải sáu 0969 5444 1882
Giải năm 8118
Giải tư 57258 36206 22616 13110
93148 06544 55062
Giải ba 84023 02064
Giải nhì 94433
Giải nhất 62618
Đặc biệt 999151
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 16 18 18 23 33 44
44 48 48 51 58 62 64 69 91
Giải tám 50
Giải bảy 457
Giải sáu 8842 3710 7965
Giải năm 2030
Giải tư 82356 31091 15049 25223
37426 70393 70533
Giải ba 29781 42845
Giải nhì 72294
Giải nhất 49625
Đặc biệt 489503
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 23 25 26 30 33 42
45 49 50 56 57 81 91 93 94
Giải tám 96
Giải bảy 461
Giải sáu 3704 4319 6501
Giải năm 3615
Giải tư 32288 39972 43221 19143
52443 11790 50849
Giải ba 41093 65957
Giải nhì 74090
Giải nhất 96859
Đặc biệt 882163
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 19 21 43 43 49 57
59 61 63 72 88 90 90 93 96
Giải tám 74
Giải bảy 262
Giải sáu 2576 8003 5744
Giải năm 6233
Giải tư 36589 43898 14381 62247
09202 01295 47241
Giải ba 43694 15306
Giải nhì 45040
Giải nhất 86223
Đặc biệt 629473
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 23 33 40 41 47
62 73 74 76 81 89 94 95 98
Giải tám 27
Giải bảy 289
Giải sáu 9467 0810 1542
Giải năm 5047
Giải tư 69341 69377 79472 07669
76228 20187 82974
Giải ba 61542 66706
Giải nhì 14250
Giải nhất 72248
Đặc biệt 614661
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 27 28 41 42 47 48
50 61 67 69 72 74 77 87 89
Giải tám 58
Giải bảy 005
Giải sáu 9738 0524 4631
Giải năm 9400
Giải tư 60496 16518 78673 74998
37552 42292 17848
Giải ba 51991 11701
Giải nhì 66491
Giải nhất 17841
Đặc biệt 555830
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 18 24 30 38 41
48 52 58 73 91 91 92 96 98
Giải tám 70
Giải bảy 224
Giải sáu 1643 1392 2967
Giải năm 2097
Giải tư 04993 28131 12058 21639
73820 18229 67111
Giải ba 81062 93768
Giải nhì 11655
Giải nhất 44138
Đặc biệt 662759
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 20 24 29 31 38 39 43
55 58 59 62 68 70 92 93 97
Giải tám 97
Giải bảy 762
Giải sáu 6866 4637 7893
Giải năm 9103
Giải tư 83102 08548 84855 22099
32026 03234 36410
Giải ba 48831 66012
Giải nhì 67028
Giải nhất 62142
Đặc biệt 576501
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 10 12 26 28 31
34 37 42 48 55 62 66 97 99
Chia sẻ