MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số miền bắc Thứ 6

Xổ Số Miền Bắc ngày 22/9/2023

Đặc biệt 22714
Giải nhất 66480
Giải nhì 36490 79715
Giải ba 56683 54921 79449
80550 24952 86607
Giải tư 8307 1435 0484 0941
Giải năm 1863 0675 5349
9969 1503 4197
Giải sáu 826 983 510
Giải bảy 80 00 67 31
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 07 10 14 15 21 26
31 35 41 49 49 50 52 63 67
69 75 80 80 83 83 84 90 97
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07, 07
1 10, 14, 15
2 21, 26
3 31, 35
4 41, 49, 49
5 50, 52
6 63, 67, 69
7 75
8 80, 80, 83, 83, 84
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 80, 80, 90
1 21, 31, 41
2 52
3 03, 63, 83, 83
4 14, 84
5 15, 35, 75
6 26
7 07, 07, 67, 97
8
9 49, 49, 69

Xổ Số Miền Bắc ngày 15/9/2023

Đặc biệt 13720
Giải nhất 08293
Giải nhì 39853 99463
Giải ba 40902 18299 67472
71197 09602 98672
Giải tư 6266 7877 7531 1382
Giải năm 8533 8041 0107
1775 2242 9568
Giải sáu 692 139 713
Giải bảy 00 90 14 61
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 07 13 14 20 31 33
39 41 42 53 61 63 66 68 72
72 75 77 82 90 92 93 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 07
1 13, 14
2 20
3 31, 33, 39
4 41, 42
5 53
6 61, 63, 66, 68
7 72, 72, 75, 77
8 82
9 90, 92, 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 90
1 31, 41, 61
2 02, 02, 42, 72, 72, 82, 92
3 13, 33, 53, 63, 93
4 14
5 75
6 66
7 07, 77, 97
8 68
9 39, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 8/9/2023

Đặc biệt 13676
Giải nhất 24740
Giải nhì 56012 32207
Giải ba 50515 81421 34783
31017 30582 37899
Giải tư 3520 0313 6597 2690
Giải năm 5491 7633 7787
7739 0294 9275
Giải sáu 594 073 755
Giải bảy 25 94 51 23
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 13 15 17 20 21 23 25
33 39 40 51 55 73 75 76 82
83 87 90 91 94 94 94 97 99
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 13, 15, 17
2 20, 21, 23, 25
3 33, 39
4 40
5 51, 55
6
7 73, 75, 76
8 82, 83, 87
9 90, 91, 94, 94, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 90
1 21, 51, 91
2 12, 82
3 13, 23, 33, 73, 83
4 94, 94, 94
5 15, 25, 55, 75
6 76
7 07, 17, 87, 97
8
9 39, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 1/9/2023

Đặc biệt 61379
Giải nhất 79008
Giải nhì 07854 80318
Giải ba 48527 90784 13121
89610 34437 47431
Giải tư 7099 6773 7723 6743
Giải năm 4050 1687 2692
4187 1868 4573
Giải sáu 559 179 626
Giải bảy 43 54 36 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 10 18 21 23 26 27 31
36 37 43 43 50 54 54 59 68
73 73 79 79 84 87 87 92 99
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 18
2 21, 23, 26, 27
3 31, 36, 37
4 43, 43
5 50, 54, 54, 59
6 68
7 73, 73, 79, 79
8 84, 87, 87
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 21, 31
2 92
3 23, 43, 43, 73, 73
4 54, 54, 84
5
6 26, 36
7 27, 37, 87, 87
8 08, 18, 68
9 09, 59, 79, 79, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 25/8/2023

Đặc biệt 82843
Giải nhất 23348
Giải nhì 35123 01009
Giải ba 95487 27274 39984
74122 89308 11685
Giải tư 3680 4811 8994 5884
Giải năm 7430 2751 5603
5010 0572 4760
Giải sáu 220 037 782
Giải bảy 52 11 96 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 09 10 11 11 20 22 23
30 37 43 48 49 51 52 60 72
74 80 82 84 84 85 87 94 96
Đầu Lô tô
0 03, 08, 09
1 10, 11, 11
2 20, 22, 23
3 30, 37
4 43, 48, 49
5 51, 52
6 60
7 72, 74
8 80, 82, 84, 84, 85, 87
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 60, 80
1 11, 11, 51
2 22, 52, 72, 82
3 03, 23, 43
4 74, 84, 84, 94
5 85
6 96
7 37, 87
8 08, 48
9 09, 49

Xổ Số Miền Bắc ngày 18/8/2023

Đặc biệt 47887
Giải nhất 39986
Giải nhì 56065 51191
Giải ba 82359 53855 74736
59020 42647 64818
Giải tư 1199 2768 7762 8443
Giải năm 3913 6365 2559
9605 0489 5429
Giải sáu 817 684 758
Giải bảy 82 65 04 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 13 17 18 20 29 36 43
47 55 58 59 59 62 65 65 65
68 82 84 85 86 87 89 91 99
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 13, 17, 18
2 20, 29
3 36
4 43, 47
5 55, 58, 59, 59
6 62, 65, 65, 65, 68
7
8 82, 84, 85, 86, 87, 89
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1 91
2 62, 82
3 13, 43
4 04, 84
5 05, 55, 65, 65, 65, 85
6 36, 86
7 17, 47, 87
8 18, 58, 68
9 29, 59, 59, 89, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 11/8/2023

