MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Giải tám 31
Giải bảy 040
Giải sáu 4421 2997 1332
Giải năm 3592
Giải tư 88046 54603 17255 64971
30550 87286 24855
Giải ba 36917 79633
Giải nhì 42236
Giải nhất 41271
Đặc biệt 174378
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 17 21 31 33 36 40 46
50 55 55 71 71 78 86 92 97
Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải tư 29338 78255 57742 30359
86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 09 26 30 35 38 42
55 59 67 69 76 85 95 96 96
Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải tư 99619 30220 26471 19719
89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 19 19 20 28 32 43 49
56 63 64 71 84 88 90 93 96
Giải tám 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải tư 49926 16046 76645 72533
10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
Đặc biệt 016979
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 10 12 22 26 28 33
45 46 57 58 79 79 90 94 97
Giải tám 45
Giải bảy 417
Giải sáu 6345 5519 6561
Giải năm 2880
Giải tư 12828 12235 66051 12365
07483 91511 23691
Giải ba 73692 90539
Giải nhì 13877
Giải nhất 71905
Đặc biệt 295701
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 11 17 19 28 35 39
45 45 51 65 77 80 83 91 92
Giải tám 97
Giải bảy 130
Giải sáu 8706 4371 4724
Giải năm 0728
Giải tư 71445 14457 70442 09061
25025 61115 55190
Giải ba 94992 63416
Giải nhì 31251
Giải nhất 56176
Đặc biệt 415405
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 15 16 25 28 30 42
45 51 57 61 71 76 90 92 97
Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải tư 76266 58915 83942 30142
16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
Đặc biệt 386421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 15 16 16 19 21 33
41 42 42 45 66 71 74 91 96
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải tư 40182 62930 29223 63650
61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 23 28 30 36 38 41 46
50 50 56 67 74 75 82 86 93
Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải tư 11827 05468 22854 96457
93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 13 13 27 35 41 49
54 57 57 68 75 90 92 93 98
Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải tư 12053 37529 65591 61030
75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
26 28 29 30 41 43 46 53
54 59 62 76 84 85 87 91 96
Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải tư 84107 24530 72086 35356
28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 22 27 28 30 44 53
56 69 76 79 85 86 92 94 95
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải tư 34487 61270 41447 73323
43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
Đặc biệt 283957
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 19 23 23 27 32 34
47 57 70 83 84 84 87 93 97
Giải tám 45
Giải bảy 794
Giải sáu 9221 6640 0247
Giải năm 0485
Giải tư 68909 35138 42560 12236
69453 39070 52659
Giải ba 32724 39359
Giải nhì 76667
Giải nhất 84602
Đặc biệt 906516
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 16 21 24 36 38 40
45 53 59 59 60 67 70 85 94
Giải tám 53
Giải bảy 995
Giải sáu 6739 9800 7649
Giải năm 2101
Giải tư 99459 61377 29415 75511
98265 59490 12193
Giải ba 95377 91921
Giải nhì 65424
Giải nhất 52979
Đặc biệt 402234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 11 15 21 24 34 39
53 59 65 77 77 79 90 93 95
Giải tám 05
Giải bảy 743
Giải sáu 3734 0350 8280
Giải năm 2763
Giải tư 42413 65158 75743 73179
61994 80985 40058
Giải ba 85601 92417
Giải nhì 27789
Giải nhất 41747
Đặc biệt 090256
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 13 17 34 43 43 47
50 56 58 58 63 79 85 89 94
Chia sẻ