MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 9/12/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Khánh Hòa

Giải tám 90
Giải bảy 694
Giải sáu 8329 8572 3666
Giải năm 5035
Giải tư 40045 84826 10606 28327
19538 52046 40178
Giải ba 22579 94535
Giải nhì 03552
Giải nhất 23842
Đặc biệt 683516
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 26 27 29 35 35 38
42 45 46 52 72 78 79 90 94
Giải tám 40
Giải bảy 115
Giải sáu 2904 8722 7632
Giải năm 3869
Giải tư 58234 71041 50957 75053
98724 50581 89490
Giải ba 79187 53643
Giải nhì 76327
Giải nhất 95905
Đặc biệt 853245
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 15 22 24 27 34 40
41 43 45 53 57 69 81 87 90
Giải tám 71
Giải bảy 902
Giải sáu 1382 1489 1863
Giải năm 4852
Giải tư 04323 03733 02133 25500
25922 40764 57116
Giải ba 74922 25136
Giải nhì 15013
Giải nhất 37641
Đặc biệt 265909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 09 13 16 22 22 23
33 33 36 41 52 64 71 82 89
Giải tám 39
Giải bảy 732
Giải sáu 4523 7875 7632
Giải năm 4577
Giải tư 37407 33560 35756 47889
87077 20806 69745
Giải ba 13683 95581
Giải nhì 26728
Giải nhất 25923
Đặc biệt 392878
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 23 23 28 32 39 45
56 60 75 77 77 78 81 83 89
Giải tám 02
Giải bảy 946
Giải sáu 5241 9905 4425
Giải năm 2971
Giải tư 38763 63522 62794 42994
80562 35604 21598
Giải ba 12124 34067
Giải nhì 54819
Giải nhất 96809
Đặc biệt 445077
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 09 19 22 24 41 46
5 62 63 67 71 77 94 94 98
Giải tám 62
Giải bảy 818
Giải sáu 4662 1299 1593
Giải năm 1435
Giải tư 58377 67807 02310 39022
26692 20269 37940
Giải ba 22862 90144
Giải nhì 86937
Giải nhất 91458
Đặc biệt 226848
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 18 22 3 35 37 40 44
48 58 62 62 62 69 77 92 99
Giải tám 41
Giải bảy 913
Giải sáu 7515 7570 8626
Giải năm 8619
Giải tư 10345 49689 93464 16913
57981 04569 92329
Giải ba 15246 65129
Giải nhì 73874
Giải nhất 71156
Đặc biệt 563304
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 13 15 19 29 29 41 45
46 56 6 64 69 70 74 81 89
Giải tám 26
Giải bảy 017
Giải sáu 6975 3291 2791
Giải năm 8662
Giải tư 16775 67694 14573 00311
66330 11252 90668
Giải ba 52190 51563
Giải nhì 44091
Giải nhất 97006
Đặc biệt 076919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 1 11 17 19 26 30 52 62
63 68 73 75 75 90 91 91 94
Giải tám 08
Giải bảy 555
Giải sáu 2094 0088 2727
Giải năm 9109
Giải tư 21399 94198 64033 05944
38331 24331 37542
Giải ba 58430 19366
Giải nhì 18259
Giải nhất 25914
Đặc biệt 619047
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 14 30 31 31 33 42 44
47 55 59 66 7 88 94 98 99
Giải tám 35
Giải bảy 824
Giải sáu 6995 2087 8098
Giải năm 8042
Giải tư 37976 35849 21959 00769
81500 33034 17772
Giải ba 54907 61356
Giải nhì 89414
Giải nhất 69851
Đặc biệt 972290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 14 24 34 35 42 49 51
56 59 69 72 76 8 87 90 95
Giải tám 76
Giải bảy 225
Giải sáu 7985 8024 7557
Giải năm 8760
Giải tư 52857 44671 04961 64880
45740 60916 92771
Giải ba 40346 48690
Giải nhì 91100
Giải nhất 00089
Đặc biệt 281225
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 24 25 25 40 46 57 60
61 7 71 71 76 80 85 89 90
Giải tám 80
Giải bảy 822
Giải sáu 6814 0242 1427
Giải năm 9149
Giải tư 87854 39010 75699 21050
57330 36133 14521
Giải ba 85813 30459
Giải nhì 93372
Giải nhất 60963
Đặc biệt 849868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 14 21 22 30 33 42 49
50 54 59 63 68 7 72 80 99
Giải tám 86
Giải bảy 576
Giải sáu 6319 6127 9626
Giải năm 2116
Giải tư 98311 21029 95762 44283
30551 77471 82038
Giải ba 37926 89100
Giải nhì 83579
Giải nhất 37607
Đặc biệt 752286
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 11 16 19 26 27 29 38
51 6 62 71 76 79 83 86 86
Giải tám 77
Giải bảy 231
Giải sáu 7789 2032 5841
Giải năm 3512
Giải tư 91714 37887 32866 69418
32081 26529 12518
Giải ba 65124 85812
Giải nhì 49803
Giải nhất 80777
Đặc biệt 861224
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 1 12 12 14 18 18 24 24
29 31 32 66 77 77 81 87 89
Giải tám 94
Giải bảy 956
Giải sáu 3633 7565 5492
Giải năm 4515
Giải tư 39337 60217 36686 56067
75133 06524 12232
Giải ba 75059 00083
Giải nhì 24809
Giải nhất 19858
Đặc biệt 320350
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 15 17 2 24 32 33 33 37
50 56 58 59 65 67 83 86 94
Chia sẻ