MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 6

Xổ Số Miền Bắc ngày 7/10/2022

Đặc biệt 13037
Giải nhất 25059
Giải nhì 77426 43042
Giải ba 30301 11715 75441
91042 10694 00556
Giải tư 2600 9426 3762 4148
Giải năm 8352 4926 0137
7010 1972 0691
Giải sáu 470 428 686
Giải bảy 40 59 18 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 10 15 18 26 26 26 28
37 37 40 41 42 42 48 52 55
56 59 59 62 70 72 86 91 94
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 10, 15, 18
2 26, 26, 26, 28
3 37, 37
4 40, 41, 42, 42, 48
5 52, 55, 56, 59, 59
6 62
7 70, 72
8 86
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 70
1 01, 41, 91
2 42, 42, 52, 62, 72
3
4 94
5 15, 55
6 26, 26, 26, 56, 86
7 37, 37
8 18, 28, 48
9 59, 59

Xổ Số Miền Bắc ngày 30/9/2022

Đặc biệt 89651
Giải nhất 76636
Giải nhì 22292 54784
Giải ba 40592 50165 34688
85182 55312 77191
Giải tư 5102 9000 1506 9324
Giải năm 0882 3728 9426
5396 8504 7262
Giải sáu 809 167 404
Giải bảy 82 26 64 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 04 06 09 12 24 26
26 28 36 51 62 64 65 67 71
82 82 82 84 88 91 92 92 96
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 04, 06, 09
1 12
2 24, 26, 26, 28
3 36
4
5 51
6 62, 64, 65, 67
7 71
8 82, 82, 82, 84, 88
9 91, 92, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 51, 71, 91
2 02, 12, 62, 82, 82, 82, 92, 92
3
4 04, 04, 24, 64, 84
5 65
6 06, 26, 26, 36, 96
7 67
8 28, 88
9 09

Xổ Số Miền Bắc ngày 23/9/2022

Đặc biệt 79436
Giải nhất 63302
Giải nhì 75772 78656
Giải ba 69170 12911 94608
26376 57000 53326
Giải tư 3605 3596 2870 5392
Giải năm 0160 3795 0046
7968 4321 9567
Giải sáu 724 174 453
Giải bảy 01 53 48 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 05 08 11 21 24 26
36 46 48 49 53 53 56 60 67
68 70 70 72 74 76 92 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 05, 08
1 11
2 21, 24, 26
3 36
4 46, 48, 49
5 53, 53, 56
6 60, 67, 68
7 70, 70, 72, 74, 76
8
9 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 70, 70
1 01, 11, 21
2 02, 72, 92
3 53, 53
4 24, 74
5 05, 95
6 26, 36, 46, 56, 76, 96
7 67
8 08, 48, 68
9 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 16/9/2022

Đặc biệt 48715
Giải nhất 90716
Giải nhì 56928 41080
Giải ba 43187 69772 54529
67275 81565 74877
Giải tư 6222 2420 3750 8550
Giải năm 6817 6756 4721
1214 2847 5145
Giải sáu 847 449 541
Giải bảy 90 89 86 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 16 17 20 21 22 28 29
41 45 47 47 49 50 50 56 65
72 75 77 80 84 86 87 89 90
Đầu Lô tô
0
1 14, 15, 16, 17
2 20, 21, 22, 28, 29
3
4 41, 45, 47, 47, 49
5 50, 50, 56
6 65
7 72, 75, 77
8 80, 84, 86, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 50, 80, 90
1 21, 41
2 22, 72
3
4 14, 84
5 15, 45, 65, 75
6 16, 56, 86
7 17, 47, 47, 77, 87
8 28
9 29, 49, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 9/9/2022

Đặc biệt 01293
Giải nhất 80770
Giải nhì 15337 47742
Giải ba 84235 63153 17132
31890 86262 24310
Giải tư 6151 3354 6145 9246
Giải năm 9155 7143 8319
1406 5014 2761
Giải sáu 565 455 052
Giải bảy 20 96 86 74
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 14 19 20 32 35 37 42
43 45 46 51 52 53 54 55 55
61 62 65 70 74 86 90 93 96
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 14, 19
2 20
3 32, 35, 37
4 42, 43, 45, 46
5 51, 52, 53, 54, 55, 55
6 61, 62, 65
7 70, 74
8 86
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70, 90
1 51, 61
2 32, 42, 52, 62
3 43, 53, 93
4 14, 54, 74
5 35, 45, 55, 55, 65
6 06, 46, 86, 96
7 37
8
9 19

Xổ Số Miền Bắc ngày 2/9/2022

Đặc biệt 03138
Giải nhất 55336
Giải nhì 16287 50610
Giải ba 23213 94611 93054
99001 36062 64565
Giải tư 7738 6383 2433 9941
Giải năm 2750 0335 6575
3757 2714 9100
Giải sáu 469 117 171
Giải bảy 10 09 33 02
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 09 10 10 11 13 14
17 33 33 35 36 38 38 41 50
54 57 62 65 69 71 75 83 87
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 09
1 10, 10, 11, 13, 14, 17
2
3 33, 33, 35, 36, 38, 38
4 41
5 50, 54, 57
6 62, 65, 69
7 71, 75
8 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 50
1 01, 11, 41, 71
2 02, 62
3 13, 33, 33, 83
4 14, 54
5 35, 65, 75
6 36
7 17, 57, 87
8 38, 38
9 09, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 26/8/2022

