MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Giải tám 71
Giải bảy 035
Giải sáu 9097 6989 8947
Giải năm 0959
Giải tư 52690 30460 93339 69074
87782 98692 59995
Giải ba 76783 04344
Giải nhì 77036
Giải nhất 43248
Đặc biệt 764709
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 35 36 39 44 48 59 60
71 74 82 83 89 90 92 95 97
Giải tám 80
Giải bảy 614
Giải sáu 2129 3231 4491
Giải năm 6935
Giải tư 79866 23311 75425 50695
57318 51759 08335
Giải ba 04450 97833
Giải nhì 08299
Giải nhất 78889
Đặc biệt 128315
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 15 18 25 29 31 33
35 35 50 59 66 80 89 95 99
Giải tám 84
Giải bảy 320
Giải sáu 4842 0717 5634
Giải năm 0886
Giải tư 52982 80212 72809 70382
98196 66044 05487
Giải ba 72233 22074
Giải nhì 84553
Giải nhất 19370
Đặc biệt 434485
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 17 20 33 42 44 53
70 74 82 82 84 85 86 87 96
Giải tám 57
Giải bảy 194
Giải sáu 1143 2976 7417
Giải năm 2926
Giải tư 86074 61037 15473 36245
32782 82092 61333
Giải ba 40693 71400
Giải nhì 87843
Giải nhất 84672
Đặc biệt 194093
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 26 33 37 43 43 45 57
72 73 74 76 82 92 93 93 94
Giải tám 19
Giải bảy 185
Giải sáu 1381 3664 3273
Giải năm 8521
Giải tư 48552 44475 54046 94913
02015 99466 81156
Giải ba 18009 53383
Giải nhì 90664
Giải nhất 14491
Đặc biệt 193652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 15 19 21 46 52 52
56 64 64 66 75 81 83 85 91
Giải tám 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải tư 85618 76528 87325 66502
54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
Đặc biệt 181996
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 15 18 25 25 28
29 30 34 39 45 65 84 86 96
Giải tám 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải tư 11549 51709 54851 39292
81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
Đặc biệt 161597
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 26 40 43 49 49 51
57 58 68 72 89 92 95 97 99
Giải tám 33
Giải bảy 186
Giải sáu 9719 4070 6783
Giải năm 1218
Giải tư 15814 73135 14208 28850
97986 05561 96818
Giải ba 54469 57616
Giải nhì 91000
Giải nhất 62574
Đặc biệt 997962
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 14 16 18 18 19 33
35 50 61 62 69 70 74 86 86
Giải tám 25
Giải bảy 806
Giải sáu 9267 8155 0297
Giải năm 0504
Giải tư 88158 05520 93963 51209
37390 85077 99002
Giải ba 71656 94969
Giải nhì 83136
Giải nhất 21850
Đặc biệt 922468
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 09 20 25 36 50
55 56 58 63 67 68 69 77 90
Giải tám 36
Giải bảy 927
Giải sáu 8059 9337 3616
Giải năm 1921
Giải tư 39779 95513 99859 15830
39698 24948 57326
Giải ba 86578 75718
Giải nhì 43699
Giải nhất 76642
Đặc biệt 498688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 18 21 26 27 30 36 37
42 48 59 59 78 79 88 98 99
Giải tám 73
Giải bảy 479
Giải sáu 8604 9962 6295
Giải năm 8849
Giải tư 75747 26669 11076 14824
42927 61334 68146
Giải ba 32107 19897
Giải nhì 77612
Giải nhất 07748
Đặc biệt 478364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 12 24 27 34 46 47
48 49 62 64 69 73 76 79 97
Giải tám 03
Giải bảy 905
Giải sáu 7401 5702 3702
Giải năm 2346
Giải tư 62650 59198 89590 63514
23594 50705 18804
Giải ba 31080 04540
Giải nhì 80100
Giải nhất 04271
Đặc biệt 626057
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 03 04 05 05 14
40 46 50 57 71 80 90 94 98
Giải tám 24
Giải bảy 283
Giải sáu 7873 3778 5053
Giải năm 1909
Giải tư 26171 21421 39753 97238
55214 56685 00774
Giải ba 25060 23353
Giải nhì 56867
Giải nhất 62494
Đặc biệt 028174
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 21 24 38 53 53 60
67 71 73 74 74 78 83 85 94
Giải tám 71
Giải bảy 719
Giải sáu 6895 7495 4180
Giải năm 2177
Giải tư 48777 97868 94161 23398
80684 15173 85230
Giải ba 89128 18123
Giải nhì 61904
Giải nhất 79318
Đặc biệt 722557
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 18 19 23 28 30 57 61
68 71 73 77 77 84 95 95 98
Chia sẻ