MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Cần Thơ

Giải tám 96
Giải bảy 400
Giải sáu 7102 5541 0387
Giải năm 5306
Giải tư 66058 09918 33885 43557
56803 61070 68192
Giải ba 62281 64713
Giải nhì 60092
Giải nhất 50659
Đặc biệt 327356
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 06 13 18 41 56 57
58 70 81 85 87 9 92 92 96
Giải tám 15
Giải bảy 148
Giải sáu 4653 8401 2971
Giải năm 6889
Giải tư 68769 41279 17914 37665
24716 46824 52755
Giải ba 78685 25655
Giải nhì 02742
Giải nhất 01425
Đặc biệt 414966
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 16 24 42 48 5 53
55 55 65 66 69 71 79 85 89
Giải tám 74
Giải bảy 949
Giải sáu 2489 3754 7758
Giải năm 8330
Giải tư 55416 85871 60953 37084
07079 30790 56631
Giải ba 96982 88523
Giải nhì 77878
Giải nhất 34832
Đặc biệt 619143
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 2 23 30 31 43 49 53 54
58 71 74 78 79 82 84 89 90
Giải tám 97
Giải bảy 145
Giải sáu 7440 8757 2523
Giải năm 7712
Giải tư 33818 95639 20415 48861
92038 76086 69312
Giải ba 56619 46975
Giải nhì 85865
Giải nhất 34568
Đặc biệt 861557
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 15 18 19 23 38 39 40
45 57 57 61 65 75 8 86 97
Giải tám 20
Giải bảy 135
Giải sáu 0414 1608 1599
Giải năm 2840
Giải tư 71260 25389 00137 26257
81979 38811 40225
Giải ba 52221 54286
Giải nhì 04409
Giải nhất 82095
Đặc biệt 057134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 11 14 20 21 25 34 35
37 40 5 57 60 79 86 89 99
Giải tám 49
Giải bảy 434
Giải sáu 7335 4925 9685
Giải năm 7500
Giải tư 55031 45651 61707 76083
41125 89129 84699
Giải ba 27894 28445
Giải nhì 76910
Giải nhất 15152
Đặc biệt 190428
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 10 2 25 25 28 29 31
34 35 45 49 51 83 85 94 99
Giải tám 18
Giải bảy 075
Giải sáu 7478 7450 8012
Giải năm 8206
Giải tư 09461 12398 11928 16233
52169 05165 18509
Giải ba 35300 27242
Giải nhì 06727
Giải nhất 87617
Đặc biệt 758801
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 12 18 27 28 33
42 50 61 65 69 7 75 78 98
Giải tám 83
Giải bảy 457
Giải sáu 8093 0535 6472
Giải năm 2708
Giải tư 42502 91931 17511 96198
65940 24114 61444
Giải ba 39021 12736
Giải nhì 15303
Giải nhất 97108
Đặc biệt 380271
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 11 14 21 31 35 36
40 44 57 71 72 8 83 93 98
Giải tám 86
Giải bảy 784
Giải sáu 8050 8846 6131
Giải năm 4997
Giải tư 62102 50385 32590 15729
78853 43789 89676
Giải ba 20467 60615
Giải nhì 02568
Giải nhất 12127
Đặc biệt 330474
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 29 31 46 50 53 67 68
7 74 76 84 85 86 89 90 97
Giải tám 06
Giải bảy 578
Giải sáu 3150 6597 2800
Giải năm 4577
Giải tư 86514 50796 11976 10398
00763 58825 07254
Giải ba 47797 07679
Giải nhì 16958
Giải nhất 80150
Đặc biệt 211871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 06 14 25 50 54 58 63
71 76 77 78 79 96 97 97 98
Giải tám 61
Giải bảy 526
Giải sáu 8998 6208 9315
Giải năm 6303
Giải tư 97513 46297 37791 19948
79917 25758 08862
Giải ba 60449 40445
Giải nhì 51332
Giải nhất 04872
Đặc biệt 730085
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 13 15 17 2 26 32 45
48 49 58 61 62 85 91 97 98
Giải tám 35
Giải bảy 784
Giải sáu 2785 4533 9879
Giải năm 8937
Giải tư 36365 42192 69434 30536
11252 67227 66121
Giải ba 74276 86766
Giải nhì 26588
Giải nhất 42380
Đặc biệt 426411
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 11 21 27 33 34 35 36 37
52 65 66 76 79 84 85 88 92
Giải tám 77
Giải bảy 633
Giải sáu 6302 3105 7680
Giải năm 0772
Giải tư 47084 65172 30468 97979
56149 20021 58567
Giải ba 22925 83734
Giải nhì 25374
Giải nhất 65764
Đặc biệt 071384
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 21 25 33 34 4 49 67
68 72 72 74 77 79 80 84 84
Giải tám 01
Giải bảy 709
Giải sáu 7706 6160 2973
Giải năm 8487
Giải tư 29546 31930 31237 23669
89540 35877 06462
Giải ba 08003 24336
Giải nhì 80174
Giải nhất 75917
Đặc biệt 246767
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 09 30 36 37 40 46
60 62 67 69 7 73 74 77 87
Giải tám 40
Giải bảy 337
Giải sáu 9322 9228 0995
Giải năm 4307
Giải tư 91821 84122 39207 02198
50263 51174 98113
Giải ba 15621 53609
Giải nhì 66628
Giải nhất 28767
Đặc biệt 864057
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 09 13 21 21 22 22 28
28 37 40 57 63 7 74 95 98
Chia sẻ