MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Cần Thơ

Giải tám 18
Giải bảy 267
Giải sáu 4063 7300 9301
Giải năm 4427
Giải tư 91656 67831 26113 71987
79097 92357 02623
Giải ba 43591 31990
Giải nhì 05630
Giải nhất 40747
Đặc biệt 173861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 13 18 23 27 30 31
56 57 61 63 67 87 90 91 97
Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 4071 8283 6568
Giải năm 5962
Giải tư 72678 40543 35253 11335
71950 77517 24240
Giải ba 88588 26760
Giải nhì 49423
Giải nhất 75677
Đặc biệt 199613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 17 23 35 40 43 50
53 60 62 68 70 71 78 83 88
Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 8407 2486 7309
Giải năm 4536
Giải tư 00176 32605 16273 79995
49821 45990 95935
Giải ba 82507 80108
Giải nhì 29088
Giải nhất 26393
Đặc biệt 363263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 07 08 08 09 21 23
35 36 63 73 76 86 88 90 95
Giải tám 22
Giải bảy 282
Giải sáu 3080 9205 5717
Giải năm 6253
Giải tư 40718 43431 76361 66430
21401 33022 60115
Giải ba 63171 90951
Giải nhì 70858
Giải nhất 35704
Đặc biệt 488615
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 15 15 17 18 22 22
30 31 51 53 58 61 71 80 82
Giải tám 56
Giải bảy 000
Giải sáu 0996 6453 9276
Giải năm 4331
Giải tư 04649 66127 87110 52165
92721 58840 84922
Giải ba 41618 74878
Giải nhì 76766
Giải nhất 86543
Đặc biệt 444232
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 18 21 22 27 31 32
40 49 53 56 65 66 76 78 96
Giải tám 18
Giải bảy 028
Giải sáu 0038 0021 1586
Giải năm 9385
Giải tư 59068 00918 85188 81587
17770 65581 40756
Giải ba 28374 51145
Giải nhì 65185
Giải nhất 01149
Đặc biệt 278205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 18 18 21 28 38 45 56
68 70 74 81 85 85 86 87 88
Giải tám 14
Giải bảy 839
Giải sáu 1654 8513 9728
Giải năm 3884
Giải tư 85754 59374 36442 32416
64628 26146 92522
Giải ba 14284 12769
Giải nhì 23540
Giải nhất 29988
Đặc biệt 692979
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 16 22 28 28 39 40
42 46 54 54 69 74 79 84 84
Giải tám 60
Giải bảy 789
Giải sáu 3801 3250 1912
Giải năm 3238
Giải tư 87118 90791 39025 62000
27767 35313 39258
Giải ba 53665 85888
Giải nhì 35289
Giải nhất 01473
Đặc biệt 192219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 12 13 18 19 25 38
50 58 60 65 67 88 89 89 91
Giải tám 46
Giải bảy 909
Giải sáu 8666 0262 8233
Giải năm 8117
Giải tư 39620 79125 83705 94297
89528 46315 24391
Giải ba 93829 40180
Giải nhì 71621
Giải nhất 01949
Đặc biệt 699594
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 15 17 20 21 25 28
29 33 46 62 66 80 91 94 97
Giải tám 13
Giải bảy 944
Giải sáu 0008 2508 2960
Giải năm 1281
Giải tư 96286 39499 78873 47306
13074 84324 32540
Giải ba 20694 84464
Giải nhì 56306
Giải nhất 65292
Đặc biệt 378270
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 08 08 13 24 40 44
60 64 70 73 74 81 86 94 99
Giải tám 91
Giải bảy 749
Giải sáu 0830 5638 4402
Giải năm 4719
Giải tư 96387 87236 63899 96654
64180 49366 40940
Giải ba 88254 02223
Giải nhì 93341
Giải nhất 54507
Đặc biệt 773544
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 23 30 36 38 40 41 44
49 54 54 66 7 80 87 91 99
Giải tám 48
Giải bảy 760
Giải sáu 0379 5951 8375
Giải năm 5805
Giải tư 08854 19409 44477 74339
74881 13168 80129
Giải ba 18127 77341
Giải nhì 47110
Giải nhất 89416
Đặc biệt 597943
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 10 27 29 39 41 43 48
51 54 6 60 68 75 77 79 81
Giải tám 62
Giải bảy 318
Giải sáu 4980 8589 1446
Giải năm 2915
Giải tư 63256 81488 28051 57403
21689 14343 15927
Giải ba 79016 46919
Giải nhì 45961
Giải nhất 56806
Đặc biệt 439832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 16 18 19 27 32 43 46
51 56 6 61 62 80 88 89 89
Giải tám 97
Giải bảy 228
Giải sáu 5363 8868 1681
Giải năm 6884
Giải tư 29818 64870 95955 37773
24993 60695 63041
Giải ba 21194 06155
Giải nhì 19417
Giải nhất 36523
Đặc biệt 000344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 18 28 3 41 44 55 55 63
68 70 73 81 84 93 94 95 97
Giải tám 01
Giải bảy 700
Giải sáu 6958 4581 7219
Giải năm 4258
Giải tư 39671 78458 77066 66574
64890 42259 42219
Giải ba 53233 44730
Giải nhì 10358
Giải nhất 25910
Đặc biệt 178259
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 01 19 19 30 33 58 58
58 58 59 59 66 71 74 81 90
Chia sẻ