MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 6

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/2/2024

Đặc biệt 34864
Giải nhất 00693
Giải nhì 97331 18776
Giải ba 56995 55805 26599
22435 58098 35835
Giải tư 8683 1661 7450 8941
Giải năm 8695 2954 6320
0276 2666 1431
Giải sáu 720 634 467
Giải bảy 98 29 58 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 20 20 29 31 31 34 35 35
41 50 54 58 61 64 66 67 76
76 83 84 93 95 95 98 98 99
Đầu Lô tô
0 05
1
2 20, 20, 29
3 31, 31, 34, 35, 35
4 41
5 50, 54, 58
6 61, 64, 66, 67
7 76, 76
8 83, 84
9 93, 95, 95, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 50
1 31, 31, 41, 61
2
3 83, 93
4 34, 54, 64, 84
5 05, 35, 35, 95, 95
6 66, 76, 76
7 67
8 58, 98, 98
9 29, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/2/2024

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/2/2024

Đặc biệt 28174
Giải nhất 06876
Giải nhì 66471 38080
Giải ba 94163 33797 50042
94635 65908 04190
Giải tư 8084 7218 0384 3702
Giải năm 2551 4867 7331
8796 6677 5394
Giải sáu 755 539 280
Giải bảy 93 55 68 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 18 31 35 39 42 51
55 55 63 67 68 71 74 76 77
80 80 84 84 90 93 94 96 97
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08
1 18
2
3 31, 35, 39
4 42
5 51, 55, 55
6 63, 67, 68
7 71, 74, 76, 77
8 80, 80, 84, 84
9 90, 93, 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 80, 80, 90
1 31, 51, 71
2 02, 42
3 63, 93
4 74, 84, 84, 94
5 05, 35, 55, 55
6 76, 96
7 67, 77, 97
8 08, 18, 68
9 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 26/1/2024

Đặc biệt 20347
Giải nhất 29197
Giải nhì 19218 63399
Giải ba 82560 80548 17544
73396 45107 10888
Giải tư 4359 6568 4811 1038
Giải năm 1823 8447 2579
2491 2352 8442
Giải sáu 947 733 318
Giải bảy 58 56 20 06
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 11 18 18 20 23 33 38
42 44 47 47 47 48 52 56 58
59 60 68 79 88 91 96 97 99
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 11, 18, 18
2 20, 23
3 33, 38
4 42, 44, 47, 47, 47, 48
5 52, 56, 58, 59
6 60, 68
7 79
8 88
9 91, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 11, 91
2 42, 52
3 23, 33
4 44
5
6 06, 56, 96
7 07, 47, 47, 47, 97
8 18, 18, 38, 48, 58, 68, 88
9 59, 79, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/1/2024

Đặc biệt 14609
Giải nhất 36645
Giải nhì 12735 35132
Giải ba 85646 63234 96221
05950 51526 75074
Giải tư 6682 9638 7631 3787
Giải năm 7833 7893 7435
8411 0155 6886
Giải sáu 075 481 224
Giải bảy 17 69 88 61
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 17 21 24 26 31 32 33
34 35 35 38 45 46 50 55 61
69 74 75 81 82 86 87 88 93
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 17
2 21, 24, 26
3 31, 32, 33, 34, 35, 35, 38
4 45, 46
5 50, 55
6 61, 69
7 74, 75
8 81, 82, 86, 87, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 21, 31, 61, 81
2 32, 82
3 33, 93
4 24, 34, 74
5 35, 35, 45, 55, 75
6 26, 46, 86
7 17, 87
8 38, 88
9 09, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/1/2024

Đặc biệt 13113
Giải nhất 39786
Giải nhì 66200 15781
Giải ba 57716 05600 89058
37477 31125 85815
Giải tư 2872 4210 3055 7656
Giải năm 5975 9865 4483
4984 9833 9996
Giải sáu 906 600 547
Giải bảy 02 93 53 59
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 00 02 06 10 13 15 16
25 33 47 53 55 56 58 59 65
72 75 77 81 83 84 86 93 96
Đầu Lô tô
0 00, 00, 00, 02, 06
1 10, 13, 15, 16
2 25
3 33
4 47
5 53, 55, 56, 58, 59
6 65
7 72, 75, 77
8 81, 83, 84, 86
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00, 10
1 81
2 02, 72
3 13, 33, 53, 83, 93
4 84
5 15, 25, 55, 65, 75
6 06, 16, 56, 86, 96
7 47, 77
8 58
9 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/1/2024

