MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Khánh Hòa

Giải tám 21
Giải bảy 595
Giải sáu 3329 2833 8149
Giải năm 8371
Giải tư 72045 26581 90822 13419
79615 79632 09281
Giải ba 87544 69980
Giải nhì 60761
Giải nhất 95955
Đặc biệt 824337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 21 22 29 32 33 37
44 45 55 61 71 80 81 81 95
Giải tám 03
Giải bảy 551
Giải sáu 0717 1240 3912
Giải năm 2292
Giải tư 52666 92637 72896 08951
73304 93225 05393
Giải ba 69206 01072
Giải nhì 77684
Giải nhất 68712
Đặc biệt 387627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 12 17 25 27 37
40 51 51 66 72 84 92 93 96
Giải tám 75
Giải bảy 166
Giải sáu 2530 1086 8470
Giải năm 8090
Giải tư 33953 67099 83887 01498
57686 35947 90557
Giải ba 75467 76992
Giải nhì 81335
Giải nhất 54251
Đặc biệt 269222
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 30 35 47 51 53 57 66
67 75 86 86 87 90 92 98 99
Giải tám 64
Giải bảy 486
Giải sáu 3267 3813 9060
Giải năm 2593
Giải tư 30319 17790 52199 09525
62553 13705 10520
Giải ba 65532 34604
Giải nhì 96945
Giải nhất 96519
Đặc biệt 154202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 13 19 19 20 25
32 45 53 64 67 86 90 93 99
Giải tám 44
Giải bảy 734
Giải sáu 4725 9809 3674
Giải năm 6024
Giải tư 11333 76111 17536 46540
05685 20596 37414
Giải ba 37442 40891
Giải nhì 81952
Giải nhất 88662
Đặc biệt 130603
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 11 14 24 25 33 34
36 40 42 44 52 62 85 91 96
Giải tám 83
Giải bảy 357
Giải sáu 3111 7262 3866
Giải năm 1779
Giải tư 15933 04870 10803 58575
26861 57741 15408
Giải ba 92781 34675
Giải nhì 85586
Giải nhất 46069
Đặc biệt 562960
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 11 33 41 57 60 61
62 69 70 75 75 79 81 83 86
Giải tám 13
Giải bảy 287
Giải sáu 9537 7714 3105
Giải năm 1921
Giải tư 13621 31095 95698 15147
52322 34588 98036
Giải ba 34925 13902
Giải nhì 31479
Giải nhất 96357
Đặc biệt 244246
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 14 21 21 22 25 36
37 46 47 57 79 87 88 95 98
Giải tám 03
Giải bảy 976
Giải sáu 7385 1121 2396
Giải năm 3262
Giải tư 22710 38398 68474 87422
98369 49391 72499
Giải ba 86224 48734
Giải nhì 59549
Giải nhất 57919
Đặc biệt 784089
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 19 21 22 24 34 49
62 69 74 76 85 89 91 98 99
Giải tám 57
Giải bảy 923
Giải sáu 7926 1615 6535
Giải năm 9127
Giải tư 02374 82690 39630 89440
59510 01851 79959
Giải ba 12146 21671
Giải nhì 99334
Giải nhất 71539
Đặc biệt 830914
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 15 23 26 27 30 34
39 40 46 51 57 59 71 74 90
Giải tám 48
Giải bảy 295
Giải sáu 9012 0949 7113
Giải năm 8883
Giải tư 13719 73468 77801 57693
98262 55723 45323
Giải ba 74971 03510
Giải nhì 46824
Giải nhất 27043
Đặc biệt 050624
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 12 19 23 23 24 24
43 48 49 62 68 71 83 93 95
Giải tám 09
Giải bảy 289
Giải sáu 0689 8610 3699
Giải năm 3404
Giải tư 45449 69707 83100 27821
28522 89989 44371
Giải ba 42951 79675
Giải nhì 12226
Giải nhất 75546
Đặc biệt 603534
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 09 10 21 22 26
34 46 49 51 71 75 89 89 89
Giải tám 14
Giải bảy 405
Giải sáu 3551 4676 2556
Giải năm 7174
Giải tư 12718 61309 64718 25013
99215 25270 45542
Giải ba 16576 70962
Giải nhì 60869
Giải nhất 83607
Đặc biệt 219407
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 07 09 13 14 15 18
18 42 51 62 69 70 74 76 76
Giải tám 56
Giải bảy 393
Giải sáu 5894 7053 8755
Giải năm 6371
Giải tư 21289 74712 48463 31533
11522 32737 83419
Giải ba 98381 64513
Giải nhì 33926
Giải nhất 31842
Đặc biệt 041452
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 19 22 26 33 37 42
52 53 56 63 71 81 89 93 94
Giải tám 57
Giải bảy 734
Giải sáu 8856 2935 2582
Giải năm 8314
Giải tư 42807 33158 04943 67293
85098 00589 03656
Giải ba 18460 62397
Giải nhì 99185
Giải nhất 36219
Đặc biệt 793260
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 19 34 35 43 56 56
57 58 60 60 85 89 93 97 98
Giải tám 19
Giải bảy 892
Giải sáu 0118 3375 9503
Giải năm 5861
Giải tư 21238 95301 66769 09557
24546 30989 09560
Giải ba 48503 03650
Giải nhì 09607
Giải nhất 76906
Đặc biệt 123004
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 06 07 18 19 38
46 50 57 60 61 69 75 89 92
Chia sẻ