MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/9/2023
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Khánh Hòa

Giải tám 49
Giải bảy 398
Giải sáu 9920 9610 8989
Giải năm 6078
Giải tư 83805 51621 30737 40360
78898 52869 47736
Giải ba 89472 25303
Giải nhì 45585
Giải nhất 97446
Đặc biệt 221985
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 20 21 36 37 46
49 60 69 72 78 85 85 98 98
Giải tám 22
Giải bảy 071
Giải sáu 4152 2429 5621
Giải năm 1398
Giải tư 02819 84047 59247 01352
11978 34597 58100
Giải ba 94867 03750
Giải nhì 73129
Giải nhất 61640
Đặc biệt 276788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 22 29 29 40 47 47
50 52 52 67 71 78 88 97 98
Giải tám 42
Giải bảy 362
Giải sáu 6537 6268 1397
Giải năm 2255
Giải tư 86906 59590 35757 52539
68646 68325 76419
Giải ba 96302 86823
Giải nhì 25833
Giải nhất 38478
Đặc biệt 424317
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 17 19 23 25 33 37
39 42 46 55 57 62 68 78 90
Giải tám 20
Giải bảy 873
Giải sáu 1788 8417 8435
Giải năm 3413
Giải tư 17298 54207 14837 09200
02833 70265 61615
Giải ba 65371 95959
Giải nhì 04503
Giải nhất 32354
Đặc biệt 936350
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 13 15 17 20 33
37 50 54 59 65 71 73 88 98
Giải tám 21
Giải bảy 371
Giải sáu 5698 5262 1741
Giải năm 7327
Giải tư 46139 98421 34800 24766
51255 08147 74704
Giải ba 81088 48245
Giải nhì 22471
Giải nhất 90252
Đặc biệt 392296
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 21 21 27 39 45 47
52 55 62 66 71 71 88 96 98
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 4438 2920 1320
Giải năm 4029
Giải tư 92737 33997 18851 60864
32334 93266 82895
Giải ba 27456 62422
Giải nhì 87630
Giải nhất 72627
Đặc biệt 020954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 22 27 29 30 34 37 38
51 52 54 56 57 64 66 95 97
Giải tám 44
Giải bảy 594
Giải sáu 2280 2320 7827
Giải năm 9991
Giải tư 94383 68799 96463 18751
81834 08902 19024
Giải ba 12961 03984
Giải nhì 33442
Giải nhất 40520
Đặc biệt 008755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 20 24 34 42 44 51
55 61 63 80 83 84 91 94 99
Giải tám 47
Giải bảy 845
Giải sáu 1918 1708 0089
Giải năm 6668
Giải tư 28404 74500 29610 95871
92174 42796 84786
Giải ba 88392 11932
Giải nhì 28064
Giải nhất 06178
Đặc biệt 131029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 08 10 18 29 32 45
47 64 68 71 74 78 86 92 96
Giải tám 31
Giải bảy 356
Giải sáu 4120 2470 1725
Giải năm 2819
Giải tư 93006 05833 18369 47468
04685 44534 21416
Giải ba 51321 58928
Giải nhì 38703
Giải nhất 78371
Đặc biệt 579877
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 16 19 20 21 28 31
33 34 56 68 69 70 71 77 85
Giải tám 80
Giải bảy 340
Giải sáu 3868 0945 0456
Giải năm 9393
Giải tư 64228 59604 39368 26143
25897 15382 37847
Giải ba 51688 50023
Giải nhì 68965
Giải nhất 94280
Đặc biệt 817932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 23 28 32 40 43 45 47
65 68 68 80 80 82 88 93 97
Giải tám 56
Giải bảy 912
Giải sáu 2005 0670 1933
Giải năm 5633
Giải tư 52622 70559 63334 92673
87998 90038 21983
Giải ba 85553 98997
Giải nhì 86403
Giải nhất 78944
Đặc biệt 130347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 12 22 33 34 38 44
47 53 56 59 70 73 83 97 98
Giải tám 26
Giải bảy 246
Giải sáu 4843 1756 4022
Giải năm 0349
Giải tư 39795 47778 89887 87498
75724 96692 83687
Giải ba 10432 61920
Giải nhì 65708
Giải nhất 49413
Đặc biệt 285070
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 20 24 26 32 43 46
49 56 70 78 87 87 92 95 98
Giải tám 79
Giải bảy 099
Giải sáu 7163 2021 9892
Giải năm 3247
Giải tư 28467 30091 11069 07695
16123 33210 75216
Giải ba 56368 29283
Giải nhì 25713
Giải nhất 83642
Đặc biệt 871347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 16 21 23 42 47 47
63 67 68 69 79 83 91 95 99
Giải tám 67
Giải bảy 305
Giải sáu 1478 3340 1357
Giải năm 1553
Giải tư 10594 97648 78960 02054
55370 12123 92135
Giải ba 43547 99703
Giải nhì 19827
Giải nhất 80713
Đặc biệt 703929
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 13 23 27 29 35 40
47 48 53 54 60 67 70 78 94
Giải tám 37
Giải bảy 894
Giải sáu 3619 2204 5081
Giải năm 7758
Giải tư 05019 90269 56383 26389
18013 83345 83837
Giải ba 35663 16493
Giải nhì 28138
Giải nhất 96887
Đặc biệt 633052
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 19 19 37 37 38 45
52 58 63 69 83 87 89 93 94
Chia sẻ