MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Giải tám 80
Giải bảy 740
Giải sáu 9762 2221 4682
Giải năm 4512
Giải tư 15417 77750 28362 46977
32229 94541 73173
Giải ba 98476 53126
Giải nhì 09040
Giải nhất 16434
Đặc biệt 448744
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 21 26 29 34 40 40
41 44 50 62 62 73 76 77 80
Giải tám 86
Giải bảy 020
Giải sáu 1542 6637 2992
Giải năm 4720
Giải tư 26132 46276 96917 50111
00093 36550 56388
Giải ba 12524 61371
Giải nhì 28551
Giải nhất 33597
Đặc biệt 581201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 17 20 20 24 32 37
42 50 51 71 76 86 88 93 97
Giải tám 88
Giải bảy 328
Giải sáu 9903 1674 4578
Giải năm 9698
Giải tư 37101 65547 19806 20420
86494 22047 76360
Giải ba 26386 38727
Giải nhì 55151
Giải nhất 32595
Đặc biệt 323787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 20 27 28 47 47
51 60 74 86 87 88 94 95 98
Giải tám 09
Giải bảy 382
Giải sáu 8140 9089 0659
Giải năm 7796
Giải tư 85017 39955 02158 23970
54350 57573 40646
Giải ba 30066 33828
Giải nhì 52250
Giải nhất 61910
Đặc biệt 918974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 17 28 40 46 50 50
55 58 66 70 73 74 82 89 96
Giải tám 10
Giải bảy 286
Giải sáu 8869 3861 4596
Giải năm 8280
Giải tư 42143 17255 50953 99426
83303 21859 97180
Giải ba 96396 19921
Giải nhì 23642
Giải nhất 14331
Đặc biệt 648303
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 10 21 26 31 42 43
53 55 59 61 69 80 80 86 96
Giải tám 87
Giải bảy 541
Giải sáu 8909 7732 9994
Giải năm 8272
Giải tư 62827 07226 44259 78580
46615 44302 08328
Giải ba 61210 34730
Giải nhì 72138
Giải nhất 68837
Đặc biệt 774819
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 10 15 19 26 27 28
30 32 37 38 41 59 72 80 87
Giải tám 51
Giải bảy 604
Giải sáu 4838 9654 7649
Giải năm 6871
Giải tư 50259 93706 86871 61673
42810 30590 23339
Giải ba 22345 71504
Giải nhì 77229
Giải nhất 22413
Đặc biệt 180721
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 06 10 13 21 29 38
39 45 51 54 59 71 71 73 90
Giải tám 23
Giải bảy 172
Giải sáu 4990 6251 5558
Giải năm 0540
Giải tư 91981 40558 70906 02974
88872 23930 95266
Giải ba 36552 79468
Giải nhì 36821
Giải nhất 48880
Đặc biệt 721719
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 19 21 23 30 40 51 52
58 66 68 72 72 74 80 81 90
Giải tám 95
Giải bảy 949
Giải sáu 6575 8800 0213
Giải năm 3024
Giải tư 72755 26508 93917 66343
91795 28603 01054
Giải ba 11439 03209
Giải nhì 89417
Giải nhất 52986
Đặc biệt 256687
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 08 09 17 17 24 39
43 49 54 55 75 86 87 95 95
Giải tám 86
Giải bảy 995
Giải sáu 7220 3246 7216
Giải năm 1732
Giải tư 65381 98088 40167 51619
42746 30752 99179
Giải ba 78584 46543
Giải nhì 97855
Giải nhất 85435
Đặc biệt 623666
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 20 32 35 43 46 46 52
55 66 67 79 81 84 86 88 95
Giải tám 75
Giải bảy 413
Giải sáu 7966 7983 9387
Giải năm 3962
Giải tư 36197 95980 66374 69253
82226 77208 56367
Giải ba 61971 48390
Giải nhì 82681
Giải nhất 62206
Đặc biệt 258972
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 13 26 53 62 66 67
71 72 74 75 80 81 83 90 97
Giải tám 29
Giải bảy 076
Giải sáu 0150 0831 1870
Giải năm 3343
Giải tư 02908 78714 89959 23899
93422 97276 34267
Giải ba 35947 86069
Giải nhì 33526
Giải nhất 75698
Đặc biệt 229077
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 22 26 29 31 43 47
50 59 67 69 76 76 77 98 99
Giải tám 81
Giải bảy 230
Giải sáu 4936 6993 9094
Giải năm 7424
Giải tư 14290 81498 26350 54078
70447 91045 57140
Giải ba 84323 74612
Giải nhì 06812
Giải nhất 75385
Đặc biệt 165674
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 23 24 30 36 40 45
47 50 74 78 81 85 90 93 98
Giải tám 40
Giải bảy 670
Giải sáu 4721 0445 2651
Giải năm 6508
Giải tư 39394 55503 74759 93109
77459 50636 49577
Giải ba 63901 02325
Giải nhì 61742
Giải nhất 84649
Đặc biệt 470358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 08 09 21 25 36 40
42 45 49 58 59 59 70 77 94
Giải tám 91
Giải bảy 582
Giải sáu 2567 9268 5834
Giải năm 8125
Giải tư 84345 30912 31324 01686
94174 43676 20137
Giải ba 05728 67880
Giải nhì 92952
Giải nhất 22966
Đặc biệt 313922
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 22 24 25 28 37 45 52
66 67 68 74 76 80 82 86 91
Chia sẻ