MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 20/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Giải tám 01
Giải bảy 087
Giải sáu 6915 7943 0633
Giải năm 7424
Giải tư 53403 37599 75683 94023
10834 48433 33838
Giải ba 36158 46976
Giải nhì 35291
Giải nhất 19498
Đặc biệt 500767
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 15 23 24 33 33 34
38 43 58 67 76 83 87 91 99
Giải tám 49
Giải bảy 707
Giải sáu 1615 7456 0409
Giải năm 6497
Giải tư 70871 46610 72882 65733
31551 99321 90355
Giải ba 63925 28127
Giải nhì 36602
Giải nhất 06859
Đặc biệt 890232
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 09 10 15 21 25 27
32 33 49 51 55 56 71 82 97
Giải tám 90
Giải bảy 006
Giải sáu 8577 4278 4166
Giải năm 6212
Giải tư 66673 53589 59904 76715
50273 81445 94104
Giải ba 18828 97768
Giải nhì 59734
Giải nhất 46067
Đặc biệt 835625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 06 12 15 25 28 34
45 66 68 73 73 77 78 89 90
Giải tám 73
Giải bảy 146
Giải sáu 5360 2815 6283
Giải năm 5214
Giải tư 14220 92710 07252 03703
20758 27029 12926
Giải ba 52437 37278
Giải nhì 06581
Giải nhất 78961
Đặc biệt 411227
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 14 15 20 26 27 29
37 46 52 58 60 73 78 81 83
Giải tám 10
Giải bảy 842
Giải sáu 4558 1901 4262
Giải năm 6548
Giải tư 75940 33024 96548 40051
88284 18096 38478
Giải ba 38666 34838
Giải nhì 49049
Giải nhất 03683
Đặc biệt 991971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 24 38 40 42 48 48
49 51 58 62 66 71 78 84 96
Giải tám 35
Giải bảy 179
Giải sáu 9581 5795 2736
Giải năm 5950
Giải tư 55869 96060 59196 40890
98449 34112 67477
Giải ba 31661 95766
Giải nhì 79473
Giải nhất 80719
Đặc biệt 269023
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 23 35 36 49 50 60 61
66 69 73 77 79 81 90 95 96
Giải tám 22
Giải bảy 306
Giải sáu 9213 1979 1445
Giải năm 1680
Giải tư 48764 29335 23113 49263
20955 18813 15317
Giải ba 81775 81425
Giải nhì 47042
Giải nhất 94770
Đặc biệt 539363
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 13 13 17 22 25 35
42 45 55 63 63 64 75 79 80
Giải tám 35
Giải bảy 958
Giải sáu 2184 3852 2060
Giải năm 5868
Giải tư 20624 57980 77602 69565
34901 35374 99948
Giải ba 22492 89141
Giải nhì 32216
Giải nhất 45451
Đặc biệt 662013
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 13 16 24 35 41 48
52 58 60 65 68 74 80 84 92
Giải tám 48
Giải bảy 383
Giải sáu 0370 7674 5546
Giải năm 8879
Giải tư 80970 27557 61980 08571
98972 94671 33185
Giải ba 32816 41319
Giải nhì 83312
Giải nhất 61712
Đặc biệt 071995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 19 46 48 57 70 70
71 71 72 74 79 80 83 85 95
Giải tám 65
Giải bảy 155
Giải sáu 7192 1231 7312
Giải năm 3639
Giải tư 36482 98775 51363 24736
85040 13321 09779
Giải ba 66571 35283
Giải nhì 59690
Giải nhất 41612
Đặc biệt 345994
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 21 31 36 39 40 55 63
65 71 75 79 82 83 90 92 94
Giải tám 73
Giải bảy 917
Giải sáu 4395 5841 3762
Giải năm 8921
Giải tư 94518 39841 80051 58718
24776 81235 84871
Giải ba 48141 86638
Giải nhì 46880
Giải nhất 30630
Đặc biệt 156424
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 18 18 21 24 35 38 41
41 41 51 62 71 73 76 80 95
Giải tám 03
Giải bảy 352
Giải sáu 3039 4256 3631
Giải năm 8158
Giải tư 77181 77154 95724 53907
63059 63089 14478
Giải ba 08820 53022
Giải nhì 88857
Giải nhất 23591
Đặc biệt 549752
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 20 22 24 31 39 52
52 54 56 57 58 59 78 81 89
Giải tám 28
Giải bảy 101
Giải sáu 2535 3530 8370
Giải năm 3069
Giải tư 56503 59896 10247 06137
89100 91400 86163
Giải ba 90213 43041
Giải nhì 44608
Giải nhất 18253
Đặc biệt 383257
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 01 03 08 13 28 30
35 37 41 47 57 63 69 70 96
Giải tám 77
Giải bảy 507
Giải sáu 7687 0855 4547
Giải năm 8173
Giải tư 06185 53994 29665 78766
35747 40651 34723
Giải ba 71471 71998
Giải nhì 68039
Giải nhất 97295
Đặc biệt 342512
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 23 39 47 47 51 55
65 66 71 73 77 85 87 94 98
Giải tám 09
Giải bảy 234
Giải sáu 4168 8229 6164
Giải năm 6550
Giải tư 95773 82131 12266 16278
03721 25049 24333
Giải ba 77567 51100
Giải nhì 59494
Giải nhất 68598
Đặc biệt 68598
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 21 29 31 33 34 49
50 64 66 67 68 73 78 94 98
Chia sẻ