MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 7/6/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Cà Mau

Giải tám 74
Giải bảy 423
Giải sáu 5526 7327 4955
Giải năm 0176
Giải tư 39719 58125 87710 35139
32956 51925 27375
Giải ba 40458 51490
Giải nhì 15630
Giải nhất 14803
Đặc biệt 455494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 23 25 25 26 27 30
39 55 56 58 74 75 76 90 94
Giải tám 45
Giải bảy 988
Giải sáu 8499 1319 0526
Giải năm 0332
Giải tư 06419 30902 63646 59799
76404 38635 01988
Giải ba 14122 59503
Giải nhì 36933
Giải nhất 86591
Đặc biệt 031619
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 19 19 19 22 26
32 33 35 45 46 88 88 99 99
Giải tám 66
Giải bảy 004
Giải sáu 2973 1794 0863
Giải năm 9983
Giải tư 84072 55612 62368 57886
86818 43472 55197
Giải ba 95427 89892
Giải nhì 68777
Giải nhất 96024
Đặc biệt 443616
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 16 18 27 63 66 68
72 72 73 77 83 86 92 94 97
Giải tám 85
Giải bảy 190
Giải sáu 9251 5990 4603
Giải năm 2830
Giải tư 22198 02903 62779 62381
49957 57880 03827
Giải ba 19339 55486
Giải nhì 88067
Giải nhất 01002
Đặc biệt 762245
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 27 30 39 45 51 57
67 79 80 81 85 86 90 90 98
Giải tám 89
Giải bảy 678
Giải sáu 1322 7615 2225
Giải năm 1898
Giải tư 67572 36211 94495 41929
71794 19740 37297
Giải ba 67297 67474
Giải nhì 51687
Giải nhất 49590
Đặc biệt 256412
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 15 22 25 29 40 72
74 78 87 89 94 95 97 97 98
Giải tám 12
Giải bảy 192
Giải sáu 2043 2956 1762
Giải năm 8293
Giải tư 37934 22802 74302 01444
30730 07240 25581
Giải ba 28547 05361
Giải nhì 73938
Giải nhất 39065
Đặc biệt 972947
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 12 30 34 38 40 43
44 47 47 56 61 62 81 92 93
Giải tám 59
Giải bảy 915
Giải sáu 9513 5132 1148
Giải năm 7405
Giải tư 05536 77969 29240 46432
59254 49084 98232
Giải ba 42871 01243
Giải nhì 46373
Giải nhất 80464
Đặc biệt 963087
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 15 32 32 32 36 40
43 48 54 59 69 71 73 84 87
Giải tám 40
Giải bảy 782
Giải sáu 7620 2995 5320
Giải năm 0910
Giải tư 76911 23989 19743 98580
67445 06526 23475
Giải ba 73376 12071
Giải nhì 67603
Giải nhất 76004
Đặc biệt 767426
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 11 20 20 26 26 40
43 45 71 75 76 80 82 89 95
Giải tám 04
Giải bảy 028
Giải sáu 8446 7232 7453
Giải năm 8782
Giải tư 51711 74331 05301 29613
50125 71790 70294
Giải ba 23886 48519
Giải nhì 81735
Giải nhất 54096
Đặc biệt 215399
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 11 13 19 25 28 31
32 35 46 53 82 86 90 94 99
Giải tám 81
Giải bảy 882
Giải sáu 9994 3093 8288
Giải năm 0556
Giải tư 48274 07696 97500 29823
86517 06747 09571
Giải ba 44436 56518
Giải nhì 90412
Giải nhất 69187
Đặc biệt 011125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 17 18 23 25 36 47
56 71 74 81 82 88 93 94 96
Giải tám 31
Giải bảy 871
Giải sáu 9783 8144 2264
Giải năm 8198
Giải tư 33698 85396 83679 98778
41021 92125 00792
Giải ba 41405 11933
Giải nhì 42163
Giải nhất 49631
Đặc biệt 022104
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 21 25 31 33 44 63
64 71 78 79 83 92 96 98 98
Giải tám 10
Giải bảy 154
Giải sáu 5456 6497 9423
Giải năm 9831
Giải tư 95663 62359 65061 55685
63690 03422 11918
Giải ba 04211 63392
Giải nhì 32851
Giải nhất 35856
Đặc biệt 669559
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 18 22 23 31 51 54
56 59 59 61 63 85 90 92 97
Giải tám 27
Giải bảy 642
Giải sáu 1593 5233 3207
Giải năm 3946
Giải tư 16565 86218 75253 68117
63133 27123 18581
Giải ba 39176 23714
Giải nhì 84516
Giải nhất 40150
Đặc biệt 964779
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 16 17 18 23 27 33
33 42 46 53 65 76 79 81 93
Giải tám 71
Giải bảy 890
Giải sáu 3190 9146 0656
Giải năm 8700
Giải tư 86306 09725 95595 77168
73473 63737 11736
Giải ba 61737 59153
Giải nhì 24255
Giải nhất 81573
Đặc biệt 221818
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 18 25 36 37 37 46
53 55 56 68 71 73 90 90 95
Giải tám 31
Giải bảy 242
Giải sáu 9244 4726 8285
Giải năm 4798
Giải tư 94730 92680 63850 56572
39680 24939 20800
Giải ba 27265 45857
Giải nhì 44085
Giải nhất 09007
Đặc biệt 273263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 26 30 31 39 42 44 50
57 63 65 72 80 80 85 85 98
Chia sẻ