MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cà Mau XS Phú Yên XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Thừa Thiên Huế
XS Đồng Tháp

Kết quả xổ số Cà Mau

Giải tám 30
Giải bảy 677
Giải sáu 6376 8904 3840
Giải năm 5865
Giải tư 21397 49590 60464 68568
97280 70400 55101
Giải ba 63157 49949
Giải nhì 41841
Giải nhất 11246
Đặc biệt 071363
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 30 40 41 49 57
63 64 65 68 76 77 80 90 97
Giải tám 94
Giải bảy 461
Giải sáu 2623 3964 3293
Giải năm 0275
Giải tư 19239 30216 14779 82161
45631 27940 98990
Giải ba 49917 15689
Giải nhì 12851
Giải nhất 50180
Đặc biệt 838679
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 17 23 31 39 40 51 61
61 64 75 79 79 89 90 93 94
Giải tám 56
Giải bảy 118
Giải sáu 4383 1943 9872
Giải năm 8726
Giải tư 49487 07515 01091 27813
39473 23958 10179
Giải ba 78938 72139
Giải nhì 97312
Giải nhất 65016
Đặc biệt 209675
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 15 18 26 38 39 43
56 58 72 73 75 79 83 87 91
Giải tám 89
Giải bảy 409
Giải sáu 1673 1004 2060
Giải năm 5316
Giải tư 20506 61176 84385 09436
74627 73360 61470
Giải ba 28904 94086
Giải nhì 59902
Giải nhất 23148
Đặc biệt 641398
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 04 06 09 16 27 36
60 60 70 73 76 85 86 89 98
Giải tám 35
Giải bảy 148
Giải sáu 3158 0387 3139
Giải năm 7848
Giải tư 19556 08176 76180 20030
72217 53465 66468
Giải ba 14948 24529
Giải nhì 71133
Giải nhất 45450
Đặc biệt 806843
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 29 30 33 35 39 43 48
48 48 56 58 65 68 76 80 87
Giải tám 21
Giải bảy 389
Giải sáu 3869 5295 7772
Giải năm 5003
Giải tư 58555 99009 49396 06649
87007 45314 53297
Giải ba 38391 10114
Giải nhì 05996
Giải nhất 40772
Đặc biệt 037856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 14 14 21 49 55
56 69 72 89 91 95 96 96 97
Giải tám 74
Giải bảy 584
Giải sáu 2674 0286 3872
Giải năm 5728
Giải tư 81305 38088 52599 78546
21351 07029 06111
Giải ba 51811 60378
Giải nhì 72392
Giải nhất 31683
Đặc biệt 324964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 11 28 29 46 51 64
72 74 74 78 84 86 88 92 99
Giải tám 82
Giải bảy 178
Giải sáu 5467 5517 5188
Giải năm 8635
Giải tư 00428 35422 99090 64918
60736 25190 28279
Giải ba 04763 48603
Giải nhì 14039
Giải nhất 79345
Đặc biệt 411785
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 17 18 22 28 35 36 39
63 67 78 79 82 85 88 90 90
Giải tám 42
Giải bảy 300
Giải sáu 1108 4733 2692
Giải năm 4961
Giải tư 95175 49494 36942 88976
95473 61440 93237
Giải ba 51340 63768
Giải nhì 43368
Giải nhất 05026
Đặc biệt 093658
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 33 37 40 40 42 42
58 61 68 68 73 75 76 92 94
Giải tám 64
Giải bảy 981
Giải sáu 9125 5912 4093
Giải năm 3858
Giải tư 57884 13234 13765 76075
40039 53170 55092
Giải ba 46845 53966
Giải nhì 11625
Giải nhất 37528
Đặc biệt 225934
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 25 25 34 34 39 45 58
64 65 66 70 75 81 84 92 93
Giải tám 39
Giải bảy 873
Giải sáu 6586 7966 0697
Giải năm 9349
Giải tư 32686 50984 08614 87025
21783 68173 12071
Giải ba 11418 75372
Giải nhì 30714
Giải nhất 25925
Đặc biệt 011071
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 18 25 39 49 66 71
71 72 73 73 83 84 86 86 97
Giải tám 11
Giải bảy 188
Giải sáu 0770 0772 8599
Giải năm 2788
Giải tư 96708 49943 77445 54469
52606 61180 75441
Giải ba 80951 58667
Giải nhì 87961
Giải nhất 67658
Đặc biệt 906186
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 11 41 43 45 51 61
67 69 70 72 80 86 88 88 99
Giải tám 43
Giải bảy 207
Giải sáu 7407 2905 8650
Giải năm 4675
Giải tư 77172 12411 29861 70105
74333 44086 28897
Giải ba 96611 75655
Giải nhì 43853
Giải nhất 72292
Đặc biệt 627736
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 07 07 11 11 33 36
43 50 53 55 61 72 75 86 97
Giải tám 37
Giải bảy 988
Giải sáu 7346 8076 6625
Giải năm 8016
Giải tư 10257 89654 24639 61275
47629 67391 37612
Giải ba 01246 77730
Giải nhì 63736
Giải nhất 78832
Đặc biệt 261568
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 25 29 30 36 37 39
46 46 54 57 68 75 76 88 91
Giải tám 44
Giải bảy 827
Giải sáu 2085 7413 1287
Giải năm 4140
Giải tư 94881 52333 74642 18358
22961 50363 84556
Giải ba 85414 82658
Giải nhì 74561
Giải nhất 36385
Đặc biệt 219975
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 27 33 40 42 44 56
58 58 61 61 63 75 81 85 87
Chia sẻ