MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Cần Thơ

Giải tám 85
Giải bảy 243
Giải sáu 0118 1711 2344
Giải năm 5906
Giải tư 84300 37786 00830 42863
76077 22590 94878
Giải ba 97874 59859
Giải nhì 24748
Giải nhất 52702
Đặc biệt 290965
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 11 18 30 43 44 48
59 63 65 74 77 78 85 86 90
Giải tám 21
Giải bảy 619
Giải sáu 1912 2794 4534
Giải năm 7457
Giải tư 97019 85835 49598 87388
80406 08930 34851
Giải ba 84554 36477
Giải nhì 34496
Giải nhất 85428
Đặc biệt 238481
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 19 19 21 30 34 35
51 54 57 77 81 88 94 96 98
Giải tám 34
Giải bảy 843
Giải sáu 1671 4148 4586
Giải năm 4633
Giải tư 55357 51582 14877 31443
10262 38856 60677
Giải ba 32318 12353
Giải nhì 68088
Giải nhất 22520
Đặc biệt 253231
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 31 33 34 43 43 48 53
56 57 62 71 77 77 82 86 88
Giải tám 47
Giải bảy 001
Giải sáu 7808 2201 5746
Giải năm 7713
Giải tư 70686 17294 08140 73338
17639 98994 06013
Giải ba 57732 62308
Giải nhì 71276
Giải nhất 57715
Đặc biệt 128993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 08 08 13 13 32 38
39 40 46 47 76 86 93 94 94
Giải tám 29
Giải bảy 371
Giải sáu 1292 5712 0366
Giải năm 4625
Giải tư 49790 93529 05489 04113
14695 91978 54142
Giải ba 69230 56735
Giải nhì 28942
Giải nhất 33671
Đặc biệt 195447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 25 29 29 30 35 42
42 47 66 71 78 89 90 92 95
Giải tám 62
Giải bảy 777
Giải sáu 2203 8149 7376
Giải năm 7774
Giải tư 97528 09425 73925 69603
73352 48298 48351
Giải ba 44954 12155
Giải nhì 74285
Giải nhất 67806
Đặc biệt 788867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 25 25 28 49 51 52
54 55 62 67 74 76 77 85 98
Giải tám 09
Giải bảy 721
Giải sáu 9747 0125 0885
Giải năm 6687
Giải tư 60836 07027 48279 15248
98289 18856 99553
Giải ba 62078 83670
Giải nhì 81298
Giải nhất 96769
Đặc biệt 605950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 21 25 27 36 47 48 50
53 56 70 78 79 85 87 89 98
Giải tám 72
Giải bảy 066
Giải sáu 7394 8241 4500
Giải năm 1472
Giải tư 85830 74070 42828 55308
31277 88729 06138
Giải ba 97369 80176
Giải nhì 36697
Giải nhất 58003
Đặc biệt 921881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 28 29 30 38 41 66
69 70 72 72 76 77 81 94 97
Giải tám 80
Giải bảy 786
Giải sáu 9112 1648 8593
Giải năm 4917
Giải tư 43155 20569 50124 43075
83607 48099 66323
Giải ba 38665 79292
Giải nhì 54345
Giải nhất 13984
Đặc biệt 011269
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 17 23 24 45 48 55
65 69 69 75 80 86 92 93 99
Giải tám 38
Giải bảy 352
Giải sáu 9886 9061 5350
Giải năm 0679
Giải tư 56401 79336 82352 35579
84848 80813 06543
Giải ba 34956 97110
Giải nhì 49861
Giải nhất 38436
Đặc biệt 510899
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 13 36 38 43 48 50
52 52 56 61 61 79 79 86 99
Giải tám 87
Giải bảy 524
Giải sáu 6502 6471 2399
Giải năm 4018
Giải tư 17759 33333 58249 63792
94274 13367 98564
Giải ba 56820 33486
Giải nhì 55280
Giải nhất 02287
Đặc biệt 465465
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 20 24 33 49 59 64
65 67 71 74 80 86 87 92 99
Giải tám 79
Giải bảy 091
Giải sáu 0571 4234 7095
Giải năm 1180
Giải tư 56543 73775 45260 74263
65025 24476 20556
Giải ba 27291 14124
Giải nhì 32682
Giải nhất 93343
Đặc biệt 735161
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 25 34 43 56 60 61 63
71 75 76 79 80 82 91 91 95
Giải tám 59
Giải bảy 306
Giải sáu 8502 2937 3265
Giải năm 1628
Giải tư 37602 74949 81961 04531
77965 95542 93161
Giải ba 88250 20666
Giải nhì 08998
Giải nhất 84514
Đặc biệt 472192
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 06 28 31 37 42 49
50 59 61 61 65 65 66 92 98
Giải tám 69
Giải bảy 123
Giải sáu 4594 8622 5321
Giải năm 4556
Giải tư 46116 24845 99987 47546
32500 37024 15084
Giải ba 38513 05181
Giải nhì 24963
Giải nhất 90954
Đặc biệt 874314
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 14 16 21 22 23 24
45 46 56 63 69 81 84 87 94
Giải tám 45
Giải bảy 760
Giải sáu 8223 0781 2912
Giải năm 1202
Giải tư 90349 43781 30130 57200
24499 59641 78719
Giải ba 23853 12282
Giải nhì 77806
Giải nhất 71453
Đặc biệt 882249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 12 19 23 30 41
45 49 49 53 60 81 81 82 99
Chia sẻ