MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Bến Tre

Giải tám 66
Giải bảy 376
Giải sáu 5718 4661 4612
Giải năm 8618
Giải tư 00712 02964 87976 66991
27996 56768 40884
Giải ba 54542 23804
Giải nhì 92174
Giải nhất 33902
Đặc biệt 155868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 12 18 18 42 61 64
66 68 68 74 76 76 84 91 96
Giải tám 53
Giải bảy 434
Giải sáu 3960 1006 4311
Giải năm 2225
Giải tư 02185 87771 61229 06589
86936 24508 03941
Giải ba 50293 95301
Giải nhì 09701
Giải nhất 60376
Đặc biệt 753148
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 06 08 11 25 29 34
36 41 48 53 60 71 85 89 93
Giải tám 74
Giải bảy 554
Giải sáu 3152 3386 9254
Giải năm 6213
Giải tư 95216 82518 69495 76652
75459 74416 33917
Giải ba 48259 11736
Giải nhì 84050
Giải nhất 00832
Đặc biệt 907431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 16 17 18 31 36 50
52 52 54 54 59 59 74 86 95
Giải tám 57
Giải bảy 344
Giải sáu 1135 3339 7757
Giải năm 0484
Giải tư 96694 07921 01511 67819
62012 34958 66028
Giải ba 04305 89095
Giải nhì 87536
Giải nhất 40274
Đặc biệt 851323
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 12 19 21 23 28 35
36 39 44 57 57 58 84 94 95
Giải tám 53
Giải bảy 509
Giải sáu 8462 6819 2952
Giải năm 9922
Giải tư 18925 07081 97423 69570
54029 21679 49079
Giải ba 40877 49209
Giải nhì 13923
Giải nhất 76808
Đặc biệt 661030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 19 22 23 23 25 29
30 52 53 62 70 77 79 79 81
Giải tám 25
Giải bảy 491
Giải sáu 7262 8404 5765
Giải năm 5226
Giải tư 88289 53444 06758 50088
15711 33823 11824
Giải ba 76421 45465
Giải nhì 54704
Giải nhất 77260
Đặc biệt 897285
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 11 21 23 24 25 26
44 58 62 65 65 85 88 89 91
Giải tám 74
Giải bảy 510
Giải sáu 5498 2472 2610
Giải năm 9812
Giải tư 62580 90933 04066 72333
12593 54722 02735
Giải ba 88200 68987
Giải nhì 82587
Giải nhất 44619
Đặc biệt 991172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 10 12 22 33 33 35
66 72 72 74 80 87 87 93 98
Giải tám 17
Giải bảy 468
Giải sáu 9891 9390 3804
Giải năm 0756
Giải tư 56327 79315 86388 82081
36996 76565 11958
Giải ba 56479 18369
Giải nhì 16194
Giải nhất 15298
Đặc biệt 436064
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 27 56 58 64 65
68 69 79 81 88 90 91 94 96
Giải tám 56
Giải bảy 881
Giải sáu 5721 7319 3495
Giải năm 4541
Giải tư 82281 84110 56095 08463
45624 29455 08337
Giải ba 07398 93827
Giải nhì 71334
Giải nhất 47900
Đặc biệt 563964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 21 24 27 34 37 41
55 56 63 64 81 81 95 95 98
Giải tám 23
Giải bảy 512
Giải sáu 2911 6389 0517
Giải năm 5409
Giải tư 45268 61099 49278 85738
99571 93870 94737
Giải ba 47946 72722
Giải nhì 03955
Giải nhất 41764
Đặc biệt 637925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 12 17 22 23 25 37
38 46 55 68 70 71 78 89 99
Giải tám 81
Giải bảy 590
Giải sáu 5974 9533 5388
Giải năm 3690
Giải tư 67860 70570 65178 52720
47394 14738 14307
Giải ba 94844 84680
Giải nhì 08401
Giải nhất 74098
Đặc biệt 915430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 20 30 33 38 44 60
70 74 78 80 81 88 90 90 94
Giải tám 50
Giải bảy 272
Giải sáu 4377 3051 6707
Giải năm 4926
Giải tư 36973 97892 44229 08980
37326 31650 53524
Giải ba 66957 03300
Giải nhì 81009
Giải nhất 30856
Đặc biệt 234272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 09 24 26 26 29 50
50 51 57 72 72 73 77 80 92
Giải tám 11
Giải bảy 917
Giải sáu 3925 4677 9040
Giải năm 5071
Giải tư 52864 71007 47577 60214
19997 75060 08019
Giải ba 89347 10737
Giải nhì 08723
Giải nhất 99350
Đặc biệt 742973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 14 17 19 23 25 37
40 47 60 64 71 73 77 77 97
Giải tám 90
Giải bảy 934
Giải sáu 5031 6056 3920
Giải năm 8958
Giải tư 21867 93861 77360 54999
22996 59511 67031
Giải ba 30277 96249
Giải nhì 16270
Giải nhất 18424
Đặc biệt 817660
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 20 31 31 34 49 56 58
60 60 61 67 70 77 90 96 99
Giải tám 02
Giải bảy 939
Giải sáu 0958 1541 0536
Giải năm 8834
Giải tư 32149 28418 19776 69874
93924 15332 33717
Giải ba 75213 12105
Giải nhì 89042
Giải nhất 67256
Đặc biệt 401945
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 13 17 18 24 32 34
36 39 41 42 45 49 58 74 76
Chia sẻ