MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 6

Xổ Số Miền Bắc ngày 20/5/2022

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 13/5/2022

Đặc biệt 29436
Giải nhất 46318
Giải nhì 32294 77466
Giải ba 93212 62933 41364
37952 17902 12456
Giải tư 3159 3187 7174 5338
Giải năm 6056 0791 2843
2566 7526 3787
Giải sáu 969 827 755
Giải bảy 51 49 82 08
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 12 18 26 27 33 36 38
43 49 51 52 55 56 56 59 64
66 66 69 74 82 87 87 91 94
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 12, 18
2 26, 27
3 33, 36, 38
4 43, 49
5 51, 52, 55, 56, 56, 59
6 64, 66, 66, 69
7 74
8 82, 87, 87
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0
1 51, 91
2 02, 12, 52, 82
3 33, 43
4 64, 74, 94
5 55
6 26, 36, 56, 56, 66, 66
7 27, 87, 87
8 08, 18, 38
9 49, 59, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 6/5/2022

Đặc biệt 20116
Giải nhất 51969
Giải nhì 74599 81169
Giải ba 53335 82835 57213
76047 88997 03873
Giải tư 4043 3715 1658 5569
Giải năm 8020 5884 1361
6011 0682 1054
Giải sáu 599 764 820
Giải bảy 34 10 31 03
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 11 13 15 16 20 20 31
34 35 35 43 47 54 58 61 64
69 69 69 73 82 84 97 99 99
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 11, 13, 15, 16
2 20, 20
3 31, 34, 35, 35
4 43, 47
5 54, 58
6 61, 64, 69, 69, 69
7 73
8 82, 84
9 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20
1 11, 31, 61
2 82
3 03, 13, 43, 73
4 34, 54, 64, 84
5 15, 35, 35
6 16
7 47, 97
8 58
9 69, 69, 69, 99, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 29/4/2022

Đặc biệt 58339
Giải nhất 82141
Giải nhì 51386 51548
Giải ba 89578 36302 56371
39234 97572 34884
Giải tư 1508 7022 4316 2815
Giải năm 5907 5714 2648
9106 4458 5660
Giải sáu 855 012 247
Giải bảy 80 56 15 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 08 12 14 15 15 16
22 34 35 39 41 47 48 48 55
56 58 60 71 72 78 80 84 86
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 08
1 12, 14, 15, 15, 16
2 22
3 34, 35, 39
4 41, 47, 48, 48
5 55, 56, 58
6 60
7 71, 72, 78
8 80, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 41, 71
2 02, 12, 22, 72
3
4 14, 34, 84
5 15, 15, 35, 55
6 06, 16, 56, 86
7 07, 47
8 08, 48, 48, 58, 78
9 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 22/4/2022

Đặc biệt 31695
Giải nhất 51735
Giải nhì 67343 00384
Giải ba 51656 05290 61297
07065 97477 36261
Giải tư 0051 6869 8950 4598
Giải năm 7063 2763 1146
2665 6261 9492
Giải sáu 163 147 242
Giải bảy 83 63 37 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 35 37 42 43 46 47 50 51
56 61 61 63 63 63 63 65 65
69 77 83 84 90 92 95 97 98
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 35, 37
4 42, 43, 46, 47
5 50, 51, 56
6 61, 61, 63, 63, 63, 63, 65, 65, 69
7 77
8 83, 84
9 90, 92, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 51, 61, 61
2 42, 92
3 43, 63, 63, 63, 63, 83
4 84
5 35, 65, 65, 95
6 46, 56
7 37, 47, 77, 97
8 18, 98
9 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 15/4/2022

Đặc biệt 54045
Giải nhất 27631
Giải nhì 14787 90992
Giải ba 60451 49375 62148
50334 02791 38478
Giải tư 9494 3576 9400 2339
Giải năm 3717 4337 3537
7438 2964 1185
Giải sáu 907 721 120
Giải bảy 60 31 54 32
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 17 20 21 31 31 32 34
37 37 38 39 45 48 51 54 60
64 75 76 78 85 87 91 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 17
2 20, 21
3 31, 31, 32, 34, 37, 37, 38, 39
4 45, 48
5 51, 54
6 60, 64
7 75, 76, 78
8 85, 87
9 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 60
1 21, 31, 31, 51, 91
2 32, 92
3
4 34, 54, 64, 94
5 45, 75, 85
6 76
7 07, 17, 37, 37, 87
8 38, 48, 78
9 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 8/4/2022

