MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Cà Mau

Giải tám 48
Giải bảy 848
Giải sáu 4448 7923 2582
Giải năm 5984
Giải tư 65567 13555 46320 90537
28042 38561 70822
Giải ba 47832 06481
Giải nhì 91782
Giải nhất 22734
Đặc biệt 285053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 22 23 32 37 4 42 48 48
48 53 55 61 67 81 82 82 84
Giải tám 11
Giải bảy 992
Giải sáu 8662 1149 9789
Giải năm 4114
Giải tư 25291 15998 24134 18321
86113 56080 25407
Giải ba 92043 66437
Giải nhì 60129
Giải nhất 20049
Đặc biệt 101413
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 13 13 14 21 29 34 37
43 49 62 80 89 9 91 92 98
Giải tám 25
Giải bảy 284
Giải sáu 0780 5172 1132
Giải năm 7334
Giải tư 19090 74081 58891 48451
61723 29426 79006
Giải ba 61869 02809
Giải nhì 61062
Giải nhất 01309
Đặc biệt 586883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 23 25 26 32 34 51 62
69 72 80 81 83 84 9 90 91
Giải tám 27
Giải bảy 354
Giải sáu 1630 6440 8147
Giải năm 9659
Giải tư 16259 49427 41205 94269
62813 10935 52099
Giải ba 53920 06512
Giải nhì 34142
Giải nhất 57668
Đặc biệt 307071
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 13 20 27 27 30 35 40
42 47 54 59 59 69 71 8 99
Giải tám 35
Giải bảy 328
Giải sáu 0263 8366 3274
Giải năm 4242
Giải tư 14285 27322 88952 62244
29177 85621 08212
Giải ba 40710 53124
Giải nhì 23605
Giải nhất 04821
Đặc biệt 481364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 1 10 12 21 22 24 28 35
42 44 52 63 64 66 74 77 85
Giải tám 39
Giải bảy 598
Giải sáu 7793 5417 2467
Giải năm 1537
Giải tư 25247 20736 46512 59762
41685 16210 01803
Giải ba 34401 11598
Giải nhì 79010
Giải nhất 74696
Đặc biệt 349908
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 08 10 10 12 17 36 37
39 47 6 62 67 85 93 98 98
Giải tám 73
Giải bảy 952
Giải sáu 4841 0832 7519
Giải năm 3527
Giải tư 79846 04856 08923 70263
90803 00964 88399
Giải ba 71948 29155
Giải nhì 08702
Giải nhất 16700
Đặc biệt 614256
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 03 19 23 27 32 41 46
48 52 55 56 56 63 64 73 99
Giải tám 39
Giải bảy 730
Giải sáu 5372 4093 3442
Giải năm 9165
Giải tư 59056 53635 87475 35802
29876 08897 62273
Giải ba 80177 82347
Giải nhì 65365
Giải nhất 08251
Đặc biệt 973334
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 1 30 34 35 39 42 47 56
65 65 72 73 75 76 77 93 97
Giải tám 39
Giải bảy 868
Giải sáu 7594 0808 0882
Giải năm 5819
Giải tư 34219 40114 66275 50317
43729 42905 53976
Giải ba 11798 05096
Giải nhì 96322
Giải nhất 92305
Đặc biệt 481713
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 13 14 17 19 19 22 29
39 5 68 75 76 82 94 96 98
Giải tám 54
Giải bảy 722
Giải sáu 9296 4289 2361
Giải năm 3132
Giải tư 23562 52330 45484 19884
14546 65430 06133
Giải ba 65557 26331
Giải nhì 72263
Giải nhất 08450
Đặc biệt 787187
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 22 30 30 31 32 33 46 54
57 61 62 63 84 84 87 89 96
Giải tám 36
Giải bảy 307
Giải sáu 8298 0345 3327
Giải năm 3892
Giải tư 90134 69983 91220 14481
34201 99588 79065
Giải ba 71158 48037
Giải nhì 44730
Giải nhất 78039
Đặc biệt 522518
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 18 20 27 30 34 36 37
45 58 65 81 83 88 9 92 98
Giải tám 69
Giải bảy 403
Giải sáu 9018 5906 3609
Giải năm 4283
Giải tư 07662 23066 91170 07168
14958 42195 52002
Giải ba 39582 11289
Giải nhì 80946
Giải nhất 76300
Đặc biệt 545922
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 03 06 09 18 22 46 58
62 66 68 69 70 82 83 89 95
Giải tám 98
Giải bảy 860
Giải sáu 3201 8223 4674
Giải năm 1070
Giải tư 88580 57185 85796 94724
13619 93856 14164
Giải ba 12409 48909
Giải nhì 04414
Giải nhất 18584
Đặc biệt 341862
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 09 14 19 23 24 4 56
60 62 64 70 74 80 85 96 98
Giải tám 01
Giải bảy 152
Giải sáu 9675 5275 3309
Giải năm 0279
Giải tư 36253 34676 59588 81305
53979 39893 11204
Giải ba 13642 77965
Giải nhì 41558
Giải nhất 56191
Đặc biệt 183305
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 05 09 1 42 52 53
58 65 75 75 76 79 79 88 93
Giải tám 99
Giải bảy 400
Giải sáu 0604 7310 0154
Giải năm 4723
Giải tư 31643 09474 60244 19643
87666 05780 32299
Giải ba 14287 46012
Giải nhì 23104
Giải nhất 33363
Đặc biệt 975604
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 04 04 10 12 23 3 43
43 44 54 66 74 80 87 99 99
Chia sẻ