MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/2/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Cà Mau

Giải tám 80
Giải bảy 070
Giải sáu 2724 7162 5345
Giải năm 8429
Giải tư 15025 02956 37616 48397
24478 25159 35611
Giải ba 46175 15764
Giải nhì 21992
Giải nhất 51911
Đặc biệt 708575
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 24 25 29 45 56 59
62 64 70 75 75 78 80 92 97
Giải tám 11
Giải bảy 723
Giải sáu 6836 2442 5335
Giải năm 5010
Giải tư 65593 20112 06479 60247
21215 65051 07439
Giải ba 27741 36372
Giải nhì 98686
Giải nhất 42726
Đặc biệt 114916
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 12 15 16 23 35 36
39 41 42 47 51 72 79 86 93
Giải tám 03
Giải bảy 389
Giải sáu 5543 1568 0385
Giải năm 5823
Giải tư 43935 54660 59258 86337
92822 94282 33069
Giải ba 35323 23330
Giải nhì 06609
Giải nhất 31021
Đặc biệt 680217
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 17 22 23 23 30 35
37 43 58 60 68 69 82 85 89
Giải tám 14
Giải bảy 714
Giải sáu 7191 6177 6937
Giải năm 3061
Giải tư 61721 40207 92328 21886
13442 47810 77614
Giải ba 96605 08874
Giải nhì 96499
Giải nhất 37015
Đặc biệt 257201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 10 14 14 14 21
28 37 42 61 74 77 86 91 99
Giải tám 08
Giải bảy 634
Giải sáu 9019 6746 1529
Giải năm 1038
Giải tư 88999 34146 18108 47852
88629 95424 98503
Giải ba 51139 97743
Giải nhì 19559
Giải nhất 68735
Đặc biệt 572215
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 08 15 19 24 29 29
34 38 39 43 46 46 52 59 99
Giải tám 80
Giải bảy 872
Giải sáu 9500 3783 9402
Giải năm 6539
Giải tư 77354 39598 58169 26093
67729 00507 12349
Giải ba 82795 67069
Giải nhì 01860
Giải nhất 79345
Đặc biệt 219069
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 07 29 39 49 54 60
69 69 69 72 80 83 93 95 98
Giải tám 36
Giải bảy 601
Giải sáu 5792 5162 1197
Giải năm 4483
Giải tư 00700 91754 24136 31967
32211 01529 40921
Giải ba 02238 95510
Giải nhì 58230
Giải nhất 88548
Đặc biệt 782904
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 10 11 21 29 30
36 36 38 54 62 67 83 92 97
Giải tám 48
Giải bảy 085
Giải sáu 3655 0758 0442
Giải năm 3899
Giải tư 97889 43822 40464 10263
57937 30476 16448
Giải ba 44480 63283
Giải nhì 90348
Giải nhất 13143
Đặc biệt 509838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 37 38 42 48 48 48 55
58 63 64 76 80 83 85 89 99
Giải tám 80
Giải bảy 790
Giải sáu 1641 0096 3719
Giải năm 4750
Giải tư 94074 90925 64315 93047
35996 68406 48113
Giải ba 48676 06444
Giải nhì 19716
Giải nhất 15211
Đặc biệt 078906
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 13 15 16 19 25 41
44 47 50 74 76 80 90 96 96
Giải tám 03
Giải bảy 536
Giải sáu 1317 9583 5066
Giải năm 8815
Giải tư 77916 20920 36737 25586
31613 22135 12278
Giải ba 80315 64343
Giải nhì 25112
Giải nhất 94762
Đặc biệt 976654
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 13 15 15 16 17 20
35 36 37 43 54 66 78 83 86
Giải tám 75
Giải bảy 542
Giải sáu 1615 0190 7825
Giải năm 8755
Giải tư 40769 48167 66302 37097
19165 65834 02827
Giải ba 34896 64909
Giải nhì 88782
Giải nhất 95624
Đặc biệt 116893
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 15 25 27 34 4 42 55
65 67 69 75 82 90 93 96 97
Giải tám 03
Giải bảy 527
Giải sáu 8905 4903 1051
Giải năm 2920
Giải tư 24707 33359 97808 40794
25110 05242 12939
Giải ba 75932 07286
Giải nhì 68781
Giải nhất 74375
Đặc biệt 696215
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 07 08 10 15 20 27
32 39 42 5 51 59 81 86 94
Giải tám 90
Giải bảy 569
Giải sáu 4846 3186 8009
Giải năm 9736
Giải tư 28855 56320 30920 40425
13405 90103 46064
Giải ba 84361 15584
Giải nhì 17214
Giải nhất 70511
Đặc biệt 864140
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 1 14 20 20 25 36
40 46 55 61 64 69 84 86 90
Giải tám 77
Giải bảy 901
Giải sáu 2165 8724 3208
Giải năm 9644
Giải tư 56661 67467 46586 15024
10194 63684 19454
Giải ba 80377 54711
Giải nhì 70700
Giải nhất 97553
Đặc biệt 959103
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 08 11 24 24 3 44
54 61 65 67 77 77 84 86 94
Giải tám 03
Giải bảy 715
Giải sáu 3093 1552 2790
Giải năm 0498
Giải tư 96057 46187 05078 26936
87953 25628 53970
Giải ba 43824 01836
Giải nhì 08397
Giải nhất 64287
Đặc biệt 555582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 24 28 36 36 52 53 57
7 70 78 82 87 90 93 97 98
Chia sẻ