MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 21/2/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Cần Thơ XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS Đồng Nai XS Khánh Hòa
XS Sóc Trăng

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Giải tám 89
Giải bảy 446
Giải sáu 4682 0889 9636
Giải năm 8536
Giải tư 74309 56146 40069 88864
91181 23348 86807
Giải ba 57405 81381
Giải nhì 28174
Giải nhất 87120
Đặc biệt 861029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 09 29 36 36 46 46
48 64 69 74 81 81 82 89 89
Giải tám 13
Giải bảy 928
Giải sáu 6583 8762 0190
Giải năm 6260
Giải tư 24944 78910 20973 69174
09668 46634 31761
Giải ba 52123 90982
Giải nhì 62873
Giải nhất 04167
Đặc biệt 921574
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 23 28 34 44 60 61
62 68 73 73 74 74 82 83 90
Giải tám 78
Giải bảy 893
Giải sáu 8459 4845 9380
Giải năm 3134
Giải tư 53112 08730 12284 02647
15530 71754 48282
Giải ba 10019 28298
Giải nhì 55306
Giải nhất 37369
Đặc biệt 614753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 19 30 30 34 45 47
53 54 59 78 80 82 84 93 98
Giải tám 63
Giải bảy 654
Giải sáu 7994 0669 0965
Giải năm 2606
Giải tư 61543 42955 54764 04126
98195 51052 05839
Giải ba 27168 34438
Giải nhì 46167
Giải nhất 24979
Đặc biệt 194022
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 22 26 38 39 43 52 54
55 63 64 65 67 68 69 94 95
Giải tám 38
Giải bảy 894
Giải sáu 4636 4071 8507
Giải năm 8881
Giải tư 48183 00380 75262 54211
41829 51527 24596
Giải ba 85254 54680
Giải nhì 19657
Giải nhất 78293
Đặc biệt 207004
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 11 27 29 36 38 54
57 62 71 80 80 81 83 94 96
Giải tám 86
Giải bảy 009
Giải sáu 5777 2639 6904
Giải năm 8623
Giải tư 55291 17003 02332 58316
71992 65742 02460
Giải ba 55770 93900
Giải nhì 58684
Giải nhất 65889
Đặc biệt 714906
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 06 09 16 23 32
39 42 60 70 77 84 86 91 92
Giải tám 80
Giải bảy 414
Giải sáu 6468 6471 7095
Giải năm 8348
Giải tư 93153 60741 93224 92565
85614 02321 95758
Giải ba 74196 19423
Giải nhì 93795
Giải nhất 06098
Đặc biệt 965272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 21 23 24 41 48 53
58 65 68 71 72 80 95 95 96
Giải tám 42
Giải bảy 433
Giải sáu 8574 0503 4983
Giải năm 6452
Giải tư 91456 76486 03996 60171
28947 84346 83396
Giải ba 15159 52232
Giải nhì 14014
Giải nhất 07997
Đặc biệt 506124
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 24 32 33 42 46 47
52 56 59 71 74 83 86 96 96
Giải tám 84
Giải bảy 471
Giải sáu 4547 3146 6455
Giải năm 2302
Giải tư 15752 72689 14259 56791
04550 37213 08371
Giải ba 64203 01637
Giải nhì 67262
Giải nhất 41116
Đặc biệt 501302
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 13 37 46 47 50
52 55 59 62 71 71 84 89 91
Giải tám 01
Giải bảy 521
Giải sáu 7039 8595 1054
Giải năm 3928
Giải tư 20318 50742 79396 27060
60981 57194 34012
Giải ba 92617 27285
Giải nhì 49030
Giải nhất 83236
Đặc biệt 704221
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 17 18 21 21 28 30
39 42 54 60 81 85 94 95 96
Giải tám 91
Giải bảy 394
Giải sáu 5123 1659 8802
Giải năm 7623
Giải tư 96562 89061 63061 98085
72694 17820 99524
Giải ba 40607 13607
Giải nhì 62869
Giải nhất 99189
Đặc biệt 514829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 07 20 23 23 24 29
59 61 61 62 69 85 91 94 94
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 1931 2872 7349
Giải năm 1726
Giải tư 90144 01237 61395 59414
84550 47718 87640
Giải ba 21416 10005
Giải nhì 38187
Giải nhất 62938
Đặc biệt 010787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 16 18 26 29 31 37
40 44 49 50 72 87 87 88 95
Giải tám 03
Giải bảy 901
Giải sáu 2856 9925 6008
Giải năm 9656
Giải tư 81443 66689 32407 08465
92523 83599 66965
Giải ba 26846 97207
Giải nhì 48334
Giải nhất 67972
Đặc biệt 416230
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 07 08 23 25 30
34 43 46 56 56 65 65 89 99
Giải tám 41
Giải bảy 750
Giải sáu 3181 3362 9282
Giải năm 8947
Giải tư 22053 79935 22144 52367
26676 09248 41421
Giải ba 98515 56423
Giải nhì 11129
Giải nhất 05798
Đặc biệt 649443
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 21 23 29 35 41 43 44
47 48 50 53 62 67 76 81 82
Giải tám 53
Giải bảy 387
Giải sáu 0373 2403 7908
Giải năm 8155
Giải tư 32668 75408 79297 86321
65777 17649 98261
Giải ba 70784 41488
Giải nhì 03002
Giải nhất 68064
Đặc biệt 253227
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 08 21 27 49 53
55 61 68 73 77 84 87 88 97
Chia sẻ