MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 22/6/2024
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Giải tám 22
Giải bảy 043
Giải sáu 3911 7877 3039
Giải năm 6495
Giải tư 64357 17332 35609 56985
42764 30649 98489
Giải ba 45438 27925
Giải nhì 20021
Giải nhất 15770
Đặc biệt 269072
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 21 22 25 32 38 39
43 49 57 64 72 77 85 89 95
Giải tám 15
Giải bảy 508
Giải sáu 2968 5410 4760
Giải năm 5822
Giải tư 85713 32799 68075 44929
84652 25990 31390
Giải ba 10516 10724
Giải nhì 40856
Giải nhất 68104
Đặc biệt 908718
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 13 15 16 18 22 24
29 52 56 60 68 75 90 90 99
Giải tám 31
Giải bảy 103
Giải sáu 3304 3322 0541
Giải năm 6516
Giải tư 18106 40949 12389 08227
77091 59134 07467
Giải ba 99869 87005
Giải nhì 01916
Giải nhất 12138
Đặc biệt 025072
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 06 16 16 22 27
31 34 41 49 67 69 72 89 91
Giải tám 37
Giải bảy 381
Giải sáu 8873 7567 0934
Giải năm 3211
Giải tư 12283 26588 17722 62178
36181 70742 56914
Giải ba 99746 02364
Giải nhì 03737
Giải nhất 40021
Đặc biệt 944233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 22 33 34 37 37 42
46 64 67 73 78 81 81 83 88
Giải tám 88
Giải bảy 632
Giải sáu 0140 7533 3368
Giải năm 7950
Giải tư 17764 63997 80151 67821
90241 70353 81116
Giải ba 73713 29800
Giải nhì 13939
Giải nhất 48373
Đặc biệt 022364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 16 21 32 33 39 40
41 50 51 53 64 64 68 88 97
Giải tám 34
Giải bảy 170
Giải sáu 6800 0373 0843
Giải năm 9175
Giải tư 86375 65313 19367 84325
03535 40098 01233
Giải ba 58393 47738
Giải nhì 78244
Giải nhất 47569
Đặc biệt 648431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 25 31 33 34 35 38
43 44 67 70 73 75 75 93 98
Giải tám 81
Giải bảy 694
Giải sáu 2012 4405 7969
Giải năm 3384
Giải tư 41474 43467 98369 08316
49955 04474 11279
Giải ba 09246 98156
Giải nhì 18015
Giải nhất 47482
Đặc biệt 284703
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 12 15 16 46 55 56
67 69 69 74 74 79 81 84 94
Giải tám 68
Giải bảy 360
Giải sáu 6060 7485 0399
Giải năm 1565
Giải tư 68309 05634 25939 46040
70695 43509 80000
Giải ba 49416 47248
Giải nhì 68142
Giải nhất 93481
Đặc biệt 875326
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 09 16 26 34 39 40
42 48 60 60 65 68 85 95 99
Giải tám 60
Giải bảy 663
Giải sáu 9894 7487 1569
Giải năm 3281
Giải tư 82833 23953 03747 77730
61003 27585 10875
Giải ba 70224 16314
Giải nhì 15885
Giải nhất 74496
Đặc biệt 241559
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 24 30 33 47 53 59
60 63 69 75 81 85 85 87 94
Giải tám 97
Giải bảy 935
Giải sáu 4205 4920 5093
Giải năm 3216
Giải tư 81034 57871 92294 70750
14630 99503 23850
Giải ba 20042 33202
Giải nhì 21129
Giải nhất 87067
Đặc biệt 078640
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 16 20 29 30 34
35 40 42 50 50 71 93 94 97
Giải tám 87
Giải bảy 699
Giải sáu 6100 9651 4649
Giải năm 2794
Giải tư 78674 53380 71734 87687
75192 89576 17000
Giải ba 42938 18590
Giải nhì 46951
Giải nhất 68297
Đặc biệt 045109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 09 34 38 49 51 51
74 76 80 87 87 90 92 94 99
Giải tám 93
Giải bảy 385
Giải sáu 9533 9410 0832
Giải năm 2709
Giải tư 15564 87219 55126 77599
37141 55265 95395
Giải ba 11046 55018
Giải nhì 59833
Giải nhất 08985
Đặc biệt 932166
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 18 19 26 32 33 33
41 46 64 65 66 85 93 95 99
Giải tám 39
Giải bảy 502
Giải sáu 4410 9804 5924
Giải năm 1667
Giải tư 13448 59317 12860 79919
86743 62068 46714
Giải ba 76891 62062
Giải nhì 48047
Giải nhất 97966
Đặc biệt 999061
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 10 14 17 19 24 39
43 47 48 60 61 62 67 68 91
Giải tám 98
Giải bảy 036
Giải sáu 5403 8045 4878
Giải năm 8840
Giải tư 91012 21925 41703 00827
75267 82627 62740
Giải ba 32304 34245
Giải nhì 26183
Giải nhất 49283
Đặc biệt 703929
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 04 12 25 27 27 29
36 40 40 45 45 67 78 83 98
Giải tám 83
Giải bảy 852
Giải sáu 9301 0392 9016
Giải năm 0755
Giải tư 03453 85386 16074 47736
62147 65235 23625
Giải ba 63736 72287
Giải nhì 50175
Giải nhất 96507
Đặc biệt 559299
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 25 35 36 36 47 52
53 55 74 75 83 86 87 92 99
Chia sẻ