MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Cà Mau

Giải tám 76
Giải bảy 300
Giải sáu 9582 7021 9417
Giải năm 8847
Giải tư 81474 45579 87094 18825
08471 72342 85890
Giải ba 81772 47507
Giải nhì 81952
Giải nhất 79536
Đặc biệt 194554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 17 21 25 42 47 52
54 71 72 74 76 79 82 90 94
Giải tám 50
Giải bảy 884
Giải sáu 6413 2654 6135
Giải năm 8543
Giải tư 98604 62788 20189 85405
65305 97952 90134
Giải ba 64670 45062
Giải nhì 55735
Giải nhất 59600
Đặc biệt 419737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 05 13 34 35 35 37
43 50 52 54 62 70 84 88 89
Giải tám 27
Giải bảy 813
Giải sáu 2338 8146 1065
Giải năm 5183
Giải tư 55991 15962 50063 83032
83068 96066 50171
Giải ba 55170 30112
Giải nhì 21003
Giải nhất 33809
Đặc biệt 998393
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 13 27 32 38 46 62
63 65 66 68 70 71 83 91 93
Giải tám 05
Giải bảy 837
Giải sáu 9535 3089 3506
Giải năm 8641
Giải tư 47720 16069 59696 46517
57496 11843 55490
Giải ba 45686 57729
Giải nhì 25849
Giải nhất 47040
Đặc biệt 667996
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 17 20 29 35 37 41
43 49 69 86 89 90 96 96 96
Giải tám 30
Giải bảy 074
Giải sáu 7761 5973 6070
Giải năm 1256
Giải tư 44904 51669 92150 34150
66313 11091 30063
Giải ba 50975 19009
Giải nhì 53626
Giải nhất 53028
Đặc biệt 498319
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 13 19 26 30 50 50
56 61 63 69 70 73 74 75 91
Giải tám 95
Giải bảy 202
Giải sáu 1951 0210 4765
Giải năm 7342
Giải tư 62387 54737 48472 45634
66553 59567 96233
Giải ba 85773 64955
Giải nhì 04077
Giải nhất 00529
Đặc biệt 990612
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 33 34 37 42 51
53 55 65 67 72 73 77 87 95
Giải tám 40
Giải bảy 374
Giải sáu 5117 2765 1648
Giải năm 5534
Giải tư 03217 82903 56148 52195
89323 56427 34795
Giải ba 61279 29369
Giải nhì 01171
Giải nhất 76093
Đặc biệt 585147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 17 17 23 27 34 40 47
48 48 65 69 71 74 79 95 95
Giải tám 81
Giải bảy 836
Giải sáu 2836 8897 1766
Giải năm 9498
Giải tư 81886 38621 99579 41771
15152 71677 69757
Giải ba 69630 51888
Giải nhì 92991
Giải nhất 21090
Đặc biệt 778553
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 30 36 36 52 53 57 66
71 77 79 81 86 88 91 97 98
Giải tám 22
Giải bảy 314
Giải sáu 3926 9439 4806
Giải năm 7828
Giải tư 31309 46039 58354 94973
17690 49266 20552
Giải ba 21153 19656
Giải nhì 13452
Giải nhất 64775
Đặc biệt 693624
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 14 22 24 26 28 39
39 52 52 53 54 56 66 73 90
Giải tám 30
Giải bảy 759
Giải sáu 9253 3348 1098
Giải năm 3283
Giải tư 63109 57392 47194 34562
84027 94318 04118
Giải ba 03228 96026
Giải nhì 47975
Giải nhất 63498
Đặc biệt 882667
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 18 18 26 27 28 30 48
53 59 62 67 75 83 92 94 98
Giải tám 37
Giải bảy 836
Giải sáu 9339 8994 6198
Giải năm 2457
Giải tư 15816 92737 47687 53297
89502 86884 02174
Giải ba 70801 30102
Giải nhì 63755
Giải nhất 55955
Đặc biệt 142036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 16 36 36 37 37
39 55 57 74 84 87 94 97 98
Giải tám 97
Giải bảy 339
Giải sáu 4150 2933 3314
Giải năm 4771
Giải tư 01427 90788 91750 16700
18602 68492 17519
Giải ba 72153 88078
Giải nhì 51217
Giải nhất 77505
Đặc biệt 154158
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 14 17 19 27 33 39
50 50 53 58 71 78 88 92 97
Giải tám 43
Giải bảy 953
Giải sáu 3864 2634 9276
Giải năm 1491
Giải tư 08078 69295 51181 56361
38906 54263 96072
Giải ba 90069 01429
Giải nhì 36657
Giải nhất 41618
Đặc biệt 454983
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 29 34 43 53 57 61 63
64 69 72 76 78 81 83 91 95
Giải tám 65
Giải bảy 479
Giải sáu 1157 1703 5436
Giải năm 4507
Giải tư 11545 27414 33463 51876
19155 39723 09995
Giải ba 00460 53076
Giải nhì 58080
Giải nhất 87178
Đặc biệt 970555
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 14 23 36 45 55 55
57 60 63 65 76 76 79 80 95
Giải tám 70
Giải bảy 143
Giải sáu 4965 6265 2054
Giải năm 3981
Giải tư 06896 99950 35174 46981
75013 55687 41472
Giải ba 33798 94861
Giải nhì 11279
Giải nhất 01122
Đặc biệt 252648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 43 48 50 54 61 65 65
70 72 74 79 81 81 87 96 98
Chia sẻ