MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 8/10/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Phước XS Đà Nẵng XS Miền Bắc
XS TP. Hồ Chí Minh XS Đắc Nông
XS Hậu Giang XS Quảng Ngãi
XS Long An

Kết quả xổ số Vĩnh Long

Giải tám 29
Giải bảy 547
Giải sáu 8534 3983 7660
Giải năm 9823
Giải tư 29101 96168 43338 87462
59310 56417 58969
Giải ba 62353 64052
Giải nhì 37968
Giải nhất 03749
Đặc biệt 608564
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 17 23 29 34 38 47 52
53 60 62 64 68 68 69 83 9
Giải tám 75
Giải bảy 505
Giải sáu 7819 7407 4619
Giải năm 4398
Giải tư 94092 80338 38634 00549
98381 97234 48369
Giải ba 28134 01010
Giải nhì 03030
Giải nhất 34315
Đặc biệt 845391
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 10 19 19 30 34 34 34
38 49 5 69 75 81 91 92 98
Giải tám 42
Giải bảy 332
Giải sáu 6476 8862 5612
Giải năm 4370
Giải tư 53216 73288 03818 24289
87713 63227 18559
Giải ba 50438 80350
Giải nhì 56005
Giải nhất 55551
Đặc biệt 454170
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 1 12 13 16 18 27 32 38
42 50 59 62 70 70 76 88 89
Giải tám 64
Giải bảy 208
Giải sáu 3242 4071 3672
Giải năm 9145
Giải tư 47095 82103 60806 83259
52070 73904 66874
Giải ba 16018 78388
Giải nhì 63449
Giải nhất 26794
Đặc biệt 143375
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 08 18 4 42 45 49
59 64 70 71 72 74 75 88 95
Giải tám 73
Giải bảy 960
Giải sáu 4640 3394 2169
Giải năm 4970
Giải tư 97271 42800 09251 00976
34607 33647 90854
Giải ba 10693 96549
Giải nhì 47086
Giải nhất 42595
Đặc biệt 635487
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 40 47 49 5 51 54 60
69 70 71 73 76 86 87 93 94
Giải tám 27
Giải bảy 348
Giải sáu 4007 6827 3201
Giải năm 2919
Giải tư 83970 81115 73891 42267
46510 14621 52228
Giải ba 30726 64744
Giải nhì 09077
Giải nhất 16984
Đặc biệt 518800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 10 15 19 21 26 27
27 28 4 44 48 67 70 77 91
Giải tám 32
Giải bảy 372
Giải sáu 1360 1683 6502
Giải năm 3588
Giải tư 76261 68956 71917 81337
40086 64776 87101
Giải ba 00202 57579
Giải nhì 59412
Giải nhất 73477
Đặc biệt 357766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 12 17 32 37 56 60
61 66 7 72 76 79 83 86 88
Giải tám 39
Giải bảy 211
Giải sáu 2189 7174 1727
Giải năm 0470
Giải tư 57541 12756 14333 25740
90573 15196 12365
Giải ba 81582 07093
Giải nhì 90845
Giải nhất 81085
Đặc biệt 285212
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 27 33 39 40 41 45 5
56 65 70 73 74 82 89 93 96
Giải tám 81
Giải bảy 604
Giải sáu 4814 8397 5661
Giải năm 7392
Giải tư 71371 96271 38587 03829
59917 08904 21409
Giải ba 26669 83305
Giải nhì 56994
Giải nhất 85899
Đặc biệt 603527
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 05 09 14 17 27 29 61
69 71 71 81 87 9 92 94 97
Giải tám 07
Giải bảy 151
Giải sáu 4578 9224 1666
Giải năm 7752
Giải tư 26866 20587 21896 09954
44916 66499 14571
Giải ba 16598 05371
Giải nhì 90976
Giải nhất 48250
Đặc biệt 041859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 07 16 24 51 52 54 59 66
66 71 71 76 78 87 96 98 99
Giải tám 27
Giải bảy 324
Giải sáu 4596 4074 0939
Giải năm 9363
Giải tư 28225 68970 45748 93907
79065 35393 90967
Giải ba 72869 33912
Giải nhì 99978
Giải nhất 20809
Đặc biệt 087978
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 24 25 27 39 48 63 65
67 69 70 74 78 78 9 93 96
Giải tám 58
Giải bảy 825
Giải sáu 7150 9742 7707
Giải năm 4819
Giải tư 02353 00807 04170 31356
61609 31367 55161
Giải ba 34975 55951
Giải nhì 89801
Giải nhất 62790
Đặc biệt 985859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 07 07 09 19 25 42 50
51 53 56 58 59 61 67 70 75
Giải tám 13
Giải bảy 762
Giải sáu 9236 3091 5077
Giải năm 1208
Giải tư 37504 09201 96249 55675
22404 95623 24219
Giải ba 32897 75623
Giải nhì 28880
Giải nhất 10780
Đặc biệt 492030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 04 04 08 13 19 23 23
30 36 49 62 75 77 80 91 97
Giải tám 61
Giải bảy 397
Giải sáu 1830 7135 0357
Giải năm 5130
Giải tư 49311 93789 78199 62909
58547 64524 51411
Giải ba 35120 58743
Giải nhì 66919
Giải nhất 84346
Đặc biệt 351338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 11 19 20 24 30 30 35
38 43 47 57 6 61 89 97 99
Chia sẻ