Đặc biệt 43769
Giải nhất 86531
Giải nhì 98565 42742
Giải ba 13360 31673 48132
12979 60462 22182
Giải tư 5252 7259 0501 5422
Giải năm 5377 4388 8415
5235 6560 5842
Giải sáu 055 288 241
Giải bảy 22 87 18 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 18 22 22 31 32 35 35
41 42 42 52 55 59 60 60 62
65 69 73 77 79 82 87 88 88
Đầu Lô tô
0 01
1 15, 18
2 22, 22
3 31, 32, 35, 35
4 41, 42, 42
5 52, 55, 59
6 60, 60, 62, 65, 69
7 73, 77, 79
8 82, 87, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 01, 31, 41
2 22, 22, 32, 42, 42, 52, 62, 82
3 73
4
5 15, 35, 35, 55, 65
6
7 77, 87
8 18, 88, 88
9 59, 69, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 1/4/2022

Đặc biệt 76007
Giải nhất 51630
Giải nhì 24501 58111
Giải ba 61609 19570 96434
95005 12968 30143
Giải tư 9766 8349 6599 1453
Giải năm 2263 0497 0607
6063 6304 5028
Giải sáu 455 207 843
Giải bảy 80 69 52 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 07 07 07 09 11 18
28 30 34 43 43 49 52 53 55
63 63 66 68 69 70 80 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 07, 07, 07, 09
1 11, 18
2 28
3 30, 34
4 43, 43, 49
5 52, 53, 55
6 63, 63, 66, 68, 69
7 70
8 80
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80
1 01, 11
2 52
3 43, 43, 53, 63, 63
4 04, 34
5 05, 55
6 66
7 07, 07, 07, 97
8 18, 28, 68
9 09, 49, 69, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/3/2022

Đặc biệt 88460
Giải nhất 99513
Giải nhì 98223 99207
Giải ba 44390 62965 27765
82110 74847 74327
Giải tư 4113 3372 8736 7287
Giải năm 4341 2393 2985
3238 0746 7336
Giải sáu 665 032 298
Giải bảy 44 18 92 70
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 13 13 18 23 27 32 36
36 38 41 44 46 47 60 65 65
65 70 72 85 87 90 92 93 98
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 13, 13, 18
2 23, 27
3 32, 36, 36, 38
4 41, 44, 46, 47
5
6 60, 65, 65, 65
7 70, 72
8 85, 87
9 90, 92, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 70, 90
1 41
2 32, 72, 92
3 13, 13, 23, 93
4 44
5 65, 65, 65, 85
6 36, 36, 46
7 07, 27, 47, 87
8 18, 38, 98
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/3/2022

Đặc biệt 90202
Giải nhất 05396
Giải nhì 37746 91737
Giải ba 83506 53070 12737
93382 35584 43676
Giải tư 1597 7719 5314 3592
Giải năm 3951 0718 2676
1539 1641 4908
Giải sáu 670 934 252
Giải bảy 10 01 93 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 06 08 10 14 18 19
34 37 37 39 41 46 51 52 70
70 76 76 82 84 92 93 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 06, 08
1 10, 14, 18, 19
2
3 34, 37, 37, 39
4 41, 46
5 51, 52
6
7 70, 70, 76, 76
8 82, 84
9 92, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 70
1 01, 41, 51
2 02, 52, 82, 92
3 93
4 14, 34, 84
5 05
6 06, 46, 76, 76, 96
7 37, 37, 97
8 08, 18
9 19, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/3/2022

Đặc biệt 61349
Giải nhất 80519
Giải nhì 38571 21641
Giải ba 62016 92701 11036
60412 46747 68260
Giải tư 6442 1895 2197 1773
Giải năm 1829 3623 1926
2533 2510 1072
Giải sáu 101 988 877
Giải bảy 22 64 95 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 10 12 16 19 22 23 26
29 33 36 39 41 42 47 49 60
64 71 72 73 77 88 95 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 10, 12, 16, 19
2 22, 23, 26, 29
3 33, 36, 39
4 41, 42, 47, 49
5
6 60, 64
7 71, 72, 73, 77
8 88
9 95, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 01, 01, 41, 71
2 12, 22, 42, 72
3 23, 33, 73
4 64
5 95, 95
6 16, 26, 36
7 47, 77, 97
8 88
9 19, 29, 39, 49

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