Đặc biệt 90299
Giải nhất 36308
Giải nhì 08284 74795
Giải ba 48467 07041 88636
57778 05762 44904
Giải tư 8380 3246 7656 5962
Giải năm 8251 0817 5831
1445 7577 3261
Giải sáu 635 815 883
Giải bảy 31 43 29 27
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 15 17 27 29 31 31 35
36 41 43 45 46 51 56 61 62
62 67 77 78 80 83 84 95 99
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 15, 17
2 27, 29
3 31, 31, 35, 36
4 41, 43, 45, 46
5 51, 56
6 61, 62, 62, 67
7 77, 78
8 80, 83, 84
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 31, 31, 41, 51, 61
2 62, 62
3 43, 83
4 04, 84
5 15, 35, 45, 95
6 36, 46, 56
7 17, 27, 67, 77
8 08, 78
9 29, 99

Xổ Số Miền Bắc ngày 4/8/2023

Đặc biệt 56177
Giải nhất 48747
Giải nhì 08038 37072
Giải ba 99486 05006 99927
68286 14345 93225
Giải tư 0919 1056 1782 9529
Giải năm 9766 6862 2021
4679 6637 8444
Giải sáu 361 602 847
Giải bảy 62 88 73 36
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 19 21 25 27 29 36 37
38 44 45 47 47 56 61 62 62
66 72 73 77 79 82 86 86 88
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 19
2 21, 25, 27, 29
3 36, 37, 38
4 44, 45, 47, 47
5 56
6 61, 62, 62, 66
7 72, 73, 77, 79
8 82, 86, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 61
2 02, 62, 62, 72, 82
3 73
4 44
5 25, 45
6 06, 36, 56, 66, 86, 86
7 27, 37, 47, 47, 77
8 38, 88
9 19, 29, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 28/7/2023

Đặc biệt 40915
Giải nhất 79375
Giải nhì 19984 99134
Giải ba 03439 03628 39226
09345 12556 43022
Giải tư 9679 5267 1544 2874
Giải năm 1183 4538 2948
6987 4178 1682
Giải sáu 812 027 864
Giải bảy 68 34 93 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 18 22 26 27 28 34 34
38 39 44 45 48 56 64 67 68
74 75 78 79 82 83 84 87 93
Đầu Lô tô
0
1 12, 15, 18
2 22, 26, 27, 28
3 34, 34, 38, 39
4 44, 45, 48
5 56
6 64, 67, 68
7 74, 75, 78, 79
8 82, 83, 84, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 22, 82
3 83, 93
4 34, 34, 44, 64, 74, 84
5 15, 45, 75
6 26, 56
7 27, 67, 87
8 18, 28, 38, 48, 68, 78
9 39, 79

Xổ Số Miền Bắc ngày 21/7/2023

Đặc biệt 35944
Giải nhất 72926
Giải nhì 31283 67742
Giải ba 31166 69906 72537
72985 77782 07426
Giải tư 9318 8610 6324 3745
Giải năm 1283 3054 4145
9206 2509 7767
Giải sáu 924 677 286
Giải bảy 83 52 26 95
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 09 10 18 24 24 26 26
26 37 42 44 45 45 52 54 66
67 77 82 83 83 83 85 86 95
Đầu Lô tô
0 06, 06, 09
1 10, 18
2 24, 24, 26, 26, 26
3 37
4 42, 44, 45, 45
5 52, 54
6 66, 67
7 77
8 82, 83, 83, 83, 85, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 42, 52, 82
3 83, 83, 83
4 24, 24, 44, 54
5 45, 45, 85, 95
6 06, 06, 26, 26, 26, 66, 86
7 37, 67, 77
8 18
9 09

Xổ Số Miền Bắc ngày 14/7/2023

Đặc biệt 78668
Giải nhất 82538
Giải nhì 75699 31456
Giải ba 75013 86668 71819
33871 83628 63670
Giải tư 1258 2533 0428 2403
Giải năm 8900 7404 7012
5658 5092 3728
Giải sáu 143 597 118
Giải bảy 45 46 49 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 12 13 18 19 28 28
28 33 38 43 45 46 49 56 58
58 64 68 68 70 71 92 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04
1 12, 13, 18, 19
2 28, 28, 28
3 33, 38
4 43, 45, 46, 49
5 56, 58, 58
6 64, 68, 68
7 70, 71
8
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 71
2 12, 92
3 03, 13, 33, 43
4 04, 64
5 45
6 46, 56
7 97
8 18, 28, 28, 28, 38, 58, 58, 68, 68
9 19, 49, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng XSMB

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Chia sẻ