MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Bến Tre

Giải tám 40
Giải bảy 307
Giải sáu 9451 9675 8014
Giải năm 2295
Giải tư 80518 36275 80171 49448
42426 67794 15790
Giải ba 93726 47504
Giải nhì 57433
Giải nhất 81084
Đặc biệt 986133
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 14 18 26 26 33 33
40 48 51 71 75 75 90 94 95
Giải tám 64
Giải bảy 143
Giải sáu 0440 4783 8142
Giải năm 4805
Giải tư 59375 43234 31746 13302
03806 11721 47727
Giải ba 26917 86234
Giải nhì 86381
Giải nhất 02531
Đặc biệt 531080
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 06 17 21 27 34 34
40 42 43 46 64 75 80 81 83
Giải tám 21
Giải bảy 556
Giải sáu 4773 9463 0333
Giải năm 8797
Giải tư 24091 90740 98096 76227
10383 31788 46105
Giải ba 99053 85912
Giải nhì 47529
Giải nhất 91518
Đặc biệt 360132
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 21 27 29 32 33 40
53 56 63 73 83 88 91 96 97
Giải tám 00
Giải bảy 254
Giải sáu 0197 9713 1710
Giải năm 1744
Giải tư 61267 63989 53386 14566
88184 09064 03136
Giải ba 91852 87357
Giải nhì 49551
Giải nhất 31374
Đặc biệt 937164
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 13 36 44 51 52 54
57 64 64 66 67 84 86 89 97
Giải tám 20
Giải bảy 265
Giải sáu 0125 0164 4126
Giải năm 9308
Giải tư 93919 63089 62803 58344
70540 15914 93098
Giải ba 01203 96810
Giải nhì 38973
Giải nhất 30554
Đặc biệt 991992
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 08 10 14 19 20 25
26 40 44 64 65 73 89 92 98
Giải tám 50
Giải bảy 324
Giải sáu 8802 6757 6370
Giải năm 8162
Giải tư 46768 95960 97979 36592
55657 73070 54196
Giải ba 07806 15250
Giải nhì 91067
Giải nhất 94886
Đặc biệt 883562
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 24 50 50 57 57 60
62 62 67 68 70 70 79 92 96
Giải tám 70
Giải bảy 294
Giải sáu 8545 7572 3221
Giải năm 4396
Giải tư 53486 49064 45316 76727
98077 86979 45097
Giải ba 42795 57086
Giải nhì 94801
Giải nhất 46766
Đặc biệt 413005
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 16 21 27 45 64 70
72 77 79 86 86 94 95 96 97
Giải tám 74
Giải bảy 928
Giải sáu 3368 4378 1232
Giải năm 1281
Giải tư 56569 01487 60648 88063
95515 68481 47584
Giải ba 77819 07787
Giải nhì 36729
Giải nhất 55953
Đặc biệt 865563
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 28 29 32 48 63 63
68 69 74 78 81 81 84 87 87
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 5535 0250 4276
Giải năm 3449
Giải tư 45157 90898 65008 01905
72099 66094 86457
Giải ba 55457 90700
Giải nhì 71560
Giải nhất 06934
Đặc biệt 117651
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 22 33 35 49 50
51 57 57 57 60 76 94 98 99
Giải tám 24
Giải bảy 437
Giải sáu 5588 9550 1075
Giải năm 4120
Giải tư 59436 05259 94307 99301
86184 93705 34954
Giải ba 54985 32244
Giải nhì 73856
Giải nhất 78184
Đặc biệt 285856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 20 24 36 37 44
50 54 56 56 59 75 84 85 88
Giải tám 70
Giải bảy 652
Giải sáu 6303 3957 2812
Giải năm 6187
Giải tư 53352 99891 77139 13368
66918 12155 28082
Giải ba 88840 46067
Giải nhì 95874
Giải nhất 61499
Đặc biệt 740034
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 18 34 39 40 52 52
55 57 67 68 70 74 82 87 91
Giải tám 13
Giải bảy 044
Giải sáu 2166 0395 5317
Giải năm 0319
Giải tư 56915 53303 97965 63017
85563 92550 82146
Giải ba 37727 87359
Giải nhì 80441
Giải nhất 78906
Đặc biệt 468527
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 15 17 17 19 27 27
41 44 46 50 59 63 65 66 95
Giải tám 37
Giải bảy 343
Giải sáu 6311 9040 3559
Giải năm 2565
Giải tư 12659 37719 89079 83670
11489 43350 31462
Giải ba 85383 33920
Giải nhì 86146
Giải nhất 48943
Đặc biệt 489771
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 19 20 37 40 43 46 50
59 59 62 65 70 71 79 83 89
Giải tám 67
Giải bảy 842
Giải sáu 2113 0799 3801
Giải năm 7663
Giải tư 33063 18804 01300 60269
31841 39548 16071
Giải ba 65065 08984
Giải nhì 48395
Giải nhất 54686
Đặc biệt 948139
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 13 39 41 42 48
63 63 65 67 69 71 84 95 99
Giải tám 35
Giải bảy 735
Giải sáu 9582 4454 9584
Giải năm 9169
Giải tư 67369 91463 78436 75896
85335 43139 36006
Giải ba 64251 60864
Giải nhì 65205
Giải nhất 07232
Đặc biệt 090063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 35 35 35 36 39 51
54 63 63 64 69 69 82 84 96
Chia sẻ