Đặc biệt 89151
Giải nhất 13354
Giải nhì 41050 66592
Giải ba 11829 85952 33618
51263 45682 75002
Giải tư 7290 0543 6438 1691
Giải năm 8156 7005 8893
7464 5566 9131
Giải sáu 314 530 391
Giải bảy 55 24 88 02
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 05 14 18 24 29 30 31
38 43 50 51 52 54 55 56 63
64 66 82 88 90 91 91 92 93
Đầu Lô tô
0 02, 02, 05
1 14, 18
2 24, 29
3 30, 31, 38
4 43
5 50, 51, 52, 54, 55, 56
6 63, 64, 66
7
8 82, 88
9 90, 91, 91, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1 31, 51, 91, 91
2 02, 02, 52, 82, 92
3 43, 63, 93
4 14, 24, 54, 64
5 05, 55
6 56, 66
7
8 18, 38, 88
9 29

Xổ Số Miền Bắc ngày 19/8/2022

Đặc biệt 75303
Giải nhất 52115
Giải nhì 49450 24190
Giải ba 39685 51015 16217
74644 90331 13027
Giải tư 5832 5220 1115 6455
Giải năm 1424 7115 9192
5255 9861 7330
Giải sáu 344 895 657
Giải bảy 08 96 98 75
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 15 15 15 15 17 20 24
27 30 31 32 44 44 50 55 55
57 61 75 85 90 92 95 96 98
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 15, 15, 15, 15, 17
2 20, 24, 27
3 30, 31, 32
4 44, 44
5 50, 55, 55, 57
6 61
7 75
8 85
9 90, 92, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50, 90
1 31, 61
2 32, 92
3 03
4 24, 44, 44
5 15, 15, 15, 15, 55, 55, 75, 85, 95
6 96
7 17, 27, 57
8 08, 98
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12/8/2022

Đặc biệt 93970
Giải nhất 42956
Giải nhì 73740 91882
Giải ba 83289 82224 72392
74037 55906 71697
Giải tư 8776 4418 7445 8959
Giải năm 1169 0666 5630
9231 9050 2909
Giải sáu 821 686 067
Giải bảy 19 90 38 72
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 18 19 21 24 30 31 37
38 40 45 50 56 59 66 67 69
70 72 76 82 86 89 90 92 97
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 18, 19
2 21, 24
3 30, 31, 37, 38
4 40, 45
5 50, 56, 59
6 66, 67, 69
7 70, 72, 76
8 82, 86, 89
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 70, 90
1 21, 31
2 72, 82, 92
3
4 24
5 45
6 06, 56, 66, 76, 86
7 37, 67, 97
8 18, 38
9 09, 19, 59, 69, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 5/8/2022

Đặc biệt 49513
Giải nhất 91374
Giải nhì 13523 80169
Giải ba 21823 68922 93413
71315 35384 07823
Giải tư 0393 0045 1630 7989
Giải năm 5811 7088 8901
1847 2888 9731
Giải sáu 840 991 794
Giải bảy 73 16 14 67
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 13 13 14 15 16 22 23
23 23 30 31 40 45 47 67 69
73 74 84 88 88 89 91 93 94
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 13, 13, 14, 15, 16
2 22, 23, 23, 23
3 30, 31
4 40, 45, 47
5
6 67, 69
7 73, 74
8 84, 88, 88, 89
9 91, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 11, 31, 91
2 22
3 13, 13, 23, 23, 23, 73, 93
4 14, 74, 84, 94
5 15, 45
6 16
7 47, 67
8 88, 88
9 69, 89

Xổ Số Miền Bắc ngày 29/7/2022

Đặc biệt 92303
Giải nhất 26296
Giải nhì 84138 43275
Giải ba 36178 06646 53358
95717 80769 17285
Giải tư 9639 4044 4771 9291
Giải năm 0020 5037 4532
9624 9484 3294
Giải sáu 394 149 725
Giải bảy 49 15 41 16
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 16 17 20 24 25 32 37
38 39 41 44 46 49 49 58 69
71 75 78 84 85 91 94 94 96
Đầu Lô tô
0 03
1 15, 16, 17
2 20, 24, 25
3 32, 37, 38, 39
4 41, 44, 46, 49, 49
5 58
6 69
7 71, 75, 78
8 84, 85
9 91, 94, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20
1 41, 71, 91
2 32
3 03
4 24, 44, 84, 94, 94
5 15, 25, 75, 85
6 16, 46, 96
7 17, 37
8 38, 58, 78
9 39, 49, 49, 69

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