MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19/4/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Khánh Hòa

Giải tám 31
Giải bảy 648
Giải sáu 5307 9172 8611
Giải năm 3689
Giải tư 70544 94700 31933 70592
94300 59075 22990
Giải ba 76608 22388
Giải nhì 67973
Giải nhất 08403
Đặc biệt 328534
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 07 08 31 33 34
44 48 72 73 75 88 89 90 92
Giải tám 01
Giải bảy 351
Giải sáu 8557 0923 3565
Giải năm 0365
Giải tư 70016 40689 41806 42586
58812 54266 52441
Giải ba 74158 70097
Giải nhì 07357
Giải nhất 64599
Đặc biệt 473105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 12 16 23 41 51
57 57 58 65 66 86 89 97 99
Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 6143 9713 8380
Giải năm 2222
Giải tư 02513 42784 54849 92229
68425 17801 30652
Giải ba 61385 14283
Giải nhì 24687
Giải nhất 90794
Đặc biệt 182714
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 13 14 22 22 25 27
29 43 49 52 83 84 85 87 94
Giải tám 78
Giải bảy 811
Giải sáu 7471 8401 5354
Giải năm 8297
Giải tư 85216 48697 42870 73019
16547 06113 40138
Giải ba 40923 85849
Giải nhì 62429
Giải nhất 91844
Đặc biệt 508281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 13 16 19 23 29 38
44 47 49 70 71 78 81 97 97
Giải tám 70
Giải bảy 859
Giải sáu 3938 9581 0706
Giải năm 7909
Giải tư 95154 70845 25808 95598
38980 94648 75675
Giải ba 92325 16228
Giải nhì 55150
Giải nhất 01791
Đặc biệt 376716
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 16 25 28 38 45 48
50 54 59 70 75 80 81 91 98
Giải tám 82
Giải bảy 240
Giải sáu 2133 0881 2310
Giải năm 7515
Giải tư 79740 45290 31863 88880
00604 39396 58006
Giải ba 31772 04960
Giải nhì 92665
Giải nhất 19088
Đặc biệt 210815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 15 15 33 40 40 60
63 65 72 80 81 82 88 90 96
Giải tám 83
Giải bảy 303
Giải sáu 5771 8601 5321
Giải năm 0061
Giải tư 66352 60727 37744 56052
10983 76759 98122
Giải ba 21080 36638
Giải nhì 93241
Giải nhất 72422
Đặc biệt 250326
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 22 22 26 27 38 41
44 52 52 59 61 71 80 83 83
Giải tám 16
Giải bảy 339
Giải sáu 8274 6397 5360
Giải năm 0620
Giải tư 34365 11011 29706 72307
24179 28765 95735
Giải ba 57683 73338
Giải nhì 65417
Giải nhất 66312
Đặc biệt 554694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 11 12 16 17 20 35
38 39 65 65 74 79 83 94 97
Giải tám 50
Giải bảy 725
Giải sáu 8998 4155 9621
Giải năm 1245
Giải tư 88697 57438 88870 07298
01891 31377 16046
Giải ba 03045 94840
Giải nhì 39028
Giải nhất 40267
Đặc biệt 938059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
25 28 38 40 45 45 46 50
55 59 67 70 77 91 97 98 98
Giải tám 03
Giải bảy 339
Giải sáu 1320 6907 2178
Giải năm 5489
Giải tư 02938 67525 36171 30314
23654 67002 66163
Giải ba 64520 34414
Giải nhì 32694
Giải nhất 88448
Đặc biệt 497602
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 07 14 14 20 20
25 38 39 48 54 63 71 89 94
Giải tám 84
Giải bảy 943
Giải sáu 4437 4251 3990
Giải năm 9186
Giải tư 26290 94003 68257 64991
40743 95111 48825
Giải ba 85841 59590
Giải nhì 89055
Giải nhất 14365
Đặc biệt 508499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 25 37 41 43 43 51
55 57 65 84 86 90 90 91 99
Giải tám 36
Giải bảy 825
Giải sáu 5186 2529 4201
Giải năm 2515
Giải tư 99025 09139 87914 03680
09547 95348 85084
Giải ba 77985 22934
Giải nhì 32223
Giải nhất 06866
Đặc biệt 937534
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 23 25 25 29 34 34
36 39 47 48 66 80 84 85 86
Giải tám 72
Giải bảy 640
Giải sáu 1901 1777 9503
Giải năm 5873
Giải tư 56814 41500 56393 46194
63914 95066 96021
Giải ba 66197 77725
Giải nhì 10895
Giải nhất 49418
Đặc biệt 045366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 14 14 18 21 25 40
66 66 72 73 77 93 94 95 97
Giải tám 45
Giải bảy 857
Giải sáu 2977 6395 8414
Giải năm 7499
Giải tư 09622 77624 71597 50662
25735 40551 90671
Giải ba 52607 96328
Giải nhì 92186
Giải nhất 82786
Đặc biệt 659894
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 22 24 28 35 45 51 57
62 71 77 86 86 94 95 97 99
Giải tám 47
Giải bảy 054
Giải sáu 9294 5261 0376
Giải năm 3032
Giải tư 41559 64798 00259 20075
08644 56602 90932
Giải ba 16139 33695
Giải nhì 61241
Giải nhất 74216
Đặc biệt 944394
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 32 32 39 41 44 47
54 59 59 61 75 94 94 95 98
Chia sẻ