MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Cần Thơ

Giải tám 15
Giải bảy 291
Giải sáu 6394 9868 6832
Giải năm 1205
Giải tư 81664 29148 61818 37866
79329 54158 06896
Giải ba 63840 49729
Giải nhì 50095
Giải nhất 04771
Đặc biệt 897704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 15 18 29 29 32 40
48 58 64 66 68 91 94 95 96
Giải tám 15
Giải bảy 742
Giải sáu 8522 3927 3344
Giải năm 5600
Giải tư 61540 14780 19555 67739
16173 13545 64848
Giải ba 61273 92067
Giải nhì 26021
Giải nhất 97086
Đặc biệt 745560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 21 22 27 39 40 42
44 45 48 55 60 67 73 73 80
Giải tám 41
Giải bảy 315
Giải sáu 5365 3471 8057
Giải năm 6469
Giải tư 83327 54758 81254 27268
49292 55874 64568
Giải ba 30084 15687
Giải nhì 73856
Giải nhất 75486
Đặc biệt 786745
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 27 41 45 54 56 57 58
65 68 68 69 71 74 84 87 92
Giải tám 90
Giải bảy 502
Giải sáu 5822 8399 7765
Giải năm 8449
Giải tư 77543 45864 27895 90493
13853 28715 64320
Giải ba 14796 50753
Giải nhì 28426
Giải nhất 78540
Đặc biệt 244368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 20 22 26 43 49 53
53 64 65 68 90 93 95 96 99
Giải tám 15
Giải bảy 125
Giải sáu 3454 3538 0865
Giải năm 1957
Giải tư 33572 12851 62777 30981
09615 72638 82894
Giải ba 12543 99532
Giải nhì 55777
Giải nhất 12969
Đặc biệt 968505
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 15 25 32 38 38 43
51 54 57 65 72 77 77 81 94
Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 3143 8430 4852
Giải năm 6239
Giải tư 02402 81603 15794 81292
49022 91336 37162
Giải ba 86149 85156
Giải nhì 62207
Giải nhất 77146
Đặc biệt 611405
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 07 22 30 36 39
43 49 52 56 62 81 82 92 94
Giải tám 56
Giải bảy 270
Giải sáu 5090 6298 5132
Giải năm 3717
Giải tư 42385 90761 80432 04557
34015 47674 90027
Giải ba 08305 70854
Giải nhì 62271
Giải nhất 65877
Đặc biệt 422896
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 17 27 32 32 54 56
57 61 70 71 74 85 90 96 98
Giải tám 49
Giải bảy 406
Giải sáu 5767 2732 7802
Giải năm 1883
Giải tư 56267 18813 87621 17508
71981 34898 42163
Giải ba 89886 93928
Giải nhì 63525
Giải nhất 36558
Đặc biệt 075937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 13 21 25 28 32
37 49 63 67 67 81 83 86 98
Giải tám 27
Giải bảy 052
Giải sáu 1534 4427 2109
Giải năm 3543
Giải tư 76690 25995 64627 06891
52843 08849 18619
Giải ba 01272 23791
Giải nhì 75504
Giải nhất 94164
Đặc biệt 564839
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 19 27 27 27 34 39
43 43 49 52 72 90 91 91 95
Giải tám 33
Giải bảy 288
Giải sáu 3238 4089 7754
Giải năm 2775
Giải tư 31651 38507 10849 31897
75773 22060 24334
Giải ba 08540 08375
Giải nhì 39330
Giải nhất 76953
Đặc biệt 659227
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 27 30 33 34 38 40 49
51 54 60 73 75 75 88 89 97
Giải tám 69
Giải bảy 392
Giải sáu 3956 7413 5966
Giải năm 0406
Giải tư 53233 68601 30634 37070
21831 20851 22947
Giải ba 77228 79605
Giải nhì 81783
Giải nhất 87305
Đặc biệt 041655
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 13 28 31 33 34
47 51 55 56 66 69 70 83 92
Giải tám 33
Giải bảy 172
Giải sáu 6765 1014 2608
Giải năm 8429
Giải tư 45399 72248 29988 94251
00328 00379 82575
Giải ba 10878 69493
Giải nhì 55093
Giải nhất 70600
Đặc biệt 786266
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 28 29 33 48 51 65
66 72 75 78 79 88 93 93 99
Giải tám 23
Giải bảy 346
Giải sáu 6530 9253 9759
Giải năm 9851
Giải tư 89504 50742 87325 69688
45121 64555 27576
Giải ba 81934 25092
Giải nhì 58542
Giải nhất 44758
Đặc biệt 573218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 18 21 23 25 30 34 42
42 46 51 53 55 59 76 88 92
Giải tám 55
Giải bảy 941
Giải sáu 5898 5369 7477
Giải năm 6621
Giải tư 63748 37709 51805 49947
82592 01533 52037
Giải ba 26869 45788
Giải nhì 97634
Giải nhất 21406
Đặc biệt 945344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 21 33 34 37 41 44
47 48 55 69 69 77 88 92 98
Giải tám 16
Giải bảy 158
Giải sáu 1786 7365 0616
Giải năm 8093
Giải tư 73635 57960 26137 61941
54506 50311 59247
Giải ba 58212 62591
Giải nhì 45668
Giải nhất 28019
Đặc biệt 683872
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 12 16 16 35 37 41
47 58 60 65 68 72 86 91 93
Chia sẻ