MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

Giải tám 51
Giải bảy 290
Giải sáu 2261 2988 7918
Giải năm 5194
Giải tư 88427 25839 07001 11929
67031 73994 37250
Giải ba 03385 67397
Giải nhì 58133
Giải nhất 09709
Đặc biệt 990337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 27 29 31 33 37 39 50
51 61 8 85 88 90 94 94 97
Giải tám 33
Giải bảy 681
Giải sáu 5298 3764 8961
Giải năm 3794
Giải tư 67057 55106 09588 41565
48165 88663 13659
Giải ba 49070 40505
Giải nhì 34380
Giải nhất 97990
Đặc biệt 918341
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 1 33 41 57 59 63 64
65 65 70 80 81 88 90 94 98
Giải tám 98
Giải bảy 980
Giải sáu 9666 3933 1369
Giải năm 6016
Giải tư 17878 81211 39958 82857
99176 91703 40693
Giải ba 28595 04057
Giải nhì 88803
Giải nhất 15174
Đặc biệt 016494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 11 16 33 57 57 58 66
74 76 78 80 9 93 94 95 98
Giải tám 04
Giải bảy 566
Giải sáu 7611 7653 4581
Giải năm 7592
Giải tư 83778 33410 63181 86172
91011 43668 41522
Giải ba 31805 35304
Giải nhì 11168
Giải nhất 90115
Đặc biệt 572829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 05 1 10 11 11 15 22
29 53 66 68 68 72 78 81 92
Giải tám 05
Giải bảy 580
Giải sáu 4258 2230 8291
Giải năm 9248
Giải tư 63509 06818 31729 56296
35305 11970 28353
Giải ba 59252 10289
Giải nhì 34158
Giải nhất 18847
Đặc biệt 092558
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 09 1 18 29 30 47 48
52 53 58 58 58 70 80 89 96
Giải tám 97
Giải bảy 053
Giải sáu 5223 4138 4931
Giải năm 0540
Giải tư 88347 82233 61399 81504
21628 27099 76967
Giải ba 65314 77551
Giải nhì 22237
Giải nhất 52011
Đặc biệt 223086
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 1 11 14 23 28 33 37 38
40 47 51 53 67 86 97 99 99
Giải tám 86
Giải bảy 949
Giải sáu 8473 8670 8055
Giải năm 8167
Giải tư 00654 04415 54097 74340
45882 35004 43299
Giải ba 87810 64838
Giải nhì 20089
Giải nhất 31831
Đặc biệt 404404
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 10 15 31 38 40 49 5
54 67 70 73 82 86 89 97 99
Giải tám 01
Giải bảy 134
Giải sáu 9566 3055 4835
Giải năm 7041
Giải tư 13047 92185 10065 57609
30968 20466 60842
Giải ba 80186 17618
Giải nhì 26002
Giải nhất 43396
Đặc biệt 185346
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 09 18 34 41 42 46 47
5 55 65 66 66 68 85 86 96
Giải tám 25
Giải bảy 499
Giải sáu 7561 4686 7830
Giải năm 6453
Giải tư 12417 61544 43717 05446
48738 23578 40537
Giải ba 90791 02052
Giải nhì 98266
Giải nhất 74551
Đặc biệt 552158
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 17 17 25 37 38 44 46 51
52 53 58 61 66 78 86 91 99
Giải tám 51
Giải bảy 149
Giải sáu 4957 5451 2330
Giải năm 8095
Giải tư 78139 84462 94455 48619
78807 15529 67664
Giải ba 97497 62694
Giải nhì 67713
Giải nhất 61520
Đặc biệt 985387
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 07 13 19 20 29 39 49 51
51 55 57 62 64 87 94 95 97
Giải tám 49
Giải bảy 154
Giải sáu 7982 3451 1364
Giải năm 3577
Giải tư 34930 16580 54125 54617
78631 85500 34420
Giải ba 98256 51905
Giải nhì 94551
Giải nhất 37221
Đặc biệt 766696
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 17 20 21 25 30 31 4
49 51 51 54 56 77 80 82 96
Giải tám 03
Giải bảy 021
Giải sáu 7824 9993 2945
Giải năm 4478
Giải tư 29494 29884 46977 87887
54227 96399 12286
Giải ba 50008 94099
Giải nhì 64347
Giải nhất 40630
Đặc biệt 970648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 21 24 27 30 47 48 5
77 78 84 86 87 93 94 99 99
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 9220 9901 9922
Giải năm 2160
Giải tư 98464 05308 93113 64342
90190 46078 24154
Giải ba 41700 75039
Giải nhì 87642
Giải nhất 85257
Đặc biệt 546784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 08 13 15 2 20 39 42
42 54 57 60 64 74 78 84 90
Giải tám 86
Giải bảy 141
Giải sáu 1447 7047 7343
Giải năm 9272
Giải tư 70796 70195 90757 43639
93590 39547 46522
Giải ba 00289 64944
Giải nhì 65119
Giải nhất 35176
Đặc biệt 406203
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 19 22 3 39 41 44 47 47
47 57 72 76 86 89 90 95 96
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 2309 1222 6676
Giải năm 0382
Giải tư 23661 97705 96308 23952
59491 69208 79051
Giải ba 52031 28554
Giải nhì 51950
Giải nhất 73771
Đặc biệt 956041
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 08 09 22 31 41 50 51
52 54 6 61 71 76 80 82 91
Chia sẻ