MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Cần Thơ

Giải tám 98
Giải bảy 224
Giải sáu 8706 2281 4688
Giải năm 3191
Giải tư 88308 45642 18022 49305
31367 93404 44593
Giải ba 39408 13407
Giải nhì 60613
Giải nhất 24244
Đặc biệt 547303
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 06 07 08 08 13
22 24 42 67 81 88 91 93 98
Giải tám 95
Giải bảy 196
Giải sáu 1596 4120 9174
Giải năm 0358
Giải tư 86187 84441 86714 64776
61475 18230 97426
Giải ba 04151 76832
Giải nhì 40230
Giải nhất 70738
Đặc biệt 254658
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 20 26 30 30 32 41 51
58 58 74 75 76 87 95 96 96
Giải tám 37
Giải bảy 373
Giải sáu 9826 4073 4092
Giải năm 2296
Giải tư 18831 29951 42038 13481
80866 35337 28606
Giải ba 78005 68417
Giải nhì 89086
Giải nhất 82339
Đặc biệt 264654
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 17 26 31 37 37 38
51 54 66 73 73 81 86 92 96
Giải tám 95
Giải bảy 864
Giải sáu 5409 3950 2558
Giải năm 1121
Giải tư 02830 97938 30381 74128
87673 04226 84487
Giải ba 46991 37146
Giải nhì 73534
Giải nhất 70914
Đặc biệt 961362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 21 26 28 30 34 38 46
50 58 62 64 73 81 87 91 95
Giải tám 84
Giải bảy 992
Giải sáu 9912 9584 7665
Giải năm 2014
Giải tư 76179 75235 12978 18592
97507 48599 65804
Giải ba 58463 82047
Giải nhì 58837
Giải nhất 13308
Đặc biệt 127330
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 12 14 30 35 37 47
63 65 78 79 84 84 92 92 99
Giải tám 65
Giải bảy 326
Giải sáu 6996 4679 6487
Giải năm 5376
Giải tư 62355 03893 56130 38874
43281 60680 62645
Giải ba 60955 47573
Giải nhì 86392
Giải nhất 43070
Đặc biệt 209667
Phóng to
Lô tô trực tiếp
26 30 45 55 55 65 67 73
74 76 79 80 81 87 92 93 96
Giải tám 57
Giải bảy 698
Giải sáu 9589 2339 3538
Giải năm 5831
Giải tư 98267 42892 71022 12575
42810 42386 00139
Giải ba 82655 62576
Giải nhì 01060
Giải nhất 51405
Đặc biệt 226042
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 22 31 38 39 39 42 55
57 60 67 75 76 86 89 92 98
Giải tám 51
Giải bảy 435
Giải sáu 1372 8176 2104
Giải năm 7221
Giải tư 96370 98897 18132 88692
59339 20622 07985
Giải ba 53602 32306
Giải nhì 05362
Giải nhất 27954
Đặc biệt 555368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 21 22 32 35 39
51 62 68 70 72 76 85 92 97
Giải tám 98
Giải bảy 941
Giải sáu 9929 5314 5039
Giải năm 4464
Giải tư 35104 41581 63329 64551
17142 05341 62658
Giải ba 14897 86488
Giải nhì 04494
Giải nhất 75273
Đặc biệt 087055
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 29 29 39 41 41 42
51 55 58 64 81 88 94 97 98
Giải tám 97
Giải bảy 588
Giải sáu 3144 6736 1549
Giải năm 9305
Giải tư 19248 81470 01985 70209
57240 33720 99870
Giải ba 44367 62273
Giải nhì 52589
Giải nhất 47342
Đặc biệt 002249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 20 36 40 44 48 49
49 67 70 70 73 85 88 89 97
Giải tám 26
Giải bảy 454
Giải sáu 0911 4172 0943
Giải năm 1168
Giải tư 58622 49154 90319 46841
04561 85332 49837
Giải ba 20298 71812
Giải nhì 07260
Giải nhất 73431
Đặc biệt 035151
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 19 22 26 32 37 41
43 51 54 54 60 61 68 72 98
Giải tám 88
Giải bảy 076
Giải sáu 6679 8677 6236
Giải năm 0603
Giải tư 26552 69798 74220 36498
47191 57490 47401
Giải ba 92901 24812
Giải nhì 47943
Giải nhất 48407
Đặc biệt 022972
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 12 20 36 43 52
72 76 77 79 88 90 91 98 98
Giải tám 92
Giải bảy 326
Giải sáu 1663 4461 3492
Giải năm 5767
Giải tư 86938 14109 68418 90556
60822 08134 55266
Giải ba 16365 01106
Giải nhì 57881
Giải nhất 34849
Đặc biệt 126001
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 18 22 26 34 38
56 61 63 65 66 67 81 92 92
Giải tám 31
Giải bảy 694
Giải sáu 1632 5645 4086
Giải năm 9360
Giải tư 76508 51389 01578 08207
28626 19793 66842
Giải ba 73886 34174
Giải nhì 42061
Giải nhất 10279
Đặc biệt 336795
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 26 31 32 42 45 60
61 74 78 86 86 89 93 94 95
Giải tám 26
Giải bảy 473
Giải sáu 5150 9568 9626
Giải năm 2110
Giải tư 45978 91442 52778 12686
14564 58508 36826
Giải ba 59074 48674
Giải nhì 82840
Giải nhất 14750
Đặc biệt 623928
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 26 26 26 28 40 42
50 64 68 73 74 74 78 78 86
Chia sẻ