MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 14/8/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Đà Lạt XS Khánh Hòa XS Miền Bắc
XS Kiên Giang XS Kon Tum
XS Tiền Giang

Kết quả xổ số Khánh Hòa

Giải tám 07
Giải bảy 809
Giải sáu 3188 2357 9837
Giải năm 4655
Giải tư 43107 48731 81022 93643
42820 58850 44727
Giải ba 98739 48130
Giải nhì 00141
Giải nhất 91145
Đặc biệt 157623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 09 20 22 23 27 30 31
39 41 43 45 50 55 57 7 88
Giải tám 68
Giải bảy 998
Giải sáu 3290 6493 3742
Giải năm 6062
Giải tư 86711 01893 85724 97717
54293 90570 25847
Giải ba 36850 81839
Giải nhì 22483
Giải nhất 12154
Đặc biệt 733571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 17 2 24 39 47 50 54 62
68 70 71 83 90 93 93 93 98
Giải tám 99
Giải bảy 662
Giải sáu 9563 4736 5788
Giải năm 1511
Giải tư 46647 23999 86120 82862
73301 42507 81300
Giải ba 41157 61946
Giải nhì 10483
Giải nhất 28595
Đặc biệt 137075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 11 20 36 46 47 57
62 62 63 75 8 83 95 99 99
Giải tám 17
Giải bảy 166
Giải sáu 0703 2879 8378
Giải năm 6825
Giải tư 90860 08050 32478 02762
90429 25718 82298
Giải ba 50192 20664
Giải nhì 42841
Giải nhất 74670
Đặc biệt 779336
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 17 18 25 29 36 41 50 60
62 64 66 70 78 79 8 92 98
Giải tám 08
Giải bảy 216
Giải sáu 8242 6605 5248
Giải năm 6449
Giải tư 76253 85412 14952 06416
19826 17214 88193
Giải ba 38581 82133
Giải nhì 43339
Giải nhất 33166
Đặc biệt 793897
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 12 14 16 16 26 33 39
42 49 52 53 66 8 81 93 97
Giải tám 06
Giải bảy 985
Giải sáu 3451 1409 4981
Giải năm 6917
Giải tư 96185 54015 91549 61199
91637 70630 74969
Giải ba 43243 54092
Giải nhì 34423
Giải nhất 70880
Đặc biệt 583024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 1 15 17 23 24 30 37
43 49 51 69 80 85 85 92 99
Giải tám 37
Giải bảy 668
Giải sáu 4285 6984 6246
Giải năm 8761
Giải tư 41366 98442 79948 86208
37286 65365 23728
Giải ba 92549 81108
Giải nhì 07440
Giải nhất 48831
Đặc biệt 860889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 28 31 37 40 42 48 49
6 61 65 66 68 84 85 86 89
Giải tám 96
Giải bảy 658
Giải sáu 9182 8776 2165
Giải năm 5757
Giải tư 91766 06730 53275 11256
74073 67242 22957
Giải ba 77020 79465
Giải nhì 64259
Giải nhất 12417
Đặc biệt 694108
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 17 20 30 42 5 56 57 57
58 59 65 66 73 75 76 82 96
Giải tám 02
Giải bảy 759
Giải sáu 7556 3724 6400
Giải năm 7911
Giải tư 68203 74522 85212 12992
91917 04098 10143
Giải ba 02494 57376
Giải nhì 17869
Giải nhất 11184
Đặc biệt 018537
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 03 11 12 17 22 24 37
43 56 59 69 76 84 92 94 98
Giải tám 99
Giải bảy 646
Giải sáu 8578 7966 0892
Giải năm 8331
Giải tư 10672 25182 14238 90563
85913 34336 52887
Giải ba 68000 79585
Giải nhì 10385
Giải nhất 76877
Đặc biệt 181011
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 13 2 31 36 38 46 63
66 72 77 78 82 85 85 87 99
Giải tám 16
Giải bảy 338
Giải sáu 2608 9717 3168
Giải năm 1205
Giải tư 36116 82390 48152 41503
20979 18859 71519
Giải ba 37160 51259
Giải nhì 84889
Giải nhất 57880
Đặc biệt 442525
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 16 16 17 19 25 38
52 59 59 60 79 8 80 89 90
Giải tám 08
Giải bảy 510
Giải sáu 9632 2828 1370
Giải năm 6643
Giải tư 53271 86413 25673 43366
51679 29181 23067
Giải ba 11689 28283
Giải nhì 74808
Giải nhất 46102
Đặc biệt 378413
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 08 08 10 13 13 28 32
43 66 67 71 73 79 81 83 89
Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 2578 5313 2637
Giải năm 9207
Giải tư 01630 17762 29676 72645
09201 72430 52968
Giải ba 86078 39954
Giải nhì 64222
Giải nhất 87402
Đặc biệt 326189
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 13 19 22 30 30 45
54 62 66 68 7 76 78 78 89
Giải tám 33
Giải bảy 200
Giải sáu 6527 9419 1877
Giải năm 2021
Giải tư 38886 43393 67444 82270
48506 69002 79906
Giải ba 50318 70631
Giải nhì 90847
Giải nhất 12455
Đặc biệt 164786
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 06 18 19 21 27 31
33 44 47 55 7 70 86 86 93
Chia sẻ