MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 18/7/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Giải tám 87
Giải bảy 459
Giải sáu 2091 7679 0499
Giải năm 2050
Giải tư 85755 62541 83043 53787
64613 18351 51050
Giải ba 97922 46713
Giải nhì 30061
Giải nhất 00830
Đặc biệt 138382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 22 30 41 43 50 50
51 55 59 61 79 82 87 87 91
Giải tám 37
Giải bảy 278
Giải sáu 3741 2865 8816
Giải năm 8461
Giải tư 17388 82744 65812 85329
73666 27771 02781
Giải ba 77615 77331
Giải nhì 83564
Giải nhất 56259
Đặc biệt 232916
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 16 29 31 37 41 44
59 61 64 65 66 71 78 81 88
Giải tám 94
Giải bảy 734
Giải sáu 2790 6319 7714
Giải năm 1064
Giải tư 26240 92858 54264 54651
18060 67977 94502
Giải ba 83558 69857
Giải nhì 22575
Giải nhất 75174
Đặc biệt 817339
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 34 39 40 51 57 58
58 60 64 64 74 75 77 90 94
Giải tám 54
Giải bảy 408
Giải sáu 8408 0881 4268
Giải năm 8377
Giải tư 90065 70518 33669 71781
70351 79384 07086
Giải ba 22324 21487
Giải nhì 17135
Giải nhất 84832
Đặc biệt 152866
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 18 24 32 35 51 54
65 66 69 77 81 81 84 86 87
Giải tám 82
Giải bảy 637
Giải sáu 6805 6923 9615
Giải năm 4552
Giải tư 07750 78394 40622 31117
74241 16041 27025
Giải ba 81003 07558
Giải nhì 60512
Giải nhất 62572
Đặc biệt 560700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 12 17 22 23 25
37 41 41 50 52 58 72 82 94
Giải tám 18
Giải bảy 360
Giải sáu 8185 5492 6812
Giải năm 6405
Giải tư 99391 83691 17730 40123
49450 28034 82813
Giải ba 29273 98533
Giải nhì 44954
Giải nhất 17928
Đặc biệt 450579
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 18 23 28 30 33 34
50 54 60 73 79 85 91 91 92
Giải tám 39
Giải bảy 372
Giải sáu 9942 3835 5222
Giải năm 2830
Giải tư 05504 24058 00358 99749
53019 81271 35280
Giải ba 67855 68987
Giải nhì 49778
Giải nhất 74785
Đặc biệt 573990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 30 35 39 42 49 55
58 58 71 72 78 80 85 87 90
Giải tám 94
Giải bảy 044
Giải sáu 8700 9307 6504
Giải năm 6193
Giải tư 24936 10324 40561 59366
53542 90583 16042
Giải ba 93205 44286
Giải nhì 84915
Giải nhất 16902
Đặc biệt 424008
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 07 08 15 24 36
42 42 44 61 66 83 86 93 94
Giải tám 59
Giải bảy 571
Giải sáu 3347 9950 5733
Giải năm 4515
Giải tư 29066 41051 53181 35748
29465 73385 51978
Giải ba 14176 07232
Giải nhì 98822
Giải nhất 65367
Đặc biệt 237610
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 22 32 47 48 50 51
59 65 66 67 71 76 78 81 85
Giải tám 52
Giải bảy 678
Giải sáu 4312 0492 9529
Giải năm 3601
Giải tư 22932 07055 72358 56795
82267 52260 97857
Giải ba 83744 14776
Giải nhì 88997
Giải nhất 24452
Đặc biệt 169163
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 32 44 52 52 55 57
58 60 63 67 76 78 92 95 97
Giải tám 27
Giải bảy 027
Giải sáu 8547 5924 7063
Giải năm 5400
Giải tư 53059 38671 82565 40147
91999 30935 84429
Giải ba 17408 16572
Giải nhì 12182
Giải nhất 03231
Đặc biệt 617219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 19 24 27 27 29 31
35 47 47 59 65 71 72 82 99
Giải tám 40
Giải bảy 003
Giải sáu 8350 6374 9645
Giải năm 6143
Giải tư 61322 12257 94055 07278
19401 69082 23265
Giải ba 41628 01749
Giải nhì 93879
Giải nhất 26637
Đặc biệt 661914
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 14 22 28 37 40 43
49 50 55 57 65 74 78 79 82
Giải tám 70
Giải bảy 652
Giải sáu 7570 8270 4452
Giải năm 3074
Giải tư 62200 16200 78905 09266
91766 98022 81536
Giải ba 80794 87322
Giải nhì 32327
Giải nhất 05709
Đặc biệt 526514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 05 09 14 22 22 27
36 52 66 66 70 70 70 74 94
Giải tám 88
Giải bảy 881
Giải sáu 7896 4981 3544
Giải năm 5062
Giải tư 10838 51168 45114 42798
97620 05078 11047
Giải ba 82867 70423
Giải nhì 17440
Giải nhất 74759
Đặc biệt 476726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 20 23 26 38 40 47 59
62 67 68 78 81 81 88 96 98
Giải tám 83
Giải bảy 915
Giải sáu 1727 0175 6116
Giải năm 1200
Giải tư 55041 28061 38773 88590
45362 78072 36625
Giải ba 14445 41871
Giải nhì 22970
Giải nhất 84593
Đặc biệt 864720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 20 25 27 41 45 61
62 70 71 72 73 75 83 90 93
Chia sẻ