Đặc biệt 38267
Giải nhất 08715
Giải nhì 71363 28859
Giải ba 50469 00804 01569
47304 36547 91458
Giải tư 5367 6717 9652 1153
Giải năm 9201 2426 2161
8950 6793 5932
Giải sáu 011 537 441
Giải bảy 96 63 69 45
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 04 11 15 17 26 32 37
41 45 47 50 52 53 58 59 61
63 63 67 67 69 69 69 93 96
Đầu Lô tô
0 01, 04, 04
1 11, 15, 17
2 26
3 32, 37
4 41, 45, 47
5 50, 52, 53, 58, 59
6 61, 63, 63, 67, 67, 69, 69, 69
7
8
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 11, 41, 61
2 32, 52
3 53, 63, 63, 93
4 04, 04
5 15, 45
6 26, 96
7 17, 37, 47, 67, 67
8 58
9 59, 69, 69, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 29/12/2023

Đặc biệt 36120
Giải nhất 01808
Giải nhì 24143 89224
Giải ba 54587 09307 57960
57721 39016 39494
Giải tư 5586 6574 7750 5640
Giải năm 1559 8201 7221
9586 8938 6743
Giải sáu 847 456 145
Giải bảy 95 93 85 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 16 20 21 21 24 38
40 43 43 45 47 50 56 59 60
74 84 85 86 86 87 93 94 95
Đầu Lô tô
0 01, 07, 08
1 16
2 20, 21, 21, 24
3 38
4 40, 43, 43, 45, 47
5 50, 56, 59
6 60
7 74
8 84, 85, 86, 86, 87
9 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50, 60
1 01, 21, 21
2
3 43, 43, 93
4 24, 74, 84, 94
5 45, 85, 95
6 16, 56, 86, 86
7 07, 47, 87
8 08, 38
9 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 22/12/2023

Đặc biệt 76711
Giải nhất 52564
Giải nhì 49212 38823
Giải ba 93262 07190 79116
44716 47391 84559
Giải tư 9818 2020 3376 8782
Giải năm 1832 9360 5435
0879 0951 8128
Giải sáu 539 899 078
Giải bảy 14 68 52 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 14 16 16 18 20 23 28
32 35 39 51 52 59 60 62 64
68 76 78 79 82 90 91 92 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 14, 16, 16, 18
2 20, 23, 28
3 32, 35, 39
4
5 51, 52, 59
6 60, 62, 64, 68
7 76, 78, 79
8 82
9 90, 91, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90
1 11, 51, 91
2 12, 32, 52, 62, 82, 92
3 23
4 14, 64
5 35
6 16, 16, 76
7
8 18, 28, 68, 78
9 39, 59, 79, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 15/12/2023

Đặc biệt 36904
Giải nhất 34735
Giải nhì 42033 38294
Giải ba 20473 82204 45516
49864 93509 66033
Giải tư 8906 8147 9572 2463
Giải năm 0060 5312 8432
6273 8809 2106
Giải sáu 133 594 076
Giải bảy 56 13 20 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 06 06 09 09 12 13 16
20 32 33 33 33 35 39 47 56
60 63 64 72 73 73 76 94 94
Đầu Lô tô
0 04, 04, 06, 06, 09, 09
1 12, 13, 16
2 20
3 32, 33, 33, 33, 35, 39
4 47
5 56
6 60, 63, 64
7 72, 73, 73, 76
8
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1
2 12, 32, 72
3 13, 33, 33, 33, 63, 73, 73
4 04, 04, 64, 94, 94
5 35
6 06, 06, 16, 56, 76
7 47
8
9 09, 09, 39

Xổ Số Miền Bắc ngày 8/12/2023

Đặc biệt 38223
Giải nhất 77286
Giải nhì 90185 84473
Giải ba 08584 79697 95286
76506 43075 76662
Giải tư 7394 0605 4471 5963
Giải năm 1127 8186 4005
2106 8507 6915
Giải sáu 706 481 999
Giải bảy 06 39 93 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 06 06 06 06 07 15 23
27 39 62 63 71 73 75 81 84
85 86 86 86 93 94 97 97 99
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06, 06, 06, 06, 07
1 15
2 23, 27
3 39
4
5
6 62, 63
7 71, 73, 75
8 81, 84, 85, 86, 86, 86
9 93, 94, 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 71, 81
2 62
3 23, 63, 73, 93
4 84, 94
5 05, 05, 15, 75, 85
6 06, 06, 06, 06, 86, 86, 86
7 07, 27, 97, 97
8
9 39, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