MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Cà Mau

Giải tám 75
Giải bảy 536
Giải sáu 6947 9960 1084
Giải năm 8532
Giải tư 44986 19944 87786 97472
20208 62186 38984
Giải ba 67476 81437
Giải nhì 46526
Giải nhất 73230
Đặc biệt 035668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 26 32 36 37 44 47 60
68 72 75 76 84 84 86 86 86
Giải tám 02
Giải bảy 271
Giải sáu 6118 9525 8581
Giải năm 9901
Giải tư 19641 26904 83007 95880
41601 39251 65188
Giải ba 86573 05748
Giải nhì 01406
Giải nhất 33265
Đặc biệt 945364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 02 04 06 07 18 25
41 48 51 64 71 73 80 81 88
Giải tám 67
Giải bảy 182
Giải sáu 5822 9147 3555
Giải năm 0309
Giải tư 56440 21992 24187 18666
58613 03608 22287
Giải ba 14930 32795
Giải nhì 95313
Giải nhất 78907
Đặc biệt 949028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 13 13 22 28 30 40
47 55 66 67 82 87 87 92 95
Giải tám 96
Giải bảy 568
Giải sáu 6493 6682 0302
Giải năm 6373
Giải tư 69710 64006 45269 71246
06019 94056 00617
Giải ba 21107 05773
Giải nhì 31156
Giải nhất 19626
Đặc biệt 611451
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 10 17 19 46 51
56 56 68 69 73 73 82 93 96
Giải tám 29
Giải bảy 266
Giải sáu 8782 0719 2575
Giải năm 8205
Giải tư 85219 10485 96642 21550
83013 50267 28231
Giải ba 36406 57214
Giải nhì 62556
Giải nhất 02647
Đặc biệt 553224
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 13 14 19 19 24 29
31 42 50 56 66 67 75 82 85
Giải tám 01
Giải bảy 612
Giải sáu 8048 2945 0799
Giải năm 1454
Giải tư 18074 69116 28880 47385
48398 49977 78899
Giải ba 00675 83911
Giải nhì 28385
Giải nhất 78097
Đặc biệt 221191
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 12 16 45 48 54 74
75 77 80 85 85 91 98 99 99
Giải tám 57
Giải bảy 318
Giải sáu 7737 7824 1118
Giải năm 7036
Giải tư 66679 21354 30025 68822
89674 28953 53331
Giải ba 32575 53937
Giải nhì 06825
Giải nhất 79746
Đặc biệt 132101
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 18 22 24 25 25 31
36 37 37 53 54 57 74 75 79
Giải tám 79
Giải bảy 328
Giải sáu 4567 7086 2019
Giải năm 3787
Giải tư 10042 77050 45357 14543
94582 72965 78261
Giải ba 36298 84685
Giải nhì 38759
Giải nhất 32181
Đặc biệt 956692
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 28 42 43 50 57 59 61
65 67 79 82 85 86 87 92 98
Giải tám 34
Giải bảy 258
Giải sáu 8382 5129 1640
Giải năm 3340
Giải tư 47195 42933 87347 05931
71447 86887 36569
Giải ba 75411 88131
Giải nhì 58773
Giải nhất 87387
Đặc biệt 729614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 29 31 31 33 34 40
40 47 47 58 69 73 82 87 95
Giải tám 01
Giải bảy 872
Giải sáu 5257 2597 0174
Giải năm 9362
Giải tư 94197 38052 29889 60662
59219 44583 01994
Giải ba 36523 35076
Giải nhì 87007
Giải nhất 30907
Đặc biệt 866859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 19 23 52 57 59 62
62 72 74 76 83 89 94 97 97
Giải tám 67
Giải bảy 435
Giải sáu 3013 5703 3882
Giải năm 8173
Giải tư 93513 29027 11933 71155
38300 77283 71904
Giải ba 05188 66437
Giải nhì 86552
Giải nhất 16601
Đặc biệt 272558
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 13 13 27 33 35
37 52 55 58 67 73 82 83 88
Giải tám 87
Giải bảy 174
Giải sáu 2166 2847 5971
Giải năm 1797
Giải tư 52672 47612 90307 98615
87411 98214 91646
Giải ba 10158 00171
Giải nhì 28154
Giải nhất 79914
Đặc biệt 496413
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 13 14 15 46 47
54 58 66 71 71 72 74 87 97
Giải tám 05
Giải bảy 654
Giải sáu 3615 1297 4650
Giải năm 9164
Giải tư 06246 47740 69335 23350
08697 65055 79428
Giải ba 67547 03647
Giải nhì 28503
Giải nhất 95011
Đặc biệt 971407
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 15 28 35 40 46
47 47 50 50 54 55 64 97 97
Giải tám 89
Giải bảy 100
Giải sáu 9796 8901 9029
Giải năm 5779
Giải tư 32119 84865 74687 72425
27229 09364 82138
Giải ba 27088 54684
Giải nhì 21229
Giải nhất 76226
Đặc biệt 724263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 19 25 29 29 29 38
63 64 65 79 84 87 88 89 96
Giải tám 63
Giải bảy 251
Giải sáu 2721 6306 2033
Giải năm 6365
Giải tư 56730 62844 90265 64392
37112 99058 51189
Giải ba 83098 47709
Giải nhì 11032
Giải nhất 13727
Đặc biệt 431248
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 12 21 30 32 33 44
48 51 58 63 65 65 89 92 98
Chia sẻ